Инструкции за медиите

Aкредитация

Онлайн формулярът за медийна акредитация за PokerStars Live е поместен тук. За помощ и запитвания моля, пишете на press@pokerstarslive.com.

Инструкции на PokerStars Live за медиите

PokerStars Live (тук по-долу „Ние”/„Нас”/„Наш”) приветства всички представители на медиите (тук по-долу „Представители на медиите”) на своите събития от PokerStars Live* („Събитията”) и с радост ще им предостави необходимата помощ и съдействие.

Нашата основна цел е да осигурим безпроблемно протичане на нашите събития за всички играчи, казина-домакини и присъстващи представители на медиите. Задължително прочетете целия текст и спазвайте следните инструкции за медиите (наричани тук по-долу „Правила”), за да ни съдействате за добрата организация на Събитията. Всяко нарушаване на тези правила може да доведе до отнемане на медийната акредитация на представителите на медиите за определено събитие и/или за бъдещи събития.

Моля, имайте предвид, че подаването на онлайн заявление за медийна акредитация за присъствие на събитие („Медиен пропуск”), не гарантира, че това заявление ще бъде одобрено и/или че ще бъде издаден медиен пропуск. Изпратилите такова заявление ще получат отговор по имейл от press@pokerstarslive.com с потвърждение дали заявлението им за медиен пропуск е било одобрено. Без изключение медийните пропуски ще бъдат издавани само след писмено одобрение от наша страна, като ние си запазваме правото да ограничим броя на медийните пропуски, които могат да бъдат издадени на представители на една медия.

1. Изисквания за медиен пропуск

 1. Представителите на медиите, които подават заявления за медийни пропуски, трябва да спазват приложимите изисквания на закона, отнасящи се до присъствието им на събитие. Изискванията на закона могат да включват, но не са ограничени до изисквания за минимална възраст и всички приложими допълнителни местни изисквания или ограничения. Когато се подава заявление за медиен пропуск, медийният пропуск трябва да се използва само от представители на медии, чиито основни цели са да отразяват дейностите по време на събитие.
 2. Медийни пропуски се издават само на служители и подизпълнители на признати медии, включително медии за покер, популярни вестници и списания, блогъри, лицензирани радио-телевизионни компании, национални организации за новини и др.
 3. Не се издават медийни пропуски на служители, които не са част от редакционния колектив и присъстват на събитието с маркетингови цели, например служители от PR компании, маркетингови и рекламни агенции или фирми за управление на покер събития или бизнес услуги.
 4. Заявленията за медийни пропуски се изпращат по имейл на press@pokerstarslive.com, като трябва да се уверите, че всички полета, които имат отношение към вас, са попълнени (включително име, компания, пълна информация за връзка и планове за медийно отразяване). Препоръчваме заявленията за медийни пропуски да се подават възможно най-рано и да не правите резервации за пътуване във връзка със събитие, преди да получите писмено известие от нас, че заявлението ви за издаване на медиен пропуск е одобрено. Представителите на медиите няма да бъдат допуснати на събитие, ако не разполагат с медийни пропуски.
 5. Представителите на медиите, както и журналистите на свободна практика, които подават заявления за пръв път, трябва да ни предоставят всички разумно поискани от нас документи, за да можем да разгледаме тяхното заявление и да се уверим, че са от призната медия.
 6. Максималният брой на медийните пропуски, които могат да бъдат издадени на една медия, варира в зависимост от събитието и/или мястото на провеждането му. Този лимит обикновено се определя в зависимост от капацитета на мястото на провеждане и ние си запазваме правото да управляваме и разпределяме по подходящ начин местата, налични за медиите. Всички заявки за интервюта със спонсорирани играчи трябва да бъдат предварително уговорени чрез press@pokerstarslive.com, когато това е възможно. За интервюта с играчи по време на събитията трябва да се свържете с един от нашите PR представители, докато сте на мястото на събитието, или да изпратите имейл до press@pokerstarslive.com, които ще насрочат подходящо време и място за интервю.
 7. Медийните пропуски не могат да се прехвърлят. Ако поради някаква причина трябва да промените персонала преди или по време на събитие, моля, свържете се с press@pokerstarslive.com при първа възможност.

2. Кодекс за поведение

 1. Медийният пропуск трябва винаги да се носи на видно място и да се представя за проверка при поискване от нашите оторизирани представители и/или от сътрудниците на мястото на провеждане.
 2. Представителите на медиите с медийни пропуски нямат право да играят в главния турнир на част от обиколка на PokerStars Live или в зали за покер на живо. Освен това представители на медиите нямат право да отразяват странични турнири, в които участват или възнамеряват да участват, докато са на събитие.
 3. Забранено е представители на медиите с медийни пропуски да имат (финансов или друг) интерес от изхода от събитие. Това включва закупуване на дялово участие или акции от спонсориран отбор или играч. Тази забрана обхваща и всички видове виртуални игри, които могат да донесат финансови облаги.
 4. Единственият език, на който е разрешено да се говори в зоните на събитието, е официалният език или езици на конкретното събитие.
 5. От съществено значение е медийните представители да уважават играчите и честността на игрите по време на събитието. Това включва, но не се ограничава само до следното:
  • Да уважават правото на играчите да имат определено лично пространство, докато играят (т.е. представителите на медиите не трябва да стоят твърде близо);
  • Да не нарушават правото на играчите да запазят в тайна скритите си карти;
  • Да уважават интегритета на събитието и да не докосват чиповете, да не сядат на свободните места на турнирна маса и да не обсъждат действията и ходовете на масата (с играчите на масата или на място, където играчите на масата могат да ги чуят);
  • Да уважават решенията на играчите, като не правят устни коментари и анализи, докато наблюдават играта; и
  • Да уважават емоционалното състояние на играчите и когато определен играч спечели пота, да не се радват видимо или така че играчите да могат да чуят.

3. Турнирна зона - процедури

 1. В зоната на провеждане на турнирите на събитие е изключително важно турнирният директор, персоналът в залата, служителите на PokerStars Live, персоналът на блога на PokerStars, екипът, натоварен от PokerStars да заснеме събитието, както и персоналът на казиното-домакин да могат необезпокоявано да изпълняват своите задължения.
 2. Моля, изпълнявайте всички инструкции на персонала на турнира или на нашите представители.
 3. Всички представители на медии трябва да напуснат зоната на турнира, когато персоналът на залата и играчите прибират чиповете.
 4. В случай че бъдат помолени от нашите оторизирани представители и/или представител на казиното, в което се провежда събитието, да напуснат определена зона, представителите на медии трябва учтиво да направят това. Ако откажат да следват инструкциите, може да загубят своя медиен пропуск за цялото събитие и дори медийна акредитация за следващи събития.
 5. По време на по-късните фази на турнир, когато останат малък брой маси, медийните представители ще бъдат помолени да напуснат оградената зона около масите. Когато зоната за игра бъде освободена, персоналът на турнира ще се опита да осигури отделна оградена зона за медиите, но това не може да бъде гарантирано.
 6. Медиите трябва да стоят на определено разстояние от телевизионния екип. Това е мярка за безопасност, тъй като използваното оборудване е тежко и може да причини наранявания.
 7. Ако им е необходим определен кадър/снимка, медийните представители трябва да се обърнат към продуцента или мениджъра на персонала в залата и да му съобщят какво точно е необходимо. Често има възможност операторът/звуковият инженер да се преместят така, че да не пречат.

4. Снимки

 1. На всички събития ще има специално определени фотографи, които ще правят снимки от турнирите. Снимките, направени от оторизираните фотографи, могат да се използват, като ни пишете на press@pokerstarslive.com.
 2. В някои места на провеждане е забранено да се правят снимки извън зоната на турнира, затова на всички, които нарушават разпоредбите на казиното-домакин в това отношение, ще бъде отнет медийният пропуск за цялото събитие и дори е възможно да загубят медийната си акредитация за следващи събития. Фотографите трябва да уважават правото на лична неприкосновеност на клиентите на казиното, които не участват директно в събитието.
 3. Използването на светкавица е забранено по време на игра в турнири и на телевизионна маса.

5. Видео

 1. В някои места на провеждане е забранено да се снима видео извън зоната на турнира, затова на всички представители на медии, които нарушават разпоредбите на казиното-домакин в това отношение, ще бъде отнет медийният пропуск. Снимащите видео трябва да уважават правото на лична неприкосновеност на клиентите на казиното, които не участват директно в събитието.
 2. Поточното предаване на живо на активните маси на турнирите от PokerStars Live е строго забранено. Медийните представители имат право да предават поточно видео на живо от общата турнирна зона, но САМО с предварително писмено одобрение, което могат да получат, като ни пишат на press@pokerstarslive.com. Всеки представител на медия, желаещ да използва поточно предаване на живо, трябва да поиска предварително нашето писмено съгласие и да ни изпрати подробна информация за своите намерения или планове, когато подава заявление за медийна акредитация, за да получи медиен пропуск.
 3. Снимането на видео на телевизионната маса е строго забранено по време на игра в турнир за всички, освен за специално определения от PokerStars Live екип за заснемане на събитието. Представителите на медиите могат да поискат да заснемат видео от телевизионната маса, когато на нея не се играе покер, като изпратят имейл на press@pokerstarslive.com с конкретните изисквания.

6. Правила за използване на пресцентъра

 1. Ние ще се опитаме да осигурим медийни съоръжения включително пресцентър, оборудван с безжичен и кабелен интернет, на събитията (наричан тук по-долу „Пресцентър”). Единствено представители на медии с медийни пропуски ще бъдат допускани в пресцентъра и другите медийни съоръжения.
 2. В случай че пресцентърът вече се използва на максимален капацитет, може да е необходимо да се ограничи достъпа до него и/или останалите медийни съоръжения.
 3. Представителите на медиите трябва да имат предвид факта, че споделените съоръжения в пресцентъра са само за служебно ползване. Моля, не използвайте ресурсите (вкл. интернет) за маловажни или други, несвързани с работата ви, цели.
 4. За целите на сигурността и поради други съображения, молим медийните представители да не канят в пресцентъра играчи, колеги или приятели.
 5. Ние не носим отговорност за лични вещи или служебно оборудване, оставени в пресцентъра или в зоната за провеждане на турнир.
 6. Моля, спазвайте всички разпоредби за достъп на казиното-домакин (например относно подходящото облекло, забрани за внасянето на храна/напитки по време на събитие и др.)

7. Репортажи

 1. Изискваме от всички представители на медиите да укажат и/или споменат съответния спонсор на събитието в своите репортажи на видно място (ако бъде поискано от нас). Това налага представителите на медиите да предоставят ясна информация за спонсора на събитието още при първото споменаване на събитието, ако става въпрос за статии или други репортажи в текст, или, в случай на видеорепортажи, ясно да обявят спонсора по време на видеоклиповете или предаването. Това изискване важи и за всички статии, репортажи и видеоклипове, които използват информация, снимки или видеоматериали, предоставени от PokerStars Live, дори ако журналистите не са акредитирани и/или не присъстват на събитието.
 2. При отразяване на събитията представителите на медиите трябва да спазват политиките относно търговските марки във връзка с използването на логото на спонсора на събитието. Свържете се с press@pokerstarslive.com за повече информация.
 3. Когато събитие се излъчва на живо със забавяне (с открити карти**), представителите на медиите са длъжни да следват забавянето при техните репортажи на живо от събитието. Това е необходимо, за да се спазва същият график като графика за приемане и ретранслация на организациите, които излъчват събитията. Това забавяне е задължително за всички репортажи на живо, блогове, публикации в социални медии и платформи за поточно видео.

8. Политика за сигурност на събития на живо

 1. Когато присъстват на събития, всички представители на медии, независимо от своя статут, трябва да спазват Политиката за сигурност на PokerStars Live за събития на живо. Пълна информация за тази политика ще намерите тук.

9. Санкции

 1. Всички медийни представители, които не спазват разпоредбите на тези правила или не изпълнят нареждане на нашия персонал или представител на казиното-домакин на събитието, ще бъдат санкционирани, като ще им бъде отнет медийният пропуск за срока на събитието и рискуват да им бъде наложена забрана да присъстват на бъдещи събития.
 2. В случай че имате въпроси по отношение на медийните акредитации или изискванията към медиите, моля, изпратете запитване на press@pokerstarslive.com.

*PokerStars Live е общото търговското наименование на покер събитията на живо, включващи PokerStars Championship, PokerStars Festival и други.

**Забавено излъчване, като скритите карти на играчите са показват на екрана.