Směrnice pro média

Akreditace

Online akreditační formulář pro média na PokerStars Live je k dispozici zde. Pokud máte nějaké otázky nebo potřebujete pomoc, kontaktujte prosím press@pokerstarslive.com.

Směrnice pro média PokerStars Live

PokerStars Live („my“/ „nám“/ „naše“) vítá všechny zástupce sdělovacích prostředků („Zástupci médií“) na svých událostech PokerStars Live* („Události“), a rádi jim pomůžeme se všemi požadavky médií, které mohou mít.

Naším cílem je zajistit, že naše Události proběhnou hladce pro pokerové hráče, kasina, naše zaměstnance a všechny návštěvníky z řad Zástupců médií. Určitě si přečtěte následující směrnice pro média („Směrnice“) a dodržujte je tak, abyste nám pomohli s účinným řízením Událostí. Jakékoli porušení těchto Směrnic může mít za následek odvolání akreditace pro Zástupce médií buď pro konkrétní Událost a/nebo pro budoucí Události.

Upozorňujeme, že odeslání online žádosti o akreditaci pro média pro návštěvu Události („Vstup pro média“) automaticky nezaručuje, že tato žádost bude schválena a/nebo poskytnuta akreditace. Každý žadatel obdrží odpověď e-mailem z adresy press@pokerstarslive.com, ve které potvrdíme nebo nepotvrdíme, že žádost o Vstup pro média byla úspěšná. Vstupy pro média budou bez výjimky vydávány pouze na základě našeho písemného souhlasu a vyhrazujeme si právo omezit počet Vstupů pro média, které můžeme vydat Zástupcům médií z jednoho sdělovacího prostředku.

1. Požadavky na Vstup pro média

 1. Zástupci médií, kteří si požádají o Vstup pro média, se musí řídit všemi platnými zákonnými požadavky, které se vztahují k jejich účasti na jakékoli Události. Zákonné požadavky zahrnují mimo jiné požadavek na minimální věk a všechny další místní požadavky a omezení, které se na ně mohou vztahovat. Žádosti o Vstup pro média mohou mít pouze Zástupci médií sdělovacích prostředků, jejichž hlavním cílem je poskytovat zprávy o aktivitách, které se konají v rámci Události.
 2. Vstupy pro média budeme vydávat pouze zaměstnancům a smluvním partnerům uznaných sdělovacích prostředků, včetně pokerových médii, hlavních novin a časopisů, blogerům, provozovatelům vysílání s licencí (televizního a rozhlasového) a národním zpravodajským servisním organizacím.
 3. Vstupy pro média nebudeme vydávat zaměstnancům, kteří nejsou redaktory a Událost navštěvují z marketingových důvodů, jako jsou mimo jiné zástupci firem pro styk s veřejností, agentur zabývající se marketingem/prodejem/reklamou nebo řízením pokeru či službami souvisejícími s obchodem.
 4. Žádosti o Vstupy pro média musíte zaslat e-mailem na press@pokerstarslive.com. Vyplnit musíte všechna významná pole ve formuláři aplikace, včetně mimo jiné jména, organizace a podrobných kontaktních údajů i plánů mediálního zpravodajství. Žádosti o Vstupy pro média byste měli zasílat s dostatečným předstihem, a dokud od nás neobdržíte písemné potvrzení o schválení žádosti o Vstup pro média, neměli byste si pro účast na Události zajišťovat žádnou dopravu. Žádnému Zástupci médií neumožníme vstup do Události bez Vstupu pro média.
 5. Žadatelé z jakéhokoli sdělovacího prostředku, kteří žádají poprvé, stejně jako nezávislí novináři, nám musí poskytnout takové dokumenty, které můžeme rozumně požadovat za účelem posouzení žádosti a potvrzení, že žadatel je z uznávaného sdělovacího prostředku.
 6. Počet Vstupů pro média, které můžeme udělit jednomu sdělovacímu prostředku, se může lišit v závislosti na Události a/nebo místě konání Události. Obvykle je výsledkem kapacity místa konání a my si vyhrazujeme právo příslušným způsobem řídit zařízení, která budou sdělovacím prostředkům k dispozici. Pokud je to možné, měly by být veškeré požadavky na rozhovory se sponzorovanými hráči dopředu dohodnuty prostřednictvím press@pokerstarslive.com. Chcete-li jakýkoli rozhovor s hráči v průběhu Události, musíte kontaktovat některého z našich zástupců pro styk s veřejností v místě konání Události a/nebo zaslat e-mail na press@pokerstarslive.com. Zajistí pro vás vhodný čas a místo konání rozhovoru.
 7. Vstupy pro média jsou nepřenosné. Pokud z nějakého důvodu potřebujete změnit osobu před začátkem nebo v průběhu Události, kontaktujte prosím co nejdříve press@pokerstarslive.com.

2. Kodex chování

 1. Vstup pro média musíte nosit viditelně po celou dobu a předložit ho ke kontrole kdykoli a kdekoli vás o to požádá náš zplnomocněný zástupce a/nebo zástupce místa konání Události.
 2. Zástupci médií se Vstupy pro média mají zakázáno hrát v hlavní události jakékoli zastávky tour PokerStars Live nebo v herně naživo. Zástupci médií mají navíc zakázáno informovat o všech vedlejších událostech, ve kterých hrají nebo chtějí hrát v rámci Události.
 3. Zástupci médií se Vstupy pro média mají zákaz jakkoli sázet (finančně či jinak) na výsledek Události. To zahrnuje jakýkoli nákup podílu nebo kapitálu jakéhokoli jednotlivého hráče nebo sponzorovaného týmu. Tento zákaz se vztahuje i na jakýkoli typ fantasy her, které mají finanční protiplnění.
 4. Jediným jazykem, kterým je možné hovořit v prostorách turnaje v Události, je oficiální jazyk(y) turnaje dané konkrétní Události.
 5. Pro Zástupce médií je nezbytné, aby respektovali hráče a integritu všech Událostí. To se vztahuje mimo jiné na:
  • Respektování práva hráče na přiměřený osobní prostor při hraní (například nesmí stát příliš blízko);
  • Respektování práva hráče na uchování tajnosti ohledně jeho vlastních karet;
  • Respektování integrity Události tím, že se nebudou dotýkat žetonů, usedat na prázdná místa u turnajových stolů nebo diskutovat jakoukoli akci u stolu – ani s hráči u stolu nebo na doslech k hráčům u stolu;
  • Respektování rozhodnutí hráčů tím, že nebudou u stolu slovně hodnoceni diváky; a
  • Respektování citové angažovanosti hráčů tím, že nebudou viditelně „oslavovat“ výhru potu konkrétním hráčem.

3. Prostory turnaje - postupy

 1. V prostorách turnaje je v průběhu Událostí zásadní, aby ředitel turnaje, zaměstnanci herny, zaměstnanci PokerStars Live, zaměstnanci blogu PokerStars, filmový štáb zastupující PokerStars a zaměstnanci kasina mohli za všech okolností nerušeně vykonávat své povinnosti.
 2. Postupujte prosím podle všech pokynů zaměstnanců turnaje nebo našich zástupců.
 3. Všichni Zástupci médií musí opustit prostory turnaje v době, kdy zaměstnanci herny a/nebo hráči ukládají žetony do sáčků.
 4. Pokud je požádá některý z našich zplnomocněných zástupců a/nebo zástupců místa konání Události o opuštění určité oblasti, Zástupci médií by tak měli zdvořile učinit. Každému, kdo se odmítne řídit pokyny, můžeme odebrat jeho Vstup pro média na celou dobu konání Události i pro možné budoucí Události.
 5. V průběhu pozdějších fází turnaje, kdy zbývá jen malý počet stolů, budou Zástupci médií požádáni o opuštění uzavřené oblasti okolo stolů. Po uzavření hrací plochy se budou zaměstnanci turnaje snažit o poskytnutí oddělené, uzavřené oblasti pro média, ale to není zaručeno.
 6. Od médií požadujeme, aby si zachovávala rozumný odstup od televizního štábu. Jedná se o bezpečnostní opatření, protože využívané vybavení je těžké a může způsobit zranění.
 7. Pokud potřebují určitý záběr, Zástupci médií by měli oslovit producenta nebo manažera herny a objasnit jim, co potřebují. Často mohou kameramana/zvukaře odsunout ze záběru.

4. Fotografie

 1. Na všech Událostech budou fotografie z turnajů pořizovat určení fotografové. Obrázky pořízené schválenými fotografy jsou k dispozici po zaslání e-mailu na press@pokerstarslive.com.
 2. V některých místech konání není povoleno fotografování mimo prostory turnaje. Každému, kdo v tomto směru poruší pravidla kasina, odebereme jeho Vstup pro média na celou dobu konání Události i pro možné budoucí Události. Fotografové musí respektovat soukromí klientů kasina, kteří se Události přímo neúčastní.
 3. V průběhu turnajové hry a u hlavního stolu je zakázáno fotografovat s bleskem.

5. Video

 1. V některých místech konání je zakázáno filmovat kdekoli mimo prostor turnajů a jakémukoli Zástupci médií, který poruší pravidla kasina, zrušíme jeho Vstup pro média. Při pořizování filmových záznamů musíte respektovat soukromí klientů kasina, kteří se Události přímo neúčastní.
 2. Živý přenos od jakéhokoli aktivního turnajového stolu PokerStars Live je přísně zakázán. Zástupci médií mohou živě přenášet záběry z běžných prostor turnaje VÝHRADNĚ po předchozím písemném svolení z press@pokerstarslive.com. Aby získali Vstup pro média, musí si všichni Zástupci médií, kteří si přejí využít služby živého přenosu, předem vyžádat písemné svolení, a při žádosti o akreditaci pro online média musí také poskytnout všechny podrobnosti ke svým záměrům a plánům.
 3. Filmování televizního stolu jinými osobami, než je určený filmový štáb PokerStars Live, je v průběhu turnajové akce přísně zakázáno. Zasláním konkrétních požadavků na adresu press@pokerstarslive.com si mohou Zástupci médií požádat o filmování televizního stolu v době, kdy se nehraje poker.

6. Omezení místnosti pro média

 1. V rámci Událostí se budeme snažit poskytovat mediální vybavení, včetně tiskového centra vybaveného bezdrátovým nebo kabelovým připojením na internet ("Tiskové centrum"). Do Tiskového centra a/nebo dalších prostor pro média poskytneme přístup pouze Zástupcům médií se Vstupem pro média.
 2. Pokud dojde k naplnění kapacity Tiskového centra, může být nutné omezit přístup do Tiskového centra a/nebo dalších prostor pro média.
 3. Zástupci médií by měli respektovat, že sdílené Tiskové centrum je určeno výhradně k pracovním účelům. Nevyužívejte prosím kapacitu připojení k jakýmkoli aktivitám, které nejsou nezbytné nebo nesouvisí s prací.
 4. Z bezpečnostních a dalších důvodů žádáme Zástupce médií, aby do Tiskového centra nezvali hráče, kolegy nebo přátele.
 5. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli osobní věci nebo pracovní vybavení zanechané v Tiskovém centru a/nebo prostorách turnaje.
 6. Při účasti na Události prosím respektujte všechna nařízení místa konání, například kodex oblečení kasina a zákazy jídla/nápojů.

7. Zpravodajství

 1. Požadujeme, aby všichni Zástupci médií poskytli příslušnému sponzorovi Události (dle našeho požadavku) výrazné uznání a/nebo zmínku v jejich zpravodajství z Události. Mezi tyto požadavky patří, aby Zástupci médií zřetelně zmínili sponzora Události v první zmínce o Události v případě písemných článků, a v případě obrazového zpravodajství to zahrnuje výrazné zmínění sponzora v průběhu videa. To také zahrnuje veškeré zprávy, které využívají informace, fotografie nebo videa poskytnutá PokerStars Live, i když novináři nejsou akreditovaní a/nebo se Události neúčastní.
 2. Ve všech zprávách z Události musí Zástupci médií dodržovat a respektovat pravidla používání ochranných známek s ohledem na veškeré používání loga sponzora Události. Kontaktujte press@pokerstarslive.com a dozvíte se více.
 3. Pokud je Událost přenášena živě s časovým zpožděním (odkryté karty**), musí Zástupci médií dodržovat odstup při jejich živém zpravodajství z Události. Cílem je dodržovat stejný harmonogram jako vysílání při přijímání a přenášení programu. Toto zpoždění se vztahuje na všechny živé zprávy, blogy, příspěvky v sociálních médiích a platformy pro živé přenosy.

8. Zásady bezpečnosti na živých událostech

 1. Všichni Zástupci médií, bez ohledu na jejich status, podléhají při účasti na Událostech Zásadám bezpečnosti na událostech PokerStars Live. Podrobnosti k zásadám můžete najít zde.

9. Dodržování Směrnic

 1. Každý Zástupce médií, který nedodrží jakékoli ustanovení těchto Směrnic nebo neuposlechne požadavků našich zaměstnanců nebo zástupců místa konání Události, přijde o svůj Vstup pro média na dobu konání Události, a také může být vyloučen z budoucích Událostí.
 2. Pokud máte jakékoli dotazy k akreditacím pro média nebo požadavkům na média, zašlete prosím e-mail na press@pokerstarslive.com.

*PokerStars Live je obchodní značka živých pokerových událostí, jako jsou mimo jiné „PokerStars Championship“ a/nebo „PokerStars Festival“.

**Zpožděné vysílání, při kterém se na obrazovce zobrazují vlastní karty hráčů.