Retningslinjer for medier

Akkreditering

PokerStars Live online medieakkrediteringsblanket kan findes her. For hjælp eller svar på spørgsmål skal du kontakte press@pokerstarslive.com.

PokerStars Live – retningslinjer for medier

PokerStars Live ("vi"/"os"/"vores") byder alle repræsentanter fra medievirksomheder ("medierepræsentanter") velkommen til PokerStars Live*-events ("events") og ser frem til at imødekomme alle de medierelaterede ønsker, der måtte være.

Vores mål er at sikre, at vores events kører problemfrit for pokerspillere, casinoerne, vores personale og alle deltagende mediepræsentanter. Vi beder dig læse og overholde følgende retningslinjer for medier ("retningslinjer") og hjælpe os med at få vores events til at forløbe gnidningsløst. Ethvert brud på retningslinjerne kan resultere i, at medieakkrediteringen for medierepræsentanter inddrages for en specifik event og/eller fremtidige events.

Bemærk, at indsendelsen af en onlineansøgning om medieakkreditering til at deltage i en event ("mediekort") ikke automatisk garanterer, at ansøgningen godkendes og/eller tildeles. Hver ansøger modtager et e-mailsvar fra press@pokerstarslive.com, der angiver, om ansøgningen om et mediekort er godkendt eller ej. Mediekortet tildeles uden undtagelse kun i forlængelse af en skriftlig godkendelse fra os, og vi forbeholder os retten til at begrænse antallet af mediekort, der tildeles medierepræsentanter fra enhver medievirksomhed.

1. Betingelser for mediekort

 1. Medierepræsentanter, der ansøger om mediekort, skal overholde alle gældende lovmæssige krav, der kan gælde i forhold til deres deltagelse i enhver event. Lovmæssige krav inkluderer, men er ikke begrænset til en minimumalder sammen med alle yderligere, lokale krav eller betingelser, der måtte være gældende. Et mediekort må kun anvendes af medierepræsentanter for en medievirksomhed, hvis primære formål er at rapportere om aktiviteter under en event.
 2. Mediekort tildeles kun ansatte i og freelancere for anerkendte medievirksomheder, inklusive pokermedievirksomheder, etablerede aviser og blade, bloggere, licenserede broadcastere (fjernsyn og radio) og nationale nyhedsbureauer.
 3. Mediekort tildeles ikke personale, der ikke er tilknyttet en redaktion, men deltager i vores events med markedsføringsformål, herunder men ikke begrænset til repræsentanter for PR-firmaer, markedsførings-/salgs-/reklamefirmaer eller poker management- eller virksomhedsrelaterede tjenester.
 4. Ansøgninger om mediekort skal sendes på e-mail til press@pokerstarslive.com og alle relevante felter i ansøgningen skal være udfyldt, herunder men ikke begrænset til navn, virksomhed, alle kontaktoplysninger og planer for mediedækning. Det anbefales, at ansøgninger om mediekort indsendes i god tid, og at rejsen ikke planlægges forud for en event uden at have modtaget en skriftlig bekræftelse fra os på, at ansøgningen om mediekortet er godkendt. Ingen medierepræsentanter vil få adgang til en event uden et mediekort.
 5. Førstegangsansøgere fra enhver medievirksomhed samt freelancejournalister skal frembringe den dokumentation, som vi med rimelighed anmoder om, så vi kan vurdere ansøgningen samt bekræfte, at ansøger er fra en anerkendt medievirksomhed.
 6. Antallet af mediekort, der kan tildeles enhver medievirksomhed, varierer afhængigt af eventen eller spillestedet, hvor eventen afholdes. Det er oftest afhængig af spillestedets kapacitet, og vi forbeholder os retten til at administrere de faciliteter, der er stillet til rådighed til medievirksomheder. Alle anmodninger om interviews med sponsorerede spillere skal arrangeres på forhånd gennem press@pokerstarslive.com, hvor det er muligt. For at interviewe spillere under eventen skal du kontakte en af vores PR-repræsentanter på stedet for eventen og/eller via e-mail på press@pokerstarslive.com, så vil de finde et passende tidspunkt og sted til interviewet.
 7. Mediekort kan ikke overføres. Hvis du af en eller anden grund skal skifte ud i personalet inden eller under en event, skal du kontakte press@pokerstarslive.com så hurtigt som muligt.

2. Regler for opførsel

 1. Mediekortet skal bæres synligt hele tiden og fremvises til kontrol, når enhver af vores officielle repræsentanter og/eller personalet på stedet for eventen anmoder om dette.
 2. Medierepræsentanter med mediekort må ikke spille i main eventen i nogen turneringer på PokerStars Live-touren eller i liverum. Derudover må medierepræsentanter ikke rapportere fra nogen side event, som vedkommende har spillet eller har tænkt sig at spille under en event.
 3. Det er ikke tilladt for medierepræsentanter med et mediekort at have nogen form for økonomisk eller anden interesse i udfaldet af en event. Dette inkluderer at købe sig ind hos en spiller eller et sponsoreret team på nogen måde. Forbuddet inkluderer alle slags fantasispil, der har en økonomisk faktor.
 4. Det eneste sprog, der må tales i turneringsområdet for en event, er de(t) officielle turneringssprog for den specifikke event.
 5. Det er absolut nødvendigt, at medierepræsentanterne respekterer spillerne og integriteten i alle events. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til:
  • Respekt for en spillers ret til at have et rimeligt personligt rum, mens vedkommende spiller (dvs. at man ikke står for tæt på).
  • Respekt for en spillers ret til at skjule sine lommekort.
  • Respekt for integriteten i eventen ved ikke at berøre chips, sidde på tomme stole ved turneringsborde eller diskutere spillet ved bordet – enten med spillere ved bordet eller inden for hørevidde af spillere ved bordet.
  • Respekt for spillernes beslutninger, så de ikke verbalt bliver bedømt ved bordet af tilskuere.
  • Respekt for spillerens følelsesmæssige engagement ved ikke synligt eller hørligt at "juble", hvis en bestemt spiller vinder en pulje.

3. Turneringsområde – procedurer

 1. I turneringsområdet for alle events er det absolut nødvendigt, at turneringslederen, gulvpersonalet, PokerStars Live-personalet, PokerStars Blog-personalet, filmhold med tilknytning til PokerStars og casinopersonalet er i stand til at udføre deres respektive job uhindret på alle tidspunkter.
 2. Følg venligst alle anvisninger fra hele turneringspersonalet eller vores repræsentanter.
 3. Alle medierepræsentanter skal forlade turneringsområdet, når gulvpersonalet og/eller spillere samler chips.
 4. Hvis medierepræsentanterne bliver bedt om at forlade et specifikt område af en af vores officielle repræsentanter og/eller repræsentanter for stedet for eventen, skal de stille og roligt gøre det. Enhver, der nægter at følge anvisningerne, risikerer at miste sit mediekort til hele eventen og eventuelle events fremover.
 5. Under en turnerings sidste faser, hvor der kun er et lille antal borde tilbage, bedes medierepræsentanterne forlade det afspærrede område rundt om bordene. Når spilleområdet er ryddet, vil turneringspersonalet forsøge at lave et separat, afspærret medieområde, men det kan ikke garanteres.
 6. Mediefolkene bliver bedt om at holde en rimelig afstand til TV-holdet. Det er en sikkerhedsforanstaltning, da det anvendte udstyr er tungt og kan forårsage skade.
 7. Hvis der er behov for en særlig placering, bør medierepræsentanterne tale med produceren eller gulvpersonalet og fortælle dem, hvad de ønsker. De kan ofte flytte en kamera-/lydmand lidt væk.

4. Billeder

 1. Ved alle events vil der være særlige fotografer, der tager billeder af turneringerne. Alle de billeder, der er taget af godkendte fotografer, kan anskaffes og bruges ved at sende en e-mail til press@pokerstarslive.com.
 2. På nogle spillesteder er fotografering ikke tilladt nogen steder uden for turneringsområdet. Enhver, der bryder casinoreglerne på dette område, får inddraget sit mediekort for hele eventen og eventuelle fremtidige events. Fotografer skal respektere de casinokunder, der ikke deltager direkte i eventen, og deres privatliv.
 3. Det er ikke tilladt at fotografere med blitz, når turneringen spilles, eller på feature-bordet.

5. Video

 1. På nogle spillesteder er det ikke tilladt at filme nogen steder uden for turneringsområdet, og enhver medierepræsentant, der overtræder casinoreglerne, får inddraget sit mediekort. Videofotografer skal respektere de casinokunder, der ikke deltager direkte i eventen, og deres privatliv.
 2. Livestreaming af ethvert aktivt PokerStars Live-turneringsbord er strengt forbudt. Medierepræsentanter må livestreame i selve turneringsområdet, men KUN med en forudgående skriftlig tilladelse, som fås ved at skrive til press@pokerstarslive.com. Enhver medierepræsentant, der ønsker at bruge livestreamingtjenester, skal søge om en skriftlig tilladelse – på forhånd og inkludere alle oplysninger om sådanne intentioner eller planer, når der søges om onlinemedieakkreditering for at få et mediekort.
 3. Det er strengt forbudt at filme ved TV-bordet, når turneringen er i gang, af andre end det særlige PokerStars Live-filmhold. Medierepræsentanter kan anmode om at filme TV-bordet, når der ikke spilles poker, ved at skrive til press@pokerstarslive.com med de specifikke anmodninger.

6. Regler for medierum

 1. Vi forsøger at sørge for mediefaciliteter, inklusive et presserum med trådløs eller fastnetforbindelse til internettet ved vores events ("presserum"). Kun medierepræsentanter med mediekort har adgang til presserummet og/eller alle andre mediefaciliteter.
 2. Hvis et presserum er fyldt, kan det blive nødvendigt at begrænse adgangen til presserummet og/eller andre mediefaciliteter.
 3. Medierepræsentanter bør respektere, at de fælles presserumsfaciliteter kun bruges til arbejdsformål. Brug venligst ikke båndbredde til ikke-vigtige eller ikke-arbejdsrelaterede aktiviteter.
 4. Af sikkerhedshensyn og af andre årsager beder vi medierepræsentanterne om ikke at invitere spillere, kollegaer eller venner ind i presserummet.
 5. Vi tager ikke ansvar for personlige ejendele eller arbejdsudstyr, der efterlades i presserummet og/eller i turneringsområdet.
 6. Respekter venligst alle regler for adgang på spillestedet f.eks. dresscode på casinoet og forbud mod mad/drikke under deltagelse i events.

7. Dækning

 1. Vi påkræver, at alle medierepræsentanter viser den relevante eventsponsor (iht. vores anmodning) meget tydeligt og/eller nævner dem i deres dækning af eventen. Derfor skal medierepræsentanter tydeligt kreditere eventsponsoren, første gang eventen nævnes i skriftlige artikler, og ved videodækning skal sponsoren tydeligt nævnes i videoen. Dette inkluderer også alle rapporteringer, der bruger information, fotografier eller video fra PokerStars Live, selvom journalisterne ikke er krediteret og/eller ikke deltager i eventen.
 2. Ved dækning af alle events skal medierepræsentanter følge og overholde varemærkelovgivningen hvad angår enhver og alle former for brug af eventsponsorens logo. Kontakt press@pokerstarslive.com for at få mere at vide.
 3. Når en event sendes live med forsinkelse (cards-up**), skal medierepræsentanter følge forsinkelsen i deres liverapportering af eventen. Det er for at holde samme tidsplan som de broadcastere, der modtager og transmitterer eventen. Forsinkelsen gælder alle liverapporteringer, blogs, indlæg på sociale medier og livestreamingplatforme.

8. Sikkerhedsregler for liveevents

 1. Alle medierepræsentanter uanset status er underlagt vores sikkerhedsregler under PokerStars Live-events. Alle oplysninger om reglerne findes her.

9. Håndhævelse

 1. Alle medierepræsentanter, der ikke overholder disse retningslinjer eller ikke følger en anvisning fra vores personale eller fra en repræsentant for spillestedet, får inddraget deres mediekort for hele eventen og risikerer at blive udelukket fra events fremover.
 2. Hvis du har spørgsmål til medieakkreditering eller betingelser for medier, skal du skrive til press@pokerstarslive.com.

*PokerStars Live er et varemærkenavn for livepokerevents, herunder men ikke begrænset til "PokerStars Championship" og/eller "PokerStars Festival".

**Forsinket broadcast, hvor spillernes lommekort vises på skærmen.