Cash Game-regler

1. Straffe og spilleropførsel

Spillerne forventes til enhver tid at opføre sig anstændigt. Standard pokeretikette bliver håndhævet. PokerStars Live-personalet kan ene og alene beslutte at straffe en spiller, der ikke opfører sig ordentligt, og straffen kan være alt fra en mundtlig advarsel til udelukkelse fra alle PokerStars Live-events og PokerStars Live-drevede cash games.

 1. Offentliggørelse - Spillerne har til enhver tid pligt til at beskytte de andre spillere. Derfor må spillerne ikke, uanset om de er med i hånden eller ej...

  1. Offentliggøre indholdet af live eller foldede hænder.
  2. Rådgive eller kritisere spillet, før handlingen er slut.
  3. Læse en hånd, der ikke er på bordet.
  4. Diskutere hænder eller strategi med tilskuerne.
  5. Søge eller modtage råd fra en udenforstående kilde.
  6. Én-spiller-én-hånd-reglen bliver håndhævet.
 2. Visning og mucking – Spillere, der viser deres kort til en spiller, der allerede har foldet, og derefter selv folder, kan straffes. Dealerne er instrueret i at holde disse kort ude af discard pilen og vise dem til alle spillerne, når hånden er slut. Spillere, der gør dette gentagne gange, vil blive straffet.

 3. Aftalt spil – Poker er ikke en holdsport. Soft play, chip dumping, osv... er ikke tilladt og vil resultere i straf.

 4. Brud på etiketten – Gentagne brud på etiketten vil resultere i straf. Eksempler inkluderer at røre andre spilleres kort eller chips, forsinke spillet, gentagne gange handle uden for tur, smide med chips, med vilje placere chipsene uden for dealerens rækkevidde, og at snakke for meget. Desuden kan overdreven fejring af en hånd, hvis det inkluderer dramatiske gestuser, upassende opførsel eller fysiske handlinger, straffes. Disse overtrædelser gælder også ved grov opførsel over for andre spillere og deres måde at spille på.

 5. Groft sprogbrug – Verbale overgreb mod andre spillere, PokerStars Live-staben, værtscasinoets ansatte eller andre bliver ikke tolereret. Groft, uanstændigt eller stødende sprogbrug mod spillere eller ansatte kan føre til en straf. Gentagen groft sprogbrug, uanset målet, kan også føre til straf.

 6. Alle deltagere skal opføre sig på en ordentlig og velopdragen måde under spillene og i turneringerne, samt i spilområdet. Hvis du bliver vidne til upassende opførsel, bør du straks kontakte en ansat. Det inkluderer spillere, hvis personlige hygiejne eller helbred er blevet forstyrrende for de andre spillere ved bordet. Beslutningen om, hvorvidt en persons hygiejne eller helbred er forstyrrende for de andre spillere, træffes af de ansatte, som kan indføre sanktioner mod den pågældende spiller, hvis vedkommende ikke udhjælper problemet tilfredsstillende.

 7. Alle spillere, der med overlæg ødelægger kortene, bliver straks fjernet fra hånden. Hvis en spiller mener, vedkommende er blevet fjernet fra hånden af forkerte grunde, bør sagen straks tages op med de ansatte.

 8. PokerStars Live og/eller casinoets personale kan straffe enhver handling, de mener er i modstrid med de officielle regler, eller som skader spillet.

 9. Hvis en spiller får lov til at vende tilbage til spillet efter en straf, bliver der ikke givet refusion for tabte blinds, og de sædvanlige regler for at sidde ude gælder.

 10. PokerStars Live forbeholder sig retten til at nægte spillere adgang til spillene.

 11. PokerStars Live forbeholder sig retten til at nægte udskænkningen af alkohol.

 12. PokerStars Live er ikke ansvarlig for økonomiske uoverensstemmelser forårsaget af andres spillere eller på grund af fejl hos dealeren.

 13. Der er ingen overførsel af ansvar. I tilfælde af tyveri eller naturkatastrofer er PokerStars Live ikke ansvarlig for mistede chips, penge eller personlige ejendele.

 14. PokerStars Live er ikke ansvarlig for sine gæsters opførsel eller for de efterfølgende konsekvenser.

2. Generelle husregler

 1. Alle spillere, der tilmelder sig et cash game, kan blive bedt om at oprette en PokerStars Live-konto. Yderligere detaljer bliver oplyst på stedet.

 2. Spillerne må forlade spillet når som helst og satse, som de vil, så længe det er på linje med spillets regler.

 3. En spiller, der har været væk fra bordet i mere end en time (eller hvis bord er blevet lukket, mens de var væk), vil få deres chips fjernet fra spillet og opbevaret af de ansatte, hvis der er en venteliste til spillet. Chipsene bliver talt af den gulvansvarlige plus en anden ansat, og de bliver noteret og sikkert opbevaret.

 4. Beslutningsprocesser:

  1. PokerStars Lives management forbeholder sig retten til at træffe beslutninger, der tjener spillets bedste og er fair over for flest mulige spillere, selvom en teknisk tolkning af reglerne kan bruges til at argumentere for en modsat beslutning.
  2. Alle beslutninger træffes med fairplay for øje, og beslutningerne er endegyldige.
  3. Hvis der opstår en uregelmæssighed i løbet af spillet, skal det straks meldes til en af de ansatte. Alle indvendinger skal gøres, inden kortene blandes til næste hånd.
 5. Spillerne er ansvarlige for at beskytte deres kort under spillet. Det kan gøres ved at lægge en chip, en kortbeskytter eller en hånd hen over kortene. Dealeren vil antage, at en ubeskyttet, "efterladt" hånd er blevet foldet. Dette gælder, selvom kortene er med billedsiden opad, og uanset om det er spillerens tur til at handle eller ej. Spillerne, der ikke bestræber sig på at beskytte deres kort, kan ikke klage, hvis deres hånd bliver fjernet af dealeren. Kontakt mellem en ubeskyttet hånd og et smidt kort "dræber" hånden, hvis der hersker den mindste tvivl om, hvilke kort hører til hånden. Dealeren kan hjælpe med at læse en hånd, hvis det er nødvendigt, men det er stadig spillerens ansvar at beskytte sine kort.

 6. Spillerne må kun tale på engelsk, mens en hånd er i gang. Hvis en aktiv spiller taler på et hvilket som helst andet sprog i løbet af en hånd, må dealeren vende spillerens lommekort, så alle kan se dem. Hvis en inaktiv spiller taler på et andet sprog end engelsk under en igangværende hånd, kan en af de ansætte beslutte en straf over for spilleren.

 7. Spillerne må ikke smide deres chips ind i puljen eller på anden måde foretage sig noget, der kan skjule deres valgte handling. Det er ikke tilladt at indgå aftaler; forsøg herpå kan straffes.

 8. Dette inkluderer chops, at tage penge tilbage, eller på anden måde ændre mængden af chips, der ryger i puljen eller vindes i en individuel hånd.

 9. Spillerne kan choppe blinds, hvis situationen opstår.

 10. Rabbit Hunting – Hvis en hånd bliver afsluttet, inden sidste kort i hånden er givet, vil det næste kort i bunken under ingen omstændigheder blive vist. Traditionen med at vise kort, der ville være blevet givet, kaldes ‘rabbit hunting’, og det er ikke tilladt.

 11. Det er tilladt at spille i en andens sted, hvis:

  1. Personen, der ønsker at spille, er næst på ventelisten.
  2. Spilleren, der spillet i stedet for, har op til en time til at vende tilbage til spillet, ellers bliver vedkommendes chips indsamlet, og pladsen går til næste spiller på ventelisten.
 12. Ingen personer må spille med en andens chips.

 13. Spillerne må ikke give deres plads til en anden spiller uden gulvpersonalets forudgående tilladelse.

 14. PokerStars Live bruger følgende ‘Table Stakes’-regler:

  1. Kun chips eller penge på bordet i starten af en hånd kan bruges i puljen undtagen som beskrevet i regel 28,3.c.
  2. Alle chips og pengen skal blive på bordet, indtil en spiller forlader spillet, med undtagelse af betaling for casinoprodukter og tjenester. Spillerne må ikke videresende nogen chips med undtagelse af en ante i stud-spil eller en "‘lykkechip’ i andre spil (kun den mindste enhed i det pågældende spil).
  3. Chips, der er på vej fra casinoets cashier med en kurer, regnes for at være i spil, så længe huset har givet sin accept, og de andre spillere er blevet informeret. Hvis en spiller giver chips til en spiller, der venter på bestilte chips, kan spilleren spille for det pågældende beløb.
  4. En spiller, der køber chips, skal offentliggøre beløbet, vedkommende køber. Hvis en spiller beder om en hånd og ser på den, uden at specificere beløbet, der spilles for, må vedkommende kun spille minimumbuy-in for det pågældende spil.
 15. I tilfælde af en delt pulje med et antal chips, der ikke kan deles lige mellem alle spillerne, deles større chips altid ned til mindste denomination for det pågældende spil. Hvis der stadig er en chip, der ikke kan deles, går den til:

  1. I Hold’em og Omaha til hånden, der sidder tættest på knappen i urets retning.
  2. I Stud til hånden, der har det højeste kort, hvor kulør trumfer (spar, hjerter, ruder, klør).
  3. I High/Low-spil til den højeste hånd.
 16. Når spillerne trækker kort (for knappen i nye spil, for pladser, når spillet har holdt pause, osv), og der er ranglighed, trumfer kuløren: spar, hjerter, ruder, klør.

 17. En spiller, der bliver tilkaldt fra ventelisten, skal præsentere sig i løbet af fem minutter; ellers går pladsen til den næste på listen, og den spiller, der ikke dukkede op, ryger bagerst på listen.

3. Spillets regler - Buy-in

 1. En ny spiller skal foretage et fuldt buy-in for spillet, der normalt er 50 gange Big Blind.

 2. En eksisterende spiller må re-buy én gang for halvdelen af et fuldt buy-in.

 3. Hvis grænsen hæves i et eksisterende spil, så buy-in stiger, bliver eksisterende spillere fritaget; de må spille med de chips, de har på bordet på daværende tidspunkt. Derefter gælder stigningen af buy-in for alle spillere.

 4. En spiller, der tvinges til at flytte fra et "must-move"-spil til et spil med samme limit, kan fortsætte med at spille med samme beløb, selvom det er mindre end minimum buy-in. En spiller, der friviligt skifter til et nyt spil eller kommer fra et spil, der er brudt op, skal buy-in for mindst minimum buy-in.

4. Spilleregler - Blinds

 1. Nye spillere skal betale big blind, før de får kort. De kan betale den fra en vilkårlig position, vente på big blind, købe knappen eller "straddle". Hvis blinds melder pas, får de en "misset blind"-knap, og de skal så vente på big blind, betale begge blinds eller købe knappen.

 2. Spillerne kan ‘købe knappen’. En ny spiller, eller en spiller, der har misset blinds, kan komme med i spillet i small blind-positionen ved at købe begge blinds. Big blinds-beløbet spiller. På den hånd er dealer-knappen umiddelbart til højre for spilleren, og ingen andre betaler blinds. I den efterfølgende hånd får spilleren, der 'købte knappen', dealer-knappen, og blinds kører som normalt.

 3. Alle blinds er "live". Pengene er i spil, og spillerne, der betalte blinds, har mulighed for at raise før floppet (medmindre satsningen har nået maksimum).

 4. Spillerne kan ‘straddle’ i spil, når de sidder én position til venstre for big blind. Alle straddles er det dobbelte af big blind og regnes for live. Der er kun én straddle tilladt per hånd.

 5. En spiller, der gik glip af begge blinds, skal betale et beløb svarende til summen af de to blinds. Det overskydende beløb, over big blind, regnes for dødt, og er ikke en del af bettet. Et skyldt small blind regnes for døde penge. Den eneste undtagelse er, hvis en spiller vælger at komme ind på en straddle. I den situation skal vedkommende ikke betale small blind. Det er tilladt at købe knappen.

 6. Der er ikke forskel på at gå glip af blinds i første runde at et nyt spil eller et allerede eksisterende spil. ‘Running it twice’ er tilladt på alle borde, hvis alle de involverede spillere indvilliger.

 7. Hvis kun spillerne, der er involveret i en sidepulje, ønsker "run it twice", kan de kun gøre det for sidepuljen (hovedpuljen går til vinderen af det første sæt fælleskort).

5. Ændring af pladser og borde

 1. I alle nye spil trækker spillerne lod om dealer-knappen.

 2. Når et nyt spil starter, får spillerne på ventelisten først plads. Spillerne kan vælge pladser ved bordet efter først til mølle-princippet.

 3. Ændring af pladser i løbet af et spil:

  1. En spiller, der flytter væk fra blinds (i urets retning), skal vente et antal hænder svarende til antallet af positioner rykket, eller betale en big blind, før vedkommende får kort igen.
  2. En spiller, der ‘deals off’ (ved at spille en hånd på dealer-knappen og så flytter til en anden plads), kan bytte plads og vente på, at blinds passerer forbi den nye plads én gang, og derefter hoppe tilbage i spillet uden at betale blinds.
  3. Hvis en spiller, der gik glip af blinds, flytter til en ny plads, skal vedkommende betale begge blinds eller vente på big blind.
  4. Hvis to spillere bliver enige om at bytte plads, gælder 45.a, 45.b og 45.c for begge spillere.
  5. Hvis en plads bliver ledig, og mere end én spiller ønsker den og ikke kan nå til enighed, går pladsen til den, der har været med i spillet længst. Hvis det ikke kan afgøres, går pladsen til den, der spurgte først. Hvis det ikke kan afgøres, trækker spillerne kort om pladsen.
  6. Når en plads bliver ledig i et spil med en venteliste, spørger gulvpersonalet spillerne, om nogen af dem ønsker pladsen, før der lukkes op for nye spillere. Når der er blevet placeret chips på bordet, kan den nye spiller ikke tvinges til at flytte til en ny plads.
 4. En spiller, der flytter til et nyt spil, skal have det fulde buy-in for det nye spil, medmindre vedkommende kommer fra et spil, der blev brudt op, og vedkommende ikke kan få en plads med samme limit. Spillets limit skal være lige med eller mindre end det opbrudte spil, for at spilleren kan starte med mindre end det fulde buy-in.

 5. Hvis en spiller bliver tvunget til at skifte borde, behøver vedkommende ikke betale blinds, og vedkommende kan i stedet vente på, at knappen passerer.

 6. En spiller, der forlader et spil og vender tilbage til samme spil inden for tre timer, skal vende tilbage med mindst samme værdi i chips, som da vedkommende forlod spillet, men ikke mindre end minimum buy-in.

 7. For at være fair over for alle spillerne, vil gulvpersonalet, hvis en spiller i et "short"-spil (med mindre end fem spillere) beder om at blive flyttet til et andet spil, spørge, om alle spillerne ønsker at trække kort om, hvem der for pladsen.

 8. I et spil med fem eller færre spillere vil en spiller, der er skyld i, at spillet brydes op ved at nægte at ante eller blinds, ikke få lov til at trække om en plads i et nyt spil.

 9. Third Man Walking - Third Man Walking er den spiller, der rejser sig fra sin plads i et cash game, efter to andre spillere allerede har forladt bordet. Denne spiller skal vende tilbage til sin plads inden ét kredsløb, ellers går vedkommendes plads tabt, hvis der er en venteliste til spillet.

 10. Når et spil opbrydes, og der er:

  1. for få pladser i andre spil af samme limit til alle spillerne, trækker spillerne om de(n) åbne plads(er). Gulvpersonalet trækker kort for fraværende spillere, der ikke har en misset blind-knap eller en hold-knap.
  2. for få pladser i andre spil med samme limits til alle spillerne, bliver alle missede blind-knapper fra det opbrudte spil overført til de(t) nye spil.
 11. Alle bordændringer skal godkendes af gulvpersonalet.

 12. Bord- og spilændringer skal foretages straks. Det inkluderer ikke at spille de resterende hænder frem til næste blinds. Spillerne, der sidder i blinds, må dog gerne spille blinds og knap færdig.

6. Pauser

Som resultat af, at spillerne kan forlade et spil når som helst, er det i alles bedste interesse at have specifikke retningslinjer for spillere, der tager en pause. De er:

 1. Spillerne må forlade spillet i op til én time. Hvis en spiller er fraværende længere end det, bliver spillerens chips straks samlet ind, hvis spillet er fuldt, og der er en venteliste. I spil, der ikke er fulde, kan spillerens chips samles ind, hvis en aktiv spiller ønsker pladsen, eller hvis spillet bliver fuldt.

 2. En spiller, der gentagne gange forlader et spil, kan spillerens chips blive indsamlet inden tidsgrænsen.

 3. PokerStars Live Cash Games bruger en ‘third man walking’-regel. Hvis to spillere allerede er væk fra bordet, får den tredje spiller, der forlader bordet, kun ét kredsløb til at vende tilbage, ellers kan vedkommende risikere at blive udskiftet med den næste spiller på ventelisten. Dealers er instrueret i at give spilleren og gulvpersonalet besked, når den tredje spiller forlader bordet.