Regler for turneringspoker

1. Generelle regler

 1. Turneringslederen og gulvpersonalet skal altid prioritere spillets bedste interesser og retfærdighed i deres beslutninger. Udsædvanlige omstændigheder kan til tider diktere beslutninger, der af hensyn til retfærdighed tager prioritet over de skrevne regler. Turneringslederens og/eller gulvpersonalets beslutninger er endelige.

 2. Spilleransvar – Det forventes, at spillerne kontrollere tilmeldingsoplysninger og pladstildeling, beskytter deres hænder, handler klart og tydeligt, følger med, handler efter tur, beskytter deres ret til at handle, holder kortene synlige, stabler sine chips korrekt, bliver ved bordet med en igangværende hånd, siger til, hvis de ser en fejl, skifter bord hurtigt, følger reglen om én spiller pr. hånd, kender og overholder reglerne, følger generel etikette og generelt er behjælpelige med at afholde en ordentlig turnering.

 3. Officiel terminologi for turneringspoker – Officielle termer for at satse eller handle er enkle, utvetydige, traditionelle udsagn såsom: bet, raise, call, fold, check, all-in, pot (kun i pot-limit) og complete. Nationale termer kan også være godkendte. Brugen af ikke-standardiseret sprog og tegn er på spillerens eget ansvar, da det kan resultere i en anden afgørelse, end spilleren havde til hensigt. Det er spillerens eget ansvar at handle klart og tydeligt.

 4. Elektronisk udstyr – For at undgå tvivlstilfælde inkluderer "elektronisk udstyr", men er ikke begrænset til følgende enheder både kendte og ukendte. Det er ikke på noget tidspunkt tilladt at lægge elektronisk udstyr på spillefladen, hvilket inkluderer hele pokerbordet. Spillerne må gerne lægge deres udstyr på railen.

  1. Telefoner – Spillerne må ikke tale i telefon, uanset om de er midt i en hånd eller ej. De skal gå væk fra bordet for at tale i telefon.
  2. Telefoner, tablets og laptops – Spillerne må gerne bruge disse enheder (udover at modtage/foretage opkald) ved bordet, men ikke midt i en hånd. Laptops ved bordet må ikke være tilsluttet en ekstern strømenhed.
  3. Periscope, Twitch etc. – Det er ikke tilladt at bruge apps eller andet udstyr, der kan transmittere turneringen direkte.
  4. Bærbart udstyr til optagelse – Disse enheder og brugen af alle former for udstyr til optagelse er forbudt i hele pokerrummet.
  5. Det er ikke tilladt at bruge nogen former for elektroniske enheder på borde, hvor der tv-transmitteres, eller på Main Event-finaleborde.
  6. Forstyrrelser ved bordet – PSLive forbeholder sig retten til at bede spillerne om at stoppe brugen af alt elektronisk udstyr eller enhver anden genstand, hvis gulvpersonalet vurderer, at du sænker spillets hastighed eller på anden måde påvirker de andre spillere ved bordet. Spillerne kan anmode dealeren om at kontakte gulvpersonalet, hvis en spiller er skyld i, at spillet går langsomt på grund af udefrakommende omstændigheder, herunder men ikke begrænset til bøger, blade og elektronisk udstyr.
 5. Indgåelse af aftaler ("chopping" og "chopping" af præmier) – Det er tilladt at indgå aftaler på alle spillesteder, hvor de ikke konflikter med den lokale spillovgivning. Alle aftaler bliver rapporteret til mediefolkene.

2. Pladstildeling i turneringer

 1. Pladstildeling/stakke – Alle pladser i turneringer tildeles tilfældigt og kan ikke overdrages. Turneringspersonalet forbeholder sig retten til at tilpasse pladstildelingen til spillere med særlige behov under hele turneringen og til at balancere borde i starten af turneringen. Det er spillernes ansvar at kontrollere deres tilmeldingskvittering og sikre, at alt er korrekt.

  1. Suppleanter, spillere, der foretager en sen registrering, og re-entries får en fuld stak. De kan blive placeret på alle placeringer og overtage placeringens rettigheder og ansvar undtagen mellem small blind og knappen.
  2. Hvor det er muligt, får de spillere, der modtager deres bord- og pladstildelinger, sat deres stakke i spil, når alle deres pladsnumre er tildelt.
   1. For eksempel: Hvis en spiller får Bord 4/Plads 8, og alle #8-pladser i turneringen er blevet tildelt, får alle #8-pladser sat deres stakke i spil.
 2. Identifikation – Det er alle spillernes ansvar at medbringe et gyldigt billed-id til turneringsstarten og alle efterfølgende starter ved alle PokerStars Live-events. Enhver spiller, der bruger falsk id, vil blive straffet op til og inklusive diskvalifikation fra eventen.

 3. Re-buys – Spillere, der ønsker at foretage et re-buy, må ikke udeblive fra en hånd. Hvis en spiller giver udtryk for at ville foretage et re-buy før en ny hånd, er spillerens chips i spil, og vedkommende er forpligtet til at foretage sit re-buy.

 4. Lukning af borde – Rækkefølgen for lukning af borde i en turnering bliver oplyst, når tilmeldingen til turneringen er lukket. PokerStars Live forbeholder sig retten til at ændre rækkefølgen. Spillere fra et lukket bord overtager rettigheder og ansvar for den nye placering (knap, small blind, big blind). De får ikke en hånd mellem small blind og knappen.

  1. Bordene bliver lukket ved dobbeltlodtrækning. Dealeren giver alle ved bordet et kort og starter ved plads nummer et. Den gulvansvarlige blander kortene og deler dem ud, så der startes med det højeste kort i urets retning rundt om bordet.
 5. Balancering af borde – Spillet bliver stoppet på alle borde, der har mindst tre spillere færre end bordet med flest spillere på det tidspunkt. I flop og mixed games bliver spillerne flyttet fra big blind til den værste placering og tager en enkelt big blind, hvis det er muligt. Den værste placering er aldrig small blind. I stud only games bliver spillerne flyttet efter placering (den sidste plads, der åbner op på bordet med ledige pladser, vil blive udfyldt).

  1. Senere i turneringen bliver bordene balanceret i henhold til turneringslederens skøn.

3. Procedurer

 1. Knappen – Der trækkes lod om knappen ved starten af hver event og også ved nye starter, redraws samt ved finalebordet. Lodtrækningen afgør knappens placering for hele turneringsfeltet.

  1. Død knap – Alle events spilles med en død knap. En død knap er en knap, der ikke kan rykkes frem, fordi en spiller er blevet slået ud, eller en ny spiller er placeret mellem small blind og knappen.
  2. Heads up-knap – Under heads up er small blind på knappen og handler først. Når heads up begynder, skal knappens placering muligvis tilpasses for at sikre, at ingen spiller får big blind to gange i træk.
  3. Forkert placering af knappen – Hvis dealerknappen blev placeret forkert, og det først opdages efter væsentlig handling (regel #29), fortsættes spillet, og knappen flyttes med uret ved næste kortblanding. Hvis det opdages inden væsentlig handling, bliver hånden erklæret for et misdeal, og knappen placeres korrekt.
 2. Chip race – Ved et planlagt colour-up, vil der blive gennemført et chip race med maksimalt én chip til hver spiller. Et chip race starter altid med den første spiller til venstre for dealeren. En spiller kan ikke ryge ud af turneringen i et chip race. Hvis en spiller kun har én chip tilbage, og spilleren taber et race, får vedkommende én chip med den laveste værdi af de chips, der stadig er i spil. Hvis en spiller efter et race har chips med lavere værdi i sin stak end dem i spillet, mister spilleren disse chips, medmindre de har en samlet værdi svarende til en chip, der stadig er i spil. Spillerne opfordres til at overvære et chip race.

 3. Skønsmæssig colour-up – Turneringspersonalet forbeholder sig retten til at foretage et colour-up for enhver spiller på ethvert tidspunkt efter deres skøn. Spilleren har ret til at overvære et colour-up og opfordres til at gøre det. Skønsmæssige colour-ups skal meldes ud til spillerne, så de har mulighed for at blive og se det foregå, hvis de har lyst.

 4. Overskydende chips – I spil med split-pot går de(n) overskydende chip(s) til den højeste hånd. I flop games, hvor der er to eller flere høje hænder eller to eller flere lave hænder, går de(n) overskydende chip(s) til den første, deltagende hånd til venstre for knappen. I stud games går den overskydende chip til det højeste kort efter kulør. Hvis hænderne har samme værdi, bliver puljen delt så ligeligt som muligt. I Omaha/Stud 8 or Better bliver puljen delt ned til den chip i spillet med lavest værdi. Hvis der er en overskydende chip, efter puljen er blevet delt første gang, går den til den højeste hånd. Hvis der er en ekstra overskydende chip efter delingen af de høje eller lave hænder, går den til spilleren med den værste placering (dvs. tættest til venstre for knappen). I stud games går den overskydende chip til den højeste hånd. I tilfælde hvor der er en delt pulje i høje eller lave hænder, går den overskydende chip til det højeste kort efter kulør af de to hænder, der deler puljen.

 5. Synlige kort, chips og optælling af stakke – Spillerne skal sørge for, at deres kort altid er synlige. Spillerne er berettiget til at få vurderet antallet af en modstanders chips. Chipsene skal derfor stå i tællelige stakke. PokerStars Live anbefaler rene stakke bestående af 20 chips som standard. Spillerne skal til enhver tid sørge for, at deres chips med højest værdi er synlige.

  1. Spillerne er kun berettiget til en præcis optælling af et gennemført bet, og kan kun få en fuld optælling af antallet af en modstanders chips, hvis den spiller går all-in.
 6. Flytning af chips – Alle chips skal transporteres i chipsholdere og skal altid være synlige. Spillerne må ikke holde eller transportere turneringschips på nogen måde, hvor de ikke er synlige. Hvis en spiller gør dette, kan vedkommende miste sine chips og blive diskvalificeret. De mistede chips bliver taget ud af spillet.

 7. Skift af spillekort – Spillekortene udskiftes, når dealeren bytter, eller når PokerStars Live beslutter det. Spillerne må ikke bede om at få udskiftet spillekortene.

 8. Foldede hænder – En hånd betragtes som foldet, hvis de rører dealerens "muck", de brændte kort, fælleskortene eller afkastbunken, mens de har billedsiden nedad, uanset om det er dealeren eller spilleren, der håndterer dem. Brug af regel nr. 1 – Den gulvansvarlige kan hente en teknisk set smidt hånd tilbage i spillet og erklære den aktiv, hvis der er en god grund til det, og hvis den korrekte hånd uden tvivl kan findes igen. Hvis en spiller har meldingen og slipper sine kort med en tydelig fremadrettet bevægelse, vurderes hånden til at være foldet. Personalets beslutning er endelig.

  1. Det er bindende at folde uden for sin tur, hvis omstændighederne beskrevet i regel nr. 27 er til stede.
 9. Klager og dræbte hænder – Retten til at klage over en hånd bortfalder, når en ny hånd begynder. En ny hånd begynder ved første blanding. Hvis der benyttes en automatisk kortblander, starter den nye hånd, når dealeren trykker på knappen til at hente kortene.

  1. Dræbe hænder – En dealer kan ikke dræbe en vinderhånd, der blev lagt på bordet og uden tvivl var vinderhånden. Spillerne opfordres til at hjælpe med at aflæse hånden på bordet, hvis det viser sig, at der bliver begået en fejl.
  2. Ubeskyttede hænder – Hvis en dealer dræber en ubeskyttet hånd, har spilleren ikke nogen klagemulighed og har ikke ret til at få sine penge igen. En undtagelse kunne være, hvis spilleren har foretaget et raise, som ikke er blevet kaldt endnu. I det tilfælde kunne spilleren være berettiget til at få sit raise tilbage. Hvis spillerens raise derimod bliver kaldt, kan spilleren blive slået ud.
 10. Sidepuljer – Hver sidepulje deles som en separat pulje. Puljerne bliver ikke blandet sammen, inden de deles. Spillerne må aldrig røre puljen.

 11. Anmodning om ur – Når der er gået tilstrækkelig tid, kan en spiller anmode om et ur. Hvis gulvpersonalet godkender anmodningen, får spilleren ét minut i alt til at tage en beslutning. Minuttet er opdelt i en tidsgrænse på 50 sekunder, og hvis spilleren ikke har truffet sin beslutning, kommer der en nedtælling på ti sekunder. Hvis spilleren ikke har handlet, inden nedtællingen er forbi, er hånden død. De turneringsansvarlige forbeholder sig retten til at ændre på tidsindstillingen, hvis det viser sig, at en spiller bevidst trækker tiden. Spillere, der skønnes at forsinke spillet med vilje, kan blive tildelt en straf.

  1. I PokerStars Live-turneringer med en tidsramme for hvert niveau på 25 minutter eller mindre indstilles uret til 25 sekunder efterfulgt af en nedtælling på fem sekunder.
  2. Hvis nedtællingen slutter samtidig med spillerens handling, falder det ud til spillerens fordel efter gennemgang i henhold til regel nr. 1.
 12. Dagen sidste spil – I turneringer over flere dage bruges følgende fremgangsmåde til at forhindre tidsudtrækning. Når der er mellem 15 og fem minutter tilbage at spille i på det sidste niveau, stopper turneringslederen uret. En spiller trækker et kort mellem tre og syv, og det bliver antallet af resterende hænder, der skal spilles den dag. Turneringslederen annoncerer det resterende antal hænder, der skal spilles, til feltet, og alle borde skal spille dette antal hænder startende fra næste blanding eller tryk på kortblanderens knap, før dagens spil er afsluttet.

 13. Hånd-for-hånd-spil – Når spillerne er tæt på at være i pengene ("pengeboblen"), ændres turneringen til et hånd-for-hånd-spil. Så snart turneringslederen har annonceret, at der spilles efter hånd-for-hånd, spiller alle borde den igangværende hånd færdig og stopper med at spille. Så snart alle borde har spillet den hånd færdig, giver dealeren ved hvert bord kun én hånd, og når den hånd er færdigspillet, stoppes spillet igen. Dette fortsætter, indtil der er slået så mange spillere ud, at turneringen når til fasen, hvor pengepræmierne fordeles.

  1. Kald på en all-in – Når dealeren under et hånd-for-hånd-spil har et kald på en all-in, får alle besked på at fryse deres spil ved bordet og bedt om ikke vise deres hænder. All-in-bordet venter med at spille hånden færdig, indtil alle andre tilbageværende borde i turneringerne har færdigspillet den specifikke hånd. Derefter giver gulvpersonalet all-in-bordet lov til at spille hånden færdig. Hvis der er flere borde, hvor en all-in er kaldt, bliver de alle sat på hold og spillet færdig ét af gangen, indtil alle borde har færdigspillet den specifikke hånd.
  2. Hvis to eller flere spillere bliver slået ud i løbet af den samme hånd på forskellige borde, får alle den samme slutplacering.
  3. Hvis to eller flere spillere bliver slået ud ved det samme bord, vil den spiller, der begyndte med det højeste antal chips, slutte højest placeret.

4. Handling

 1. Nyt turneringsniveau – Når tiden er udløbet i en runde og en ny runde annonceres af turneringspersonalet, gælder de nye grænser for den næste hånd. En ny hånd begynder ved første blanding. Hvis der benyttes en kortblander, starter den ny hånd, når dealeren trykker på knappen til at hente kortene.

 2. På din plads – En spiller skal være på sin hendes plads, når dealeren giver det sidste kort til knappen for at have en gældende hånd. Dealerne skal smide spillerenes kort, hvis de ikke er på deres pladser, straks efter det sidste kort er blevet givet til knappen, eller i Stud games når det sidste åbne kort er delt på third street. Spillerne skal være på deres pladser for at anmode om mere tid. "På din plads" defineres som inden for rækkevidde af din stol. I tvivlstilfælde er gulvpersonalets beslutning endelig.

  1. Stud games – Bemærk, at i henhold til Stud-reglerne kan en spiller med en dræbt hånd blive tvunget til at lægge minimumindsatsen og til at få yderligere kort. Det vil være påtvunget.
 3. Afventer handling – Spillerne skal blive ved bordet, hvis de stadig er aktive spillere i en levende hånd. Dette gælder også, når spilleren er all-in. Hvis spilleren er all-in, skal spilleren blive ved bordet og ikke gå over til railen, vandre rundt i rummet, snakke med mediefolk etc. Hvis en spiller forlader bordet, mens vedkommende er aktivt involveret i en hånd, kan de få en straf.

 4. Grænse for raises – Der er ingen begrænsning ("cap") på antallet af tilladte raises. I limit-events afgør husreglerne det maksimale antal bets. Hvis der ikke er nogen husregler, vil det være ét bet og tre raises. Når turneringen bliver heads-up, bliver antallet af raises ubegrænset.

 5. String bets – Dealerne er ansvarlige for at kalde string bets eller raises. Alle spillerne ved bordet opfordres til at hjælpe med at kalde et string bet eller raise, hvis en dealer ikke opdager det. String bets og raises, der kaldes af en spiller, skal godkendes af gulvpersonalet. Et string bet eller raise defineres som et bet eller et raise foretaget i flere bevægelser, eksempelvis hvor en spiller vender tilbage til sin stak uden på forhånd mundtligt at forklare sin hensigt eller med bevægelser vildleder for at fremkalde en reaktion hos en modstander, inden spillerens tur er ovre.

 6. Væsentlig handling – Væsentlig handling er enten to vilkårlige handlinger efter tur, hvor mindst én giver chips i puljen, eller enhver kombination af tre handlinger efter tur (check, bet, raise, kalde eller folde).

 7. Mundtlig og fysisk handling i egen tur (inklusive undercall) – Mundtlige meldinger om indsatser i spillerens tur er bindende. Alle chips, der er lagt i puljen i spillerens tur, forbliver i puljen. Spillerne skal altid handle efter tur.

  1. Undercall – Et undercall (et bet under det kaldte beløb) er et påkrævet fuldt kald, hvis det er lavet mod et åbningsbet fra flere modstandere i en hvilken som helst bettingrunde eller mod alle bets i heads-up. I alle situationer er turneringslederens skøn gældende. Hvad angår denne regel er big blind åbningsbettet i første runde i alle spil med blinds.
 8. Mundtlig og fysisk handling uden for tur (inklusive undercall) – Mundtlige meldinger om indsatser i spillerens tur er bindende. Alle chips, der er lagt i puljen i spillerens tur, forbliver i puljen. Spillerne skal altid handle efter tur. Spillere, der med vilje handler uden for tur for at påvirke spillet før dem, kan få en straf. Handlinger (både mundtlige og fysiske) uden for tur er bindende, hvis spillerens handling ikke ændres. Kald, check eller fold betragtes ikke som handlingsændrende. Hvis handlingen ændres, bliver et bet uden for tur betragtet som ikke-bindende og bliver returneret til spilleren. Spilleren, der handlede uden for tur, har så alle bettingmuligheder (kalde, folde, raise) igen.

  1. Hvis en spiller har foretaget et raise, og vedkommendes hånd dræbes, inden raiset bliver kaldt, er spilleren berettiget til at få sit raise tilbage, men mister kalde-beløbet.
 9. Accepteret handling – Det er den kaldende spillers ansvar at vurdere det korrekte beløb for en modstanders bet, inden vedkommende kalder, uanset hvad andre siger. Hvis den kaldende spiller anmoder om en optælling, men får forkerte oplysninger fra en dealer eller en spiller, og dernæst skubber det beløb frem, godkender den kaldende spiller handlingen til fulde og skal indskyde et beløb eller gå all-in i henhold til det. Som i alle turneringssituationer gælder regel 1 i henhold til turneringslederens skøn.

 10. For store chips – Hvis en spiller lægger en enkelt for stor chip i puljen, bliver det betragtet som et kald, hvis ikke spilleren har meldt et raise. Hvis en spiller lægger en for stor chip i puljen og siger "raise", men ikke angiver beløbet, er raiset det maksimalt tilladte op til værdien af den chip. For at foretage et raise med en enkelt for stor chip, skal det meldes mundtligt, inden chippen rammer bordfladen. Hvis du ikke skal reagere på et bet, vil en enkelt for stor chip uden kommentar betyde et bet svarende til chippens størrelse. Hvis du efter floppet er den første spiller til at satse, og du bruger en enkelt for stor chip uden en kommentar, betragtes det som et bet svarende til chippens værdi.

 11. Flere Chips – Hvis en spiller har turen, og der ikke er meldt et raise på forhånd, betragtes flere chips med samme værdi som et kald, hvis man ved at fjerne én chip får et mindre beløb en kalde-beløbet. For eksempel: Blinds er 200-400, og spiller A raiser til 1200 (et raise på 800), hvorefter spiller B lægger to 1000-chips ud uden at melde et raise og dermed kun kalder. Hvis spiller B havde lagt fire 500-chips ud, så ville vedkommende have foretaget et raise til 2000 (endnu et raise på 800).

 12. Raise – Det er spillerens ansvar at handle klart og tydeligt. Spillerne opfordres på det kraftigste til mundtligt at melde det præcise beløb for deres bet eller raise. I no-limit eller pot-limit skal et raise foretages ved at:

  1. lægge hele beløbet i puljen i én bevægelse
  2. mundtligt at melde hele beløbet, inden de første chips lægges i puljen
  3. mundtligt at melde et "raise", inden beløbet til at kalde lægges i puljen, og derefter gennemføre handlingen med én ekstra bevægelse tilbage til spillerens stak.
 13. Half-bet-raise – Hvis en spiller foretager et raise på 50 procent eller mere af det tidligere bet, men lavere end et minimumraise, skal vedkommende foretage et fuldt raise. Raiset bliver præcis det tilladte minimumraise. Hvis en spiller foretager et raise på mindre end 50 procent af det tidligere bet uden på forhånd mundtligt at melde et "raise", skal vedkommende kalde det tidligere bet.

 14. All-in-raise – En all-in, der er mindre en et fuldt raise, genåbner ikke bettingmuligheden for en spiller, der allerede har foretaget et bet.

 15. Usædvanlige og utydelige indsatser – Spillerne bruger uofficielle indsatsterminologi og -gestik på egen risiko. Det kan fortolkes med en anden betydning, end spilleren havde til hensigt. Hvis et erklæret bet på lovlig vis har flere betydninger, anvendes det største rimelige beløb, som er under eller tilsvarende puljens størrelse* inden det bet. Eksempel: NLHE 200-400, puljen er under 5.000. Spilleren siger: “I bet five.” Uden yderligere information er bettet 500. Hvis puljen er på 5.000 eller mere, er bettet i stedet 5.000.

  *Puljen er summen af alle tidligere bets inklusive eventuelle bets foran en spiller, som endnu ikke er samlet ind.

 16. All-in med skjulte chips – En godkendt all-in-indsats gælder hele spillerens stak, inklusive skjulte chips. Dog må den spiller, der går all-in, ikke drage fordel af de skjulte chips.

  1. For eksempel: Spiller A går all-in med 21.000, og spiller B kalder med en stak på 100.000. Da spiller A skubber sine chips mod midten, dukker to 1.000-chips frem under armen. Hvis spiller A vinder puljen, vil han eller hun kun få 21.000 i chips. Hvis spiller A bliver slået ud af turneringen, får modstanderen hele spillerens stak på 23.000.
  2. Undtagelse: Spiller A går all-in med 50.000, og spiller B kalder med en stak på 55.000. Da spiller A skubber sine chips mod midten, dukker en 10.000-chips frem under armen. Hvis spiller A vinder puljen, vil han eller hun kun få 50.000 i chips. Hvis han eller hun taber puljen, får modstanderen alle 55.000 svarende til dobbelt op af spillerens stak.

5. Showdown

 1. Mundtlige meldinger – Kortenes værdi bestemmer vinderen af en hånd. Mundtlige meldinger om værdien af en spillers hånd er ikke bindende. Til gengæld kan turneringspersonalet skønne, at en spiller bevidst melder en forkert hånd og give spilleren en straf.

 2. All-in-showdown – Alle kort bliver vendt med billedsiden op, når en spiller er all-in, og alle handlinger er afsluttet. Hvis en spiller ved en fejl folder/smider sine kort, inden de bliver vendt om, forbeholder turneringslederen sig retten til at hente kortene ind i spillet igen, hvis de uden tvivl kan identificeres. Spillere, der bevidst smider sine kort i all-in-situationer kan få en straf.

  1. Sideløbende handlinger – I tilfælde hvor flere spillere spiller i sidepuljer, samtidig med at en spiller er all-in i hovedpuljen, skal alle sidepuljespillere, der klarer sig frem til river-showdown, vise sine kort ligesom spilleren, der er all-in. Ingen spillere må folde ved sidepuljens river-showdown, når en spiller er all-in i hovedpuljen. Dealeren skal vende alle deltagende hænder, og hænderne bevarer retten til at få puljen.
 3. Showdown – Når alle handlinger er færdige, skal den spiller, som foretog det sidste bet eller raise, vise sine kort først, og derefter følger det uret. Hvis der ikke blev foretaget et bet i sidste runde, viser den spiller, der skulle handle først i bettingrunden, sine kort først (dvs. til venstre for knappen i spil med flop, højeste hånd i Stud etc.) 

  1. Spillere kan nægte at vise deres kort i deres tur og må gerne folde, hvormed de mister deres ret til puljen.
  2. Spillere, der nægter at vise deres hånd eller folder, er underlagt regel nr. 53.
 4. Vinderhånd – En spiller skal vise alle sine kort for at få puljen. Det gælder også "playing the board". Hvis der kun er én spiller tilbage med kort, behøver de ikke vise en vinderhånd for at få puljen. For eksempel: Spiller A foretager et bet på river, og spiller B kalder. Spiller B smider sine kort, og efterlader spiller A som den eneste tilbageværende spiller i puljen med kort. Spiller A får derfor puljen uden at skulle vise sin hånd.

  1. Kortene på bordet – En hånd betragtes som "på bordet", når alle kort er lagt på bordet med billedsiden op. At flashe sine kort, vifte med dem etc. betragtes ikke som en hånd på bordet. Hænder bliver ikke læst og kan ikke vinde puljen, før de er lagt på bordet.
  2. Nægte af vise – Hvis en spiller nægter at vise alle sine lommekort, kan dealeren vælge ikke at vende de resterende kort og skal kalde på gulvpersonalet. De giver spilleren besked på at vise alle sine kort, ellers vil de blive foldet. Spilleren får en nedtælling på fem sekunder, før gulvpersonalet erklærer spillerens hånd for død og giver spilleren en straf for at forsinke spillet. Andre spillere ved bordet må ikke vende den anden spilleres kort om. Hvis de gør, vil hånden blive spillet som gældende, men spilleren, der vendte en anden spillers kort om, kan få en straf for brud på etiketten.
 5. Vise vinderkortene – Alle spillere, der er nået til showdown, kan bede om at få vist alle andre spilleres kort, forudsat at de stadig har deres kort. Hvis de smider deres kort, har de ikke længere ret til at bede om at se en anden spillers kort. Alle hænder, som spillere i showdown har bedt om at se, bliver vendt om og har stadig ret til puljen. Alle de spillere, der ikke er nået til håndens showdownfase, kan ikke bede om at se en hånd.

  1. Hvis der er begrundet mistanke om samarbejde mellem flere personer, kan spillerne anmode dealeren om at lægge kortene til side og bede gulvpersonalet om at kigge på hånden.

6. Straffe og etikette for spillerne

 1. Afsløring – Spillerne har til enhver tid pligt til at beskytte de andre spillere i en turnering. Uanset om det foregår i en hånd eller ej, må spillerne ikke:

  1. afsløre igangværende eller foldede hænder
  2. rådgive eller kritisere, inden handlingen er afsluttet
  3. læse en hånd, der ikke er lagt på bordet
  4. diskutere hænder eller strategier med tilskuerne
  5. søge eller få råd fra en udefrakommende kilde.
  6. Reglen om én spiller pr. hånd er gældende.
 2. Tv-transmitterede borde og lommekort – Spillere, der deltager i en webcast eller tv-transmitteret turnering, skal samarbejde med kameraholdet. Det indebærer at vise sine lommekort til kortkameraet ved bordet. Undlades det, kan det give en straf.

 3. Synlige kort – En spiller, som viser sine kort, mens spillet er i gang, kan pålægges en straf. Alle spillere ved bordet har lov at se alle viste kort.

  1. Vise og smide kort – Spillere, der viser sine kort til en spiller, der allerede har foldet, og derefter selv folder, kan få en straf. Spillere, der gør det gentagne gange, bliver straffet.
 4. Samarbejde – Poker er et individuelt spil. Soft play, chip dumping, samarbejde så spillere overlever boblen (dvs. et bord, hvor der konsekvent bliver foldet til big blind på boblen), etc. er ikke tilladt og kan give straffe.

 5. Brud på etiketten – Gentagne brud på etiketten giver straffe efter turneringspersonalets vurdering. Eksempelvis kan det inkludere, men er ikke begrænset til unødvendig berøring af andre spilleres kort eller chips, forsinkelse af spillet, gentagne handlinger uden for tur, kasten med chips, bevidst betting uden for dealerens rækkevidde eller overdreven snak. Derudover kan overdreven, teatralsk fejring, upassende opførsel eller fysiske handlinger, gestikulation eller adfærd blive straffet. Overtrædelserne inkluderer også fornærmende adfærd mod andre spilleres spillestil og/eller at kritisere spillere for, hvordan de har spillet eller spiller turneringen.

 6. Vulgært sprog – Fornærmende adfærd overfor andre spillere, turneringspersonale, stedets ansatte eller andet personale tolereres ikke. Vulgært, sjofelt eller stødende sprog overfor en spiller eller en ansat kan give en straf. Gentagne eksempler på ikke-adresseret vulgært, sjofelt eller stødende sprog kan også give en straf.

 7. Alle deltagere skal opføre sig på en høflig og civiliseret måde under alle events og i alle turneringsområder. Enhver person, der oplever en upassende adfærd fra en anden person, skal straks kontakte turneringspersonalet. Det inkluderer, men er ikke begrænset til spillere, hvis personlige hygiejne eller helbred er blevet forstyrrende for de andre spillere ved deres bord. Beslutningen om, hvorvidt en persons personlige hygiejne eller helbred er forstyrrende for de andre spillere, skal tages af turneringspersonalet, som efter deres skøn kan pålægge en straf, hvis en spiller nægter at afhjælpe situationen på en for PokerStars Live tilfredsstillende måde.

 8. PokerStars Live og/eller turneringslederen eller turneringspersonalet kan straffe enhver handling, som PokerStars Live og/eller turneringslederen eller turneringspersonalet alene skønner ikke stemmer overens med de officielle regler eller ikke er i bedste interesse for eventen.

 9. Straffe – PokerStars Live og/eller turneringslederen eller turneringspersonalet kan efter egen skønsmæssig vurdering pålægge straffe (se listen nedenunder) fra en mundtlig advarsel op til diskvalifikation og udelukkelse fra alle PokerStars Live-events. Straffene bliver pålagt i sager med soft play, fornærmelser eller forstyrrende adfærd. En straf kan blive pålagt, hvis en spiller kaster et kort ned fra bordet, smider sine kort med så stor kraft, at et eller flere kort vender om, gentagne gange er langsom til at handle, bryder reglen om én spiller pr. hånd eller opfører sig tilsvarende. Fornærmende adfærd overfor andre spillere, turneringspersonale, stedets ansatte eller andet personale tolereres ikke.

  1. Straffe – Kan inkludere, men er ikke begrænset til – mundtlig advarsel, straf i en eller flere hænder, straf i en eller flere omgange (en omgang består af én hånd for hver spiller, der er tilbage på spillerens turneringsbord – 6 spillere = ude i 6 hænder), død hånd, udelukkelse fra eventen, diskvalifikation fra eventen (alle vundne pengepræmier går tabt), bandlyst fra eventen, ekskluderet fra alle events, der afholdes af turneringens sponsor.
  2. Optrapning – Straffene bliver ikke altid pålagt fortløbende efter alvorsgrad. Turneringspersonalet kan diskvalificere en spiller for den første forseelse, hvis den vurderes til at være alvorlig nok. Spilleren bør vide at enhver handling, der berettiger til en straf, kan resultere i en lang række disciplinære forhold selv for den første forseelse.
  3. Straf: ude i en hånd/omgang – Spilleren får besked på at sidde ude i én eller flere hænder eller én eller flere omgange. Hånden, som spilleren går glip af, tæller med som en del af runden, når en straf bliver udmålt. Spillere, der får en straf, hvor de skal sidde ude i en eller flere hænder/omgange, skal opholde sig uden for de(t) afgrænsede turneringsområde(r), så længe straffen varer. Dealeren skal informere det relevante gulvpersonale, når en straffet spiller vender tilbage til sin plads.
  4. Straffe følger med – Alle straffe til en spiller følger med spilleren. Hvis spiller A får en straf og må sidde ude i to omgange (16 hænder) til sidst på aftenen og kun kan udstå fem hænder af straffen, noteres det, at vedkommende skal sidde ude de resterende 11 hænder den følgende dag. Det gælder også ved lukkede borde, nye pladser etc.
  5. Udelukkelsesstraf – Spillere, der udelukkes fra turneringen, får den slutplacering, der stemmer overens med elimineringstidspunktet.
   1. Eksempel: 15 spillere tilbage (første 100 får penge), spiller A bliver udelukket fra at vende tilbage til casinoet på grund af en adfærd, der ikke var hørte hjemme under pokerturneringen. Spilleren får sine chips fjernet fra eventen og får en 15.-plads.
  6. Diskvalifikation – Spillere, der bliver diskvalificeret fra en event, får deres turneringschips fjernet fra spillet, deres buy-ins forbliver en del af præmiepuljen, og de er ikke berettiget til nogen præmiepenge. Den diskvalificerede spiller skal straks forlade turneringens område(r).
 10. Turneringens ejendom – PokerStars Live-turneringschips har ingen pengemæssig værdi og tilhører udelukkende PokerStars Live og må ikke fjernes fra turneringens område(r) eller den pågældende event. Spillere, der flytter chips fra en event til en anden eller fra en spiller til en anden, kan få straffe op til og inklusive diskvalifikation og ekskludering fra alle PokerStars Live-events.

 11. Officielt sprog: For så vidt angår Events afholdt i New Jersey af Amaya US, gælder reglen om kun at tale engelsk ved alle borde under spillet. Deltagere, som bryder denne regel, bliver pålagt straf, eksempelvis diskvalifikation.

 12. Ret til aflysning: Sammen med det pågældende casino, hvor Eventen afholdes, forbeholder PokerStars Live sig retten til at aflyse eller ændre enhver Event eller Turnering fuldstændigt efter vores skøn.