Median ohjeet

Akkreditointi

Katso PokerStars Liven median nettiakkreditointikaavake. Jos tarvitset apua tai sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä osoitteeseen press@pokerstarslive.com.

PokerStars Liven Median ohjeet

PokerStars Live ("me") toivottaa tervetulleiksi kaikki mediayhtiöiden edustajat ("Median edustajat") PokerStars Live* -tapahtumiinsa ("Tapahtumat") ja haluaa auttaa kaikissa vaadittavissa mediapyynnöissä.

Tavoitteemme on varmistaa, että Tapahtumamme hoituvat sujuvasti pokerinpelaajien, kasinojen, henkilökuntamme ja kaikkien osallistuvien Median edustajien osalta. Varmista, että luet huolellisesti ja noudatat seuraavia mediaohjeita ("Ohjeet") auttaaksesi meitä järjestämään Tapahtumia tehokkaasti. Näiden Ohjeiden rikkominen voi johtaa Median edustajien media-akkreditoinnin peruuttamiseen tiettyyn tapahtumaan ja/tai tuleviin Tapahtumiin.

Huomaa, että nettihakemuksen lähettäminen media-akkreditointia varten Tapahtumaan osallistumiseksi ("Mediapassi") ei automaattisesti takaa, että hakemus hyväksytään ja/tai myönnetään. Jokainen hakija saa vastaussähköpostin osoitteesta press@pokerstarslive.com, jossa vahvistetaan hyväksyttiinkö hakemus Mediapassia varten vai ei. Mediapassit myönnetään poikkeuksetta vain antamamme kirjallisen hyväksynnän mukaan, ja me pidätämme oikeuden rajoittaa minkä tahansa mediayhtiön Median edustajille myönnettävien Mediapassien määrää.

1. Mediapassivaatimukset

 1. Mediapassia hakevien Median edustajien on täytettävä kaikki soveltuvat lakisääteiset vaatimukset, jotka koskevat heidän osallistumistaan Tapahtumaan. Lakisääteisiin vaatimuksiin kuuluvat niihin rajoittumatta vähimmäisikävaatimus sekä muut soveltuvat paikalliset lisävaatimukset tai rajoitukset. Kun on tehty hakemus Mediapassia varten, sen on tultava käyttöön vain Median edustajille mediayhtiöstä, jonka päätarkoitus on raportoida Tapahtuman toiminnasta.
 2. Mediapasseja myönnetään vain tunnettujen mediayhtiöiden työntekijöille tai toimeksisaajille, sisältäen pokerimediayhtiöt, suurimmat sanoma- ja aikakauslehdet, bloggaajat, lisensoidut lähettäjät (televisio ja radio) sekä kansalliset uutispalveluorganisaatiot.
 3. Mediapasseja ei myönnetä ei-toimitukselliselle henkilökunnalle, joka osallistuu Tapahtumaan markkinointitarkoituksissa, kuten niihin rajoittumatta PR-yritysten, markkinointi-/myynti-/mainostoimistojen tai pokerin johtamiseen tai liiketoimintaan liittyvien palveluiden edustajille.
 4. Mediapassien hakemukset täytyy tehdä ottamalla yhteyttä osoitteeseen press@pokerstarslive.com, varmistaen, että kaikki hakemuksen asiaankuuluvat kentät on täytetty, sisältäen niihin rajoittumatta nimen, organisaation, kattavat yhteystiedot ja suunnitelmat mediauutisointiin. On suositeltavaa, että Mediapassihakemukset lähetetään riittävän ajoissa, eikä Tapahtumaan osallistumista varten tule tehdä matkajärjestelyjä ennen meiltä saatua kirjallista ilmoitusta, jossa vahvistetaan, että Mediapassihakemus on hyväksytty. Median edustajat eivät saa osallistua Tapahtumaan ilman Mediapassia.
 5. Ensimmäistä kertaa hakemusta tekevien mediayhtiöiden edustajien sekä freelance-journalistien täytyy esittää meille asiakirjat, jotka voimme pyytää käsitelläksemme hakemuksen sekä vahvistaaksemme, että hakija on tunnetusta mediayhtiöstä.
 6. Yhdelle mediayhtiölle myönnettävien Mediapassien määrä vaihtelee Tapahtuman ja/tai Tapahtuman järjestämispaikan mukaan. Tämä johtuu yleensä tapahtumapaikan kapasiteetistä, ja me pidätämme oikeuden hallinnoida asianmukaisesti mediayhtiöille saataville annettuja tiloja. Kaikkien sponsoroitujen pelaajiemme haastattelupyynnöt täytyy järjestää etukäteen ottamalla yhteyttä osoitteeseen press@pokerstarslive.com, kun mahdollista. Tapahtumassa tehtäviä pelaajahaastatteluja varten sinun täytyy ottaa yhteyttä PR-edustajaamme Tapahtumapaikassa ja/tai sähköpostitse osoitteeseen press@pokerstarslive.com, jolloin haastattelulle järjestetään sopiva aika ja paikka.
 7. Mediapasseja ei voi siirtää. Jos teidän on vaihdettava henkilökuntaa ennen tapahtumaa tai sen aikana, ottakaa yhteyttä osoitteeseen press@pokerstarslive.com mahdollisimman pian.

2. Käyttäytymissäännöt

 1. Mediapassi on pidettävä näkyvästi esillä kaikkina aikoina ja esitettävä tarkastusta varten virallisten edustajiemme ja/tai Tapahtumapaikan pyynnöstä.
 2. Mediapassin omistavat Median edustajat eivät saa pelata päätapahtumassa millään PokerStars Live -kiertueen etapilla tai livehuoneessa. Lisäksi Median edustajat eivät saa raportoida mistään sivutapahtumasta, jossa hän on pelannut tai aikoo pelata Tapahtuman aikana.
 3. Mediapassin omistavilla Median edustajilla ei saa olla panosta (taloudellista tai muuta) Tapahtuman tuloksesta. Tämä sisältää osuudet tai pääoman yksittäisistä pelaajista tai sponsoroidusta joukkueesta kaikissa muodoissa. Tämä kielto sisältää kaikentyyppiset fantasiapelit, joihin liittyy taloudellinen korvaus.
 4. Tapahtuman turnausalueella saa puhua vain kyseisen Turnauksen virallisia turnauskieliä.
 5. Median edustajien täytyy kunnioittaa pelaajia ja kaikkien Tapahtumien luotettavuutta. Tämä sisältää, mutta ei rajoitu niihin:
  • Kunnioittaa pelaajan oikeutta riittävään määrään henkilökohtaista tilaa pelatessaan (eli olla seisomatta liian lähellä);
  • Kunnioittaa pelaajan oikeutta taskukorttiensa yksityisyyteen;
  • Kunnioittaa Tapahtuman luotettavuutta olemalla koskematta merkkeihin, olemalla istumatta tyhjille paikoille turnauspöydissä ja olemalla keskustelematta toiminnasta pöydässä – joko pöydässä olevien pelaajien kanssa tai pöydässä olevien pelaajien kuulomatkan sisällä;
  • Kunnioittaa pelaajien päätöksiä, niin ettei heitä arvostella suullisesti pöydässä tarkkailijoiden taholta; ja
  • Kunnioittaa pelaajien tunteita olemalla "juhlimatta" näkyvästi tai kuuluvasti, jos tietty pelaaja voittaa potin.

3. Turnausalue – menettelytavat

 1. Tapahtumien turnausalueilla on oleellista, että Turnausjohtaja, floor-henkilökunta, PokerStars Live -henkilökunta, PokerStarsin blogihenkilökunta, PokerStarsin kuvausryhmä ja kasinon henkilökunta voivat toimia esteettömästi kaikkina aikoina.
 2. Noudata kaikkien turnaushenkilökunnan jäsenten tai edustajiemme kaikkia ohjeita.
 3. Kaikkien Median edustajien täytyy poistua turnausalueelta, kun floor-henkilökunta ja/tai pelaajat pakkaavat merkkejä.
 4. Jos heitä pyydetään poistumaan tietyltä alueelta virallisten edustajiemme ja/tai Tapahtumapaikan edustajan toimesta, Median edustajien täytyy totella kohteliaasti. Ohjeiden noudattamisesta kieltäytyvät henkilöt voivat menettää Mediapassinsa koko Tapahtumaan ja mahdollisesti tuleviin Tapahtumiin.
 5. Turnauksien myöhempien vaiheiden aikana, kun jäljellä on pieni määrä pöytiä, Median edustajia pyydetään poistumaan eristetyltä alueelta pöytien ympäriltä. Kun pelialue on tyhjennetty, turnaushenkilökunta pyrkii tarjoamaan erillisen eristetyn media-alueen, mutta tätä ei voida taata.
 6. Mediaa pyydetään pitämään riittävä etäisyys TV-ryhmään. Tämä on varotoimi turvallisuuden kannalta, koska käytettävä kalusto on painavaa ja voi aiheuttaa vammoja.
 7. Jos tarvitaan tiettyä kuvakulmaa, Median edustajien täytyy keskustella tuottajan tai floor-päällikön kanssa ja ilmoittaa tarpeestaan. He voivat usein siirtää kameramiehen/äänitarkkailijan pois edestä.

4. Valokuvaus

 1. Kaikissa Tapahtumissa on omat valokuvaajat ottamassa kuvia turnauksista. Hyväksyttyjen valokuvaajien ottamat kuvat ovat saatavilla käytettäväksi ottamalla yhteyttä osoitteeseen press@pokerstarslive.com.
 2. Joissain tapahtumapaikoissa valokuvaaminen ei ole sallittua turnausalueen ulkopuolella; kasinon sääntöjä tässä asiassa rikkovilta henkilöiltä poistetaan Mediapassi koko Tapahtumasta ja mahdollisesti tulevista Tapahtumista. Valokuvaajien täytyy kunnioittaa Tapahtumaan suoraan osallistumattomien kasinoasiakkaiden yksityisyyttä.
 3. Valokuvaaminen salaman kanssa on kiellettyä turnauspelaamisen aikana ja erikoispöydässä.

5. Video

 1. Joissakin tapahtumapaikoissa kuvaaminen ei ole sallittua turnausalueen ulkopuolella ja kasinon sääntöjä rikkovien Median edustajien Mediapassit peruutetaan. Videokuvaajien täytyy kunnioittaa Tapahtumaan suoraan osallistumattomien kasinoasiakkaiden yksityisyyttä.
 2. Livestriimaus aktiivisesta PokerStars Live -turnauspöydästä on ehdottomasti kiellettyä. Median edustajat voivat lähettää livestriimiä yleiseltä turnausalueelta, mutta VAIN etukäteen kirjallisesti saadulla luvalla ottamalla yhteyttä osoitteeseen press@pokerstarslive.com. Median edustajien, jotka haluavat käyttää livestriimauspalveluita, täytyy pyytää kirjallinen lupa – etukäteen ja sisältäen kattavat tiedot näistä aikomuksista ja suunnitelmista hakiessaan nettimedia-akkreditointia Mediapassin saamiseksi.
 3. TV-pöydän kuvaaminen turnauksen aikana on ehdottomasti kielletty muilta kuin PokerStars Live -kuvausryhmältä. Median edustajat voivat pyytää lupaa TV-pöydän kuvaamiseen, kun pokerin pelaaminen ei ole käynnissä, ottamalla yhteyttä osoitteeseen press@pokerstarslive.com määrätyillä vaatimuksilla.

6. Mediahuoneen säännöt

 1. Pyrimme tarjoamaan mediatilat, kuten pressihuoneen varustettuna langattomalla tai kaapeli-internetyhteydellä Tapahtumissa ("Pressihuone"). Vain Median edustajat Mediapassin kanssa saavat käyttää Pressihuonetta ja/tai muita mediatiloja.
 2. Jos Pressihuone on täydessä käytössä, voi tulla tarpeelliseksi rajoittaa pääsyä Pressihuoneeseen ja/tai muihin mediatiloihin.
 3. Median edustajien täytyy noudattaa sitä, että yhteiset Pressihuonetilat on tarkoitettu vain työskentelyyn. Älä käytä kaistaa epäoleellisiin tai muihin kuin töihin liittyviin toimintoihin.
 4. Turvallisuus- ja muista syistä Median edustajia pyydetään olemaan kutsumatta pelaajia, kollegoita tai ystäviä Pressihuoneeseen.
 5. Pressihuoneeseen ja/tai turnausalueelle jätetyistä henkilökohtaisista tavaroista tai työvälineistä ei oteta vastuuta.
 6. Noudata tapahtumapaikan vaatimuksia esim. kasinon pukeutumiskoodin ja juoma-/ruokakieltojen suhteen osallistuessasi Tapahtumaan.

7. Uutisointi

 1. Vaadimme, että kaikki Median edustajat antavat asiaankuuluvalle Tapahtuman sponsorille (pyynnöstämme) riittävän näkyvää huomiota ja/tai mainintoja Tapahtuman uutisoinnissaan. Median edustajilta vaaditaan selkeä maininta Tapahtuman sponsorista ensimmäisessä Tapahtumaa koskevassa maininnassa, kun kyseessä ovat kirjoitetut artikkelit. Videouutisoinnissa tähän sisältyy riittävät maininnat sponsorista videon aikana. Tämä koskee myös raportteja, joissa käytetään tietoa, kuvia tai videoita, jotka on toimittanut PokerStars Live, vaikka journalistit eivät ole akkreditoituja ja/tai eivät osallistu tapahtumaan.
 2. Median edustajien täytyy noudattaa kaikessa Tapahtumien raportoinnissa tuotemerkkikäytäntöjä kaikessa Tapahtuman sponsorin logon käytössä. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä osoitteeseen press@pokerstarslive.com.
 3. Kun tapahtuma lähetetään livenä viiveellä (kortit esillä**), Median edustajien täytyy noudattaa viivettä liveraportoinnissaan Tapahtumasta. Näin pysytään samassa aikataulussa lähettäjien kanssa syötteen vastaanottamisessa ja lähettämisessä. Tämä viive koskee kaikkia/mitä tahansa liveraportointia, blogeja, sosiaalisen median viestejä ja livestriimausalustoja.

8. Livetapahtuman turvallisuuskäytäntö

 1. Kaikkien Median edustajien, statuksesta riippumatta, on noudatettava PokerStars Live -tapahtumien Turvallisuuskäytäntöä osallistuessaan Tapahtumiin. Katso lisätietoja käytännöstä.

9. Täytäntöönpano

 1. Median edustajan, joka ei noudata näiden Ohjeiden mitä tahansa kohtaa tai henkilökuntamme tai Tapahtumapaikan edustajan pyyntöä, Mediapassi peruutetaan Tapahtuman ajaksi ja hänen pääsynsä tuleviin Tapahtumiin saatetaan estää.
 2. Jos sinulla on kysyttävää media-akkreditoinnista tai mediavaatimuksista, ota yhteyttä osoitteeseen press@pokerstarslive.com.

*PokerStars Live on brändinimi livepokeritapahtumille, kuten "PokerStars Championship" ja/tai "PokerStars Festival", mutta se ei rajoitu niihin.

**Viivästetty lähetys pelaajien taskukortit näkyvillä ruudussa.