Turnauspokerin säännöt

1. Yleiset säännöt

 1. Turnauksen johtaja ja floor-henkilökunta pitää pelin etua ja reiluutta tärkeimpänä seikkana tehdessään päätöksiä. Epätavalliset olosuhteet saattavat ajoittain määrätä, että reiluuden perusteella tehdyt päätökset ohittavat tekniset säännöt. Turnausjohtajan ja/tai floor-henkilökunnan päätökset ovat lopullisia.

 2. Pelaajan velvollisuudet – pelaajien odotetaan vahvistavan rekisteröitymistietonsa ja paikkojen jaon, suojelevan käsiään, tekevän aikomuksensa selväksi, seuraavan toimintaa, toimivan vuorollaan, puolustavan oikeuttaan toimia, pitävän korttinsa näkyvissä, pitävän merkkinsä oikein pinottuina, pysyvän pöydässä aktiivisen käden kanssa, ilmoittavan ääneen nähdessään virheen, siirtyvän pöydissä ripeästi, noudattavan yksi pelaaja per käsi -sääntöä, tuntevan ja noudattavan sääntöjä, noudattavan etikettiä ja pitävän yllä yleistä turnausjärjestystä.

 3. Turnauspokerin virallinen termistö – viralliset panostus- tai toimintatermit ovat yksinkertaisia, selkeitä ja perinteisiä ilmaisuja, kuten: bet, raise, call, fold, check, all-in, pot (vain pot-limit-pelit) ja complete. Alueelliset termit voivat myös täyttää tämän standardin. Muun kuin standardin mukaisen kielen ja eleiden käyttäminen on pelaajan vastuulla, koska se voidaan tuomita toisin kuin pelaajan tarkoittamalla tavalla. On pelaajien vastuulla tehdä aikomuksensa selväksi.

 4. Elektroniset laitteet – epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että termi elektroninen laite sisältää niihin rajoittumatta seuraavat laitteet, sekä tunnetut että tuntemattomat. Elektronisia laitteita ei saa milloinkaan asettaa pelialustalle, joka sisältää kaikki pokeripöydän osat. Pelaajat saavat asettaa laitteita reunukselle.

  1. Puhelin – pelaajat eivät saa puhua puhelimeen pöydässä riippumatta siitä, ovatko he mukana kädessä vai eivät. Heidän täytyy astua pois pöydästä tekemään puhelunsa.
  2. Puhelimet, tabletit ja läppärit – pelaajat voivat käyttää näitä laitteita (paitsi puheluihin) pöydässä, mutta eivät kuitenkaan ollessaan mukana kädessä. Läppärit eivät saa olla kytkettyinä ulkopuoliseen virtalähteeseen ollessaan pöydässä.
  3. Periscope, Twitch jne. – sovellusten tai muuntyyppisten lähetysvälineiden käyttäminen lähetykseen turnauksen aikana ei ole sallittua.
  4. Puettavat tallennusvälineet – näiden laitteiden ja kaikkien tallennusvälineiden käyttäminen on kiellettyä koko pokerihuoneen alueella.
  5. Elektronisia laitteita ei sallita televisioiduissa pöydissä tai päätapahtuman finaalipöydissä.
  6. Häiriötekijät pöydässä – PSLive pidättää oikeuden pyytää pelaajia lopettamaan kaikkien elektronisten laitteiden tai muiden tuotteiden käytön, jos floor-henkilökunta katsoo pelaajan hidastavan pelin tahtia tai vaikuttavan muulla tavoin pöydän muihin pelaajiin. Pelaajat voivat pyytää jakajaa ottamaan yhteyttä floor-henkilökuntaan, jos he uskovat pelaajan aiheuttavan pelin hidastumista ulkopuolisen tekijän vuoksi, sisältäen niihin rajoittumatta kirjat, lehdet ja elektroniset laitteet.
 5. Palkintojen jakaminen (sopimuksien tekeminen) – sopimukset ovat sallittuja kaikissa tapahtumapaikoissa, joissa se ei ole ristiriidassa paikallisten pelisäännösten kanssa. Kaikki sopimukset raportoidaan medialle.

2. Turnauksen paikat

 1. Paikat/merkkipinot – turnauspaikat jaetaan satunnaisesti, eikä niitä voi siirtää. Turnaushenkilökunta pidättää oikeuden muokata paikkajärjestystä erikoistarpeellisten pelaajien auttamiseksi koko turnauksen ajan ja pöytien tasapainottamiseksi turnauksen alussa. Pelaajat ovat vastuulla rekisteröitymistositteensa vahvistamisesta oikeellisuuden varmistamiseksi.

  1. Varapelaajat, myöhäiset rekisteröitymiset ja uudelleenosallistumiset saavat täydet merkkipinot. He saavat paikan ja positiolle kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet, paitsi pienen blindin ja jakajan napin välissä.
  2. Kun mahdollista, pöytä- ja paikkatietonsa saaneiden pelaajien merkkipinot otetaan mukaan peliin, kun kaikki heidän paikkanumeronsa on kerätty.
   1. Esimerkki – jos pelaaja saa paikan Pöytä 4 / Paikka 8, kun kaikki paikat numero 8 on kerätty, kaikkien turnauksen paikoilla numero 8 pelaavien merkkipinot otetaan mukaan peliin.
 2. Henkilöllisyyden todistaminen – kaikilla pelaajilla on oltava voimassa oleva kuvallinen henkilöllisyystodistus saadakseen turnauspaikkansa alussa ja seuraavissa uudelleenkäynnistysvaiheissa kaikissa PokerStars Live -tapahtumissa. Väärennettyä henkilöllisyystodistusta käyttävä pelaaja saa rangaistuksen, joka voi olla tapahtumasta hylkääminen.

 3. Lisäostot – lisäostoa pyytävät pelaajat eivät voi menettää kättä. Jos pelaaja ilmaisee aikomuksensa tehdä lisäoston ennen uutta kättä, pelaaja pelaa merkit takanaan ja hän on velvoitettu tekemään lisäoston.

 4. Pöytien hajottaminen – turnauksen hajottamisjärjestys on saatavilla, kun rekisteröityminen turnaukseen on suljettu. PokerStars Live pidättää oikeuden muuttaa hajottamisjärjestystä. Hajonneesta pöydästä siirtyneet pelaajat saavat position mukaiset oikeudet ja velvollisuudet (jakajan nappi, pieni blindi, iso blindi). Pelaajat eivät saa kättä pienen blindin ja jakajan napin välissä.

  1. Pöydät hajotetaan kaksinkertaisella satunnaisuudella. Jakaja arpoo pöytään korkeimman kortin alkaen paikasta yksi. Floor-henkilökunnan jäsen sekoittaa paikkakortit ja jakaa ne alkaen korkeimmasta kortista myötäpäivään pöydän ympäri.
 5. Pöytien tasapainotus – peli keskeytetään missä tahansa pöydässä, jossa on vähintään kolme pelaajaa vähemmän kuin sillä hetkellä suurimman pelaajamäärän pöydässä. Flop- ja mixed-peleissä pelaaja siirretään isolta blindiltä huonoimpaan positioon, sisältäen myös yksittäisen ison blindin, jos mahdollista. Huonoin positio ei ole koskaan pieni blindi. Pelkissä stud-peleissä pelaajat siirtyvät position mukaan (viimeinen lyhytkätisessä pöydässä avautuva paikka täytetään).

  1. Myöhemmissä turnauksen vaiheissa pöytiä voidaan tasapainottaa turnausjohtajan harkinnan mukaisesti.

3. Menettelytavat

 1. Jakajan nappi – jakajan napin paikan valinta suoritetaan yhdessä pöydässä jokaisen tapahtuman alussa sekä uudelleenaloituksessa, uudelleenarvonnassa ja finaalipöydässä. Tämä arvonta määrää jakajan napin sijainnin kaikkiin turnauspöytiin.

  1. Kuollut nappi – kaikki tapahtumat pelataan käyttämällä kuollutta nappia. Kuollut nappi katsotaan napiksi, joka ei voi siirtyä pelaajan putoamisen vuoksi, tai jos uusi pelaaja saa paikan pienen blindin ja jakajan napin välisestä positiosta.
  2. Heads-up-nappi – heads-up-pelin aikana pieni blindi on jakajan napilla ja toimii ensimmäisenä. Kun heads-up-peli alkaa, napin paikkaa voidaan joutua muuttamaan, ettei kumpikaan pelaaja maksa isoa blindiä kahdesti.
  3. Virheellinen nappi – jos jakajan nappi oli sijoitettu virheellisesti ja se havaittiin merkittävän toiminnan (sääntö 29) jälkeen, peli jatkuu ja nappi siirtyy myötäpäivään seuraavaa jakoa varten. Jos tämä havaitaan ennen merkittävää toimintaa, käsi julistetaan virheelliseksi jaoksi ja jakajan napin paikka korjataan.
 2. Chip race – merkit vaihdetaan suurempiarvoisiin arpomalla niin, että jokainen pelaaja saa enintään yhden merkin. Chip race alkaa aina ensimmäisenä jakajasta vasemmalla olevasta pelaajasta. Pelaaja ei voi pudota turnauksesta chip racen yhteydessä. Mikäli pelaajalla on vain yksi merkki jäljellä, ja jos pelaaja häviää arvonnan, hän saa yhden merkin, joka on nimellisarvoltaan pienin yhä pelissä mukana oleva. Jos pelaajien merkkipinoista löytyy nimellisarvoltaan alempia merkkejä chip racen jälkeen, he menettävät kyseiset merkit, ellei niiden arvo vastaa yhä pelissä olevaa merkkiä. Pelaajia kehotetaan seuraamaan merkkiarvontaa.

 3. Harkinnanvarainen merkkien vaihtaminen suurempiarvoisiin – turnaushenkilökunta pidättää oikeuden vaihtaa kenen tahansa pelaajan merkkejä suurempiarvoisiin milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti. Pelaajalla on oikeus todistaa merkkien vaihtamista ja häntä kehotetaan tekemään niin. Harkinnanvaraisesta merkkien vaihtamisesta tulisi ilmoittaa pelaajille, että he voivat halutessaan jäädä seuraamaan merkkien vaihtamista.

 4. Ylimääräiset merkit – jakopottipeleissä ylimääräiset merkit menevät high-kädelle. Floppipeleissä, joissa on vähintään kaksi high-kättä ja vähintään kaksi low-kättä, ylimääräiset merkit menevät ensimmäiselle hyväksyttävälle kädelle jakajan napin vasemmalla puolella. Stud-peleissä ylimääräinen merkki menee korkeimmalle kortille maan mukaan. Kun käsien arvot ovat identtiset, potti jaetaan kuitenkin niin tasan kuin mahdollista. Omaha- / Stud 8 or Better -peleissä potti jaetaan nimellisarvoltaan pienimpiin pelissä oleviin merkkeihin asti. Jos potin ensimmäisestä jakamisesta jää ylimääräinen merkki, se myönnetään high-kädelle. Jos high- tai low-käsien jakamisesta jää ylimääräinen merkki, se myönnetään pelaajalle huonommassa positiossa (eli lähimpänä jakajan nappia vasemmalla). Stud-peleissä ylimääräinen merkki menee high-kädelle. Tapauksissa, joissa high- tai low-käden potti jaetaan, ylimääräinen merkki menee korkeimmalle kortille maan mukaan.

 5. Näkyvillä olevat kortit, merkit ja merkkipinot – pelaajien täytyy pitää korttinsa näkyvillä kaikkina aikoina. Pelaajilla on oikeus saada riittävä arvio vastustajan merkkimäärästä. Tämän vuoksi merkit tulee pitää laskettavina pinoina. PokerStars Live suosittelee standardin mukaisia siistejä 20 merkin pinoja. Pelaajien täytyy pitää nimellisarvoltaan suurimmat merkit näkyvillä kaikkina aikoina.

  1. Pelaajat ovat oikeutettuja tarkkaan lukuun vain varsinaisissa panostuksissa ja he voivat saada täyden laskutuloksen vastustajan merkeistä vain, jos pelaaja on all-in.
 6. Merkkien siirtäminen – kaikki merkit on siirrettävä merkkitelineissä ja niiden on oltava aina näkyvissä. Pelaajat eivät saa pitää hallussaan tai siirtää turnausmerkkejä niin, etteivät ne ole näkyvissä. Näin tekevä pelaaja voi menettää merkkinsä ja tulla hylätyksi. Takavarikoidut merkit poistetaan pelistä.

 7. Pakkojen vaihdot – pakka vaihtuu jakajan vaihtuessa tai PokerStars Liven määrittämällä tavalla. Pelaajat eivät voi pyytää pakan vaihtamista.

 8. Kipatut kädet – käsi katsotaan kipatuksi, kun se koskettaa jakajan "mukkauskortteja", polttokortteja, pöytäkortteja tai pois heitettyjen korttien pinoa kuvapuoli alaspäin, joko pelaajan tai jakajan toimesta. Käyttäen sääntöä 1 floor-henkilökunnan jäsen voi palauttaa teknisesti mukatun käden ja julistaa sen elossa olevaksi, jos hän katsoo sen oikeudenmukaiseksi ja oikea käsi on selvästi palautettavissa. Pelaajan, joka luopuu panostusta vastaan korteistaan selkeällä eteenpäin suuntautuvalla liikkeellä, katsotaan kipanneen kätensä. Floor-henkilökunnan päätös on lopullinen.

  1. Väärällä vuorolla kippaaminen on sitovaa, edellyttäen että säännön 27 mukaiset olosuhteet ovat voimassa.
 9. Riitautukset ja käsien kuolettaminen – oikeus käden riitauttamiseen päättyy, kun uusi käsi alkaa. Uusi käsi alkaa ensimmäisestä sekoituksesta. Sekoituskonetta käyttävissä pöydissä uusi käsi katsotaan alkavaksi, kun jakaja painaa pakan palauttavaa painiketta.

  1. Käsien kuolettaminen – jakaja ei voi julistaa kuolleeksi pöytään käännettyä selvästi voittavaa kättä. Pelaajia kehotetaan auttamaan pöytään käännettyjen käsien lukemisessa, jos näyttää siltä, että on tapahtumassa virhe.
  2. Suojaamattomat kädet – jos jakaja julistaa suojaamattoman käden kuolleeksi, pelaajalla ei ole oikeutta korvaukseen tai hyvitykseen. Poikkeuksena voi olla tilanne, jossa pelaaja on korottanut, eikä pelaajan korotusta ole vielä maksettu, jolloin pelaaja voi olla oikeutettu saamaan korotussumman takaisin. Mikäli korotus on kuitenkin maksettu, pelaaja voi pudota.
 10. Sivupotit – jokainen sivupotti jaetaan erillisenä pottina. Potteja ei sekoiteta keskenään ennen kuin ne on jaettu. Pelaajat eivät saa koskea pottiin mistään syystä.

 11. Kellon pyytäminen – kun kohtuullinen aika on kulunut, pelaaja voi pyytää kelloa. Kun Floor-henkilökunta on hyväksynyt pyynnön, pelaajalla on yhteensä yksi minuutti aikaa toimia. Tämä minuutti koostuu 50 sekunnin aikarajasta, ja jos toimintaa ei ole tapahtunut, seuraa 10 sekunnin lähtölaskenta. Ellei pelaaja toimi 10 sekunnin kuluessa, käsi julistetaan kuolleeksi. Turnauksen valvojat pidättävät oikeuden nopeuttaa kelloon varattua aikaa, jos näyttää siltä, että pelaaja viivyttelee tahallisesti. Jos pelaajan uskotaan viivyttävän pelin etenemistä tahallisesti, hän voi saada rangaistuksen.

  1. PokerStars Live -turnauksissa, joissa tasot ovat enintään 20 minuuttia, kello on 25 sekuntia, jota seuraa viiden sekunnin lähtölaskenta.
  2. Mikäli lähtölaskenta päättyy samaan aikaan pelaajan toiminnan kanssa, tasatilanne ratkaistaan yleensä pelaajan eduksi säännön 1 mukaisen tarkistuksen alaisesti.
 12. Peli päivän lopussa – useiden päivien aikana pelattavissa turnauksissa käytetään seuraavaa toimenpidettä viivyttämisen ehkäisemiseksi. Kun viimeistä pelitasoa on jäljellä 15–5 minuuttia, turnausjohtaja pysäyttää kellon. Yksi pelaaja arpoo kortin kolmosesta seiskaan, joka on kyseisenä päivänä pelattavien käsien jäljellä oleva määrä. Turnausjohtaja ilmoittaa pelattavien käsien jäljellä olevan määrän pelaajille ja kaikissa pöydissä pelataan kyseinen määrä käsiä alkaen seuraavasta sekoituksesta tai sekoituskoneen pakan palauttavan napin painalluksesta ennen päivän pelin päättymistä.

 13. Käsi-kädeltä-vaihe – lähestyttäessä tilannetta, jossa aloitetaan palkintorahojen jakaminen ("rahakupla"), turnaus muuttuu käsi-kädeltä-pelaamiseksi. Kun turnausjohtaja on ilmoittanut käsi-kädeltä-vaiheen alkavan, kaikki pöydät pelaavat sillä hetkellä käynnissä olevan käden loppuun ja keskeyttävät toiminnan. Kun kyseinen käsi on pelattu loppuun kaikissa pöydissä, kunkin pöydän jakaja jakaa vain yhden käden ja keskeyttää toiminnan jälleen käden loppuun pelaamisen jälkeen. Tätä jatketaan, kunnes turnauksesta on pudonnut tarpeeksi pelaajia ja palkintorahavaihe on saavutettu.

  1. Ilmoitettu all-in – kun jakaja on ilmoittanut käsi-kädeltä-vaiheen aikana all-in-tilanteen pöydässään, heitä on ohjeistettu jäädyttämään kaikki jäljellä oleva toiminta kyseisessä pöydässä, kuten myös pyytämään pelaajia olemaan paljastamatta korttejaan. Tämä all-in-pöytä odottaa käden pelaamista loppuun siihen saakka, kunnes kaikki muut turnauksessa mukana olevat pöydät ovat pelanneet kyseisen käden loppuun. Tässä vaiheessa Floor-henkilökunta saapuu valvomaan all-in-pöytää ja ohjeistaa heitä pelaamaan käden loppuun. Jos useassa pöydässä on ilmoitettu all-in-tilanne, ne laitetaan kaikki tauolle ja pelataan yksi kerrallaan, kunnes kaikki pöydät ovat pelanneet kyseisen käden loppuun.
  2. Jos vähintään kaksi pelaajaa putoaa saman käden aikana eri pöydissä, kaikki pelaajat ovat "tasapelissä" kyseisellä sijalla.
  3. Jos vähintään kaksi pelaajaa putoaa saman käden aikana samassa pöydässä, käden suuremmalla merkkimäärällä aloittanut pelaaja sijoittuu korkeammalle.

4. Toiminta

 1. Uusi turnaustaso – kun kierroksen aika on kulunut loppuun ja turnaushenkilökunta julistaa uuden kierroksen, uudet panosrajat astuvat voimaan seuraavassa kädessä. Uusi käsi alkaa ensimmäisestä sekoituksesta. Sekoituskonetta käytettäessä uusi käsi katsotaan alkavaksi, kun jakaja painaa pakan palauttavaa painiketta.

 2. Omalla paikalla – pelaajan täytyy olla omalla paikallaan, kun jakaja jakaa viimeisen kortin jakajan napin paikalle, että käsi on elossa. Jakajia on ohjeistettu heittämään pois kädet pelaajilta, jotka eivät ole paikallaan välittömästi viimeisen jakajan napille jaettavan kortin jakamisen jälkeen, tai Stud-peleissä, kun viimeinen kortti on jaettu kolmannelle streetille. Pelaajien on oltava omalla paikallaan pyytääkseen lisäaikaa. "Omalla paikalla" oleminen katsotaan kosketusetäisyydeksi omasta tuolista. Epäselvissä tilanteissa floor-henkilökunnan päätös on lopullinen.

  1. Stud-pelit – huomaa, että Studin säännöt voivat pakottaa pelaajan kuolleella kädellä maksamaan alimman pakkopanoksen ja vastaanottamaan lisäkortteja. Tätä sääntöä käytetään.
 3. Odottava toiminta – pelaajan täytyy pysyä pöydässä, jos hän on yhä aktiivinen pelaaja aktiivisessa kädessä. Tämä sisältää all-in-tilanteet. Jos olet all-in, sinun tulee pysyä pöydässä, eikä mennä katsomon puolelle, vaeltaa huoneessa, keskustella median kanssa jne. Jos pelaaja poistuu pöydästä ollessaan aktiivisesti mukana kädessä, hän voi saada rangaistuksen.

 4. Korotusraja – no-limit-peleissä ei ole rajoituksia korotuksien lukumäärään. Limit-tapahtumissa panostuksien enimmäismäärä on talon sääntöjen mukainen. Jos talon sääntöä ei ole, määrä on yksi lyönti ja kolme korotusta. Kun turnaus siirtyy heads-up-vaiheeseen, korotuksien määrä muuttuu rajoittamattomaksi.

 5. String betit – jakajat ovat vastuussa string betien tai korotusten ilmoittamisesta. Kaikkia pöydässä olevia pelaajia kehotetaan auttamaan string betin tai korotuksen ilmoittamisessa, jos jakaja ei tunnista sitä. Floor-henkilökunnan on vahvistettava pelaajan ilmoittamat string betit ja korotukset. String bet tai korotus määritellään lyönnin tai korotuksen tekemisenä usealla liikkeellä, joihin voi sisältyä palaaminen pelaajan merkkipinolle ennen suullista ilmoitusta aikomuksesta, tai visuaalisena harhautuksena, jonka tarkoitus on aikaansaada toimintaa väärällä vuorolla ennen kuin pelaajan toiminta on suoritettu loppuun.

 6. Merkittävä toiminta – merkittävää toimintaa on joko mitkä tahansa kaksi toimintoa vuoron aikana, joista vähintään yksi sisältää merkkien laittamista pottiin, tai mikä tahansa kolmen toiminnon yhdistelmä vuoron aikana (sökötys, panostus, korotus, maksu tai kippaus).

 7. Suullinen ja fyysinen toiminta vuorolla (sisältäen vajaat maksut) – panostusta koskevat suulliset ilmoitukset omalla vuorolla ovat sitovia. Kaikki vuoron aikana pottiin laitetut merkit pysyvät potissa. Pelaajien täytyy toimia vuorollaan kaikkina aikoina.

  1. Vajaa maksu – vajaa maksu (panostaminen alle senhetkisen maksettavan summan) on pakollinen täysi maksu, jos se tehdään avauslyöntiä vastaan usean pelaajan tilanteessa millä tahansa panostuskierroksella, tai kohdattaessa panostus heads-upissa. Kaikissa tilanteissa toimitaan turnausjohtajan harkinnan mukaisesti. Tätä sääntöä tulkitessa blind-peleissä maksettu iso blindi on ensimmäisen kierroksen avauslyönti.
 8. Suullinen ja fyysinen toiminta väärällä vuorolla (sisältäen vajaan maksun) – panostusta koskevat suulliset ilmoitukset omalla vuorolla ovat sitovia. Kaikki vuoron aikana pottiin laitetut merkit pysyvät potissa. Pelaajien täytyy toimia vuorollaan kaikkina aikoina. Pelaajat, jotka toimivat tarkoituksellisesti väärällä vuorolla vaikuttaakseen peliin ennen heitä, voivat saada rangaistuksen. Toiminta (sekä suullinen että fyysinen) väärällä vuorolla voi olla sitova, jos toiminta ei ole muuttunut pelaajan vuorolla. Maksun, sökötyksen tai kippauksen ei katsota muuttavan toimintaa. Jos toiminta muuttuu, väärällä vuorolla tehtyä panostusta ei katsota sitovaksi ja se palautetaan väärällä vuorolla toimineelle pelaajalle. Väärällä vuorolla pelannut pelaaja saa sen jälkeen kaikki panostusvaihtoehtonsa (maksu, kippaus, korotus) takaisin.

  1. Jos pelaaja on korottanut ja hänen kätensä on kuoletettu ennen korotuksen maksamista, pelaaja voi saada korotuksensa takaisin, mutta hän menettää maksun summan.
 9. Hyväksytty toiminta – on maksajan vastuulla määrittää vastustajan panostuksen oikea summa ennen maksamista riippumatta muiden ilmoituksista. Jos maksaja pyytää merkkien laskemista, mutta saa virheellistä tietoa jakajalta tai pelaajalta ja työntää pottiin kyseisen summan, maksaja on hyväksynyt täyden oikean toiminnan ja hänen täytyy korjata panostusta tai all-in-summaa. Kuten kaikissa turnaustilanteissa, sääntöä 1 voidaan soveltaa turnausjohtajan harkinnan mukaan.

 10. Ylisuuret merkit – yhden ylisuuren merkin laittaminen pottiin tulkitaan maksuksi, ellei pelaaja ilmoita korottavansa. Jos pelaaja laittaa ylisuuren merkin pottiin ja sanoo "raise", mutta ei ilmoita summaa, korotus on suurin sallittu summa merkin nimellisarvoon asti. Korotettaessa yhdellä ylisuurella merkillä on annettava suullinen ilmoitus ennen merkin osumista pöytään. Jos vastassa ei ole panostusta, yksi ylisuuri merkki ilman kommenttia tarkoittaa merkin arvon mukaista panostusta. Jos olet ensimmäinen lyöjä flopin jälkeen ja käytät yksittäistä ylisuurta merkkiä kommentoimatta, se tarkoittaa merkin arvon mukaista lyöntiä.

 11. Useat merkit – ellei korotusta ole ensin ilmoitettu, panostusta vastaan laitetut useat nimellisarvoltaan samat merkit tulkitaan maksuksi, jos yhden merkin poistaminen johtaa maksua pienempään summaan. Esimerkki: Blindit 200–400, pelaaja A panostaa 1 200 (800 korotus), pelaaja B laittaa pöytään kaksi 1 000 pisteen merkkiä ilmoittamatta korotusta, joten kyseessä on maksu. Jos pelaaja B olisi laittanut pöytään neljä 500 pisteen merkkiä, hän olisi korottanut 2 000:een (uusi 800 korotus).

 12. Korottaminen – on pelaajan vastuulla tehdä aikomuksensa selväksi. Pelaajia kehotetaan vahvasti ilmoittamaan suullisesti lyönnin tai korotuksen tarkka summa. No-limit- tai pot-limit-peleissä korotus täytyy tehdä...

  1. Asettamalla täysi summa pottiin yhdellä liikkeellä.
  2. Ilmoittamalla suullisesti koko summa ennen merkkien laittamista pottiin.
  3. Ilmoittamalla suullisesti "raise" ennen maksettavan summan laittamista pottiin ja sen jälkeen suorittamalla toiminnan loppuun yhdellä lisäliikkeellä takaisin pelaajan merkkipinolle.
 13. Puolen panostuksen korotus – jos pelaaja korottaa 50 prosenttia tai enemmän edellisestä panostuksesta, mutta vähemmän kuin vähimmäiskorotuksen verran, pelaajalta vaaditaan täysi korotus. Korotus on täsmälleen pienin sallittu korotus. Jos pelaaja laittaa korotuksena alle 50 prosenttia edellisestä panostuksesta, ilmoittamatta suullisesti "raise", hänen täytyy maksaa edellinen panostus.

 14. All-in-korotus – alle täyden korotuksen oleva all-in-panostus ei avaa panostusta uudelleen edelliselle panostajalle.

 15. Yleisestä poikkeava ja epäselvä panostus – pelaajat käyttävät epävirallisia panostustermejä ja -eleitä omalla riskillään. Nämä voidaan tulkita tarkoittamaan muuta kuin pelaaja tarkoitti. Myös, jos ilmoitetulla panostuksella voi laillisesti olla useita merkityksiä, se määritellään korkeimmaksi kohtuulliseksi summaksi, joka on vähemmän tai sama kuin potin koko* ennen panostusta. Esimerkki: NLHE 200–400, potti on yhteensä alle 5 000. Pelaaja ilmoittaa "Panostan viisi." Ilman muuta selventävää ilmoitusta panostus on 500 – jos potti on yhteensä 5 000 tai enemmän, panostus on 5 000.

  *Potti on aikaisempien panostuksien summa, joka sisältää kaikki pelaajan edessä oleva panostukset, joita ei ole otettu sisään.

 16. All-in piilossa olevilla merkeillä – hyväksytty all-in-panostus sitoo pelaajan koko merkkipinon käteen, sisältäen mahdolliset piilossa olevat merkit. All-in-pelaaja ei saa kuitenkaan hyötyä piilossa olevista merkeistä.

  1. Esimerkki – pelaaja A menee all-in 21 000 ja pelaaja B maksaa 100 000 merkkipinolla. Työnnettyään merkit keskelle pelaaja A löytää kaksi 1 000 pisteen merkkiä kätensä alta. Jos pelaaja A voittaa potin, hän saa vain 21 000 merkkeinä. Jos hän putoaa turnauksesta kyseisessä kädessä, hänen vastustajansa saa 23 000 merkkipinon kokonaan.
  2. Poikkeus – pelaaja A menee all-in 50 000 ja pelaaja B maksaa 55 000 merkkipinolla. Työnnettyään merkit keskelle pelaaja A löytää 10 000 pisteen merkin kätensä alta. Jos pelaaja A voittaa potin, hän saa vain 50 000 merkkeinä. Jos hän häviää potin, hänen vastustajansa saa omaa merkkipinoaan vastaavan 55 000 kokonaan ja tuplaa merkkinsä.

5. Näyttövaihe

 1. Suulliset ilmoitukset – kortit määräävät käden voittajan. Suulliset ilmoitukset pelaajan käden sisällöstä eivät ole sitovia. Turnaushenkilökunta voi kuitenkin oman harkintansa mukaisesti rangaista pelaajaa, joka ilmoittaa kätensä tahallisesti väärin.

 2. All-in-näyttö – kaikki kortit käännetään kuvapuoli ylöspäin, kun pelaaja on all-in ja kaikki toiminta on ohi. Jos pelaaja kippaa/mukkaa kätensä vahingossa ennen korttien kääntämistä, turnaushenkilökunta pidättää oikeuden palauttaa kortit, jos ne ovat selvästi tunnistettavissa. Tarkoituksellisesti korttinsa all-in-tilanteissa mukkaavat pelaajat voivat saada rangaistuksen.

  1. Sivupotit – tilanteissa, joissa on useita pelaajia sivupotissa ja all-in-pelaaja pääpotissa, kaikkien riverin näyttövaiheeseen asti päässeiden sivupottipelaajien täytyy näyttää kortit, kuten myös all-in-pelaajan. Kukaan pelaaja ei saa kipata riverin näyttövaiheessa sivupotissa, kun mukana on all-in-pelaaja pääpotissa. Jakajaa on ohjeistettu kääntämään kaikki kädet elossa oleviksi ja käsillä on yhä mahdollisuus voittaa potti.
 3. Näyttö – kun kaikki toiminta on päättynyt, viimeisenä panostaneen pelaajan on näytettävä kätensä ensimmäisenä, jonka jälkeen näyttö etenee myötäpäivään. Jos viimeisellä panostuskierroksella ei tullut lyöntejä, ensimmäisenä näyttövuorossa on nyt pelaaja, joka olisi ollut ensimmäisenä toimintavuorossa kyseisellä panostuskierroksella (eli vasemmalla jakajan napista oleva flop-peleissä, korkein käsi Stud-peleissä jne.). 

  1. Pelaajat voivat kieltäytyä näyttämästä korttejaan vuorollaan ja kipata, luovuttaen näin mahdollisuutensa pottiin.
  2. Pelaajiin, jotka kieltäytyvät näyttämästä tai kippaamasta kättään, sovelletaan säännön 53 mukaisia toimia.
 4. Voittava käsi – pelaajan täytyy näyttää kaikki korttinsa voittaakseen potin. Tämä koskee myös pöydän pelaamista. Jos jäljellä on vain yksi pelaaja korttien kanssa, hänen ei tarvitse näyttää voittavaa kättä kerätäkseen potin. Esimerkki: Pelaaja B panostaa riverillä ja pelaaja A maksaa. Pelaaja B mukkaa sen jälkeen kätensä, jolloin pelaaja A on ainoa potissa mukana oleva pelaaja korttien kanssa. Pelaaja A voittaa potin ilman, että hänen täytyy näyttää kättään.

  1. Pöytään käännetty käsi – käsi katsotaan käännetyksi pöytään, kun kaikki kortit ovat kuvapuoli ylöspäin pöydällä. Korttien vilauttaminen, heilutteleminen jne. ei ole käden kääntämistä pöytään. Käsiä ei lueta, eikä niillä voi voittaa pottia, ellei niitä ole käännetty pöytään.
  2. Kieltäytyminen näytöstä – jos pelaaja kieltäytyy näyttämästä kaikkia taskukorttejaan, jakaja ei saa kääntää jäljellä olevia kortteja ja häntä on ohjeistettu ottamaan yhteyttä floor-henkilökuntaan. He ohjeistavat pelaajaa näyttämään kaikki korttinsa tai ne kipataan. Pelaaja saa viisi sekuntia aikaa ennen kuin floor-henkilökunta julistaa pelaajan käden kuolleeksi ja antaa pelaajalle rangaistuksen pelin viivyttämisestä. Muut pöydän pelaajat eivät saa kääntää toisen pelaajan kortteja. Jos näin tehdään, käsi pelaa elossa olevana, mutta pelaaja, joka käänsi kortit, jotka eivät olleet hänen omansa, voi saada rangaistuksen etikettirikkeestä.
 5. Voittajan osoittaminen – kuka tahansa näyttövaiheeseen päässyt pelaaja voi pyytää nähdä muiden pelaajien kortit, edellyttäen että hän itse pitää korttinsa. Jos hän heittää korttinsa pois, hänellä ei ole enää oikeutta pyytää nähdä muiden pelaajien kortteja. Kaikki näyttövaiheessa mukana olevien pelaajien pyytämät kädet käännetään eläviksi ja ne voivat yhä voittaa potin. Pelaaja, joka ei ole mukana käden näyttövaiheessa, ei voi pyytää nähdä muiden käsiä.

  1. Mikäli on olemassa oikeutettu syy epäillä kolluusiota yksittäisten henkilöiden välillä, pelaajat voivat pyytää jakajaa ottamaan kortit sivuun ja pyytämään floor-henkilökunnan jäsentä tarkistamaan käden.

6. Rangaistukset ja pelaajaetiketti

 1. Paljastukset – pelaajilta vaaditaan turnauksen muiden pelaajien suojelemista koko turnauksen ajan. Tämän vuoksi, riippumatta onko hän mukana kädessä vai ei, pelaaja ei voi...

  1. Paljastaa pelissä olevien tai kipattujen käsien sisältöä.
  2. Neuvoa tai kritisoida peliä ennen toiminnan päättymistä.
  3. Lukea kättä, jota ei ole käännetty pöydälle.
  4. Keskustella käsistä tai strategiasta tarkkailijoiden kanssa.
  5. Pyytää tai vastaanottaa neuvoja ulkopuolisesta lähteestä.
  6. Yksi pelaaja per käsi -sääntöä noudatetaan.
 2. Televisioidut pöydät ja taskukortit – webcastin tai television kautta esitettävään turnaukseen osallistuvien pelaajien on tehtävä yhteistyötä kuvaushenkilöstön kanssa. Tähän sisältyy taskukorttien näyttäminen pöydässä olevalle kameralle. Tämän tekemättä jättäminen voi johtaa rangaistukseen.

 3. Näytetyt kortit – pelaajan korttien näyttäminen toimintaa odottaessa voi johtaa rangaistukseen. Kaikilla pöydän pelaajilla on oikeus nähdä näytetyt kortit.

  1. Korttien näyttäminen ja pois heittäminen – pelaajat voivat saada rangaistuksen, jos he näyttävät korttinsa jo kipanneelle pelaajalle ja kippaavat sen jälkeen omat korttinsa. Toistuvasti näin tekeviä pelaajia rangaistaan.
 4. Kolluusio – pokeri on yksilöpeli. Soft-pelaaminen, chippien dumppaus, kolluusio pelaajan auttamiseksi kuplasta selviämiseksi (eli pöydän jatkuva kippaaminen isolle blindille kuplassa) jne. ei ole sallittua ja voi johtaa rangaistuksiin.

 5. Etikettirikkeet – toistuvat etikettirikkeet johtavat turnaushenkilökunnan määräämiin rangaistuksiin. Esimerkkeihin sisältyy niihin rajoittumatta toisten pelaajien korttien tai merkkien tarpeeton koskettaminen, pelin viivyttäminen, toistuva väärällä vuorolla toimiminen, merkkien heittely, tarkoituksellisesti jakajan ulottumattomiin panostaminen tai liiallinen jutteleminen. Lisäksi liiallinen juhliminen yliteatraalisesti, sopimaton käyttäytyminen tai fyysiset toimet, eleet tai käytös voivat olla rangaistavia. Näihin rikkomuksiin sisältyy lisäksi solvaava käyttäytyminen toisten pelaajien pelityylejä kohtaan ja/tai pelaajien moittiminen heidän turnauspelitapansa perusteella.

 6. Siivoton kielenkäyttö – toisten pelaajien, turnaushenkilökunnan, tapahtumapaikan henkilökunnan tai muun henkilöstön solvaamista ei hyväksytä. Siivoton, siveetön tai loukkaava kielenkäyttö ketä tahansa pelaajaa tai henkilökunnan jäsentä kohtaan voi johtaa rangaistukseen. Jatkuva epäsuora siivoton, siveetön tai loukkaava kielenkäyttö voi myös johtaa rangaistukseen.

 7. Kaikkien osallistujien pitää käyttäytyä kohteliaasti ja sivistyneesti kaikkien tapahtumien aikana ja kaikilla turnausalueilla. Sopimatonta käyttäytymistä kohtaavan henkilön tulee ottaa välittömästi yhteyttä turnaushenkilökuntaan. Tämä sisältää siihen rajoittumatta pelaajat, joiden henkilökohtainen hygienia tai terveydentila häiritsee muita pöydässä istuvia pelaajia. Päätöksen pelaajan henkilökohtaisen hygienian tai terveydentilan häiritsevyydestä muita pelaajia kohtaan tekee turnauksen henkilökunta, joka voi oman harkintansa mukaisesti määrätä seuraamuksia pelaajalle, joka kieltäytyy korjaamasta tilannetta PokerStars Liven hyväksymällä tavalla.

 8. PokerStars Live ja/tai turnausjohtaja tai turnaushenkilökunta voi antaa rangaistuksen mistä tahansa teosta, joka PokerStars Liven ja/tai turnausjohtajan tai turnaushenkilökunnan täysin oman harkinnan mukaisesti ei ole linjassa virallisten sääntöjen kanssa tai tapahtuman edun mukainen.

 9. Rangaistukset – PokerStars Live ja/tai turnausjohtaja tai turnaushenkilökunta voi määrätä oman harkintansa mukaan rangaistuksia (luetteloitu alla), jotka voivat vaihdella suullisesta varoituksesta aina hylkäykseen ja porttikieltoon kaikkiin PokerStars Liven livetapahtumiin. Rangaistuksia määrätään soft-pelaamisesta, väärinkäytöksistä tai häiritsevästä käytöksestä. Rangaistus voidaan määrätä, jos pelaaja heittää kortin pois pöydästä, mukkaa voimakkaasti korttinsa aiheuttaen yhden tai useamman kortin kääntymisen, toimii toistuvasti hitaasti, rikkoo yksi pelaaja kädessä -sääntöä tai toimii muulla vastaavalla tavalla. Toisten pelaajien, turnaushenkilökunnan, tapahtumapaikan henkilökunnan tai muun henkilöstön solvaamista ei hyväksytä.

  1. Rangaistukset – rangaistuksiin sisältyy niihin rajoittumatta – suullinen varoitus, yhden tai useamman käden rangaistukset, yhden tai useamman kierroksen rangaistukset (kierros koostuu yhdestä kädestä jokaiselle jäljellä olevalle pelaajalle kyseisen pelaajan turnauspöydässä – 6 pelaajaa = 6 menetettyä kättä), kuoletettu käsi, tapahtumasta poistaminen, tapahtumasta hylkääminen (menettäen mahdolliset voitetut palkintorahat), tapahtumaan pääsyn estäminen, porttikielto kaikkiin turnaussponsorin järjestämiin tapahtumiin.
  2. Eskaloituminen – rangaistuksia ei välttämättä aina määrätä nousevassa vakavuusjärjestyksessä. Turnaushenkilökunta voi sulkea pois pelaajan ensimmäisestä rikkeestä, jos teot koetaan riittävän vakaviksi. Pelaajien tulee tietää, että kaikki rangaistavat teot voivat johtaa useisiin eri kurinpitotoimiin jopa ensimmäisestä rikkeestä.
  3. Menetetty käsi/kierrosrangaistus – pelaajaa ohjeistetaan jättämään väliin yksi tai useampi käsi tai yksi tai useampi kierros käsiä poissa pöydästä. Pelaajan menettämä käsi lasketaan osaksi kierrosta, jolla rangaistus annetaan. Minkä tahansa pituisen menetetty käsi/kierrosrangaistuksen saaneiden pelaajien täytyy pysyä poissa turnausalueelta rangaistuksen ajan. Jakajan on ilmoitettava soveltuvalle floor-henkilökunnan jäsenelle, kun rangaistu pelaaja palaa paikalleen.
  4. Rangaistukset siirtyvät – kaikki pelaajarangaistukset siirtyvät pelaajan mukana. Jos pelaaja A saa kahden kierroksen rangaistuksen (16 kättä) illan lopussa ja kärsii kyseisestä rangaistuksesta viisi kättä, se kirjataan ylös, ja hän kärsii jäljellä olevat 11 kättä seuraavana päivänä. Tämä pätee hajotettuihin pöytiin, paikan vaihtoihin jne.
  5. Poistamisrangaistus – turnauksesta poistetut pelaajat saavat poistamishetkeä vastaavan sijoituksen.
   1. Esimerkki – 15 pelaajaa jäljellä (100 paikkaa rahoilla), pelaaja A saa porttikiellon kasinolle pokeriturnaukseen liittymättömien tekojen vuoksi. Tämän pelaajan pelimerkit poistetaan tapahtumasta ja hänelle myönnetään 15. sija.
  6. Hylkäysrangaistus – tapahtumasta hylättyjen pelaajien turnausmerkit poistetaan pelistä, heidän sisäänostonsa jäävät osaksi palkintopottia, eivätkä he ole oikeutettuja palkintorahoihin. Hylätyn pelaajan on välittömästi poistuttava turnausalueelta.
 10. Turnausomaisuus – PokerStars Live -turnausmerkeillä ei ole rahallista arvoa ja ne ovat PokerStars Liven yksinomaista omaisuutta, eikä niitä saa vielä pois turnausalueelta tai määrätystä tapahtumasta. Pelaajat, joiden huomataan siirtävän merkkejä yhdestä tapahtumasta toiseen tai yhdeltä pelaajalta toiselle, saavat rangaistuksen, joka voi olla hylkääminen ja porttikielto kaikkiin PokerStars Live -tapahtumiin.

 11. Virallinen kieli: Amaya US:n New Jerseyssä järjestämissä tapahtumissa on voimassa "Vain englanti"-sääntö kaikissa pöydissä pelin aikana. Tätä sääntöä rikkovat pelaajat saavat rangaistuksen, heidät voidaan esim. hylätä turnauksesta.

 12. Peruutusoikeus: PokerStars Live, yhdessä järjestävän kasinon kanssa, jossa Tapahtuma pelataan, pidätämme oikeuden peruuttaa tai muuttaa mitä tahansa Tapahtumaa tai Turnausta täysin oman harkintamme mukaisesti.