Retningslinjer for media

Akkreditering

PokerStars live media akkreditering-skjema er tilgjengelig her. For hjelp eller spørsmål, vennligst kontakt press@pokerstarslive.com.

PokerStars Live - Retningslinjer for media

PokerStars Live («vi»/ «oss»/ «vår») ønsker alle representanter fra mediakanaler («Representanter fra media») velkommen til sine PokerStars Live*-eventer («Eventer») og ser frem til å hjelpe til med alle forespørsler fra media.

Vårt mål er å forsikre om at eventene våre går knirkefritt for pokerspillere, kasinoene, våre ansatte og alle representanter fra media. Forsikre deg om at du leser gjennom og følger følgende retningslinjer for media («Retningslinjer») for å hjelpe oss med effektiv drift av eventer. Alle brudd på disse retningslinjene kan føre til tilbaketrekking av mediakreditering for representanter fra media, enten for pågående eller fremtidige eventer.

Vennligst merk at innsending av søknader på nett for media-kreditering for å delta på et Event («Mediapass») garanterer ikke automatisk at en slik søknad vil godkjennes og/eller bli innvilget. Alle søkere vil motta svar på e-post fra press@pokerstarslive.com, som bekrefter om søknaden om mediapasset er vellykket. Mediapass vil, uten unntak, kun gis ut etter skriftlig godkjennelse fra oss, og vi forbeholder oss retten til å begrense antall mediapass som deles ut til representanter fra hvilken som helst mediakanal.

1. Krav for mediapass

 1. Representanter fra media som søker om mediapass må følge alle satte krav som gjelder i henhold til deres deltakelse på eventet. Satte krav vil inkludere, men ikke begrenses til minstekrav for alder, sammen med alle lokale krav eller restriksjoner som måtte gjelde. Når det sendes inn en søknad om mediapass, må de kun brukes av representanter fra media i mediakanaler som har et formål om å rapportere fra aktiviteter under eventet.
 2. Media-pass vil kun utstedes til ansatte i anerkjente mediakanaler, inkludert pokermedia, aviser og magasiner, bloggere, lisensierte kringkastere (TV og radio) og nasjonale organisasjoner for nyhetstjenester.
 3. Mediapass vil ikke deles ut til ikke-redaksjonelle ansatte som deltar på eventer med formål om å markedsføre, som, men ikke begrenset til representanter fra offentlige relasjonsfirmaer, agenturer som driver med markedsføring/salg/reklame eller pokeradministrasjon eller forretningsrelaterte tjenester.
 4. Søknader om mediapass på gjøres til press@pokerstarslive.com, og forsikre deg om at alle relevante felt på søknadskjemaet er fylt inn, inkludert, men ikke begrenset til, navn, organisasjon, all kontaktinformasjon og planer for mediadekning. Det er anbefalt at søknader om mediapass skal sendes inn god tid i forveien, og det burde ikke bestilles noen reise for å delta på et Event uten å ha fått skriftlig beskjed fra oss, som bekrefter at søknaden om mediapass er godkjent. Ingen representanter fra media vil få inngang til et event uten et mediapass.
 5. Førstegang-søkende fra enhver mediakanal i tillegg til freelance-journalister må oppgi den informasjonen vi ber om, slik at vi kan gå gjennom søknaden i tillegg til å bekrefte at søkeren er fra en anerkjent mediakanal.
 6. Antallet mediapass som kan godkjennes én mediakanal vil variere avhengig av Eventet og/eller stedet der Eventet avholdes. Dette er vanligvis et resultat av kapasitet på stedet, og vi forbeholder oss retten til å administrere fasilitetene som er tilgjengelige for mediakanaler. Alle forespørsler om intervjuer med sponsede spillere bør avtales på forhånd gjennom press@pokerstarslive.com når det er mulig. For alle intervjuer med spillere under Eventet, må du kontakte en av våre PR-representanter på stedet for Eventet og/eller via e-post på press@pokerstarslive.com, som vil avtale et passende tidspunkt og sted for intervjuet.
 7. Mediapass kan ikke overføres. Dersom, uansett årsak, du må endre personell før eller under et event, vennligst kontakt press@pokerstarslive.com så snart som mulig.

2. Etiske retningslinjer

 1. Media-passet skal brukes og være synlig til enhver tid, og vises for inspeksjon når vi eller en av våre autoriserte representanter og/eller stedet der Eventet avholdes.
 2. Representanter fra media med mediapass får ikke spille i Main Event på noe PokerStars Live-stopp eller liverom. I tillegg får ikke representanter fra media lov til å rapportere fra et sideevent hvor han/hun deltok eller har tenkt til å spille under Eventet.
 3. Det er forbudt for representanter fra media med et mediapass å ha noen innsats (økonomisk eller annen) på utfallet i et Event. Dette inkluderer kjøp av prosenter i en individuell spiller eller sponset lag på alle måter. Forbudet inkluderer alle typer fantasyspill som har et økonomisk aspekt.
 4. Det eneste språket som får snakkes i turneringsområdene under et Event er de(t) offisielle turneringsspråk(ene) for det Eventet.
 5. Det er viktig at representanter fra media respekterer spillerne og alle eventers integritet. Dette inkluderer, men begrenses ikke til:
  • Å respektere retten en spiller har til å få en fornuftig mengde pusterom når han spiller (f. eks ikke stå for nærme);
  • Respektere retten en spiller har til å ikke vise hullkortene sine;
  • Respektere Eventets integritet ved å ikke røre sjetonger, sitte i tomme seter ved turneringsbord, eller diskutere noe som skjer på bordet – enten med spillere på bordet eller slik at spillere på bordet kan høre det;
  • Respektere spilleres avgjørelser slik at de ikke verbalt dømmes ved bordet av observatører; og
  • Respektere spilleres emosjonelle engasjement ved å ikke synlig eller verbalt «feirer» dersom en spesifikk spiller vinner en pott.

3. Turneringsområde – prosedyrer

 1. I turneringsområdene under Eventene er det essensielt at turneringslederen, floor, PokerStars Live-ansatte, PokerStars Blog-ansatte, PokerStars film-ansatte eller ansatte på kasinoet kan gjøre sine respektive jobber uhindret til enhver tid.
 2. Vennligst følg alle instruksjoner alle turneringsansatte eller våre representanter gir.
 3. Alle representanter fra media bør forlate turneringsområdet når floor og/eller spillere legger sjetonger i poser.
 4. Hvis man bes om å forlate et område av en av våre autoriserte representanter og/eller en representant fra spillstedet, bør representanter gjøre det på en høflig måte. Alle som nekter å følge instruksjoner risikerer å tape sine mediapass for hele Eventet og mulige fremtidige Eventer.
 5. Under senere stadier i en turnering, når et lite antall bord gjenstår vil representanter fra media bes om å forlate det avgrensede området rundt bordene. Når spillområdet er klarert, vil turneringsansatte prøve å lage et separat avgrenset område for media, men dette er ikke garantert.
 6. Media bes om å holde seg litt unna TV-teamet. Dette er av sikkerhetsmessige årsaker da utstyret som brukes er tungt, og kan påføre skade.
 7. Hvis man trenger et bestemt bilde, burde representanter fra media snakke med produsenten eller floor og fortelle de hva de behøver. De kan ofte flytte en kameramann/lydmann ut av veien.

4. Fotografi

 1. Ved alle Eventer vil det være utpekte fotografer som tar bilder av turneringen. Bilder tatt av de godkjente fotografene er tilgjengelig for bruk ved å sende en e-post til press@pokerstarslive.com.
 2. På noen steder er fotografier ikke tillatt noe sted utenfor turneringsområdet; alle som bryter kasinoets reguleringer på dette området vil få sitt mediapass tatt tilbake under hele Eventet og mulige fremtidige Eventer. Fotografer må respektere privatlivet til kasinoets besøkende som ikke deltar direkte i Eventet.
 3. Blitz-fotografier er forbudt under turneringen og på TV-bordet.

5. Video

 1. På noen steder er filming forbudt overalt utenfor turneringsområdet og alle representanter fra media som bryter med kasinoets reguleringer vil få sitt mediapass fjernet. Video-fotografer må respektere privatlivet til kasinoets besøkende som ikke deltar direkte i Eventet.
 2. Direkte strømming av et aktivt PokerStars Live-turneringsbord er strengt forbudt. Representanter fra media kan direkte strømme det generelle turneringsområdet, men KUN med skriftlig godkjennelse på forhånd ved å sende en e-post til press@pokerstarslive.com. Alle representanter fra media som ønsker å bruke tjenester for direkte strømming, må søke skriftlig godkjennelse på forhånd og inkludere alle detaljer om slike intensjoner eller planer når man søker om mediakreditering for å motta et mediapass.
 3. Filming av TV-bordet er strengt forbudt under turneringen, annet enn av PokerStars Live sine utpekte ansatte. Representanter fra media kan be om å filme TV-bordet når det ikke spilles poker ved å sende en e-post til press@pokerstarslive.com med de spesifikke ønskene.

6. Mediarom-reguleringer

 1. Vi vil forsøke å ha mediafasiliteter, inkludert et presserom med trådløst Internett eller kabelnett-tilgang, på Eventene («Presserom») Kun representanter fra media med mediapass vil ha tilgang til presserom og/eller alle andre media-fasiliteter.
 2. Hvis et presserom er fullt, kan det være nødvendig å begrense tilgangen til presserommet og/eller andre media-fasiliteter.
 3. Representanter fra media må respektere det faktum at felles presserom-fasiliteter kun er med formål om å jobbe. Vennligst ikke bruk båndbredde på ting som ikke er nødvendig eller i forbindelse med noe annet enn jobb.
 4. Av sikkerhetsmessige årsaker og andre vurderinger, ber vi representanter fra media om å ikke invitere spillere, kolleger eller venner inn i presserommet.
 5. Det vil ikke tas noe ansvar for personlige eiendeler eller jobbutstyr som legges igjen i presserommet og/eller turneringsområdet.
 6. Vennligst respekter reguleringer hva gjelder kleskoder på kasinoet og mat/drikke-forbud når du deltar på ethvert Event.

7. Dekning

 1. Vi krever at alle representanter fra media oppgir den relevante Event-sponsoren (etter vår forespørsel) fremtredende anerkjennelse og/eller nevner de i sin dekning av Eventet. Det kreves at representanter fra media tydelig krediterer eventets sponsor ved første nevning av Eventet, i tilfeller av skriftlige artikler, eller i tilfeller av videodekning vil dette inkludere fremtredende dekning av sponsoren i videoen. Dette inkluderer også rapporter som bruker informasjon, bilder eller videoer gitt av PokerStars Live, selv om journalister ikke er kreditert og/eller ikke deltar på Eventet.
 2. For all rapportering av Eventer, må representanter fra media holde og rette seg etter varemerke-retningslinjer i henhold til enhver bruk av Eventets sponsor-logo. Kontakt press@pokerstarslive.com for mer informasjon.
 3. Når et Event sendes live med forsinkelse (viste hullkort**), må representanter fra media følge forsinkelsen i sin rapportering av Eventet. Dette er for å ha samme program som kringkastere som mottar og overfører sendingen. Forsinkelsen gjelder all/enhver rapportering, blogger, innlegg på sosiale medier og plattformer for direkte strømming.

8. Retningslinjer for sikkerhet på live-eventer

 1. Alle representanter fra media, uavhengig av status, er underlagt PokerStars Live-eventers retningslinjer for sikkerhet når de deltar på et Event. Retningslinjene finner du her.

9. Håndheving

 1. Alle representanter fra media som ikke følger alle punkter i disse retningslinjene eller ikke følger en forespørsel fra en av våre ansatte eller ansatte på stedet for Eventet vil få sitt mediapass trukket tilbake for varigheten av dette Eventet og risikere utestengelse fra fremtidige Eventer.
 2. Skulle du ha noen spørsmål i henhold til media-kreditering eller krav for media, send en e-post til press@pokerstarslive.com.

*PokerStars Live er merkevarenavnet for live poker-eventer, som, men ikke begrenset til «PokerStars Championship» og/eller «PokerStars Festival».

**Forsinket sending med spilleres hullkort vist på skjermen.