Riktlinjer för media

Ackreditering

Formuläret för ackreditering av media till PokerStars Live finns online här. Vid frågor, kontakta press@pokerstarslive.com.

PokerStars Live - Riktlinjer för media

PokerStars Live (“vi” / “oss”/ “vår”) välkomnar all media (“Media-representanter”) till våra PokerStars Live-Event (“Event”) och ser fram emot att tillmötesgå alla önskemål från olika medier.

Vårt mål är att alla Event ska fungera smidigt för pokerspelare, casinon, vår personal och alla närvarande Media-representanter. Vänligen läs igenom och följ följande riktlinjer för media (“Riktlinjer”) för att hjälpa oss att genomföra våra Event på ett effektivt sätt. Överträdelse av dessa Riktlinjer kan resultera i återkallelse av Media-representantens ackreditering för ett specifikt Event och/eller framtida Event.

Notera att inlämnande av en ansökan om ackreditering till ett Event (“Media-pass”) inte automatiskt garanterar att denna ansökan kommer att godkännas eller beviljas. Varje sökande kommer att få ett e-postmeddelande från press@pokerstarslive.com för att bekräfta om ansökan om Media-pass har beviljats eller inte. Media-pass kommer, utan undantag, endast att utfärdas efter skriftligt godkännande från oss och vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet Media-pass som delas ut till Media-representanter.

1. Krav för Media-pass

 1. Media-representanter som ansöker om ett Media-pass måste följa alla lagstadgade krav som kan gälla i samband med deras närvaro vid Eventet. Lagstadgade krav kan bl.a. vara åldersgräns och andra lokala krav eller begränsningar som kan förekomma. När ett Media-pass har utfärdats får det endast användas av Media-representanten vars huvuduppgift är att rapportera om aktiviteter under Eventet.
 2. Media-pass kommer endast att utfärdas till anställda och konsulter hos erkända media-företag, inkluderat pokermedia, erkända tidningar och magasin, bloggare, licensierade TV- & radiobolag samt nationella nyhetsorganisationer.
 3. Media-pass kommer inte att utfärdas till personal som inte tillhör redaktioner och som besöker Eventet i marknadsföringssyfte, t.ex. representanter för PR-företag, företag inom marknadsföring/försäljning/reklam, eller tjänsteföretag inriktade på poker.
 4. Ansökan om Media-pass skickas till press@pokerstarslive.com med alla relevanta fält ifyllda, bl.a. namn, organisation, alla kontaktuppgifter samt planer för mediabevakningen. Vi rekommenderar att ansökan om Media-pass skickas in i god tid och att inga researrangemang görs innan ni har fått en skriftlig bekräftelse på att er ansökan har beviljats. Ingen Media-representant kommer att beviljas inträda till ett Event utan ett Media-pass.
 5. Frilansjournalister samt de som ansöker för första gången måste tillhandahålla sådan dokumentation som vi rimligen kan begära för att bedöma ansökan och bekräfta att sökanden kommer från ett erkänt mediaföretag.
 6. Antal Media-pass som beviljas för ett mediaföretag kommer att variera beroende på Eventet och/eller stället där Eventet hålls. Detta beror normalt på spelplatsens kapacitet och vi förbehåller oss rätten att på lämpligt sätt hantera vilka faciliteter som ställts till mediaföretagens förfogande. Alla förfrågningar om intervjuer med sponsrade spelare ska om möjligt arrangeras i förväg via press@pokerstarslive.com. För intervjuer med spelare under Eventet kommer ni att behöva kontakta våra PR-ansvariga under Eventet och/eller via press@pokerstarslive.com, och dessa kommer att ordna med en lämplig tid och plats för intervjun.
 7. Media-pass kan inte överföras. Om ni av någon anledning behöver byta personal innan eller under ett Event, ber vi er kontakta press@pokerstarslive.com så fort som möjligt.

2. Regler för uppförande

 1. Media-passet ska alltid vara väl synligt och visas upp om så krävs av våra auktoriserade representanter och/eller personal på platsen där Eventet hålls.
 2. Media-representanter med Media-pass får inte spela i Main Event i PokerStars Lives tourer eller pokerrum. Media-representanter får heller inte rapportera om sidoevent som de själva har deltagit i eller planerar att delta i under ett Event.
 3. Media-representanter med Media-pass får inte ha något vinstintresse eller liknande i resultatet i ett Event. Detta inkluderar att på alla sätt köpa andelar i en individuell spelare eller ett sponsrat lag. Förbudet inkluderar alla typer av fantasy-spel med ekonomiskt vinstintresse.
 4. Det/De enda språk som får talas i ett Events turneringsområde är officiellt/officiella turneringsspråk för det specifika Eventet.
 5. Det är viktigt att Media-representanter visar respekt för Eventets spelare och integritet. Detta inkluderar bl.a. att:
  • Respektera spelarnas rätt till ett rimligt stort personligt utrymme medan de spelar (d.v.s. stå inte för nära);
  • Respektera spelarens rätt att hålla sina hålkort hemliga;
  • Respektera Eventets integritet genom att inte vidröra marker, sitta på tomma stolar vid turneringsborden eller diskutera händelser vid borden, vare sig med spelare vid borden eller så att spelare vid borden kan höra;
  • Respektera spelarnas beslut så att de inte blir verbalt bedömda av åskådare; och
  • Respektera spelarnas känslomässiga engagemang genom att inte “fira” om en viss spelare vinner en pott.

3. Procedurer i turneringsområdet

 1. I Eventets turneringsområde är det viktigt att Tournament Director, personal på golvet (Floor), PokerStars bloggpersonal, PokerStars filmteam och casinopersonalen hela tiden kan utföra sina respektive uppgifter obehindrat.
 2. Vänligen följ alla instruktioner från turneringspersonal och våra representanter.
 3. Alla Media-representanter måste lämna turneringsområdet när spelare eller personalen på golvet (Floor) packar ihop marker.
 4. Om en Media-representant ombes lämna ett visst område, av våra auktoriserade representanter eller en representant för platsen där Eventet hålls, ska denne göra det hövligt. Den som vägrar att följa instruktioner riskerar att förlora sitt Media-pass för hela Eventet och framtida Event.
 5. Under senare stadier av turneringar, när endast ett fåtal bord återstår, måste Media-representanter lämna det avgränsade området runt borden. När spelområdet är tömt kommer turneringspersonalen att försöka ordna ett separat, avgränsat område för media, men detta är inte garanterat.
 6. Media ombes hålla sig på rimligt avstånd från TV-teamet. Detta är en säkerhetsåtgärd eftersom utrustningen är tung och kan orsaka skador.
 7. Om Media-representanter vill ta en särskild bild, ska de meddela producenten eller Floor Manager vad de behöver. De kan ofta flytta på en kameraman eller ljudtekniker.

4. Fotografering

 1. Vid samtliga Event kommer det att finnas fotografer som är utsedda att ta bilder under turneringarna. Bilder från dessa godkända fotografer är tillgängliga om du kontaktar press@pokerstarslive.com.
 2. På vissa ställen är fotografering inte tillåtet utanför turneringsområdet, och de som bryter mot casinots regler för detta kommer att bli av med sitt Media-pass för hela Eventet och framtida Event. Fotografer måste respektera integriteten hos de casinobesökare som inte direkt deltar i Eventet.
 3. Fotografering med blixt är förbjudet under turneringsspel, inkl. vid det utvalda bordet.

5. Video

 1. På vissa ställen är det inte tillåtet att filma utanför turneringsområdet, och de Media-representanter som bryter mot casinots regler kommer att bli av med sitt Media-pass. Kameramän måste respektera integriteten hos de casinobesökare som inte direkt deltar i Eventet.
 2. Live-streaming av ett aktivt turneringsbord är strängt förbjudet. Media-representanter får live-streama i det allmänna turneringsområdet men ENDAST om de har fått skriftligt tillstånd i förväg från press@pokerstarslive.com. Media-representanter som vill använda live-streaming måste ansöka om skriftligt tillstånd i förväg samt inkludera all information om sådana planer när de ansöker om ackreditering för att få ett Media-pass.
 3. Att filma ett TV-bord är strängt förbjudet under spel, förutom för PokerStars Lives utsedda filmteam. Media-representanter kan ansöka om att få filma ett TV-bord när spelet inte pågår, genom att kontakta press@pokerstarslive.com med sina önskemål.

6. Regler för mediarum

 1. Vi kommer att sträva efter att tillhandahålla faciliteter för media under Eventen, inkl. ett pressrum med tillgång till internet, trådlöst eller via kabel (“Pressrum”). Endast Media-representanter med Media-pass kommer att få tillgång till Pressrummet och andra faciliteter för media.
 2. Om ett Pressrum blir fullt kan det bli nödvändigt att begränsa tillgången till Pressrummet och andra faciliteter för media.
 3. Media-representanter ska respektera att de gemensamma faciliteterna i Pressrummet endast är till för arbete. Använd inte bandbredd för aktiviteter som inte är nödvändiga eller arbetsrelaterade.
 4. Av säkerhetsskäl och andra skäl får Media-representanter inte bjuda in spelare, kollegor eller vänner till Pressrummet.
 5. Vi tar inget ansvar för personliga tillhörigheter eller arbetsutrustning som lämnas i Pressrummet eller turneringsområdet.
 6. Respektera spelplatsens regler, t.ex. klädkoder och förbud mot mat/dryck, under Eventet.

7. Bevakning

 1. Vi kräver att alla Media-representanter ger Eventets sponsor framträdande erkännande och/eller omnämnande i bevakningen av Eventet. Detta innebär att Media-representanter ger sponsorn tydligt erkännande när de nämner Eventet för första gången i skrivna artiklar, och att sponsorn omnämns på ett framträdande sätt i videobevakning. Detta inkluderar även alla rapporter som använder information, bilder eller video som tillhandahållits av PokerStars Live, även om inte journalisten är ackrediterad eller besöker Eventet.
 2. Vid all rapportering om Eventet måste Media-representanter följa policy för varumärken i all användning av Eventets sponsors logotyp. Kontakta press@pokerstarslive.com för mer information.
 3. När ett Event sänds live med fördröjning (cards-up**) måste Media-representanter följa samma fördröjning i sin live-rapportering. Detta krävs för att följa samma schema som sändningar som tar emot och överför flödet. Denna fördröjning gäller för all live-rapportering, alla bloggar och sociala medier, och all live-streaming.

8. Säkerhetspolicy för live-event

 1. Alla Media-representanter, oavsett status, måste följa säkerhetspolicyn för PokerStars Live när de besöker Event. Du kan se denna säkerhetspolicy här.

9. Upprätthållande

 1. Media-representanter som inte följer en bestämmelse i dessa Riktlinjer eller en instruktion från vår personal eller en representant från Eventets spelplats kommer att få sitt Media-pass indraget för resten av Eventet samt riskerar att bli utestängda från framtida Event.
 2. Om du har frågor om ackreditering eller några önskemål ang. media, kontakta press@pokerstarslive.com.

*PokerStars Live är ett varumärke för livepoker-event, bl.a. “PokerStars Championship” och “PokerStars Festival”.

**Fördröjd sändning där spelarnas hålkort visas i bild.