Smernice za medije

Akreditacija

Spletni obrazec za novinarsko akreditacijo za dogodke PokerStars Live je na voljo tukaj. Za podporo ali z vprašanji se obrni na elektronski naslov press@pokerstarslive.com.

Smernice za medije na dogodkih PokerStars Live

PokerStars Live ("mi"/"nas"/"naš") vabi na svoje dogodke PokerStars Live* ("dogodki") vse predstavnike medijev ("predstavniki medijev") in je pripravljen pomagati z vsemi zahtevami medijev, če bo to potrebno.

Naš cilj je igralcem pokra, igralnicam, našemu osebju in vsem prisostvujočim predstavnikom medijev zagotoviti nemoten potek naših dogodkov. Prosimo, da si v nadaljevanju prebereš smernice za medije ("smernice") in jih upoštevaš, saj nam bo na ta način omogočeno učinkovito vodenje dogodkov. Kršitev teh smernic lahko vodi tega, da je predstavnikom medijev odvzeta novinarska akreditacija za določen dogodek in/ali prihodnje dogodke.

Upoštevaj, da oddaja spletne vloge za novinarsko akreditacijo za udeležbo dogodka ("novinarska prepustnica") ne pomeni samodejnega zagotovila, da bo takšna vloga odobrena in/ali dodeljena. Vsak prosilec bo prejel odgovor z elektronskega naslova press@pokerstarslive.com, kjer bo potrjeno, ali je bila vloga za novinarsko prepustnico uspešna ali ne. Novinarske prepustnice bodo izdane le na podlagi naše pisne odobritve, brez vsakršnih izjem. Pridržujemo si tudi pravico do omejitve števila novinarskih prepustnic, ki so lahko izdane predstavnikom medijev določene medijske hiše.

1. Zahteve za novinarsko prepustnico

 1. Predstavniki medijev, ki zaprosijo za novinarske prepustnice, morajo spoštovati vse ustrezne zakonske zahteve, ki veljajo v zvezi z njihovo udeležbo dogodka. Zakonske zahteve vključujejo minimalno starostno omejitev, skupaj z drugimi dodatnimi lokalnimi zahtevami ali omejitvami, ki lahko veljajo, a niso omejene le na te. Vlogo za novinarsko prepustnico lahko oddajo le predstavniki medijev medijske hiše, katerih primarni cilj je poročanje o aktivnostih, ki potekajo v sklopu dogodka.
 2. Novinarske prepustnice bodo izdane le za uslužbence priznanih medijev ali njihove izvajalce, vključno s poker mediji, vodilnimi časopisi in revijami, blogerji, licenciranimi radijskimi in televizijskimi organizacijami ter poročevalskimi agencijami.
 3. Novinarske prepustnice ne bodo izdane za člane osebja, ki se udeležijo dogodka iz trženjskih razlogov in niso del uredniške ekipe, kot so na primer predstavniki podjetij za stike z javnostmi, trženjskih/prodajnih/oglaševalskih agencij, vodstva poker storitev ali storitev povezanih s poslovanjem.
 4. Vloge za novinarske prepustnice morajo biti poslane na elektronski naslov press@pokerstarslive.com. Izpolnjena morajo biti vsa zahtevana polja na prijavnem obrazcu, vključno z imenom, organizacijo, celotnimi kontaktnimi podatki in načrti za medijsko poročanje, vendar brez omejitve nanje. Priporoča se, da so vloge za novinarske prepustnice oddane dovolj zgodaj in da počakaš z organizacijo potovanja na dogodek, dokler ne prejmeš našega pisnega obvestila, da je bila vloga za novinarsko prepustnico odobrena. Nobenemu predstavniku medijev ne bo dovoljen vstop na dogodek brez novinarske prepustnice.
 5. Predstavniki medijev, ki prvič oddajajo vlogo, kot tudi samostojni novinarji, nam morajo na našo zahtevo poslati dokumentacijo, ki nam bo v pomoč pri ocenjevanju vloge in na podlagi katere bomo lahko potrdili, da prihaja prosilec iz priznane medijske hiše.
 6. Število novinarskih prepustnic, ki so lahko izdane posameznemu mediju, je lahko različno in je odvisno od dogodka in/ali prizorišča, kjer bo dogodek potekal. To je običajno posledica kapacitete prizorišča in mi si pridržujemo pravico do ustreznega vodenja prostorov, ki so na voljo medijem. Kadarkoli je to mogoče, morajo biti vsi zahtevki za intervjuje s sponzoriranimi igralci vnaprej dogovorjeni na elektronskem naslovu press@pokerstarslive.com. Za intervjuje z igralci tekom dogodka se moraš obrniti na enega od naših predstavnikov za stike z javnostjo na dogodku, ki bo določil ustrezno uro in mesto za intervju, in/ali elektronski naslov press@pokerstarslive.com.
 7. Novinarske prepustnice niso prenosljive. Če je pred ali med dogodkom iz kakršnegakoli razloga potrebna zamenjava osebja, to čim prej sporoči na elektronski naslov press@pokerstarslive.com.

2. Pravila o obnašanju

 1. Novinarsko prepustnico je potrebno ves čas nositi na vidnem mestu in jo pokazati v primeru inšpekcije ali na zahtevo enega od naših pooblaščenih predstavnikov in/ali predstavnikov prizorišča dogodka.
 2. Predstavnikom medijev z novinarsko prepustnico ni dovoljeno igrati na glavnem turnirju nobenega postanka turneje ali sobe za poker PokerStars Live. Predstavnikom medijev prav tako ni dovoljeno poročati o stranskih turnirjih, na katerih so v času dogodka sami sodelovali ali nameravajo sodelovati.
 3. Predstavnikom medijev z novinarsko prepustnico ni dovoljeno imeti nobenega vložka (finančnega ali drugega) v izidu dogodka. To vključuje vse vrste nakupov delnic ali kapitala posameznega igralca ali sponzorirane ekipe. Ta prepoved vključuje vse vrste fantazijskih iger s finančnim nadomestilom.
 4. V turnirskem prostoru dogodka je dovoljena le uporaba jezika, ki je uradni jezik turnirja na tistem določenem dogodku.
 5. Ključnega pomena je, da predstavniki medijev spoštujejo igralce in integriteto vseh dogodkov. To vključuje, vendar ni omejeno na:
  • spoštovanje pravice igralca do razumne mere osebnega prostora med igro (to pomeni, da mu ne stojiš preblizu);
  • spoštovanje pravice igralca do ohranjanja zasebnosti njegovih lastnih kart;
  • spoštovanje integritete dogodka na ta način, da se ne dotikaš žetonov, ne sediš na praznih sedežih za turnirskimi mizami in ne debatiraš o nobeni potezi za mizo – ne z igralci za mizo niti na mestu, od koder te lahko slišijo igralci za mizo;
  • spoštovanje odločitev igralcev na ta način, da jih opazovalci pri mizah verbalno ne ocenjujejo; in
  • spoštovanje čustvene angažiranosti igralcev brez vizualnega ali zvočnega "proslavljanja", če osvoji pot določen igralec.

3. Turnirski prostor – postopki

 1. V turnirskem prostoru za dogodke je ključnega pomena, da lahko direktor turnirja, turnirsko osebje, osebje PokerStars Live, osebje PokerStars bloga, filmska ekipa povezana s PokerStars in osebje igralnice ves čas nemoteno opravljajo svoje dolžnosti.
 2. Prosimo te, da slediš vsem navodilom vseh članov turnirskega osebja ali naših predstavnikov.
 3. Ko turnirsko osebje in/ali igralci pakirajo žetone, morajo vsi predstavniki medijev zapustiti turnirski prostor.
 4. Če eden od naših pooblaščenih predstavnikov in/ali predstavnikov prizorišča dogodka predstavnike medijev zaprosi, da zapustijo določen prostor, morajo ti to storiti na vljuden način. Tisti, ki navodil ne upošteva, tvega izgubo novinarske prepustnice za ves čas trajanja dogodka in morebitne prihodnje dogodke.
 5. V kasnejših fazah turnirja, ko ostane v igri le še majhno število miz, bodo morali predstavniki medijev zapustiti ograjen prostor okrog miz. Ko bo igralni prostor sproščen, bo turnirsko osebje skušalo pripraviti ločen, ograjen prostor za medije, a tega ne zagotavljamo.
 6. Mediji morajo ohranjati razumno razdaljo od televizijske ekipe. Gre za varnostni ukrep, saj je oprema, ki jo uporabljajo, težka in lahko povzroči poškodbo.
 7. Če pride do potrebe po določenem posnetku, se morajo predstavniki medijev obrniti na producenta ali vodjo turnirskega osebja in ga obvestiti o svoji zahtevi. Ta lahko snemalca/zvočnega tehnika pogosto umakne iz poti.

4. Fotografiranje

 1. Na vseh dogodkih bodo turnirje fotografirali imenovani fotografi. Fotografije odobrenih fotografov lahko zahtevaš na elektronskem naslovu press@pokerstarslive.com.
 2. Fotografiranje izven turnirskega prostora na nekaterih prizoriščih ni dovoljeno. Tistemu, ki krši pravila igralnice v zvezi s tem, bo odvzeta novinarska prepustnica za ves čas trajanja dogodka in morebitne prihodnje dogodke. Fotografi morajo spoštovati zasebnost gostov v igralnici, ki ne sodelujejo neposredno na dogodku.
 3. Fotografiranje z bliskavico je v času turnirske igre in za televizijsko mizo prepovedano.

5. Video

 1. Snemanje izven turnirskega prostora na nekaterih prizoriščih ni dovoljeno in predstavnikom medijev, ki kršijo pravila igralnice, bo novinarska prepustnica odvzeta. Snemalci morajo spoštovati zasebnost gostov v igralnici, ki ne sodelujejo neposredno na dogodku.
 2. Direktni prenos igre za aktivno turnirsko mizo dogodka PokerStars Live je strogo prepovedan. Predstavnikom medijev je dovoljen neposredni prenos le iz splošnega turnirskega prostora, vendar LE na podlagi predhodnega pisnega dovoljenja, ki ga lahko zahtevajo na elektronskem naslovu press@pokerstarslive.com. Vsi predstavniki medijev, ki želijo uporabiti storitve neposrednega prenosa, morajo zaprositi za pisno dovoljenje. To morajo storiti vnaprej, ob oddaji spletne vloge za novinarsko akreditacijo, in vključiti morajo vse podrobnosti o takšnem namenu ali načrtih, da bi prejeli novinarsko prepustnico.
 3. Snemanje televizijske mize v času turnirske igre je strogo prepovedano, razen filmski ekipi PokerStars Live. Predstavniki medijev lahko zahtevajo snemanje televizijske mize, ko igra pokra ni v teku. Zahtevek s podrobnostmi o zahtevah lahko pošljejo na elektronski naslov press@pokerstarslive.com.

6. Pravila v sobi za medije

 1. Na dogodkih bomo skušali zagotoviti medijski prostor, vključno z novinarskim središčem z dostopom do brezžičnega ali kabelskega interneta ("novinarsko središče"). Dostop do novinarskega središča in/ali drugih prostorov za medije bodo imeli le predstavniki medijev z novinarsko prepustnico.
 2. Če je novinarsko središče polno, bo morda potrebno omejiti dostop do njega in/ali drugih prostorov za medije.
 3. Predstavniki medijev morajo spoštovati dejstvo, da so prostori novinarskega središča namenjeni le delu. Prosimo, da interneta ne uporabljaš za aktivnosti, ki niso nujne ali niso povezane z delom.
 4. Predstavnike medijev prosimo, da iz varnostnih in drugih razlogov igralcev, sodelavcev ali prijateljev ne vabijo v novinarsko središče.
 5. Za osebne predmete ali delovno opremo v novinarskem središču in/ali turnirskem prostoru ne prevzemamo nobene odgovornosti.
 6. Med udeležbo dogodka spoštuj morebitna pravila prizorišča, na primer glede oblačenja, prepovedi hrane/pijače.

7. Poročanje

 1. Zahtevamo, da vsi predstavniki medijev zagotovijo vidno prepoznavnost pokrovitelja dogodka (na našo zahtevo) in/ali ga omenijo pri svojem poročanju o dogodku. To od predstavnikov medijev zahteva, da v primeru napisanih člankov pokrovitelja dogodka jasno omenijo v svoji prvi objavi o dogodku. V primeru video reportaže bi to vključevalo jasno omembo pokrovitelja v videu. To vključuje tudi poročanje, kjer so uporabljene informacije, fotografije ali videi, ki jih zagotovi PokerStars Live, tudi če ne gre za akreditirane novinarje in/ali ti ne prisostvujejo na dogodku.
 2. Pri poročanju o dogodkih morajo predstavniki medijev upoštevati in spoštovati pravila blagovnih znamk glede uporabe logotipa pokrovitelja dogodka. Za več informacij piši na elektronski naslov press@pokerstarslive.com.
 3. Ko poteka prenos dogodka z zamudo (z razkritimi lastnimi kartami**), morajo predstavniki medijev pri poročanju o dogodku v živo slediti tej zamudi. Razlog je ohranjanje istega sporeda z ekipo, ki je odgovorna za prenos. Ta zamuda velja za vsa poročanja v živo, bloge, objave na družbenih omrežjih in platforme za prenose v živo.

8. Varnostna pravila na dogodkih v živo

 1. Za vse predstavnike medijev, ne glede na njihov status, veljajo med prisostvovanjem na dogodku varnostna pravila za dogodke PokerStars Live. Podrobnosti o teh pravilih se nahajajo tukaj.

9. Izvrševanje

 1. Predstavniku medijev, ki prekrši katerega od členov teh smernic ali ne upošteva zahteve člana našega osebja ali predstavnika prizorišča dogodka, bo odvzeta novinarska prepustnica za ves čas trajanja dogodka in s tem tvega prepoved udeležbe na prihodnjih dogodkih.
 2. Morebitna vprašanja glede novinarske akreditacije ali zahtev za medije pošlji na elektronski naslov press@pokerstarslive.com.

*PokerStars Live je blagovna znamka poker dogodkov v živo, kot je "PokerStars Championship" in/ali "PokerStars Festival", vendar ne omejeno nanje.

**Prenos z zamudo, kjer so na zaslonu prikazane lastne karte igralcev.