Pravila poker turnirjev

1. Splošna pravila

 1. Pri sprejemanju odločitev morajo direktor turnirja in osebje igralnice vedno najprej upoštevati interes igre in poštenost. Včasih lahko ob nenavadnih okoliščinah odločitve v prid pravičnosti prevladajo nad tehničnimi pravili. Odločitve direktorja turnirja in/ali osebja igralnice so končne.

 2. Odgovornosti igralcev – Od igralcev se pričakuje, da preverijo registracijske podatke in sedežni red, zaščitijo svoje karte, jasno izrazijo svoje namere, sledijo igri, igrajo, ko so na potezi, branijo svojo pravico do poteze, držijo karte na vidnem, imajo žetone pravilno shranjene, ostanejo za mizo, dokler poteka igra, opozorijo na morebitno napako, hitro zamenjajo mize, upoštevajo pravilo enega igralca za igro, so seznanjeni s pravili in jih upoštevajo, upoštevajo kodeks ravnanja in na splošno prispevajo k urejenosti turnirja.

 3. Uradna terminologija turnirskega pokra – Uradni izrazi za stave in poteze so enostavne, očitne in pravočasne izjave kot: "bet" (stava), "raise" (višanje), "call" (izenačenje), "fold" (odstop), "check", "all-in", "pot" (le v igrah pot limit) in "complete" (stava do maksimalnega zneska stave). Regionalni izrazi morda tudi zadovoljujejo ta standard. Uporaba nestandardnega jezika in gest je na lastno odgovornost igralca, saj lahko privede do drugačnega rezultata, kot ga je želel igralec. Igralci morajo jasno izraziti svoje namere.

 4. Elektronske naprave – Da bi se izognili dvomom, izraz elektronska naprava med drugim vključuje naslednje poznane in nepoznane naprave. Elektronske naprave ne smejo biti nikoli položene na igralno površino, ki vključuje vse dele mize za poker. Igralci lahko stvari odložijo na okvir.

  1. Telefon – Igralci se ne smejo pogovarjati po telefonu, dokler sedijo za mizo in ne glede na to, ali igrajo ali ne. Če želijo opraviti klic, se morajo oddaljiti od mize.
  2. Telefoni, tablice in prenosniki – Igralci lahko uporabljajo te naprave pri mizi (z izjemo opravljanja klicev), vendar ne, ko sodelujejo v igri. Prenosniki ne smejo biti priklopljeni na zunanji vir električne energije, medtem ko je igralec pri mizi.
  3. Periscope, Twitch itd. – Uporaba aplikacij ali drugih načinov za prenos turnirja, medtem ko ta poteka, ni dovoljena.
  4. Nosljive snemalne naprave – Te naprave in uporaba vseh snemalnih naprav je v sobi za poker prepovedana.
  5. Na televizijskih mizah ali finalnih mizah glavnih turnirjev ne bodo dovoljene nobene elektronske naprave.
  6. Motnje pri mizi – PSLive si pridržuje pravico zahtevati od igralcev, da prenehajo uporabljati elektronske naprave ali druge predmete, če osebje igralnice ugotovi, da upočasnjujejo hitrost igre ali kako drugače motijo ostale igralce za mizo. Igralci lahko prosijo delivca, da pokliče člana osebja igralnice, če menijo, da igralec z zunanjimi dejavniki upočasnjuje igro. Mednje med drugim spadajo knjige, revije in elektronske naprave.
 5. Sklepanje dogovorov (razdelitev nagrad) – Dogovori se lahko sklepajo na vseh prizoriščih, če to ni v nasprotju z lokalno zakonodajo o igralništvu. Mediji bodo obveščeni o vseh sklenjenih dogovorih.

2. Sedežni red na turnirjih

 1. Sedežni red/Število žetonov – Sedežni red bo na vseh turnirjih dodeljen naključno in ni prenosljiv. Osebje turnirja si pridržuje pravico do spremembe sedežnega reda na turnirju za igralce s posebnimi potrebami in za uravnoteženo razporeditev za mizami na začetku turnirja. Igralci so sami odgovorni, da preverijo svoje registracijsko potrdilo in potrdijo pravilnost podatkov.

  1. Igralci bodo v primeru zamenjave, poznega vstopa in ponovnega vstopa prejeli celotno število žetonov. Posedeni bodo na stol in prevzeli bodo odgovornost za svojo pozicijo, razen za tisto med malim blindom in gumbom delivca.
  2. Kjer je to ustrezno, bodo žetoni igralcev, ki prevzamejo mizo in sedežni red, vključeni v igro šele, ko bodo prevzeti vsi sedeži z njihovo številko.
   1. Primer: Če igralec prejme mizo 4/sedež 8, bodo žetoni igralcev na vseh sedežih s številko 8 na turnirju vključeni v igro šele, ko bodo prevzeti vsi sedeži številka 8.
 2. Identifikacija – Vsi igralci morajo imeti na vseh dogodkih PokerStars Live veljaven osebni dokument s sliko, da zasedejo svoj sedež ob začetku turnirja in ob vseh naslednjih ponovnih začetkih. Igralec, ki uporabi ponarejen osebni dokument, bo kaznovan, kar pomeni, da je lahko tudi diskvalificiran z dogodka.

 3. Rebuyji – Igralci, ki želijo izkoristiti rebuy, ne smejo zamuditi igre. Če igralec napove svojo namero za rebuy pred začetkom nove igre, se bodo novi žetoni že upoštevali v igri in bo moral opraviti rebuy.

 4. Lomljenje miz – Vrstni red lomljenja na turnirju bo na voljo, ko bodo zaključene prijave za turnir. PokeStars Live si pridržuje pravico do spremembe vrstnega reda lomljenja. Igralci, ki prihajajo od razpadle mize, bodo prevzeli pravice in odgovornosti pozicije (gumb, mali blind, veliki blind). Na poziciji med malim blindom in gumbom delivca ne bodo prejeli kart.

  1. Mize bodo lomljene na podlagi dvojne naključnosti. Delivec bo označil sedež številka ena z najvišjo karto. Član osebja bo premešal karte sedežev in jih razdelil okrog mize v smeri urinega kazalca, začenši z najvišjo karto.
 5. Uravnavanje miz – Igra se bo zaustavila pri vsaki mizi, kjer manjkajo najmanj trije igralci v primerjavi z mizo z največjim številom igralcev v tistem trenutku. Na flopu in v mešanih igrah bodo igralci prestavljeni s pozicije velikega blinda na najslabšo pozicijo, kar pomeni tudi prevzem enega velikega blinda, ko je na voljo. Najslabša pozicija nikoli ni mali blind. V igrah stud bodo igralci prestavljeni glede na pozicijo (zadnji sedež, ki se sprosti pri mizi z manj igralci, bo prvi zapolnjen).

  1. V kasnejših fazah turnirske igre bo uravnavanje miz potekalo na podlagi odločitve direktorja turnirja.

3. Postopki

 1. Gumb delivca – Vlečenje kart za pozicijo gumba delivca bo potekalo za eno mizo ob začetku vsakega turnirja in tudi ob ponovnih začetkih turnirja, ponovnih vlečenjih in na finalni mizi. To vlečenje kart bo določilo pozicijo gumba delivca za vse mize na turnirju.

  1. Mrtvi gumb delivca – Na vseh turnirjih se bo uporabljal mrtvi gumb delivca. Mrtvi gumb delivca je opredeljen kot gumb, ki se ne more nadaljevati zaradi izločitve igralca ali zaradi pridružitve novega igralca na poziciji med malim blindom in gumbom delivca.
  2. Gumb delivca za heads-up – Med igro heads-up je mali blind na poziciji gumba delivca in je prvi na vrsti. Ko se heads-up igra začne, se bo gumb delivca morda moral prilagoditi, da igralcem ni treba dvakrat položiti velikega blinda.
  3. Napačen gumb delivca – Če je bil gumb delivca položen nepravilno in se to ugotovi šele po odigranem znatnem delu igre (pravilo 29), se bo igra nadaljevala in gumb se bo pred naslednjo razdelitvijo kart pomaknil v smeri urinega kazalca. Če se to ugotovi, preden je odigran znaten del igre, bo razglašena napaka v razdelitvi kart in gumb delivca bo popravljen.
 2. Zamenjava žetonov (t.i. Chip Race) – Pri zamenjavi žetonov iz ene denominacije v drugo bo vsak igralec dobil največ en žeton. Zamenjava žetonov se vedno začne s prvim igralcem levo od delivca. Igralec zaradi zamenjave žetonov ne more biti izločen iz turnirja. Če ima igralec na voljo le še en žeton in izgubi zamenjavo, bo prejel en žeton z najnižjo denominacijo v igri. Če se ugotovi, da imajo igralci med svojimi žetoni po zamenjavi še vedno žetone z nizko denominacijo, bodo te žetone izgubili, razen če je njihova vrednost enaka vrednosti žetona, ki je še v igri. Igralcem svetujemo, da prisostvujejo pri zamenjavi žetonov.

 3. Diskrecijska zamenjava žetonov z nizko denominacijo – Osebje turnirja si pridržuje pravico, da po lastni presoji in kadarkoli zamenja žetone kateregakoli igralca. Igralec ima pravico, da je pri zamenjavi prisoten in ga tudi spodbujamo, da se za to odloči. Igralci morajo biti obveščeni o diskrecijski zamenjavi žetonov z nizko denominacijo, da so lahko pri zamenjavi prisotni, če to želijo.

 4. Neparni žetoni – V igrah z razdeljenim potom bo neparni žeton pripadel igralcu z visoko kombinacijo. V igrah s flopom, kjer sta najmanj dve visoki kombinaciji ali najmanj dve nizki kombinaciji, bo neparni žeton pripadel prvi upravičeni kombinaciji levo od gumba delivca. V igrah stud bo neparni žeton pripadel najvišji karti glede na barvo. Ko pa imajo kombinacije identično vrednost, bo pot razdeljen čim bolj enakovredno. V igrah Omaha/Stud 8 or Better bo pot razdeljen na žeton z najnižjo denominacijo v igri. Če je neparni žeton iz prve razdelitve pota, bo dodeljen visoki kombinaciji. Če je dodaten neparni žeton rezultat razdelitve med visoke ali nizke kombinacije, bo dodeljen igralcu na najslabši poziciji (to pomeni najbližje levi strani gumba delivca). V igrah stud bo neparni žeton pripadel najvišji kombinaciji. Če pride do razdeljenega pota za visoko ali nizko kombinacijo, bo neparni žeton pripadel najvišji karti glede na barvo od dveh razdeljenih kombinacij.

 5. Vidne karte, žetoni in štetje žetonov – Karte igralcev morajo biti vidne ves čas. Igralci morajo imeti možnost smiselno oceniti število nasprotnikovih žetonov, zato morajo biti ti postavljeni v kupčke, ki jih je mogoče prešteti. Običajni standard PokerStars Live priporoča čiste kupčke po 20 žetonov. Najvišja denominacija igralčevih žetonov mora biti vidna ves čas.

  1. Igralci so upravičeni le do natančnega štetja dejanskih stav in so lahko deležni štetja vseh nasprotnikovih žetonov le, če je ta igralec stavil all-in.
 6. Prenašanje žetonov – Vse žetone je potrebno prenašati v pladnjih za žetone in morajo viti vidni ves čas. Igralci morajo turnirske žetone prenašati tako, da so ti vselej vidni. Igralec, ki tega ne upošteva, bo izgubil žetone in je lahko diskvalificiran. Zaseženi žetoni bodo vzeti iz igre.

 7. Sprememba kompleta kart – O spremembi kompleta kart odloča delivec ali PokerStars Live. Igralci ne morejo zahtevati menjave kompleta kart.

 8. Odvržene karte – Karte štejejo za odvržene, ko se dotaknejo kupa odvrženih kart delivca (t. i. muck), sežganih kart, skupinskih kart ali kupa navzdol obrnjenih kart, ki jih odvrže igralec ali delivec. Na podlagi pravila 1 lahko osebje igralnice ponovno pobere tehnično odvrženo karto in jo razglasi za veljavno, če obstaja dober razlog za to in je pravilna karta enostavno dosegljiva. Če igralec pri stavi spusti karte iz rok z značilno kretnjo naprej, se šteje, da je odvrgel svoje karte. Odločitev osebja igralnice je končna.

  1. Odstopi igralcev, ki niso na potezi, bodo zavezujoči, če se zgodijo v okoliščinah, ki so opisane v pravilu 27.
 9. Oporekanje kartam in izločitev kart – Pravica do oporekanja kartam se konča, ko se začne nova igra. Nova igra se začne z mešanjem kart. Pri mizah, ki uporabljajo pripomoček za mešanje kart, se nova igra začne, ko delivec pritisne na gumb za prevzem kart.

  1. Izločitev kart – Delivec ne more izločiti zmagovalnih kart, ki so bile položene na mizo in so bile očitno zmagovalne karte. Igralce spodbujamo, da pomagajo pri branju kart na mizi, če se zdi, da bo storjena napaka.
  2. Nezaščitene karte – Če delivec izloči nezaščitene karte, igralec ne bo prejel odškodnine in ne bo upravičen do nobenega vračila. Izjema je lahko, če je igralec višal in višanje še ni bilo izenačeno. V tem primeru bi bil igralec upravičen do vračila zneska višanja. Če pa je bilo višanje že izenačeno, je lahko ta igralec izločen.
 10. Stranski poti – vsak stranski pot bo razdeljen kot ločen pot. Pred razdelitvijo poti ne bodo pomešani med seboj. Igralci se iz nobenega razloga ne smejo dotakniti pota.

 11. Zahtevanje ure – Po preteku razumnega časovnega obdobja lahko igralec zahteva uro. Ko osebje igralnice zahtevo odobri, bo imel igralec na voljo minuto, da odigra. Ta bo sestavljena iz 50-sekundne časovne omejitve. Če igralec v tem času ne odigra, se bo začelo 10-sekundno odštevanje. Če igralec tudi do konca odštevanja ne odigra, bo igra neveljavna. Nadzorniki turnirja si pridržujejo pravico, da skrajšajo čas za potezo, če se zdi, da igralec namerno zavlačuje. Igralec, ki namerno zavlačuje z igro, je lahko kaznovan.

  1. Na turnirjih PokerStars Live, kjer stopnje trajajo 20 minut ali manj, bo čas za potezo petindvajset sekund, ki mu bo sledilo 5-sekundno odštevanje.
  2. Če se odštevanje konča v trenutku, ko igralec odigra potezo, bo to običajno štelo v prid igralcu, ki bo čakal na pregled pravila 1.
 12. Igra ob koncu dneva – Na večdnevnih turnirjih bo za preprečitev zavlačevanja uporabljen naslednji postopek. Ko bo do konca zadnje stopnje igre še pet do petnajst minut, bo direktor turnirja ustavil uro. Igralec bo povlekel karto med tri in sedem, da določi število iger, ki bodo odigrane do konca tistega dne. Direktor turnirja bo obvestil vse igralce o preostalem številu iger, ki bodo odigrane pri vseh mizah, začenši z naslednjim mešanjem ali pritiskom gumba za prevzem kart na aparatu za mešanje kart, preden se bo igra tisti dan zaključila.

 13. Igra igra-za-igro – Nekoliko pred razdeljevanjem denarnih nagrad (t. i. denarni mehurček ali "money bubble") se začne postopek "igra-za-igro". Ko direktor turnirja napove igro igra-za-igro, bodo na vseh mizah aktivne igre zaključene in zaustavljene. Ko bo aktivna igra končana pri vseh mizah, bo delivec za vsako mizo razdelil le eno igro in jo po njenem zaključku ponovno zaustavil. To se bo nadaljevalo, dokler ne bo izločeno dovolj igralcev, da se doseže stopnja razdeljevanja denarnih nagrad.

  1. Napoved stave all-in – Ko ima delivec pri svoji mizi v igri igra-za-igro napovedano stavo all-in, mora zamrzniti vse poteze, ki so še na voljo pri tej mizi, in igralce zaprositi, da ne razkrijejo svojih kart. Igralci pri mizi s stavo all-in bodo morali počakati, da to igro zaključijo pri vseh ostalih mizah, preden dokončajo svojo igro. Takrat bo igralniško osebje pristopilo k mizi s stavo all-in in zahtevalo, da se igra zaključi. Če bo stava all-in napovedana pri več mizah hkrati, bo igra pri teh mizah zaustavljena in se bo nadaljevala postopoma, dokler ne bo zaključena pri vseh mizah.
  2. Če sta v isti igri pri različnih mizah, izločena dva igralca ali več, bodo vsi igralci izenačeni za tisto uvrstitev.
  3. Če sta v isti igri pri isti mizi izločena dva igralca ali več, bo prejel višjo uvrstitev igralec, ki je začel igro z več žetoni.

4. Potek igre

 1. Nova turnirska stopnja – Ko čas določene stopnje turnirja poteče in član osebja napove novo stopnjo, bodo nove omejitve začele veljati z naslednjo igro. Nova igra se začne z mešanjem kart. Delivec s pritiskom na gumb za prevzem kart na aparatu za mešanje kart določi začetek nove igre.

 2. Na svojem sedežu – Ko delivec razdeli zadnjo karto igralcu na poziciji gumba delivca, mora biti igralec na svojem sedežu, da so njegove karte veljavne. Delivci imajo navodila, da odvržejo karte igralcev, ki niso na svojem sedežu, ko je igralcu na poziciji gumba delivca razdeljena zadnja karta, v igrah Stud pa, ko je razdeljena zadnja lastna karta pred začetkom prvega kroga stav (t. i. third street). Igralci morajo biti na svojih sedežih, da lahko zahtevajo uro. "Na svojem sedežu" pomeni na dosegu sedeža. V primeru dvomov bo odločitev igralniškega osebja končna.

  1. Igre Stud – V skladu s pravili igre Stud se od igralca z izločenimi kartami lahko zahteva, da plača stavo bring-in v znesku nizke stave, in da prejme nove karte. To pravilo bo upoštevano.
 3. Čakanje na potezo – Igralci morajo ostati za mizo, če so še vedno aktivni v aktivni igri. To pomeni tudi, ko je igralec all-in. Igralec s stavo all-in mora ostati za mizo in ne sme zapustiti bara, se sprehajati po sobi, govoriti z mediji itd. Če igralec zapusti mizo, medtem ko je aktivno vpleten v igro, je lahko kaznovan.

 4. Omejitev višanj – V igrah No Limit ni omejitve glede števila višanj. Na turnirjih Limit se maksimalno število stav določi v skladu s hišnim pravilom. Če hišnega pravila ni, bodo to ena stava in tri višanja. Ko se na turnirju začne igra heads-up, bo število višanj neomejeno.

 5. Stave string – Delivci so odgovorni za napoved stav string ali višanj. Vse igralce za mizo spodbujamo, da pomagajo pri napovedi stave string ali višanja, če je delivec ne prepozna. Stave string in višanja, ki jih objavi igralec, mora preveriti osebje igralnice. Stava string ali višanje je definirana kot poskus stave ali višanja v več potezah, ki lahko vključujejo vrnitev igralčevih žetonov brez predhodne ustne napovedi te namere ali vizualno prevaro, katere namen je spodbuditi igralca, ki ni na vrsti, da odigra potezo, še preden igralec, ki je na potezi, slednjo odigra do konca.

 6. Bistvena poteza – Bistvena poteza sta lahko dve zaporedni potezi, pri čemer se najmanj z eno dodajo žetoni v pot, ali kombinacija treh zaporednih potez (check, stava, višanje, izenačenje ali odstop).

 7. Ustna ali fizična poteza, ko je igralec na vrsti (vključno s stavljenjem nižjega zneska od trenutnega zneska za izenačenje) – Ustne napovedi stav, ko je igralec na vrsti za potezo, je obvezujoča. Vsi žetoni, dodani v pot, ko je igralec na potezi, ostanejo v potu. Igralci morajo vedno odigrati, ko so na vrsti za potezo.

  1. Undercall – Undercall oziroma stavljenje nižjega od trenutnega zneska za izenačenje je obvezujoča napoved, če gre za odziv na otvoritveno stavo v igri z več igralci v kateremkoli krogu ali na stavo v igri heads-up. V vseh primerih se upošteva odločitev direktorja turnirja. Za namen tega pravila se v igrah z blindi položeni big blind upošteva kot otvoritvena stava v prvem krogu.
 8. Ustna ali fizična poteza, ko igralec ni na vrsti (vključno s stavljenjem nižjega zneska od trenutnega zneska za izenačenje) – Ustne napovedi stav, ko je igralec na vrsti za potezo, so obvezujoče. Vsi žetoni, dodani v pot, ko je igralec na potezi, ostanejo v potu. Igralci morajo vedno odigrati, ko so na vrsti za potezo. Igralec, ki namenoma igra, ko ni na vrsti za potezo, da bi vplival na igro igralca pred njim, bo lahko kaznovan. (Ustna ali fizična) poteza igralca, ki ni na vrsti, je lahko zavezujoča, če se poteza drugega igralca zaradi tega ni spremenila. Izenačenje, check ali odstop ne štejejo za poteze, ki vplivajo na poteze drugega igralca. Če se poteza drugega igralca spremeni, stava, ki jo položi igralec, ki ni na vrsti za potezo, ne bo zavezujoča in mu bo vrnjena. Igralec, ki ni na vrsti za potezo, bo imel ponovno na voljo vse stavne možnosti (izenačenje, odstop, višanje).

  1. Če je igralec višal in so njegove karte izločene, preden je njegovo višanje izenačeno, mora biti upravičen do ponovnega višanja, vendar bo pri tem izgubil vrednost izenačenja.
 9. Sprejemljiva igra – Igralec, ki se odloči za izenačenje, sam in ne glede na mnenje drugih igralcev določi, ali je znesek nasprotnikove stave ustrezen, preden jo izenači. Če tak igralec od delivca ali igralca zahteva, da prešteje žetone, in prejme napačne podatke, stavo pa kljub temu izenači, se strinja, da je igra v celoti pravilna in mora upoštevati pravilno stavo ali vrednost all-ina. Kot na vseh turnirjih se tudi na tem pravilo 1 lahko uporablja na podlagi lastne presoje direktorja turnirja.

 10. Žetoni visoke vrednosti – Če igralec položi samo en žeton visoke vrednosti v pot in ne napove višanja, se to šteje za izenačenje. Če pa višanje napove, ne pove pa zneska, bo višanje maksimalno dovoljeno do denominacije zadevnega žetona. Igralec mora višanje z enim samim žetonom visoke vrednosti napovedati, preden odloži žeton na mizo. Če igralec ni soočen s stavo, en sam žeton visoke vrednosti brez napovedi pomeni, da je stava enakovredna vrednosti žetona. Šteje se, da je vrednost stave, ki jo položi igralec, ki je prvi na vrsti po flopu in stavi z enim samim žetonom visoke vrednosti, ne da bi stavo napovedal, enaka vrednosti žetona.

 11. Več žetonov – Stava z več žetoni enake denominacije, razen če se najprej napove višanje, se šteje za izenačenje, če pri odstranitvi enega žetona ostane manjša vrednost od vrednosti izenačenja. Na primer, če pri blindih z 200–400 žetoni, igralec A viša na 1200 (to je višanje z 800 žetoni), igralec B pa položi dvakrat 1000 žetonov, ne da bi pri tem napovedal višanja, je to izenačenje. Če bil igralec B položil štirikrat po 500 žetonov, bi višal na 2000 (to je dodatno višanje za 800 žetonov).

 12. Višanje – Igralec je sam odgovoren, da jasno izrazi svoje namere. Igralcem svetujemo, da ustno napovejo natančno stavo ali znesek višanja. Pri igrah no-limit ali pot-limit se viša, tako da:

  1. se celoten znesek položi v pot naenkrat;
  2. se ustno napove celoten znesek višanja pred začetnim vložkom žetonov v pot;
  3. se ustno napove višanje, preden se v pot položi znesek, s katerim se stava izenači, in se nato igro dokonča z dodatno potezo nazaj na igralčevo število žetonov.
 13. Višanje s polovično stavo – Če igralec pri višanju stavi najmanj 50 odstotkov predhodne stave in je njegovo višanje nižje od minimalnega višanja, bo moral višati tako, da stavi vse. Višanje bo enako minimalnemu dovoljenemu višanju. Če igralec pri višanju stavi manj kot 50 odstotkov predhodne stave, ne da bi ustno napovedal višanja, bo moral predhodno stavo izenačiti.

 14. Višanje z all-in – Pri stavi all-in, ki je nižja od višanja, pri katerem igralec stavi vse, igralec, ki je stavil prej, ne more ponovno staviti.

 15. Nestandardne in nejasne stave – Igralci uporabljajo neuradne stavne izraze in poteze na lastno odgovornost. Te se lahko razlagajo drugače, kot je igralec predvidel. Če se lahko napovedana stava zakonito razlaga na več načinov, bo določen najvišji upravičeni znesek, ki je nižji ali enak velikosti pota* pred njo. Na primer: NLHE 200–400, višina pota je manjša kot 5.000. Igralec napove stavo, ki se glasi: "Stavim pet". Brez dodatnih informacij je vrednost stave 500; če je vrednost pota enaka ali višja kot 5.000, je vrednost stave 5.000.

  *Pot je skupek zneskov preteklih stav, vključno s stavami, ki še niso bile položene.

 16. All-in s skritimi žetoni – pri potrjenih stavah all-in gredo v igro vsi igralčevi žetoni, tudi skriti. Vendar pa igralec, ki se odloči za all-in, ne sme imeti koristi od skritih žetonov.

  1. Primer – Igralec A se odloči za all-in s 21.000 žetoni in igralec B izenači stavo s 100.000 žetoni. Med potiskanjem žetonov na sredino mize igralec A ugotovi, da ima pod roko dvakrat 1.000 žetonov. Če igralec A osvoji pot, bo prejel samo 21.000 žetonov. Če je pri tej igri izločen iz turnirja, bo vseh 23.000 žetonov prejel njegov nasprotnik.
  2. Izjema – Igralec A se odloči za all-in s 50.000 žetoni in igralec B izenači stavo s 55.000 žetoni. Med potiskanjem žetonov na sredino mize igralec A ugotovi, da ima pod roko 10.000 žetonov. Če igralec A osvoji pot, bo prejel samo 50.000 žetonov. Če pa pot izgubi, bo zaradi podvojitve vseh 55.000 žetonov prejel njegov nasprotnik.

5. Razkritje

 1. Ustno razkritje – Karte odločajo, kdo bo zmagal v igri. Ustno razkritje igralčevih kart ni zavezujoče. Osebje turnirja lahko po lastni presoji kaznuje vsakega igralca, ki namenoma napačno izenači stavo.

 2. Razkritje pri all-in – Ko je igralec all-in in je igra zaključena, bodo vse karte razkrite. Če igralec pomotoma odstopi ali skrije svoje karte pred razkritjem, lahko osebje turnirja te karte, če ni dvoma, katere karte so to bile, umakne iz igre. Igralci, ki namenoma skrijejo svoje karte v vseh stavah all-in, bodo kaznovani.

  1. Stranska igra – Ko več igralcev igra v stranski igri in na potu je en igralec z all-in, bodo morali vsi stranski igralci v tem potu, ki jim uspe priti do razkritja na riverju, in igralec z all-in razkriti svoje karte. Igralci pri stranskem potu ne smejo odstopiti pri razkritju na riverju, ko je pri glavnem potu igralec z all-in. Delivec v skladu z navodili vse karte razkrije kot veljavne, da bodo igralci s svojimi kartami lahko pobrali pot.
 3. Razkritje – Po zaključku igre prvi razkrije karte igralec, ki je zadnji igral agresivno, za njim pa še drugi v smeri urinega kazalca. Če v zadnjem krogu ni nihče stavil, prvi razkrije svoje karte igralec, ki bi moral biti v tistem stavnem krogu prvi na vrsti (tj. igralec levo od gumba za igre s flopom, visoke kombinacije za Stud itn.) 

  1. Igralci, ki so na vrsti, se lahko odločijo, da ne razkrijejo svojih kart, in lahko odstopijo, s čimer se odpovejo potu.
  2. V takem primeru se ukrepa v skladu s pravilom 53.
 4. Dobitna kombinacija – Igralec mora razkriti vse svoje karte, da pobere pot. To vključuje tudi igro s skupnimi kartami. Če je v igri ostal samo en igralec s kartami, lahko pobere pot, pri čemer mu ni treba razkriti dobitne kombinacije. Na primer, igralec B stavi na riverju in igralec A izenači stavo. Igralec B nato skrije svoje karte, tako da igralec A ostane edini igralec s kartami na potu. Ta pobere pot, pri čemer mu ni treba razkriti svojih kart.

  1. Razkrite karte na mizi – To pomeni, da so vse karte na mizi razkrite. Karte, ki jih igralci razkazujejo ali mahajo z njimi itd., ne štejejo za razkrite karte. Karte ne bodo prebrane in z njimi ne bo mogoče osvojiti pota, dokler ne bodo razkrite na mizi.
  2. Zavrnitev razkritja – Če se igralec odloči, da ne bo razkril vseh svojih kart, delivec morda ne bo razkril preostalih kart, ampak bo v skladu z navodili poklical igralniško osebje. To bo od igralca zahtevalo, da razkrije vse svoje karte ali odstopi. Na voljo bo imel pet sekund, preden osebje njegove karte razglasi za neveljavne in ga kaznuje zaradi prekinjanja poteka igre. Drugi igralci pri mizi ne smejo razkriti kart drugega igralca. Če to storijo, bodo karte spet veljavne, in igralec, ki je razkril karte drugega igralca, bo lahko kaznovan zaradi kršenja kodeksa ravnanja.
 5. Prikaz zmagovalca – Igralci, ki jim uspe priti do razkritja in imajo karte še vedno v rokah, lahko od drugih igralcev zahtevajo, da razkrijejo svoje karte. Če pa so svoje karte že odvrgli, te pravice nimajo. Vse karte, za katere igralci na razkritju zahtevajo, da se razkrijejo, bodo veljavne in z njimi bo še vedno mogoče osvojiti pot. Igralci v igri, ki ne pridejo do faze razkritja, ne morejo zahtevati razkritja nobenih kart.

  1. Če obstaja upravičen sum o dogovarjanju med posamezniki, lahko igralci delivca zaprosijo, da odloži karte na stran in zaprosi igralniško osebje, da karte preveri.

6. Kazni in kodeks ravnanja igralcev

 1. Razkritje – Igralci so dolžni v vsakem trenutku ščititi ostale igralce na turnirju. Zato ne glede na to, ali igrajo ali ne, ne smejo:

  1. razkriti vsebine kart, ki jih držijo v roki ali so jih odvrgli;
  2. svetovati, kako igrati, ali kritizirati igro, preden je ta zaključena;
  3. brati kart, ki še niso padle na mizo;
  4. razpravljati o kartah ali strategiji z gledalci;
  5. zaprositi za nasvet osebe zunaj turnirja ali prejeti nasvet od njih.
  6. Veljalo bo pravilo enega igralca za igro (t. i. one player to a hand).
 2. Mize s televizijskim prenosom in lastne karte – Igralci na turnirju, ki se prenaša prek spleta ali po televiziji, morajo sodelovati z režiserji. To vključuje razkritje vseh lastnih kart ustrezni kameri na mizi. V nasprotnem primeru bodo igralci kaznovani.

 3. Namerno razkrite karte – Igralec, ki pokaže svoje karte in ne odigra igre do konca, bo lahko kaznovan. Namerno razkrite karte lahko vidijo vsi igralci pri mizi.

  1. Razkrivanje in skrivanje kart – Igralci, ki pokažejo svoje karte igralcu, ki je že odstopil, in nato še sami odvržejo svoje karte, bodo lahko kaznovani. Če to storijo večkrat, bodo kaznovani.
 4. Dogovarjanje – Poker je igra posameznikov. Popustljiva igra (t. i. soft play), namerna izguba žetonov, dogovarjanje, ki igralcem omogoča, da preživijo mehurček (tj. nenehno odstopanje pri velikem blindu na mehurčku) itd. ni dovoljeno in bo kaznovano.

 5. Kršenje kodeksa ravnanja – Večkratne kršitve kodeksa ravnanja bodo kaznovane s kaznijo, ki jo bo določilo osebje turnirja. Med takšne primere med drugim spadajo nepotrebno dotikanje kart ali žetonov drugega igralca, zavlačevanje igre, nenehno izvajanje potez, preden je igralec na vrsti, razsipavanje žetonov, namerno polaganje stav izven dosega delivca ali pretirano govorjenje. Kaznujejo se lahko tudi pretirano praznovanje s preveliko teatralnostjo ter neprimerno obnašanje, fizične kretnje, geste ali ravnanje. Te kršitve vključujejo tudi žaljivo vedenje do igralnega sloga drugih igralcev in/ali oštevanje igralcev, kako so odigrali ali kako igrajo na turnirju.

 6. Neprimerno izražanje – Žaljenje drugih igralcev, osebja turnirja, osebja na prizorišču ali drugih zaposlenih ne bo tolerirano. Neprimerno, opolzko ali žaljivo izražanje, namenjeno drugim igralcem ali članu osebja, se lahko kaznuje. Kaznuje se lahko tudi neprimerno, opolzko ali žaljivo izražanje, ki ni neposredno namenjeno drugim.

 7. Udeleženci morajo biti v času vseh turnirjev in v vseh igralnih prostorih vljudni in spoštljivi. Udeleženec, ki se sreča z neprimernim vedenjem drugega posameznika, mora o tem takoj obvestiti osebje. Mednje med drugim spadajo igralci, ki so zaradi osebne higiene ali zdravja postali moteči za ostale igralce pri njegovi mizi. O tem, ali je posameznikova osebna higiena ali zdravje moteče za ostale igralce, odloča osebje, ki lahko po lastni presoji kaznuje igralca, če ta noče popraviti situacije tako, da bo za PokerStars Live sprejemljiva.

 8. PokerStars Live in/ali direktor oziroma osebje turnirja lahko kaznuje vsako dejanje, če po lastni presoji oceni, da ni v skladu z uradnimi pravili ali interesom turnirja.

 9. Kazni – PokerStars Live in/ali direktor oziroma osebje turnirja lahko izreče kazni (navedene spodaj), ki zajemajo ustno opozorilo pa vse do diskvalifikacije in izključitve iz vseh turnirjev na dogodku PokerStars Live. Kazni bodo izrečene v primeru popustljive igre, izkoriščanja ali motečega vedenja. Kazen se lahko izreče, če igralec vrže karto z mize, silovito skriva svoje karte in s tem povzroči razkritje vseh kart, večkrat igra upočasnjeno igro, krši pravilo o enem igralcu za igro in se kakorkoli neprimerno obnaša. Žaljenje drugih igralcev, osebja turnirja, osebja na prizorišču ali drugih zaposlenih ne bo tolerirano.

  1. Kazni bodo med drugim vključevale ustno opozorilo, kazen z izpustitvijo ene ali več iger oziroma orbit (orbito sestavlja ena igra za vsakega igralca, ki ostane pri mizi na turnirju – 6 igralcev = 6 izpuščenih iger), neveljavne karte, izključitev in diskvalifikacija iz turnirjev na dogodku (z zasego osvojenih denarnih nagrad), prepoved udeležbe na turnirjih na dogodku, ki jih vodi sponzor turnirjev, in izključitev iz njih.
  2. Stopnjevanje kazni – Kazni morda ne bodo vedno izrečene po vrstnem redu glede na resnost kršitve. Osebje turnirja lahko igralca diskvalificira že ob prvi kršitvi pravil, če meni, da je kršitev dovolj resna. Igralci morajo vedeti, da se za dejanja, ki se kaznujejo, lahko uporabi vrsta disciplinskih ukrepov že ob prvi kršitvi.
  3. Kazen z izpustom igre/orbite – Igralec bo moral zapustiti mizo in izpustiti eno ali več iger oziroma orbit. Izpuščena igra se šteje kot del kroga, v katerem je bila igralcu izrečena kazen. Igralci, ki so kaznovani z izpustitvijo ene ali več iger/orbit, morajo biti ves čas trajanja kazni zunaj predvidenega območja turnirja. Delivec mora ob vrnitvi kaznovanega igralca k mizi obvestiti ustrezno igralniško osebje.
  4. Prenos kazni – Vse igralčeve kazni se prenesejo na naslednji dan. Če igralec A prejme kazen za izpustitev dveh orbit (16 iger) ob zaključku dnevnega turnirja in izpusti samo pet iger, bo to zabeleženo in naslednji dan bo moral izpustiti še preostalih 11 iger. To velja za ukinjene mize, presedanje itn.
  5. Kazen izključitve – Igralci, izključeni iz turnirja, bodo zavzeli končno mesto, ki bo enakovredno njihovi izključitvi.
   1. Primer – v igri je ostalo 15 igralcev (ki vplačajo 100 mest) in igralec A je dobil prepoved vrnitve v igralnico zaradi ravnanja, ki ni povezano s turnirjem pokra. Njegovi žetoni bodo odstranjeni z dogodka in igralec bo upravičen do 15. mesta.
  6. Kazen diskvalifikacije – Žetoni igralcev, diskvalificiranih z dogodka, bodo odstranjeni iz igre, njihova vstopnina pa bo ostala v nagradnem skladu. Taki igralci ne bodo upravičeni do denarnih nagrad. Diskvalificirani igralec mora nemudoma zapustiti območje turnirja.
 10. Lastnina na turnirju – Žetoni na turnirju PokerStars Live nimajo denarne vrednosti, so izključno v lasti PokerStars Live in se ne smejo odnesti z območja turnirja ali dogodka, za katerega so bili dodeljeni. Igralci, ki bodo žetone prenašali z enega turnirja na dogodku na drugega ali drugemu igralcu bodo kaznovani ali celo diskvalificirani in izključeni iz vseh turnirjev na dogodku PokerStars Live.

 11. Uradni jezik: Na dogodkih, ki jih v New Jerseyju organizira podjetje Amaya US, bo v času igre pri mizah veljalo pravilo uporabe izključno angleškega jezika. Udeleženci, ki to pravilo prekršijo, bodo kaznovani. Med kazni spada tudi diskvalifikacija.

 12. Pravica do odpovedi: PokerStars Live si skupaj z igralnico, ki je priredila in v kateri bo potekal dogodek, pridržuje pravico, da po lastni presoji odpove ali spremeni katerikoli dogodek ali turnir.