Pravila poker turnirjev

1. Splošna pravila

 1. Pri sprejemanju odločitev morajo direktor turnirja in osebje igralnice vedno najprej upoštevati interes in poštenost iger. Občasno lahko v primeru nenavadnih okoliščin lahko odločitve v interesu pravičnosti prevladajo nad tehničnimi pravili. Odločitve direktorja turnirja in/ali osebja igralnice so končna.

 2. Odgovornosti igralcev – Od igralcev se pričakuje, da preverijo registracijske podatke in sedežni red, zaščitijo svoje karte, jasno izrazijo svoje namere, sledijo igri, igrajo, ko so na potezi, branijo svojo pravico do poteze, držijo karte na vidnem, imajo žetone pravilno shranjene, ostanejo za mizo, dokler poteka igra, spregovorijo, če pride do napake, hitro zamenjajo mize, upoštevajo pravilo enega igralca za igro, so seznanjeni s pravili in jih upoštevajo, sledijo ustrezni etiketi in na splošno pripomorejo k urejenosti turnirja.

 3. Uradna terminologija turnirskega pokra – Uradni izrazi za stave in poteze so enostavne, očitne in pravočasne izjave, kot: "bet" (stava), "raise" (višanje), "call" (izenačenje), "fold" (odstop), "check", "all-in", "pot" (le v igrah pot limit) in "complete" (stava do maksimalnega zneska stave). Regionalni izrazi morda tudi zadovoljujejo ta standard. Uporaba nestandardnega jezika in gest je na lastno odgovornost igralca, saj lahko privede do drugačnega rezultata kot ga je želel igralec. Odgovornost igralcev je, da jasno izrazijo svoje namere.

 4. Elektronske naprave – Da bi se izognili dvomom, izraz elektronska naprava vključuje naslednje naprave, tako poznane kot nepoznane, vendar ni omejen le na te. Elektronske naprave ne smejo biti v nobenem trenutku položene na igralno površino, ki vključuje vse dele mize za poker. Igralci lahko odložijo stvari na okvir.

  1. Telefon – Igralci se ne smejo pogovarjati po telefonu, dokler sedijo za mizo, če v igri sodelujejo ali ne. Če želijo opraviti klic, se morajo oddaljiti od mize.
  2. Telefoni, tablice in prenosniki – Igralci lahko uporabljajo te naprave pri mizi (z izjemo opravljanja klicev), vendar ne, ko sodelujejo v igri. Prenosniki ne smejo biti priklopljeni na zunanji vir električne energije, medtem ko je igralec pri mizi.
  3. Periscope, Twitch itd. – Uporaba aplikacij ali drugih načinov za prenos turnirja, medtem ko ta poteka, ni dovoljena.
  4. Nosljive snemalne naprave – Te naprave in uporaba vseh snemalnih naprav je v sobi za poker prepovedana.
  5. Na televizijskih mizah ali finalnih mizah glavnih turnirjev ne bodo dovoljene nobene elektronske naprave.
  6. Motnje pri mizi – PSLive si zadržuje pravico, da od igralcev zahteva, da prenehajo uporabljati elektronske naprave ali druge predmete, če osebje igralnice ugotovi, da upočasnjuješ hitrost igre ali na kakršenkoli drug način motiš ostale igralce za mizo. Igralci lahko prosijo delivca, da pokliče člana osebja igralnice, če menijo, da igralec z zunanjimi dejavniki upočasnjuje igro. Mednje lahko spadajo knjige, revije in elektronske naprave, vendar niso omejeni le na te.
 5. Sklepanje dogovorov (razdelitev nagrad) – Sklepanje dogovorov bo dovoljeno na vseh prizoriščih, kjer to ni v nasprotju z lokalno zakonodajo o igralništvu. Mediji bodo obveščeni o vseh sklenjenih dogovorih.

2. Sedežni red na turnirjih

 1. Sedežni red/Število žetonov – Sedežni red bo na vseh turnirjih dodeljen naključno in sedežev ni možno prenesti. Osebje turnirja si pridržuje pravico do spremembe sedežnega reda na turnirju za igralce s posebnimi potrebami in za uravnoteženo razporeditev za mizami na začetku turnirja. Igralci so sami odgovorni, da preverijo svoje registracijsko potrdilo in potrdijo pravilnost podatkov.

  1. Igralci bodo v primeru zamenjave, poznega vstopa in ponovnega vstopa prejeli celotno število žetonov. Posedeni bodo na stol in prevzeli bodo odgovornost za svojo pozicijo, razen za tisto med malim blindom in gumbom delivca.
  2. Kjer je to ustrezno, bodo žetoni igralcev, ki prevzamejo mizo in sedežni red, vključeni v igro šele, ko bodo prevzeti vsi sedeži z njihovo številko.
   1. Primer: Če igralec prejme mizo 4/sedež 8, bodo žetoni igralcev na vseh sedežih s številko 8 na turnirju vključeni v igro šele, ko bodo prevzeti vsi sedeži številka 8.
 2. Identifikacija – Vsi igralci morajo imeti na vseh dogodkih PokerStars Live veljaven identifikacijski dokument s sliko, da zasedejo svoj sedež ob začetku turnirja in ob vseh naslednjih ponovnih začetkih. Igralec, ki uporabi ponarejeno obliko identifikacije, bo kaznovan, kar pomeni, da je lahko tudi diskvalificiran z dogodka.

 3. Rebuyji – Igralci, ki želijo izkoristiti rebuy, ne smejo zamuditi igre. Če igralec najavi svojo namero za rebuy pred začetkom nove igre, se bodo novi žetoni že upoštevali v igri in bo primoran opraviti rebuy.

 4. Lomljenje miz – Vrstni red lomljenja na turnirju bo na voljo, ko bodo zaključene prijave za turnir. PokeStars Live si pridržuje pravico do spremembe vrstnega reda lomljenja. Igralci, ki prihajajo od razpadle mize, bodo prevzeli pravice on odgovornosti pozicije (gumb, mali blind, veliki blind). Na poziciji med malim blindom in gumbom delivca ne bodo prejeli kart.

  1. Mize bodo lomljene na podlagi dvojne naključnosti. Delivec bo označil sedež številka ena z najvišjo karto. Član osebja bo premešal karte sedežev in jih razdelil okrog mize v smeri urinega kazalca, začenši z najvišjo karto.
 5. Uravnavanje miz – Igra se bo zaustavila pri vsaki mizi, kjer manjkajo najmanj trije igralci v primerjavi z mizo z največjim številom igralcev v tistem trenutku. Na flopu in v mešanih igrah bodo igralci prestavljeni s pozicije velikega blinda na najslabšo pozicijo, kar pomeni tudi prevzem enega velikega blinda, ko je na voljo. Najslabša pozicija nikoli ni mali blind. V igrah stud bodo igralci prestavljeni glede na pozicijo (zadnji sedež, ki se sprosti pri mizi z manj igralci, bo prvi zapolnjen).

  1. V kasnejših fazah turnirske igre bo uravnavanje miz potekalo na podlagi odločitve direktorja turnirja.

3. Postopki

 1. Gumb deliva – Vlečenje kart za pozicijo gumba delivca bo potekalo za eno mizo ob začetku vsakega turnirja in tudi ob ponovnih začetkih turnirja, ponovnih vlečenjih in na finalni mizi. To vlečenje kart bo določilo pozicijo gumba delivca za vse mize na turnirju.

  1. Mrtvi gumb delivca – Na vseh turnirjih se bo uporabljal mrtvi gumb delivca. Mrtvi gumb delivca je opredeljen kot gumb, ki se ne more nadaljevati zaradi izločitve igralca ali zaradi pridružitve novega igralca na poziciji med malim blindom in gumbom delivca.
  2. Gumb delivca za heads-up – Med igro heads-up je mali blind na pozicija gumba delivca in je prvi na vrsti. Ko se heads-up igra začne, bo gumb delivca morda moral biti prilagojen, da ne bo nobenemu igralcu treba dvakrat položiti velikega blinda.
  3. Napačen gumb delivca – Če je bil gumb delivca položen nepravilno in je to opaženo šele potem, ko je bil odigran že znatni del igre (pravilo 29), se bo igra nadaljevala in gumb se pred naslednjo razdelitvijo kart pomaknil v smeri urinega kazalca. Če je to opaženo, preden je odigran znaten del igre, bo igra razglašena za napačno deljenje in gumb delivca bo popravljen.
 2. Zamenjava žetonov (t.i. Chip Race) – Ko je čas za zamenjavo žetonov iz ene denominacije v drugo, bodo ti zamenjani tako, da bo vsak igralec dobil največ en žeton. Zamenjava žetonov se bo vedno začela s prvim igralcem levo od delivca. Igralec zaradi zamenjave žetonov ne more biti izločen iz turnirja. Če ima igralec na voljo le še en žeton in če ta igralec izgubi zamenjavo, bo prejel en žeton z najnižjo denominacijo v igri. Če je ugotovljeno, da imajo igralci med svojimi žetoni po zamenjavi še vedno žetone z nizko denominacijo, bodo te žetone izgubili, razen če je njihova vrednost enaka vrednosti žetona, ki je še v igri. Igralce spodbujamo, da prisostvujejo pri zamenjavi žetonov.

 3. Diskretna zamenjava žetonov z nizko denominacijo – Osebje turnirja si pridržuje pravico, da po lastni presoji v kateremkoli trenutku zamenja žetone kateregakoli igralca. Igralec ima pravico, da je pri zamenjavi prisoten in ga tudi spodbujamo, da se za to odloči. O diskretnih zamenjavah žetonov z nizko denominacijo morajo biti igralci obveščeni, da so lahko pri zamenjavi prisotni, če to želijo.

 4. Neparni žetoni – V igrah z razdeljenim potom bo neparni žeton pripadel igralcu z visoko kombinacijo. V igrah s flopom, kjer sta dve ali več visoki kombinaciji ali dve ali več nizki kombinaciji, bo neparni žeton pripadel prvi upravičeni kombinaciji levo od gumba delivca. V igrah stud bo neparni žeton pripadel najvišji karti glede na barvo. A ko imajo kombinacije identično vrednost, bo pot razdeljen na čim bolj enakovredno. V igrah Omaha/Stud 8 or Better bo pot razdeljen na žeton z najnižjo denominacijo v igri. Če neparni žeton obstaja kot posledica prve razdelitve pota, bo dodeljen visoki kombinaciji. Če je dodaten neparni žeton rezultat razdelitve med visoke ali nizke kombinacije, bo dodeljen igralci na najslabši poziciji (to pomeni najbližje levi strani gumba delivca). V igrah stud bo neparni žeton pripadel najvišji kombinaciji. V primerih, ko pride do razdeljenega pota za visoko ali nizko kombinacijo, bo neparni žeton pripadel najvišji karti glede na barvo od dveh razdeljenih kombinacij.

 5. Vidne karte, žetoni in štetje žetonov – Karte igralcev morajo biti vidne ves čas. Igralci so upravičeni so razumne ocene števila nasprotnikovih žetonov, zato morajo biti žetoni postavljeni v kupčke, ki jih je mogoče prešteti. Kot standard panoge, PokerStars Live predlaga čiste kupčke po 20 žetonov. Najvišja denominacija žetonov igralca mora biti vidna ves čas.

  1. Igralci so upravičeni le do natančnega štetja dejanskih stav in so lahko deležni štetja vseh nasprotnikovih žetonov le, če je ta igralec stavil all-in.
 6. Prenašanje žetonov – Vse žetone je potrebno prenašati v pladnjih za žetone in morajo viti vidni ves čas. Igralci ne smejo prenašati turnirskih žetonov na noben način, ki preprečuje njihovo vidljivost. Igralec, ki to stori, bo izgubil žetone in je lahko diskvalificiran. Zaseženi žetoni bodo vzeti iz igre.

 7. Sprememba kompleta kart – Do spremembe kompleta kart pride na zahtevo delivca ali kot določi PokerStars Live. Igralci ne morejo zahtevati menjave kompleta kart.

 8. Odvržene karte – Karte se smatrajo za odvržene, ko se dotaknejo kupa odvrženih kart delivca (t.i. muck), sežganih kart, skupinskih kart ali kupa navzdol obrnjenih kart, ki jih odvrže igralec ali delivec. Na podlagi pravila 1 lahko osebje igralnice ponovno pobere tehnično odvrženo karto in jo razglasi za živo, če obstajajo dobri razlogi za to in je pravilna karta enostavno dosegljiva. Ko se igralec sooča s stavo in spusti karte iz rok z značilno kretnjo naprej, bo veljalo, da je igralec odvrgel svoje karte. Odločitev osebja igralnice je končna.

  1. Odstopi igralcev, ki niso na potezi, bodo zavezujoči, če pride do njih v okoliščinah, ki so opisane v pravilu 27.
 9. Oporekanje kartam in izločitev kart – Pravica do oporekanja kartam se konča, ko se začne nova igra. Nova igra se začne z mešanjem kart. Pri mizah, ki uporabljajo aparat za mešanje kart, se nova igra začne, ko delivec pritisne na gumb za prevzem kart.

  1. Izločitev kart – Delivec ne more izločiti zmagovalnih kart, ki so bile položene na mizo in so bile očitno zmagovalne karte. Igralce spodbujamo, da pomagajo pri branju kart na mizi, če se zdi, da bo storjena napaka.
  2. Nezaščitene karte – Če delivec izloči nezaščitene karte, igralec ne bo prejel nobene odškodnine in ne bo upravičen do vračila. Izjema je lahko, če je igralec višal in višanje še ni bilo izenačeno. V tem primeru bi bil igralec upravičen do vračila zneska višanja. Če pa je bilo višanje že izenačeno, je lahko ta igralec izločen.
 10. Stranski poti – vsak stranski pot bo razdeljen kot ločen pot. Pred razdelitvijo poti ne bodo pomešani med seboj. Igralci se ne smejo dotakniti pota iz nobenega razloga.

 11. Zahtevanje ure – Ko je že minilo razumno časovno obdobje, lahko igralec zahteva uro. Ko osebje igralnice zahtevo odobri, bo igralec dobil za svojo potezo eno celo minuto. To minuto bo sestavljala časovna omejitev 50 sekund in če do poteze še ni prišlo, bo nastopilo 10-sekundno odštevanje. Če igralec do konca odštevanja ne opravi svoje poteze, bo igra mrtva. Nadzorniki turnirja si pridržujejo pravico, da skrajšajo čas za potezo, če se zdi, da igralec namerno zavlačuje. Igralca, ki namerno zavlačuje z igro, lahko doleti kazen.

  1. Na turnirjih PokerStars Live, kjer stopnje trajajo 20 minut ali manj, bo čas za potezo petindvajset sekund, ki mu bo sledilo 5-sekundno odštevanje.
  2. Če se odštevanje konča v istem trenutku kot igralec opravi svojo potezo, bo to običajno štelo v prid igralcu, čakajoč pregled v sklopu pravila 1.
 12. Igra ob koncu dneva – Na turnirjih, ki trajajo več dni, bo uporabljen naslednji postopek, da se prepreči zavlačevanje. Ko bo do konca zadnje stopnje igre med petnajst in pet minutami, bo direktor turnirja zaustavil uro. Igralec bo povlekel karto med tri in sedem in to bo določilo število iger, ki še bodo odigrane do konca tistega dne. Direktor turnirja bo obvestil vse igralce o preostalem številu iger in pri vseh mizah bo odigrano to število iger, začešni z naslednjim mešanjem ali pritiskom gumba za prevzem kart na aparatu za mešanje, preden se bo igra tisti dan zaključila.

 13. Igra igra-za-igro – Ko se turnir začne bližati točki, ko se bodo začele deliti denarne nagrade (t.i. denarni mehurček ali "money bubble"), bo turnir preklopil na postopek igra-za-igro. Ko bo direktor turnirja najavil igro igra-za-igro, bodo vse mize zaključile igro, ki trenutno poteka in zaustavile igro. Ko bodo to igro končale vse mize, bo delivec za vsako mizo razdelil le eno igro in po koncu te igre igro ponovno zaustavil. To se bo nadaljevalo, dokler ne bo izločeno dovolj igralcev, da bo na turnirju dosežena denarna stopnja.

  1. Objava all-in stave – Med igro igra-za-igro, ko delivec objavi all-in stavo pri njegovi mizi, mora zamrzniti vse poteze, ki so še na voljo pri tej mizi, med drugim tudi to, da zaprosi igralce, da ne razkrijejo svojih kart. Ta miza z all-in stavo bo morala počakati z dokončanjem igre, dokler ne bo tista določena igra zaključena pri vseh ostalih mizah. Takrat se bo član osebja igralnice pridružil mizi z all-in stavo in dal navodila, da z igro nadaljujejo. Če bo all-in stava objavljena pri več mizah hkrati, bo igra pri vseh teh mizah zaustavljena in se bo nadaljevala eno mizo za drugo, dokler se ne bo tista določena igra zaključila pri vseh mizah.
  2. Če sta v isti igri pri različnih mizah izločena dva igralca ali več, bodo vsi igralci izenačeni za tisto uvrstitev.
  3. Če sta v isti igri za isto mizo izločena dva igralca ali več, bo prejel višjo uvrstitev igralec, ki je začel igro z več žetoni.

4. Dogajanje

 1. Nova turnirska stopnja – Ko čas določene stopnje poteče in član osebja turnirja najavi novo stopnjo, bodo novi limiti začeli veljati z naslednjo igro. Nova igra se začne z mešanjem kart. Ko je uporabljen aparat za mešanje kart, bo začetek nove igre določen, ko delivec pritisne na gumb za prevzem kart.

 2. Na svojem sedežu – Igralec mora biti na svojem sedežu, ko delivec razdeli zadnjo karto igralcu na poziciji gumba delivca, da bi njegove karte igrale. Delivci imajo navodila, da odvržejo karte igralcev, ki niso na svojem sedežu, ko je igralcu na poziciji gumba delivca razdeljena zadnja karta, ali v igrah Stud, ko je razdeljena zadnja lastna karta pred začetkom prvega kroga stav (t.i. third street). Igralci morajo biti na svojih sedežih, da bi zahtevali uro. "Na svojem sedežu" je definirano kot na dosegu sedeža. V primeru dvomov bo odločitev člana osebja igralnice končna.

  1. Igre Stud – Upoštevaj, da lahko pravila igre Stud od igralca z izločenimi kartami zahtevajo, da plača bring-in stavo v znesku nizke stave in da prejme nove karte. To pravilo bo upoštevano.
 3. Čakanje na potezo – Igralci morajo ostati za mizo, če so še vedno aktivni v aktivni igri. To pomeni tudi, ko je igralec all-in. Če si all-in, moraš ostati za mizo in ne smeš oditi do bara, se sprehajati po sobi, govoriti z mediji itd. Če igralec zapusti mizo, medtem ko je aktivno vpleten v igro, je lahko kaznovan.

 4. Omejitev višanj – V igrah No Limit ni omejitve glede števila dovoljenih višanj. Na turnirjih Limit maksimalno število stav določi hišno pravilo. Če hišnega pravila ni, bo to ena stava in tri višanja. Ko pride na turnirju do igre heads-up, število višanj postane neomejeno.

 5. String stave – Delivci so odgovorni za objavo string stav ali višanj. Vse igralce za mizo spodbujamo, da pomagajo pri objavi string stave ali višanja, če je delivec ne prepozna. String stave in višanja, ki jih objavi igralec, mora preveriti član osebja igralnice. String stava ali višanje je definirana kot poskus stave ali višanja v več potezah, ki lahko vključujejo vrnitev igralčevih žetonov brez predhodne ustne najave te namere ali vizualno prevaro, katere namen je spodbuditi potezo izven vrstnega reda, še preden je poteza igralca zaključena.

 6. Bistvena poteza – Bistvena poteza sta lahko dve zaporedni potezi, od katerih najmanj ena doda žetone v pot, ali kombinacija treh zaporednih potez (check, stava, višanje, izenačenje ali odstop).

 7. Ustna ali fizična poteza, ko si na vrsti (vključno s stavljenjem nižjega zneska od trenutnega zneska za izenačenje) – Ustne deklaracije o stavah, ko si na vrsti za potezo, so obvezujoče. Vsi žetoni, ki so dodani v pot, ko si na potezi, ostanejo v potu. Igralci morajo vedno odigrati, ko so na vrsti za potezo.

  1. Undercall – Undercall oziroma stavljenje nižjega zneska od trenutnega zneska za izenačenje je obvezujoča objava, če gre za reakcijo na otvoritveno stavo v igri z več igralci v kateremkoli krogu ali na stavo v igri heads-up. V vseh primerih se upošteva odločitev direktorja turnirja. Za namen tega pravila se v igrah z blindi položen big blind upošteva kot otvoritvena stava v prvem krogu.
 8. Ustna ali fizična poteza, ko nisi na vrsti (vključno s stavljenjem nižjega zneska od trenutnega zneska za izenačenje) – Ustne deklaracije o stavah, ko si na vrsti za potezo, so obvezujoče. Vsi žetoni, ki so dodani v pot, ko si na potezi, ostanejo v potu. Igralci morajo vedno odigrati, ko so na vrsti za potezo. Players who intentionally act out of turn to influence play before them may receive a penalty. Action (both verbal and physical) out of turn may be binding if the action to that player has not changed. A call, check or fold will not be considered action changing. If action does change, the out of turn bet will be considered non-binding and will be returned to the out of turn player. The out of turn player will then have all their betting options (call, fold, raise) restored to them.

  1. If a player has raised and his or her hand is killed before the raise is called, the player may be entitled to the raise back, but will forfeit the amount of the call.
 9. Accepted Action – It is the caller’s responsibility to determine the correct amount of an opponent’s bet before calling, regardless of what is stated by others. If a caller requests a count but receives incorrect information from a dealer or player, then pushes out that amount, the caller has accepted the full correct action & is subject to the correct wager or all-in amount. As with all tournament situations, Rule 1 may apply at TD’s discretion.

 10. Oversized Chips - Putting a single oversized chip into the pot will be considered a call if the player doesn’t announce a raise. If a player puts an oversized chip into the pot and says, “Raise,” but doesn’t state the amount, the raise will be the maximum allowable up to the denomination of that chip. To make a raise with a single oversized chip, a verbal declaration must be made before the chip hits the table surface. After the flop, if you are the first player to make a bet and you use a single oversized chip without comment, it will signify a bet equal to the size of the chip.

 11. Multiple Chips – When facing a bet, unless a raise is first declared, multiple same-denomination chips is a call if removing one chip leaves less than the call amount. For example, with the blinds at 200-400, player A makes it 1200 (an 800 raise), player B puts out two 1000 chips without declaring raise, thus making it a call. If player B had put out four 500 chips, then he or she would have raised to 2000 (another 800 raise).

 12. Raising – It is the player’s responsibility to make his intentions clear. Players are strongly encouraged to verbally declare their exact bet or raise amount. In no-limit or pot-limit, a raise must be made by...

  1. Placing the full amount in the pot in one motion.
  2. Verbally declaring the full amount prior to the initial placement of chips into the pot.
  3. Verbally declaring “raise” prior to the placement of the amount to call into the pot and then completing the action with one additional motion back to the player’s stack.
 13. Half-Bet Raising – If a player puts in a raise of 50 percent or more of the previous bet but less than the minimum raise, he or she will be required to make a full raise. The raise will be exactly the minimum raise allowed. If a player puts in a raise of less than 50 percent of the previous bet, without verbally announcing “raise”, he or she will be required to call the previous bet.

 14. All-In Raising – An all-in wager of less than a full raise does not re-open the betting to the previous bettor.

 15. All-In with Hidden Chips – An acknowledged all-in wager commits a player’s entire stack to the hand, including any hidden chips. However, the all-in player is not allowed to benefit from the hidden chips.

  1. Example – Player A goes all in for 21,000 and player B calls with a stack of 100,000. Upon pushing the chips to the middle, player A discovers two 1,000 chips under his arm. If player A wins the pot, he or she will only be paid 21,000 in chips. If he or she is eliminated from the tournament on that hand, his opponent will receive the entire 23,000 stack.
  2. Exception – Player A goes all-in for 50,000 and player B calls with a stack of 55,000. Upon pushing the chips to the middle, player A discovers a 10,000 chip under his arm. If player A wins the pot, he or she will only be paid 50,000 in chips. If he or she loses the pot, his opponent will receive the entire 55,000 of his actual stack for the double up.

5. Razkritje

 1. Verbal Declarations - Cards speak to determine the winner of a hand. Verbal declarations as to the content of a player's hand are not binding; however at Tournament Staff discretion, any player deliberately miscalling his or her hand may be penalized.

 2. All-In Showdown – All cards will be turned face-up once a player is all-in and all action is complete. If a player accidentally folds/mucks their hand before cards are turned up, tournament staff reserves the right to retrieve the cards if they are clearly identifiable. Players intentionally mucking their cards in all-in situations may be subject to a penalty.

  1. Side Action – In scenarios where multiple players are playing on the side with an all-in player in the main pot, all side pot players who make it to the river showdown will be required to show as well as the all-in player. No player is allowed to fold at river showdown of the side pot with an all-in player in the main pot. The Dealer is instructed to turn up all hands as live and the hands will retain the ability to collect the pot.
 3. Showdown – After all action is completed, the player who made the last aggressive action must show first and it proceeds clockwise. If there was no bet on the final street, then the player who should be first to act in that betting round will now show first (i.e. left of the button for flop games, high hand for Stud, etc…) 

  1. Players may refuse to show their cards in turn and are allowed to fold, thereby relinquishing their claim on the pot.
  2. Players who refuse to show their hand or fold will be subject to the actions from Rule #53.
 4. Winning hand – A player must show all of their cards to collect the pot. This includes playing the board. If there is only one player remaining with cards, they do not have to show a winning hand to collect the pot. For example, player B bets the river and player A calls. Player B then mucks leaving player A as the only player remaining in the pot with cards. Player A then collects the pot without having to show his or her hand.

  1. Tabled Hand – A hand is considered tabled when all cards are placed face up on the table. Flashing cards, waving them around, etc... are not considered tabling your hand. Hands will not be read and cannot win the pot until they are tabled.
  2. Refusal to Show – If a player refuses to show all of their hole cards, the Dealer may not flip the remaining cards over and is instructed to call the Floor Personnel. They will instruct the player to show all his cards or they will be folded. The player will receive a five second countdown before the Floor Personnel will announce the player’s hand as dead and issue a penalty to the player for stalling the progress of play. Other players at the table may not flip the other player’s cards over. If they do, the hand will play as live, but the player who flipped up cards that were not their own may receive a penalty for an etiquette violation.
 5. Showing the Winner – Any player who has made it to the showdown may ask to see any other player’s cards provided they still retain their cards. If they release their hand into the muck, they no longer retain the right to ask to see another player’s cards. All hands requested by showdown players will be turned up live and may still claim the pot. Any player who has not made it to the showdown stage of the hand may not request to see any hands.

  1. If there is legitimate concern about collusion between individuals, players may request the dealer hold the cards aside and ask the Floor Personnel to review the hand.

6. Penalties and Player Etiquette

 1. Disclosure – Players are obligated to protect the other players in the tournament at all times. Therefore, whether in a hand or not, players may not...

  1. Disclose contents of live or folded hands.
  2. Advise or criticize play before the action is completed.
  3. Read a hand that hasn’t been tabled.
  4. Discuss hands or strategy with any spectator.
  5. Seek or receive consultation from an outside source.
  6. The one-player-to-a-hand rule will be enforced.
 2. Televised Feature Tables and Hole Cards – Players who enter a tournament that is a webcast or televised tournament, are required to cooperate with the filming personnel. This includes showing your hole cards to the card camera on the table. Failure to do so may result in a penalty.

 3. Exposed Cards - A player exposing his or her cards with action pending may incur a penalty. All players at the table are entitled to see any exposed cards.

  1. Exposing and Mucking –Players who show their cards to a player who has already folded and then fold their cards themselves may receive a penalty. Players doing this repeatedly will be penalized.
 4. Collusion – Poker is an individual game. Soft play, chip dumping, colluding to allow players to survive the bubble (i.e. a table continually folding to the big blind on the bubble), etc... will not be allowed and may be subject to penalties.

 5. Etiquette Violations – Repeated etiquette violations will result in penalties assessed by the tournament staff. Examples include, but are not limited to, unnecessarily touching other players’ cards or chips, delay of the game, repeatedly acting out of turn, splashing chips, intentionally betting out of reach of the Dealer, or excessive chatter. In addition, excessive celebration through extended theatrics, inappropriate behaviour, or physical actions, gestures, or conduct may be penalized. These violations also include abusive behaviour towards other players’ playing styles and/or berating players for how they have played or are playing the tournament.

 6. Foul Language – The abuse of other players, tournament staff, venue staff or other personnel will not be tolerated. Foul, obscene or offensive language directed at any player or staff member may result in a penalty. Repeated non directed foul, obscene or offensive language may also result in a penalty.

 7. All participants must behave in a courteous and civil manner during all Events and in all tournament areas. Any individual who encounters inappropriate behaviour on the part of another individual should immediately contact the Tournament Staff. This shall include, but is not limited to, any player whose personal hygiene or health has become disruptive to the other players seated at their table. The determination as to whether an individual’s personal hygiene or health is disruptive to other players shall be determined by the Tournament Staff which may, in its discretion, implement sanctions upon any such player who refuses to remedy the situation in a manner satisfactory to PokerStars Live.

 8. PokerStars Live and/or the Tournament Director or Tournament Staff may penalize any act that, in the sole and absolute discretion of PokerStars Live and/or the Tournament Director or Tournament Staff, is inconsistent with the official rules or bests interests of the Event.

 9. Penalties – In its sole and absolute discretion, PokerStars Live and/or the Tournament Director or Tournament Staff may impose penalties (listed below) ranging from a verbal warning escalating up to disqualification and exclusion from all PokerStars Live Events. Penalties will be invoked in cases of soft-play, abuse or disruptive behaviour. A penalty may be imposed if a player throws a card off the table, forcefully mucks their cards causing one or all cards to turn over, is repeatedly slow to act, violates the one-player-to-a-hand rule or engages in similar behaviour. Abuse of other players, tournament staff, venue staff or other personnel will not be tolerated.

  1. Penalties – Will include, but not be limited too – Verbal warning, single or multiple hand penalties, single or multiple orbit penalties (an orbit consists of one hand for every player remaining at that players tournament table – 6 players = 6 hands missed), dead hand, elimination from the event, disqualification from the event (forfeiting any prize monies won), being banned from the event, being excluded from all events run by the tournament sponsor.
  2. Escalation – Penalties may not always be imposed in a sequential order of severity. Tournament staff may disqualify a player for a first offense if the actions are considered severe enough. Players should know any actions worthy of a penalty may result in a wide range of discipline even for a first offense.
  3. Missed Hand/Orbit Penalty – The player will be instructed to miss one or more hand(s) or one or more orbit(s) of hands away from the table. The player’s missed hand is counted as part of the round when a penalty is given. Players who receive a missed-hand/orbit penalty of any length must remain outside the designated Tournament area(s) for the length of their penalty. The Dealer must notify the appropriate Floor Personnel when a penalized player returns to their seat.
  4. Penalties Move – All player penalties move with the player. If player A receives a two orbit penalty (16 hands) at the end of the night and only serves five hands of this penalty, it will be noted and he/she will serve the remaining 11 hands the following day. This holds true for broken tables, seat moves, etc...
  5. Elimination Penalty – Players eliminated from the tournament will receive the finishing place their elimination equals.
   1. Example – 15 players left (paying 100 spots), player A is barred from returning to the casino for actions unrelated to the poker tournament. This player will have his chips removed from the event and will be entitled to 15th place.
  6. Disqualification Penalty – Players who are disqualified from an event shall have their tournament chips removed from play, their buy-ins will remain part of the prize pool and they will be ineligible for any prize monies. The disqualified player must immediately leave the Tournament area(s).
 10. Tournament Property – PokerStars Live Tournament chips have no cash value and are the exclusive property of PokerStars Live and may not be removed from the Tournament area(s) or the assigned event. Players found to be transferring chips from one event to another or from one player to another will be subject to penalties up to and including disqualification and exclusion from all PokerStars Live Events.

 11. Uradni jezik: Na dogodkih, ki jih v New Jerseyju organizira podjetje Amaya US, bo veljajo pri mizah v času igre pravilo uporabe izključno angleškega jezika. Udeleženci, ki to pravilo prekršijo, bodo kaznovani. Med kazni sodi tudi diskvalifikacija.

 12. Pravica do odpovedi: PokerStars Live si skupaj z igralnico, v kateri bo potekal dogodek, pridržuje pravico, da po lastni presoji odpove ali spremeni katerikoli dogodek ali turnir.