Sotši live-pokkerimängude privaatsuspoliitika

Sissejuhatus

Selle privaatsuspoliitika eesmärk on anda teavet selle kohta, kuidas Rational Live Events (Malta) Limited (RLEM) sinu isikuandmeid kasutab. Võime privaatsuspoliitikat aeg-ajalt uuendada, seega soovitame seda regulaarselt üle lugeda. Olulistest muudatustest teavitame kindlasti ka eraldi. See privaatsuspoliitika kehtib ainult RLEM kaubamärgi Sotši turniiridel.

Kes on vastutav töötleja?

Isikuandmete vastutav töötleja on Rational Live Events (Malta) Limited of Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex, Malta, XBX10111. Vastutavale töötlejale võime viidata ka kui „RLEM“ või „meie“ jne. Peale selle on isikuandmete vastutavaks töötlejaks ka äriühing „DOMEIN“ (kasiino) ja peaksid tutvuma nende privaatsusteatisega, et mõista, kuidas nemad sinu isikuandmeid töötlevad.  

Kas andmekaitseametnik (Data Protection Officer ehk DPO) on määratud?

Jah, RLEM on määranud andmekaitseametniku. Meie andmekaitseametnikuga saab võtta ühendust aadressil dataprotection@flutterint.com.

Mida tähendab „grupp“?

Privaatsuspoliitikas tähendab viide grupile ettevõtet Flutter Entertainment plc ja kõiki või mis tahes selle otseseid või kaudseid tütarettevõtteid, ühisettevõtjaid ja nende sidusettevõtteid kõikjal maailmas.

Kuidas RLEM sinu isikuandmeid kogub?

RLEM saab sinu isikuandmeid, kui osaled live-üritustel, mille partneriks me oleme. RLEM saab sinu isikuandmed kasiinolt. 

Kuidas me sinu isikuandmeid kasutame?

Andmekaitseseaduste kohaselt töötleme sinu isikuandmeid ainult siis, kui meil on selleks õiguslik alus. Töötleme sinu isikuandmeid, kui: i) oled andnud selleks oma nõusoleku või ii) sinu isikuandmete töötlemine on meie õigustatud huvides ja see ei riku sinu õiguseid, vabadusi ega huve.  

Järgmiselt on toodud nimekiri eesmärkidest, milleks RLEM sinu isikuandmeid töötleb, ja nende töötlemise õiguslikest alustest.

EesmärkÕiguslik alus
Turniiridest teavitamine   Õigustatud huvi mõista paremini meie rolli turniiril
Kujutise/pildi/nime kasutamine blogides, veebiülekannetes, meediateadetes, pressiteadetes, PokerStarsi kanalites (sotsiaalmeedias ja veebisaitidel), PokerStarsi turundusmaterjalides (internetis ja võrgust väljas) ning meedia/televisiooni kanalites Õigustatud huvi meie turniiride ja kaubamärgi tutvustamiseks olukordades, kus sinu isik ei ole esiplaanil
Kujutise kasutamine valdkondlikel veebisaitidel Õigustatud huvi meie turniiride ja kaubamärgi tutvustamiseks olukordades, kus sinu isik ei ole esiplaanil
Uurimistöö   Meie partnerlusel toimuvate turniiride parem mõistmine
Pildi/kujutise/nime kasutamine turundusmaterjalides ja kampaaniates, kus sinu isik on esiplaanil   Nõusolek  

Peale üleval kirjeldatud eesmärkide võime töödelda sinu isikuandmeid ka muudel eesmärkidel, mida peame ülaltoodud eesmärkidega ühilduvaks. Sellisel juhul uuendame ka seda privaatsuspoliitikat.

Grupisisene jagamine

RLEM kuulub gruppi ja on juhtumeid, kus sinu isikuandmeid jagatakse teiste grupi liikmetega. See võib juhtuda, kui andmete jagamine on vajalik, et:

 • võimaldada meil tuvastada ja rakendada vastutustundliku hasartmängu meetmeid (nt iseendale seatud mängukeeld) mängijatele üle terve grupi (vajalik õigusliku/regulatiivse nõude täitmiseks);
 • aidata kaasa meie klientide kontode haldamisele, tuvastamisele ja kontrollimisele ning muudele regulatiivsetele kontrollidele (vajalik õigusliku/regulatiivse nõude täitmiseks);
 • aidata tagada, et klienditeave on ajakohane ja täpne (vajalik õigusliku/regulatiivse nõude täitmiseks);
 • tuvastada kliendid, kes on toime pannud pettuse, rahapesu või kuriteo või keda kahtlustatakse muudes õigusvastastes tegudes (vajalik õigusliku/regulatiivse nõude täitmiseks);
 • teha kindlaks kliendid, kes on rikkunud reegleid ja tingimusi (õigustatud huvi);
 • saata erinevate kaubamärkide turundusmaterjale, kui tarbija on seda küsinud (nõusolek); ja
 • analüüsida ja paremini mõista meie äri, kliente, tooteid ja teenuseid kogu grupis (õigustatud huvi).

Samuti võime tulevikus jagada isikuandmeid teiste meie grupi liikmetega eesmärkidel, mis on seotud ja kooskõlas ülaltooduga. Kui seadused või määrused nõuavad meilt isikuandmete jagamist kogu meie grupis põhjustel, mis ei ole üleval nimetatud, oleme kohustatud seda tegema. 

Palun loe seda privaatsuspoliitikat sageli, et saada teavet meie grupisisese andmejagamise uuenduste kohta.

Sinu isikuandmete avalikustamine

Peale üleval nimetatud eesmärkide, mis hõlmavad sinu isikuandmete jagamist, avalikustame sinu isikuandmeid ka isikuandmete volitatud töötlejatele, kellega koostööd teeme. Meil on leping iga sellise volitatud töötlejaga, et tagada sinu isikuandmete turvalisus. 

Võime sinu isikuandmeid avalikustada:

 • kui seda nõuab kohaldatav seadus või määrus (avalikustamine valitsusasutusele, reguleerivale asutusele või täitevasutusele);
 • kui see on vajalik, et kaitsta meid õiguslikult ja/või seoses kohtumenetlusega; ja
 • ülevõtmis-, ostu- või ühinemisläbirääkimiste ajal ja samade reeglite alusel.

Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda

Säilitame sinu isikuandmeid Mani saarel, mis on territoorium, mis tagab Euroopa Komisjoni piisavusotsuse kohaselt asjakohase andmekaitse seadusandluse. Sinu isikuandmetele võivad juurde pääseda ka grupi liikmed, kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu. Sellistel juhtudel oleme rakendanud lepingu tüüptingimusi, et tagada sinu isikuandmete piisav kaitse. 

Saame sinu isikuandmed kasiinolt. Võime jagada sinu isikuandmeid ka kolmandate pooltega väljaspool Euroopa Liitu. Kõigil sellistel juhtudel tagame, et sinu isikuandmete kaitseks on olemas lepingu tüüptingimused või Euroopa Komisjoni piisavusotsus.

Turvalisuse meeskond

Rakendame asjakohaseid turvalisuse, tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada sinu isikuandmete turvalisus ja vältida nende vargust, kaotsiminekut või lubamatut juurdepääsu neile. On siiski oluline mõista, et turvalisust ei saa kunagi garanteerida ja sa ei saa pidada meid selle eest vastutavaks, välja arvatud juhul, kui rikkumise põhjuseks on meie hooletus.

Turundus

Kui oled registreerunud RLEM-i pakutavate teenuste kasutajaks, võime sulle saata otseturundust seoses teiste RLEM-i või meie grupi pakutavate teenustega tingimusel, et oled andnud nõusoleku sellise turunduse saamiseks.

Turundusmaterjalide saamiseks antud nõusolekuid saad hallata oma kasutajakonto kaudu. Tellimusest loobumise võimalus on alati lisatud ka igale konkreetsele turundusmaterjalile. Turundusmaterjalidest loobumise jõustumine võib võtta kuni viis tööpäeva.

Sotsiaalmeedia turundus

Võime kasutada ka sinu poolt meile antud teavet, et kuvada sulle asjakohaseid reklaame ja isikupärastatud sisu meie grupi teenuste kohta teatud kolmanda poole sotsiaalmeedia platvormidel (sotsiaalmeedia saidid), muu hulgas sotsiaalmeedia saitidega jagamine, mis on meile kättesaadavad asjakohaste teenusepakkujate kaudu (nt Facebook, Twitter). Kui sa ei soovi neid reklaame näha, võid muuta oma seadeid sotsiaalmeedia saitidel. Kui sa ei soovi, et me teavet sotsiaalmeedia saitidega jagaksime, võta meiega otse ühendust. 

Küpsised

Selles privaatsuspoliitikas kasutame terminit „küpsis“ viitamaks küpsistele ja sarnastele tehnoloogiatele, mida kasutame teabe salvestamiseks (nt veebimajakad). Küpsis on lihtne tekstifail, mille veebisaidi server salvestab sinu arvutisse või mobiiliseadmesse (või muusse seadmesse). Küpsise sisu saab lugeda ainult selle salvestanud server. Iga küpsis on sinu veebibrauseris ainulaadne. See sisaldab anonüümset teavet, näiteks kordumatut tunnust ja veebisaidi nime ning mõningaid numbreid ja tähemärke.

Peaaegu kõik veebilehed ja rakendused, mida külastad sealhulgas meie veebisaidid, kasutavad küpsiseid et täiustada sinu kasutajakogemust, võimaldades veebilehel ja/või rakendusel sind meelde jätta kas külastuse ajaks (kasutades „seansiküpsist“) või korduvateks külastusteks (kasutades „püsiküpsist“).

Küpsiseid kasutatakse veebisaidi või rakenduse kasutamise täiustamiseks, näiteks võimaldades sul lehtede vahel tõhusalt liikuda ja salvestades sinu eelistused. Küpsised muudavad suhtluse sinu ja veebisaidi vahel kiiremaks ja lihtsamaks. Kui veebisait või rakendus ei kasuta küpsiseid, loetakse sind igale uuele lehele liikudes uueks külastajaks. Küpsiseid saab kasutada ka sihtreklaamide lubamiseks ja veebisaidi sirvimise analüüsimiseks. 

Küpsiste kohta üldiselt ja nende keelamise kohta saad täpsemalt lugeda siit.

Oma seadmes leiduvate reklaamiküpsiste kohta saad täpsemat teavet siit. Sama lingi kaudu saad need ka otse keelata.

Sinu isikuandmete säilitamine

Säilitame sinu isikuandmeid seitse aastat. Seitse aastat arvutatakse alates sinu kasutajakonto sulgemisest. Viis aastat arvutatakse ka juhul, kui sinu kasutajakonto on seisnud kasutuseta. Säilitamisaja suhtes on mõned erandid, nimelt:

 • kui kehtestad enesele mängukeelu, säilitame seda teavet piiramatu aja jooksul;
 • kui oled uurimise all või oleme tuvastanud võimaliku pettuse, rahapesu või kuritegevuse, võime sinu isikuandmeid kauem säilitada;
 • õiguslike vaidluste korral hoiame sinu isikuandmeid vaidluse vältel ja seitse aastat pärast selle lõppu.

Sinu isikuandmete ajakohastamine

Teatud isikuandmeid saad oma kasutajakonto kaudu igal ajal ajakohastada. Kui sinu isikuandmed muutuvad, palume sul kasutajakontot esimesel võimalusel uuendada. Kui sul ei ole võimalik isikuandmeid kasutajakonto kaudu muuta, võta ühendust klienditoega.

Sinu õigused

Sul on seoses oma isikuandmetega järgmised õigused:

 • õigus pääseda juurde meie valduses olevatele isikuandmetele (tuntud ka kui andmesubjekti juurdepääsutaotlus);
 • õigus saada teatavaid isikuandmeid masinloetaval kujul;
 • õigus ebaõigete või aegunud isikuandmete parandamisele;
 • kui oleme konkreetselt küsinud sinu nõusolekut isikuandmete töötlemiseks ja meil puudub muu õiguslik alus, on sul õigus nõusolek tagasi võtta;
 • õigus teatud isikuandmete kustutamisele olukorras, kus meil ei ole neid enam vaja töödelda, kui oled oma nõusoleku ülaltoodud lõike alusel tagasi võtnud, kui oled esitanud vastuväiteid all kirjeldatu järgi, kui sinu isikuandmeid on töödeldud õigusvastaselt või kui sinu isikuandmete kustutamine on nõutav õiguslike kohustuste täitmiseks; 
 • õigus esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid, kui isikuandmete töötlemise õiguslik alus oli meie õigustatud huvi, kuid pea meeles, et võime siiski töödelda sinu isikuandmeid, kui on muid asjakohaseid õiguslikke aluseid või kui meil on kaalukas alus jätkata isikuandmete töötlemist meie huvides ja sinu õigused, huvid ja vabadused ei ole nendest kaalukamad;
 • õigus küsida meie poolt ainult automaatselt langetatud otsuste kohta selgitusi; ja
 • õigus esitada vastuväiteid otseturundusele, mida saab teha otseturundusest loobumisega kas sinu kasutajakonto kaudu või teates sisalduva loobumismeetodi abil. Samuti on teil õigus esitada vastuväiteid mis tahes otseturundusega seotud profiilianalüüsile.

Kui sa pole oma õigustes kindel või oled mures, kuidas sinu isikuandmeid töödeldakse, peaksid võtma ühendust klienditoega või oma riigi andmekaitseasutusega. 

Kui soovid oma õigusi kasutada, võta ühendust klienditoega. Pea meeles, et kuigi me püüame täita kõik isikuandmetega seotud õiguste kasutamise taotlused, ei ole need õigused tingimusteta. See tähendab, et peame võib-olla taotluse tagasi lükkama või saame seda täita ainult osaliselt. 

Kui esitad oma õigustega seotud taotluse, peame tuvastama sinu isiku. Samuti võime paluda, et selgitaksid oma taotlust. Püüame igale taotlusele vastata ühe kuu jooksul pärast isiku tuvastamist, kuid see võib võtta kauem aega (sellisel juhul anname sellest teada). Kui saame korduvaid taotlusi või meil on põhjust uskuda, et taotlusi esitatakse põhjendamatult, on meil õigus neile mitte vastata. 

Järelevalveasutused

Kaebuste korral on sul õigus võtta ühendust oma riigi andmekaitseasutusega (Ühendkuningriigis on selleks näiteks teabekaitse amet ehk Information Commissioner's Office), kuid me palume sul meiega esmalt ühendust võtta, et saaksime sinu muredele vastata. 

Võta meiega ühendust

Kui sul on isikuandmete kasutamise kohta lisaküsimusi või soovid kasutada oma õigusi, võta esmalt ühendust meie klienditoega. Teise võimalusena võid aadressil dataprotection@flutterint.com ühendust võtta meie andmekaitseametnikuga.

Privaatsuspoliitikat uuendati viimati: 18. oktoober 2022.