PokerStars Live gairės Žiniasklaidos atstovams ir Transliuotojams / Vaizdo tinklaraštininkams

Akreditacija

PokerStars Live internetinę žiniasklaidos akreditavimo prašymo formą galite rasti čia. Jei reikia pagalbos arba kyla klausimų, rašykite adresu press@pokerstarslive.com.

PokerStars Live gairės Žiniasklaidos atstovams

PokerStars Live komanda (toliau – "mes" / "mus" / "mūsų") džiaugiasi visų žiniasklaidos priemonių atstovų (toliau – "Žiniasklaidos atstovai") bei Transliuotojų / Vaizdo tinklaraštininkų (toliau – "Vaizdo tinklaraštininkai") pasirodymu PokerStars Live* varžybose (toliau – "Varžybos") ir yra pasiruošusi suteikti visą jiems reikalingą pagalbą.

Mūsų tikslas yra užtikrinti sklandžią Varžybų eigą pokerio žaidėjų, kazino, mūsų darbuotojų ir visų dalyvaujančių Žiniasklaidos atstovų atžvilgiu. Nepamirškite perskaityti bei laikytis gairių, skirtų Žiniasklaidos atstovams, bei Transliuotojams / Vaizdo tinklaraštininkams (toliau – "Gairės"), kad padėtumėte mums efektyviai pravesti Varžybas. Dėl šių Gairių nesilaikymo Žiniasklaidos atstovų akreditacija arba Transliuotojams / Vaizdo tinklaraštininkams išduoti Transliuotojo leidimai (Streamer Pass) gali būti atšaukti per konkrečias Varžybas ir (arba) būsimas Varžybas.

Priėmus teigiamą sprendimą dėl paraiškos, Žiniasklaidos atstovo leidimai suteikiami visiems Žiniasklaidos atstovams, Transliuotojams ir Vaizdo tinklaraštininkams, kurie dalyvauja mūsų varžybose kaip turinio kūrėjai. Jei žiniasklaidos atstovas ketina žaisti ir tuo pačiu metu kurti vaizdo tinklaraštį, jis turi prašyti jam išduoti Transliuotojo leidimą. Jei žaidėjas transliuoja / kuria vaizdo tinklaraštį, tada, patenkinus jo paraišką, jam bus suteiktas Transliuotojo leidimas. Jei žiniasklaidos atstovas lankydamasis PokerStars remiamose varžybose nori žaisti konkrečiame turnyre, žaidimo metu jis turi atsisakyti Žiniasklaidos atstovo leidimo ir netenka galimybės patekti į spaudos centrą. Jei žiniasklaidos atstovas nori žaisti konkrečiame turnyre ir tuo pačiu metu kurti vaizdo tinklaraštį, jis turi atsisakyti Žiniasklaidos atstovo leidimo ir paprašyti Transliuotojo leidimo. Atminkite: kai kuriose varžybose žiniasklaidos atstovai gali dalyvauti tik kaip žiniasklaidos atstovai ir negali žaisti. Tokiais atvejais pareiškėjai bus apie tai informuoti akreditacijos proceso metu.

Atminkite, kad internetinio prašymo gauti žiniasklaidos akreditaciją ir (arba) Transliuotojo leidimą dalyvauti Varžybose ("Media Pass") (toliau – "Žiniasklaidos atstovo leidimas") pateikimas dar automatiškai negarantuoja, kad toks prašymas bus patvirtintas ir (arba) leidimas bus išduotas. Visi besikreipiantys gaus atsakymą iš press@pokerstarslive.com el. žinute, kurioje bus parašyta, ar prašymas gauti Žiniasklaidos atstovo ir (arba) Transliuotojo leidimą buvo patenkintas. Žiniasklaidos atstovo ir (arba) Transliuotojo leidimai be jokių išimčių bus išduoti tik po mūsų raštiško patvirtinimo. Be to, pasiliekame teisę riboti bet kurios Žiniasklaidos priemonės atstovams išduodamų leidimų skaičių.

1. Leidimui gauti keliami reikalavimai

 1. Prašymą gauti Žiniasklaidos atstovo leidimą pateikę Žiniasklaidos atstovai turi laikytis visų taikytinuose teisės aktuose numatytų reikalavimų, susijusių su jų dalyvavimu bet kuriose Varžybose. Teisės aktuose numatyti reikalavimai apima (tačiau vien tik tuo neapsiriboja) minimalų amžių ir bet kokius papildomus varžybų vietoje taikomus reikalavimus arba apribojimus. Jei prašoma išduoti Žiniasklaidos atstovo leidimą, jis turi būti naudojamas tik tos Žiniasklaidos priemonės atstovų, kurios pagrindinis tikslas yra nušviesti Varžybų įvykius.
 2. Žiniasklaidos atstovo leidimai bus išduodami tik pripažintų žiniasklaidos priemonių darbuotojams arba asmenims, dirbantiems joms pagal sutartis. Tarp pripažintų žiniasklaidos priemonių yra pokerio žiniasklaidos priemonės, pagrindiniai laikraščiai bei žurnalai, tinklaraštininkai, licencijuoti transliuotojai (televizija bei radijas) ir nacionalinės naujienų tarnybos.
 3. Žiniasklaidos atstovo leidimai nebus išduodami ne redakcijų darbuotojams, apsilankiusiems Varžybose rinkodaros tikslais, kaip antai viešųjų ryšių bendrovių, rinkodaros / pardavimų / reklamos agentūrų arba su pokerio vadyba ar verslu susijusių paslaugų atstovai (šis sąrašas nėra galutinis).
 4. Prašymus išduoti Žiniasklaidos atstovo leidimą reikia teikti el. pašto adresu press@pokerstarslive.com, įsitikinus, kad visi prašymo formoje esantys laukeliai yra užpildyti. Tarp jų paminėtini (šis sąrašas nėra galutinis): vardas, pavardė, organizacija, išsamūs kontaktiniai duomenys bei įvykių nušvietimo žiniasklaidoje planas. Patartina prašymus išduoti Žiniasklaidos atstovo leidimą pateikti gerokai iš anksto ir nepradėti organizuoti kelionės į Varžybas, kol iš mūsų negausite raštiško patvirtinimo apie prašymo išduoti Žiniasklaidos atstovo leidimą patenkinimą. Be Žiniasklaidos atstovo leidimo Žiniasklaidos atstovai negalės patekti į Varžybas.
 5. Pirmą kartą besikreipiantys bet kurios žiniasklaidos priemonės atstovai bei laisvai samdomi žurnalistai turi mums pateikti pagrįstai prašomus dokumentus, kad galėtume įvertinti prašymą bei patikrinti, ar prašytojas atstovauja pripažintai žiniasklaidos priemonei.
 6. Bet kuriai vienai žiniasklaidos priemonei išduodamų Žiniasklaidos atstovo leidimų skaičius priklausys nuo Varžybų ir (arba) vietos, kur vyks Varžybos. Paprastai šį skaičių lemia varžybų vietos dydis, o mes pasiliekame teisę tinkamai disponuoti žiniasklaidos priemonėms suteikiama infrastruktūra. Kai įmanoma, visi prašymai dėl interviu su remiamais žaidėjais turi būti iš anksto pateikti el. pašto adresu press@pokerstarslive.com. Dėl interviu su žaidėjais Varžybų metu turėsite kreiptis į vieną iš mūsų viešųjų ryšių atstovų Varžybų vietoje ir (arba) el. pašto adresu press@pokerstarslive.com. Atstovas paskirs interviu tinkamą laiką ir vietą.
 7. Žiniasklaidos atstovo leidimai nėra perleidžiami. Jei dėl kokios nors priežasties prieš varžybas arba jų metu norėsite pakeisti personalą, prašome kaip galima greičiau pranešti apie tai adresu press@pokerstarslive.com.

2. Transliuotojo leidimas

 1. Norėdami filmuoti PokerStars Varžybų metu, Transliuotojai / Vaizdo tinklaraštininkai turi turėti specialų Transliuotojo leidimą.
 2. Paraiškas Transliuotojo leidimui gauti reikia pateikti čia.
 3. Kiekvienas, kuris kreipiasi dėl Transliuotojo leidimo, privalo laikytis visų Žiniasklaidos atstovams ir Transliuotojams / Vaizdo tinklaraštininkams skirtų gairių. Konkrečius filmavimui taikomus reikalavimus skaitykite 5 skyriuje – "Vaizdo įrašai".
 4. Kiekvienas Transliuotojo / Vaizdo tinklaraštininko komandos narys / asistentas privalo kreiptis dėl Transliuotojo leidimo ir viso filmavimo metu turėti Transliuotojo leidimą su savimi.

3. Elgesio taisyklės

 1. Žiniasklaidos atstovo leidimas / Transliuotojo leidimas turi būti visą laiką matomas ir pateikiamas, kai to paprašo bet kuris iš mūsų įgaliotų atstovų ir (arba) Varžybų vietoje dirbančių darbuotojų.
 2. Leidimus turintys Žiniasklaidos atstovai negali žaisti jokiose PokerStars Live turo pagrindinėse varžybose ir jokiame gyvo pokerio kambaryje. Be to, Žiniasklaidos atstovams draudžiama rengti reportažus apie šalutines varžybas, kuriose jie žaidė ar ketina žaisti Varžybų metu.
 3. Jei Žiniasklaidos atstovas nori kurti vaizdo tinklaraštį per turnyrą, kuriame pats žaidžia, jis turi atsisakyti Žiniasklaidos atstovo leidimo ir paprašyti Transliuotojo leidimo (žr. 2 skyrių – "Transliuotojo leidimas").
 4. Leidimus turintiems Žiniasklaidos atstovams draudžiama būti Varžybų baigmės dalininkais (finansiniais ar kitokiais). Tai reiškia, kad jokiu būdu negalima pirkti nei vieno žaidėjo ar remiamos komandos akcijų arba turto dalies. Šis draudimas taikomas ir per visų tipų virtualius žaidimus, vykdomus finansiniais sumetimais.
 5. Turnyrų salėje galima kalbėti tik ta kalba, kuri tų Varžybų metu yra laikoma oficialia turnyrų kalba.
 6. Svarbu, kad Žiniasklaidos atstovai gerbtų žaidėjus ir prisidėtų prie Varžybų skaidrumo užtikrinimo. Tai apima tokius atvejus (sąrašas nėra galutinis):
  • žaidėjo teisės žaidimo metu turėti pakankamai asmeninės erdvės gerbimą (t. y. nestovėjimą per arti);
  • žaidėjo teisės išlaikyti gautų kortų slaptumą gerbimą;
  • prisidėjimą prie Varžybų skaidrumo užtikrinimo neliečiant žetonų, nesėdint tuščiose vietose prie turnyrų stalų ir nediskutuojant apie žaidimo eigą nei su prie stalo sėdinčiais žaidėjais, nei su toliau nuo stalo esančiais žaidėjais;
  • žaidėjo sprendimų gerbimą neaptarinėjant jų garsiai prie stalo; bei
  • dalyvaujančių žaidėjų emocinės būsenos gerbimą matomu ar girdimu būdu nereiškiant savo emocijų, jei kažkuris žaidėjas laimi banką.

4. Turnyro salė – procedūros

 1. Svarbu, kad Varžyboms skirtoje turnyro salėje turnyro direktorius, salės darbuotojai, PokerStars Live darbuotojai, PokerStars tinklaraščio darbuotojai, su PokerStars bendradarbiaujanti filmavimo komanda bei kazino darbuotojai galėtų bet kada netrukdomi atlikti jiems priskirtas pareigas.
 2. Prašome vykdyti visus turnyro darbuotojų arba mūsų atstovų nurodymus.
 3. Visi Žiniasklaidos atstovai ir Transliuotojai / Vaizdo tinklaraštininkai turi išeiti iš salės, kai salės darbuotojai ir (arba) žaidėjai deda žetonus į maišelius.
 4. Kuriam nors iš mūsų įgaliotų atstovų ir (arba) vietos, kurioje vykdomos Varžybos, atstovų paprašius pasišalinti iš tam tikros vietos, Žiniasklaidos atstovai ir Transliuotojai / Vaizdo tinklaraštininkai turėtų mandagiai vykdyti prašymą. Bet kuris nurodymų nesilaikantis asmuo rizikuoja netekti Žiniasklaidos atstovo leidimo / Transliuotojo leidimo iki Varžybų pabaigos ir gali negauti jo per ateityje vyksiančias Varžybas.
 5. Vėlesnių turnyro etapų metu, kai liks mažesnis stalų skaičius, Žiniasklaidos atstovų ir Transliuotojų / Vaizdo tinklaraštininkų bus prašoma pasišalinti iš aplink stalus aptvertos erdvės. Kai žaidimui skirta erdvė ištuštės, turnyro darbuotojai stengsis suteikti atskirą, atitvertą erdvę žiniasklaidai, tačiau tai negarantuojama.
 6. Žiniasklaidos atstovų ir Transliuotojų / Vaizdo tinklaraštininkų bus prašoma atsitraukti tam tikru atstumu nuo televizijos komandos. Tai daroma saugumo sumetimais, nes naudojama įranga yra sunki ir gali sužeisti.
 7. Jei norima nufotografuoti kažką ypatingo, Žiniasklaidos atstovai ir Transliuotojai / Vaizdo tinklaraštininkai turi pasikalbėti su prodiuseriu arba salės vadovu ir paaiškinti, ko nori. Dažniausiai šie asmenys gali pasirūpinti, kad operatorius ar garso režisierius laikinai pasitrauktų į šalį.

5. Fotografavimas

 1. Visose Varžybose dirbs specialiai paskirti fotografai, fotografuojantys turnyrų metu. Patvirtintų fotografų nuotraukas galima gauti parašius el. pašto adresu press@pokerstarslive.com.
 2. Kai kuriose varžybų vietose neleidžiama fotografuoti už turnyro saIės ribų; bet kuris kazino reglamentą pažeidęs asmuo praras Žiniasklaidos atstovo leidimą / Transliuotojo leidimą iki Varžybų pabaigos ir gali negauti jo per ateityje vyksiančias Varžybas. Fotografai turi gerbti tiesiogiai Varžybose nedalyvaujančių kazino klientų privatumą.
 3. Fotografuoti su blykste yra draudžiama turnyrinio žaidimo metu bei prie parodomojo stalo.

6. Vaizdo įrašai

 1. Kai kuriose varžybų vietose neleidžiama filmuoti už turnyro salės ribų. Bet kuris kazino reglamento nesilaikantis Žiniasklaidos atstovas arba Transliuotojas / Vaizdo tinklaraštininkas praras savo Žiniasklaidos atstovo leidimą / Transliuotojo leidimą. Vaizdo įrašų kūrėjai turi gerbti tiesiogiai Varžybose nedalyvaujančių kazino klientų privatumą.
 2. Filmuoti, ketinant transliuoti nufilmuotą medžiagą vėliau, leidžiama bendrojoje turnyrų salėje.
 3. Draudžiama filmuojant ypatingą dėmesį atkreipti į tam tikrus stalus, filmuoti tam tikras rankas stambiu planu arba filmuoti piniginės registracijos zoną, apsaugos darbuotojus, piniginių žaidimų salę pagrindiniame kazino pastate, taip pat filmuoti kazino žaidimų sales.
 4. Filmuoti pokerio stalą griežtai draudžiama.
 5. Tiesioginė bet kurio aktyvaus PokerStars Live turnyro stalo transliacija yra griežtai draudžiama. Žiniasklaidos atstovai ir Transliuotojai / Vaizdo tinklaraštininkai gali tiesiogiai transliuoti iš pagrindinės turnyrų salės, tačiau TIK tuomet, jei dėl to iš anksto kreipėsi el. pašto adresu press@pokerstarslive.com ir gavo raštišką leidimą. Bet kuris Žiniasklaidos atstovas arba Transliuotojas / Vaizdo tinklaraštininkas, pageidaujantis pasinaudoti tiesioginės transliacijos paslaugomis, turi stengtis gauti raštišką leidimą iš anksto ir teikdamas prašymą internetu dėl Žiniasklaidos atstovo leidimo / Transliuotojo leidimo gavimo nurodyti visas tokio ketinimo aplinkybes arba planus.
 6. Turnyro metu filmuoti TV stalą griežtai draudžiama, nebent tai darytų paskirti PokerStars Live filmavimo komandos nariai. Žiniasklaidos atstovai ir Transliuotojai / Vaizdo tinklaraštininkai gali prašyti leisti filmuoti TV stalą, kol pokerio žaidimas nevyksta. Tam reikia parašyti el. pašto adresu press@pokerstarslive.com ir nurodyti konkrečius reikalavimus.
 7. Žiniasklaidos atstovai ir Transliuotojai / Vaizdo tinklaraštininkai turėtų gerbti kitus žaidėjus. Filmavimas neturėtų versti kitų žaidėjų jaustis nepatogiai. Jei žaidėjas prašo jo nefilmuoti, privaloma nustoti tai daryti. Negalima laikyti fotoaparatų ar kitos įrangos (nesvarbu, nukreiptos į juos ar ne) arti žmonių veidų, nebent jie sutinka.
 8. Negalima laikyti įjungtos filmavimo įrangos virš stalo arba virš kitų žaidėjų. Negalima nukreipti kamerų į kitus žaidėjus, nebent jie patys paprašytų būti nufilmuoti.
 9. Fotoaparatai ir kita įranga niekada neturėtų būti įkyriai statoma / dedama prie arba ant stalo.

7. Spaudos centro taisyklės

 1. Varžybų metu stengsimės pasirūpinti žiniasklaidai reikalinga infrastruktūra, įskaitant spaudos centrą su beviele arba kabeline interneto prieiga (toliau – "Spaudos centras"). Spaudos centru ir (arba) kita žiniasklaidai reikalinga įranga galės naudotis tik Žiniasklaidos atstovų leidimus turintys Žiniasklaidos atstovai.
 2. Jei Spaudos centre laisvų vietų neliks, gali tekti apriboti patekimą į Spaudos centrą ir (arba) naudojimąsi kita žiniasklaidos įranga.
 3. Žiniasklaidos atstovai turi atsižvelgti į tai, kad Spaudos centro įranga yra skirta tik darbui. Prašome nesinaudoti internetu nesvarbiems arba su darbu nesusijusiems reikalams.
 4. Saugumo tikslais ir dėl kitų sumetimų Žiniasklaidos atstovų prašoma nekviesti į Spaudos centrą žaidėjų, kolegų ar draugų.
 5. Mes neprisiimsime jokios atsakomybės už Spaudos centre ir (arba) turnyro salėje paliktus asmeninius daiktus ar darbo įrangą.
 6. Prašome laikytis visų taisyklių, susijusių su buvimu bet kuriose Varžybose, pvz., aprangos kodo, maisto / gėrimų draudimo.

8. Reportažai ir transliacijos / vaizdo tinklaraščiai

 1. Reikalaujame, kad visi Žiniasklaidos atstovai ir Transliuotojai / Vaizdo tinklaraštininkai skirtų dėmesio ir (arba) paminėtų atitinkamą Varžybų rėmėją (mūsų nurodytą) savo reportažuose ir transliacijose / vaizdo tinklaraščiuose apie Varžybas. Žiniasklaidos atstovai turi aiškiai įvardyti Varžybų rėmėją, kai pirmą kartą užsimena apie Varžybas straipsnyje. Jei tai vaizdo reportažas, Transliuotojai / Vaizdo tinklaraštininkai turėtų aiškiai įvardyti rėmėją bet kuriuo reportažo momentu. Ši taisyklė taip pat taikoma bet kokiems pranešimams, kuriuose naudojama PokerStars Live pateikta informacija, nuotraukos ar filmuota medžiaga, net jei žurnalistai nebuvo akredituoti ir (arba) nebuvo atvykę į Varžybas.
 2. Visuose reportažuose apie Varžybas naudodami Varžybų rėmėjo logotipą Žiniasklaidos atstovai turi laikytis prekės ženklo politikos. Norėdami sužinoti daugiau, rašykite adresu press@pokerstarslive.com.
 3. Kai Varžybos transliuojamos uždelsiant (parodant kortas**), Žiniasklaidos atstovai ir Transliuotojai / Vaizdo tinklaraštininkai turi pateikti reportažus apie Varžybas uždelsdami lygiai tiek pat laiko. Tai reikalinga tam, kad būtų išlaikyta tokia pati įvykių eiga. Ši delsimo taisyklė taikoma visiems / bet kokiems tiesioginiams reportažams, tinklaraščiams, socialinės žiniasklaidos pranešimams bei tiesioginių transliacijų platformoms.

9. Gyvai vykdomų varžybų saugumo politika

 1. Visi Žiniasklaidos atstovai ir Transliuotojai / Vaizdo tinklaraštininkai, nepriklausomai nuo jų statuso, dalyvaudami Varžybose turi laikytis PokerStars Live varžybų saugumo politikos reikalavimų. Informaciją apie šią politiką galima rasti čia.

10. Priverstinis vykdymas

 1. Žiniasklaidos atstovas arba Transliuotojas / Vaizdo tinklaraštininkas, nesilaikantis bet kurios šių Gairių nuostatos arba nevykdantis mūsų darbuotojo ar Varžybų vietoje esančio atstovo reikalavimų, neteks Žiniasklaidos atstovo leidimo / Transliuotojo leidimo iki Varžybų pabaigos ir rizikuos jo negauti per ateityje vyksiančias Varžybas.
 2. Jei turite klausimų apie žiniasklaidos akreditaciją arba žurnalistams / Transliuotojams / Vaizdo tinklaraštininkams taikomus reikalavimus, rašykite adresu press@pokerstarslive.com.

*PokerStars Live yra gyvai vykdomų pokerio varžybų, tarp kurių – ir "PokerStars European Tour", prekės ženklas.

**Uždelsta transliacija su ekrane parodytomis žaidėjų užverstomis kortomis.

DUK apie PokerStars Live varžybas

DUK apie PokerStars Live varžybas

Turite klausimų apie mūsų varžybas? Atsakymus rasite paspaudę čia.

Atsisiųskite ir įveikite atranką

Atsisiųskite ir įveikite atranką

Norite dalyvauti PokerStars Live varžybose? Atsisiųskite PokerStars arba Full Tilt programą ir įveikite atranką jau dabar.