PS Live logoPS Live logo
PS Live logo
PS Live logo

PokerStars Live gairės Žiniasklaidos atstovams ir Transliuotojams / Vaizdo tinklaraštininkams

Akreditacija

PokerStars Live internetinę žiniasklaidos akreditavimo prašymo formą galite rasti čia. Jei reikia pagalbos arba kyla klausimų, rašykite adresu press@pokerstarslive.com.

PokerStars Live komanda (toliau – "mes" / "mus" / "mūsų") džiaugiasi visų atstovų, įskaitant, bet neapsiribojant redakcijų darbuotojais, fotografais, socialinių tinklų influenceriais ir videografais, rašančiais naujienų straipsnius pripažintoms nepriklausomoms žiniasklaidos priemonėms, tarp kurių – ir pokerio verslo žiniasklaida, pagrindiniai laikraščiai bei žurnalai, tinklaraštininkai, licencijuoti transliuotojai (televizija ir radijas) ir nacionalinės naujienų tarnybos (toliau – "Žiniasklaidos atstovai"), taip pat visų asmenų, kuriančių vaizdo įrašus savo asmeniniams socialinės žiniasklaidos kanalams arba trečiosios šalies socialinės žiniasklaidos kanalams (toliau – "Vaizdo tinklaraštininkai") pasirodymu PokerStars Live* varžybose (toliau – "Varžybos") ir yra pasiruošusi suteikti visą jiems reikalingą pagalbą.

Mūsų tikslas yra užtikrinti sklandžią Varžybų eigą pokerio žaidėjų, kazino, mūsų darbuotojų ir visų dalyvaujančių Žiniasklaidos atstovų bei Vaizdo tinklaraštininkų atžvilgiu. Nepamirškite perskaityti bei laikytis šių gairių (toliau – "Gairės") ir padėti mums efektyviai pravesti Varžybas. Šių Gairių nesilaikymas gali lemti Žiniasklaidos atstovų arba Vaizdo tinklaraštininkų akreditacijos atšaukimą per konkrečias Varžybas ir (arba) būsimas Varžybas.

Sėkmingai pateikus prašymą, Žiniasklaidos atstovų leidimai gali būti išduoti visiems žiniasklaidos atstovams, o Transliuotojų leidimai – visiems Vaizdo tinklaraštininkams, kurie lankosi mūsų varžybose tik norėdami surinkti atitinkamą medžiagą. Jei žiniasklaidos atstovas ketina žaisti ir tuo pačiu metu kurti vaizdo tinklaraštį, jis turi prašyti jam išduoti Transliuotojo leidimą. Jei žaidėjas ketina transliuoti/kurti vaizdo tinklaraštį, jis turi prašyti jam išduoti Transliuotojo leidimą. Jei žiniasklaidos atstovas lankydamasis Varžybose nori žaisti konkrečiame turnyre, žaidimo metu jis turi atsisakyti Žiniasklaidos atstovo leidimo ir netenka galimybės patekti į spaudos centrą (žr. apibrėžimą toliau). Jei žiniasklaidos atstovas nori žaisti konkrečiose Varžybose ir tuo pačiu metu kurti vaizdo tinklaraštį, jis turi atsisakyti Žiniasklaidos atstovo leidimo ir paprašyti Transliuotojo leidimo. Atminkite: kai kuriose varžybose žiniasklaidos atstovai gali dalyvauti tik kaip žiniasklaidos atstovai ir negali žaisti. Tokiais atvejais pareiškėjai bus apie tai informuoti akreditacijos proceso metu.

Atminkite, kad internetinio prašymo gauti Žiniasklaidos atstovo leidimą ir (arba) Transliuotojo leidimą dalyvauti Varžybose pateikimas automatiškai negarantuoja, kad toks prašymas bus patvirtintas ir (arba) leidimas bus išduotas. Visi besikreipiantys gaus atsakymą iš press@pokerstarslive.com el. žinute, kurioje bus parašyta, ar prašymas gauti Žiniasklaidos atstovo leidimą ir (arba) Transliuotojo leidimą buvo patenkintas. Žiniasklaidos atstovo ir (arba) Transliuotojo leidimai be jokių išimčių bus išduoti tik po mūsų raštiško patvirtinimo. Be to, pasiliekame teisę riboti bet kurios vienos Žiniasklaidos priemonės atstovams išduodamų leidimų skaičių ir bet kurio vieno kanalo ar komandos Vaizdo tinklaraštininkams išduodamų Transliuotojo leidimų skaičių.

1. Žiniasklaidos atstovo leidimui gauti keliami reikalavimai

 1. Prašymą gauti Žiniasklaidos atstovo leidimą pateikę Žiniasklaidos atstovai turi laikytis visų taikytinuose teisės aktuose numatytų reikalavimų, susijusių su jų dalyvavimu bet kuriose Varžybose. Teisės aktuose numatyti reikalavimai apima (tačiau vien tik tuo neapsiriboja) minimalų amžių ir bet kokius papildomus varžybų vietoje taikomus reikalavimus arba apribojimus. Jei prašoma išduoti Žiniasklaidos atstovo leidimą, jis turi būti naudojamas tik tos Žiniasklaidos priemonės atstovų, kurios pagrindinis tikslas yra nušviesti Varžybų įvykius.
 2. Žiniasklaidos atstovo leidimai bus išduodami tik pripažintų žiniasklaidos priemonių redakcijų darbuotojams arba asmenims, dirbantiems joms pagal sutartis. Tarp pripažintų žiniasklaidos priemonių yra pokerio žiniasklaidos priemonės, pagrindiniai laikraščiai bei žurnalai, tinklaraštininkai, licencijuoti transliuotojai (televizija bei radijas) ir nacionalinės naujienų tarnybos.
 3. Žiniasklaidos atstovo leidimai nebus išduodami ne redakcijų darbuotojams, apsilankiusiems Varžybose rinkodaros tikslais, kaip antai viešųjų ryšių bendrovių, rinkodaros / pardavimų / reklamos agentūrų arba su pokerio vadyba ar verslu susijusių paslaugų atstovai (šis sąrašas nėra galutinis).
 4. Akredituoti Žiniasklaidos atstovai, kurie dalyvauja Varžybose, privalo rengti pranešimus tik leidiniams, kuriuos nurodė prašymo formoje ir kurie buvo patvirtinti svarstant prašymą. Jei bus nustatyta, kad Žiniasklaidos atstovas rengia pranešimus leidiniui (-iams) be mūsų išankstinio pritarimo, jis rizikuos prarasti akreditaciją Varžybose, kurioms ją būsime patvirtinę iki sužinojimo apie šį faktą dienos, ir galimybę būti akredituotam per būsimas Varžybas.
 5. Prašymas išduoti Žiniasklaidos atstovo leidimą turi būti pateiktas internetu čiaįsitikinus, kad visi prašymo formoje esantys laukeliai yra užpildyti. Tarp jų paminėtini (šis sąrašas nėra galutinis): vardas, pavardė, organizacija, išsamūs kontaktiniai duomenys bei įvykių nušvietimo žiniasklaidoje planai. Patartina prašymus išduoti Žiniasklaidos atstovo leidimą pateikti gerokai iš anksto ir nepradėti organizuoti kelionės į Varžybas, kol iš mūsų negausite raštiško patvirtinimo apie prašymo išduoti Žiniasklaidos atstovo leidimą patenkinimą. Be Žiniasklaidos atstovo leidimo Žiniasklaidos atstovai negalės patekti į Varžybas.
 6. Kiekvienas Žiniasklaidos atstovo (-ų) komandos narys / asistentas privalo kreiptis dėl Žiniasklaidos atstovo leidimo ir Varžybų metu visada turėti Žiniasklaidos atstovo leidimą su savimi.
 7. Pirmą kartą besikreipiantys bet kurios žiniasklaidos priemonės atstovai bei laisvai samdomi žurnalistai turi mums pateikti pagrįstai prašomus dokumentus, kad galėtume įvertinti prašymą bei patikrinti, ar prašytojas atstovauja pripažintai žiniasklaidos priemonei.
 8. Bet kuriai vienai žiniasklaidos priemonei, o ypač televizijos komandoms, išduodamų Žiniasklaidos atstovo leidimų skaičius priklausys nuo Varžybų ir (arba) vietos, kur vyks Varžybos. Paprastai šį skaičių lemia varžybų vietos dydis, ir mes pasiliekame teisę tinkamai disponuoti žiniasklaidos priemonėms suteikiama infrastruktūra. Kai įmanoma, visi prašymai dėl interviu su remiamais žaidėjais turi būti iš anksto pateikti el. pašto adresu press@pokerstarslive.com. Dėl interviu su žaidėjais Varžybų metu turėsite kreiptis į vieną iš mūsų viešųjų ryšių atstovų Varžybų vietoje ir (arba) el. pašto adresu press@pokerstarslive.com. Atstovas paskirs interviu tinkamą laiką ir vietą.
 9. Žiniasklaidos atstovo leidimai nėra perleidžiami. Jei dėl kokios nors priežasties prieš varžybas arba jų metu norėsite pakeisti personalą, kaip galima anksčiau praneškite apie tai adresu press@pokerstarslive.com.

2. Transliuotojo leidimui gauti keliami reikalavimai

 1. Norėdami filmuoti Varžybų metu, Vaizdo tinklaraštininkai turi turėti specialų Transliuotojo leidimą.
 2. Prašymas išduoti Transliuotojo leidimą turi būti pateiktas internetu čiaįsitikinus, kad visi prašymo formoje esantys laukeliai yra užpildyti. Tarp jų paminėtini (šis sąrašas nėra galutinis): vardas, pavardė, organizacija, išsamūs kontaktiniai duomenys bei turinio planai. Patartina prašymus išduoti Transliuotojo leidimą pateikti gerokai iš anksto ir nepradėti organizuoti kelionės į Varžybas, kol iš mūsų negausite raštiško patvirtinimo apie prašymo išduoti Transliuotojo leidimą patenkinimą. Be Transliuotojo leidimo Vaizdo tinklaraštininkai negalės patekti į Varžybas.
 3. Transliuotojo leidimai bus išduodami tik tiems, kurie kuria turinį savo asmeniniams kanalams arba trečiosios šalies kanalams, kurie yra nurodyti prašymo formoje ir kuriuos mes patvirtinome prašymo svarstymo metu. Jei bus nustatyta, kad Vaizdo tinklaraštininkai kuria turinį kanalui (-ams) be mūsų išankstinio pritarimo, jie rizikuos prarasti akreditaciją Varžybose, kurioms ją būsime patvirtinę iki sužinojimo apie šį faktą dienos, ir galimybę būti akredituotiems per būsimas Varžybas.
 4. Bet kuris Transliuotojo leidimo prašantis asmuo privalo visiškai laikytis šių Gairių. Konkrečius filmavimui taikomus reikalavimus skaitykite 6 skyriuje – "Vaizdo įrašai".
 5. Kiekvienas Vaizdo tinklaraštininko (-ų) komandos narys / asistentas privalo kreiptis dėl Transliuotojo leidimo ir Varžybų metu visada turėti Transliuotojo leidimą su savimi.

3. Elgesio taisyklės

 1. Žiniasklaidos atstovo leidimas / Transliuotojo leidimas turi būti visą laiką matomas ir pateikiamas, kai Varžybų vietoje to paprašo bet kuris iš mūsų įgaliotų atstovų.
 2. Žiniasklaidos atstovams draudžiama žaisti bet kuriose pagrindinėse varžybose, įskaitant žaidimą bet kurioje gyvai vykdomų varžybų salėje, nebent viešųjų ryšių komanda būtų iš anksto tam pritarusi raštu. Be to, Žiniasklaidos atstovams draudžiama rengti reportažus apie šalutines varžybas, kuriose jie žaidė ar ketina žaisti, nebent viešųjų ryšių komanda būtų iš anksto tam pritarusi raštu.
 3. Jei Žiniasklaidos atstovas nori kurti vaizdo tinklaraštį per turnyrą, kuriame pats žaidžia, jis turi atsisakyti Žiniasklaidos atstovo leidimo ir paprašyti Transliuotojo leidimo (žr. 2 skyrių – "Transliuotojo leidimas").
 4. Žiniasklaidos atstovams draudžiama būti Varžybų baigmės dalininkais (finansiniais ar kitokiais). Tai reiškia, kad jokiu būdu negalima pirkti nei vieno žaidėjo ar remiamos komandos akcijų arba turto dalies. Šis draudimas taikomas ir per visų tipų virtualius žaidimus, vykdomus finansiniais sumetimais.
 5. Turnyrų salėje galima kalbėti tik ta kalba, kuri tų Varžybų metu yra laikoma oficialia turnyrų kalba.
 6. Prašome laikytis visų taisyklių, susijusių su buvimu bet kuriose Varžybose, pvz., aprangos kodo, maisto / gėrimų draudimo.
 7. Svarbu, kad Žiniasklaidos atstovai ir Vaizdo tinklaraštininkai gerbtų žaidėjus ir prisidėtų prie Varžybų skaidrumo užtikrinimo. Tai apima tokius atvejus (sąrašas nėra galutinis):
  • žaidėjo teisės žaidimo metu turėti pakankamai asmeninės erdvės gerbimą (t. y. nestovėjimą per arti);
  • žaidėjo teisės išlaikyti gautų kortų slaptumą gerbimą;
  • prisidėjimą prie Varžybų skaidrumo užtikrinimo neliečiant žetonų, nesėdint tuščiose vietose prie turnyrų stalų ir nediskutuojant apie žaidimo eigą nei su prie stalo sėdinčiais žaidėjais, nei su toliau nuo stalo esančiais žaidėjais;
  • žaidėjo sprendimų gerbimą neaptarinėjant jų garsiai prie stalo; bei
  • dalyvaujančių žaidėjų emocinės būsenos gerbimą matomu ar girdimu būdu nereiškiant savo emocijų, jei kažkuris žaidėjas laimi banką.

4. Turnyro salė – procedūros

 1. Svarbu, kad Varžyboms skirtoje turnyro salėje turnyro direktorius, salės darbuotojai, PokerStars Live darbuotojai, PokerStars tinklaraščio darbuotojai, su PokerStars bendradarbiaujanti filmavimo komanda bei kazino darbuotojai galėtų bet kada netrukdomi atlikti jiems priskirtas pareigas.
 2. Prašome vykdyti visus turnyro darbuotojų arba mūsų atstovų nurodymus.
 3. Visi Žiniasklaidos atstovai ir Vaizdo tinklaraštininkai turi išeiti iš salės, kai salės darbuotojai ir (arba) žaidėjai deda žetonus į maišelius.
 4. Kuriam nors iš mūsų įgaliotų atstovų ir (arba) vietos, kurioje vykdomos Varžybos, atstovų paprašius pasišalinti iš tam tikros vietos, Žiniasklaidos atstovai ir Vaizdo tinklaraštininkai turėtų mandagiai vykdyti prašymą. Bet kuris nurodymų nesilaikantis asmuo rizikuoja netekti Žiniasklaidos atstovo leidimo / Transliuotojo leidimo iki Varžybų pabaigos ir galimybės būti akredituotam per ateityje vyksiančias Varžybas.
 5. Vėlesnių turnyro etapų metu, kai liks mažesnis stalų skaičius, Žiniasklaidos atstovų ir Vaizdo tinklaraštininkų bus prašoma pasišalinti iš aplink stalus aptvertos erdvės. Kai žaidimui skirta erdvė ištuštės, turnyro darbuotojai stengsis suteikti atskirą, atitvertą erdvę žiniasklaidai, tačiau tai negarantuojama.
 6. Žiniasklaidos atstovų ir Vaizdo tinklaraštininkų prašoma atsitraukti tam tikru atstumu nuo televizijos komandos (-ų). Tai daroma saugumo sumetimais, nes naudojama įranga yra sunki ir gali sužeisti.
 7. Jei norima nufotografuoti kažką ypatingo, Žiniasklaidos atstovai ir Vaizdo tinklaraštininkai turi kreiptis į prodiuserį arba salės vadovą ir paaiškinti, ko nori, nes dažnai šie asmenys gali pasirūpinti, kad operatorius/garso režisierius pasitrauktų į šalį.

5. Fotografavimas

 1. Visose Varžybose dirbs specialiai paskirti fotografai, fotografuojantys turnyrų metu. Patvirtintų fotografų nuotraukas galima gauti parašius el. pašto adresu press@pokerstarslive.com.
 2. Kai kuriose varžybų vietose neleidžiama fotografuoti už turnyro saIės ribų; bet kuris kazino reglamentą pažeidęs asmuo praras Žiniasklaidos atstovo leidimą / Transliuotojo leidimą iki Varžybų pabaigos ir galimybę būti akredituotam per ateityje vyksiančias Varžybas. Fotografai turi gerbti tiesiogiai Varžybose nedalyvaujančių kazino klientų privatumą.
 3. Fotografuoti su blykste yra draudžiama turnyrinio žaidimo metu bei prie parodomojo stalo.

6. Vaizdo įrašai

 1. Kai kuriose varžybų vietose neleidžiama filmuoti už turnyro saIės ribų. Bet kuris kazino reglamentą pažeidęs Žiniasklaidos atstovas arba Vaizdo tinklaraštininkas praras Žiniasklaidos atstovo leidimą / Transliuotojo leidimą iki Varžybų pabaigos ir rizikuos netekti galimybės būti akredituotam per ateityje vyksiančias Varžybas. Vaizdo įrašų kūrėjai turi gerbti tiesiogiai Varžybose nedalyvaujančių kazino klientų privatumą.
 2. Žiniasklaidos atstovų iš vienos televizijos komandos arba Vaizdo tinklaraštininkų iš vieno kanalo ar komandos skaičius bendrojoje turnyrų salėje yra ribojamas iki dviejų asmenų. Tik vienas tos televizijos komandos ar Vaizdo tinklaraštininko komandos narys gali filmuoti aplink vieną stalą. Kiekviena televizijos komanda arba kanalas prie kiekvieno stalo bendrojoje turnyrų salėje gali ilgiausiai filmuoti 15 minučių. Filmuoti pasibaigus šiam laiko limitui draudžiama, ir mums nurodžius, privalote sustoti.
 3. Filmuoti, ketinant transliuoti nufilmuotą medžiagą vėliau, leidžiama bendrojoje turnyrų salėje.
 4. Draudžiama filmuojant ypatingą dėmesį atkreipti į tam tikrus stalus, filmuoti tam tikras rankas stambiu planu arba filmuoti piniginės registracijos zoną, apsaugos darbuotojus, piniginių žaidimų salę pagrindiniame kazino pastate, taip pat filmuoti kazino žaidimų sales.
 5. Filmuoti žaidžiant prie pokerio stalo griežtai draudžiama.
 6. Tiesioginė bet kurio aktyvaus PokerStars Live turnyro stalo transliacija yra griežtai draudžiama. Žiniasklaidos atstovai ir Vaizdo tinklaraštininkai gali tiesiogiai transliuoti iš pagrindinės turnyrų salės, tačiau TIK tuomet, jei dėl to iš anksto kreipėsi el. pašto adresu press@pokerstarslive.com ir gavo raštišką leidimą. Bet kuris Žiniasklaidos atstovas arba Vaizdo tinklaraštininkas, pageidaujantis pasinaudoti tiesioginės transliacijos paslaugomis, turi stengtis gauti raštišką leidimą iš anksto ir internetu prašydamas išduoti Žiniasklaidos atstovo leidimą / Transliuotojo leidimą nurodyti visas tokio ketinimo aplinkybes arba planus.
 7. Turnyro metu filmuoti TV stalą griežtai draudžiama, nebent tai darytų paskirti PokerStars Live filmavimo komandos nariai. Žiniasklaidos atstovai ir Vaizdo tinklaraštininkai gali prašyti leisti filmuoti TV stalą, kol pokerio žaidimas nevyksta. Tam reikia parašyti el. pašto adresu press@pokerstarslive.com ir nurodyti konkrečius reikalavimus.
 8. Žiniasklaidos atstovai ir Vaizdo tinklaraštininkai turėtų gerbti kitus žaidėjus. Filmavimas neturėtų versti kitų žaidėjų jaustis nepatogiai. Jei žaidėjas prašo jo nefilmuoti, privaloma nustoti tai daryti. Negalima laikyti fotoaparatų ar kitos įrangos (nesvarbu, nukreiptos į juos ar ne) arti žmonių veidų, nebent jie sutinka.
 9. Negalima laikyti įjungtos filmavimo įrangos virš stalo arba virš kitų žaidėjų. Negalima nukreipti kamerų į kitus žaidėjus, nebent jie patys paprašytų būti nufilmuoti.
 10. Fotoaparatai ir kita įranga niekada neturėtų būti įkyriai statoma / dedama prie arba ant stalo.
 11. Jei bet kuriuo metu imsime manyti, kad bet koks Žiniasklaidos atstovo ar Vaizdo tinklaraštininko atliekamas filmavimas yra trikdantis, įkyrus arba trukdo PokerStars transliacijai ir filmavimui, toks Žiniasklaidos atstovas ir (arba) Vaizdo tinklaraštininkas privalės nustoti filmuoti, kai to paprašys mūsų įgalioti atstovai.

7. Spaudos centro taisyklės

 1. Varžybų metu stengsimės pasirūpinti žiniasklaidai reikalinga infrastruktūra, įskaitant spaudos centrą su beviele arba kabeline interneto prieiga (toliau – "Spaudos centras"). Spaudos centru ir (arba) kita žiniasklaidai reikalinga įranga galės naudotis tik Žiniasklaidos atstovų leidimus turintys Žiniasklaidos atstovai.
 2. Jei Spaudos centre laisvų vietų neliks, gali tekti apriboti patekimą į Spaudos centrą ir (arba) naudojimąsi kita žiniasklaidos įranga.
 3. Žiniasklaidos atstovai turi atsižvelgti į tai, kad Spaudos centro įranga yra skirta tik darbui. Prašome nesinaudoti internetu nesvarbiems arba su darbu nesusijusiems reikalams, gerbti aplink jus dirbančius žmones ir netriukšmauti.
 4. Saugumo tikslais ir dėl kitų sumetimų Žiniasklaidos atstovų prašoma nekviesti į Spaudos centrą žaidėjų, kolegų ar draugų.
 5. Mes neprisiimsime jokios atsakomybės už Spaudos centre ir (arba) turnyro salėje paliktus asmeninius daiktus ar darbo įrangą.

8. Reportažai ir transliacijos / vaizdo tinklaraščiai

 1. Reikalaujame, kad visi Žiniasklaidos atstovai ir Vaizdo tinklaraštininkai skirtų dėmesio ir paminėtų atitinkamą Varžybų rėmėją (mūsų nurodytą) savo reportažuose ir transliacijose / vaizdo tinklaraščiuose apie Varžybas. Žiniasklaidos atstovai turi aiškiai įvardyti Varžybų rėmėją, kai pirmą kartą užsimena apie Varžybas straipsnyje, o Transliuotojai / Vaizdo tinklaraštininkai – vaizdo reportaže. Tai reiškia, kad reportaže turėtų būti aiškiai įvardytas rėmėjas ir visas oficialus Varžybų pavadinimas. Pripažinti ir paminėti rėmėją reikalaujama ir bet kuriuose pranešimuose, kuriuose naudojama PokerStars Live komandos pateikta informacija, nuotraukos ar filmuota medžiaga, net jei šį turinį naudojantis žurnalistas nebuvo akredituotas arba nebuvo atvykęs į Varžybas.
 2. Reikalaujame, kad visi Žiniasklaidos atstovai ir Vaizdo tinklaraštininkai aiškiai įvardytų atitinkamą Varžybų rėmėją (mums paprašius) socialinėje žiniasklaidoje ir įtrauktų žymę @PokerStarsLive į kiekvieną įrašą apie Varžybas, kurį jie skelbia Twitter tinkle, ir įtrauktų žymę @PokerStars kopijose įrašų apie Varžybas, kuriuos skelbia Instagram tinkle. Be to, bet kokiuose socialinės žiniasklaidos pranešimuose apie Varžybas, įskaitant, bet neapsiribojant tiesioginiais pranešimais, žetonų skaičiais, interviu su ambasadoriais, vaizdo tinklaraščiais ir kt., turi būti įtraukta atitinkamų Varžybų grotažymė ir draudžiama žymėti / minėti konkurentų prekės ženklą (-us).
 3. Visuose reportažuose apie Varžybas naudodami Varžybų rėmėjo logotipą Žiniasklaidos atstovai turi laikytis prekės ženklo politikos. Norėdami sužinoti daugiau, rašykite adresu press@pokerstarslive.com.
 4. Kai Varžybos transliuojamos uždelsiant (parodant kortas**), Žiniasklaidos atstovai ir Transliuotojai / Vaizdo tinklaraštininkai turi pateikti reportažus apie Varžybas uždelsdami lygiai tiek pat laiko. Tai reikalinga tam, kad būtų išlaikyta tokia pati įvykių eiga. Ši delsimo taisyklė taikoma visiems / bet kokiems tiesioginiams reportažams, tinklaraščiams, socialinės žiniasklaidos pranešimams bei tiesioginių transliacijų platformoms.

9. Gyvai vykdomų varžybų saugumo politika

 1. Visi Žiniasklaidos atstovai ir Vaizdo tinklaraštininkai, nepriklausomai nuo jų statuso, dalyvaudami Varžybose turi laikytis PokerStars Live varžybų saugumo politikos reikalavimų. Informaciją apie šią politiką galima rasti čia.

10. Priverstinis vykdymas

 1. Žiniasklaidos atstovas arba Vaizdo tinklaraštininkas, nesilaikantis bet kurios šių Gairių nuostatos arba nevykdantis mūsų darbuotojo ar Varžybų vietoje esančio atstovo reikalavimų, neteks Žiniasklaidos atstovo leidimo / Transliuotojo leidimo iki Varžybų pabaigos ir rizikuos jo negauti per ateityje vyksiančias Varžybas.
 2. Jei turite klausimų apie žiniasklaidos akreditaciją arba Žiniasklaidos atstovams / Transliuotojams / Vaizdo tinklaraštininkams taikomus reikalavimus, rašykite adresu press@pokerstarslive.com.
 3. Mes galime: bet kada savo nuožiūra (a) išduoti; b) atmesti bet kurį prašymą išduoti; ir (arba) (c) atimti bet kurį Žiniasklaidos atstovo leidimą arba Transliuotojo leidimą.

*PokerStars Live yra gyvai vykdomų pokerio varžybų, tarp kurių – ir "PokerStars European Tour", prekės ženklas.

**Uždelsta transliacija su ekrane parodytomis žaidėjų užverstomis kortomis.