PokerStars Live privātuma politika

Datu pārziņa identitāte. Šīs privātuma politikas ietvaros ("Privātuma politika"), "datu pārzinis" (t.i. persona, kura ir atbildīga par Jūsu personas informācijas saņemšanu, uzglabāšanu un izmantošanu) nozīmēs, (pēc apstākļiem) atkarībā no Pasākuma (tas ir definēts zemāk) norises vietas, Global Poker Tours Limited ("GPTL") vai Rational Live Events (Malta) Limited ("Rational Malta") vai Rational Live Events Macau Limited ("Rational Macau") vai TSG Interactive US Services Limited ("TSG Interactive US") (kopā "Pasākuma uzņēmums", "mēs", "mūsu" vai "mūs") vai jebkura Pasākuma uzņēmuma meitasuzņēmumu, Pasākuma uzņēmuma holdinga uzņēmumu un jebkura šāda holdinga uzņēmuma meitasuzņēmumu.

Atsauces uz "Turnīru" šeit nozīmē jebkurus klātienes pokera turnīrus un naudas spēles (katrs atsevišķi ir "Turnīrs"), kas notiek PokerStars Live pasākumos, tostarp "European Poker Tour", "Asia Pacific Poker Tour", "PokerStars Caribbean Adventure", "Brazilian Series of Poker", "PokerStars Players NL Hold'em Championship" un/vai "PokerStars MEGASTACK" (katrs no tiem tiks saukts par "Pasākumu"). Atsauces uz "Grupu" nozīmē attiecīgo Pasākuma uzņēmumu kopā ar tā meitasuzņēmumiem un jebkuru šī Pasākuma uzņēmuma holdinga uzņēmumu, kā arī jebkuru šāda holdinga uzņēmuma meitasuzņēmumu un jebkuru ar uzņēmumu grupu The Stars Group saistīto uzņēmumu.

Mūsu apņemšanās aizsargāt mūsu spēlētāju privātumu. Mēs apņemamies aizsargāt mūsu apkopotās personas informācijas konfidencialitāti, izmantojot vislabākās informācijas drošības tehnoloģijas un procedūras saskaņā ar Eiropas Savienības datu aizsardzības standartiem un mūsu azartspēļu regulējošo institūciju normatīvajām prasībām.

Šīs Privātuma politikas mērķis. Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums izpratni par to, kā mēs apkopojam, uzglabājam, izmantojam un aizsargājam Jūsu personas informāciju, kā arī izskaidrot Jūsu tiesības attiecībā uz šo informāciju un tās izmantošanu.

Mūsu likumā noteiktie pienākumi. Apstrādājot Jūsu personas informāciju, mēs ievērosim vai nu Menas salas 2002. gada Datu aizsardzības akta nosacījumus ("Menas salas akts”) - attiecībā uz jebkuriem jautājumiem, kas ir saistīti ar GPTL, Rational Macau vai TSG Interactive US - vai arī Maltas Datu aizsardzības akta likumu 440. nodaļas nosacījumus ("Maltas akts”) - attiecībā uz jebkuriem jautājumiem, kas ir saistīti ar Rational Malta. Kopā Menas Salas akts un Maltas akts šeit būs apzīmēti kā "Akts". Jūsu personas informāciju mēs varam arī apstrādāt vai nodot citiem mūsu uzņēmumu grupas biedriem, mūsu sadarbības partneriem, mūsu pārstāvjiem un trešajām personām, kuras mums sniedz pakalpojumus ārpus Menas salas un Eiropas Ekonomikas zonas jurisdikcijām. Šajā gadījumā mēs ievērosim Akta nosacījumus, kuri nodrošina to, ka personas dati tiek nosūtīti tikai uz tādām jurisdikcijām, kuras atbilst dažādiem datu aizsardzības priekšnosacījumiem, kas ir atrunāti Aktā.

Ko nozīmē ar lielo burtu rakstītie termini? Ja vien mēs tiem šajā Privātuma politikā neesam noteikuši īpašu nozīmi, ar lielo burtu rakstītajiem terminiem ir tā nozīme, kas tiem ir piešķirta PokerStars Live noteikumos un nosacījumos, kuriem ir prioritāte attiecībā uz jebkuru šīs Privātuma politikas pretrunīgo daļu.

Jūsu piekrišana Privātuma politikai

 1. Piekrišana: izmantojot PSLive Pakalpojumu vai apmeklējot Pasākumu, Jūs ("Lietotājs" vai "Jūs") piekrītat šīs Privātuma politikas nosacījumiem, kurus mēs laiku pa laikam varam mainīt, tomēr, kad Jūs sniegsiet mums savu informāciju, mēs Jums atsevišķi jautāsim, vai Jūs piekrītat saņemt reklāmas komunikāciju no: (a) mums; un arī (b) no trešo personu preču un pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem mēs varam dalīties ar Jūsu informāciju. Izmaiņas: mēs saglabājam tiesības laiku pa laikam veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā. Izmaiņas stāsies spēkā nekavējoties pēc šo izmaiņu publicēšanas PSLive vietnē (" Vietne"). Līdz ar to mēs Jūs mudinām laiku pa laikam atvērt šo Privātuma politiku, lai pārliecinātos par to, ka Jūs esat iepazinies ar pašreizējo versiju un jebkurām mūsu veiktajām izmaiņām. 

^ Uz sākumu

Kāda veida informācija tiek apkopota, un ar kādu mērķi tas tiek darīts

 1. Reģistrācijas informācija: PSLive konta atvēršanas procesa ietvaros, lai varētu izmantot PSLive sistēmu un lai mēs Jums varētu sniegt savus Pakalpojumus, mēs Jūs lūgsim norādīt noteikta veida personas informāciju, tostarp, bet neaprobežojoties ar Jūsu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, e-pasta adresi, dzīvesvietas valsti un nacionalitāti, kā arī pieprasīsim apstiprinājumu tam, ka Jūs esat vismaz 18 gadu vecumā vai arī vecāks tajās Pasākuma norises jurisdikcijās, kurās minimālais apmeklējuma vecums ir lielāks par 18 gadiem. Mūsu vietnē Jums jāreģistrējas ar savu īsto vārdu. Turklāt ir svarīgi, lai kontā Jūs norādītu patiesu informāciju, jo tā tiks izmantota Jūsu personības pārbaudei un citiem šajā Privātuma politikā norādītajiem mērķiem. Jums mūs jāinformē par jebkādām mums iesniegtās Jūsu personas informācijas izmaiņām, jo mēs neuzņemsimies atbildību par zaudējumiem, kas Jums var rasties dēļ tā, ka Jūs mūs neinformējāt par izmaiņām Jūsu personas informācijā, kuru Jūs mums iesniedzāt. Datu saglabāšana: Jūsu personas informāciju mēs saglabāsim tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šajā Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem, un tas attiecas arī uz jebkuru uzglabāšanas periodu, kas var būt nepieciešams regulatīvajiem mērķiem. Mēs neapkopojam mūsu lietotāju personas informāciju vairāk nekā tas ir nepieciešams mūsu mērķiem, un mūsu datu pārvaldes noteikumi nosaka dzēst jebkāda veida personas informāciju, kura mums vairs nav nepieciešama. Pirms 2018.gada 25. maija ("VDAR spēkā stāšanās datums”), ja Jūs aizvērāt (vai mēs slēdzām) Jūsu PSLive Kontu, Jūsu personas informāciju mēs saglabāsim 5 (piecus) gadus pēc slēgšanas datuma, lai palīdzētu Jums ar jebkuriem jautājumiem, kas Jums var rasties saistībā ar savu dalību mūsu Pasākumos. Attiecībā uz kontu slēgšanu, kas notiek pēc VDAR spēkā stāšanās datuma, mēs Jūsu personas informāciju saglabāsim tikai 2 (divus) gadus pēc konta slēgšanas. Mērķi: mēs, mūsu uzņēmumu Grupas biedri, mūsu sadarbības partneri un trešās personas, kuras sniedz pakalpojumus mums vai Jums mūsu uzdevumā, Jūsu personas informāciju izmantos ar mērķi veikt mūsu uzņēmējdarbību un sniegt Jums iespēju izmantot PSLive sistēmu un/vai apmeklēt un piedalīties Pasākumā. Konkrētāk, tostarp tas attiecas uz šādiem mērķiem, taču mēs paturam tiesības izmantot Jūsu personas informāciju jebkuriem citiem mērķiem, kuri ir būtiski Pasākumu sponsorēšanai, vadīšanai, administrēšanai vai organizēšanai:
  • finanšu transakciju apstiprināšanai;
  • lai novērtētu Jūsu spēlēšanas aktivitātes atbildīgas spēlēšanas mērķiem;
  • lai sniegtu Jums PSLive Pakalpojumus;
  • identifikācijai, verifikācijai un pārbaudei;
  • statistiskajai analīzei un izpētei;
  • izpētei un attīstībai;
  • mārketingam, tirgus izpētei, klientu aptaujām un klientu profilēšanai;
  • datu analīzei;
  • lai pakļautos licencēšanas un normatīvajiem nosacījumiem;
  • lai cīnītos pret drošības riskiem un krāpnieciskām darbībām.

^ Uz sākumu

Personas informācijas apstrādes nosacījumi

 1. Nosacījumi: Jūsu personas informāciju mēs apstrādāsim dažādu iemeslu dēļ, un katrs tiem ir atrunāts attiecīgajos datu aizsardzības tiesību aktos.

  Piekrišana

  Jūsu personas informācijas apstrāde galvenokārt mums ir nepieciešama, lai mēs Jums varētu sniegt pakalpojumus. Dažreiz mēs varam atsevišķi lūgt Jūsu piekrišanu tam, ka Jūsu personas informācija tiek apstrādāta, un tādā gadījumā Jūsu personas informācija tiks apstrādāta saskaņā ar šo piekrišanu un Jūs šo piekrišanu jebkurā laikā rakstveidā varēsiet atsaukt. Piemēram, Jūsu piekrišana būs nepieciešama, lai nosūtītu Jums mārketinga vai akciju informāciju.

  Līguma izpilde, likumā noteikto prasību ievērošana.

  Tāpat mums var būt nepieciešams apstrādāt Jūsu personas informāciju, ja tas ir vajadzīgs līguma izpildei (piemēram, PokerStars Live noteikumu un nosacījumu), lai mēs ievērotu dažādus likumā noteiktos un/vai regulatora noteiktos mūsu pienākumus, tostarp, bet neaprobežojoties ar attiecīgo spēļu licenču (mūsu vai trešo personu, kuru norises vietā notiek Pasākums) nosacījumu izpildi un nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas likumu ievērošanu.

  Likumīgas intereses

  Visbeidzot, Jūsu personas informāciju mēs varam apstrādāt arī tad, ja mēs uzskatām, ka tās apstrāde ir mūsu (vai trešās personas) likumīgās interesēs ar nosacījumu, ka šāda apstrāde neaizskars Jūsu intereses, tiesības vai privilēģijas. Piemēri par apstrādi saskaņā ar likumīgām interesēm: (i) kad mēs atklājam Jūsu personas informāciju mūsu Grupas uzņēmumiem pēc restrukturizācijas vai iekšējiem administratīvajiem mērķiem; (ii) kad mēs atklājam konkrētus uzņēmumus, kuri mūsu pakalpojumiem var sniegt papildu priekšrocības vai sniegt mums vērtīgu informāciju par to, kā Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus; (iii) tādas informācijas identificēšana un uzglabāšana, kura attiecas uz cilvēkiem ar atbildīgas spēlēšanas problēmām; (iv) mūsu Pasākumu godīguma aizsardzība, cīnoties, ziņojot un daloties ar informāciju, kas ir saistīta ar krāpniecību, nelikumīgām darbībām vai identitātes zādzību; (v) pakļaujoties regulatora un likumā noteiktajām prasībām; (vi) veidojot personalizētu atalgojuma sistēmu spēlētājiem.

^ Uz sākumu

Dalīšanās ar informāciju, tās atklāšana un saņēmēji

 1. Konkrēti atklāšanas gadījumi. Jūsu personas informāciju mēs varam atklāt:
  • jebkuram saņēmējam, ja to pieprasa likums vai regulējošā institūcija;
  • jebkurai regulējošai vai licencēšanas iestādei vai institūcijai;
  • trešajām personām, lai nokārtotu vai veiktu maksājumus saistībā ar jebkuru vinnestu, uz kuru Jūs varat pretendēt par dalību Pasākumā; 
  • trešajām personām, kuras sniedz pakalpojumus mums vai dara to mūsu uzdevumā;
  • trešajām personām mārketinga mērķiem, ar nosacījumu, ka Jūs esat piekritis vai neesat iebildis, kā tas ir aprakstīts 9. punktā;
  • jebkurai trešajai personai, kas nopērk mūs vai mūsu uzņēmumu, vai jebkuru mūsu vai mūsu uzņēmuma daļu;
  • ja mēs esam pārliecināti par to, ka šāda rīcība ir nepieciešama:
   i. lai pakļautos likumiem vai pret mums uzsāktajai tiesvedībai;
   ii. lai aizsargātu un aizstāvētu mūsu tiesības vai īpašumu;
  • ar Jūsu atļauju;
  • negadījumu seku novēršanas nolūkos;
  • kā noteikts 5. punktā.
 2. Vispārīgā informācijas atklāšana: papildus konkrētajiem iepriekš minētajiem informācijas atklāšanas piemēriem Jūsu personas informāciju mēs varam atklāt saviem darbiniekiem, citu mūsu Grupas uzņēmumu darbiniekiem, mūsu pārstāvjiem un trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kuri Jūsu personas informāciju izmanto, lai sniegtu mums Pakalpojumus saistībā ar to, ka Jūs esat PSLive Pakalpojuma lietotājs. 
 3. Apvienotie personas dati: mēs varam apvienot Jūsu personas informāciju, kas saskaņā ar šo Privātuma politiku ir iegūta Jūsu PSLive Pakalpojuma izmantošanas laikā un/vai Pasākuma apmeklēšanas laikā, ar citu informāciju, kura no Jums ir iegūta mūsu Grupas sniegto pakalpojumu laikā, kā arī citu saistīto vai blakus pakalpojumu, tai skaitā mobilo un sociālo tīklu, izmantošanas laikā. Ar šo apkopoto informāciju mēs apiesimies atbilstoši šiem noteikumiem un izmantosim to šajos Privātuma noteikumos aprakstītajiem mērķiem.

^ Uz sākumu

Konfidencialitāte

 1. Ko darām mēs? Mēs esam pielikuši ievērojamas pūles, lai aizsargātu identitātes, izdarītās izvēles un citas par individuālajiem Lietotājiem apkopotās informācijas konfidencialitāti, un mēs apzināti neļausim piekļūt šai informācijai nevienam ārpus mūsu Grupas, izņemot pašu Lietotāju vai kā norādīts šajā Privātuma politikā. Lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto informāciju, mēs esam veikuši ievērojamus ieguldījumus savā serverī, datu bāzē, datu dublēšanas, aizsardzības un šifrēšanas tehnoloģijās. Šīs tehnoloģijas ir daļa no vismodernākās drošības sistēmas.

  Ko varat darīt Jūs? Arī Jums jāpiedalās savas personas informācijas aizsargāšanā. Jūsu Pieslēgšanās dati ir konfidenciāli, Jums tie jāpatur noslēpumā un jācenšas aizsargāt to slepenība un konfidencialitāte.

^ Uz sākumu

Konfidencialitātes ierobežojumi

 1. Informācijas atklāšana, ja to pieprasa likums. Saskaņā ar juridiskajiem, normatīvajiem un drošības nosacījumiem, pēc kuriem vadoties mēs darbojamies, zināmos apstākļos mēs varam būt spiesti atklāt personas informāciju par saviem Lietotājiem, un mums var būt aizliegts Jūs par to informēt. Mēs darīsim visu iespējamo, lai šādu informācijas atklāšanu pieļautu tikai šādos gadījumos: (a) ja mums būs pamats uzskatīt, ka mums tas jādara, atsaucoties uz tiesas pavēsti, orderi vai citu juridisko procesu vai pieprasījumu; vai (b) ja ir nepieciešams identificēt, sazināties vai uzsākt tiesvedību pret fiziskām vai juridiskām personām, lai aizsargātu un/vai izmantotu mūsu tiesības. Turklāt mēs varam un Jūs mums atļaujat atklāt Jūsu Lietotāja identifikatoru, vārdu, dzimšanas datumu, adresi, pilsētu, pavalsti, pasta indeksu, valsti, telefona numuru, e-pasta adresi, informāciju par kontā veiktajām darbībām, transakcijām, pārskaitījumiem un komunikāciju ar citiem Lietotājiem, kā arī informāciju par iemaksām un izmaksām izmantotajiem finanšu instrumentiem mūsu trešo personu pārstāvjiem vai oficiālām valsts institūcijām tā, kā mēs to uzskatām par vajadzīgu vai nepieciešamu saistībā ar izmeklēšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, krāpniecību, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, pirātismu vai citām nelikumīgām darbībām, vai darbībām, kuru rezultātā mēs varam kļūt juridiski atbildīgi.

^ Uz sākumu

Informācijas atklāšana, ja to pieprasa likums

 1. Grupas mārketings. Mēs varam izmantot Jūsu e-pasta adresi un telefona numuru, lai informētu Jūs par jaunumiem, akcijām un citiem mūsu mārketinga piedāvājumiem. Ja Jūs vairs nevēlaties saņemt šo reklāmas komunikāciju, informatīvās vēstules un mārketinga piedāvājumus, Jūs varat atteikties no to saņemšanas, vai nu sākotnējās reģistrēšanās laikā vai arī vēlāk izpildot atteikšanās norādījumus, kuri ir iekļauti katrā no mūsu saziņas veidiem. Turklāt Jums ir tiesības jebkurā laikā mums paziņot, ka Jūs nevēlaties saņemt jebkāda veida reklāmas komunikāciju no mums, un Jūs to varat izdarīt, rakstot mūsu atbalsta dienestam.
 2. Trešo personu preču un pakalpojumu piedāvājumi. Ja Jūs būsiet sniedzis mums savu piekrišanu, mēs varam atklāt Jūsu e-pasta adresi un telefona numuru trešajām personām, lai tās varētu Jums nosūtīt piedāvājumus par savām precēm un pakalpojumiem. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādu piedāvājumu saņemšanas, nosūtot atbalsta dienestam tukšu e-pasta vēstuli un temata lauciņā ierakstot vārdu "Remove". Ja Jūs izteiksiet lūgumu nesaņemt šos piedāvājumus, mēs izņemsim Jūsu informāciju no mūsu mārketinga izplatīšanas sarakstiem un citiem turpmāk veidotajiem sarakstiem, kurus mēs varam sniegt mūsu mārketinga partneriem. Tomēr Jums būs atsevišķi jāatsakās no mārketinga komunikācijas, kuru izsūta mūsu partneri, kuri Jūsu kontaktinformāciju no mums saņēma pirms Jūs izteicāt lūgumu izdzēst Jūs no šiem sarakstiem.
 3. Publicitāte. Jūsu vārdu un informāciju publicitātes materiālos mēs izmantosim tikai ar Jūsu rakstisku piekrišanu.

^ Uz sākumu

Jūsu tiesības attiecībā uz savu informāciju

 1. Tiesības pieprasīt informāciju par sevi. Mēs cenšamies, lai mūsu informācija par Jums būtu precīza. Jūs varat sazināties ar mums jebkurā laikā, lai pārskatītu, mainītu, saņemtu savas informācijas kopiju vai pieprasītu informācijas maiņu vai labošanu saskaņā ar savām Piemērojamos tiesību aktos noteiktajām tiesībām. Šādā gadījumā pirms pieprasījuma izpildīšanas mums var būt nepieciešami apmierinoši pierādījumi par Jūsu personību. Lai sazinātos ar mums saistībā ar jebkuru 12. punktā norādīto savu tiesību izmantošanu, lūdzu, rakstiet atbalsta dienestam. Atsevišķos gadījumos mēs varam pieprasīt nelielu samaksu, lai segtu administratīvos izdevumus saistībā ar jebkuru Jūsu šajā sakarā veikto pieprasījumu vai arī lai izpildītu Jūsu lūgumu saskaņā ar Piemērojamiem tiesību aktiem.
 2. Papildu tiesības. Attiecībā uz Jūsu personas datiem Jums ir šādas tiesības:
  1. tiesības iebilst apstrādei, kas var izraisīt kaitējumu vai neapmierinātību;
  2. tiesības iebilst automatizētu sistēmu pieņemtiem lēmumiem;
  3. tiesības atsevišķos gadījumos personas informāciju mainīt, bloķēt, dzēst vai iznīcināt;
  4. tiesības pieprasīt kompensāciju par kaitējumu, kas radies, pārkāpjot datu aizsardzības likumu.

Ja Jums ir neskaidrības par Jūsu tiesībām vai arī Jūs esat noraizējies par to, kā Jūsu personas informācija var tikt apstrādāta, Jums jāsazinās ar attiecīgo Datu aizsardzības pārvaldi (apskatiet 15. punktu). Ja Jūs sazināsieties ar mums saistībā ar savām tiesībām, mēs darīsim visu iespējamo, lai izpildītu Jūsu lūgumu vai iebildumus. Tomēr ņemiet vērā, ka ne visas tiesības ir neierobežotas.

^ Uz sākumu

Sīkfaili

 1. Sīkfaili ir teksta informācija, kas tiek lejuplādēta Jūsu personīgajā datorā, portatīvajā datorā vai mobilajā ierīcē (katrs atsevišķi ir "Ierīce"), kad Jūs apmeklējat mājaslapu. Pēc katra mājaslapas apmeklējuma tie tiek nosūtīti atpakaļ uz to izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kura atpazīst šos sīkfailus. Lūdzu, spiediet šeit, lai uzzinātu par to, kas ir sīkfaili un ko tie dara.

  Sīkfaili ir ļoti noderīgi, un tie tiek izmantoti dažādiem mērķiem. Tostarp tie var uzlabot navigāciju starp lapām, atcerēties Jūsu uzstādījumus un uzlabot vispārējo vietnes izmantošanas kvalitāti. Dažreiz sīkfaili tiek izmantoti, lai tiešsaistē piedāvātās reklāmas būtu Jums saistošas un atbilstu Jūsu interesēm. Mēs izmantojam sīkfailus, lai noteiktu, vai mūsu Vietnes tiek apmeklētas caur mūsu sadarbības partneriem, lai atcerētos Jūsu izvēli un izveidotu anonimizētus statistikas datus, kurus mēs izmantojam, lai uzlabotu mūsu Vietņu lietojamību. Sīkfailus mēs izmantojam arī tāpēc, lai noteiktu mūsu reklāmas kampaņu efektivitāti, ierobežotu Jums rādīto reklāmu skaitu, lai atcerētos, ka Jūs apmeklējāt mājaslapu, un piedāvātu Jūsu interesēm piemērotas reklāmas.

  Iepazīties ar detalizētu informāciju par mūsu sīkfailiem un to, kā mēs tos Vietnē izmantojam, kā sīkfailus izslēgt vai kontrolēt to izmantošanu, kā arī uzzināt, kuri sīkfaili ir uzstādīti Jūsu Ierīcē, Jūs varat mūsu Vietnēs.

^ Uz sākumu

Papildu informācija

 1. Mēs labprāt sniegsim Jums papildu informāciju par to, kā mēs aizsargājam un izmantojam Jūsu personas informāciju. Lūdzu, sazinieties ar atbalsta dienestu. Daudz lietderīgas informācijas par datu aizsardzību un privātumu Jūs varat iegūt arī no Menas salas informācijas uzraudzības vadītāja un/vai Datu valsts inspekcijas un Datu aizsardzības uzraudzības vadītāja (Malta).

^ Uz sākumu

Privātuma politika pēdējo reizi tika pārskatīta 2018. gada 29. novembrī