PokerStars Players NL Hold'em Championship Platinum Pass – Vilkår

De følgende vilkår for («vilkår») for PokerStars Players NL Hold'em Platinum Pass-kampanjen, sammen med PSLive-vilkårene (samlet omtalt som «avtalen») skal gjelde for kampanjen og utdeling av et Platinum Pass («pass»), som kun kan brukes under PokerStars Players NL Hold'em Championship («mesterskap») på utvalgte PokerStars Live («PSLive»)-turneringer.

1. Detaljer om kampanjen

1.1 Hvert pass vil deles ut via utvalgte PSLive-turneringer, som arrangeres som en del av den globale kalenderen med livearrangementer («arrangementer»). Antall pakker med pass som skal deles ut på et gitt arrangement avgjøres ene og alene av PSLive.   

1.2 Ethvert arrangement hvor disse pakkene med pass deles ut, annonseres som en del av arrangementets program på stedet samt på PSLive-nettstedet.

  2. Detaljer om pakke

  2.1 I henhold til punkt 2.2 nedenfor, har vinneren av et pass krav på en komplett pakke til livearrangementet («pakke»), som inkluderer følgende:

  1. Innkjøp på $ 25 000 til mesterskapsturneringen på Atlantis Resort på Bahamas («turneringsstedet») som spilles fra 6. til 10. januar 2019;
  2. Seks netter overnatting (for to personer) på turneringsstedet (innsjekk 5. januar og utsjekk 11. januar);
  3. Transport fra Nassau lufthavn til turneringsstedet; og
  4. $ 2 000 til reiseutgifter og kreditt på rommet (blir kreditert når du ankommer Bahamas).

  2.2 Det er et vilkår for denne kampanjen at:

  1. (i) enhver vinner av et pass må være tilstede på turneringsstedet i januar 2019 for å spille i mesterskapsturneringen, for å motta denne premien;
  2. (ii) vinnere av passet må sende inn en tydelig skrevet bekreftelse om at de planlegger å delta i mesterskapsturneringen via e-post til registreringsavdelingen innen en gitt dato, avhengig av når passet ble vunnet. Datoene for denne bekreftelsen er som følger:
   • (aa) De som vinner et pass mellom 1. januar og 30. juni 2018: Bekreftelse må være mottatt senest 1. august 2018;
   • (bb) De som vinner et pass mellom 30. juni og 1. oktober 2018: Bekreftelse må være mottatt senest 1. desember 2018;
   • (cc) Pass som deles ut i PSLive-turneringer som spilles etter 1. desember 2018 vil få den spesifikke datoen for bekreftelsen når passet vinnes.

   3. Hvordan vinne et pass

   3.1 Via en Wild Card-kampanje

   3.1.1 Fase I: I den første offisielle pausen i turneringen, så fort registreringen er stengt i en godkjent turnering, vil hvert aktive bord spille én enkelt hånd med all-in-poker, som deles ut i det spesifikke formatet til turneringen (Texas, Omaha, Stud osv.). Hvert sete med en sjetongstack mottar kort. Vinneren av hånden på hvert bord vil være vinnerne av Fase I, og disse vil gå videre til Fase II.

   3.1.2 Fase II: Etter registreringen til den siste turneringen under livearrangementet, vil alle Fase I-vinnere delta i en tilfeldig trekning. Spilleren som trekkes ut vinner et pass.

   3.2 Via en Main Event Dag 2-kampanje

   3.2.1 Ved starten av Main Event Dag 2 for det valgte arrangementet, vil en tilfeldig trekning finne sted blant alle de aktive bordene. Det valgte bordet vil spille én enkelt hånd med all-in-poker, som deles ut i det spesifikke formatet til turneringen (Texas, Omaha, Stud osv.). Hvert sete med en sjetongstack mottar kort. Vinneren av hånden vinner et Platinum Pass til Dag 2.

   3.3 Via en I pengene-kampanje

   3.3.1 Fase I: Når en turnering under et arrangement når pengene (inkludert spillere som ryker på boblen), vil hvert aktive bord spille én enkelt hånd med all-in-poker, som deles ut i det spesifikke formatet til turneringen (Texas, Omaha, Stud osv.). Hvert sete med en sjetongstack mottar kort. Vinneren av hånden på hvert bord vil være vinnerne av Fase I, og disse vil gå videre til Fase II.

   3.3.2 Fase II: Når arrangementets siste turnering har nådd pengene (inkludert spillere som ryker på boblen), vil alle Fase I-vinnerne være med i en tilfeldig trekning om et Platinum Pass. Spilleren som trekkes ut vinner et pass.

   3.4 Via en Main Event-mester-kampanje

   3.4.1 Når Main Event for et valgt arrangement er over, vil vinneren av Main Event vinne et Platinum Pass.

   3.5 Via en Turneringsvinner-kampanje

   3.5.1 Ved fullførelse av spesielt utvalgte turneringer under et valgt arrangement, vil vinneren av turneringen også vinne et Platinum Pass.

   3.6 Via en Fase I-trekning (Wild Card og In The Money)

   3.6.1 Alle utvalgte bord vil spille én enkelt hånd med all-in-poker, som deles ut i det spesifikke formatet til turneringen (Texas, Omaha, Stud osv.). Hvert sete med en sjetongstack mottar kort.

   3.6.2 Spillere som vinner den hånden på hvert bord (hvis det er uavgjort mellom flere spillere, deles det ut nye hender til disse spillerne frem til det er én vinner) vil være Fase I-vinnere, og disse går videre til Fase II-trekningen.

   3.7 Via en Fase II-trekning

   3.7.1 Alle spillere som er Fase I-vinnere blir med i den tilhørende Fase II-trekningen.

   3.7.2 Alle Fase II-vinnere vil få navnet sitt plassert i en beholder (eller tilsvarende tilfeldig prosess), og ett navn vil trekkes ut av turneringssjefen eller en person valgt av turneringssjefen. Denne personen er Fase 2-vinneren og mottar pakken.

   3.8 Via en Main Event Day 2-trekning

   3.8.1 Alle gjenværende bord vil få nummeret sitt plassert i en beholder (eller tilsvarende tilfeldig prosess), og ett bordnummer vil trekkes ut av turneringssjefen eller en person valgt av turneringssjefen.

   3.8.2 For Main Event-turneringer som tillater sen registrering på Dag 2, vil trekningen foregår for alle bordene når turneringen offisielt starter opp igjen.

   3.8.3 Det valgte bordet vil spille én enkelt hånd med all-in-poker, som deles ut i det spesifikke formatet til turneringen (Texas, Omaha, Stud osv.). Hvert sete med en sjetongstack mottar kort.

   3.8.4 Spillere som vinner den hånden (hvis det er uavgjort mellom flere spillere, deles det ut nye hender til disse spillerne frem til det er én vinner) vil motta Main Event Dag 2-pakken.

   3.9 Via en kampanje der de kvalifiserte må holde ut lengst

   3.9.1 Ved utvalgte arrangementer vil et pass bli tildelt vinneren av last longer-konkurransen (den siste personen som ryker ut av de kvalifiserte spillerne som deltar i en PokerStars Live-turnering). Kun det følgende gjør at du kvalifiserer til å delta i en Last Longer-kampanje: (a) du må være «Kvalifisert» (som definert i 3.9.2 nedenfor); og

   (b) kun den første sjetongstacken din er inkludert (ikke rebuys eller nye innkjøp)

   3.9.2 Du vil bare anses som kvalifiser hvis:

   i) Du vant ditt sete til PokerStars Live-turnering på nett i en PokerStars-satellitt;

   ii) Du vant ditt sete til PokerStars Live-turnering i en livesatellitt på det samme stedet som arrangementet;

   iii) Du brukte en Player’s Choice-billett til å bli med i PokerStars Live-turneringen; eller

   iv) Du brukte en kreditt til en liveturnering til å bli med i PokerStars Live-turneringen.

   3.9.3 Vinneren av Last Longer-kampanjen må fullføre turneringen i pengene for å vinne passet. Hvis ingen kvalifiserte ender i pengene, er kampanjen over.

   4.9.3 For de som kvalifiserer seg live: Hvis du allerede har betalt for et sete, vil du få dette setet refundert så du står oppført som en kvalifisert.

   3.9.5 Premien, som er en pakke, for kampanjen der de kvalifiserte må holde ut lengst, vil først deles ut når alle andre deltagere i kampanjen der de kvalifiserte må holde ut lengst er slått ut fra den aktuelle turneringen. Hvis vinneren av kampanjen der de kvalifiserte må holde ut lengst vinner den aktuelle turneringen, og premien i turneringen er en pakke til førsteplassen, vil pakken gis til andreplassen osv., frem til man finner en spiller som ikke allerede har en pakke.

    4. Begrensninger

    4.1 Flere pakker per spiller er ikke tillatt som en del av denne kampanjen. En person skal ikke kunne motta mer enn én pakke under noen omstendigheter, og følgende regler skal gjelde:

    4.1.1. Hvis en spiller som allerede har vunnet en pakke, vinner en turnering som deler ut en pakke til førsteplassen, vil den pakken i stedet gis til andreplassen i turneringen. Slik fortsetter det frem til man finner en spiller som ikke allerede har en pakke.

    4.1.2 Det vil gjøres tiltak for at ingen gjennom trekninger får muligheten til å vinne en andre premie.

    4.1.3 Hvis en spiller ved et uhell tildeles en andre pakke på denne måten, vil den pakken gjøres ugyldig så fort dette oppdages, og spilleren vil ikke motta noen kompensasjon for den andre pakken.

    4.2 Ansatte i The Stars Group og deres nærmeste familie kan ikke delta i denne kampanjen.

    4.3 Utestengte/diskvalifiserte spillere: Spillere som er utestengt fra å delta i PSLive-sponsede arrangementer den 5. januar 2019, vil måtte gi avkall på pakken sin. Spilleren vil ikke motta noen kompensasjon for pakken.

     5. Kampanjekrav

     5.1 Alle vinnere av pass må fylle inn et registreringsskjema og samtykkeskjema. Dersom dette ikke gjøres, vil du bli diskvalifisert fra kampanjen. 

     5.2 For å unngå tvil: Passet sammen med den tilhørende pakken kan ikke refunderes eller overføres på noen som helst måte. Dersom vinneren av et pass ikke bekrefter deltakelse innen datoen oppgitt ovenfor, eller ikke kan delta i mesterskapsturneringen av en eller annen grunn, vil personen gi avkall på hele verdien til pakken og ikke motta noen godtgjørelse. PSLive forbeholder seg retten til å dele ut ubrukte pakker og pakker det er gitt avkall på etter eget skjønn. 

     5.3 Bestilling av reise (inkludert anskaffelse av nødvendig visum) samt kostnaden for å komme seg til Bahamas i den nødvendige perioden, som du kan se i Avsnitt 3 ovenfor, er passets innehaver sitt eget ansvar. Dersom det ikke skaffes nødvendig dokumentasjon for reise til mesterskapet, vil spilleren gi avkall på hele pakken. 

     5.4 Hotellopphold mottatt som en del av pakken kan ikke overføres til andre, og innsjekk eller utsjekk kan ikke endre, så fremt ikke mottakeren av pakken kjøper ekstra netter for sine egne penger. 

     5.5 En turnering, som beskrevet i vilkårene, er forstått å inkludere alle turneringer, inkludert, men ikke begrenset til, kvalifiserende turneringer og satellitter. Hva som kvalifiserer som en turnering avgjøres av PSLive etter eget skjønn. 

     5.6 Vinnerne er ansvarlig for betaling av alle skatter, lisenser, registreringer og andre avgifter knyttet til pakkepremier.  

     5.7 5,7 PSLive forbeholder seg retten til å endre hvilke som helst deler av mesterskapet eller kampanjer med pass når som helst.

      Vanlige spørsmål om PokerStars Live

      Vanlige spørsmål om PokerStars Live

      Har du spørsmål om arrangementene våre? Klikk her for svar.

      Last ned og kvalifiser deg

      Last ned og kvalifiser deg

      Vil du oppleve spenningen under PokerStars Live-arrangementer? Last ned PokerStars eller Full Tilt for å kvalifisere deg nå.