Правила за покер турнири

1. Общи правила

 1. Всички решения на Турнирния директор и Персонала на залата ще са в интерес на игрите и основен приоритет за нас при взимане на решения ще бъде честността на игрите. В редки случаи, когато необичайни обстоятелства изискват това, справедливостта и честността на игрите може да имат предимство пред техническите правила. Решенията на Турнирния директор и/или Персонала на залата са окончателни.

 2. Отговорности на играчите: От играчите се очаква да проверят данните за регистрация и разпределението на местата, да не показват своите ръце, ясно и недвусмислено да съобщават за своите действия, да следят хода на играта, да предприемат действия само когато е техен ред, да защитават своето право на ход, да държат картите си на място, където се виждат, да поддържат чиповете си подредени правилно в стакове, да останат на масата, докато ръката, в която участват, се играе, да съобщават, ако забележат грешки, надлежно да преминават на друга маса, да играят след един играч в раздаване, да познават и да спазват правилата, да спазват етикета и най-общо да допринасят за правилното провеждане на турнира.

 3. Официална терминология на турнирния покер: Официалните термини за залагане и действия на масата са прости, не могат да се сбъркат и са утвърдени от времето. Например: „бет”, „рейз”, „фолд”, „чек”, „ол-ин”, „пот” (само в игри с пот лимит) и „завърши”. Регионалните термини също трябва да отговарят на този стандарт. Играчите носят целия риск, ако използват нестандартни термини и жестове, тъй като това може да доведе до решение, което е различно от намеренията на играча. Отговорност на играча е да изрази ясно и недвусмислено намеренията си.

 4. Електронни устройства: За да се избегне неяснота, терминът „електронни устройства” включва, но не е ограничен до следните известни и неизвестни устройства. Абсолютно забранено е да се поставят електронни устройства на повърхността за игра, като това включва и всички части на масата за покер. Играчите имат право да поставят предмети на рейлинга.

  1. Телефони: Играчите нямат право да говорят по телефона, докато са на масата, независимо дали участват в ръка или не. Те трябва да станат от масата и да се отдалечат, за да проведат разговор.
  2. Телефони, таблети и лаптопи: Играчите имат право да използват тези устройства (освен когато не провеждат разговори) на масата, но само ако не участват в ръката. Лаптопите не трябва да са включени към външно захранване, докато са на масата.
  3. Periscope, Twitch и др.: Използването на приложения или други методи за излъчване на турнира по време на игра е забранено.
  4. Портативни записващи устройства: Използването на такива или други записващи устройства е забранено в залите за покер.
  5. Абсолютно забранено е използването на всякакви електронни устройства на излъчваните по телевизията маси и на финалните маси на Главните турнири.
  6. Разсейващи фактори: PokerStars Live си запазва правото да поиска от играчите да преустановят използването на всички електронни устройства или други предмети, ако Персоналът на залата прецени, че играчите забавят хода на играта или по-друг начин засягат останалите играчи на масата. Играчите могат да поискат от Дилъра да се свърже с Персонала на залата, ако смятат, че играч бави играта поради външни фактори, включително, но не само книги, списания и електронни устройства.
 5. Подялба на наградите (сключване на сделки) ще е позволена на всички турнири, освен ако това не нарушава на местните правила за игра. Всички сделки ще бъдат обявени в медиите.

2. Места на масите в турнирите

 1. Места на масите/Стакове - Местата по масите се определят на случаен принцип и не могат да се прехвърлят или разменят. Персоналът на турнира си запазва правото да променя местата по масите, за да настанява играчи със специални нужди, докато се провежда турнирът, и за да балансира масите в началото на турнира. Играчите трябва да проверят своята разписка за регистрация, за да се уверят, че всичко в нея е коректно.

  1. Резервните играчи и играчите, които използват късната регистрация или правото за повторно влизане, ще получат пълни стакове. Те ще бъдат настанени и ще поемат правата и задълженията на съответната позиция на масата, която може да бъде всяка позиция освен позициите между малкия блинд и бутона.
  2. Когато е приложимо, играчите, които са получили определено място на определена маса, ще могат да използват стаковете си, за да влязат в игра, когато всички номера като техните са раздадени.
   1. Пример: Ако играч получи „Маса 4/Място 8”, след като всички места номер 8 бъдат разпределени, всички на място номер 8 ще могат да използват стаковете си, за да започнат игра.
 2. Идентификация: Играчите са длъжни да представят валидни документи за самоличност със снимка, за да заемат своите места в началото на турнира и през всички последващи дни за всички събития на PokerStars Live. На играчите, които използват подправени документи за самоличност, ще бъде наложено наказание, което може да включва дори дисквалификация от събитието.

 3. Рибай: Играчите, които желаят да направят рибай, нямат право да пропуснат нито една ръка поради липса на чипове. Ако играч обяви желанието си да направи рибай преди нова ръка, той може да използва чиповете в ръката и е длъжен да направи рибай.

 4. Разваляне на маси: Редът за разваляне на маси за турнира ще бъде обявен, след като регистрацията за турнира приключи. PokerStars Live си запазва правото да промени реда на разваляне на масите. Играчите, които идват от развалена маса, ще поемат правата и задълженията на позицията (на бутона, малък блинд, голям блинд) на новата маса. Те не могат да получат място между малкия блинд и бутона.

  1. Масите се развалят по двойно-рандомизиран ред. Дилърът ще раздаде карти на играчите на масата, като започне от място 1. Служител от персонала на залата ще разбърка картите с местата и ще ги раздаде по часовниковата стрелка, като започне от най-високата карта.
 5. Балансиране на масите: Играта на всяка маса, която има трима играчи по-малко от масата с най-много играчи към момента, ще бъде спряна. В игри с флоп и в смесени игри играчите ще се преместят от големия блинд в най-лошата позиция, включително поемането на един голям блинд, ако е възможно. Най-лошата позиция не може да бъде малкият блинд. Само в игри по стъд играчите ще се местят по позиция (последното място, което се е отворило на маса без достатъчно играчи, ще бъде мястото, което ще се попълни).

  1. В по-късни етапи на турнира балансирането на масите ще се извършва по преценка на Турнирния директор.

3. Процес на игра

 1. Бутон: На една от масите ще се тегли жребий за бутона преди началото на всеки турнир, ден на турнира, разпределение на играчите и преди финалната маса. Този жребий ще определи позицията на бутона за всички маси в турнира.

  1. „Непрескачащ” бутон: Всички турнири се играят с „непрескачащ” бутон. „Непрескачащ” бутон означава бутон, който не може да бъде преместен напред поради елиминиране на играчи или сядане на нов играч на масата между малкия блинд и бутона.
  2. Бутон в хедс-ъп: В хедс-ъп игри малкият блинд ще е на бутона и ще направи първия ход. Когато останат само двама играчи на масата, може да е необходимо позицията на бутона да бъде коригирана, за да не бъде един и същ играч два пъти подред на големия блинд.
  3. Неправилна позиция на бутона: Ако Дилърът неправилно постави бутона и грешката бъде открита след значителен брой действия (Правило 29), играта ще продължи и бутонът ще се премести по часовниковата стрелка за следващото раздаване. Ако грешката бъде открита преди значителен брой ходове, ръката ще бъде обявена за неправилно раздаване и позицията на бутона ще бъде коригирана.
 2. Замяна на чиповете (чип-рейз): Когато е време да бъдат заменени чиповете с такива с по-висок номинал, те ще се заменят с максимум един чип за един от играчите. Процедурата за замяната на чипове винаги започва от първия играч отляво на Дилъра. Играч не може да бъде елиминиран от турнир чрез замяна на чипове. Ако някой от играчите има само един чип и загуби чип-рейз (т.е. не е играчът, който е получил чипа), ще му бъде даден един чип от най-малката деноминация, която все още е в игра. Ако в стаковете на някой от играчите бъдат открити чипове с по-ниска деноминация след чип-рейз, те ще бъдат извадени от игра, освен ако не са еквивалентни на стойността на чип от деноминация, която все още е в игра. Препоръчва се играчите да проследят процедурата за чип-рейз.

 3. Замяна на чипове по решение на персонала: Персоналът на турнира си запазва правото по свое усмотрение да заменя чиповете на определен играч с такива с по-висок номинал. Играчът има право и е препоръчително да проследи процедурата на замяна на чипове. Замяната на чипове по решение на персонала трябва да се обяви пред играчите, за да могат те, ако искат, да останат и да я наблюдават.

 4. Остатък от чипове: При подялба на потове, остатъкът от чипове, който не може да се подели, ще остане за по-високата ръка. В игри с флоп, в които има две или повече високи ръце или две или повече ниски ръце, остатъкът от чипове ще бъде за първата ръка отляво на бутона, която има право да получи дял от пота. В игри на стъд, остатъкът от чипове ще бъде за най-високата карта по боя. Независимо от това, когато ръцете имат равна сила, потът ще се подели по възможно най-равен начин. В Омаха/Стъд 8 или по-добро потът ще се раздели до най-ниската деноминация от чипове в игра. Ако след това има остатък, той ще бъде получен от най-високата ръка. Ако има остатъчен чип от подялбата между хай или лоу ръце, той ще бъде даден на играча в най-лоша позиция (т.е. най-близо отляво на бутона). В игри на стъд остатъкът от чипове ще бъде за най-високата ръка. В случай че има подялба на пот между хай-сплит или лоу-сплит ръце, остатъкът от чипове ще бъде за най-високата карта по боя от двете сплит ръце.

 5. Видимост на картите, чиповете и размера на стака: Играчите винаги са длъжни да държат картите си на видимо място. Играчите имат право да правят оценка на броя на чиповете на своите опоненти, затова чиповете трябва да се държат на стакове, които могат да се преброят. PokerStars Live препоръчва подреждането на чиповете по 20 еднакви в стак, което е стандартът в индустрията. Играчите трябва по всяко време да държат чиповете си с най-висок номинал на видимо място.

  1. Играчите имат право на точно преброяване само на реално направени залози и могат да получат точния брой на чиповете на опонент само ако съответният играч заложи всичките си чипове.
 6. Местене на чиповете: Всички чипове трябва да се транспортират на поставки за чипове и да са видими през цялото време. Играчите нямат право да държат или транспортират чипове по начин, който ги скрива от полезрението. Чиповете на играч, който нарушава това правило, могат да бъдат иззети и той да бъде дисквалифициран. Иззетите чипове ще бъдат извадени от игра.

 7. Смяна на тестетата: Смяната на тестетата става по решение на Дилъра или по решение на PokerStars Live. Играчите нямат право да искат смяна на тестето.

 8. Фолднати ръце: Ръка се счита за фолдната от играча или от Дилъра, ако се е докоснала до купа с изхвърлени карти, до „изгорените” карти, до борда или до купчината с фолднати карти с лице надолу. По силата на Правило 1 Персоналът на залата има право да възстанови технически изхвърлена ръка и да я върне в игра, ако смята, че има достатъчно основания за това и точната ръка може да се възстанови. Когато има направен залог, ще се счита, че играч, който пусне своите карти на масата с ясно движение напред, е фолднал своята ръка. Решенията на Персонала на залата са окончателни.

  1. Фолдване, когато играчът не е на ход, ще се счита за задължаващо играча, ако са изпълнени условията на Правило 27.
 9. Оспорени и обявени за невалидни ръце: Правото да се оспорват ръце се прекратява, когато започне следващата ръка. Новата ръка започва с първото разбъркване. На маси, които използват машина за разбъркване на картите, за начало на нова ръка ще се счита моментът, в който дилърът натисне бутона за взимане на тестето.

  1. Обявяване на ръка за невалидна: Дилърът няма право да обяви печеливша ръка за невалидна, ако ръката е открита (т.е. картите са показани на масата) и това очевидно е печелившата ръка. Играчите могат да помогнат при определянето дали откритата ръка е печеливша, ако изглежда, че ще бъде допусната грешка.
  2. Незащитени ръце: Ако Дилърът обяви незащитена ръка за невалидна, играчът няма право на компенсация и възстановяване на средствата. Възможно изключение е, когато играчът е рейзнал и рейзът все още не е колнат. В този случай играчът може да получи сумата на рейза обратно. Обаче ако рейзът е бил колнат, играчът може да бъде елиминиран.
 10. Странични потове: Всеки от страничните потове ще се подели като отделен пот. Потовете няма да се смесват, преди да се поделят. Играчите в никакъв случай нямат право да докосват пота.

 11. Искане на допълнително време: След като измине обичайният период от време, играч може да поиска допълнително време. След одобрение на искането от Персонала на залата играчът ще получи една минута, за да направи своя ход. Тази минута включва лимит от 50 секунди и ако в рамките на този лимит не е направен ход, ще има отброяване на 10 секунди. Ако играчът не направи своя ход в ръката преди края на отброяването, ръката му ще се счита за фолдната. Супервайзърите на турнирите си запазват правото да ускорят играта, като намалят допълнителното време, ако изглежда, че играчът нарочно бави играта. На играчите, за които се прецени, че умишлено бавят играта, може да бъде наложено наказание.

  1. В турнири от PokerStars Live с време за преминаване на ниво от 25 минути или по-малко, времето за ход ще бъде 25 секунди, последвани от отброяване на още 5 секунди.
  2. Ако изглежда, че играчът е направил своя ход едновременно с края на отброяването, ще се счита, че играчът е направил своя ход навреме, но решението може да бъде преразгледано по силата на Правило 1.
 12. Игра в края на деня: За турнири, които се провеждат в повече от един ден, ще се прилага следната процедура, за да се избегне задържане на играта. Между 15 и 5 минути преди изтичане на последното ниво за деня Турнирният директор ще спре часовника. Един играч ще изтегли карта между тройка и седмица и това ще бъдат оставащият брой ръце, които ще се играят през този ден. Турнирният директор ще обяви пред участниците броя на ръцете, които ще се изиграят до края на деня, и всички маси ще изиграят точно толкова ръце, като започнат от следващото разбъркване или следващото натискане на бутона за взимане на тесте от машината за разбъркване, преди да завърши денят.

 13. Игра ръка-за-ръка - Когато приближи моментът, след който ще започне да се разпределя наградният фонд (когато играчите „влизат в парите”), турнирът ще премине към игра ръка-за-ръка. След като Турнирният директор обяви, че се играе ръка-за-ръка, всички маси ще завършат текущата ръка и ще спрат игра. След като всички маси завършат ръката, Дилърите на всяка маса ще раздават само по една ръка и след приключването ѝ ще спират играта. Това ще продължи, докато бъде елиминиран достатъчен брой играчи, за да бъде достигната фазата на турнира, в която всички останали играчи участват в разпределянето на наградния фонд.

  1. Колнат ол-ин: По време на игра ръка-за-ръка, когато на маса има колнат ол-ин, Дилърите са инструктирани да спрат всички оставащи ходове на тази маса и да помолят играчите да не откриват картите си. Тази маса „ол-ин” ще изчака и ще завърши ръката си, когато всички други маси, оставащи в турнира, завършат конкретната ръка. След това Персоналът на залата ще посети масата с „ол-ин” и ще даде знак на играчите да завършат ръката. В случай че има няколко маси с колнати ол-ин, играта на тях ще прекъсне и ще завършат ръката, когато всички други маси завършат съответната ръка.
  2. Ако бъдат елиминирани двама или повече играчи в една и съща ръка на различни маси, ще се счита, че всички те са завършили на едно и също място.
  3. Ако бъдат елиминирани двама или повече играчи на една и съща маса, играчът, който е започнал ръката с най-голям брой чипове, ще бъде класиран на най-предно място.

4. Действие

 1. Ново ниво в турнир: Когато времето на рунд изтече и бъде обявен нов рунд от член на Персонала на турнира, новият лимит се отнася за следващата ръка. Новата ръка започва с първото разбъркване. Когато се използва машина за разбъркване на картите, новата ръка започва, когато дилърът натисне бутона за взимане на тестето.

 2. Присъствие на място: Играчите трябва да са на местата си, когато дилърът раздава последната карта на бутона, за да има ръка в игра. Дилърите са инструктирани да изхвърлят ръцете на играчите, които не са на местата си веднага след раздаването на последната карта на играча, който е на бутона (или при игра на стъд, когато последната карта с лице нагоре се постави на трета улица). Играчите трябва да са на местата си, за да поискат допълнително време. „На мястото си” означава пространството до и около стола на играча. В случай на съмнение, решението на Персонала на залата е окончателно.

  1. Игри на стъд: Имайте предвид, че правилата на стъд покера могат да изискват от играч с хвърлена ръка да направи малък залог и да получи допълнителни карти. Това правило ще се изпълнява принудително.
 3. Изчакване на ход: Играчите трябва да останат на масата, ако все още са активни участници в ръка, която се играе. Това включва и да са ол-ин. Ако сте ол-ин, трябва да останете на масата и да не отивате до рейлинга, да не се разхождате из залата, да не говорите с медиите и т.н. Ако играч напусне масата, докато все още активно участва в ръка, може да получи наказание.

 4. Лимит за брой рейзове: Няма ограничение (лимит) за броя на разрешените рейзове в игри без лимит. В игри с фиксиран лимит максималният брой рейзове зависи от правилата на казиното-домакин. Ако казиното няма конкретни правила, ограничението ще бъде един бет и три рейза. Няма ограничение за броя рейзове, след като турнирът стане хедс-ъп.

 5. Симулиране на бет или рейз: Дилърите са длъжни да маркират и зачетат симулираните бетове и/или рейзове. Играчите на масата трябва да помагат при отбелязването на симулираните бетове и рейзове, ако Дилърът не ги забележи. Симулираните бетове и рейзове, отбелязани от играчите, трябва да бъдат потвърдени от Персонала на залата. Определението за „симулирани бетове или рейзове” е опит за бет или рейз в няколко движения, които могат да включват връщане в стака на играча без деклариране на намерението с думи с цел визуално да се симулира действие, за да се предизвика реакция от другите играчи, когато не е техен ред, преди ходът на играча да е завършил.

 6. Съществено действие: Съществено действие е две действия подред, като поне с едно от тях се прибавят чипове към пота, или всяка комбинация от три действия (чек, бет, рейз, кол или фолд).

 7. Вербални или физически действия на играчите, когато са на ред (вкл. ъндъркол) и устните декларации по отношение на залозите, когато играчите са на ред, са задължаващи. Всички чипове, добавени в пота, когато играчите са на ред, остават в пота. Играчите трябва винаги да правят своя ход само когато е техен ред.

  1. Ъдъркол: Ъндъркол (залагане на по-малка сума от необходимата за кол) влече със себе си задължението за пълен кол, ако е направен срещу отворен залог при няколко противника или хедс-ъп във всеки рунд на залагане. Във всички ситуации за окончателно ще се счита решението на Турнирния директор. За целите на това правило в игри с блиндове поставеният голям блинд ще се счита за откриващия залог в първия рунд на залагане.
 8. Вербални или физически действия на играчите, когато не са на ред (вкл. ъндъркол): Устните декларации по отношение на залозите, когато играчите са на ред, са задължаващи. Всички чипове, добавени в пота, когато играчите са на ред, остават в пота. Играчите трябва винаги да правят своя ход само когато е техен ред. На играчите, които умишлено действат, когато не е техен ред, за да повлияят на ходовете на играчите преди тях, може да бъдат наложени наказания. Действията (вербални или физически), извършени когато играчите не са на ред, ще бъдат задължителни, ако ситуацията не се промени, докато дойде ред на играча. Кол, чек или фолд не се считат за действия, които променят ситуацията. Ако ситуацията се промени, бетът ще се счита за незадължаващ и ще бъде върнат на играча, който е действал, когато не е негов ред. В този случай на играча, който е действал без да е негов ред, ще бъдат възстановени всички опции (кол, фолд, рейз) за правене на съответния ход.

  1. Ако играч е направил рейз и ръката му е обявена за невалидна преди този рейз да бъде колнат, той има право да получи обратно сумата на този рейз, но ще загуби сумата на кола.
 9. Прието действие: Отговорност на играча, който прави кол, е да определи точната сума на залога на опонента си, преди да направи кол, независимо от декларираната сума от другите играчи. Ако играчът, който прави кол, поиска преброяване, но получи невярна информация от дилър или играч, а след това добави тази сума към пота, играчът, който прави кол, приема изцяло предишното действие и е длъжен да направи точния залог или да влезе ол-ин. Както и при всички други ситуации, свързани с турнирите, по решение на Турнирния директор може да се приложи Правило 1.

 10. Залагане с чипове с по-голям номинал: Поставянето на един чип с по-голям номинал от необходимото ще се счита за кол, ако играчът не обяви рейз. Ако играч постави чип с по-голям номинал в пота и обяви рейз, но не съобщи сумата, рейзът ще бъде максимално разрешения до номинала на съответния чип. За да се направи рейз с един чип с по-голям номинал, това трябва да се декларира устно, преди чипът да докосне повърхността на масата. Ако няма направен залог, един чип с по-голям номинал, без да е направен коментар, означава залог с размера на номинала на чипа. Ако след флопа първият играч, който направи залог, използва един чип с по-голям номинал, без да направи допълнителен коментар, това означава залог с размера на номинала на чипа.

 11. Залагане с няколко чипа: Когато има отворен бет, освен ако преди това не се обяви рейз, поставянето на няколко чипа с еднакъв номинал ще означава кол, ако изваждането на един от тях прави общата сума по-малка от тази, необходима за кол. Например, ако блиндовете са 200-400, Играч А постави 1200 (рейз от 800), а Играч Б постави два чипа с номинал 1000, без да обяви рейз, това ще означава кол. Ако Играч Б вместо това постави четири чипа с номинал 500, това ще означава рейз до 2000 (още един рейз от 800).

 12. Рейзване: Играчът носи отговорност да обяви ясно и недвусмислено намеренията си. Препоръчва се играчите устно да обявят точната сума на бета или рейза. В покер без лимит или с пот лимит рейз трябва да се направи като:

  1. Поставяне на пълната сума в пота с едно движение.
  2. Устно деклариране на пълната сума преди първоначално поставяне на чиповете в пота.
  3. Устно деклариране на рейз преди поставянето на сумата в пота и след това завършване на хода с едно допълнително движение до стака на играча.
 13. Рейз с половината сума: Ако играчът направи рейз с 50% или повече от предишния бет, но по-малко от минималния рейз, той е длъжен да направи пълния рейз. Това трябва да бъде точно сумата на минимално разрешения рейз. Ако играч постави рейз по-малко от 50% от предишния бет, без устно да обяви рейз, ще се счита, че е направил кол на предишния бет.

 14. Ол-ин рейз: Ол-ин залог, който е по-малък от пълен рейз, не дава нова възможност за залагане на играча, поставил предишния залог.

 15. Нестандартно и неясно залагане – играчите използват неофициални термини и жестове за залагане на свой собствен риск. Те могат да бъдат тълкувани по начин, различен от намеренията на играча. Също така, ако обявеният залог може юридически да има множество значения, той ще бъде отсъден с най-високата разумна сума, която е по-малка или равна на размера на пота* преди залога. Пример: NLHE 200-400, общата сума на пота е по-малка от 5000. Играч заявява: „Залагам пет.” Без друга изясняваща информация, залогът е 500; ако общата сума на пота е 5000 или повече, залогът е 5000.

  *Потът е сумата от всички предишни залози, включително всички залози преди играча, който все още не е влязъл в него.

 16. Ол-ин със скрити чипове: Деклариран залог ол-ин поражда задължение за играча да заложи целия си стак, включително скрити чипове, ако има такива. Независимо от това играчът, който е направил залог ол-ин, няма право да се възползва от стойността на скритите си чипове.

  1. Пример: Играч А влиза ол-ин със сумата от 21 000, а Играч Б колва със стак от 100 000. При преместване на чиповете в средата на масата Играч А открива още два чипа с номинал 1000. Ако играч А спечели пота, ще получи само 21 000 чипа. Ако обаче загуби, ще загуби целия си стак от 23 000 чипа и ще бъде елиминиран от турнира.
  2. Изключение: Играч А влиза ол-ин със сумата от 50 000, а Играч Б колва със стак от 55 000. При преместване на чиповете в средата на масата Играч А открива още един чип номинал 10 000. Ако играч А спечели пота, ще получи само 50 000 чипа. Ако загуби пота, Играч Б ще получи удвоената сума на своя собствен стак от 55 000 чипа.

5. Сваляне на картите (шоудаун)

 1. Вербални изявления: Стойността на картите определя победителя в ръката. Устните изявления относно ръката, която играчите държат, не са задължаващи. Независимо от това, по решение на Персонала на турнира, играчи, които умишлено обявяват погрешно своята ръка, могат да получат наказания.

 2. Ол-ин шоудаун: Всички карти ще бъдат обърнати с лицето нагоре, след като играч влезе ол-ин и всички ходове в ръката завършат. Ако играч случайно фолдне/изхвърли своите карти, преди да бъдат обърнати, персоналът на турнира си запазва правото да върне картите от купчината с изхвърлени карти, ако те могат да бъдат идентифицирани. На играчите, които нарочно изхвърлят картите си в подобни ситуации, могат да бъдат наложени наказания.

  1. Продължаване на играта след ол-ин: В случаи, когато вече има играч, който е ол-ин в основния пот, но няколко играчи колнат неговия залог и продължат да правят странични залози, всички играчи, които участват в такива странични потове и останат в ръката до шоудаун след ривъра, също трябва да покажат ръцете си като играча, който е ол-ин в основния пот. На играчите не е позволено да фолднат и да изхвърлят картите, без да ги покажат при шоудаун на ривъра по страничния пот, когато има играч, който е ол-ин в основния пот. Дилърите са инструктирани да открият ръцете на всички играчи, които са в ръката, и ръцете запазват възможността да спечелят пота.
 3. Шоудаун: След завършване на всички ходове, играчът, който е направил последния агресивен ход, трябва първи да разкрие картите си, а след това обръщането на картите продължава по часовниковата стрелка. Ако няма залог на последната улица, тогава играчът, който е имал право да направи първия ход през този рунд на залагане, трябва първи да разкрие картите си (т.е. това е играчът вляво от бутона за игри с флоп, с хай ръка за стъд и т.н.). 

  1. Играчите имат право да откажат да разкрият картите си, когато дойде техният ред, като по този начин се отказват от правата си върху пота.
  2. За играчите, които откажат да покажат картите си или да фолднат, ще има последици по силата на разпоредбите на Правило 53.
 4. Печеливша ръка: Играч трябва да покаже всички свои карти, за да спечели пота. Това включва и комбинациите с картите от борда. Ако в ръката е останал само един играч с карти, той не е длъжен да покаже своята печеливша ръка, за да спечели пота. Например, ако Играч Б бетне на ривъра, а Играч А колне, а след това Играч Б изхвърли картите си, което прави Играч А единственият играч в ръката/пота, който има карти. В този случай Играч А печели пота, без да е необходимо да разкрива картите си.

  1. Открита ръка: Ръка се счита за открита, ако всички карти от нея са обърнати с лице нагоре на масата. Показване за миг на картите, размахването им на масата и други подобни действия не правят ръката открита. Ръцете не могат да бъдат оценени и не могат да спечелят пота, преди да бъдат открити на масата.
  2. Отказ за откриване на картите: Ако играч откаже да покаже всички свои скрити карти, Дилърите нямат право да обърнат с лицето нагоре останалите карти и са инструктирани да извикат Персонала на залата. Той ще нареди на играча да разкрие картите си или те ще бъдат фолднати. Играчът ще получи отброяване от 5 секунди, преди Персоналът на залата да обяви ръката на играча за фолдната и да определи наказанието на играча за възпрепятстване на играта. Другите играчи на масата нямат право да обърнат картите на играча с лицето нагоре. Ако все пак направят това, ръката ще се счита за останала в игра, но играчът, който обърне карти, които не са негови, може да получи наказание за нарушаване на етикета.
 5. Показване на печелившата ръка: Всеки играч, който е достигнал до шоудаун, има право да поиска да види картите на другите играчи, ако все още държи своите. Ако сложат ръката си в купа с изхвърлени карти, те губят и правото да поискат да видят картите на другите играчи. Всички ръце, които играчите, достигнали шоудаун, искат да видят, ще бъдат обърнати с лицето нагоре, ще се считат за останали в игра и ще имат право да спечелят пота. Играчите, които не достигнат до фазата на шоудаун в определена ръка, нямат право да поискат да видят ръцете на другите играчи.

  1. Ако има достатъчно основания да се счита, че има неправомерно сътрудничество (тайно споразумение) между някои играчи, играчите имат право да поискат от дилъра да задържи картите настрана и да помоли Персонала на залата да провери ръката.

6. Наказания и етикет за поведение на играчите

 1. Разкриване - Играчите са длъжни винаги да пазят останалите играчи в турнира. Поради тази причина, независимо дали са в ръка или не, играчите не могат да...

  1. Разкриват съдържанието на живи или фолднати ръце.
  2. Съветват или критикуват играта преди края на екшъна.
  3. Правят догадки за неоткрита ръка.
  4. Дискутират ръце или стратегия със зрители.
  5. Търсят или получават съвет от външен източник.
  6. Важи правилото „една ръка - един играч”.
 2. Маси, предавани по телевизията, и скрити карти: Играчите, които участват в турнир, който се предава по телевизията или в интернет, са длъжни да съдействат на екипа, който заснема събитието. Това включва показване на своите скрити карти пред специалната камера на масата. Неизпълнението на тези задължения може да доведе до наказания.

 3. Показване на карти: Играчите, които покажат своите карти, докато все още има ненаправени ходове, могат да получат наказания. Всички играчи на масата имат право да видят показаните карти.

  1. Показване и изхвърляне на карти: Играчи, които покажат картите си на играч, който вече е фолднал, и след това фолднат собствените си карти, могат да получат наказание. Играчите, които правят това многократно, ще бъдат санкционирани.
 4. Заговор - покерът е индивидуална игра. Меката игра, чип дъмпингът, тайните споразумения, за да се позволи на един или повече играчи да стигнат до парите (напр. маса, която непрекъснато фолдва, за да може играчите на нея да влязат в парите) и др. са забранени и ще бъдат санкционирани.

 5. Нарушения на етикета: Многократни нарушения на етикета ще бъдат санкционирани по преценка на персонала на турнира. Примерите за такива нарушения са ненужното докосване на картите или чиповете на други играчи, забавяне на играта, многократни действия, когато играчът не е на ход, разпиляване на чипове, умишлено залагане извън обсега на Дилъра или прекалено говорене. Освен това, прекомерно празнуване чрез продължителни театрални изяви, неподходящо поведение или физически действия, жестове и поведение могат да бъдат наказани. Тези нарушения включват и оскърбително поведение спрямо стиловете на игра на други играчи и/или подигравки и присмиване над играчите за това как са играли или играят в турнира.

 6. Обиден език: Тормоз, обиди и/или заплахи, насочени към други играчи, персонала на турнира, служителите на домакина на събитието и други служебни лица, няма да бъдат толерирани. Непочтен, нецензурен или обиден език, насочен към всеки друг играч или член на персонала, може да доведе до наказание. Многократно използване на злонамерени, обидни или нецензурни изрази, без да са насочени конкретно към някого, също може да доведе до наказание.

 7. Всички участници трябва да се държат учтиво и подобаващо по време на всички игри и турнири и във всички зони за игра. Всяко лице, което се сблъска с неподобаващо или неадекватно поведение от страна на друго лице, трябва незабавно да се свърже с Персонала на турнира. Това включва и играчи, чиято лична хигиена или здравословно състояние оказват негативен ефект върху останалите играчи на масата. Решението за това това, дали хигиената или здравето на даден играч са оказали отрицателен ефект върху другите играчи, е в ръцете на Персонала на турнира, които могат по собствено усмотрение да наложат санкции върху всеки такъв играч, който отказва да поправи ситуацията по начин, задоволяващ PokerStars Live.

 8. PokerStars Live, турнирният директор и/или Персоналът на турнира имат право да санкционират по свое усмотрение всяко действие, което е в противоречие с официалните правила или интересите на Събитието.

 9. Наказания и санкции: По свое усмотрение PokerStars Live, Турнирният директор и/или Персоналът на турнира имат право да налагат наказанията (изброени по-долу), вариращи от устно предупреждение до дисквалификация и изключване от всички събития на живо от PokerStars Live. Ще бъдат налагани наказания в случаите на тайни споразумения (мека игра), тормоз/обиди или поведение, нарушаващо реда и пречещо на нормалното провеждане на турнира. Може да бъде наложена санкция на играч, който хвърли картите си извън масата, прекалено силно хвърля картите си в купчината с изхвърлени карти и така обръща една или повече карти, многократно забавя хода си, нарушава правилото „една ръка - един играч” и показва друго подобно поведение. Обидите или заплахите, насочени към други играчи, персонала на турнира, служителите на домакина на събитието и други лица, няма да бъдат толерирани.

  1. Възможни наказания: Санкциите включват, но не са ограничени до следното: Устно предупреждение, наказания за една или повече ръце, наказания за едно или няколко завъртания (едно завъртане включва по една ръка за всички играчи, които играят към момента на турнирната маса, т.е. ако има 6 играча, това означава пропускане на 6 ръце), анулиране на ръка, елиминация от събитие, дисквалификация от събитие (и конфискуване на печалбата), забрана за участие в събитие, забрана за участие във всички събития, спонсорирани от същия спонсор.
  2. Ескалация на санкциите: Не е задължително наказанията да се прилагат по ред на тежестта им. Персоналът на турнира има право да дисквалифицира играч за първо нарушение, ако нарушението бъде сметнато за достатъчно сериозно. Играчите трябва да знаят кои са действията, които подлежат на санкциониране с широка гама наказания, дори за първо нарушение.
  3. Пропускане на ръце/завъртания: Играчът ще бъде уведомен, че ще пропусне една или повече ръце или завъртания, като не присъства на масата. Пропуснатите ръце от играча се броят като част от рунда/нивото, в който/което е получено наказанието. Играчите, които получат наказания за пропускане на ръце/завъртания, независимо от продължителността им, трябва да изчакат извън определената турнирна зона за цялата продължителност на наложеното наказание. Дилърът трябва да уведоми Персонала на залата кога наказаните играчи могат да се върнат на местата си.
  4. Прехвърляне на наказания: Всички наказания ще се прехвърлят със съответния играч. Ако Играч А получи наказание от две завъртания на масата (16 ръце) в края на вечерта, но изтърпи само 5 ръце от това наказание, това ще бъде отбелязано и той ще трябва да изтърпи остатъка от наказанието от 11 ръце на следващия ден. Това важи и за настаняване на нови маси, ново място на маса и др.
  5. Елиминиране: Играчите, които са елиминирани от турнира, ще завършат на същото място като останалите играчи, елиминирани по същото време.
   1. Пример: Остават 15 играчи (има 100 места, които дават право на част от наградния фонд), а Играч А получава забрана да се върне в казиното поради действия, които не са свързани с турнира по покер. Чиповете на този играч ще бъдат извадени от турнира и той ще остане на 15 място.
  6. Дисквалификация: Чиповете на играчите, които са дисквалифицирани от турнир, ще бъдат извадени от игра, платеният от тях вход ще остане част от наградния фонд, но те няма да имат право да участват в разпределението на наградите. Дисквалифицираните играчи трябва незабавно да напуснат зоната на провеждане на турнира.
 10. Собственост на турнирите: Чиповете в турнирите от PokerStars Live нямат парична стойност и са изключителна собственост на PokerStars Live. Освен това е забранено да бъдат изнасяни от зоните за провеждане на турнирите или от съответното събитие. Ако бъде установено, че играчи прехвърлят чипове от един турнир в друг, те ще бъдат санкционирани, като възможните наказания могат да бъдат дори дисквалификация и забрана за участие във всички събития на живо от PokerStars Live.

 11. Официален език: По отношение на събитията, които се провеждат от Amaya US в Ню Джърси, на всички маси по време на игра е задължително да се използва единствено английски език. Участниците, които нарушат това правило, ще бъдат санкционирани, като наказанията могат да включват и дисквалификация.

 12. Право на отмяна: PokerStars Live и казиното-организатор/домакин, в което се провежда Събитието, си запазват правото да отменят или променят по свое усмотрение всяко Събитие и/или Турнир.