Versenypóker szabályok

1. Általános szabályok

 1. Minden Versenyigazgató és Teremfőnök köteles elsősorban a játék érdekeit és a sportszerűséget tartani szem előtt a döntéshozatali folyamat során. Esetenként a megszokottól eltérő körülmények azt követelik meg, hogy a sportszerűség érdekében a leírt szabályoktól eltérő döntés szülessen. A Versenyigazgató és/vagy a Teremfőnök döntése véglegesnek tekintendő.

 2. A játékos kötelezettségei – A játékostól elvárt, hogy ellenőrizze a nevezési adatokat és az ültetéseket, védje a lapját, egyértelműen jelentse be a licitjét, kövesse a játék folyamatát, időben cselekedjen, megvédje saját jogát a licitre, láthatóan tartsa a kártyáit, a zsetonjait helyesen felhalmozva helyezze el, maradjon az asztalnál egy élő leosztás során, szóljon, ha hibát észlel, azonnal váltson asztalt, kövesse az egy lap – egy játékos szabályt, ismerje a szabályokat és tartsa be azokat, az etikettnek megfelelően viselkedjen, és általánosságban járuljon hozzá egy szabályos verseny lebonyolításához.

 3. A versenypóker hivatalos szaknyelve – A hivatalos licitálási vagy cselekvési szakkifejezések egyszerű, eltéveszthetetlen, hagyományos kifejezések, például: bet (nyitás), raise (emelés), call (megadás), fold (dobás), check (passz), allin, pot (csak pot limit játékban) és complete (kiegészítés). A helyi kifejezéseknek is meg kell felelniük ennek a szabványnak. A nem szabványos nyelvezet és kifejezésmód használata a játékos kockázata, mivel esetleg olyan döntést eredményezhet, amely eltér a játékos szándékaitól. A játékosok felelőssége egyértelműen jelezni a szándékaikat.

 4. Elektronikai eszközök – A félreértések elkerülése érdekében közöljük, hogy az elektronikai eszközök körébe tartoznak többek között az alábbi ismert és ismeretlen eszközök. Elektronikus eszközöket minden körülmények között tilos a játékterületre helyezni, ez mindig a pókerasztal minden részét magában foglalja. A játékosok a személyes tárgyaikat a könyöklőn helyezhetik el.

  1. Telefon – A játékosok nem telefonálhatnak az asztalnál, akár részt vesznek a leosztásban, akár nem. Ahhoz, hogy hívást bonyolítsanak le, el kell lépniük az asztaltól.
  2. Telefonok, táblagépek és laptopok – A játékosok telefonáláson kívül egyéb célokra használhatnak ilyen eszközöket az asztalnál, ha nem vesznek részt az éppen zajló leosztásban. Az asztalnál lévő laptopot tilos külső áramforráshoz csatlakoztatni.
  3. Periscope, Twitch stb. – Nem engedélyezett alkalmazások vagy más hírközlő lehetőség használata a verseny közvetítésére, miközben a játékos játékban van.
  4. Viselhető felvevőeszközök – Ilyen eszközök viselete, valamint bármilyen felvevőeszköz használata tilos a pókerteremben.
  5. Nem engedélyezett az elektronikus eszközök használata a kiemelt televíziós asztaloknál és a főverseny döntő asztalán.
  6. Asztal zavarása – A PSLive fenntartja a jogot, hogy felkérje a játékost bármilyen elektronikus eszköz használatának befejezésére, illetve bármilyen tárgy használatának felfüggesztésére, amellyel a Teremfőnök megítélése szerint lassítja a játék tempóját vagy más módon kihatással van az asztalnál ülő többi játékosra. A játékosok megkérhetik az Osztót arra, hogy hívja oda a Teremfőnököt, amennyiben úgy találják, hogy egy játékos külső befolyásra lassítja a játékot, például többek között könyv, újság vagy elektromos eszköz miatt.
 5. Osztozás és a díjak felosztása (Alku) – Az alku megkötése engedélyezett minden olyan helyszínen, ahol ez nem ellenkezik a helyi szerencsejáték szabályozással. Az alku eredményét tudatjuk a médiával.

2. Ültetés a versenyeken

 1. Ültetés/Zsetonok – A versenyeken véletlenszerűen osztjuk ki a helyeket, helycsere nem engedélyezett. A verseny személyzete fenntartja a jogot, hogy az ülésrendet a verseny során a különleges igényű játékosok kényelme érdekében megváltoztassa, illetve hogy a verseny kezdetekor az asztalok létszámát kiegyenlítse. A játékosok felelőssége, hogy meggyőződjenek a nevezési bizonylaton található adatok helyességéről.

  1. A pótjátékosok, a késve nevezők és az újranevezők teljes zsetonkészletet kapnak. Beültetik őket a helyükre, és megilletik őket az adott pozícióval járó jogok és kötelezettségek, kivéve, ha a kisvak és az Osztó közé ülnek be.
  2. Amikor lehetséges, akkor kerül játékba az adott sorszámú helyek zsetonkupaca, ha az összes olyan sorszámú helyet kiosztották.
   1. Példa: ha egy játékos helye a 4-es asztal 8-as szék, a verseny összes 8-as székén akkor kerül játékba a zseton, ha minden 8-as helyet kiosztottak.
 2. Személyazonosság – A játékosok kötelesek maguknál tartani egy személyazonosításra alkalmas, érvényes, fényképes igazolványt, kizárólag ennek bemutatásával foglalhatják el helyüket a PokerStars Live versenyek kezdetekor és a későbbi folytatások alkalmával. Azok a játékosok, akik a személyazonosítás során csalárd magatartást tanúsítanak, büntetéssel sújthatók, ami akár a versenyből való kizárásig is terjedhet.

 3. Rebuy – Nem maradhatnak ki leosztásból azok a játékosok, akik rebuyt szeretnének venni. Ha egy játékos szóban jelzi szándékát a rebuyra az új leosztást megelőzően, addig is folytathatja a játékot, és köteles megvenni a rebuyt.

 4. Asztalok megszűnése – A versenyre való nevezés lezárása után közzéteszik a verseny asztalainak felbomlási sorrendjét. A PokerStars Live fenntartja a jogot, hogy a megszűnési sorrendet megváltoztassa. A megszűnő asztaltól érkező játékosok elfogadják az új pozícióval járó jogokat és kötelezettségeket (gomb, kisvak, nagyvak). A kisvak és a gomb között ülő játékos nem kap lapot.

  1. Az asztal megszüntetése duplán véletlenszerűen történik. Az Osztó az első széktől kezdve egy-egy lapot oszt képpel felfelé a játékosoknak. A Teremfőnök összekeveri az ültetőkártyákat, és kiosztja őket a legmagasabb lappal rendelkező játékostól kezdve az óramutató járásával egyező irányban.
 5. Asztal kiegyensúlyozása – A játék leáll annál az asztalnál, ahol legalább három játékossal kevesebb van, mint annál az asztalnál, ahol az adott pillanatban a legtöbb játékos ül. A floppal játszott és a vegyes játékokban a nagyvakon ülő játékost átültetik a legrosszabb pozícióba, adott esetben akár csak nagyvak befizetésére is sor kerülhet. A kisvak sosem lehet a legrosszabb pozíció. Amennyiben kizárólag stud játékról van szó, a játékosokat pozíció alapján ültetik át (a túl kevés főt tartalmazó asztalnál a legutóbb megüresedett helyet kell feltölteni).

  1. A verseny későbbi szakaszaiban az asztalok kiegyensúlyozása a Versenyigazgató hatáskörébe tartozik.

3. Eljárás

 1. Gomb – Az osztógomb helyzetét egy asztalnál sorsolják ki a verseny kezdetén, a játék folytatásakor és a döntő asztalhoz való összeüléskor. A sorsolás eredménye a verseny minden asztalánál meghatározza az osztógomb helyzetét.

  1. Halott gomb – Minden versenyen a „halott gomb” szabályt alkalmazzák. Akkor nevezzük halott gombnak az osztógombot, amikor amiatt, hogy egy játékos kiesett, vagy egy játékost beültettek a kisvak és a gomb közé, nem tud a gomb a következő játékoshoz haladni.
  2. Headsup gomb – A headsup játék során a kisvaknál van az osztógomb, és ő cselekszik először. A headsup játék kezdetekor szükséges lehet a gomb helyzetének megváltoztatása annak érdekében, hogy egy játékos se legyen kétszer nagyvak.
  3. Gomb rossz helyen – Ha rossz helyre került az osztógomb, és ezt lényeges cselekvés után fedezték fel (29. szabály), a játék folytatódik tovább, és a következő osztás során a gomb továbbhalad az óramutató járásával egyező irányban. Ha a hibát még azelőtt észreveszik, hogy lényeges cselekvésre került volna sor, a leosztást hibás osztásnak minősítik és az osztógomb helyét kijavítják.
 2. Zsetonváltás – Amikor a zsetonok kerekítésére kerül sor, a töredék zsetonok tulajdonosai között kisorsolják az egész zsetonokat úgy, hogy egy játékosnak legfeljebb egy új zseton juthat. A zsetonváltás sorsolása mindig az Osztótól balra ülő első játékosnál kezdődik. Nem történhet meg az, hogy egy játékos a zsetonkerekítés miatt essen ki a versenyből. Abban az esetben, ha egy játékosnak már csak egyetlen zsetonja van, és veszít a sorsoláson, jár neki egy darab a legkisebb értékű, még játékban lévő zsetonból. Azoktól a játékosoktól, akik a zsetonváltás után még a játékban lévőknél alacsonyabb értékű zsetonokat tartogatnak, az adott zsetonokat elkobozzák, hacsak nem tesznek ki annyit, ami megegyezik egy még játékban lévő zseton értékével. A játékosoknak ajánlott megtekinteni a zsetonváltást.

 3. Felváltás saját belátás szerint – A verseny személyzete fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármely játékos zsetonjait nagyobb névértékű zsetonokra váltsa. A játékosnak joga van megtekinteni a zsetonok felváltását, és javasolt is, hogy megtegye azt. A saját belátás szerinti felváltást be kell jelenteni a játékosoknak, akik így maradhatnak és megnézhetik a felváltást, ha kívánják.

 4. Páratlan zsetonok – Az osztott kasszával zajló játékok esetén a páratlan zsetont a magas kéz nyertese kapja. A floppal játszott játékokban, ha egynél több magas vagy egynél több alacsony kéz a nyertes, a páratlan zsetont az osztógombtól balra ülő első nyertes kéz tulajdonosa kapja. Stud játékokban a páratlan zsetont a szín szerint legmagasabb lap kapja. Mindemellett, ha a kezek azonos értékűek, a kasszát a lehetőségek szerint egyenlően kell elosztani. Omaha/stud 8-as határral játékok esetén a kasszát a még játékban lévő legkisebb zseton értékéig kell szétosztani. Ha a kassza első felosztásának eredményeként marad egy páratlan zseton, azt a magas kéz nyertese kapja. Ha újabb páratlan zseton marad a magas vagy az alacsony kezek között való felosztás során, azt a zsetont a legrosszabb pozícióban ülő (pl. az osztógomb baljához legközelebbi) játékos kapja. Stud játékokban a páratlan zsetont a magas lap kapja. Abban az esetben, ha osztott magas vagy osztott alacsony pot van, a páratlan zseton a két osztozó kéz közül a szín szerint legmagasabb lap kapja.

 5. Látható kártyák, zsetonok és zsetonszámok – A játékosoknak mindig jól látható helyen kell tartaniuk a kártyájukat. A játékosoknak joguk van az ellenfeleik zsetonszámának észszerű becslésére, ezért a zsetonokat megszámlálható elrendezésben kell tartani. A PokerStars Live azt ajánlja iparági szabványként, hogy a zsetonokat húsz darabos halmokban tartsák. A játékosoknak mindig jól látható helyen kell tartaniuk a legnagyobb értékű zsetonjaikat.

  1. A játékosok csak az aktuális tétek pontos nagyságának ismeretére jogosultak, és csak akkor számláltathatják meg pontosan egy ellenfél zsetonjait, ha az a játékos allin ment.
 6. Zsetonok mozgatása – A zsetonokat minden körülmények között zsetontartóban kell átvinni másik helyszínre, és láthatónak kell maradniuk a folyamat során. A játékosok nem tarthatnak maguknál vagy nem vihetnek máshova zsetonokat olyan módon, hogy azok nem láthatóak. Aki mégis így tenne, elveszítheti a zsetonjait és a kizárást kockáztatja. Az elkobzott zsetonokat kivonják a játékból.

 7. Paklicsere – Paklicserére akkor kerül sor, amikor az Osztót leváltják, illetve a PokerStars Live által meghatározott alkalomkor. A játékosok nem kérhetik a pakli cseréjét.

 8. Dobott lapok – Dobott lapnak számítanak azok, amelyek akár a játékos, akár az Osztó közreműködésével hozzáértek az Osztónál lévő többi dobott laphoz, az égetőlapokhoz, az asztal lapjaihoz vagy a képpel lefelé lévő dobott kupachoz. Az 1. szabály értelmében a Terem személyzete visszavehet egy gyakorlatilag dobott lapot és élőnek nyilváníthatja, ha úgy véli, hogy erre megfelelő indok van, és az adott lap egyértelműen azonosítható. Dobásnak tekintendő, ha egy játékosnak a folytatáshoz meg kell adnia egy tétet, és az illető előre irányuló mozdulattal elengedi a lapjait. A Teremfőnök döntése véglegesnek tekintendő.

  1. A kéz előtt dobás kötelező érvényűnek számít, amennyiben a 27. pontban leírt körülmények fennállnak.
 9. Vitatott és érvénytelenített kezek – Egy kéz vitatására addig van lehetőség, amíg a következő leosztás el nem kezdődik. Az új leosztás az első keveréssel kezdődik. Olyan asztaloknál, ahol keverőgépet használnak, az új leosztás akkor kezdődik, amikor az Osztó megnyomja a paklikiadás gombot.

  1. Kéz érvénytelenítése – Az Osztó nem érvényteleníthet olyan kezet, amely eleget tett a teljes mutatás feltételeinek, és amely nyilvánvalóan a nyertes kéz. A játékosok segíthetnek a teljes mutatásig jutott kezek értékelésében, ha valami hibát vélnek felfedezni az értékeléskor.
  2. Nem védett kezek – Ha az Osztó behúz egy nem védett kezet, a játékos nem kérheti a helyzet orvoslását, és semmilyen visszatérítésre nem jogosult. Abban az esetben lehet kivételt tenni, ha a játékos emelt, és az emelést még senki nem adta meg, ekkor a játékos visszaveheti az emelése összegét. Mindemellett, ha az emelést már valaki megadta, a játékos akár ki is eshet.
 10. Mellékpot - Minden mellékpot különálló potként kerül felosztásra. A kasszák tartalmát nem lehet összekeverni, mielőtt a felosztásra sor kerülne. A játékosok semmilyen indokkal nem nyúlhatnak bele a kasszába.

 11. Időmérés kérése – Egy észszerű idő elteltével a játékosok időmérést kérhetnek. Ha a Terem személyzete engedélyezi a kérést, a játékosnak egy teljes perc áll rendelkezésére a cselekvésre. Az egy perc 50 másodperc időkorlátból, és ha nem történt cselekvés, további 10 másodperc visszaszámlálásból áll. Ha a játékos nem cselekszik a visszaszámlálás végéig, a lapját halottnak nyilvánítják. A Versenyigazgató fenntartja a jogot, hogy a cselekvésre rendelkezésre álló időt lerövidítse, ha úgy találja, hogy a játékos szándékosan késlelteti a játék előrehaladását. Az a játékos, aki szándékosan késlelteti a játék előrehaladását, büntetésben részesülhet.

  1. A húszperces vagy rövidebb vakszintekkel zajló PokerStars Live versenyeken az időmérés hossza huszonöt másodperc, amelyet öt másodperces visszaszámlálás követ.
  2. Abban az esetben, ha a visszaszámlálás és a játékos licitálása érzékelhetően egyszerre történik, a döntésnek szokásszerűen a játékosnak kell kedveznie az 1. szabály alapján.
 12. Játék a nap végén – Többnapos versenyek esetében az alábbi eljárást kell alkalmazni az időhúzás elkerülése érdekében. Amikor már csak 15 és öt perc közötti idő van hátra a játék utolsó szintjéből, a Versenyigazgató megállítja az órát. Egy játékos húz egy hármas és hetes közti értékű lapot, annyi leosztás kerül még leosztásra aznap. A Versenyigazgató bejelenti a még hátralévő leosztások számát a játékosoknak, és az egyes asztaloknál ülő játékosoknak ennyit kell még lejátszaniuk a nap végéig a következő keveréstől, illetve keverőgép esetén a pakli kiadó gomb megnyomásától számítva.

 13. Szinkronosztás – Közeledve a nyereményt jelentő helyezésekhez (egyszóval „buborék”), a játék szinkronosztásos módban folytatódik tovább. Amint a Versenyigazgató bejelenti a szinkronosztás kezdetét, minden asztalon be kell fejezni az aktuális leosztást és a játéknak meg kell állnia. Miután minden asztalon befejeződött az adott leosztás, az egyes asztaloknál lévő Osztónak egyetlen leosztást kell osztania, és ha a parti véget ért, a játéknak megint meg kell állnia. Ez mindaddig folytatódik, amíg elég játékos esik ki ahhoz, hogy a versenyen elérjék a fizetős helyeket.

  1. Megadott allin – Szinkronosztás esetén, ha egy Osztó asztalánál megad egy játékos egy allint, az Osztónak meg kell állítania a partit és meg kell kérnie a játékosokat, hogy ne fedjék fel a lapjaikat. Azon az asztalon, ahol az allin van, meg kell várni a parti folytatásával, amíg a többi asztalon befejeződik a leosztás. Amikor ez megtörténik, a Terem stábja felkeresi az asztalt, ahol az allin van, és felszólítja őket a leosztás befejezésére. Ha több asztalon is sor kerülne megadott allinre, akkor mindegyiken megállítják a leosztást és a partik egyenként kerülnek lejátszásra, amíg minden asztalon véget nem ér az adott leosztás.
  2. Abban az esetben, ha egy leosztás során kettő vagy több játékos esne ki különböző asztaloknál, mindannyian holtversenyben megszerzik ugyanazt a helyezést.
  3. Ha kettő vagy több játékos esik ki egy leosztás során ugyanannál az asztalnál, az a játékos végez előrébb, aki a partit több zsetonnal kezdte.

4. Akció

 1. Új vakszint – Ha egy vakszint ideje eltelt és a verseny stábjának tagja egyike új vakszint kezdetét jelenti be, az új tétek a következő leosztástól érvényesek. Az új leosztás az első keveréssel kezdődik. Keverőgép használata esetén az új leosztás akkor kezdődik, amikor az Osztó megnyomja a paklikiadás gombot.

 2. Helyén lévő játékos – A játékosoknak ahhoz, hogy élő lapjuk legyen, a helyükön kell lenniük, amikor az Osztó leosztja az utolsó kártyát a gombon ülő játékosnak. Az Osztók feladata az, hogy azoknak a játékosoknak a lapját, akik nincsenek a helyükön, azonnal behúzzák, amint az osztógombon ülő játékosnak leosztotta az utolsó lapot, illetve stud játékok esetén az utolsó látható lap is leosztásra kerül a harmadik utcán. Ahhoz, hogy egy játékosra időt kérhessenek, a játékosoknak a helyükön kell lenniük. A „helyén van” kifejezés azt takarja, amikor a játékos a székéhez képest legfeljebb karnyújtásnyira tartózkodik. Vitás esetben a Terem személyzetének döntése véglegesnek tekintendő.

  1. Stud játékok – Felhívjuk a figyelmet, hogy a stud szabályai kényszeríthetnek egy érvénytelenített lapú játékost arra, hogy berakja a bringint az alacsony téthez és további kártyákat kapjon. Ezt a szabályt szigorúan vesszük.
 3. Függőben lévő cselekvés – A játékosoknak az asztalnál kell maradniuk mindaddig, amíg egy folyamatban lévő leosztásban aktív játékosként működnek közre. Ide tartozik az is, amikor allin vannak. Ha allin van egy játékos, ott kell maradnia az asztalnál, nem mehet oda a szurkolókhoz, nem mászkálhat körbe a teremben, nem beszélhet a média képviselőivel stb. Ha egy játékos elhagyja az asztalt, miközben aktív szereplője egy leosztásnak, büntetés róható ki rá.

 4. Maximális emelések száma – No limit játékokban nincs korlátozva a lehetséges emelések száma. Fix limit játékok esetén a ház szabályai az irányadóak a tétek megtételének maximális számát illetően. Ha a házszabály erről nem rendelkezik, egy nyitás és három emelés megengedett. Onnantól kezdve, hogy a verseny headsup szakaszba ér, az emelések száma nincs többé korlátozva.

 5. Részletekben emelés – Az Osztók felelőssége, hogy felhívják a figyelmet a részletekben való emelésre vagy hívásra. Az asztalnál ülő játékosok számára javasolt, hogy felhívják a figyelmet a részletekben emelésre akkor is, ha az Osztó elmulasztotta észrevenni azt. Ha egy játékos veszi észre a részletekben emelést, akkor azt a Terem személyzetének egy tagjának meg kell erősítenie. Az tekinthető részletekben való emelésnek, amikor egy játékos több mozdulattal kísérel meg nyitást vagy emelést, közben általában visszanyúl a zsetonjaihoz, és mindezt nem előzi meg a szándék szóbeli bejelentése, vagy a cselekedet befejezettnek látszik, emiatt a következő játékos kéz előtt cselekszik, mielőtt az előtte ülő befejezte volna a cselekvést.

 6. Lényeges cselekvés – A lényeges cselekvés vagy bármilyen két cselekvés sorrend szerint, amelyek közül legalább az egyik zsetont tesz a potba, vagy három cselekvés bármilyen kombinációja sorrend szerint (passz, nyitás, emelés, megadás vagy dobás).

 7. Szóbeli és fizikai cselekvés megfelelő időben (beleértve az alultartást is) – Azok a tétre vonatkozó szóbeli kijelentések, amelyeket a soron következő játékos tesz, kötelező érvényűek. Minden zseton, ami a potba került, a potban is marad. A játékosok mindig kötelesek akkor cselekedni, amikor rájuk kerül a sor.

  1. Alultartás – Az alultartás (az aktuális tartás összegénél kisebb tét berakása) kötelező tartás, ha többszemélyes potokban, bármelyik licitkörben nyitó téttel, headsup potokban bármilyen téttel szemben alkalmazták. Minden helyzetben a Versenyigazgató döntése érvényes. Ennek a szabálynak a szempontjából a vakot használó játékokban a berakott nagyvak az első nyitó tét az első körben.
 8. Szóbeli és fizikai cselekvés soron kívül (beleértve az alultartást is) – Azok a tétre vonatkozó szóbeli kijelentések, amelyeket a soron következő játékos tesz, kötelező érvényűek. Minden zseton, ami a potba került, a potban is marad. A játékosok mindig kötelesek akkor cselekedni, amikor rájuk kerül a sor. Azokra a játékosokra, akik szándékosan soron kívül cselekszenek azért, hogy az előttük következő játékosok játékát befolyásolják, büntetés róható ki. A soron kívüli cselekvés (akár szóbeli, akár fizikai) kötelező erejű lehet, ha a játékos előtt a cselekvés nem változott. A megadás, a passz vagy a dobás nem számít a játékban bekövetkező változásnak. Ha a játék megváltozik, a kéz előtt végrehajtott cselekvés elveszíti kötelező jellegét, és a kéz előtt cselekvő játékos szabadon dönthet. A kéz előtt cselekvő játékos előtt tehát a szokásos licitálási lehetőségek állnak nyitva újra: megadás, dobás, emelés.

  1. Ha egy játékos emel, de a lapja érvénytelenné válik, mielőtt valaki megadná az emelést, akkor a játékos visszakaphatja azt az összeget, amivel emelt, de elveszíti a megadás összegét.
 9. Elfogadott cselekvés – A megadó felelőssége, hogy megadás előtt meghatározza az ellenfél hívásának helyes összegét, bármit mondanak is mások. Ha a megadó számolást kér, de az Osztótól vagy a játékostól téves információt kap, és azt az összeget adja meg, úgy kell tekinteni, hogy a megadó elfogadta a teljes helyes cselekedetet, és a hívás vagy allin helyes összegét kell megadnia. Mint a versenyen előforduló minden helyzet esetében, a Versenyigazgató belátása alapján itt is lehet alkalmazni az 1. szabályt.

 10. Nagy értékű zsetonok – Ha egy játékos egyetlen nagy értékű zsetont helyez a potba, azt megadásnak kell tekinteni, amennyiben a játékos nem jelentette be, hogy emel. Ha egy játékos berak egy nagy értékű zsetont a potba, és bejelenti, hogy „emelek”, de nem mondja meg az összeget, az emelés mértéke az adott zseton értékéig terjedő lehető legnagyobb összeg lesz. Ha nagy értékű zseton használatával szeretne emelni egy játékos, a szóbeli nyilatkozatnak az előtt kell megtörténnie, hogy a zseton érintené az asztal felületét. Ha egy játékosnak nem kell emelést megadnia, egy darab nagy értékű zseton szóbeli közlés nélkül a zseton értékével egyező méretű emelést jelent. A flop után, ha a játékos első beszélőként berak egy nagy értékű zsetont anélkül, hogy bármit mondana, ez a zseton értékével egyező mértékű emelést jelent.

 11. Több zseton – Ha már volt egy emelés, és a játékos nem jelenti be, hogy emel, valamint több azonos értékű zsetont tesz be a potba, az megadásnak számít, ha egy zsetont elvéve a megadásnál kisebb összeget kapnánk. Például, ha a vakok 200-400, és „A" játékos emel 1 200-ig (800-as emelés), „B" játékos pedig két 1 000-es zsetont rak be anélkül, hogy bejelentené emelési szándékát, akkor az csak megadásnak számít. Ha „B" játékos négy darab 500-as zsetont rak be, azt úgy kell tekinteni, hogy 2 000-ig emelt (újabb 800-as emelés).

 12. Emelés – A játékosok felelőssége, hogy szándékukat egyértelműen közöljék. A játékosoknak határozottan azt javasoljuk, hogy hangosan mondják ki a nyitásuk vagy emelésük pontos összegét. No limit és pot limit játékok esetén az emelés módja a következő lehet:

  1. Egy mozdulattal berakni a teljes összeget a potba.
  2. Hangosan kimondani a teljes összeget azelőtt, hogy bármennyi zsetont is beraknánk a potba.
  3. Hangosan kimondani az „emelek” szót, mielőtt a megadáshoz elegendő összeget beraknánk a potba, majd a cselekvést befejezni egy újabb mozdulattal a játékos zsetonkupaca irányába.
 13. Emelés a tét felével – Ha egy játékos által berakott emelés az előző tétnek legalább az 50%-a, de a minimum emelésnél kisebb, az adott játékosnak ki kell egészítenie a tétet egy teljes emelés összegére. Az emelés összege a minimális emelés összege lesz. Ha egy játékos által berakott emelés kevesebb, mint az előző tét 50%-a, és a játékos nem jelentette be hangosan, hogy emel, akkor számára az előző tét megadása lesz kötelező.

 14. Allin emelés – Ha egy allin emelés kisebb, mint egy teljes emelés, akkor az előző emelők számára a licit lehetősége nem nyílik meg ismét.

 15. Nem szokványos és nem egyértelmű licitálás – A játékosok csak saját felelősségükre használhatnak nem hivatalos licitálási kifejezéseket és mozdulatokat. Elképzelhető, hogy ezeket a játékos szándékától eltérően értelmezik. Emellett ha egy bemondott tétnek jogosan több jelentése is lehet, a szabály alkalmazásakor a lehető legnagyobb összeget veszik figyelembe, ami nem nagyobb a tét előtt kialakult pot méreténél*. Pl.: NLHE 200-400, a pot összesen kevesebb mint 5 000. A játékos azt mondja: „Ötöt emelek.” Egyéb információ hiányában a tét 500 lesz. Ha a pot eléri vagy meghaladja az 5 000-et, a tét 5 000 lesz.

  *A pot minden addigi tét összessége, beleértve minden tétet, amely egy játékos előtt található, de még nem húzták be középre.

 16. Allin rejtett zsetonokkal – Egy elismert allin tét a játékos minden zsetonját magában foglalja, azokat is, amelyek rejtve vannak. Mindemellett az allin lévő játékosnak nem származhat előnye a rejtett zsetonokból.

  1. Példa – „A" játékos allin megy 21 000 zsetonnal, amit „B" játékos megad, aki előtt 100 000 zseton van. Ahogy berakja középre a zsetonjait, „A" játékos észrevesz két 1 000-es zsetont a karja alatt. Ha „A” játékos nyeri a potot, csak 21 000 zsetont kap. Ha kiesik a versenyből abban a leosztásban, ellenfele megkapja a teljes 23 000-es zsetonkupacot.
  2. Példa – „A" játékos allin megy 50 000 zsetonnal, amit „B" játékos megad, aki előtt 55 000 zseton van. Ahogy berakja középre a zsetonjait, „A” játékos észrevesz két 10 000-es zsetont a karja alatt. Ha „A” játékos nyeri a potot, csak 50 000 zsetont kap. Ha veszít, ellenfele megkapja a teljes 55 000 zsetont a duplázásért.

5. Mutatás

 1. Szóbeli közlések – Egy leosztás győztesének meghatározásakor a kártyák számítanak. Egy játékos kártyáinak mibenlétét illetően a szóbeli közlések nem kötelező érvényűek, mindezek ellenére a Verseny stábjának döntése alapján büntetés róható ki arra a játékosra, aki szándékosan tévesen jelenti be a lapját.

 2. Allin mutatás – Ha egy játékos allin van, és minden akció véget ért, a lapokat képpel felfelé kell fordítani. Ha egy játékos véletlenül eldobja vagy bedobja a lapját, mielőtt azt megfordítanák, a Verseny stábja fenntartja a jogot arra, hogy visszaadja a kártyákat, amennyiben azok egyértelműen azonosíthatók. Azokra a játékosokra, akik allin helyzetben szándékosan bedobják a lapjukat, büntetés róható ki.

  1. Mellékpotok – Olyan helyzetben, mikor több játékos vesz részt a mellékpotban, és a főpotért folyó játékban egy játékos allin van, a mellékpotban érdekelt játékosok közül mindazok kötelesek megmutatni a lapjukat, akik a river utáni mutatásig eljutnak, valamint az allin lévő játékos is. A river utáni mutatáskor a mellékpotban érdekelt játékos sem dobhatja be úgy a lapját, hogy valaki a fő potban allin van. Az Osztó feladata megfordítani az élőnek tekintett lapokat, amelyek feljogosítanak a pot megszerzésére.
 3. Mutatás – Miután minden cselekvés lezajlott, az utolsó támadó jellegű akciót végrehajtó játékosnak kell elsőként megmutatnia a lapját, majd sorra a többieknek az óra járása szerinti irányban. Ha nem tettek be tétet az utolsó utcán, annak a játékosnak kell először mutatnia, akinek először kellett licitálnia ebben a licitkörben (pl. flop játékokban az osztógomb balján ülőnek, studban a magas lap tulajdonosának stb.). 

  1. A játékosoknak lehetőségük van arra, hogy amikor rajtuk van a sor, mutatás helyett eldobják a lapjukat, de azzal lemondanak a potra vonatkozó igényükről.
  2. Azokra a játékosokra, akik megtagadják a lapjuk megmutatását, vagy eldobják azt, az 53. szabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
 4. Nyerő kéz – A játékos köteles minden lapját megmutatni ahhoz, hogy megnyerhesse a kasszát. Ez arra az esetre is vonatkozik, ha az asztalt játssza meg. Ha csupán egy játékos marad, akinek van lapja, neki nem kell megmutatnia ahhoz, hogy megszerezze a potot. Például, „B” játékos nyit a riveren, amit "A" játékos megad. „B” játékos ezt követően bedobja a lapját, így „A” játékos egyedül marad a partiban, akinek van lapja. „A” játékos ekkor megkapja a potot anélkül, hogy meg kellene mutatnia a lapját.

  1. Teljes mutatás – Egy leosztás akkor jutott a teljes mutatásig, ha minden kártya képpel felfelé van fordítva az asztalon. A kártyák felvillantása, lengetése stb. nem tekinthető teljes mutatásnak. Addig nem kerül értékelésre egy kéz, és nem nyerheti meg a potot, amíg eleget nem tesz a teljes mutatás feltételeinek.
  2. Mutatás megtagadása – Ha egy játékos megtagadja az összes zárt lapjának megmutatását, az Osztó nem fordíthatja fel a maradék lapokat, hanem köteles odahívni a Terem személyzetének egy tagját. Ő felszólítja a játékost, hogy mutassa meg az összes lapját, különben behúzzák azokat. A játékos öt másodperc türelmi időt kap, ezután a Terem személyzetének tagja bejelenti, hogy a játékos lapja halott, és büntetést ró ki az illetőre a játék menetének hátráltatása miatt. Az asztalnál ülő többi játékos nem fordíthatja fel a másik játékos lapját. Ha mégis megteszi, a kéz érvényes marad, de a játékos, aki felfordította valaki másnak a lapját, büntetést kaphat az etikett megsértése miatt.
 5. A nyerő kéz mutatása – Bármely játékos, aki eljutott a mutatásig, kérheti, hogy megnézhesse bármely másik játékos lapját, akinél még ott a kártyája. Aki bedobja a lapját a dobott kártyák közé, többé már nem kérheti, hogy megnézhesse egy másik játékos kártyáját. A mutatásig jutó játékosok által megtekinteni kívánt lapokat is élő lapként fel kell fordítani, és azok igényt tarthatnak a potra. Bármely játékos, aki nem jutott el a mutatásig a leosztás során, nem kérheti egyik kéz megtekintését sem.

  1. Ha jogosan merül fel az összejátszás gyanúja két játékos között, a játékosok megkérhetik az Osztót, hogy tegye félre a kártyákat és szóljon a Terem személyzetének egy tagjának, aki megvizsgálja a leosztást.

6. Büntetések és etikett

 1. Közzététel – A játékosok kötelesek a verseny során mindvégig ügyelni társaik védelmére. Ennek megfelelően, akár részt vesznek egy leosztásban, akár nem, a játékosok számára tilos:

  1. Élő vagy eldobott lapok tartalmát közölni.
  2. A játékkal kapcsolatos tanácsokat adni vagy kritizálni, mielőtt minden cselekvésre sor kerülne.
  3. Kiértékelni egy kezet, amely esetén nem került sor teljes mutatásra.
  4. Bármely megfigyelővel megvitatni a leosztásokat vagy a stratégiát.
  5. Külső forrásból tanácsot kérni vagy azt elfogadni.
  6. Betartatásra kerül az „egy kéz, egy játékos” szabály.
 2. Televíziós kiemelt asztalok és zárt kártyák – A webes vagy televíziós közvetítéssel zajló versenyekre nevező játékosoktól elvárható, hogy működjenek együtt a forgatócsoporttal. Ez többek között magában foglalja a zárt kártyák megmutatását az asztalon elhelyezett minikamerának. Aki ezt elmulasztja, büntetésben részesülhet.

 3. Felfordult lapok – Ha egy játékos mögött még másokon van a sor, hogy cselekedjenek, mégis felfordítja a lapját, akkor büntetés szabható ki rá. Az asztal minden játékosa számára láthatóvá kell tenni azt a lapot, ami felfordult.

  1. Felfordítás és bedobás – Büntetésben részesülhet az a játékos, aki megmutatja a lapját egy másik játékosnak, aki már dobott, majd maga is eldobja a lapját. Azokra a játékosokra, akik ezt rendszeresen elkövetik, büntetés kiszabására kerül sor.
 4. Összejátszás – A póker egyéni játék. Tilos az összejátszás, a zsetonátadás és összefogni annak érdekében, hogy egyes játékosok túléljék a buborékot (pl. az asztalon mindenki folyamatosan rádobja a nagyvakra a buborékban) stb., valamint ezek büntetést vonnak maguk után.

 5. Az etikett megsértése – A Verseny stábja által kiszabott büntetést von maga után az etikett ismételt megsértése. A példák magukban foglalják többek között, ha egy játékos szükségtelenül hozzáér egy másik játékos kártyáihoz vagy zsetonjaihoz, a játék késleltetését, több alkalommal kéz előtt cselekvést, a zsetonok csapkodását, szándékosan az Osztótól túl távoli tétek berakását vagy a túlzott csevegést is. Emellett a túlzott, teátrális ünneplés, a nem megfelelő viselkedés vagy cselekedetek, gesztusok, illetve magaviselet is büntetést vonhat maga után. Az etikett megsértésének számít továbbá a más játékosok játékstílusát becsmérlő viselkedés, valamint annak minősítése, hogy egyes játékosok hogyan játszottak vagy miként játszanak a versenyen.

 6. Csúnya beszéd – Más játékosok, a Verseny stábja, a helyszín személyzete vagy más dolgozó becsmérlése nem elfogadható viselkedés. A bármely más játékossal vagy a stáb egy tagjával szemben használt csúnya, obszcén vagy durva beszéd büntetést vonhat maga után. Ha egy játékos ismételten csúnya, obszcén vagy durva szavakat használ úgy, hogy azt nem egy bizonyos embernek szánja, akkor is büntetésben részesülhet.

 7. Minden résztvevő köteles udvarias és kulturált viselkedést tanúsítani minden Esemény során a versenyek minden helyszínén. Ha egy személy nem megfelelő viselkedést tapasztal egy másik személy részéről, azonnal szólnia kell a Verseny stábjának. Ez magában foglalja többek között azokat az eseteket is, ha egy játékos személyi higiénéje vagy egészségi állapota zavaró az asztalnál ülő többi játékos számára. Annak megítélése, hogy egy személy személyes higiénéje vagy egészségi állapota zavaró-e más játékosok számára, a Verseny stábjának feladata, aki saját hatáskörében szankciókat szabhat ki arra a játékosra, aki nem hajlandó a helyzetet a PokerStars Live megelégedésére megoldani.

 8. A PokerStars Live és/vagy a Versenyigazgató, illetve a Verseny stábja büntetést szabhat ki bármely olyan cselekedetért, amely a PokerStars Live és/vagy a Versenyigazgató vagy a Verseny stábja saját jogkörben hozott döntése alapján nem felel meg az Esemény hivatalos szabályainak vagy érdekeinek.

 9. Büntetések – Saját kizárólagos jogkörében a PokerStars Live és/vagy a Versenyigazgató vagy a verseny személyzete kiszabhat büntetéseket (az alábbiakban felsoroltak szerint), amelyek a szóbeli figyelmeztetéstől egészen a diszkvalifikálásig és a PokerStars Live élő eseményeiről való kizárásig terjedhetnek. Büntetés róható ki összejátszás, becsmérlés vagy bomlasztó viselkedés miatt is. Büntetés kiszabására kerül sor, ha egy játékos ledob egy kártyát az asztalról, erőteljesen dobja be a lapját, így egy vagy több kártya felfordul, rendszeresen lassan cselekszik, megszegi az „egy kéz, egy játékos” szabályt vagy hasonló viselkedést mutat. Más játékosok, a Verseny stábja a helyszín személyzete vagy más dolgozó becsmérlése nem elfogadható viselkedés.

  1. Büntetések – Ezek magukban foglalják többek között a következőket – Szóbeli figyelmeztetés, kiültetés egy vagy több leosztás erejéig, kiültetés egy vagy több kör erejéig (egy kör annyi leosztást foglal magában, amennyi játékos ül az adott versenyasztalnál, tehát 6 játékos esetén 6 leosztás), halott kézzé nyilvánítás, kiesés a versenyből, kizárás a versenyből (a megszerzett nyeremény elkobzásával), kitiltás az eseményről, kizárás a verseny szponzora által rendezett minden eseményről.
  2. A büntetés mértéke – A büntetések kiszabása nem feltétlenül a súlyosságuk folyamata szerint történik. A Verseny stábja diszkvalifikálhat egy játékost az első szabályszegés esetén is, ha a cselekedetének súlya azt indokolja. A játékosoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a büntetéssel sújtható cselekedeteik szankcióinak skálája igen széles, ezek akár már az első szabályszegés esetén is alkalmazhatók.
  3. Leosztásból/körből való kiültetés – A játékost felszólítják, hogy távozzon az asztaltól egy vagy több leosztás vagy egy vagy több kör idejére. A játékos által kihagyott leosztás beleszámít a kiszabott büntetésbe. Azok a játékosok, akikre adott számú leosztásból/körből való kimaradást szabtak ki büntetésül, kívül kell maradniuk a verseny területén a büntetés időtartama alatt. Az Osztó köteles tájékoztatni a Terem személyzetét, amikor egy büntetéssel sújtott játékos visszatér az asztalhoz.
  4. Mozgó büntetés – A játékosra kiszabott büntetések a játékossal együtt mozognak. Ha „A” játékos kétkörös kiültetéses büntetést kap (16 leosztás) a nap végén, és abból csak 5 leosztás telik el, feljegyzik a büntetést, és az illetőnek a további 11 leosztásos büntetést a következő nap kell letöltenie. Ezt kell alkalmazni a felbontott asztalok, átültetések stb. esetén is.
  5. Kiejtéses büntetés – A versenyből kieső játékosok a kiesésükkel megszerzett helyezést kapják.
   1. Példa – 15 játékos maradt (100 hely fizet), és „A” játékos nem térhet vissza a kaszinóba a pókerversenytől függetlenül elkövetett cselekedete miatt. A játékos zsetonjait leveszik az asztalról és feljegyzik, hogy a 15. helyen végzett.
  6. Diszkvalifikálás büntetés – Azoknak a játékosoknak a zsetonjait, akiket diszkvalifikálnak a versenyből, leveszik az asztalról, nevezési díjuk bennmarad a nyereményalapban, és nem jogosultak semmilyen pénzbeli díjra. A diszkvalifikált játékosnak azonnal el kell hagynia a verseny területét.
 10. Versenykellékek – A PokerStars Live versenyeken használt zsetonok nem rendelkeznek pénzbeli értékkel, és a PokerStars Live kizárólagos tulajdonába tartoznak, valamint tilos azokat a verseny területéről és az adott eseményről elvinni. Ha egy játékosról kiderül, hogy zsetonokat vitt át egyik eseményről a másikra, vagy adott át egyik játékos a másiknak, az adott játékosra büntetés szabható ki, ami akár diszkvalifikálás vagy kitiltás is lehet PokerStars Live események mindegyikéről.

 11. Hivatalos nyelv: Az Amaya US által New Jerseyben rendezett Események vonatkozásában a játék során minden asztalnál betartatjuk a csak angol nyelvű kommunikációra vonatkozó szabályt. Azok a Résztvevők, akik megszegik ezt a szabályt, akár kizárásig terjedő büntetéssel is sújthatók.

 12. Lemondás joga: A szervező kaszinóval együtt, amelyben az Esemény megtartására sor kerülne, a PokerStars Live fenntartja a jogot arra, hogy bármely Eseményt vagy Versenyt a saját kizárólagos döntési jogkörében eljárva lemondjon vagy megváltoztasson.