Πολιτική Απορρήτου του PokerStars Live

Ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων. Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής απορρήτου ("Πολιτική απορρήτου"), ο "υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων" (δηλαδή ο υπεύθυνος για τη συλλογή, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών) θα σημαίνει, ανάλογα με την τοποθεσία που διεξάγεται το Event στο οποίο συμμετέχετε, Global Poker Tours Limited (“GPTL") ή Rational Live Events (Malta) Limited (“Rational Malta") ή Rational Live Events Macau Limited (“Rational Macau") ή TSG Interactive US Services Limited (“TSG Interactive US") (συλλογικά η 'Εταιρεία Event', 'εμείς', 'μας' ή 'εμάς') ή μια θυγατρική της Εταιρείας Event, η ελέγχουσα εταιρεία της Εταιρείας Event και οποιαδήποτε θυγατρική μιας τέτοιας μητρικής εταιρείας.

Αναφορές σε "Τουρνουά" παρακάτω θα σημαίνουν όλα τα live τουρνουά πόκερ και παιχνίδια μετρητών (το καθένα "Τουρνουά") που αποτελούν μέρος των event του PokerStars Live, όπως αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, "European Poker Tour", "Asia Pacific Poker Tour", "PokerStars Caribbean Adventure", "Brazilian Series of Poker", "PokerStars Players NL Hold'em Championship", και/ή "PokerStars MEGASTACK" (το καθένα από τα οποία πρέπει να αναφέρεται ως “Event"). Αναφορές σε “Όμιλο" συνεπάγεται τη σχετική εταιρεία event μαζί με τις θυγατρικές της και οποιαδήποτε μητρική εταιρεία αυτής της εταιρείας event και οποιαδήποτε θυγατρική μιας τέτοιας μητρικής εταιρείας και οποιαδήποτε συνδεόμενη εταιρεία με τον όμιλο εταιρειών γνωστό ως “The Stars Group”.

Η δέσμευσή μας για το απόρρητο των παικτών μας. Δεσμευόμαστε να διατηρούμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται από εμάς, χρησιμοποιώντας την πιο προηγμένη τεχνολογία και διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών, όλα σύμφωνα με τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών τυχερών παιχνιδιών.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Ο σκοπός της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου είναι να σας εξηγήσουμε πώς συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και ασφαλίζουμε τις πληροφορίες σας, καθώς και να σας εξηγήσουμε τα δικαιώματα σας σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες και τη χρήση τους.

Οι νομικές μας υποχρεώσεις Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, θα συμμορφωνόμαστε είτε με τους όρους του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων της Νήσου του Μαν του 2002 (“Νόμος του IOM”) όσον αφορά οποιοδήποτε θέμα που αφορά το GPTL, τη Rational Macau ή τη TSG Interactive US ή, εναλλακτικά, το Κεφάλαιο 440 του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Μάλτας ("Νόμος της Μάλτας") σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά τη Rational Malta. Συλλογικά, ο Νόμος του IOM και ο Νόμος της Μάλτας θα αναφέρονται στο παρόν ως ο “Νόμος”. Ενδέχεται να γίνει επεξεργασία ή μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, από άλλα μέλη του ομίλου εταιρειών μας, από τους συνεργάτες μας, τα πρακτορεία μας και τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, σε δικαιοδοσίες εκτός της Νήσου του Μαν και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε αυτή την περίπτωση θα συμμορφωθούμε με τους όρους του Νόμου που εξασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται μόνο σε δικαιοδοσίες που πληρούν τις διάφορες προϋποθέσεις ‘καταλληλότητας’ όσον αφορά στην προστασία δεδομένων.

Τι σημαίνουν οι όροι με κεφαλαία; Εκτός αν τους δίνουμε κάποια συγκεκριμένο νόημα σε αυτή την πολιτική απορρήτου, οι όροι με κεφαλαία θα έχουν τη σημασία που δίνεται σε αυτούς στους Όρους και Προϋποθέσεις του PokerStars Live , που υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε αντιφατικής διάταξης αυτής της πολιτικής απορρήτου.

Η συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου

 1. Συμφωνία: Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία PSLive ή συμμετέχοντας σε ένα event, εσείς ("Χρήστης" ή "εσείς") συμφωνείτε με τους όρους αυτής της πολιτικής απορρήτου όπως μπορεί να τροποποιείται από εμάς κατά καιρούς, πέραν του ότι θα σας ρωτήσουμε ξεχωριστά, όταν μας παρέχετε τα στοιχεία σας αν συναινείτε να λαμβάνετε διαφημιστικές ανακοινώσεις από: (α) εμάς, και επίσης, (β) από τρίτους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών με τους οποίους μπορούμε να μοιραζόμαστε τα στοιχεία σας. Τροποποιήσεις: Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς. Η τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ άμεσα από τη στιγμή που μια τέτοια αλλαγή θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του PSLive site (“Ιστοσελίδα"). Επομένως, σας συνιστούμε να επισκέπτεστε την τρέχουσα πολιτική απορρήτου τακτικά, για να είστε βέβαιοι ότι γνωρίζετε την τρέχουσα έκδοση και τις τυχόν αλλαγές που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε. 

^ Επιστροφή στην κορυφή

Τι δεδομένα συλλέγονται και για ποιο σκοπό

 1. Στοιχεία εγγραφής: Στα πλαίσια της διαδικασίας ανοίγματος ενός λογαριασμού PSLive, της χρήσης του συστήματος του PSLive και για να μας επιτρέψετε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς, θα σας ζητήσουμε να παρέχετε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε, όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση email, χώρα κατοικίας και εθνικότητα καθώς και πιστοποίηση ότι είστε τουλάχιστον 18 χρονών ή παραπάνω σε δικαιοδοσίες όπου διεξάγεται το Event όπου η ελάχιστη ηλικία συμμετοχής είναι μεγαλύτερη από 18. Το όνομα με το οποίο κάνετε εγγραφή πρέπει να είναι το δικό σας. Επιπλέον, είναι σημαντικό να συμπληρώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας με έγκυρες πληροφορίες, καθώς θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης της ταυτότητάς σας και για τους άλλους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Πρέπει να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε σχετικές αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία που μας έχουν παρασχεθεί και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για τυχόν ζημιά που μπορεί να υποστείτε εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μας ειδοποιήσατε για τυχόν αλλαγές στις προσωπικές πληροφορίες που έχετε παρέχει σε εμάς. Διατήρηση δεδομένων: Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην τρέχουσα Πολιτική Απορρήτου, που περιλαμβάνει οποιαδήποτε περίοδο ιστορικής διατήρησης που ενδέχεται να απαιτείται για ρυθμιστικούς σκοπούς. Δε συλλέγουμε περισσότερα προσωπικά στοιχεία από τους χρήστες μας από όσα απαιτούνται για τους σκοπούς μας και οι πολιτικές διαχείρισης δεδομένων μας περιλαμβάνουν τη διαγραφή οποιονδήποτε προσωπικών στοιχείων δε χρειαζόμαστε πια. Πριν από τις 25 Μαΐου 2018 ("Ημερομηνία GDPR Live"), σε περίπτωση που κλείσετε (ή κλείσουμε εμείς) τον λογαριασμό σας PSLive με εμάς, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για 5 (πέντε) χρόνια από την ημερομηνία κλεισίματος έτσι ώστε να σας βοηθάμε με οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε σχετικά με τη συμμετοχή σας στα Event μας. Για κλεισίματα λογαριασμών που πραγματοποιήθηκαν μετά την Ημερομηνία GDPR Live, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για 2 (δύο) χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού. Σκοποί: Εμείς, τα μέλη του ομίλου εταιρειών μας, οι θυγατρικές μας και τα τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς ή σε εσάς για λογαριασμό μας, θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία για τον σκοπό της διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας και θα σας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσετε το σύστημα του PSLive ή/και τη συμμετοχή σας και τη συμμετοχή σε ένα Event. Συγκεκριμένα, αυτό περιλαμβάνει τους ακόλουθους σκοπούς, αλλά διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, ο οποίος είναι λογικά παρεπόμενος στη δραστηριότητα της χορηγίας, της φιλοξενίας, της διοίκησης ή της διοργάνωσης Event:
  • για την επιβεβαίωση χρηματοοικονομικών συναλλαγών,
  • για την αξιολόγηση της δραστηριότητας τυχερών παιχνιδιών σας για σκοπούς υπεύθυνου παιχνιδιού,
  • για την παροχή των υπηρεσίες PSLive σε εσάς,
  • για σκοπούς εξακρίβωσης, επικύρωσης και πιστοποίησης,
  • για στατιστική ανάλυση και έρευνα,
  • για έρευνα και ανάπτυξη,
  • για marketing, έρευνα αγοράς, έρευνες πελατών και δημιουργίας προφίλ πελατών,
  • για ανάλυση δεδομένων,
  • συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις της άδειας και των ρυθμιστικών αρχών,
  • για την καταπολέμηση κινδύνων ασφαλείας και δόλιας δραστηριότητας.

^ Επιστροφή στην κορυφή

Προϋποθέσεις για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών

 1. Προϋποθέσεις: Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για διάφορους λόγους, ο καθένας από τους οποίους προβλέπεται από τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων.

  Συγκατάθεση

  Η επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων θα είναι πρωτίστως απαραίτητη για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τη διακριτική επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, στην προκειμένη περίπτωση τα προσωπικά σας στοιχεία θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τη συναίνεση αυτή και θα μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας εγγράφως. Για παράδειγμα, η συγκατάθεσή σας θα χρειαστεί για να σας στέλνουμε εμπορικές και διαφημιστικές επικοινωνίες.

  Εκτέλεση σύμβασης, συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.

  Μπορεί επίσης να είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία όπου είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας σύμβασης (όπως οι Όροι και Προϋποθέσεις του PokerStars Live) ή για να συμμορφωθούμε με τις διάφορες νομικές ή/και ρυθμιστικές ευθύνες μας, που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, τη συμμόρφωση με τους όρους των εφαρμοστέων αδειών τυχερών παιγνίων (είτε κατέχονται από εμάς είτε από κάποιο άλλο τρίτο μέρος στον τόπο του οποίου διεξάγεται το Event) και συμμορφώνονται με οποιαδήποτε νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

  Δικαιολογημένα συμφέροντα

  Τέλος, μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν θεωρούμε ότι η επεξεργασία αυτή είναι στα δικαιολογημένα συμφέροντά μας (ή ενός τρίτου μέρους) και υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι η επεξεργασία αυτή δε θα βλάψει τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Παραδείγματα επεξεργασίας από εμάς σύμφωνα με δικαιολογημένα συμφέροντα περιλαμβάνουν: (i) όπου αποκαλύπτουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εταιρείες του ομίλου μας μετά από αναδιάρθρωση ή για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς, (ii) όπου εντοπίζουμε ορισμένες εταιρείες που μπορούν να σας προσφέρουν πρόσθετα οφέλη στις υπηρεσίες μας ή να μας δώσουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας, (iii) ανίχνευση και διατήρηση πληροφοριών σχετικά με άτομα με ζητήματα τυχερών παιχνιδιών, (iv) διαφύλαξη της ακεραιότητας των Event μας με την καταπολέμηση, την υποβολή εκθέσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με απάτη, παράνομη δραστηριότητα ή κλοπή ταυτότητας, v) τήρηση των κανονιστικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων, (vi) σχεδιασμό ενός προσαρμοσμένου συστήματος ανταμοιβών για τους παίκτες.

^ Επιστροφή στην κορυφή

Κοινοποίηση στοιχείων, αποκαλύψεις και αποδέκτες

 1. Ειδικές γνωστοποιήσεις. Μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ως εξής:
  • σε οποιονδήποτε αποδέκτη, εφόσον απαιτείται από το νόμο ή από την ρυθμιστική αρχή,
  • σε κάθε ρυθμιστικό φορέα ή οργανισμό ή αρχή έκδοσης αδειών,
  • σε τρίτους για σκοπούς διευθέτησης ή εκτέλεσης πληρωμών σε σχέση με τυχόν κέρδη τα οποία ενδέχεται να δικαιούστε από τη συμμετοχή σε ένα Event, 
  • σε τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς ή για λογαριασμό μας,
  • σε τρίτα μέρη για σκοπούς marketing, δεδομένου ότι έχετε συναινέσει ή δεν έχετε εκφράσει αντιρρήσεις, ανάλογα με την περίπτωση, όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 παρακάτω,
  • σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που εξαγοράζει εμάς ή την επιχείριση ή ένα μέρος από εμάς ή της επιχείρησής μας,
  • εάν θεωρούμε ότι μια τέτοια ενέργεια είναι αναγκαία:
   i. για συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή συμμόρφωση με τη νομική διαδικασία που παρέχεται σε εμάς,
   ii. για την προστασία και διαφύλαξη των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας μας,
  • με τη συγκατάθεσή σας,
  • με σκοπό την αποκατάσταση ζημιάς ή
  • όπως ορίζεται στην Παράγραφο 5 παρακάτω.
 2. Γενικές γνωστοποιήσεις: Εκτός από τα συγκεκριμένα παραδείγματα των γνωστοποιήσεων που αναφέρονται παραπάνω, μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους υπαλλήλους μας, υπαλλήλους άλλων εταιρειών στον όμιλο εταιρειών μας, στους πράκτορές μας και σε τρίτα μέρη, παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών σε εμάς σε σχέση με εσάς ως χρήστης της υπηρεσίας PSLive. 
 3. Συνδυασμένα προσωπικά δεδομένα: Μπορούμε να συνδυάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από τη χρήση της υπηρεσίας PSLive ή/και τη συμμετοχή σε κάποιο Event σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Απορρήτου με άλλες πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση άλλων υπηρεσιών που διαχειρίζεται ο Όμιλος καθώς και όλα τα προϊόντα που σχετίζονται ή είναι βοηθητικά σε αυτά, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών κινητής και κοινωνικής δικτύωσης. Θα μεταχειριστούμε αυτές τις συνδυαστικές πληροφορίες και θα τις χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με τους σκοπούς που ορίζονται στην πολιτική απορρήτου.

^ Επιστροφή στην κορυφή

Εμπιστευτικότητα

 1. Τι κάνουμε; Καταβάλλουμε σημαντικές προσπάθειες για να διατηρήσουμε εμπιστευτική την ταυτότητα σας, τις προτιμήσεις σας και άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από τους Χρήστες μεμονωμένα και δεν πρόκειται εις γνώσιν μας να επιτρέψουμε την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες σε κανέναν έξω από τον Όμιλό μας, εκτός από τον ίδιο τον Χρήστη, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Έχουμε επενδύσει σημαντικά στο διακομιστή μας, σε τεχνολογίες βάσης δεδομένων, αντιγράφων ασφαλείας, firewall (τείχος προστασίας) και κρυπτογράφησης ώστε να προστατεύσουμε τα στοιχεία που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες εφαρμόζονται και αποτελούν τμήμα της κορυφαίας αρχιτεκτονικής ασφαλείας μας.

  Τι μπορείτε να κάνετε; Θα πρέπει και εσείς από την πλευρά σας να κάνετε ό,τι είναι δυνατό για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα Διαπιστευτήρια Σύνδεσής σας στο PokerStars είναι εμπιστευτικά και είστε υποχρεωμένος/η να τα διατηρείτε εμπιστευτικά συνεχώς και να κάνετε ό,τι είναι δυνατό για την προστασία της μυστικότητας και της εμπιστευτικότητάς τους.

^ Επιστροφή στην κορυφή

Περιορισμοί εμπιστευτικότητας

 1. Νομικά απαιτούμενες γνωστοποιήσεις. Λόγω του ισχύοντος νομικού, ρυθμιστικού και ασφαλιστικού πλαισίου, μπορεί να χρειαστεί, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αποκαλύψουμε αναγνωρίσιμα στοιχεία για τους Χρήστες μας και ενδέχεται να μη μας επιτρέπεται να σας πληροφορήσουμε για αυτό. Θα κάνουμε εύλογες προσπάθειες να περιορίσουμε τέτοιες γνωστοποιήσεις: (α) σε περίπτωση που πιστεύουμε ότι καλή την πίστη απαιτείται να το πράξουμε ως απάντηση σε κλήτευση, ένταλμα ή άλλη νομική διαδικασία, ή (β) όπου κρίνεται απαραίτητο για να ταυτοποιήσουμε, επικοινωνήσουμε ή προβούμε σε νομική πράξη εναντίον ατόμων ή οντοτήτων για τη διατήρηση και/ή την επιβολή των δικαιωμάτων μας Επιπλέον, μπορούμε, και μας εξουσιοδοτείτε να, γνωστοποιήσουμε την ταυτότητα Χρήστη σας, το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση, την πόλη, την πολιτεία, τον ταχυδρομικό κώδικα, τη χώρα, τον αριθμό τηλεφώνου, το email, τη δραστηριότητα λογαριασμού, τις συναλλαγές, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες με άλλους Χρήστες,όπως και χρηματοοικονομικές πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάθεση και εξαργύρωση σε ανεξάρτητους πράκτορες μας και κυβερνητικά σώματα όπως εμείς, στη διακριτική μας ευχέρεια, κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο ή πρέπον σε σχέση με διερεύνηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εξαπάτησης, παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, πειρατείας ή άλλης άνομης πράξης ή δραστηριότητας η οποία μπορεί να μας καταστήσει νομικά υπεύθυνους.

^ Επιστροφή στην κορυφή

Κοινοποίηση απορρήτου κατά νομική απαίτηση

 1. Μάρκετινγκ Ομίλου. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου σας για να σας παρέχουμε νέα, προωθητικές ενέργειες και άλλες προσφορές μάρκετινγκ. Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε αυτές τις διαφημιστικές επικοινωνίες, ενημερωτικά δελτία και προσφορές μάρκετινγκ, μπορείτε να εξαιρεθείτε από την παραλαβή τους είτε όταν κάνετε εγγραφή αρχικά μαζί μας είτε ακολουθώντας τις οδηγίες εξαίρεσης που περιλαμβάνονται σε κάθε επικοινωνία. Επιπλέον, δικαιούστε ανά πάσα στιγμή να μας ειδοποιήσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημιστικές επικοινωνίες από εμάς και μπορείτε να το κάνετε αυτό μέσω email στην υποστήριξη.
 2. Προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών από τρίτους. Σε περίπτωση που μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τη διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου σας με τρίτους, έτσι ώστε να μπορούν να σας στέλνουν προσφορές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ζητήσετε να μη λαμβάνετε τέτοιου είδους προσφορές, αποστέλλοντας ένα κενό μήνυμα με τη λέξη ‘Remove’ στη γραμμή θέματος στην υποστήριξη. Αν ζητήσετε να μη λαμβάνετε πλέον αυτές τις προσφορές, θα αφαιρέσουμε τα στοιχεία σας από τις λίστες διανομής μάρκετινγκ και από οποιεσδήποτε μελλοντικές λίστες που ενδέχεται να κοινοποιήσουμε στους συνεργάτες μας στον τομέα του μάρκετινγκ. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστεί να απεγγραφείτε ξεχωριστά από επικοινωνίες που αποστέλλονται από συνεργάτες μας οι οποίοι έχουν λάβει τα στοιχεία επικοινωνίας σας πριν την αίτηση αφαίρεσής σας από τις λίστες.
 3. Δημοσιότητα. Η χρήση του ονόματος και των στοιχείων σας δημόσια θα γίνει μόνο με τη γραπτή συγκατάθεσή σας.

^ Επιστροφή στην κορυφή

Τα δικαιώματα σας σε σχέση με τις πληροφορίες σας

 1. Δικαίωμα να ζητήσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς. Σκοπός μας είναι να διατηρούμε τα δεδομένα σας όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για να εξετάσετε, να αλλάξετε ή να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των στοιχείων σας ή για να αλλάξετε και να διορθώσετε τα στοιχεία σας σύμφωνα με τα δικαιώματά σας με βάση τον αντίστοιχο νόμο. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να απαιτήσουμε αποδεικτικά στοιχεία και να είμαστε ικανοποιημένοι ως προς την ταυτότητά σας προτού λάβουμε οποιαδήποτε ενέργεια ζητήσετε. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, όπως ορίζεται σε αυτήν την παράγραφο 12, στείλτε email στην υποστήριξη. Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να σας χρεώσουμε με ένα μικρό ποσό για την κάλυψη των εξόδων διεκπεραίωσης της αίτησής σας σχετικά με οποιοδήποτε αίτημα που υποβάλετε σχετικά με αυτό το θέμα ή να ασχοληθούμε με το αίτημά σας σύμφωνα με τον αντίστοιχο νόμο.
 2. Επιπλέον δικαιώματα. Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:
  1. δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία που ενδέχεται να προκαλέσει ή προκαλεί ζημία ή αγωνία,
  2. δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αποφάσεις που λαμβάνονται με αυτοματοποιημένα μέσα,
  3. δικαίωμα σε ορισμένες περιπτώσεις να έχετε ανακριβή προσωπικά δεδομένα να διορθώνονται, να μπλοκάρονται, να διαγράφονται ή να καταστρέφονται, και
  4. δικαίωμα να ζητήσετε αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν από παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

Αν δεν είστε βέβαιος για τα δικαιώματά σας ή σας απασχολεί το πώς γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, πρέπει να επικοινωνήσετε με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (βλ. Άρθρο 15). Αν επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τα δικαιώματά σας, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας ή την αντίρρησή σας. Σημειώστε, ωστόσο, ότι δεν είναι απόλυτα όλα τα δικαιώματα.

^ Επιστροφή στην κορυφή

Cookies

 1. Τα cookies είναι μια συμβολοσειρά που αποτελείται από πληροφορίες που εγκαθίσταται στο προσωπικό σας desktop, το laptop ή τη φορητή συσκευή σας (κάθε ένα “Συσκευή”) όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Στη συνέχεια, αποστέλλονται πίσω στην ιστοσελίδα από την οποία προέρχονται σε κάθε επακόλουθη επίσκεψη ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα που αναγνωρίζει αυτά τα cookies. Κάντε κλικ εδώ  για πληροφορίες σχετικά με τα cookies και το τι κάνουν.

  Τα cookies είναι πολύ χρήσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλούς διαφορετικούς σκοπούς. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα αποτελεσματικής πλοήγησης μεταξύ σελίδων, η αποθήκευση των προτιμήσεών σας και γενικά η βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη. Μερικές φορές τα cookies χρησιμοποιούνται για να διασφαλιστεί ότι οι διαφημίσεις που βλέπετε online είναι σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να μπορούμε να καταγράφουμε τις παραπομπές στις ιστοσελίδες μας, για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και για να παράγουμε ανώνυμα στατιστικά δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούμε για να βελτιώνουμε την εμπειρία των χρηστών στις ιστοσελίδες μας. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για να μετρήσουμε κατά πόσο οι διαφημιστικές καμπάνιες που διεξάγουμε είναι αποτελεσματικές, για να περιορίσουμε τον αριθμό εμφάνισης μιας διαφήμισης, για να θυμόμαστε ότι έχετε επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας και για να παρέχουμε διαφημίσεις που είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας.

  Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies μας και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα, πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies ή να ελέγξετε τη χρήση τους καθώς και ποια cookies που έχουν οριστεί στη δυσκευή σας μπορούν να βρεθούν στους συνδεδεμένους ιστότοπούς μας.

^ Επιστροφή στην κορυφή

Περισσότερες πληροφορίες

 1. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πώς προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Επικοινώνησε με την υποστήριξη. Μπορείτε επίσης να λάβετε πολύ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων και το απόρρητο από το γραφείο του Επιτρόπου Πληροφόρησης της Νήσου του Μαν και/η το γραφείο του Επιτρόπου Πληροφόρησης και Προστασίας Δεδομένων (Μάλτα).

^ Επιστροφή στην κορυφή

Τελευταία αναθεώρηση της Πολιτικής Απορρήτου: 29 Νοεμβρίου 2018