Όροι & προϋποθέσεις του PokerStars Live και του συστήματος PSLive

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις (‘Συμφωνητικό’) πρέπει να διαβαστούν από εσάς (ο ‘Χρήστης’, ο ‘Παίκτης’ ή ‘εσείς’) στο σύνολό τους, μαζί με την πολιτική απορρήτου του PokerStars Live, τους κανόνες τουρνουά πόκερ και τους κανόνες πόκερ για παιχνίδια μετρητών, πριν τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε τουρνουά live πόκερ και παιχνίδια μετρητών (καθένα ως ‘Τουρνουά’) που αποτελούν μέρος των event του PokerStars Live όπως είναι ενδεικτικά αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, τα ‘European Poker Tour (EPT)’, ‘Asia Pacific Poker Tour (APPT)’, ‘Brazilian Series of Poker (BSOP)’, ‘PokerStars Players NL Hold'em Championship (PSPC)’, η/και ‘PokerStars MEGASTACK’ (καθένα από αυτά θα αναφέρεται ως ‘Event’). Ο όρος Event θα περιλαμβάνει επίσης την εγγραφή σας και την αποδοχή αυτής από το σύστημα PSLive μας (όπως ορίζεται στη Ρήτρα 1 παρακάτω) το οποίο απαιτείται για την εγγραφή και το παιχνίδι σε οποιοδήποτε τέτοιο event.

Με την αποδοχή αυτού του Συμφωνητικού, αναγνωρίζετε ότι τα ‘PokerStars Live’, ‘PSLive’, ‘EPT’, ‘APPT’, ‘BSOP’, ‘PSPC’, ‘PokerStars MEGASTACK’ και ‘PokerStars’ είναι brands που ανήκουν και διαχειρίζονται από έναν όμιλο εταιρειών, γνωστό ως ‘Flutter Group’. Διαφορετικές εταιρείες του Flutter Group οργανώνουν διαφορετικά Event ανάλογα με την τοποθεσία όπου πραγματοποιείται το σχετικό Event. Ανάλογα με το Event στο οποίο συμμετέχετε, θα βρίσκεστε σε σύμβαση με μία από τις εταιρείες του Flutter Group, όπως η Global Poker Tours Limited (‘GPTL’) ή η Rational Live Events (Malta) Limited (‘Rational Malta’) ή η Rational Live Events Macau Limited (‘Rational Macau’) ή η TSG Interactive US Services Limited (‘TSG Interactive US’) (μεμονωμένα, η ‘Εταιρεία Event’, ‘εμείς’, ‘μας’ ή ‘εμάς’). 

Πριν από τη συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε Event, μπορεί να σας ζητηθεί να συμφωνήσετε και να δεσμευτείτε από ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις του χώρου του καζίνο που ενεργεί ως κάτοχος της άδειας και διαχειριστής του Event (‘Όροι και προϋποθέσεις χώρου καζίνο’). Οι λεπτομέρειες των όρων και προϋποθέσεων του χώρου του καζίνο θα παρέχονται από ή θα διατίθενται μέσω του χώρου του καζίνο.

Επισημαίνεται ότι αυτό το Συμφωνητικό: (α) είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την ανάλογη Εταιρεία Event, (β) αποτελεί ολόκληρη την συμφωνία μας μαζί σας σε σχέση με τη συμμετοχή σας στο σχετικό(-ά) Event που διαχειρίζεται η Εταιρεία Event (και τη χρήση του συστήματος PSLive από εσάς) όπου ισχύει, (γ) αντικαθιστά οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες ανάμεσα σε εσάς και την ανάλογη Εταιρεία Event ή οποιαδήποτε άλλο μέλος του Flutter Group σε σχέση με τα Event.

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ PSLIVE

 1. Θα πρέπει να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας σε εμάς, ώστε να σας δοθεί η άδεια να συμμετέχετε σε ένα Event. Αποκλειστικά κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, θα επιτρέπουμε στους παίκτες να εγγράφονται είτε:

  (α) αυτοπροσώπως στην αίθουσα όπου διεξάγεται το Event ή
  (β) μέσω του online συστήματος εγγραφών μας PSLive ('Σύστημα PSLive') στα Event όπου το σύστημα PSLive είναι διαθέσιμο.

 2. Στα Event, όπου είναι διαθέσιμο και χρησιμοποιείται το σύστημα PSLive, θα λαμβάνετε μια κάρτα εγγραφής όταν εγγράφεστε για πρώτη φορά ('Κάρτα PSLive'). Αν η υπογραφή σας δεν έχει καταγραφεί ή συμπληρωθεί στη φόρμα εγγραφής σας αλλά συμμετέχετε παρόλα αυτά στο Event έχοντας ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τους όρους αυτού του Συμφωνητικού και συμφωνείτε να τηρείτε όλους τους όρους που περιέχονται στο παρόν.

 3. Αν κάνετε χρήση του Συστήματος PSLive θα πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία για να είναι δυνατή η εγγραφή και το άνοιγμα λογαριασμού στο Σύστημα PSLive ('Λογαριασμός PSLive'). Αναγνωρίζετε, εγγυάστε και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να εξασφαλίσετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία που σχετίζονται με τον λογαριασμό PSLive σας είναι σωστά και ενημερωμένα ανά πάσα στιγμή. Ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τέτοια προσωπικά δεδομένα

 4. Στα event που χρησιμοποιείται το Σύστημα PSLive:

  α) απαιτείται η Κάρτα PSLive σας για την εγγραφή σε ένα Event εκτός αν εγγράφεστε για πρώτη φορά, οπότε και θα λάβετε μια Κάρτα PSLive μετά την εγγραφή σας, όπως αναφέρεται στη Ρήτρα 2 παραπάνω.
  (β) μετά την εγγραφή σε ένα Εvent, θα σας κρατήσουμε το εισιτήριο εισόδου που θα σας δοθεί μέχρι την έναρξη του Εvent και/ή μέχρι να συλλέξετε το εισιτήριο εισόδου σας.
  γ) αν κερδίσετε ένα χρηματικό έπαθλο σε κάποιο Τουρνουά, θα σας ζητηθεί η Κάρτα PSLive σας, η οποία θα σαρωθεί για να μπορέσει να διατεθεί το κατάλληλο ποσό στον Λογαριασμό PSLive σας μέσα στο σύστημα PSLive. Θα λάβετε μια απόδειξη που θα υποδεικνύει σε ποιο Τουρνουά συμμετείχατε μαζί με την κατάταξή σας σε αυτό το Τουρνουά και το χρηματικό έπαθλο που έχετε κερδίσει.
  δ) μπορείτε να ακυρώσετε το κρατημένο εισιτήριό σας για ένα Τουρνουά πριν από την έναρξή του:
       (i) στέλνοντας email στο live@pokerstarslive.com, το αργότερο εντός 48 ωρών πριν τη έναρξη του Τουρνουά συμπεριλαμβάνοντας τα εξής:
           (αα) το θέμα 'Tournament Reservation Cancellation – Urgent'
           (ββ) τον αριθμό του τουρνουά στο οποίο έχετε εγγραφεί και
           (γγ) ένα σύντομο μήνυμα ζητώντας την ακύρωση της κράτησής σας για το τουρνουά.
  Επισημαίνεται ότι το μήνυμα ακύρωσης πρέπει να σταλεί από τη διεύθυνση email που είναι καταχωρημένη στον λογαριασμό PSLive σας.
       (ii) αυτοπροσώπως στο γραφείο εγγραφών στον χώρο του Event.
  Επισημαίνεται ότι καθώς το ποσό του buy-in σας θα συμπεριληφθεί στο prize pool του Τουρνουά, δεν θα μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας αφού ξεκινήσει το συγκεκριμένο Τουρνουά, ούτε θα μπορείτε να λάβετε πίσω το buy-in του Τουρνουά σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να συμμετάσχετε σε αυτό.

 5. Επιτρέπεται να έχετε μόνο έναν λογαριασμό PSLive.

 6. Διατηρούμε το δικαίωμα (και με την αποδοχή αυτού του Συμφωνητικού μας εξουσιοδοτείτε) να διεξάγουμε ελέγχους ταυτότητας (ή να αναθέσουμε σε τρίτους που ενεργούν εκ μέρους μας να διενεργούν τέτοιους ελέγχους) όπως κρίνουμε απαραίτητο, όπως μέσω τρίτων πρακτορείων ή υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς (‘Έλεγχοι ταυτότητας').

 7. Μετά από οποιονδήποτε έλεγχο ταυτότητας, μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να σας αρνηθούμε την είσοδο σε οποιοδήποτε από τα Event, να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό PSLive σας και να αρνηθούμε την έκδοση, την απόσυρση ή την ακύρωση της κάρτας PSLive.

 8. Η κάρτα PSLive εκδίδεται από εμάς και θα παραμένει ιδιοκτησία μας ανά πάσα στιγμή. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να περιορίσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τη χρήση της ή τη χρήση του Συστήματος PSLive, να εμποδίσουμε την πρόσβασή σας στον Λογαριασμό PSLive ή να τροποποιήσουμε τις προϋποθέσεις για όλα αυτά. Επιπλέον, μπορεί να αρνηθούμε την έκδοση, την απόσυρση ή την ακύρωση της κάρτας PSLive, καθώς και την πρόσβαση στον λογαριασμό PSLive σας, αν ανά πάσα στιγμή θεωρήσουμε εύλογα ότι εσείς:

  α) έχετε καταχραστεί ή έχετε επιχειρήσει να καταχραστείτε τη χρήση της Κάρτας PSLive, του Λογαριασμού PSLive ή του Συστήματος PSLive (συλλογικά, τα 'Στοιχειά Ενεργητικού PSLive') και/ή
  β) έχετε παραβιάσει ή έχετε επιχειρήσει να παραβιάσετε οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση σχετικά με τη χρήση κάποιου Στοιχείου Ενεργητικού PSLive ή τη συμμετοχή στα Τουρνουά μας, το οποίο έχουμε αντιληφθεί και σας έχουμε ενημερώσει γραπτώς
  γ) έχετε εμπλακεί σε οποιαδήποτε υβριστική, προσβλητική, ανυπόληπτη ή βίαιη συμπεριφορά, πράξη ή παράληψη ή έχετε προσκομίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία σε σχέση με την αποδοχή, τη λήψη ή τη χρήση κάποιου Στοιχείου Ενεργητικού PSLive, την παρουσία σε οποιοδήποτε Event ή τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε Τουρνουά
  δ) έχετε παραβιάσει ουσιαστικά οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση της παρούσας συμφωνίας
  ε) αποτύχατε σε οποιουσδήποτε ελέγχους ταυτότητας, η ‘αποτυχία’ για τους σκοπούς αυτούς σημαίνει ότι έχουμε εύλογες ανησυχίες σχετικά με τα θέματα που προκύπτουν σε τέτοιου είδους ελέγχους ταυτότητας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

 1. Η Kάρτα PSLive (μαζί με όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή) δεν είναι μεταβιβάσιμη, δεν μπορεί να αντιγραφεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εσάς για τους σκοπούς που επιτρέπονται ρητά από εμάς.

 2. Αποποιούμαστε οποιαδήποτε και όλες τις εγγυήσεις, εκπεφρασμένες ή συνεπαγόμενες, σε σχέση με την πρόσβασή σας και τη χρήση των Στοιχείων Ενεργητικού PSLive τα οποία παρέχονται σε εσάς 'ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ'. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν δίνεται καμία απολύτως εγγύηση ή αντιπροσώπευση σχετικά με την ποιότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό ή την ελευθερία από τα ελαττώματα των Στοιχείων Ενεργητικού PSLive ή ότι οποιαδήποτε πληροφορία που σας δίνεται (είτε μέσω των Στοιχείων Ενεργητικού PSLive ή διαφορετικά) είναι πλήρης και ακριβής. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε, να διακόψουμε, να τροποποιήσουμε, να αφαιρέσουμε ή να προσθέσουμε σε κάθε στοιχείο των κεφαλαίων PSLive στην απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια με άμεση ισχύ και χωρίς την υποχρέωση να σας παρέχουμε ειδοποίηση.

 3. Η χρήση και διαφύλαξη της Κάρτας PSLive (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε κωδικών πρόσβασης ή άλλων μέτρων ασφαλείας σχετικά με την ίδια) παραμένει δική σας ευθύνη από τη στιγμή που έχει καταχωρηθεί και διατίθεται για εσάς. Δεν θα ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ούτε ζημία που υπέστη από εσάς ή από τρίτο μέρος που προκύπτει από την αδυναμία σας να διαφυλάξετε την κάρτα PSLive.

ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

 1. Με το παρόν αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν έχετε το δικαίωμα να χορηγηθείτε (άμεσα ή έμμεσα) σε οποιοδήποτε Event και σε σχέση με οποιοδήποτε Event από τρίτο μέρος που είναι Μη Εξουσιοδοτημένος Διαχειριστής (όπως ορίζεται παρακάτω), ούτε έχετε το δικαίωμα να φοράτε τα λογότυπα με εμπορικά σήματα οποιουδήποτε Μη Εξουσιοδοτημένου Διαχειριστή. Αν κρίνουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι έχετε χορηγία σε ένα Event από έναν Μη Εξουσιοδοτημένο Διαχειριστή και/ή ότι φοράτε ένα λογότυπο ή λογότυπα με εμπορικό σήμα ενός Μη Εξουσιοδοτημένου Διαχειριστή, έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε να αφαιρέσετε αμέσως τα εμπορικά σήματα και/ή να σας αποβάλουμε από το Event αν δεν το κάνετε (ή μπορούμε να δώσουμε οδηγίες στην αίθουσα και/ή στο προσωπικό σε ένα Event να υλοποιήσει την απόφασή μας). Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, με το παρόν παραιτείστε από οποιαδήποτε δικαιώματα ή αξιώσεις που διαφορετικά μπορεί να έχετε εναντίον μας σε σχέση με την δράση μας εναντίον σας σε αυτό το θέμα.

  Ένας 'Μη Εξουσιοδοτημένος Διαχειριστής' σημαίνει ένα τρίτο μέρος (που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε διαχειριστές online και offline πόκερ, αιθουσών πόκερ, αθλητικών στοιχημάτων, καζίνο και fantasy sports), το οποίο διεξάγει τουρνουά ή ειδικές προσφορές που απονέμουν δωρεάν buy-in, εγγραφή ή πακέτα για ένα Event χωρίς άδεια από εμάς.

 1. Κανένας παίκτης δεν θα επιτρέπεται να φοράει σε οποιοδήποτε Event οποιοδήποτε λογότυπο ή εμπορικό σήμα από: (i) οποιονδήποτε διαχειριστή λοταρίας, στοιχημάτων ή τυχερών παιχνιδιών που δεν επιτρέπεται να διαφημίσουν νόμιμα σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους, ή (ii) οποιοδήποτε άλλο λογότυπο, εικόνα ή μήνυμα το οποίο, κατά την εύλογη άποψή μας, είναι ανήθικο, προσβλητικό, αμφιλεγόμενο ή προκλητικό (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών), κάνει διακρίσεις (είτε λόγω φυλής, εθνικότητας, σεξουαλικότητας, φύλου, αναπηρίας ή άλλως) ή προωθεί τη βία, τη μισαλλοδοξία ή το μίσος σε οποιαδήποτε μορφή.

 2. Εξαιρουμένων των παικτών που έχουν καθίσει σε τραπέζια που βιντεοσκοπούνται ή ηχογραφούνται (το ‘Τηλεοπτικό Τραπέζι(-α)’, θα επιτρέπεται στους παίκτες να φορούν εγκεκριμένα λογότυπα/επώνυμα brand χειριστών τυχερών παιχνιδιών, στοιχημάτων, λοταριών στις μπλούζες τους, υπό τον όρο ότι θα παρατηρηθούν οι ακόλουθοι περιορισμοί (μαζί με τους περιορισμούς της Ρήτρας 23 παρακάτω): 

  α) Ένα λογότυπο σε τσέπη στήθους που να μην είναι μεγαλύτερο από 70 τετραγωνικά εκατοστά, και
  β) Ένα λογότυπο σε μανίκι φανέλας που να μην είναι μεγαλύτερο από 70 τετραγωνικά εκατοστά.

 3. Δεν θα επιτρέπονται λογότυπα ή εμπορικά σήματα σε οποιοδήποτε μέρος της ένδυσης ή του σώματος του παίκτη κατά τη διάρκεια ενός Event πέρα από λογότυπα ή εμπορικά σήματα που συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες διατάξεις όπως ορίζεται παρακάτω.

 4. Σε περιοχές όπου ισχύουν τοπικοί κανονισμοί που διέπουν την προβολή λογοτύπων και εμπορικών σημάτων για τους παίκτες (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε σύμβολα, εμπορικά σήματα και ιστοσελίδες), όλοι οι παίκτες συμφωνούν να υπόκεινται και να συμμορφώνονται πλήρως με τις εν λόγω διατάξεις ή/και τις διατάξεις των όρων και των προϋποθέσεων της αίθουσας καζίνο.

 5. Οι παίκτες θα έχουν τη δυνατότητα να φέρουν πάνω από ένα λογότυπο σε ένα Event εφόσον όλα τα πρόσθετα λογότυπα είτε έχουν εγκριθεί από εμάς ως λογότυπα τίτλου χορηγού, όπως 'PokerStars' ή ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις εταιρείες του Flutter Group (π.χ. ‘Betfair’, ‘Sky Bet’, ‘Paddy Power’ ή ‘Full Tilt’).

 6. Συμφωνείτε να τηρείτε τους κανόνες κάθε προωθητικής εκδήλωσης που οργανώνεται σε ένα Event από εμάς ή από οποιαδήποτε άλλη οντότητα εντός του Flutter Group, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε απαιτήσεων να φοράτε ένα συγκεκριμένο λογότυπο(-α) σε όλη την εν λόγω προωθητική εκδήλωση.

 7. Οι παίκτες που δέχονται πλήρη χορηγία από μια νόμιμη και αξιόπιστη (κατά τη διακριτική μας ευχέρεια) τρίτη ιστοσελίδα διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών ('Χορηγούμενος Παίκτης') πρέπει να ζητήσουν τη γραπτή έγκριση μας πριν από την έναρξη του Event για να φορέσουν το λογότυπο του χορηγού τους και πρέπει να διασφαλίσουν ότι το λογότυπο και το εμπορικό σήμα του χορηγού τους φοριέται κατά την έναρξη του κάθε Event. Κάθε Χορηγούμενος Παίκτης που δεν φοράει το λογότυπο και το εμπορικό σήμα του χορηγού του από την αρχή του Event και στη συνέχεια προσπαθήσει να φορέσει το λογότυπο σε μεταγενέστερο στάδιο εκείνου του Event θα πρέπει να παρέχει έγγραφη απόδειξη της συνεργασίας με τον χορηγό του πριν επιτραπεί στον εν λόγω παίκτη να φορέσει το εν λόγω λογότυπο και εμπορικό σήμα. Για την αποφυγή αμφιβολίας, η 'αρχή' ενός Event ορίζεται ως η στιγμή που αρχικά μοιράζονται τα κρυφά φύλλα σε όλους τους παίκτες ('shuffle up and deal') την πρώτη ημέρα του πρώτου Τουρνουά του Event.

 8. Όλοι οι παίκτες που επιλέγουν να φορούν το λογότυπο της εταιρείας ενός εγκεκριμένου διαχειριστή τυχερών παιχνιδιών κατά τη διάρκεια του Event όπως ορίζεται στη Ρήτρα 19 παραπάνω πρέπει να συμμορφώνονται με τυχόν περιορισμούς ή απαιτήσεις όπως ορίζεται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της Ρήτρας 19 παραπάνω) ή με τους όρους και προϋποθέσεις της αίθουσας καζίνο.

 9. Όχι πάνω από το 10% του συνολικού πεδίου συμμετοχής σε οποιοδήποτε Τουρνουά μπορεί να φοράει τα εμπορικά σήματα/λογότυπα οποιασδήποτε μεμονωμένης εταιρείας με την εξαίρεση του PokerStars και του Full Tilt.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ/ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

 1. Διατηρούμε το δικαίωμα να φωτογραφίσουμε, να μεταδώσουμε τηλεοπτικά/διαδικτυακά, να καταγράψουμε οποιοδήποτε μέρος οποιουδήποτε Event ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σας σε αυτό και να το μεταδώσουμε, να το κοινοποιήσουμε και να το κάνουμε διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο σε οποιοδήποτε και σε όλα τα μέσα χωρίς χρονικό όριο. Με το παρόν αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με το δικαίωμά μας να χρησιμοποιήσουμε τη Συνεισφορά σας (όπως ορίζεται στη Ρήτρα 33 παρακάτω) χωρίς περιορισμό όπως ορίζεται στη Ρήτρα 33. Σύμφωνα με αυτή την απαίτηση να παρουσιαστεί οποιοδήποτε μέρος του Event, συμφωνείτε να καθίσετε σε ένα τραπέζι πόκερ που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό της τηλεοπτικής ή της διαδικτυακής μετάδοσης του Event.

 2. Βάσει της Ρήτρας 24 και 25 παρακάτω, όχι πάνω 2 (δύο) παίκτες σε κάθε Τηλεοπτικό Τραπέζι ενός Τουρνουά μπορούν να φορούν το λογότυπο(-α) οποιασδήποτε μεμονωμένης εταιρείας με την εξαίρεση του PokerStars και του Full Tilt. Αν πάνω από 2 παίκτες από οποιαδήποτε μεμονωμένη εταιρεία είναι στο Τηλεοπτικό Τραπέζι τότε οι ίδιοι οι παίκτες πρέπει να αποφασίσουν ποιοι 2 παίκτες θα συνεχίσουν να φορούν τον ρουχισμό με εμπορικά σήματα στο εν λόγω Tηλεοπτικό Τραπέζι. Αν δεν ληφθεί απόφαση, η απόφαση για τους παίκτες που επηρεάζονται θα παρθεί μέσω ‘high card’. Οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί από εμάς θα είναι οριστική. Κάθε παίκτης που ξεκινάει στο Τηλεοπτικό Τραπέζι χωρίς να φοράει λογότυπα θα πρέπει να παραμείνει έτσι καθ’ όλη τη διάρκεια που βρίσκεται στο Τηλεοπτικό Τραπέζι.

 3. Ωστόσο βάσει της Ρήτρας 23 παραπάνω, εμείς (συμπεριλαμβανομένων των τρίτων μερών που ενεργούν για λογαριασμό μας), θα έχουμε την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να εγκρίνουμε τον ρουχισμό και τα είδη ένδυσης που φοριούνται από τους παίκτες στο Τηλεοπτικό Τραπέζι κατά τη διάρκεια του Event. Θα έχουμε επίσης το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε λογότυπο(-α), εικόνα(-ες) ή λέξη(-εις) στον ρουχισμό και τα είδη ένδυσης των παικτών, τα οποία κατά τη γνώμη μας (ή τη γνώμη ενός εξουσιοδοτημένου τρίτου μέρος που ενεργεί εκ μέρους μας) έρχονται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις του υπεύθυνου φορέα μετάδοσης, τους ισχύοντες νόμους και κώδικες πρακτικής ή τους κανόνες οποιουδήποτε ρυθμιστικού φορέα.

 4. Τυχόν επιτρεπόμενα λογότυπα/εμπορικά σήματα στις μπλούζες και στον ρουχισμό τους στο Τηλεοπτικό Τραπέζι πρέπει να συμμορφώνονται με τους περιορισμούς που περιγράφονται παραπάνω και ότι συμφωνούν με τους ακόλουθους πρόσθετους περιορισμούς:

  α) ένα λογότυπο σε τσέπη στήθους που να μην είναι μεγαλύτερο από 7 εκ. x 4 εκ.,
  β) ένα λογότυπο σε μανίκι φανέλας που να μην είναι μεγαλύτερο από 7 εκ. x 4 εκ., και
  γ) καπέλα του μπέιζμπολ και προστατευτικά φύλλων με λογότυπα θα επιτρέπονται μόνο αν τα λογότυπα σε τέτοιο ρουχισμό και/ή αντικείμενα δεν είναι ορατά.

 5. Δεν επιτρέπονται στο Τηλεοπτικό Τραπέζι και κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε μορφής γυρισμάτων, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε εμπορικά σήματα αθλητισμού ή μόδας, φόρμες ονομάτων εταιρειών και/ή εμπορικών σημάτων εκτός εκείνων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό. Κάθε παίκτης που φοράει ρουχισμό ή που έχει στην κατοχή του αντικείμενα (π.χ. προστατευτικά φύλλων) κατά παράβαση του κανόνα αυτού δεν θα είναι σε θέση να συμμετάσχει σε ένα Τηλεοπτικό Τραπέζι μέχρι το εν λόγω είδος ρουχισμού και/ή αντικειμένου αντικατασταθεί και/ή αφαιρεθεί. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε (κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια) ή να τροποποιήσουμε ή να αλλάξουμε λογότυπα χορηγίας παικτών αν τα εν λόγω λογότυπα δεν συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς, τα πρότυπα μετάδοσης ή τους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία.

 6. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αν επιλέξετε να παίξετε σε ένα Τηλεοπτικό Τραπέζι κατά τη διάρκεια κάθε Τουρνουά, μπορεί να σας ζητηθεί να παραδώσετε οποιεσδήποτε και όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές που συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε tablet και ακουστικά (ανάλογα με το αν έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας ή αποστολής μηνυμάτων) σε έναν διορισμένο εκπρόσωπο Τουρνουά πριν λάβετε τη θέση σας πριν αρχίσει το παιχνίδι. Σε περίπτωση τέτοιας απαίτησης, κάθε παίκτης που βρίσκεται να παραβιάζει τον κανόνα αυτό μπορεί να αποκλειστεί από το Τουρνουά και όλα τα χρήματα που έχει συγκεντρώσει αυτός ο παίκτης μέχρι τη στιγμή του αποκλεισμού, και το buy-in αυτού του παίκτη για το Event, θα κατασχεθούν κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους που ενεργεί για λογαριασμό μας.

 7. Υπάρχει πολιτική απαγόρευσης του καπνίσματος που ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες στο τηλεοπτικό τραπέζι και αυτή περιλαμβάνει την απαγόρευση των ηλεκτρονικών τσιγάρων.

 8. Κατά τη διάρκεια όλων των μεταδόσεων και ζωντανών συνδέσεων αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι παίκτες στα Τηλεοπτικά Τραπέζια δεν επιτρέπεται να επικοινωνούν, να προσεγγίζουν, ή να έρχονται σε επαφή με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε άτομο εκτός του τραπεζιού, που περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε μέλη του κοινού και διορισμένους εκπροσώπους τηλεοπτικής και διαδικτυακής παραγωγής, εκτός αν μια τέτοια επικοινωνία σχετίζεται με τεχνικά ζητήματα με την κινηματογράφηση ή αν δεν είστε πλέον ενεργοί στο χέρι (δηλαδή όταν έχετε κάνει fold ή έχετε μπει 'all in') και πάντα με την επιφύλαξη της απόλυτης διακριτικής μας ευχέρειας (ή της διακριτικής ευχέρειας ενός τρίτου μέρους που ενεργεί για λογαριασμό μας), καθ' όλη τη διάρκεια του Τηλεοπτικού Τραπεζιού, και ότι οποιοσδήποτε παίκτης που θα βρεθεί να παραβιάζει τον κανόνα αυτό θα υπόκειται σε περιορισμούς και/ή κυρώσεις όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην παρούσα Συμφωνία.

 9. Κατά τη διάρκεια όλων των εκπομπών ή ζωντανών μεταδόσεων του παιχνιδιού, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, αν ζητηθεί από εμάς, όλοι οι παίκτες πρέπει να παραμένουν εντός των προκαθορισμένων σημείων σε όλα τα διαλείμματα στο παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια του Τηλεοπτικού Τραπεζιού, και ότι σε τέτοια περίπτωση, οι παίκτες δεν θα επιτρέπεται να αποχωρούν από αυτά τα σημεία, σε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να συνοδεύονται από έναν διορισμένο εκπρόσωπο Τουρνουά. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μπορεί να απαιτηθεί από τους παίκτες να δείξουν τα κρυφά φύλλα τους στις κάμερες κρυφών φύλλων στο Τηλεοπτικό Τραπέζι σε κάθε χέρι που τους μοιράζεται, εκτός και αν ο παίκτης έχει δηλώσει ότι παίζει το χέρι 'τυφλά'. Θα έχουμε το δικαίωμα να σταματήσουμε το παιχνίδι, αν υπάρχει λόγος, στο Τηλεοπτικό Τραπέζι μέχρι να εμφανιστούν όλα τα κρυφά φύλλα από όλους τους παίκτες στο παιχνίδι. Θα υπάρχει ελάχιστη καθυστέρηση 30 λεπτών κατά τη διάρκεια ζωντανών μεταδόσεων όπου εμφανίζονται κρυφά φύλλα.

 10. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι θα έχουμε το δικαίωμα (κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια) να σταματήσουμε ή να καθυστερήσουμε το παιχνίδι στο Τηλεοπτικό Τραπέζι ανά πάσα στιγμή, και ότι οι παίκτες είναι υποχρεωμένοι να μας χορηγήσουν το δικαίωμα να προσθέσουμε, να ακυρώσουμε ή να τροποποιήσουμε τα διαλείμματα στο παιχνίδι, όπως και όταν ευλόγως απαιτείται. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χυδαιότητα, η βίαιη συμπεριφορά ή άλλες μορφές παραπτωμάτων δεν θα επιτρέπονται στο Τηλεοπτικό Τραπέζι οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του Event, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, λεκτικές εκφράσεις, χειρονομίες ή οποιαδήποτε άλλη γνωστή μορφή αντικοινωνικής συμπεριφοράς που ενδέχεται να προκαλέσει προσβολή, γελοιοποίηση ή δυσφήμιση προς κάποιο άλλο άτομο, και ότι κάθε παίκτης που παραβιάζει τον προαναφερθέντα κανόνα μπορεί να υποστεί κυρώσεις, όπως ορίζεται παρακάτω, καθώς και στους κανόνες τουρνουά.

 11. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αν επιλεγείτε να παίξετε στο Τηλεοπτικό Τραπέζι, μπορεί να σας ζητηθεί λογικά να παρευρεθείτε σε άλλες τοποθεσίες και ημερομηνίες για επιπλέον γυρίσματα και συνεντεύξεις και επιπλέον (re)takes που μπορεί να αποκαλυφθούν σε εσάς, πριν από το παιχνίδι, μετά ή κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων και θα συνεργαστείτε με όλες αυτές τις αιτήσεις αναλόγως.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 1. Με τον όρο Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας εννοείται όλη η πνευματική ιδιοκτησία είτε προστατεύεται, δημιουργείται ή προκύπτει υπό τη νομοθεσία οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβάνοντας: (i) όλα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τις εφαρμογές αυτών, (ii) όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα εμπορικά ονόματα, τις ονομασίες υπηρεσιών, τις εμπορικές επωνυμίες, τα εμπορικά δικαιώματα ρούχων, τις εταιρικές επωνυμίες, τα εμπορικά στιλ, τους λογότυπους, τα καλλιτεχνήματα, τις ενδυμασίες, τις ετικέτες των συσκευασιών, τα σχέδια και άλλες πηγές ή αναγνωριστικά της επιχείρησης, καταγεγραμμένα ή μη, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων κοινού δικαίου σε αυτό (στο βαθμό που είναι μεταβιβάσιμα) και με την υπεραξία που σχετίζεται με οποιαδήποτε από τα ανωτέρω, μαζί με όλες τις εφαρμογές, εγγραφές, ανανεώσεις και επεκτάσεις αυτών, (iii) όλα τα διαδικτυακά ονόματα τομέα (συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται, είναι εγγεγραμμένα και/ή είναι συνδεόμενα με τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης), (iv) όλα τα πνευματικά δικαιώματα και το mask work, τις βάσεις δεδομένων και τα δικαιώματα σχεδιασμού, είτε είναι καταχωρημένα ή δημοσιευμένα είτε όχι, όλες τις καταχωρήσεις και τις καταγραφές αυτών και όλες τις εφαρμογές σε σχέση με αυτό, μαζί με όλες τις επαναφορές, τις επεκτάσεις και τις ανανεώσεις αυτών, (v) όλα τα εμπορικά απόρρητα, την τεχνογνωσία και παρόμοιες εμπιστευτικές και αποκλειστικές πληροφορίες που προστατεύονται από οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή το κοινό δίκαιο, (vi) όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την τεχνολογία, (vii) όλα τα δικαιώματα προώθησης, δημοσιότητας και διαφήμισης και δικαιώματα που σχετίζονται με αυτά, (viii) όλα τα δικαιώματα για μήνυση και ανάκτηση κατά το νόμο ή των ιδίων κεφαλαίων για παρελθοντικές, παρούσες ή μελλοντικές παραβάσεις, υπεξαιρέσεις, διαλύσεις, παραβιάσεις ή άλλη διαταραχή των ανωτέρω.

 2. Η Rational Intellectual Holdings Limited ('RIHL') η οποία είναι η εταιρεία που κατέχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για το Flutter Group, είναι ο αποκλειστικός κάτοχος όλων των δικαιωμάτων που αφορούν στα Στοιχεία Ενεργητικού του PokerStars Live συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών απορρήτων, Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (που ορίζονται παραπάνω) και άλλων δικαιωμάτων. Ο όρος 'PSLive' και 'PokerStars Live' και τα ονόματα τομέα 'pslive.com' και 'pokerstarslive.com' είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, σύμβολα, εμπορικά ονόματα και/ή τα ονόματα τομέα του RIHL και το RIHL διατηρεί όλα τα δικαιώματα για το ίδιο.

 3. Παραχωρείτε αμετάκλητα σε εμάς και σε οποιαδήποτε και όλα τρίτα μέρη που ενεργούν εκ μέρους μας, κάθε δικαίωμα, συγκατάθεση και τις απαραίτητες άδειες που μας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε με κάθε τρόπο (συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, την αναπαραγωγή, διακίνηση, διόρθωση, επεξεργασία, μετάφραση, τροποποίηση, δημόσια έκθεση, τηλεοπτική μετάδοση, μέσω διαδικτύου και μέσω άλλων μέσων επικοινωνίας και επακόλουθες ενέργειες) των φωτογραφιών, της απεικόνισης, της εμφάνισης, της εικόνας, της φωνής, του ονόματος, των τηλεοπτικών και ηχητικών αποσπασμάτων όπου εμφανίζεστε, όπως φωτογραφηθήκατε, καταγραφήκατε ή μεταδοθήκατε από εμάς ή εκ μέρους μας (η ‘Συνεισφορά’) ανά τον κόσμο επ' αόριστον και χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης με κάθε τρόπο και σε όλα τα μέσα, είτε είναι τώρα γνωστά είτε αναπτυχθούν ή επινοηθούν στο εξής, σε οποιοδήποτε πρόγραμμα στο οποίο καταγράφηκε η Συνεισφορά σας και σε κάθε άλλο πρόγραμμα και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, σχετικά με τη live ή τη μαγνητοσκοπημένη μετάδοση της κάλυψης ενός Τουρνουά στο διαδίκτυο, την παραγωγή και διανομή video blogs ενός Τουρνουά στο διαδίκτυο και την παραγωγή και κυκλοφορία διαφημιστικών ή άλλου προωθητικού υλικού σχετικού με ένα Τουρνουά ή τουρνουά πόκερ ή online ιστοτόπους πόκερ σχετικούς με οποιαδήποτε brand του Flutter Group (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τα brand 'PokerStars Live', 'PokerStars', 'PokerStars Casino', 'Full Tilt' και 'PokerStars Sports'). Με το παρόν απαλλάσσετε το PokerStars, τους συνεργάτες του και οριζόμενα μέλη από οποιαδήποτε αξίωση, βλάβη, ευθύνη, κόστος και έξοδα προκύψουν από οποιαδήποτε παράβαση ή οποιοδήποτε δικαίωμα απορρήτου, ενέργεια προώθησης ή προσωπικότητας έχετε ή παραβίαση οποιουδήποτε πνευματικού δικαιώματος ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος κυριότητας που κατέχετε, βάσει ή σε σχέση με οποιαδήποτε χρήση της Συνεισφοράς υπό την αδειοδότηση και τα δικαιώματα που παραχωρούνται με το παρόν. Η απορρέουσα εκχώρηση δεσμεύει εσάς και τους κληρονόμους σας, τους πληρεξούσιους και τους νομικούς εκπροσώπους σας.

 4. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι κατέχουμε αποκλειστικά όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και το συμφέρον, συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, σε σχέση με τη Συνεισφορά και οτιδήποτε άλλο προκύψει από αυτή βάσει του παρόντος. Όσον αφορά την κυριότητα της Συνεισφοράς που δεν εκχωρείται αυτομάτως στο PokerStars, με το παρόν χορηγείτε και παραχωρείτε στο PokerStars κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον σε σχέση με τη Συνεισφορά και συμφωνείτε να υπογράψετε όλα τα έγγραφα που ζητούνται λογικά από το PokerStars για να ισχύσουν τα ανωτέρω

 5. Εκπροσωπείτε και εγγυάστε σε εμάς ότι (α) έχετε κάθε δικαιοδοσία να παράσχετε κάθε δικαίωμα και άδεια που χορηγείται σε εμάς και τους συνεργάτες μας με το παρόν και (β) κανένα μέρος της Συνεισφοράς (τόνος ή συμπεριφορά ή κάτι άλλο) δεν θα παραβιάσει τα πνευματικά δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα οποιουδήποτε ατόμου, δεν θα καταπατήσει κάποιο συμβόλαιο ή υποχρέωση εμπιστευτικότητας, δεν αποτελεί ασέβεια προς το δικαστήριο, δεν είναι δυσφημιστικό ή υπολογίζεται ότι θα οδηγήσει εμάς, οποιονδήποτε ραδιοτηλεοπτικό φορέα και/ή οποιοδήποτε από τα brand μας σε ανυποληψία.

 6. Όλες οι συγκαταθέσεις σύμφωνα με το Νόμο της Νήσου του Μαν του 1991 υπέρ δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή σύμφωνα με παρόμοιες νομοθεσίες σε άλλες χώρες του κόσμου, σε συνδυασμό με την απόδοσή σας σε οποιοδήποτε Event και η εκμετάλλευση της απόδοσής σας σε οποιοδήποτε Event με οποιονδήποτε τρόπο και σε όλα τα μέσα, παραχωρούνται και αναθέτονται με το παρόν από εσάς σε εμάς. Επιπλέον, με το παρόν αποποιείστε όλα τα ηθικά δικαιώματα σε σχέση με τη Συνεισφορά σας στα οποία έχετε τώρα ή ανά πάσα στιγμή μελλοντικά δικαιοδοσία σύμφωνα με το Μέρος IV του Νόμου υπέρ Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας 1991 (και όλα τα παρόμοια δικαιώματα σε άλλες περιοχές δικαιοδοσίας) και συμφωνείτε να μην ορίσετε, υποστηρίξετε, διατηρήσετε ή επιτρέψετε οποιαδήποτε ενέργεια ή αξίωση με τρόπο που οποιαδήποτε μεταχείριση, εκμετάλλευση ή χρήση τέτοιου είδους Συνεισφοράς ή άλλων υλικών θα παραβιάσει τα ηθικά σας δικαιώματα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Αναγνωρίζετε ότι με την εγγραφή σας θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να οργανώσουμε το Event και τη συμμετοχή σας. Αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της σύμβασης με εσάς.

 2. Στον βαθμό που βγαίνουν φωτογραφίες με εσάς, τα προσωπικά δεδομένα σε αυτές τις φωτογραφίες θα επεξεργάζονται σύμφωνα με τα νόμιμα συμφέροντά μας για την προώθηση των Event μας. Αν θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε εσάς συγκεκριμένα, τότε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο όπου έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας υπό προστασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της πολιτικής απορρήτου του PokerStars Live που βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΦΟΡΑ

 1. Καμία εγγύηση/δικαίωμα εκχώρησης: Δια του παρόντος αποδέχεστε ότι δεν επικαλείστε καμία εκπροσώπηση ή διασφάλιση, γραπτή ή προφορική από εμάς, εκτός αυτών που ορίζονται στο παρόν Συμφωνητικό. Συμφωνείτε ότι έχουμε το δικαίωμα να εκχωρήσουμε ελεύθερα τα δικαιώματά μας, τις άδειες και/ή τις υποχρεώσεις μας, ολικώς ή μερικώς, βάσει αυτού του Συμφωνητικού σε οποιοδήποτε μέλος του Flutter Group ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, χωρίς να σας ειδοποιήσουμε.

 2. Συμμόρφωση: Θα πρέπει να σημειώσετε ότι εμείς (ή ένα εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος που ενεργεί για λογαριασμό μας) θα έχουμε το δικαίωμα, αποκλειστικά κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια που θεωρούμε λογική, προκειμένου να επιβάλουμε τους όρους και της προϋποθέσεις αυτού του Συμφωνητικού ανά πάσα στιγμή.
 3. Αποζημίωση: Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε εμάς και τους εκπροσώπους μας για όλα και οποιαδήποτε έξοδα, αξιώσεις, έξοδα και υποχρεώσεις (συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, νομικά έξοδα και όλα τα ποσά που πληρώθηκαν με τη συμβουλή δικηγόρου) που προκύπτουν από την εκ μέρους σας καταπάτηση (ή οποιουδήποτε ενεργεί υπό την εξουσιοδότησή σας) οποιωνδήποτε αντιπροσωπεύσεων, εγγυήσεων και/ή υποχρεώσεων εκ μέρους σας και περιλαμβάνονται στο παρόν Συμφωνητικό.

 4. Βοήθεια: Στον βαθμό που θέλουμε να συμμετάσχετε σε οποιοδήποτε διαφημιστικό μάρκετινγκ ή σε συνεντεύξεις με εξωτερικό τύπο ή άλλα τρίτα μέρη, θα ζητήσουμε γραπτώς τη συγκατάθεσή σας εκ των προτέρων.

 5. Τροποποιήσεις στους κανόνες τουρνουά: Διατηρούμε το δικαίωμα να προσθέσουμε ή να τροποποιήσουμε οποιουδήποτε από τους κανόνες Τουρνουά ή Event, όπως κρίνουμε κατάλληλο, και οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα ειδοποιηθούν στον ιστότοπό μας ή σε εσάς, μετά από οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση. Η συνεχιζόμενη συμμετοχή σας στο Event μετά από μια τέτοια τροποποίηση και κοινοποίηση θα χρησιμεύσει ως αποδοχή σας για αυτή.

 6. Διακανονισμός: Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι παίκτες στο τελικό τραπέζι του Τουρνουά επιτρέπεται μόνο να συζητούν οποιαδήποτε μορφή συμφωνίας διακανονισμού ή ανακατανομής τυχόν εναπομένοντος prize pool όσο κάθονται στο τραπέζι και ότι ένας προκαθορισμένος εκπρόσωπος Τουρνουά πρέπει να είναι παρών κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε συζητήσεων και οι επακόλουθες αποφάσεις σχετικά με την ανακατανομή του prize pool θα δημοσιοποιούνται.

 7. Μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί buy-in και πληρωμών που να ισχύουν σε συγκεκριμένα Event. Επικοινωνήστε με το PokerStars Live για λεπτομέρειες.

 8. Δικαίωμα ακύρωσης: Εμείς, μαζί με το καζίνο διοργάνωσης όπου θα πραγματοποιηθεί το Event, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε ή να τροποποιήσουμε οποιοδήποτε Τουρνουά ή Event κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

 9. Τήρηση των κανόνων: Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αίθουσας καζίνο, τους κανόνες τουρνουά πόκερ και τους κανόνες παιχνιδιών μετρητών πόκερ. Σε συγκεκριμένες περιστάσεις, αυτοί οι κανόνες μπορούν να αντικατασταθούν από κανόνες του καζίνο ή από τις τοπικές ρυθμίσεις που ισχύουν για τα τυχερά παιχνίδια. Οποιεσδήποτε αλλαγές στους κανόνες θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Event και θα ανακοινωθούν στους παίκτες κατά τη διάρκεια του Event.

 10. Άρνηση εισόδου: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαγορεύσουμε την είσοδο κάποιου ατόμου σε οποιοδήποτε και σε όλα τα Τουρνουά καθώς και στις περιοχές των Event για οποιονδήποτε λόγο. Τα άτομα που αποκλείονται από τον χορηγό, τους συνεργάτες ή το χώρο διεξαγωγής του Τουρνουά δε δικαιούνται να εισέλθουν σε οποιαδήποτε περιοχή Τουρνουά ή Event.

 11. Δικαίωμα συμμετοχής σε παιχνίδια: Οι εργαζόμενοι σε οποιαδήποτε εταιρεία του Flutter Group μας ή όποιο άτομο ή οντότητα (συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συνεργατών αυτής της οντότητας) οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σχετικά με το Event και τα μέλη του Στενού Οικογενειακού Κύκλου (όπως ορίζεται παρακάτω) αυτών των εργαζομένων δεν έχουν δικαίωμα να παίξουν σε οποιοδήποτε Event, εκτός αν υπάρξει πρότερη έγκριση από μέρους μας. Ο 'Στενός Οικογενειακός Κύκλος' ορίζεται ως: ο/η σύζυγος, τα παιδιά και οποιοσδήποτε συγγενής εργαζομένου μας ή κάποιο άλλο άτομο που συγκατοικεί με τον εργαζόμενό μας.

 12. Δεν επιτρέπονται οι μεταφορές: Τα έπαθλα δεν μπορούν να μεταφερθούν. Οι νικητές είναι υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των φόρων, των αδειών, των εγγραφών και για όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τα έπαθλα Τουρνουά. Αν τα έπαθλα πληρώνονται μέσω τραπεζικής μεταφοράς, οι παίκτες θα πρέπει να παράσχουν έγγραφα ταυτοπροσωπίας που να συμμορφώνονται με τους διεθνείς κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 13. Αποκλεισμός: Εμείς, μαζί με το καζίνο διοργάνωσης στο οποίο πραγματοποιείται το Event, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε οποιοδήποτε άτομο από όλα τα τουρνουά και/ή να ζητήσουμε την απομάκρυνση αυτών των ατόμων από την τοποθεσία/-ες του Event για λόγους όπως, ενδεικτικά, την παραβίαση οποιουδήποτε τουρνουά ή κανόνων του Event από τον Παίκτη, την τοξική συμπεριφορά, την προσβολή προς οποιοδήποτε άτομο που συμμετέχει στο Event ή οποιαδήποτε παρόμοια συμπεριφορά, η οποία κατά τη διακριτική μας ευχέρεια είναι ακατάλληλη ή ανάρμοστη κατά τη διάρκεια του Event. Αν αποκλειστείτε από ένα Τουρνουά, χάνετε ολόκληρο το ποσό του buy-in και δεν έχετε δικαίωμα σε κανένα χρηματικό έπαθλο Τουρνουά ή άλλο αντίτιμο επάθλου για το οποίο μπορεί να πληροίτε τις προϋποθέσεις τη στιγμή του αποκλεισμού.

 14. Καμία αντιπαράθεση: Κανένας παίκτης που συμμετέχει σε οποιοδήποτε event δεν επιτρέπεται να δείχνει, να παρουσιάζει ή να μεταφέρει με οποιονδήποτε τρόπο κάποιο μήνυμα ή περιεχόμενο το οποίο, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ερμηνεύεται ή θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως έχει πολιτικό χαρακτήρα (ή υποστηρίζει οποιονδήποτε πολιτικό σκοπό ή δράση) ή είναι ρατσιστικό, άσεμνο, υποτιμητικό, απειλητικό, αποτελεί μορφή παρενόχλησης, είναι συκοφαντικό, δόλιο, προσβάλει την ιδιωτικότητα άλλου ατόμου, είναι προσβλητικό, δυσφημιστικό κατά άλλου ατόμου ή αλλιώς προωθεί, διαφημίζει ή ανέχεται οτιδήποτε παράνομο ή αθέμιτο, θυματοποιεί, υποβιβάζει, παρενοχλεί ή εκφοβίζει κάποιο άτομο ή ομάδα ατόμων βάσει οποιασδήποτε διαβάθμισης, όπως θρησκεία, φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός, φυλής, χρώμα, πιστεύω, εθνικότητα, καταγωγή, ιθαγένεια, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, στρατιωτική κατάσταση ή αναπηρία, αποτελεί ή ενθαρρύνει εγκληματική συμπεριφορά, προκαλεί αστική ευθύνη ή προορίζεται για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της υποβολής υλικού επιδιώκοντας την απόκτηση κεφαλαίων ή την προώθηση, διαφήμιση ή ενθάρρυνση των πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας σχετικά με αυτή την παράγραφο, η απόφασή μας θα είναι τελική και δεσμευτική.

 15. Ανωτέρα Βία: Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας προς εσάς βάσει του παρόντος Συμφωνητικού, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) οποιωνδήποτε υποχρεώσεων να προσφέρουμε ένα εγγυημένο prize pool, για λόγους εκτός του λογικού ελέγχου συμπεριλαμβανομένων (χωρίς να περιορίζονται σε αυτά) των παρακάτω: (α) πυρκαγιά, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμός, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλες θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές, (β) ασθένεια, επιδημία ή πανδημία (όπως ιδίως ο COVID-19), μόλυνση ή ζητήματα δημόσιας υγείας, (γ) τυχαίες ζημίες, πόλεμος ή απειλή ή προετοιμασία του πολέμου, τρομοκρατικές ενέργειες, εκρήξεις, ταραχές ή άλλες εκδηλώσεις πολιτικών αναταραχών, εμφύλιες αναταραχές ή εμφύλιο πόλεμο, (δ) απεργία, απομόνωση ή άλλες μορφές εργατικών δυσκολιών, (ε) εκούσια ή υποχρεωτική συμμόρφωση με οποιοδήποτε νόμο, πράξη, διάταξη, κανόνα ή κανονισμό οποιουδήποτε Δικαστηρίου, κυβερνητικού οργανισμού, αρμόδιας αρχής ή δημόσιας αρχής (συμπεριλαμβανομένης της μη χορήγησης άδειας ή συγκατάθεσης ή οποιασδήποτε αλλαγής του νόμου ή της ερμηνείας του νόμου), (στ) διακοπή ρεύματος ή άλλων βασικών υπηρεσιών, διακοπή ίντερνετ, έλλειψη τεχνικών εγκαταστάσεων ή έλλειψη ή καθυστέρηση μεταφοράς, (ζ) αποτυχία απόδοσης από προμηθευτές ή/και υπεργολάβους που δεν προκύπτουν από δική μας ευθύνη ή/και (η) οποιαδήποτε άλλη αιτία ή συμβάν πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας. Με την επιφύλαξη του γενικού χαρακτήρα των ανωτέρω, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να λάβουμε μέτρα που θα θεωρήσουμε κατάλληλα σε οποιοδήποτε event για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19, όπως χωρίς περιορισμό τα εν εξελίξει live, ζωντανά τουρνουά online, εκτός από τα άτομα που έχουν προσβληθεί ή να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να ακυρώσουμε τουρνουά ή ολόκληρα Εvent προκειμένου να προστατέψουμε την υγεία του καθενός, να ελέγξουμε την εξάπλωση του ιού ή να συμμορφωθούμε με τους τοπικούς κανονισμούς.

 16. Τροποποιήσεις: Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους όρους αυτού του Συμφωνητικού οποιαδήποτε στιγμή. Επομένως, πρέπει να βλέπετε την πιο ενημερωμένη έκδοση κάθε φορά, πριν τη συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε Τουρνουά.

 17. Περιορισμός της ευθύνης: Συμφωνείτε ότι, πέρα από τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για τυχόν απώλειες, ζημιές, διεκδικήσεις ή άλλα έξοδα που θα προκύψουν από το παρόν Συμφωνητικό.

 18. Φόροι: Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την (έγκαιρη) καταβολή οποιουδήποτε φόρου εισοδήματος ή παρόμοιου φόρου ή σχετικών επιβαρύνσεων που επιβάλλονται ή εισπράττονται από οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με οποιοδήποτε έπαθλο, αμοιβή ή άλλο ποσό που καταβάλλεται σε εσάς και ότι θα μας αποζημιώσετε ή θα μας απαλλάξετε από οποιαδήποτε ευθύνη ή δαπάνη που σχετίζεται με τέτοιους φόρους ή επιβαρύνσεις (εκτός από τις περιπτώσεις που τέτοιου είδους επιστροφές απαγορεύονται από το νόμο).

 19. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την υποβολή στην σχετική εφορία οποιαδήποτε φορολογική δήλωση(-εις) για τις πληρωμές που λαμβάνετε (έπαθλα και αμοιβές) και ότι θα εξασφαλίσετε πως αυτού του είδους οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται με ακρίβεια και εγκαίρως.

 20. Ισχύον δίκαιο: Οι όροι αυτού του Συμφωνητικού βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Νήσου του Μαν. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διαφωνία που αφορά ή απορρέει από αυτό το Συμφωνητικό θα επιλύεται στα δικαστήρια της Νήσου του Μαν. Τίποτα από τα οριζόμενα σε αυτήν τη ρήτρα δεν περιορίζει το δικαίωμα του PokerStars Live και των συνδεδεμένων εταιρειών να αναλάβουν νομική δράση εναντίον σας σε οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ούτε η ανάληψη τέτοιας δράσης σε οποιαδήποτε ή οποιεσδήποτε δικαιοδοσίες αποκλείει την ανάληψη νομικής δράσης σε άλλες δικαιοδοσίες, ταυτόχρονα ή μη, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία τέτοιας δικαιοδοσίας.

 21. Επίσημη γλώσσα: Όσον αφορά στα Event που πραγματοποιούνται στο New Jersey από την TSG Interactive US, ο κανόνας 'αγγλικά-μόνο' θα εφαρμόζεται σε όλα τα τραπέζια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οι συμμετέχοντες που παραβιάζουν τον κανόνα αυτό θα υπόκεινται σε κυρώσεις, που περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό.

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις ενημερώθηκαν τελευταία στις 10 Νοεμβρίου 2021. Έκδοση: 20211110.