Όροι & προϋποθέσεις του PokerStars Live και του συστήματος PSLive

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις ('Συμφωνητικό') πρέπει να διαβαστούν από εσάς (ο 'Χρήστης, ο 'Παίκτης' ή 'εσείς') στο σύνολό τους, μαζί με την πολιτική απορρήτου του PokerStars Live, τους κανόνες τουρνουά πόκερ και τους κανόνες πόκερ για παιχνίδια μετρητών, πριν τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε τουρνουά live πόκερ και παιχνίδια μετρητών (καθένα ως 'Τουρνουά') που αποτελούν μέρος των event του PokerStars Live όπως είναι ενδεικτικά αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, τα "European Poker Tour (EPT)", "Asia Pacific Poker Tour (APPT)", "Brazilian Series of Poker (BSOP)", "PokerStars Caribbean Adventure (PCA)", "PokerStars Players NL Hold'em Championship (PSPC)", και/ή “PokerStars MEGASTACK” (καθένα από αυτά θα αναφέρεται ως 'Event') ή τη χρήση του συστήματος PSLive προκειμένου να κάνετε εγγραφή και να παίξετε σε οποιοδήποτε τέτοιο Event.

Με την αποδοχή αυτού του Συμφωνητικού, αναγνωρίζετε ότι τα ‘PokerStars Live’, ‘PSLive’, 'EPT', 'APPT', 'BSOP', 'PCA', 'PSPC', ‘PokerStars MEGASTACK’ και ‘PokerStars’ είναι brands που ανήκουν και διαχειρίζονται από έναν όμιλο εταιρειών, γνωστό ως 'The Stars Group'. Όπου χρησιμοποιείται ο όρος 'Όμιλος', ανάλογα με την τοποθεσία που διεξάγεται το Τουρνουά του Event στο οποίο συμμετέχετε, θα σημαίνει Global Poker Tours Limited ('GPTL') ή Rational Live Events (Malta) Limited (‘Rational Malta’) ή Rational Live Events Macau Limited (‘Rational Macau’) ή TSG Interactive US Services Limited (‘TSG Interactive US’) (συλλογικά η 'Εταιρεία Event', 'εμείς', 'μας' ή 'εμάς') ή μια θυγατρική της Εταιρείας Event, η ελέγχουσα εταιρεία της Εταιρείας Event και οποιαδήποτε θυγατρική μιας τέτοιας ελέγχουσας εταιρείας. 

Πριν από τη συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε Event, μπορεί να σας ζητηθεί να συμφωνήσετε και να δεσμευτείτε από ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις του χώρου του καζίνο που ενεργεί ως κάτοχος της άδειας και διαχειριστής του Event (‘Όροι και προϋποθέσεις χώρου καζίνο’). Οι λεπτομέρειες των όρων και προϋποθέσεων του χώρου του καζίνο θα παρέχονται από ή θα διατίθενται μέσω του χώρου του καζίνο.

Επισημαίνεται ότι αυτό το Συμφωνητικό: (α) είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την ανάλογη Εταιρεία Event, (β) συνιστά την πλήρη από κοινού κατανόηση της συμμετοχής σας στα Event μας και/ή της χρήσης του συστήματος PSLive (όπως ορίζεται παρακάτω) όπου ισχύει, (γ) αντικαθιστά οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες ανάμεσα σε εσάς και την ανάλογη Εταιρεία Event ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Ομίλου σε σχέση με το αντικείμενο του παρόντος.

Δια του παρόντος αποδέχεστε ότι δεν επικαλείστε καμία εκπροσώπηση ή διασφάλιση, γραπτή ή προφορική από εμάς, εκτός αυτών που ορίζονται στο παρόν Συμφωνητικό. Συμφωνείτε ότι έχουμε το δικαίωμα να εκχωρήσουμε ελεύθερα τα δικαιώματά μας, τις άδειες και/ή τις υποχρεώσεις μας, ολικώς ή μερικώς, βάσει αυτού του Συμφωνητικού σε οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, χωρίς να σας ειδοποιήσουμε.

Θα πρέπει να σημειώσετε ότι εμείς (ή ένα εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος που ενεργεί για λογαριασμό μας) θα έχουμε το δικαίωμα, αποκλειστικά κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια που θεωρούμε λογική, προκειμένου να επιβάλουμε τους όρους και της προϋποθέσεις αυτού του Συμφωνητικού ανά πάσα στιγμή.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΤΟΥΡΝΟΥΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ PSLIVE

 1. Θα πρέπει να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας σε εμάς, ώστε να σας δοθεί η άδεια να συμμετέχετε σε ένα Event και/ή να λάβετε μέρος σε ένα Τουρνουά. Αποκλειστικά κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, θα επιτρέπουμε στους παίκτες να εγγράφονται είτε:

  (α) αυτοπροσώπως στην αίθουσα όπου διεξάγεται το Event ή
  (β) μέσω του online συστήματος εγγραφών μας PSLive ('Σύστημα PSLive') στα Event όπου το σύστημα PSLive είναι διαθέσιμο.

 2. Στα Event όπου είναι διαθέσιμο και χρησιμοποιείται το Σύστημα PSLive, θα λαμβάνετε (ή θα σας δίνονται οδηγίες για να κατεβάσετε) μια κάρτα εγγραφής όταν εγγράφεστε για πρώτη φορά ('Κάρτα PSLive'). Αν η υπογραφή σας δεν έχει καταγραφεί ή συμπληρωθεί στη φόρμα εγγραφής σας αλλά συμμετέχετε παρόλα αυτά στο Event έχοντας ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε τους όρους αυτού του Συμφωνητικού και συμφωνείτε να τηρείτε όλους τους όρους που περιέχονται στο παρόν.
 3. Αν κάνετε χρήση του Συστήματος PSLive για να εγγραφείτε σε ένα Τουρνουά (όπου ισχύει), θα πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία για να είναι δυνατή η εγγραφή και το άνοιγμα λογαριασμού στο Σύστημα PSLive ('Λογαριασμός PSLive'). Αναγνωρίζετε, εγγυάστε και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να εξασφαλίσετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία που σχετίζονται με το Λογαριασμό PSLive σας είναι σωστά και ενημερωμένα ανά πάσα στιγμή.
 4. Στα event που χρησιμοποιείται το Σύστημα PSLive:

  α) απαιτείται η Κάρτα PSLive σας για την εγγραφή στο Τουρνουά, εκτός αν εγγράφεστε για πρώτη φορά, οπότε και θα λάβετε μια Κάρτα PSLive μετά την εγγραφή σας, όπως αναφέρεται στον Όρο 2 παραπάνω.
  β) μετά την εγγραφή σε ένα Τουρνουά, το εισιτήριο εισόδου που θα σας παραχωρηθεί θα φυλάσσεται από εμάς μέχρι την έναρξη του Τουρνουά και/ή τη συλλογή του από εσάς, οπότε και το ποσό του buy-in για το Τουρνουά θα αφαιρείται από το Λογαριασμό PSLive σας.
  γ) αν κερδίσετε ένα χρηματικό έπαθλο σε κάποιο Τουρνουά, θα σας ζητηθεί η Κάρτα PSLive σας, η οποία θα σαρωθεί για να μπορέσει να διατεθεί το κατάλληλο ποσό στο Λογαριασμό PSLive σας μέσα στο σύστημα PSLive. Θα λάβετε μια απόδειξη που θα υποδεικνύει σε ποιο Τουρνουά συμμετείχατε μαζί με την κατάταξή σας σε αυτό το Τουρνουά και το χρηματικό έπαθλο που έχετε κερδίσει.
  δ) Μπορείτε να ακυρώσετε το κρατημένο εισιτήριό σας για ένα Τουρνουά πριν από την έναρξή του:

  (i) στέλνοντας email στο registrations@pokerstarslive.com, το αργότερο εντός 48 ωρών πριν τη έναρξη του Τουρνουά συμπεριλαμβάνοντας τα εξής:
  (αα) το θέμα 'Tournament Reservation Cancellation – Urgent'
  (ββ) τον αριθμό του Τουρνουά στο οποίο έχετε εγγραφεί και
  (γγ) ένα σύντομο μήνυμα ζητώντας την ακύρωση της κράτησής σας για το Τουρνουά.
  Επισημαίνεται ότι το μήνυμα ακύρωσης πρέπει να σταλεί από τη διεύθυνση email που είναι καταχωρημένη στο Λογαριασμό PSLive σας.
  (ii) αυτοπροσώπως στο γραφείο εγγραφών στο χώρο του Event.
  Επισημαίνεται ότι καθώς το ποσό του buy-in σας θα συμπεριληφθεί στο prize pool του Τουρνουά, δεν θα μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας αφού ξεκινήσει το συγκεκριμένο Τουρνουά, ούτε θα μπορείτε να λάβετε πίσω το buy-in του Τουρνουά σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να συμμετάσχετε σε αυτό.

 5. Επιτρέπεται να έχετε μόνο ένα Λογαριασμό PSLive, στον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση με τη χρήση ενός μοναδικού ψευδώνυμου PSLive ("Ψευδώνυμο") ή του μοναδικού αριθμού της Κάρτας PSLive σας σε συνδυασμό με έναν μοναδικό και μυστικό κωδικό πρόσβασης ("Κωδικός Πρόσβασης"). Επιβάλλεται από το παρόν Συμφωνητικό να επιλέξετε το δικό σας Ψευδώνυμο και Κωδικό Πρόσβασης και δεν θα τα μοιραστείτε με κανέναν. Συλλογικά, το Ψευδώνυμο και ο Κωδικός πρόσβασής σας θα είναι εφεξής γνωστά ως τα 'Διαπιστευτήρια Σύνδεσής' σας.

 6. Υποχρεούστε να φυλάσσετε τα Διαπιστευτήρια Σύνδεσής σας μυστικά και εμπιστευτικά ανά πάσα στιγμή και να καταβάλετε τη δέουσα προσπάθεια για να προστατεύετε τη μυστικότητα και την εμπιστευτικότητά τους. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Διαπιστευτηρίων Σύνδεσής σας θα είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά οποιασδήποτε συναλλαγής που πραγματοποιείται μέσω του Λογαριασμού PSLive σας με χρήση των Διαπιστευτηρίων Σύνδεσής σας. Με το παρόν επιβεβαιώνετε ότι δεν θα αποκαλύψετε τα Διαπιστευτήρια Σύνδεσής σας σε κανέναν και ότι δεν θα επιτρέψετε σε κανέναν να χρησιμοποιήσει το Λογαριασμό PSLive σας για οποιονδήποτε λόγο.

 7. Διατηρούμε το δικαίωμα να διεξάγουμε ελέγχους ταυτότητας (ή να αναθέσουμε σε τρίτους που ενεργούν εκ μέρους μας να διενεργούν τέτοιους ελέγχους) σε οποιονδήποτε κάτοχο λογαριασμού PSLive, μέσω τρίτων πρακτορείων ή υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς.

 8. Η κάρτα PSLive εκδίδεται από εμάς και θα παραμένει ιδιοκτησία μας ανά πάσα στιγμή. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να περιορίσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τη χρήση της ή τη χρήση του Συστήματος PSLive, να εμποδίσουμε την πρόσβασή σας στο Λογαριασμό PSLive ή να τροποποιήσουμε τις προϋποθέσεις για όλα αυτά. Επιπλέον, μπορεί να αρνηθούμε την έκδοση, την απόσυρση ή την ακύρωση της Κάρτας PSLive, καθώς και την πρόσβαση στο Λογαριασμό PSLive σας, αν ανά πάσα στιγμή θεωρήσουμε εύλογα ότι εσείς:

  α) έχετε καταχραστεί ή έχετε επιχειρήσει να καταχραστείτε τη χρήση της Κάρτας PSLive, του Λογαριασμού PSLive ή του Συστήματος PSLive (συλλογικά, τα 'Στοιχειά Ενεργητικού PSLive') και/ή
  β) έχετε παραβιάσει ή έχετε επιχειρήσει να παραβιάσετε οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση σχετικά με τη χρήση κάποιου Στοιχείου Ενεργητικού PSLive ή τη συμμετοχή στα Τουρνουά μας, το οποίο έχουμε αντιληφθεί και σας έχουμε ενημερώσει γραπτώς,
  γ) έχετε εμπλακεί σε οποιαδήποτε υβριστική, προσβλητική, ανυπόληπτη ή βίαιη συμπεριφορά, πράξη ή παράληψη ή έχετε προσκομίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία σε σχέση με την αποδοχή, τη λήψη ή τη χρήση κάποιου Στοιχείου Ενεργητικού PSLive, τη συμμετοχή σε Event ή τη συμμετοχή σε Τουρνουά.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

 1. Η Kάρτα PSLive (μαζί με όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή) δεν είναι μεταβιβάσιμη, δεν μπορεί να αντιγραφεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εσάς για τους σκοπούς που επιτρέπονται ρητά από εμάς όπως περιγράφεται παρακάτω.
 2. Αποποιούμαστε οποιαδήποτε και όλες τις εγγυήσεις, εκπεφρασμένες ή συνεπαγόμενες, σε σχέση με την πρόσβασή σας και τη χρήση των Στοιχείων Ενεργητικού PSLive τα οποία παρέχονται σε εσάς 'ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ'. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δε δίνεται καμία απολύτως εγγύηση ή αντιπροσώπευση σχετικά με την ποιότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό ή την ελευθερία από τα ελαττώματα των Στοιχείων Ενεργητικού PSLive ή ότι οποιαδήποτε πληροφορία κατωτέρω είναι πλήρης και ακριβής. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε, να διακόψουμε, να τροποποιήσουμε, να αφαιρέσουμε ή να προσθέσουμε σε κάθε στοιχείο των Στοιχείων Ενεργητικού PSLive στην απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια με άμεση ισχύ και χωρίς την υποχρέωση να σας παρέχουμε ειδοποίηση.
 3. Η χρήση και διαφύλαξη της Κάρτας PSLive (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε κωδικών πρόσβασης ή άλλων μέτρων ασφαλείας σχετικά με την ίδια) παραμένει δική σας ευθύνη από τη στιγμή που έχει καταχωρηθεί και διατίθεται για εσάς. Δε θα ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ούτε ζημία που υπέστη από εσάς ή από τρίτο μέρος που προκύπτει από την αδυναμία σας να διαφυλάξετε την Kάρτα PSLive.

ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

 1. Με το παρόν αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν σας επιτέπεται να χορηγηθείτε (άμεσα ή έμμεσα) σε οποιοδήποτε Event από τρίτο μέρος που είναι Μη Εξουσιοδοτημένος Διαχειριστής (όπως ορίζεται παρακάτω), σε σχέση με τα Event μας ούτε έχετε το δικαίωμα να φοράτε τα λογότυπα με εμπορικά σήματα οποιουδήποτε Μη Εξουσιοδοτημένου Διαχειριστή. Αν κρίνουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι έχετε χορηγία σε ένα Event από έναν Μη Εξουσιοδοτημένο Διαχειριστή και/ή ότι φοράτε ένα λογότυπο ή λογότυπα με εμπορικό σήμα ενός Μη Εξουσιοδοτημένου Διαχειριστή, έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε να αφαιρέσετε αμέσως τα εμπορικά σήματα και/ή να σας αποβάλουμε από το Event αν δεν το κάνετε (ή μπορούμε να δώσουμε οδηγίες στην αίθουσα και/ή στον διευθυντή τουρνουά σε ένα Event να υλοποιήσει την απόφασή μας). Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, με το παρόν παραιτείστε από οποιαδήποτε δικαιώματα ή αξιώσεις που διαφορετικά μπορεί να έχετε εναντίον μας σε σχέση με την δράση μας εναντίον σας σε αυτό το θέμα.

Ένας 'Μη Εξουσιοδοτημένος Διαχειριστής' σημαίνει ένα τρίτο μέρος (που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε διαχειριστές online και offline πόκερ, αιθουσών πόκερ, αθλητικών στοιχημάτων, καζίνο και fantasy sports), το οποίο διεξάγει τουρνουά ή ειδικές προσφορές που απονέμουν δωρεάν buy-in, εγγραφή ή πακέτα για ένα Event χωρίς άδεια από εμάς.

 1. Κανένας παίκτης δεν θα επιτρέπεται να φοράει σε οποιοδήποτε Event οποιοδήποτε λογότυπο ή εμπορικό σήμα από: (i) οποιονδήποτε διαχειριστή τυχερών παιχνιδιών που δεν επιτρέπεται να διαφημίσει νόμιμα σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους, ή (ii) οποιοδήποτε άλλο λογότυπο, εικόνα ή μήνυμα το οποίο, κατά την εύλογη κρίση, μπορεί να προσβάλλει, να θίξει ευαισθησίες ή να μπορεί να προκαλέσει αναταραχή για πολιτικούς ή άλλους ηθικούς λόγους ή είναι σκόπιμα προκλητικού χαρακτήρα.
 2. Εξαιρουμένων όσων έχουν καθίσει στο τηλεοπτικό τραπέζι, θα επιτρέπεται στους παίκτες να φορούν εγκεκριμένα λογότυπα/επώνυμα brand χειριστών τυχερών παιχνιδιών στα πουκάμισά τους, υπό τον όρο ότι θα παρατηρηθούν οι ακόλουθοι περιορισμοί (μαζί με τους περιορισμούς της παραγράφου 23 παρακάτω):

  α) Ένα λογότυπο σε τσέπη στήθους που να μην είναι μεγαλύτερο από 70 τετραγωνικά εκατοστά, και
  β) Ένα λογότυπο σε μανίκι φανέλας που να μην είναι μεγαλύτερο από 70 τετραγωνικά εκατοστά.

 3. Δεν θα επιτρέπονται λογότυπα ή εμπορικά σήματα σε οποιοδήποτε μέρος της ένδυσης ή του σώματος του παίκτη κατά τη διάρκεια ενός Event πέρα από λογότυπα ή εμπορικά σήματα που συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες διατάξεις όπως ορίζεται παρακάτω.
 4. Σε περιοχές όπου ισχύουν τοπικοί κανονισμοί που διέπουν την προβολή λογοτύπων και εμπορικών σημάτων για τους παίκτες (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε σύμβολα, εμπορικά σήματα και ιστοσελίδες), όλοι οι παίκτες συμφωνούν να υπόκεινται και να συμμορφώνονται πλήρως με τις εν λόγω διατάξεις.
 5. Οι παίκτες θα έχουν τη δυνατότητα να φέρουν πάνω από ένα λογότυπο σε ένα Event εφόσον όλα τα λογότυπα είτε έχουν εγκριθεί από εμάς ως λογότυπα τίτλου χορηγού, όπως 'PokerStars' ή ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου μας (π.χ. 'Full Tilt').
 6. Συμφωνείτε να τηρείτε τους κανόνες κάθε προωθητικής εκδήλωσης που οργανώνεται στο Event από εμάς ή από μια οντότητα εντός του Ομίλου μας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε απαιτήσεων να φοράτε ένα συγκεκριμένο λογότυπο(-α) σε όλη την εν λόγω προωθητική εκδήλωση.
 7. Οι παίκτες που δέχονται πλήρη χορηγία από μια νόμιμη τρίτη ιστοσελίδα διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών ('Χορηγούμενος Παίκτης') πρέπει να ζητήσουν τη γραπτή έγκριση μας πριν από την έναρξη του Τουρνουά για να φορέσουν το λογότυπο του χορηγού τους και πρέπει να διασφαλίσουν ότι το λογότυπο και το εμπορικό σήμα του χορηγού τους φοριέται κατά την έναρξη του κάθε Τουρνουά. Κάθε Χορηγούμενος Παίκτης που δεν φοράει το λογότυπο και το εμπορικό σήμα του χορηγού του από την αρχή του Τουρνουά και στη συνέχεια προσπαθήσει να φορέσει το λογότυπο σε μεταγενέστερο στάδιο οποιουδήποτε Τουρνουά θα πρέπει να παρέχει έγγραφη απόδειξη της συνεργασίας με τον χορηγό του πριν επιτραπεί στον εν λόγω παίκτη να φορέσει το εν λόγω λογότυπο και εμπορικό σήμα. Για την αποφυγή αμφιβολίας, η 'αρχή' του Τουρνουά ορίζεται ως η στιγμή που αρχικά μοιράζονται τα κρυφά φύλλα σε όλους τους παίκτες ('shuffle up and deal') την πρώτη ημέρα του εν λόγω Τουρνουά.
 8. Όλοι οι παίκτες που επιλέγουν να φορούν το λογότυπο με εμπορικό σήμα οποιουδήποτε εγκεκριμένου διαχειριστή τυχερών παιχνιδιών κατά τη διάρκεια του Τουρνουά πρέπει να συμμορφώνονται με οποιουσδήποτε περιορισμούς απαιτήσεων όπως ορίζεται παρακάτω.
 9. Όχι πάνω από το 10% του συνολικού πεδίου συμμετοχής σε οποιοδήποτε Τουρνουά μπορεί να φοράει τα εμπορικά σήματα/λογότυπα οποιασδήποτε μεμονωμένης εταιρείας με την εξαίρεση του PokerStars και του Full Tilt. Αν πάνω από το 10% των Παικτών σε οποιοδήποτε Τουρνουά επιθυμεί να εμφανιστεί με τα εμπορικά σήματα/λογότυπα οποιασδήποτε μεμονωμένης εταιρείας πέρα του PokerStars και του Full Tilt, τότε οι ίδιοι οι Παίκτες πρέπει να αποφασίσουν ποιοι Παίκτες θα συνεχίσουν να φορούν τον ρουχισμό με εμπορικά σήματα σε συμμόρφωση με αυτόν τον κανόνα . Αν δεν ληφθεί απόφαση (ή υπάρξει καθυστέρηση στη λήψη της απόφασης αυτής μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα), θα λάβει χώρα μια κλήρωση 'high card' για να παρθεί απόφαση σχετικά με τους παίκτες που επηρεάζονται.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ/ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

 1. Διατηρούμε το δικαίωμα να φωτογραφίσουμε, να μεταδώσουμε τηλεοπτικά/διαδικτυακά, να καταγράψουμε ή να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε μέρος οποιουδήποτε Event ανά πάσα στιγμή και με το παρόν αναγνωρίζετε το δικαίωμά μας να χρησιμοποιήσουμε τη Συνεισφορά σας με αυτόν τον τρόπο (όπως περιγράφεται στον όρο 33 παρακάτω). Σύμφωνα με αυτή την απαίτηση να παρουσιαστεί οποιοδήποτε μέρος του Event, οι παίκτες μπορούν να κληθούν να καθίσουν σε ένα τραπέζι πόκερ που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό της τηλεοπτικής ή της διαδικτυακής μετάδοσης του Event (εδώ αναφέρεται ως 'Τηλεοπτικό Τραπέζι').
 2. Όχι πάνω από 2 (δύο) παίκτες στο Τηλεοπτικό Τραπέζι ενός Τουρνουά μπορούν να φορούν το λογότυπο(-α) οποιασδήποτε μεμονωμένης εταιρείας με την εξαίρεση του PokerStars και του Full Tilt. Αν πάνω από 2 παίκτες από οποιαδήποτε μεμονωμένη εταιρεία είναι στο Τηλεοπτικό Τραπέζι τότε οι ίδιοι οι παίκτες πρέπει να αποφασίσουν ποιοι 2 παίκτες θα συνεχίσουν τον ρουχισμό με εμπορικά σήματα κατά τη διάρκεια του εν λόγω Event. Αν δεν ληφθεί απόφαση, η απόφαση για τους παίκτες που επηρεάζονται θα παρθεί μέσω 'high card'. Οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί από εμάς θα είναι οριστική. Κάθε παίκτης που ξεκινάει στο τελικό τραπέζι χωρίς να φοράει λογότυπα θα πρέπει να παραμείνει έτσι σε όλο το Τουρνουά.
 3. Εμείς (συμπεριλαμβανομένων των τρίτων μερών που ενεργούν για λογαριασμό μας), θα έχουμε την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να εγκρίνουμε τον ρουχισμό και τα είδη ένδυσης που φοριούνται από τους παίκτες κατά τη διάρκεια του Event. Θα έχουμε επίσης το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε λογότυπο(-α), εικόνα(-ες) ή λέξη(-εις) στον ρουχισμό και τα είδη ένδυσης των παικτών, τα οποία κατά τη γνώμη μας (ή τη γνώμη ενός εξουσιοδοτημένου τρίτου μέρος που ενεργεί εκ μέρους μας) έρχονται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις του υπεύθυνου φορέα μετάδοσης, τους ισχύοντες νόμους και κώδικες πρακτικής ή τους κανόνες οποιουδήποτε ρυθμιστικού φορέα.
 4. Οι παίκτες θα έχουν τη δυνατότητα να φορούν τα λογότυπα/εμπορικά σήματα στις φανέλες και στον ρουχισμό τους στο Τηλεοπτικό Τραπέζι υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τους περιορισμούς στα λογότυπα που περιγράφονται παραπάνω και ότι συμφωνούν με τους ακόλουθους πρόσθετους περιορισμούς:

  α) ένα λογότυπο σε τσέπη στήθους που να μην είναι μεγαλύτερο από 7 εκ. x 4 εκ.,
  β) ένα λογότυπο σε μανίκι φανέλας που να μην είναι μεγαλύτερο από 7 εκ. x 4 εκ., και
  γ) καπέλα του μπέιζμπολ και προστατευτικά φύλλων με λογότυπα θα επιτρέπονται μόνο αν τα λογότυπα σε τέτοιο ρουχισμό και/ή αντικείμενα δεν είναι ορατά.

 5. Δεν επιτρέπονται στο Τηλεοπτικό Τραπέζι και κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε μορφής γυρισμάτων, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε εμπορικά σήματα αθλητισμού ή μόδας, φόρμες ονομάτων εταιρειών και/ή εμπορικών σημάτων εκτός εκείνων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό. Κάθε παίκτης που φοράει ρουχισμό ή που έχει στην κατοχή του αντικείμενα (π.χ. προστατευτικά φύλλων) κατά παράβαση του κανόνα αυτού δεν θα είναι σε θέση να συμμετάσχει σε ένα Τηλεοπτικό Τραπέζι μέχρι το εν λόγω είδος ρουχισμού και/ή αντικειμένου αντικατασταθεί και/ή αφαιρεθεί. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε (κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια) ή να τροποποιήσουμε ή να αλλάξουμε λογότυπα χορηγίας παικτών αν τα εν λόγω λογότυπα δεν συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς, τα πρότυπα μετάδοσης ή τους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία.
 6. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αν επιλέξετε να παίξετε σε ένα Τηλεοπτικό Τραπέζι κατά τη διάρκεια κάθε Τουρνουά, μπορεί να σας ζητηθεί να παραδώσετε οποιεσδήποτε και όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές που συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε tablet και ακουστικά (ανάλογα με το αν έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας ή αποστολής μηνυμάτων) σε έναν διορισμένο εκπρόσωπο Τουρνουά πριν λάβετε τη θέση σας πριν αρχίσει το παιχνίδι. Σε περίπτωση τέτοιας απαίτησης, κάθε παίκτης που βρίσκεται να παραβιάζει τον κανόνα αυτό μπορεί να αποκλειστεί από το Τουρνουά και όλα τα χρήματα που έχει συγκεντρώσει αυτός ο παίκτης μέχρι τη στιγμή του αποκλεισμού, και το buy-in του Κυρίως Τουρνουά αυτού του παίκτη, θα κατασχεθούν κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους που ενεργεί για λογαριασμό μας.
 7. Υπάρχει πολιτική απαγόρευσης του καπνίσματος που ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες στο τηλεοπτικό τραπέζι και αυτή περιλαμβάνει την απαγόρευση των ηλεκτρονικών τσιγάρων.
 8. Κατά τη διάρκεια όλων των μεταδόσεων και ζωντανών συνδέσεων αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι παίκτες στα Τηλεοπτικά Τραπέζια δεν επιτρέπεται να επικοινωνούν, να προσεγγίζουν, ή να έρχονται σε επαφή με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε άτομο εκτός του τραπεζιού, που περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε μέλη του κοινού και διορισμένους εκπροσώπους τηλεοπτικής και διαδικτυακής παραγωγής, εκτός αν μια τέτοια επικοινωνία σχετίζεται με τεχνικά ζητήματα με την κινηματογράφηση ή αν δεν είστε πλέον ενεργοί στο χέρι (δηλαδή όταν έχετε κάνει fold ή έχετε μπει 'all in') και πάντα με την επιφύλαξη της απόλυτης διακριτικής μας ευχέρειας (ή της διακριτικής ευχέρειας ενός τρίτου μέρους που ενεργεί για λογαριασμό μας), καθ' όλη τη διάρκεια του Τηλεοπτικού Τραπεζιού, και ότι οποιοσδήποτε παίκτης που θα βρεθεί να παραβιάζει τον κανόνα αυτό θα υπόκειται σε περιορισμούς και/ή κυρώσεις όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην παρούσα Συμφωνία.
 9. Κατά τη διάρκεια όλων των εκπομπών ή ζωντανών μεταδόσεων του παιχνιδιού, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, αν ζητηθεί από εμάς, όλοι οι παίκτες πρέπει να παραμένουν εντός των προκαθορισμένων σημείων σε όλα τα διαλείμματα στο παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια του Τηλεοπτικού Τραπεζιού, και ότι σε τέτοια περίπτωση, οι παίκτες δεν θα επιτρέπεται να αποχωρούν από αυτά τα σημεία, σε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να συνοδεύονται από έναν διορισμένο εκπρόσωπο Τουρνουά. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μπορεί να απαιτηθεί από τους παίκτες να δείξουν τα κρυφά φύλλα τους στις κάμερες κρυφών φύλλων στο Τηλεοπτικό Τραπέζι σε κάθε χέρι που τους μοιράζεται, εκτός και αν ο παίκτης έχει δηλώσει ότι παίζει το χέρι ‘τυφλά’. Θα έχουμε το δικαίωμα να σταματήσουμε το παιχνίδι, αν υπάρχει λόγος, στο Τηλεοπτικό Τραπέζι μέχρι να εμφανιστούν όλα τα κρυφά φύλλα από όλους τους παίκτες στο παιχνίδι. Θα υπάρχει ελάχιστη καθυστέρηση 30 λεπτών κατά τη διάρκεια ζωντανών μεταδόσεων όπου εμφανίζονται κρυφά φύλλα.
 10. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι θα έχουμε το δικαίωμα (κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια) να σταματήσουμε ή να καθυστερήσουμε το παιχνίδι στο Τηλεοπτικό Τραπέζι ανά πάσα στιγμή, και ότι οι παίκτες είναι υποχρεωμένοι να μας χορηγήσουν το δικαίωμα να προσθέσουμε, να ακυρώσουμε ή να τροποποιήσουμε τα διαλείμματα στο παιχνίδι, όπως και όταν ευλόγως απαιτείται. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χυδαιότητα, η βίαιη συμπεριφορά ή άλλες μορφές παραπτωμάτων δεν θα επιτρέπονται στο Τηλεοπτικό Τραπέζι οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του Event, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, λεκτικές εκφράσεις, χειρονομίες ή οποιαδήποτε άλλη γνωστή μορφή αντικοινωνικής συμπεριφοράς που ενδέχεται να προκαλέσει προσβολή, γελοιοποίηση ή δυσφήμιση προς κάποιο άλλο άτομο, και ότι κάθε παίκτης που παραβιάζει τον προαναφερθέντα κανόνα μπορεί να υποστεί κυρώσεις, όπως ορίζεται παρακάτω, καθώς και στους κανόνες τουρνουά.
 11. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αν επιλεγείτε να παίξετε στο Τηλεοπτικό Τραπέζι, μπορεί να σας ζητηθεί λογικά να παρευρεθείτε σε άλλες τοποθεσίες και ημερομηνίες για επιπλέον γυρίσματα και συνεντεύξεις και επιπλέον (re)takes που μπορεί να αποκαλυφθούν σε εσάς, πριν από το παιχνίδι, μετά ή κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων και θα συνεργαστείτε με όλες αυτές τις αιτήσεις αναλόγως.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 1. Με τον όρο Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας εννοείται όλη η πνευματική ιδιοκτησία είτε προστατεύεται, δημιουργείται είτε προκύπτει υπό τη νομοθεσία οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβάνοντας: (i) όλα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τις εφαρμογές αυτών, (ii) όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα εμπορικά ονόματα, τις ονομασίες υπηρεσιών, τις εμπορικές επωνυμίες, τα εμπορικά δικαιώματα ρούχων, τις εταιρικές επωνυμίες, τα εμπορικά στιλ, τους λογότυπους, τα καλλιτεχνήματα, τις ενδυμασίες, τις ετικέτες των συσκευασιών, τα σχέδια και άλλες πηγές ή αναγνωριστικά της επιχείρησης, καταγεγραμμένα ή μη, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων κοινού δικαίου σε αυτό (στο βαθμό που είναι μεταβιβάσιμα) και με την υπεραξία που σχετίζεται με οποιαδήποτε από τα ανωτέρω, μαζί με όλες τις εφαρμογές, εγγραφές, ανανεώσεις και επεκτάσεις αυτών, (iii) όλα τα διαδικτυακά ονόματα τομέα (συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται, είναι εγγεγραμμένα και/ή είναι συνδεόμενα με τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης), (iv) όλα τα πνευματικά δικαιώματα και το mask work, τις βάσεις δεδομένων και τα δικαιώματα σχεδιασμού, είτε είναι καταχωρημένα ή δημοσιευμένα είτε όχι, όλες τις καταχωρήσεις και τις καταγραφές αυτών και όλες τις εφαρμογές σε σχέση με αυτό, μαζί με όλες τις επαναφορές, τις επεκτάσεις και τις ανανεώσεις αυτών, (v) όλα τα εμπορικά απόρρητα, την τεχνογνωσία και παρόμοιες εμπιστευτικές και αποκλειστικές πληροφορίες που προστατεύονται από οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή το κοινό δίκαιο, (vi) όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την τεχνολογία, (vii) όλα τα δικαιώματα προώθησης, δημοσιότητας και διαφήμισης και δικαιώματα που σχετίζονται με αυτά, (viii) όλα τα δικαιώματα για μήνυση και ανάκτηση κατά το νόμο ή των ιδίων κεφαλαίων για παρελθοντικές, παρούσες ή μελλοντικές παραβάσεις, υπεξαιρέσεις, διαλύσεις, παραβιάσεις ή άλλη διαταραχή των ανωτέρω.
 2. Η Rational Intellectual Holdings Limited ('RIHL') η οποία είναι η εταιρεία που κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τον Όμιλο, είναι ο αποκλειστικός κάτοχος όλων των δικαιωμάτων που αφορούν στα Στοιχεία Ενεργητικού του PokerStars Live συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών απορρήτων, Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (που ορίζονται παραπάνω) και άλλων δικαιωμάτων. Ο όρος 'PSLive' και 'PokerStars Live' και τα ονόματα τομέα 'pslive.com' και 'pokerstarslive.com' είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, σύμβολα, εμπορικά ονόματα και/ή τα ονόματα τομέα του RIHL και το RIHL διατηρεί όλα τα δικαιώματα για το ίδιο.
 3. Παραχωρείτε αμετάκλητα σε εμάς και σε τρίτα μέρη που ενεργούν εκ μέρους μας, κάθε δικαίωμα, συγκατάθεση και τις απαραίτητες άδειες που μας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε με κάθε τρόπο (συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, την αναπαραγωγή, διακίνηση, διόρθωση, επεξεργασία, μετάφραση, τροποποίηση, δημόσια έκθεση, τηλεοπτική μετάδοση, μέσω διαδικτύου και μέσω άλλων μέσων επικοινωνίας και επακόλουθες ενέργειες) των φωτογραφιών, της απεικόνισης, της εμφάνισης, της εικόνας, της φωνής, του ονόματος, των τηλεοπτικών και ηχητικών αποσπασμάτων όπου εμφανίζεστε, όπως φωτογραφηθήκατε, καταγραφήκατε ή μεταδοθήκατε από εμάς ή εκ μέρους μας (η "Συνεισφορά") ανά τον κόσμο επ' αόριστον και χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης με κάθε τρόπο και σε όλα τα μέσα, είτε είναι τώρα γνωστά είτε αναπτυχθούν ή επινοηθούν στο εξής, σε οποιοδήποτε πρόγραμμα στο οποίο καταγράφηκε η Συνεισφορά σας και σε κάθε άλλο πρόγραμμα και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, σχετικά με τη live ή τη μαγνητοσκοπημένη μετάδοση της κάλυψης ενός Τουρνουά στο διαδίκτυο, την παραγωγή και διανομή video blogs ενός Τουρνουά στο διαδίκτυο και την παραγωγή και κυκλοφορία διαφημιστικών ή άλλου προωθητικού υλικού σχετικού με ένα Τουρνουά ή τουρνουά πόκερ ή online ιστοτόπους πόκερ σχετικούς με τα brand μας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τα brand 'PokerStars Live', 'PokerStars', 'PokerStars Casino', 'Full Tilt' και 'BetStars'). Με το παρόν απαλλάσσετε το PokerStars, τους συνεργάτες του και οριζόμενα μέλη από οποιαδήποτε αξίωση, βλάβη, ευθύνη, κόστος και έξοδα προκύψουν από οποιαδήποτε παράβαση ή οποιοδήποτε δικαίωμα απορρήτου, ενέργεια προώθησης ή προσωπικότητας έχετε ή παραβίαση οποιουδήποτε πνευματικού δικαιώματος ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος κυριότητας που κατέχετε, βάσει ή σε σχέση με οποιαδήποτε χρήση της Συνεισφοράς υπό την αδειοδότηση και τα δικαιώματα που παραχωρούνται με το παρόν. Η απορρέουσα εκχώρηση δεσμεύει εσάς και τους κληρονόμους σας, τους πληρεξούσιους και τους νομικούς εκπροσώπους σας.
 4. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι κατέχουμε αποκλειστικά όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και το συμφέρον, συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, σε σχέση με τη Συνεισφορά και οτιδήποτε άλλο προκύψει από αυτή βάσει του παρόντος. Όσον αφορά την κυριότητα της Συνεισφοράς που δεν εκχωρείται αυτομάτως στο PokerStars, με το παρόν χορηγείτε και παραχωρείτε στο PokerStars κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον σε σχέση με τη Συνεισφορά και συμφωνείτε να υπογράψετε όλα τα έγγραφα που ζητούνται λογικά από το PokerStars για να ισχύσουν τα ανωτέρω
 5. Εκπροσωπείτε και εγγυάστε σε εμάς ότι (α) έχετε κάθε δικαιοδοσία να παράσχετε κάθε δικαίωμα και άδεια που χορηγείται σε εμάς και τους συνεργάτες μας με το παρόν και (β) κανένα μέρος της Συνεισφοράς (τόνος ή συμπεριφορά ή κάτι άλλο) δεν θα παραβιάσει τα πνευματικά δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα οποιουδήποτε ατόμου, δεν θα καταπατήσει κάποιο συμβόλαιο ή υποχρέωση εμπιστευτικότητας, δεν αποτελεί ασέβεια προς το δικαστήριο, δεν είναι δυσφημιστικό ή υπολογίζεται ότι θα οδηγήσει εμάς, οποιονδήποτε ραδιοτηλεοπτικό φορέα και/ή οποιοδήποτε από τα brand μας σε ανυποληψία.
 6. Όλες οι συγκαταθέσεις σύμφωνα με το Νόμο της Νήσου του Μαν του 1991 υπέρ δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή σύμφωνα με παρόμοιες νομοθεσίες σε άλλες χώρες του κόσμου, σε συνδυασμό με την απόδοσή σας σε οποιοδήποτε Event και η εκμετάλλευση της απόδοσής σας σε οποιοδήποτε Event με οποιονδήποτε τρόπο και σε όλα τα μέσα, παραχωρούνται και αναθέτονται με το παρόν από εσάς σε εμάς. Επιπλέον, με το παρόν αποποιείστε όλα τα ηθικά δικαιώματα σε σχέση με τη Συνεισφορά σας στα οποία έχετε τώρα ή ανά πάσα στιγμή μελλοντικά δικαιοδοσία σύμφωνα με το Μέρος IV του Νόμου υπέρ Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας 1991 (και όλα τα παρόμοια δικαιώματα σε άλλες περιοχές δικαιοδοσίας) και συμφωνείτε να μην ορίσετε, υποστηρίξετε, διατηρήσετε ή επιτρέψετε οποιαδήποτε ενέργεια ή αξίωση με τρόπο που οποιαδήποτε μεταχείριση, εκμετάλλευση ή χρήση τέτοιου είδους Συνεισφοράς ή άλλων υλικών θα παραβιάσει τα ηθικά σας δικαιώματα.

ΔΙΑΦΟΡΑ

 1. Αποζημίωση: Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε εμάς και τους εκπροσώπους μας για όλα και οποιαδήποτε έξοδα, αξιώσεις, έξοδα και υποχρεώσεις (συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, νομικά έξοδα και όλα τα ποσά που πληρώθηκαν με τη συμβουλή δικηγόρου) που προκύπτουν από την εκ μέρους σας καταπάτηση (ή οποιουδήποτε ενεργεί υπό την εξουσιοδότησή σας) οποιωνδήποτε αντιπροσωπεύσεων, εγγυήσεων και/ή υποχρεώσεων εκ μέρους σας και περιλαμβάνονται στο παρόν Συμφωνητικό.

 2. Βοήθεια: Στο βαθμό που θέλουμε να συμμετάσχετε σε οποιοδήποτε διαφημιστικό μάρκετινγκ ή σε συνεντεύξεις με εξωτερικό τύπο ή άλλα τρίτα μέρη, θα ζητήσουμε γραπτώς τη συγκατάθεσή σας εκ των προτέρων.

 3. Τροποποιήσεις στους κανόνες τουρνουά: Διατηρούμε το δικαίωμα να προσθέσουμε ή να τροποποιήσουμε οποιουδήποτε από τους κανόνες Τουρνουά ή Event, όπως κρίνουμε κατάλληλο, και οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα ειδοποιηθούν στον ιστότοπό μας ή σε εσάς, μετά από οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση. Η συνεχιζόμενη συμμετοχή σας στο Event μετά από μια τέτοια τροποποίηση και κοινοποίηση θα χρησιμεύσει ως αποδοχή σας για αυτή.

 4. Διακανονισμός: Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι παίκτες στο τελικό τραπέζι του Τουρνουά επιτρέπεται μόνο να συζητούν οποιαδήποτε μορφή συμφωνίας διακανονισμού ή ανακατανομής τυχόν εναπομένοντος prize pool όσο κάθονται στο τραπέζι και ότι ένας προκαθορισμένος εκπρόσωπος Τουρνουά πρέπει να είναι παρών κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε συζητήσεων και οι επακόλουθες αποφάσεις σχετικά με την ανακατανομή του prize pool θα δημοσιοποιούνται.

 5. Μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί buy-in και πληρωμών που να ισχύουν σε συγκεκριμένα Event. Επικοινωνήστε με το PokerStars Live για λεπτομέρειες.

 6. Δικαίωμα ακύρωσης: Εμείς, μαζί με το καζίνο διοργάνωσης όπου θα πραγματοποιηθεί το Event, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε ή να τροποποιήσουμε οποιοδήποτε Τουρνουά ή Event κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.
 7. Τήρηση των κανόνων: Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε στους κανόνες τουρνουά πόκερ και τους κανόνες παιχνιδιών μετρητών πόκερ. Σε συγκεκριμένες περιστάσεις, αυτοί οι κανόνες μπορούν να αντικατασταθούν από κανόνες του καζίνο ή από τις τοπικές ρυθμίσεις που ισχύουν για τα τυχερά παιχνίδια. Οποιεσδήποτε αλλαγές στους κανόνες θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Event και θα ανακοινωθούν στους παίκτες κατά τη διάρκεια του Event.
 8. Άρνηση εισόδου: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαγορεύσουμε την είσοδο κάποιου ατόμου σε οποιοδήποτε και σε όλα τα Τουρνουά καθώς και στις περιοχές των Event για οποιονδήποτε λόγο. Τα άτομα που αποκλείονται από τον χορηγό, τους συνεργάτες ή το χώρο διεξαγωγής του Τουρνουά δε δικαιούνται να εισέλθουν σε οποιαδήποτε περιοχή Τουρνουά ή Event.
 9. Δικαίωμα συμμετοχής σε παιχνίδια: Οι εργαζόμενοι σε οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου μας ή όποιο άτομο ή οντότητα (συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συνεργατών αυτής της οντότητας) οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σχετικά με το Event και τα μέλη του Στενού Οικογενειακού Κύκλου (όπως ορίζεται παρακάτω) αυτών των εργαζομένων δεν έχουν δικαίωμα να παίξουν σε οποιοδήποτε Event, εκτός αν υπάρξει πρότερη έγκριση από μέρους μας. Ο 'Στενός Οικογενειακός Κύκλος' ορίζεται ως: ο/η σύζυγος, τα παιδιά και οποιοσδήποτε συγγενής εργαζομένου μας ή κάποιο άλλο άτομο που συγκατοικεί με τον εργαζόμενό μας.
 10. Δεν επιτρέπονται οι μεταφορές: Τα έπαθλα δεν μπορούν να μεταφερθούν. Οι νικητές είναι υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των φόρων, των αδειών, των εγγραφών και για όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τα έπαθλα Τουρνουά. Αν τα έπαθλα πληρώνονται μέσω τραπεζικής μεταφοράς, οι παίκτες θα πρέπει να παράσχουν έγγραφα ταυτοπροσωπίας που να συμμορφώνονται με τους διεθνείς κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 11. Αποκλεισμός: Εμείς, μαζί με το καζίνο διοργάνωσης στο οποίο πραγματοποιείται το Event, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε οποιοδήποτε άτομο από όλα τα Τουρνουά και/ή να ζητήσουμε την απομάκρυνση αυτών των ατόμων από την περιοχή/-ές του Event για οποιονδήποτε λόγο. Αν αποκλειστείτε από ένα Τουρνουά, χάνετε ολόκληρο το ποσό του buy-in και δεν έχετε δικαίωμα σε κανένα χρηματικό έπαθλο Τουρνουά ή άλλο αντίτιμο επάθλου για το οποίο μπορεί να πληρείτε τις προϋποθέσεις τη στιγμή του αποκλεισμού.
 12. Καμία αντιπαράθεση: Κανένας παίκτης που συμμετέχει σε οποιοδήποτε event δεν επιτρέπεται να δείχνει, να παρουσιάζει ή να μεταφέρει με οποιονδήποτε τρόπο κάποιο μήνυμα ή περιεχόμενο το οποίο, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ερμηνεύεται ή θα μπορούσε να ερμηνευτεί ότι έχει πολιτικό χαρακτήρα (ή υποστηρίζει οποιονδήποτε πολιτικό σκοπό ή δράση) ή είναι ρατσιστικό, άσεμνο, υποτιμητικό, απειλητικό, αποτελεί μορφή παρενόχλησης, είναι συκοφαντικό, δόλιο, προσβάλει την ιδιωτικότητα άλλου ατόμου, είναι προσβλητικό, δυσφημιστικό κατά άλλου ατόμου ή αλλιώς προωθεί, διαφημίζει ή ανέχεται οτιδήποτε παράνομο ή αθέμιτο, θυματοποιεί, υποβιβάζει, παρενοχλεί ή εκφοβίζει κάποιο άτομο ή ομάδα ατόμων βάσει οποιασδήποτε διαβάθμισης, όπως θρησκεία, φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός, φυλή, χρώμα, πιστεύω, εθνικότητα, καταγωγή, ιθαγένεια, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, στρατιωτική κατάσταση ή αναπηρία, αποτελεί ή ενθαρρύνει εγκληματική συμπεριφορά, οδηγεί σε αστική ευθύνη ή προορίζεται για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της υποβολής υλικού επιδιώκοντας την απόκτηση κεφαλαίων ή την προώθηση, διαφήμιση ή ενθάρρυνση των πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας σχετικά με αυτή την παράγραφο, η απόφασή μας θα είναι τελική και δεσμευτική
 13. Ανωτέρα Βία: Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας απέναντί σας που αναφέρονται σε αυτό το Συμφωνητικό ή αλλού, συμπεριλαμβανομένης (ενδεικτικά) της υποχρέωσης να παρέχουμε ένα εγγυημένο prize pool, σε περιπτώσεις πράξεων, γεγονότων, παραλείψεων ή ατυχημάτων που αδυνατούμε σε λογικά πλαίσια να ελέγξουμε, όπως για παράδειγμα φυσικές καταστροφές, φωτιές, εκρήξεις, τυχαίες βλάβες, πλημμύρες, σεισμούς, αντίξοες καιρικές συνθήκες ή άλλα φυσικά φαινόμενα, πόλεμο, απειλή ή προετοιμασία για πόλεμο, τρομοκρατική επίθεση, εμφύλιο πόλεμο, εμφύλιες αναταραχές ή εξεγέρσεις και εθελοντική ή υποχρεωτική συμμόρφωση με οποιαδήποτε νομοθεσία (συμπεριλαμβάνοντας την αποτυχία χορήγησης αδείας ή απαραίτητης συγκατάθεσης ή οποιαδήποτε αλλαγή στη νομοθεσία ή ερμηνεία του νόμου).
 14. Τροποποιήσεις: Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους όρους αυτού του Συμφωνητικού οποιαδήποτε στιγμή. Επομένως, πρέπει να συμβουλεύεστε την πιο ενημερωμένη έκδοση κάθε φορά, πριν τη συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε Τουρνουά.
 15. Περιορισμός της ευθύνης: Συμφωνείτε ότι, πέρα από τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για τυχόν απώλειες, ζημιές, διεκδικήσεις ή άλλα έξοδα που θα προκύψουν από το παρόν Συμφωνητικό.
 16. Φόροι: Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την (έγκαιρη) καταβολή φόρου εισοδήματος ή παρόμοιου φόρου ή σχετικών επιβαρύνσεων που επιβάλλονται ή εισπράττονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αφορούν οποιοδήποτε έπαθλο, αμοιβή ή άλλο ποσό που καταβάλλεται σε εσάς και ότι θα μας αποζημιώσετε ή θα μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη ή δαπάνη που σχετίζεται με τέτοιους φόρους ή επιβαρύνσεις (εκτός από τις περιπτώσεις που τέτοιου είδους επιστροφές απαγορεύονται από το νόμο).
 17. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την υποβολή στην σχετική εφορία οποιαδήποτε φορολογική δήλωση(-εις) για τις πληρωμές που λαμβάνετε (έπαθλα και αμοιβές) και ότι θα εξασφαλίσετε πως αυτού του είδους οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται με ακρίβεια και εγκαίρως.
 18. Ισχύον δίκαιο: Οι όροι αυτού του Συμφωνητικού βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Νήσου του Μαν. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διαφωνία που αφορά ή απορρέει από αυτό το Συμφωνητικό θα επιλύεται στα δικαστήρια της Νήσου του Μαν. Τίποτα από τα οριζόμενα σε αυτήν τη ρήτρα δεν περιορίζει το δικαίωμα του PokerStars Live και των συνδεδεμένων εταιρειών να αναλάβουν νομική δράση εναντίον σας σε οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ούτε η ανάληψη τέτοιας δράσης σε οποιαδήποτε ή οποιεσδήποτε δικαιοδοσίες αποκλείει την ανάληψη νομικής δράσης σε άλλες δικαιοδοσίες, ταυτόχρονα ή μη, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία τέτοιας δικαιοδοσίας.
 19. Επίσημη γλώσσα: Όσον αφορά στα Event που πραγματοποιούνται στο New Jersey από την TSG Interactive US, ο κανόνας 'αγγλικά-μόνο' θα εφαρμόζεται σε όλα τα τραπέζια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οι συμμετέχοντες που παραβιάζουν τον κανόνα αυτό θα υπόκεινται σε κυρώσεις, που περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό.

Αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 29 Νοεμβρίου 2018. Έκδοση: 20181129.

  Συχνές ερωτήσεις PokerStars Live

  Συχνές ερωτήσεις PokerStars Live

  Έχεις ερωτήσεις σχετικά με τα event μας; Κάνε κλικ εδώ για απαντήσεις.

  Κατέβασε το λογισμικό και προκρίσου

  Κατέβασε το λογισμικό και προκρίσου

  Θέλεις να λάβεις μέρος στη δράση των event του PokerStars Live; Κατέβασε το PokerStars ή το Full Tilt για να προκριθείς τώρα.