A készpénzes játék szabályai

A privát játékokat nem támogatjuk.

Hacsak másképp nem határozzák meg, a PokerStars Live versenyszabályok érvényesek.

Büntetések és etikett

A játékosoktól mindenkor illendő viselkedést várunk el. A szokásos pókeres etikett betartása kötelező. A saját hatáskörében a PokerStars Live stábja büntetést szabhat ki, amely a szóbeli figyelmeztetéstől kezdve egészen a minden PokerStars Live eseményre és PokerStars Live által üzemeltetett készpénzes játékra vonatkozó kizárásig terjedhet.

 1. Közlemény – A játékosok kötelesek mindvégig ügyelni társaik védelmére. Ennek megfelelően, akár részt vesznek egy leosztásban, akár nem, a játékosok számára tilos:
  1. Élő vagy eldobott lapok tartalmát közölni.
  2. A játékkal kapcsolatos tanácsokat adni vagy kritizálni, mielőtt minden cselekvésre sor kerülne.
  3. Kiértékelni egy leosztást, amely esetén nem került sor teljes mutatásra.
  4. Bármely megfigyelővel megvitatni a leosztásokat vagy a stratégiát.
  5. Külső forrásból tanácsot kérni vagy azt elfogadni.
  6. Betartatásra kerül az „egy kéz, egy játékos” szabály.
 2. Felfordítás és bedobás – Büntetésben részesülhet az a játékos, aki megmutatja a lapját egy másik játékosnak, aki már dobott, majd maga is eldobja a lapját. Ha az osztó tanúja ennek az eseménynek, kötelessége az adott kártyákat a dobott paklitól félretenni, és a leosztás befejezése után megmutatni az asztal összes játékosának. Az ezt ismételten elkövető játékosok büntetést kapnak.
 3. Összejátszás – A póker egyéni játék. Nem megengedett, és akár büntetéssel is sújtható többek között a zsetonáttolás, illetve az, ha egy játékos szándékosan kevésbé agresszíven játszik egy másik ellen.
 4. Az etikett megsértése – Az etikett ismételt megsértése a stáb által kiszabott büntetést vonja maga után. Néhány példa a teljesség igénye nélkül: ha egy játékos szükségtelenül hozzáér egy másik játékos kártyáihoz vagy zsetonjaihoz, a játék késleltetése, több alkalommal kéz előtt cselekvés, a zsetonok csapkodása, szándékosan az Osztótól túl távoli tétek berakása vagy túlzásba vitt csevegés. Emellett a túlzott, teátrális ünneplés, a nem megfelelő viselkedés vagy cselekedetek, gesztusok, illetve magaviselet is büntetést vonhat maga után. Az etikett megsértésének számít továbbá a más játékosok játékstílusát becsmérlő viselkedés, valamint annak minősítése, hogy egyes játékosok hogyan játszottak vagy játszanak a játék során.
 5. Csúnya beszéd – Más játékosok, a PokerStars Live stábja vagy a helyszín személyzete, illetve más dolgozó becsmérlése nem elfogadható viselkedés. A bármely más játékossal vagy a stáb egy tagjával szemben használt csúnya, obszcén vagy durva beszéd büntetést vonhat maga után. Ha egy játékos ismételten csúnya, obszcén vagy durva szavakat használ úgy, hogy azt nem egy bizonyos embernek szánja, akkor is büntetésben részesülhet.
 6. Minden résztvevő köteles udvarias és kulturált viselkedést tanúsítani minden játék során a versenyek és a játék minden helyszínén. Ha egy személy nem megfelelő viselkedést tapasztal egy másik személy részéről, azonnal szólnia kell a stábnak. Ez magában foglalja többek között azokat az eseteket is, ha egy játékos személyi higiénéje vagy egészségi állapota zavaró az asztalnál ülő többi játékos számára. Annak megítélése, hogy egy személy személyes higiénéje vagy egészségi állapota zavaró-e más játékosok számára, a stáb feladata, amely saját hatáskörében szankciókat szabhat ki arra a játékosra, aki nem hajlandó a helyzetet a PokerStars Live megelégedésére megoldani.
 7. Az a játékos, aki szándékosan megtöri, eltépi vagy rongálja a kártyákat, kimarad az osztásból. Ha az illető játékos igazságtalannak érzi, hogy kimaradt az osztásból, az ügyet azonnal a stáb elé kell tárni.
 8. Telefon – A játékosok nem telefonálhatnak az asztalnál, akár részt vesznek egy leosztásban, akár nem. Ahhoz, hogy hívást bonyolítsanak le, el kell lépniük az asztaltól.
 9. Telefonok, táblagépek és laptopok – A játékosok használhatnak ilyen eszközöket az asztalnál, ha nem vesznek részt az éppen zajló leosztásban.  Az asztalnál lévő laptopot tilos külső áramforráshoz csatlakoztatni.
 10. Periscope, Twitch stb. – Nem engedélyezett alkalmazások vagy más hírközlő lehetőség használata a verseny közvetítésére, miközben a játékos játékban van.
 11. A PokerStars Live és a helyszín stábja büntetést szabhat ki bármely olyan cselekedetért, amely a PokerStars Live és a helyszín stábjának saját jogkörében hozott döntése alapján nem felel meg a játék hivatalos szabályainak vagy érdekeinek.
 12. Ha egy játékos visszatérhet a büntetés után a játékba, nem kaphatja vissza az elszalasztott antét, vakot vagy helypénzt, és a vak kihagyására vonatkozó szokásos szabályokat kell alkalmazni a játékra.
 13. A PokerStars Live fenntartja a jogot, hogy bármikor bárkitől megtagadja a játékszolgáltatás nyújtását.
 14. A PokerStars Live fenntartja a jogot, hogy megtagadja az alkoholtartalmú ital eladását.
 15. A PokerStars Live nem vállal felelősséget a játékos vagy az osztó hibájából előforduló pénzügyi elszámolási vitákért.
 16. A felelősség nem átruházható. Tolvajlás vagy természeti katasztrófa bekövetkezésekor a PokerStars Live nem vállal felelősséget a zsetonok, pénz vagy személyes tárgyak elvesztése esetén.
 17. A PokerStars Live nem vállal felelősséget a vendégei viselkedéséért, illetve azok következményeiért.

Általános házszabályok

 1. Ha egy játékos fel szeretne iratkozni bármely készpénzes játékra, szükséges lehet regisztrálnia egy PokerStars Live számlát. További tájékoztatás a helyszínen kérhető.
 2. A játékosok a játékszabályok keretein belül bármikor elhagyhatják a játékot, és bármire fogadhatnak, amire szeretnének.
 3. Ha egy játékos több mint 30 percen át távol marad az asztaltól (vagy az asztalát bezárják, amíg nincs jelen), és várólista van a játékra, a zsetonjait leveszik az asztalról, és a teremfőnök vagy a stáb tagja megőrzi.  A teremfőnök és a stáb egy másik tagja megszámolja a zsetonokat, majd az aláírásukkal hitelesítve megőrzésre félreteszik.
 4. Döntéshozatali folyamatok:
  1. A PokerStars Live vezetősége fenntartja a jogot, hogy a játék mindenek felett álló érdekét figyelembe véve hozza meg döntéseit, minden játékos felé sportszerű hozzáállást tanúsítva, még akkor is, ha a szabályok szó szerinti értelmezésével ellentétes döntés születne.
  2. A teremfőnök minden döntését a sportszerűség vezérli, és mindegyik végleges.
  3. Ha bármilyen szokatlan esemény felmerül a játékkal kapcsolatban, arra azonnal fel kell hívni a stáb figyelmét. Bármely tiltakozásnak addig van helye, amíg a paklit meg nem keverik a következő leosztáshoz.
 5. A játékosok minden körülmények között saját maguk felelősek a kártyáik védelméért. Ezt úgy tehetik meg, ha elhelyeznek egy zsetont vagy kártyaőrt a kártyájukon, vagy a kezükkel védik azt. Az osztó a nem védett, otthagyott vagy letett kártyák esetén azt fogja feltételezni, hogy az adott lapot dobták. Ez azokra az esetekre is vonatkozik, amikor a kártyák képpel felfelé vannak, akár cselekednie kell még a játékosnak, akár nem. Ha egy játékos nem tesz meg minden észszerű intézkedést a kártyája védelme érdekében, és az osztó behúzza a lapját, nincs mód a helyzet orvoslására. Ha egy nem védett kéz érintkezik egy dobott lappal, és kétség merül fel arra nézve, hogy melyik kártya tartozott a kézhez, a kezet halottnak kell tekinteni. Az osztók segíthetnek a kombinációk értelmezésében, de akkor is a játékosok felelőssége marad, hogy védjék a lapjukat.
 6. A játékosok csak angolul beszélhetnek, amíg egy leosztás folyamatban van. Ha egy játékos, aki még részt vesz a partiban, a leosztás lejátszása során más nyelven szólal meg, a zárt lapjait fel lehet fordítani, hogy mindenki lássa. Ha egy olyan játékos szólal meg más nyelven, mint angolul, aki már nem érintett a partiban, a teremfőnök büntetést szabhat ki rá.
 7. A játékosoknak nem szabad szétrombolniuk a potot, és úgy általában semmi olyan cselekedetet végrehajtaniuk a játékban, amely a szándékukban álló cselekvést hivatott elrejteni.
 8. Nem engedélyezett az alkukötés, és a szabály megszegése büntetést vonhat maga után.
  1. Ez magában foglalja a pot elosztását egymás között, a „pénz visszavételét” vagy más tevékenységet, amely megváltoztatja a kasszába rakott vagy megnyert pénz mennyiségét egy adott leosztásban.
 9. Ha olyan helyzet áll elő, a játékosok eloszthatják egymás között a vakokat.
 10. Mi jött volna – Olyan esetekben, amikor a parti véget ér az utolsó lap leosztása előtt, a pakli következő lapját semmilyen körülmények között nem lehet felfedni. Tilos a „mi jött volna” vagy másként „mozizás” néven illetett tevékenység, amelynek lényege, hogy a játékosok megnézik, milyen lap került volna leosztásra.
 11. Más helyére beülni az alábbi feltételekkel megengedett:
  1. A más helyére beülni szándékozó játékos az első a várólistán.
  2. Annak a játékosnak, akinek a helyére beülnek, egy órán belül vissza kell ülnie a játékba, vagy a zsetonjait összeszedik, és a helyét a várólistán lévő következő játékos kapja meg.
 12. Senki nem játszhat egy másik játékos zsetonjával.
 13. A játékosok nem adhatják át egymásnak a helyüket a teremfőnök előzetes engedélye nélkül.
 14. A PokerStars Live az alábbi „asztali tét” szabályokat alkalmazza:
  1. Az adott kasszában csak az a zseton vagy készpénz játszhat, amely az asztalon van az osztás kezdetekor, kivéve a 31.c szabályban foglaltakat.
  2. Az összes zsetonnak és készpénznek az asztalon kell maradnia, amíg a játékos ki nem száll a játékból, kivéve, ha a kaszinó által nyújtott termékekért és szolgáltatásokért fizet velük. A játékosok nem adhatnak át egymásnak zsetont, kivéve egy antét a stud típusú játékokban, vagy egy „szerencsezsetont” (a játékban használt legkisebb névértékű zsetont) bármely más játékban.
  3. A pénztártól a terem küldöncével hozatott zsetonok játékban lévőnek számítanak, amennyiben a terem ahhoz hozzájárult, és a többi játékost tájékoztatták. Ha egy játékos átad zsetonokat egy olyan játékosnak, aki a már megrendelt zsetonjaira vár, az átadott összeg is játékban van.
  4. A zsetonokat vásárló játékosnak be kell jelentenie a vásárolt összeget. Ha egy játékos lapot kér, és megnézi anélkül, hogy megjelölné a megjátszott összeget, nem játszhat többel, mint amennyi az adott játék legkisebb beülője.
 15. Ha a játékosok osztoznak a poton, és marad egy páratlan zseton, akkor nagy érték esetén azt fel kell váltani, és így elosztani, egészen a játék legkisebb névértékű zsetonjáig. Ha ezek után is marad páratlan zseton, a zsetont az alábbiak szerint kell odaítélni:
  1. Holdem és omaha játékokban az osztóhoz legközelebb eső játékos kapja, az óramutató járásával egyező irányban.
  2. Stud játékokban a legjobb lappal rendelkező játékos kapja, döntetlen esetén a színek is számítanak (pikk, kőr, káró, treff).
  3. A magas/alacsony játékokban a magas kéz kapja.
 16. Amikor a játékosok kártyát húznak (pl. új játékban az osztó pozíció eldöntéséhez vagy egy játék feloszlásakor az üres helyekre stb.), és döntetlen áll elő a kártya értékét tekintve, a nyertest a színek alapján kell eldönteni, az alábbi sorrendben: pikk, kőr, káró, treff.
 17. A várólistáról hívott játékosnak öt percen belül meg kell jelennie, ha nem teszi, a soron következőé az üres hely, és az a játékos, aki „nem jelent meg”, a várólista végére kerül.

Játékszabályok – A beülő

 1. Egy új játékosnak teljes beülővel kell elkezdenie a játékot, amely általában a nagyvak 50-szerese.
 2. Egy már bent ülő játékosnak lehetősége van egyszer a teljes beülő feléért rebuyt váltani.
 3. Ha egy zajló játékban megemelik a tétet, ami miatt magasabb lesz a beülő is, a már ott lévő játékosokra a régi szabályok vonatkoznak, tovább játszhatnak annyi zsetonnal, amennyi akkor előttük van. A továbbiakban a megemelt beülő vonatkozik minden játékosra.
 4. Ha egy játékosnak muszáj átülnie egy másik, ugyanolyan limittel zajló játékba, az illető ugyanakkora összeggel játszhat tovább, még akkor is, ha az kevesebb, mint a minimális beülő. Az a játékos, aki önszántából ül át másik asztalhoz vagy egy feloszlott asztaltól érkezik, legalább a minimális beülővel szállhat be a játékba.

Játékszabályok – Vakok

 1. Az új játékosoknak be kell tenniük a nagyvak összegét ahhoz, hogy kapjanak lapot. Bármely helyről betehetik, megvárhatják, amíg hozzájuk ér a nagyvak, megvehetik a gombot vagy rakhatnak élő vakot. Ha valaki kimarad a vaktét rakásából, kap egy jelölést, hogy elszalasztotta a vakot, és meg kell várnia, amíg hozzá ér a nagyvak, vagy be kell tennie mindkét vakot, vagy meg kell vennie a gombot.
 2. A játékosoknak lehetőségük van „megvenni” a gombot. Egy új játékos, vagy aki már elszalasztotta a vakokat, beülhet a kisvak pozícióba, ha berakja mindkét vakot. A nagyvak összege érvényes. Ebben a leosztásban az osztógomb az adott játékostól közvetlenül jobbra ülőnél van, és senki más nem rak vakot. A következő leosztásban az a játékos kapja meg az osztógombot, aki „megvette a gombot”, a vakokat pedig a szokott módon kell berakni.
 3. Itt már minden vak élő lesz. A pénz játékba kerül, és a vakokat berakó játékosoknak lehetőségük van emelni a flop előtt (hacsak a tétrakás maximumát el nem érték).
 4. A játékosok rakhatnak „élő vakot” azokban a játékokban, amelyekben a nagyvaktól eggyel balra ülnek. Minden élő vak a nagyvak kétszerese, és élő tétnek számít. Minden leosztásban csak egy élő vakot lehet rakni.
 5. Az a játékos, aki elszalasztja mindkét vakot, köteles mindkét vak összegét betenni. A nagyvak összegét meghaladó rész halott pénz lesz, nem képezi a tét részét. A pótolt kisvak halott pénz. Ez alól az egyetlen kivétel az, ha a játékos inkább élő vakkal szeretne beszállni. Abban az esetben nem kell betennie a kisvakot.  Megengedett a gomb megvétele.
 6. Ha valaki egy új játék első körében elszalasztja a vakokat, azt ugyanúgy kell tekinteni, mintha egy már zajló játékban szalasztotta volna el azokat.
 7. Minden asztalon megengedett a „kétszer leosztás”, amennyiben minden érintett játékos egyetért.
  1. Ha csak azok a játékosok szeretnék kétszer leosztani a partit, akik a mellékpotban érdekeltek, megtehetik csak a mellékpotra vonatkozóan (a főpotot mindig az első leosztott asztal nyertese kapja).

Ültetés és asztalváltás

 1. Minden új játékban kisorsolják, hogy melyik játékosé lesz az osztógomb.
 2. Egy új játék kezdetekor először a várólistán lévő játékosok ülhetnek be. A játékosok az asztalhoz való érkezésük sorrendjében választhatnak maguknak helyet.
 3. Helycsere a játék során:
  1. Annak a játékosnak, aki az óramutató járásával egyező irányba ül arrébb (távolodik a vakoktól), annyi leosztást kell várnia, amíg újra kap lapot, ahány hellyel arrébb ült, vagy be kell tennie egy nagyvakot.
  2. Azoknak a játékosoknak, akik az után ülnek át máshova, hogy megjátszottak egy kezet osztóként, meg kell várniuk, hogy egyszer áthaladjon rajtuk a vak, és az osztógomb után léphetnek ismét játékba a vakok berakása nélkül.
  3. Ha egy olyan játékos ül át máshova, aki korábban elszalasztotta a vakokat, az illetőnek be kell raknia mindkét vakot, vagy meg kell várnia, amíg hozzá ér a nagyvak.
  4. Ha két játékos megegyezik a helycserében, mindkettejükre vonatkozik a 48.a, a 48.b és a 48.c pont is.
  5. Ha megüresedik egy hely, amelyet több játékos is szeretne elfoglalni, és nem tudnak megállapodni, azé az elsőbbség, aki régebben ül az asztalnál. Ha ezt nem lehet eldönteni, azé az elsőbbség, aki előbb jelezte a szándékát. Ha ezt nem lehet eldönteni, kisorsolják a helyet a játékosok között.
  6. Ha egy olyan játékban üresedik meg egy hely, amelyre várólista van, a teremfőnök megkérdezi az asztalnál ülő játékosokat, hogy valamelyikük szeretne-e oda ülni, mielőtt kijelölik az új játékosnak. Amint az asztalra kerülnek a zsetonok, az új játékost nem lehet arra kényszeríteni, hogy átüljön egy másik helyre.
 4. Ha egy játékos átül egy másik játékba, a teljes beülőjének meg kell lennie ahhoz a játékhoz, kivéve, ha az illető egy megszűnt játékból érkezik, és nem tudtak neki helyet biztosítani ugyanazon a limiten. Ahhoz, hogy a szükséges beülőnél kevesebbel szálljon be valaki a játékba, az új játék limitjének a megszűnt játékéval egyezőnek vagy annál kisebbnek kell lennie.
 5. Ha egy játékosnak bármely okból muszáj másik asztalhoz átülnie, nem lehet őt kötelezni a vakok berakására, ehelyett megvárhatja, hogy elhagyja a gomb.
 6. Azoknak a játékosoknak, akik kiszállnak egy játékból, és kevesebb mint három óra elteltével visszatérnek ugyanabba a játékba, legalább ugyanakkora értékű zsetonhalommal kell beülniük, mint amilyennel kiültek, de ez nem lehet kevesebb a minimális beülőnél.
 7. A játékosok iránti sportszerűség jegyében, ha egy kis létszámú játékban (kevesebb mint 5 fő) ülő játékos át szeretne ülni egy másik asztalhoz, a teremfőnök megkérdezheti az összes játékost, hogy szeretnének-e sorsot húzni a szabad hely(ek)ért.
 8. Az a játékos, aki öt vagy kevesebb játékossal folyó játék felbomlását okozza azzal, hogy megtagadja az ante vagy a vakok berakását, nem húzhat sorsot egy másik játékban lévő helyért.
 9. Harmadik távozó – Az a játékos lesz a harmadik távozó, aki azt követően áll fel a helyéről egy készpénzes asztaltól, hogy két másik játékos már távol van az asztaltól. Ennek a játékosnak vissza kell térnie a helyére egy körön belül, vagy elveszíti a játékban elfoglalt helyét, ha az asztalhoz várólista van.
 10. Ha megszűnik egy játék, és:
  1. nincs elég szabad hely az ugyanolyan limittel zajló többi játékban ahhoz, hogy minden játékos beülhessen, kisorsolják a szabad helyeket a játékosok között. A teremfőnök húz kártyát a hiányzó játékosok helyett, akik nem mulasztották el a vakokat vagy nem csak fenntartják a helyüket.
  2. van elég szabad hely az ugyanolyan limittel zajló többi játékban ahhoz, hogy minden játékos beülhessen, a megszűnő játékból a vakokat elszalasztó összes játékost átrakják egy másik, meglévő játékba.
 11. Az egyik asztaltól a másikhoz való átülést előzetesen mindig engedélyeznie kell egy teremfőnöknek.
 12. Az asztalok és a játékok közti átülést azonnal végre kell hajtani. Ez arra is vonatkozik, hogy a játékosok nem játszhatnak további leosztásokat, amíg körbeér a nagyvak. Azok a játékosok viszont, akik a vakokon ülnek, befejezhetik a játékot a vakpozíciókban és utána még a gombon.

Szünetek

Mivel a játékosok bármikor otthagyhatják a játékot, az összes játékos közös érdeke az, hogy külön irányelveket fogalmazzunk meg azon játékosok számára, akik szünetet tartanak. Ezek a következők:

 1. A játékosok legfeljebb 30 percig lehetnek távol. Ha egy játékos ennél hosszabb ideig hiányzik, a zsetonjait azonnal összeszedik azoknál a teli asztaloknál, ahova várólista van. Azokban a játékokban, ahol nincs tele az asztal, a távol lévő játékos zsetonjait akkor szedik össze, ha egy már ott ülő játékos szeretne a távol lévő játékos helyére átülni, vagy az asztal megtelik.
 2. Ha valaki gyakran hagyja ott az asztalt, a zsetonjait akár a kitűzött határidő előtt is összeszedhetik.
 3. A PokerStars Live készpénzes játékokban a „harmadik távozó” szabály van érvényben. Ha már két játékos távol van az asztaltól, egy harmadik távozó játékosnak csak egy köre van arra, hogy visszatérjen, vagy azt kockáztatja, hogy összeszedik a zsetonját és beültetik a helyére a várólista következő helyén lévő játékost. Az osztóknak kötelességük értesíteni a játékost és a terem stábját arról, hogy az illető a harmadik távozó.