A versenypóker szabályai

Általános versenyszabályok a PokerStars bármely élő versenyén játékban lévő játékosok számára, akiknek pozitív lett a COVID-19-tesztjük

A játékosok a Coviddal kapcsolatos kérdéseikkel a „PokerStars Live Ask The Team” Facebook-oldalon, a covid@pokerstarslive.com e-mail címen, illetve közvetlenül a kaszinóban fordulhatnak hozzánk.

 1. Ha a verseny még nem kezdődött el, teljes visszatérítést nyújtunk.
 2. Ha a verseny már elkezdődött, de még nem érték el a fizetős helyeket, és a játékos rendelkezik legalább az indulózseton teljes összegével, a nevezési díját teljes egészében visszatérítjük, és kivonjuk a zsetonjait a játékból. 
 3. Ha a verseny már elkezdődött, de még nem érték el a fizetős helyeket, és a játékosnak az indulózsetonnál kevesebb maradt, a zsetonmennyiségével arányos visszatérítést kapja. Vegyünk egy példát: a nevezési díj 1 100 € (1 000 € + 100 €), a kezdőzseton 10 000.
  • A játékosnak 5 000 zsetonja van. A játékos 600 € visszatérítést kap (500 €-t a zsetonok ellenértékeként, valamint 100 € nevezési jutalékot).
  • A játékosnak 2 000 zsetonja van. A játékos 300 € visszatérítést kap (200 €-t a zsetonok ellenértékeként, valamint 100 € nevezési jutalékot).
 4. Minden visszatérítés során a maradék zsetonok arányától függetlenül visszajár a teljes nevezési jutalék.
 5. Ha a verseny már elkezdődött, és elértek a fizetős helyezésekig, a játékos zsetonjai játékban maradnak, és megeszi őt a vak, amig ki nem esik. A játékos a kiesésekor megszerzett helyezést és díjazást kapja. A verseny stábja a lehetőségekhez mérten igyekszik úgy mozgatni a zsetonkupacot, hogy egy adott asztalt vagy játékost a lehető legkevesebb előny/hátrány érjen.  Felhívjuk a figyelmet, hogy ezt a szabályt figyelmességből alkalmazzuk, és elképzelhető, hogy nem tartható be minden körülmények között.
 6. Amikor a verseny a döntő asztal szakaszába lép, külön kérésre a még játékban lévő játékosok felkérhetik a versenyigazgatót, hogy érdeklődjön a hiányzó játékosnál egy ettől eltérő megállapodás esetleges megkötéséről. A PokerStars bármilyen megállapodást tiszteletben tart, amennyiben minden játékos elfogadja azt.  Azt javasoljuk, hogy az ilyen jellegű megbeszéléseket a versenyigazgató bevonásával ejtsék meg, és a versenyigazgató segítséget nyújt, amikor csak lehetséges.
 7. Ezek a szabályok csak irányelvként tekintendők, egyes helyi szerencsejáték-szabályok értelmében el kell tőlük térnünk. Kérjük, vedd fel a kapcsolatot a PokerStarsszal, ha egy konkrét régióra vonatkozóan van kérdésed.
 8. Ha egy játékos visszatérítést kér, fenntartjuk a jogot, hogy egy antigéngyorsteszt pozitív eredményét kérjük bemutatni bizonyítékként.

A PokerStars Live versenyek a Pókerverseny-igazgatók Szövetsége (TDA) által meghatározott szabályok és irányelvek szerint zajlanak. Kattints ide a TDA teljes szabályzatáért.

A TDA-szabályok érvényesek minden esetben, amikor ellentmondás merül fel az ezen a weboldalon közzétett verziók között, tekintet nélkül azok nyelvére.

Megjegyzés: A TDA-szabályoktól való eltéréseket vagy azok kiegészítését az alábbiakban (vastag betűkkel) kiemeljük. Kérjük, figyelmesen olvasd el.

 

Témakör: Ültetés, asztalok megszüntetése és kiegyensúlyozása

 • Szabály: Véletlenszerű, tisztességes ültetés

A versenyek és szatellitek helyeit véletlenszerűen osztjuk ki. Egy rossz helyen, megfelelő zsetonkupaccal kezdő játékost átültetünk a megfelelő helyre az aktuális teljes zsetonkupacával. Amikor lehetséges, akkor kerül játékba az adott sorszámú helyek zsetonkupaca, ha az összes olyan sorszámú helyet eladták.

Példa: ha egy játékos helye a 4-es asztal 8-as szék, a verseny összes 8-as székén akkor kerül játékba a zseton, ha minden 8-as helyet eladtak 

 • Szabály: A játékosok száma a döntő asztalnál

A 10 fős versenyeken 10, a 9 és 8 fős versenyeken 9, a 7 és 6 fős versenyeken pedig 7 hely van a döntő asztalnál. Egy döntő asztalnál sem lehet több hely 10-nél. Ez a szabály nem vonatkozik a headsup versenyekre.

 

Megjegyzés: A következő szabályok kizárólag a PokerStars Live eseményekre vonatkoznak. Kérjük, figyelmesen olvasd el.

Témakör: Figyelmeztetések, büntetések és kizárás

A: A szankció eszköze lehet szóbeli figyelmeztetés, egy vagy több „kihagyott leosztás” vagy „kihagyott kör” büntetés, kiejtés, kizárás és kitiltás minden PokerStars Live eseményről. Kihagyott körök esetén a szabályszegő játékos kimarad annyi leosztásból, amennyi az adott asztalnál ülő összes játékos (önmagát is beleértve) száma megszorozva a büntetésként kiszabott körök számával. Az ismétlődő szabályszegéseket fokozottan büntetjük, de nem feltétlenül egyenes arányban a súlyosságukkal. A játékosoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a büntetéssel sújtható cselekedeteik szankcióinak skálája igen széles, ezek akár már az első szabályszegés esetén is alkalmazhatók. Az asztaltól távol vagy büntetésben lévő játékosok zsetonjait elfogyaszthatja a vak vagy az ante, és kieshetnek a versenyből.

B: Büntetés szabható ki az etikett megsértéséért (70. szabály), lap felfordításáért, ha a játékos mögött még másokon van a sor, a lapok dobálásáért, az „egy kéz, egy játékos” szabály megsértéséért vagy hasonló viselkedésért. Büntetést rovunk ki összejátszás, becsmérlés, bomlasztó viselkedés vagy csalás esetén. Az egyedüli legjobb lap elpasszolása, ha utolsóként cselekszik az illető a rivernél, nem minősül automatikusan összejátszásos szabályszegésnek, ez a versenyigazgatók helyzetértékelésére van bízva.

C: A büntetésben részesített játékosoknak ki kell ülniük az asztaltól. Lapokat osztanak a helyükre, a vakjaikat és antéikat berakják, a lapjaikat a kezdő osztás után érvénytelenítik, és ha nekik osztották a stud bringin lapot, akkor be kell fizetniük a bringint.

D: A kiesett játékosok zsetonjait leveszik az asztalról, de jogosultak pénzbeli díjak szerzésére. A diszkvalifikált játékosok zsetonjait leveszik az asztalról, és nem jogosultak semmilyen pénzbeli díjra.

E: Versenykellékek – A PokerStars Live versenyeken használt zsetonok nem rendelkeznek pénzbeli értékkel, és a PokerStars Live kizárólagos tulajdonát képezik, valamint tilos azokat a verseny területéről és az adott eseményről elvinni. Ha egy játékosról kiderül, hogy zsetonokat vitt át egyik eseményről a másikra, vagy adott át egy másik játékosnak, az adott játékosra büntetés szabható ki, amely akár diszkvalifikálás vagy kitiltás is lehet a PokerStars Live események mindegyikéről.

F: Ha egy személy nem megfelelő viselkedést tapasztal egy másik személy részéről, azonnal szólnia kell a verseny stábjának. Ez magában foglalja többek között azokat az eseteket is, ha egy játékos személyi higiénéje vagy egészségi állapota zavaró az asztalnál ülő többi játékos számára. Annak megítélése, hogy egy személy személyes higiénéje vagy egészségi állapota zavaró-e más játékosok számára, a verseny stábjának feladata, amelynek tagjai saját hatáskörükben szankciókat szabhatnak ki arra a játékosra, aki nem hajlandó a helyzetet a PokerStars Live megelégedésére megoldani.

G: Televíziós kiemelt asztalok és zárt kártyák – A webes vagy televíziós közvetítéssel zajló versenyekre nevező játékosoktól elvárható, hogy működjenek együtt a forgatócsoporttal. Ez többek között magában foglalja a zárt kártyák megmutatását az asztalon elhelyezett minikamerának. Aki ezt elmulasztja, büntetésben részesülhet.

2. PokerStars Live: További információk

1: Elektronikus eszközök és kommunikáció – további útmutatás

A félreértések elkerülése érdekében közöljük, hogy az elektronikai eszközök körébe tartoznak többek között az alábbi ismert és ismeretlen eszközök. Elektronikus eszközöket minden körülmények között tilos a játékterületre helyezni, ez mindig a pókerasztal minden részét magában foglalja. A játékosok a személyes tárgyaikat a könyöklőn helyezhetik el.

  1. Telefonok, táblagépek és laptopok – A játékosok telefonáláson kívül egyéb célokra használhatnak ilyen eszközöket az asztalnál, ha nem vesznek részt az éppen zajló leosztásban. 
  2. Periscope, Twitch stb. – Nem engedélyezett az alkalmazások vagy más hírközlő lehetőség használata a verseny közvetítésére, miközben a játékos játékban van.
  3. Nem engedélyezett az elektronikus eszközök használata a kiemelt televíziós asztaloknál és a főverseny döntő asztalán.

2: A díjak felosztása (alku)

Az alku megkötése engedélyezett minden olyan helyszínen, ahol ez nem ellenkezik a helyi szerencsejáték-szabályozással. Az alku eredményét tudatjuk a médiával.

3: Bármely esemény vagy verseny törlésének joga

A szervező kaszinóval együtt, amelyben az esemény megtartására sor kerülne, a PokerStars Live fenntartja a jogot arra, hogy bármely eseményt vagy versenyt a saját kizárólagos döntési jogkörében eljárva lemondjon vagy megváltoztasson.

4: A verseny törlésének joga (minimális játékosszám)

Az eseménynek helyet adó, szervező kaszinóval együtt a PokerStars Live fenntartja a jogot arra, hogy bármely versenyt lemondjon, amelyben a jelentkező játékosok száma a szóban forgó verseny kezdetén nem éri el a minimális 10 főt.

5: A garantált nyereményalap törlésének joga

Az eseménynek helyet adó, szervező kaszinóval együtt a PokerStars Live fenntartja a jogot arra, hogy bármely garantált nyereményalapot töröljön akkor, ha a versenyen a játékosok részvételi aránya a PokerStars Live hatáskörén kívül eső, előre nem látható esemény, cselekedet, mulasztás vagy baleset miatt jelentősen módosul, ideérve többek között a tűz, áradás, földrengés, szélvihar vagy más természeti katasztrófa esetét, illetve a háború, háború előkészítése, terrortámadás, polgárháború, polgári engedetlenség vagy felkelés esetét, valamint a törvényi előírásoknak való önkéntes vagy kötelező megfelelést (beleértve bármilyen engedély vagy hozzájárulás hiányát, illetve a törvényben vagy annak értelmezésében bekövetkező bármilyen változást), tűz, robbanás vagy véletlen által okozott kárt és a szélsőséges időjárási körülményeket (pl. 8-asnál erősebb tájfunriasztást). 

6: Alku a televíziós döntő asztaloknál

Mikor a játékosok óramegállítást kérnek, hogy megbeszélhessék az alkut egy verseny döntő asztalánál, az élő TV-közvetítésbe egy rövid szünetet iktatunk, amely alatt a versenyigazgató megbizonyosodik arról, hogy minden odavágó információ – a játékosok neve, a kihirdetett kifizetések, az aktuális zsetonszámok és így tovább – helyes, és az „Independent Chip Model” (ICM), valamint a chip-chop (CC) értékeit kiszámolták. Ezután egy nyomtatott lapon elkészül ezeknek az információknak az összegzése. 

Ezen információk bemutatása esetén:

 1. Az alkukat a döntő asztalnál kell megkötni, amit filmre vehetünk.
 2. A játékosok nem hagyhatják el a döntő asztal környékét, de segítségül hívhatnak egy személyt az asztalhoz, VAGY segítséget kérhetnek valakitől telefonon. 
 3. A maradék nyereményalap 10%-át az alku megkötését megelőzően meg kell hagyni játékra.
 4. A média – beleértve a versenyen jelen lévőket és azokat is, akik később számolnak be róla – a létrejött alkuk összes részletéről tájékoztatni fog.
 5. A játékosoknak maximum 10 perc áll rendelkezésükre megvitatni az alkut és döntésre jutni. Amennyiben a 10 perces időszak végén a játékosoknak nem sikerült megállapodniuk, a verseny órája újraindul, és a játékosok folytatják a játékot.

7. A játék tempója

A játékosoknak folyamatosan elfogadható tempóban kell játszaniuk. A játékmenet lelassítása büntetéshez vezethet. A versenyigazgató döntése végleges.

8. A nyugodt játékmenethez való jog

Minden játékosnak joga van békés környezetben, más játékosok zaklatása nélkül játszania a játékot.