PokerStars Live og PSLive-systemets betingelser og vilkår

Disse betingelser og vilkår ("Aftale") bør læses af dig ("Brugeren", "Spilleren" eller "dig") i deres helhed sammen med vores pokerturneringsregler og cash game-pokerregler, inden du deltager i livepokerturneringer og cash games (hver en "Turnering"), der udgør en del af PokerStars Live-events såsom "PokerStars Championship" og/eller "PokerStars Festival" (hver herefter omtalt som en "Event"), eller du bruger PSLive-systemet for at tilmelde dig og spille i en sådan Event.

Ved at acceptere denne Aftale indvilliger du i, at "PokerStars Live", "PSLive", "PokerStars Championship", "PokerStars Festival" og "PokerStars" er brands ejet og styret af en gruppe af firmaer kollektivt kendt som “Rational Group”. Hvor det anvendes, betyder "Gruppe" afhængig af regionen, hvor turneringen finder sted i en Event, som du deltager i, Global Poker Tours Limited ("GPTL") eller Rational Live Events (Malta) Limited ("Rational Malta") eller Rational Live Events Macau Limited ("Rational Macau") eller Amaya US Services Limited (“Amaya US”) (tilsammen "Event-firmaet" "vi", "vores" eller "os") eller et underselskab af Event-firmaet og deres underselskaber. 

Før du deltager i en Event, kan du blive pålagt at acceptere og være underlagt separate betingelser og vilkår for det casino, som er licenshaver og afholder af Eventen ("Betingelser og vilkår for casinoet"”). De fulde Betingelser og vilkår for casinoet udleveres eller kan anskaffes hos det respektive casino.

Bemærk, at denne Aftale: (a) er en juridisk bindende aftale mellem dig og Event-firmaet; (b) udgør hele vores aftale med dig mht. din deltagelse i vores Events og/eller brug af vores PSLive-system (som beskrevet herunder) i det omfang, det er relevant; og (c) erstatter tidligere aftaler mellem dig og det pågældende Event-firma eller andre medlemmer af Gruppen i forbindelse med sager herom.

Du garanterer hermed, at du ikke indtræder i Aftalen, baseret på nogle repræsentationer eller forsikringer, skriftlige eller mundtlige fra os med undtagelse af dem, der er direkte nævnt i denne Aftale. Du accepterer, at vi har retten til at overdrage vores rettigheder, licenser og/eller forpligtelser i helhed eller delvist i forbindelse med denne Aftale til et medlem af vores Gruppe eller til tredjepart uden varsel.

Du accepterer specifikt, at vi (eller en autoriseret tredjepart, der handler på vores vegne) har ret til at handle, som vi finder passende for at overholde disse betingelser og vilkår.

TURNERINGSTILMELDING – PSLIVE-SYSTEMET

 1. Du skal registrere dine oplysninger hos os for at kunne deltage i en Event og/eller spille i en Turnering. Vi vil, baseret på vores eget skøn, lade spillere tilmelde sig enten:

  (a) ved personligt fremmøde på stedet, hvor Eventen afholdes; eller
  (b) via vores PSLive online tilmeldingssystem (“PSLive-systemet”) ved de Events, hvor PSLive-systemet er tilgængeligt.

 2. Ved Events, hvor PSLive-systemet bliver brugt og er tilgængeligt, modtager du (eller du bliver bedt om at downloade) et tilmeldingskort, når du første gang tilmelder dig (“PSLive Card”). Hvis din underskrift ikke fremgår af din tilmeldingsblanket, men du deltager i Eventen efter at have tilmeldt dig, regnes det for din fulde accept af denne Aftale, og du indvilliger hermed i at være bundet af alle betingelserne heri.
 3. Ved at bruge PSLive-systemet til at tilmelde dig til en Turnering (hvor det er muligt), skal du give os visse personlige oplysninger i forbindelse med tilmeldingen og oprettelsen af en konto i PSLive-systemet (“PSLive-konto”). Du anerkender og garanterer, at dine personlige oplysninger i forbindelse med din PSLive-konto er korrekte.
 4. Ved Events, hvor PSLive-systemet bliver brugt:

  (a) skal du bruge dit PSLive-kort for at tilmelde dig til en Turnering, medmindre du tilmelder dig for første gang. I så fald modtager du et PSLive-kort ved tilmeldingen som beskrevet i Paragraf 1 tidligere.
  (b) bliver din tildelte Turneringsbillet, efter du har tilmeldt dig til en Turnering, reserveret af os indtil starten af Turneringen, og/eller du henter din adgangsbillet, hvorefter buy-in for Turneringen bliver trukket fra din PSLive-konto.
  (c) bliver du bedt om dit PSLive Card, hvis du vinder en præmie i en Turnering, så præmien kan blive indsat på din PSLive-konto i PSLive-systemet. Du får en kvittering, der viser, hvilken Turnering du deltog i, og hvor du endte i Turneringen samt præmiens størrelse.
  (d) kan du indsætte penge på din PSLive-konto ved at sende en bankoverførsel. For yderligere oplysninger herom, kan du kontakte registrations@pokerstarslive.com.
  (e) Du kan annullere din reserverede billet til en Turnering inden turneringens start:

 5. (i) via PSLive-systemet ved at klikke på "My Reserved Tickets" og følge instrukserne på skærmen;
  (ii) ved at sende en e-mail til registrations@pokerstarslive.com senest 48 (otteogfyrre) timer inden Turneringens start med følgende:
  (aa) emnet “Tournament Reservation Cancellation – Urgent”
  (bb) Turneringsnummeret, som du har tilmeldt dig; og
  (cc) en kort anmodning om at få din reservationen til Turneringen annulleret.
  Bemærk, din annullering skal sendes fra den e-mail, der er registreret for din PSLive-konto.
  (iii) ved personligt fremmøde ved Eventen.
  Bemærk, at dit buy-in bliver inkluderet i Turneringens præmiepulje, så snart Turneringen starter, og du kan ikke annullere din reservation til Turneringen, ej heller vil du få refunderet Turneringens buy-in, hvis du vælger ikke at deltage i Turneringen.

 6. Du må kun have én PSLive-konto, som du har adgang til via en kombination af enten et unikt PSLive-brugernavn ("Brugernavn") eller dit unikke PSLive-kortnummer og et unikt og hemmeligt password ("Password”). Denne Aftale kræver, at du vælger dit eget Brugernavn og Password. Tilsammen omtales dit Brugernavn og Password herefter som dine “Loginoplysninger”. Hvis vi opdager, du har mere end én PSLive-konto, kan vi lukke alle de overskydende konti uden varsel, og vi har ret til at beslaglægge alle pengene på de lukkede konti.
 7. Du skal holde dine Loginoplysninger hemmelige til en hver tid og gøre dig anstrengelser for at beskytte dem. Du har det fulde ansvar for uautoriseret brug af dine Login-oplysninger inkl. overførsler foretaget via din PSLive-konto med dine Login-oplysninger. Du indvilliger hermed i, at du ikke giver dine Login-oplysninger til nogen eller lade andre bruge din PSLive-konto.
 8. Bemærk, at penge, der står på din PSLive-konto, ikke optjener renter.
 9. Du har det fulde ansvar for beløb, der skyldes til os pga. din brug af din PSLive Account, og du indvilliger i ikke at foretage chargebacks, og/eller afvise eller omstøde nogen betaling, du har foretaget i forhold til din PSLive-konto.
 10. Vi forbeholder os retten til at køre kredit- og/eller identitetstjek på alle PSLive-kontoindehavere med tredjeparts kreditvurderingsagenturer eller tjenester baseret på oplysningerne, du har givet til os.
 11. Dit PSLive Card er udstedt af og forbliver vores ejendom, og vi kan til enhver tid begrænse eller annullere det og brugen af PSLive-systemet, fjerne din adgang til din PSLive-konto eller ændre på betingelserne for samme. Desuden kan vi nægte at udstede, tilbagetrække eller annullere et PSLive Card samt din adgang til din PSLive-konto, hvis vi har rimelig grund til at tro, at du:

  (a) har misbrugt eller forsøgt at misbruge dit PSLive Card, din PSLive-konto eller PSLive-systemet (samlet “PSLive-aktiver”); og/eller
  (b) har brudt eller forsøgt at bryde betingelserne og vilkårene for brugen af PSLive-aktiver eller deltagelse i vores Turneringer, som vi bliver bekendt med, og som vi informerer dig om på skrift;
  (c) har opført dig på en upassende, krænkende, ubehageligt eller voldeligt, har udeladt eller leveret forkerte oplysninger i forbindelse med din accept, modtagelse eller brug af PSLive-aktiver, deltagelse i Events eller Turneringer.

PERSONLIGE DATA

 1. Behandlingen af dine personlige oplysninger, der findes i din PSLive-konto og/eller andre oplysninger opbevaret om dig i PSLive-systemet (samlet “Personlige data”) enten af os eller tredjepart, der handler på vores vegne, foregår som beskrevet i Paragraf 12. Bemærk, at dine Personlige data også kan sendes af os til tredjeparter uden for EØF. Du er hermed blevet oplyst om, at vi vil behandle dine Personlige oplysninger som angivet herunder, og at vores agenter og tredjeparter, der yder tjenester for os, også kan behandle dine Personlige oplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner, og at vi kan sende disse uden for EOF i henhold til denne Aftale.
 2. Dine Personlige oplysninger bruges af os til:

  (a)at identificere dig, når du ankommer til en Turnering;
  (b)at foretage de nødvendige sikkerhedstjek i forhold til oprettelse og brug af din PSLive-konto;
  (c)at vise data i forbindelse med resultaterne af Turneringer online, på ranglister og til at sende resultater til tredjepart (inkl. nyhedsorganisationer);
  (d)at bruge dit Bidrag (som defineret i Paragraf 39 herunder), inkl. fremvisning af video- og lydklip af dig som beskrevet i Paragraf 27;
  (e)reklameaftaler med tredjeparter, til hvem rettighederne til Bidraget som beskrevet herefter kan overdrages eller licenseres til;
  (f)at sende dig eventinformation, information om andre live events, som Rational Group sponsorerer, og andet markedsføringsmateriale, angående Rational Groups produkter og tjenester, inkl. vores samarbejdspartneres, medmindre du frabeder dig at modtage information i løbet af tilmeldingen eller på et senere tidspunkt;
  (g)at kommunikere med dig angående udbetaling af præmier, markedsføring af fremtidige Events eller opdateringer af PSLive-systemet;
  (h)at påtage os eller få autoriserede tredjeparter til at foretage visse overførsler, du beder os om i forbindelse med beløb stående på din PSLive-konto;
  (i)at yde dig kundeservice i forbindelse med din brug af vores produkter og tjenester; og
  (j)til intern administration.

 3. Vi overholder betingelserne i Isle of Mans Data Protection Act 2002 i forbindelse med vores brug af dine Personlige oplysninger, og du er hermed blevet oplyst om, at vi kan dele dine Personlige oplysninger med vores samarbejdspartnere med de heri nævnte formål. Vi sender dig muligvis fra tid til anden information om live events, der er sponsoreret af Gruppen, eller om nye tjenester eller produkter, der tilbydes af Gruppen. Hvis du ikke ønsker at modtage vores nyhedsbreve, kan du fravælge dem ved at følge instrukserne i hvert nyhedsbrev. Hvis du ikke ønsker at modtage anden markedsføringsmateriale, skal du sende en e-mail til live@pokerstarslive.com for at blive fjernet fra markedsføringslisten.

ANSVARSBEGRÆNSNING

 1. Dit PSLive Card (sammen med alle oplysninger opbevaret på det) må ikke overføres eller kopieres, og må kun bruges af dig præcist som beskrevet herefter.
 2. Vi frasiger os alle garantier, eksplicitte eller implicitte, i forbindelse med din adgang til og brug af PSLive-aktiver, der leveres til dig"SOM BESET". I det omfang gældende lov tillader det, giver vi ingen garantier overhovedet i forhold til kvalitet, egnethed og stand af PSLive-aktiverne, eller om at oplysningerne heri er fuldstændige og korrekte. Vi forbeholder os retten til at suspendere, afslutte, modificere, fjerne eller tilføje elementer til PSLive-aktiverne med øjeblikkelig effekt og uden pligt til at underrette dig.
 3. Brugen og opbevaringen af dit PSLive Card (inkl. passwords eller andre sikkerhedsfunktioner for kortet) forbliver dit ansvar, når dit kort er oprettet og tildelt dig. Vi kan ikke holdes ansvarlige for tab eller skader, du pådrager dig, eller som en tredjepart pådrager sig, som følge af, at du ikke har værnet om dit PSLive Card.

BRUG AF LOGOER OG SPONSORATER

 1. Du anerkender hermed og indvilliger i, at du ikke er berettiget til at blive sponsoreret (enten direkte eller indirekte) i nogen Event af en tredjepart, som er en Uautoriseret operatør (som beskrevet længere nede), ej heller er du berettiget til at bære trykte logoer for nogen Uautoriseret operatør. Hvis vi bedømmer, at du er blevet sponsoreret til en Event af en Uautoriseret operatør, og/eller du bærer et eller flere logoer for en Uautoriseret operatør, har vi ret til at kræve (inkl. at instruere værtscasinoet og/eller Turneringsdirektøren ved en Event i at gennemføre vores beslutning), at du straks fjerner logoerne og/eller bliver diskvalificeret fra Eventen. I overensstemmelse med gældende lov afskriver du hermed alle rettigheder, du normalt måtte have mod os i forhold til vores handlinger mod dig i forbindelse hermed.

En "Uautoriseret operatør" defineres som en tredjepart (inkl. men ikke begrænset til online og offline pokeroperatører, pokerrum, sportsbettingudbydere, casinoer og fantasy sports-operatører), der afholder turneringer eller særlige tilbud, der giver et gratis buy-in, tilmelding eller pakker til en Event uden tilladelse fra os.

 1. Ingen spillere må til nogen Events bære logo eller branding fra: (i) en spiloperatør, som ikke lovligt må reklamere i henhold til lokal lovgivning; eller (ii) ethvert andet logo, billede eller besked, som med rimelighed kan antages at vække anstød, være ufølsomt eller vække ophidselse af politiske, moralske eller etiske grunde eller være forsætligt provokerende af natur.
 2. Spillerne må gerne bære godkendte spiloperatørers logoer/branding på deres trøjer, hvis følgende restriktioner accepteres og implementeres, og hvis de ikke sidder ved et bord med TV-dækning (se også paragraf 27 herunder):

  (a)Et logo ved brystlommen, som ikke er større end 70 kvadratcentimeter; og
  (b)Et logo på øverste del af ærmet, som ikke er større end 70 kvadratcentimeter.

 3. Ingen logoer eller branding er tilladt nogen steder på spillerens tøj eller krop under en Event ud over logoer og branding, som overholder anvisningerne herunder.
 4. I retskredse, hvor der eksisterer lokal lovgivning, som regulerer visning af logoer og branding på spillerne (herunder men ikke begrænset til symboler, varemærker og hjemmesider), accepterer alle spillere at være underlagt og til fulde overholde nævnte lovgivning.
 5. Spillerne må gerne bære mere end ét logo ved en Event, så længe alle logoer enten er godkendt af os som hovedsponsorlogoer såsom “PokerStars” eller tilhører et af vores tilknyttede Gruppeselskaber (f.eks. “Full Tilt”).
 6. Du accepterer at overholde reglerne for enhver promoveringsevent organiseret ved Eventen af os eller nogen i vores Gruppe, herunder alle krav til at bære et eller flere specifikke logoer gennem en sådan promoveringsevent.
 7. Spillere, som er sponsoreret på fuld tid af et lovligt tredjepartsonlinespilsite (en "Sponsoreret spiller"), skal søge skriftlig tilladelse, før Turneringen starter, om at bære deres sponsors logo og skal sørge for, at sponsorens logo og branding bæres ved begyndelse af Turneringen. Enhver Sponsoreret spiller, som ikke bærer sin sponsors logo og branding fra begyndelsen af en Turnering og så efterfølgende prøver at bære logoet på et senere tidspunkt af en Turnering, skal fremlægge skriftligt bevis for deres sponsorat forud for, at spilleren får lov at bære pågældende logo og branding. For at undgå tvivl er "begyndelsen" af en Turnering defineret som det øjeblik, alle spillere får deres første lommekort ("shuffle up and deal") den første dag i den pågældende Turnering.
 8. Alle spillere, som vælger at bære brandet logo fra en godkendt spiloperatør under Turneringen, skal overholde alle regler og krav som beskrevet herunder.
 9. Ikke mere end 10% af hele deltagerfeltet i enhver Turnering må bære branding/logoer fra et enkelt selskab med undtagelse af PokerStars og Full Tilt. Hvis mere end 10% af Spillerne i en Turnering ønsker at bære branding/logoer fra et enkelt selskab ud over PokerStars og Full Tilt, så skal Spillerne selv beslutte, hvilke Spillere der fortsat skal bære tøj med logo/branding i overensstemmelse med denne regel. Hvis der ikke træffes nogen beslutning (eller der er forsinkelse i at træffe beslutningen inden for en rimelig tid), laver vi en lodtrækning om "højeste kort" for at hjælpe de pågældende Spillere med at træffe en beslutning.

BILLEDRETTIGHEDER OG VISNING VED TV-/WEBCAST-BORDE

 1. Vi forbeholder os retten til at fotografere, vise på TV, webcaste, optage eller vise enhver del af enhver Event til enhver tid, og du accepterer hermed brugen af dit Bidrag på denne måde (som beskrevet i paragraf 39 herunder). I henhold til dette krav om at vise en del af Eventen kan Spillerne blive bedt om at sidde ved et pokerbord oprettet med det formål at transmittere Eventen på TV eller webcast (heri omtalt som et “TV-bord”).
 2. Ikke flere end 2 (to) spillere ved TV-bordet i en Turnering må bære logo(er) fra et enkelt selskab med undtagelse af PokerStars og Full Tilt. Hvis flere end to spillere fra et enkelt selskab er ved TV-bordet, skal spillerne selv beslutte, hvilke to spillere der fortsat skal bære tøj med logo under den pågældende Event. Hvis der ikke træffes nogen beslutning, trækkes der lod om "højeste kort" for at hjælpe de pågældende spillere med at træffe en beslutning. Enhver beslutning truffet af os er endelig. Enhver spiller, som ikke bærer nogen logoer til at starte med ved finalebordet, må heller ikke gøre det i den resterende del af Turneringen.
 3. Vi (herunder tredjeparter, som agerer på vores vegne) beslutter fuldstændigt egenhændigt at godkende tøj og andet tilbehør båret af spillerne under Eventen. Vi har også ret til at fjerne alle logoer, billeder eller ord på spillernes tøj og andet tilbehør, som efter vores skøn (eller efter skøn fra en autoriseret tredjepart, som agerer på vores vegne) er i strid med kravene fra den udbyder, som står for transmissionen, gældende lovgivning og kutymeregler eller regler fra enhver myndighed.
 4. Spillerne må gerne bære logoer/branding på deres trøjer og andet tilbehør ved TV-bordet, såfremt de overholder logobegrænsningerne beskrevet herover og følgende yderligere restriktioner:

  (a)et logo ved brystlommen, som ikke er større end 7cm x 4cm;
  (b)et logo på øverste del af ærmet, som ikke er større end 7 cm x 4 cm; og
  (c)kasketter og kortbeskyttere med logoer er kun tilladt, hvis logoerne på samme tøj og/eller udstyr ikke er synlige.

 5. Ingen former for virksomhedsnavne og/eller brandlogoer ud over de, der overholder denne Aftale, er tilladt ved TV-bordene eller under nogen former for optagelser, herunder men ikke begrænset til sports- og modebrands. Enhver spiller, som bærer beklædning eller er i besiddelse af tilbehør (f.eks. kortbeskyttere), der er i strid med denne regel, vil ikke kunne deltage ved et TV-bord, før pågældende beklædningsstykke og/eller tilbehør er erstattet og/eller fjernet. Vi forbeholder os retten til at fjerne (fuldstændigt efter vores skøn) eller ændre eller skjule spillernes sponsorlogoer, hvis nævnte logoer ikke overholder lokal lovgivning, transmissionsstandarderne eller betingelserne angivet i denne Aftale.
 6. Du accepterer, at hvis du udvælges til at spille ved et TV-bord under en Turnering, kan det være nødvendigt at aflevere alle elektroniske enheder, herunder hovedtelefoner (uanset om de har mulighed for at sende beskeder eller kommunikere eller ej) til en beskikket repræsentant for Turneringen, før du sætter dig til bords, inden spillet begynder. I tilfælde af en sådan nødvendighed kan enhver spiller, som overtræder denne regel, blive diskvalificeret fra Turneringen, og alle spillerens midler samlet sammen op til diskvalifikationen samt spillernes buy-in til Turneringen mistes fuldstændigt efter vores skøn eller efter skøn fra en tredjepart, som agerer på vores vegne.
 7. Under alle transmissioner og liveoptagelser accepterer du, at spillere ved TV-borde ikke må kommunikere med, henvende sig til eller på nogen måde skabe kontakt med nogen personer uden for bordet, herunder men ikke begrænset til medlemmer af publikum og beskikkede repræsentanter for TV-produktionen og webcast, medmindre denne kommunikation er relateret til tekniske problemer med optagelserne, eller medmindre du ikke længere deltager aktivt i hånden (dvs. hvor du har foldet eller er "all-in"), og altid fuldstændigt underlagt vores skøn (eller skøn fra en tredjepart, som agerer på vores vegne), så længe der spilles ved TV-bordet, og at enhver spiller, som bryder denne regel, er underlagt restriktioner og/eller straf som angivet i denne Aftale.
 8. Under alle transmissioner eller liveoptagelser af spillet accepterer du, at hvis vi anmoder om det, så skal alle spillere forblive på steder udpeget på forhånd i alle pauser i spillet, så længe der spilles ved TV-bordet, og at spillerne i sådanne tilfælde ikke på noget tidspunkt må forlade disse steder uden at være i selskab med en udpeget repræsentant for Turneringen. Du accepterer desuden, at spillerne kan blive pålagt at vise deres lommekort til lommekortkameraerne ved TV-bordet i hver hånd, de får kort, medmindre spilleren har erklæret, at vedkommende spiller hånden blindt. Vi har ret til at stoppe spillet i rimeligt omfang ved TV-bordet, indtil alle aktive spillere har vist deres lommekort.
 9. Du accepterer, at vi har ret (fuldstændigt efter vores skøn) til at stoppe eller forsinke spillet ved TV-bordet til enhver tid, og at spillerne er pålagt at give os ret til at tilføje, annullere eller ændre pauser i spillet, når det med rimelighed er nødvendigt. Du accepterer yderligere, at ukvemsord, voldelig opførsel eller andre former for upassende opførsel ikke er tilladt ved TV-bordet på noget tidspunkt under Eventen, herunder men ikke begrænset til verbale ytringer, gestikulering eller enhver anden form for asocial opførsel, som sandsynligvis vil vække anstød, håne eller nedgøre en anden person, og at enhver spiller, som bryder denne regel, kan pålægges straf som angivet herunder såvel som i turneringsreglerne.
 10. Du accepterer, at hvis du udvælges til at spille ved et TV-bord, så kan du blive pålagt at være et specifikt sted på et specifikt tidspunkt som angivet til dig for yderligere optagelser og interview før spillet og efter og under pauser, og at du efterkommer alle sådanne anmodninger.

IMMATERIEL EJENDOM

 1. Immateriel ejendomsrettigheder betyder al intellektuel ejendom, uanset om det er beskyttet, skabt eller opstår under noget lands love, inkl.: (i) alle patenter og anvendelser deraf; (ii) alle varemærker, tjenestemærker, varemærkenavne, tjenestenavne, brandnavne, rettigheder til visuelle karakteristika, virksomhedsnavne, handelsnavne, logoer, illustrationsmateriale, pakkemærkning, designs og andre kilde- eller forretningsidentifikatorer, det være sig registreret eller ej, herunder alle tilhørende sædvanerettigheder (i overførbart omfang) og med goodwill associeret med de foregående sammen med alle anvendelser, registreringer, fornyelser og forlængelser deraf; (iii) alle internetdomænenavne (herunder dem, der er tilknyttet, registreret og/eller associeret med sociale netværkssider); (iv) alle ophavsrettigheder og alle rettigheder til tredimensionelt arbejde, databaser og designs, om det er registreret eller publiceret eller ej, alle registreringer og optegnelser deraf og alle anvendelser i forbindelse dermed samt enhver tilbagevenden, forlængelse og fornyelse deraf; (v) alle forretningshemmeligheder, knowhow og lignende fortrolig og beskyttet information beskyttet af gældende lovgivning eller sædvaneret; (vi) alle andre immaterialrettigheder opstået fra eller relateret til teknologi; (vii) alle rettigheder til promovering, reklame og støtte og rettigheder relateret dertil; (viii) alle rettigheder til at sagsøge og inddrive ved lov eller billighedsret for tidligere, nuværende eller fremtidige krænkelser, uretmæssig tilegnelse eller brug, udvandinger, overtrædelser eller andre forhindringer af det foregående;
 2. Rational Intellectual Holdings Limited (“RIHL”), der er det Gruppefirma, der har de immaterielle ejendomsrettigheder, er enehaver af alle rettighederne i og til PokerStars Live-aktiverne, inkl. copyright, forretningshemmeligheder, immaterielle ejendomsrettigheder (defineret tidligere) og alle andre rettigheder. Termerne "PSLive" og “PokerStars Live” og domænenavnene “pslive.com” og “pokerstarslive.com” er varemærker, tjenestemærker, skilte, varemærkenavne og/eller domænenavne tilhørende RIHL, og RIHL forbeholder sig alle rettigheder til samme.
 3. Du giver uigenkaldeligt os og tredjeparter, som agerer på vores vegne, alle rettigheder, alt samtykke og alle licenser, der er nødvendige for at gøre os i stand til at gøre mest mulig brug (herunder men ikke begrænset til at genskabe, distribuere, ændre, oversætte, vise offentligt, transmittere på TV, via internet og gennem alle andre kommunikationsmidler og lave afledte værker deraf) af dit/din fotografi, gengivelse, udseende, billede, stemme, navn, filmoptagelse og lydoptagelse, hvor du medvirker, som fotograferet, optaget eller transmitteret af os eller på vores vegne (dit "Bidrag") over hele verden i al evighed og fri for royalties på enhver måde og i alle medier, det være sig på nuværende tidspunkt kendte eller i fremtiden udviklede eller opfundne, i ethvert program, dit Bidrag er blevet optaget, og alle andre programmer og alt andet indhold, herunder men ikke begrænset til i forbindelse med live- eller på forhånd optaget streaming af vores dækning af en Turnering på internettet, produktion og distribution af videoblogs af en Turnering på internettet og produktion og udsendelse af reklamer for eller andet markedsføringsmateriale relateret til en Turnering eller pokerturneringer eller onlinepokerhjemmesider associeret med vores brands (herunder men ikke begrænset til “PokerStars Live”, "PokerStars”, "PokerStars Casino”, "Full Tilt" og "BetStars"). Du friholder hermed os og vores udpegede repræsentanter fra alle krav, skader, ansvar, udgifter og omkostninger opstået på grund af overtrædelser af privatheds-, trykke- eller personrettigheder, du måtte have eller brud på copyright eller anden ejendomsret, du måtte have, baseret på eller forbundet med Bidraget under licenserne og rettighederne givet heri. Det foregående er bindende for dig, dine arvtagere, bemyndigede og juridiske repræsentanter.
 4. Du anerkender og accepterer, at vi ejer alle rettigheder, titler og interesser, inkl. uden begrænsning alle intellektuelle ophavsrettigheder i og til Bidraget, samt alle afledte værker. I det omfang ejerskab af Bidraget ikke automatisk overdrages til os, giver du hermed os (eller udpegede tredjepart) alle rettigheder, titler og interesser i og til Bidraget, og du indvilliger i at underskrive alle nødvendige dokumenter, vi anmoder dig om, for at effektuere dette.
 5. Du repræsenterer og garanterer overfor os, at (a) du er fuldt berettiget til rettighederne og licenserne givet til os og vores samarbejdspartnere heri, (b) intet i Bidraget (enten i tonefald, gestus eller på anden måde) krænker andre personers copyright eller andre rettigheder, bryder nogen kontrakter, udviser foragt for loven, er ærekrænkende eller regnes for at bringe os, enhver transmittør og/eller nogen af vores brands i miskredit.
 6. Ethvert samtykke til Isle of Mans lov om ophavsret af 1991 (“CA 1991”) eller til lignende lovgivning i andre lande i verden i forbindelse med din deltagelse i enhver Event og benyttelse af din deltagelse i enhver Event på nogen måde og i alle medier gives hermed af dig til os. Ydermere frasiger du dig hermed alle moralske rettigheder i og til dit Bidrag, som du nu eller på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden måtte være berettiget til i henhold til del IV af CA 1991 (og lignende rettigheder i andre retskredse) og accepterer ikke at iværksætte, støtte, fastholde eller tillade noget søgsmål eller retssag med henblik på, at enhver behandling, benyttelse eller brug af dette Bidrag eller andet materiale krænker dine moralske rettigheder.

DIVERSE

 1. Skadeserstatning: Du indvilliger i at holde os og vores udpegede parter skadesløse overfor alle udgifter, tab, krav eller ansvar (inkl. uden begrænsning juridiske udgifter og salærer), opstået som resultat af dit (eller anden person handlende på dine vegne) brud på nogle af dine forpligtelser, repræsentationer, garantier eller bindende tilsagn underlagt denne Aftale.
 2. Assistance: Du accepterer at efterkomme enhver rimelig anmodning fra os under enhver Event, du deltager i, herunder hjælp til offentliggørelse, transmittering, fotografering, webcasting, promovering af eller hjælp til Eventen, som du kan blive bedt om af os. 
 3. Rettelser af Turneringsregler: Vi forbeholder os retten til at tilføje eller rette i Turnerings- eller Eventreglerne, hvis vi finder det nødvendigt.
 4. Aftaler: Du accepterer, at spillere ved Turneringens finalebord kun har lov til at diskutere enhver form for aftale eller omfordeling af enhver resterende præmiepulje, mens de sidder ved bordet, og at en beskikket repræsentant for Turneringen skal være til stede under alle diskussioner, og efterfølgende beslutninger relateret til omfordeling af en præmiepulje offentliggøres.
 5. Der kan være præmierestriktioner, der gælder for visse Events. Kontakt registrations@pokerstarslive.com for at få mere at vide.
 6. Ret til aflysning: Sammen med det pågældende casino, hvor Eventen afholdes, forbeholder vi os retten til at aflyse eller ændre enhver Event eller Turnering fuldstændigt efter vores skøn.
 7. Overholdelse af regler: Du accepterer at overholde Turneringsreglerne og cash game-reglerne. I visse situationer kan disse regler tilsidesættes til fordel for lokale regler og love. Alle ændringer af reglerne vil blive annonceret på Eventens hjemmeside og direkte til spillerne under Eventen.
 8. Nægtet adgang: Vi forbeholder os retten til at nægte enhver person adgang til en eller flere Turneringer samt Eventområdet. Personer, der er udelukket af turneringens sponsor, partner eller arena, har ikke adgang til nogen Turneringer eller Eventområder.
 9. Egnethed til at spille: Ansatte i alle selskaber i vores Gruppe eller enhver person eller enhed (herunder selskaber associeret med en sådan enhed), som yder tjenester i forbindelse med Eventen, og medlemmer af Nærmeste familie (som defineret herunder) til sådanne ansatte må ikke deltage i nogen Events, medmindre det er godkendt på forhånd af os. “Nærmeste familie” defineres som: ægtefælle, børn og alle slægtninge til en ansat eller anden person bosat på den ansattes bopæl.
 10. Ingen overførsler: Præmier og adgange kan ikke overføres. Vinderne er ansvarlig for betaling af alle skatter, licenser og afgifter forbundet med Turneringspræmierne. Hvis præmier udbetales via bankoverførsel, er spillerne pålagt at fremskaffe identifikationsdokumentation for at overholde international lovgivning om hvidvaskning af penge.
 11. Diskvalifikation: Sammen med det casino, hvor Eventen afholdes, forbeholder vi os retten til at diskvalificere enhver person fra alle Turneringer og/eller at bede om at få fjernet enhver sådan person fra Eventområdet/-erne af enhver grund. Hvis du diskvalificeres fra en Turnering, mister du hele dit buy-in og er ikke berettiget til nogen Turneringspræmiepenge eller enhver anden præmie, du måtte have kvalificeret dig til på tidspunktet for diskvalifikationen.
 12. Ingen kontroverser: Ingen Spiller, som deltager i en event, må på nogen måde vise eller kommunikere en besked eller indhold, som efter vores skøn er eller kunne opfattes at være politisk af natur (eller støtter en politisk sag eller handling), racistisk, uanstændigt, nedsættende, truende af natur, en form for chikane, injurierende, svigagtigt, krænkende for en anden persons privatliv, stødende, ærekrænkende for en anden person eller på anden måde promovere, reklamere eller billige noget ulovligt, forfølge, nedgøre, chikanere eller intimidere en person eller gruppe af personer på basis af nogen kategorisering, herunder men ikke begrænset til religion, køn, seksuel orientering, race, farve, overbevisning, etnicitet, national oprindelse, borgerskab, alder, civilstand, militærstand eller mangel herpå, udgør eller på anden måde opfordrer til kriminel opførsel eller giver anledning til civilstraf, eller som er beregnet til kommercielle formål, herunder men ikke begrænset til at fremsætte materiale til at bede om midler eller til at promovere, reklamere eller bede om salg af nogen varer eller tjenester. Hvad angår enhver uenighed om dette afsnit, er vores beslutning endelig og bindende
 13. Force Majeure: Vi er ikke ansvarlige for nogen forsinkelse i eller undladelse af at udføre vores forpligtelser over for dig i denne Aftale eller andet sted, herunder (men ikke begrænset til) ethvert krav om at tilbyde en garanteret præmiepulje, i tilfælde af handlinger, begivenheder, udeladelser eller uheld uden for vores rimelige kontrol, herunder (men ikke begrænset til) force majeure, brand, eksplosion, utilsigtet skade, oversvømmelse, jordskælv, ugunstige vejrforhold eller anden naturkatastrofe, krig, trusler om eller forberedelse til krig, terrorangreb, borgerkrig, borgertumult eller oprør og frivillig eller obligatorisk overholdelse af enhver lovgivning (herunder undladelse af at give nødvendig licens eller samtykke eller enhver ændring i lovgivning eller fortolkning af lovgivning).
 14. Rettelser: Vi forbeholder os retten til at ændre betingelserne i denne Aftale uden varsel. Derfor bør du se den seneste version inden deltagelse i en Turnering.
 15. Ansvarsbegrænsning: Du accepterer, at vi ikke hæfter for nogen tab, erstatning, skade eller andre udgifter opstået af denne Aftale.
 16. Skatter: Du accepterer, at du alene hæfter for (rettidig) betaling af alle indkomstskatter eller relaterede betalinger pålagt eller udskrevet af enhver gældende retskreds eller enhver myndighed heri på alle præmier, honorarer eller andre beløb betalt til dig, og at du holder os skadesløse og holder os skadesløse for enhver hæftelse eller udgift i forbindelse med sådanne skatter eller andre betalinger (undtagen i det omfang, at det er forbudt ved lov).
 17. Du accepterer, at du alene er ansvarlig for at indsende alle selvangivelser angående enhver betaling modtaget af dig (præmier og honorarer) til det relevante skattevæsen, og at du skal sørge for, at sådanne selvangivelser er indsendt korrekt og rettidigt.
 18. Gældende lov: Betingelserne i denne Aftale er underlagt og skal forstås i forhold til lovene i Isle of Man. Du accepter, at enhver uenighed angående eller opstået som følge af denne Aftale afgøres af Isle of Mans domstole. Intet i denne paragraf skal begrænse PokerStars Lives og dens samarbejdspartneres ret til eller mulighed for at føre sager mod dig i andre kompetente domstole, ej heller forhindrer søgsmål i en eller flere andre retskredse, at der kan lægges sag an i andre retskredse, samtidigt eller efterfølgende, indenfor den pågældende retskreds love herom.
 19. Officielt sprog: For så vidt angår Events afholdt i New Jersey af Amaya US, gælder reglen om kun at tale engelsk ved alle borde under spillet. Deltagere, som bryder denne regel, bliver pålagt straf, eksempelvis diskvalifikation.

Disse betingelser og vilkår blev senest opdateret d. 1. marts 2017.
Version: 20170301.