График на LAPT Rio de Janeiro

Разгледайте пълния график на LAPT Rio de Janeiro по-долу. Искате ли още информация за любимите си събития? Просто натиснете върху всяко от тях за подробности.

График на турнирите

ЧАС

НОМЕР НА ТУРНИРА

ТУРНИР

ВХОД

СТАК

НИВО – КЪСНА РЕГ. / Час

2 март, четвъртък

14:00

1

ГЛАВЕН ТУРНИР ПО NLH – ПОТОК 1A

$1500

50 000

9º / 23:15

14:00

2

SINGLE DAY 15K

$3000

100 000

8º / 18:30

15:00

3

TURBO $200

$200

20 000

8º / 17:15

16:00

4

САТЕЛИТ ЗА ГЛ. ТУРНИР ПО NLH

$150

20 000

12º / 19:30

18:00

5

NLH WIN THE BUTTON TURBO

$400

30 000

8º / 20:15

20:00

1

ГЛАВЕН ТУРНИР ПО NLH – ПОТОК 1B 30 МИН

$1500

50 000

9º / 01:15

3 март, петък

14:00

1

ГЛАВЕН ТУРНИР ПО NLH – ПОТОК 1C

$1500

50 000

9º / 23:15

15:00

6

TURBO $200

$200

20 000

8º / 17:15

16:00

7

PL OMAHA DEALERS CHOICE (4/5 CARDS)

$400

30 000

10º / 20:50

16:00

8

NLH FREEZEOUT

$800

30 000

8º / 21:30

18:00

9

NLH TURBO $150 BOUNTIES

$400

30 000

8º / 20:15

20:00

1

ГЛАВЕН ТУРНИР ПО NLH – ПОТОК 1D 30 МИН

$1500

50 000

9º / 01:15

4 март, събота

14:00

1

ГЛАВЕН ТУРНИР – ДЕН 2

-

14:00

10

NLH DEEPSTACK PROG K.O. – ПОТОК 1A

$500

50 000

8º / 18:30

14:00

11

ОМАХА С ПОТ ЛИМИТ

$800

30 000

8º / 18:30

15:00

12

SINGLE DAY 4K

$4000

100 000

8º / 20:30

18:00

10

NLH DEEPSTACK PROG K.O. – ПОТОК 1B

$500

50 000

8º / 22:30

20:00

13

PLO TURBO $150 KNOCKOUTS

$400

30 000

8º / 22:15

5 март, неделя

14:00

1

ГЛАВЕН ТУРНИР – ДЕН 3

-

14:00

10

NLH DEEPSTACK – ДЕН 2

-

14:00

11

ОМАХА С ПОТ ЛИМИТ – ФИНАЛНА МАСА

-

14:00

14

NLH HIGH ROLLERS – ДЕН 1

$5000

150 000

9º / 21:45

15:00

15

TURBO $200

$200

20 000

8º / 17:15

18:00

16

NLH 6 HANDED MYSTERY K.O. – ДЕН 1

$800

30 000

8º / 22:30

20:00

17

NLH TURBO $150 BOUNTIES

$400

30 000

8º / 22:15

6 март, понеделник

14:00

1

ГЛАВЕН ТУРНИР – ПОСЛЕДЕН ДЕН

-

14:00

16

NLH 6 MAX MYSTERY K.O. – ДЕН 2

-

14:00

14

NLH HIGH ROLLERS – ДЕН 2

-

14:00

18

NLH TURBO DEEPSTACK

$300

50 000

8º / 16:15

15:00

19

NLH TURBO HIGH ROLLER PROG K.O.

$3000

60 000

8º / 17:15


Фиксирана такса от 3% от наградния фонд се удържа от всеки турнир, за да се покрият разходите за персонала и дилърите. Подробности за таксите ще намерите в информацията за всеки турнир.