Правила за турнири по покер

Турнирите на PokerStars Live се провеждат според Правилата на асоциацията на ръководителите на покер турнири (Poker Tournament Directors Association Rules (TDA)). Натиснете тук за пълния текст на правилата на TDA.

Правилата на TDA ще имат предимство, ако има разлика между тях и версиите, публикувани на тази уебстраница независимо от езика.

Важно! Отклоненията и допълненията от текущите правила на TDA са маркирани по-долу (с удебелен шрифт). Моля, прочете внимателно.

 

Раздел: Определяне на местата, разделяне и балансиране на масите

 • Правило: Рандомизирано определяне на местата

Местата в турнирите и сателитите се определят на случаен принцип. Играч, който е започнал турнира на грешно място, но с точния брой чипове, ще бъде преместен на своето правилно място с текущия си стак чипове. Когато е приложимо, играчите, които са получили определено място на определена маса, ще могат да използват стаковете си, за да влязат в игра, когато всички номера като техните са продадени.

Пример: Ако играч получи „Маса 4/Място 8”, след като всички места номер 8 бъдат продадени, всички на място номер 8 ще могат да използват стаковете си, за да започнат игра. 

 • Правило: Брой играчи на финалната маса

В турнирите с 10 играчи на маса, на финалната маса има 10 играчи, в турнирите с 9 и 8 играчи на маса, на финалната маса има 9 играчи, а на турнирите със 7 и 6 играчи на маса, на финалната маса има 7 играчи. На финална маса не може да има повече от 10 играчи. Това правило не се прилага за хедс-ъп турнири.

 

Важно! Следващите правила са специално за турнирите на PokerStars Live. Моля, прочете внимателно.

Раздел: Предупреждения, наказания и дисквалификации

A: Възможните наказания включват устни предупреждения, пропускане на една или повече ръце, пропускане на едно или повече цели завъртания на масата, отстраняване от турнира, дисквалификация и изключване от всички събития на PokerStars Live. Наказанието – пропускане на завъртания на масата, се изчислява като пропускане по една ръка за всеки играч на масата (вкл. наказания играч), умножено по броя завъртания, за които важи наказанието. При повторни нарушения могат да бъдат наложени по-тежки санкции, но не е задължително винаги да се увеличават по ред на тежестта им. Играчите трябва да знаят кои са действията, които подлежат на санкциониране с широка гама наказания, дори за първо нарушение. Играчите, които са станали от масата или изтърпяват наказание, ще бъдат елиминирани от турнира, ако чиповете им свършат поради плащане на анте или блиндове.

B: Наказания могат да бъдат налагани и за нарушения на етикета (Правило 70), показване на карти, когато ходовете не са приключили, нарушаване на правилото „една ръка – един играч” и други подобни инциденти. Наказания се дават и за щадяща („мека”) игра, тормоз, поведение, което пречи на играта, и опит за измама. Чек с възможно най-силната ръка, когато играч е последен на ход на ривъра, не се счита автоматично за щадяща игра, а турнирният директор взима решение според конкретна ситуация.

C: Играчите, изтърпяващи наказания, се отстраняват от масата. На техните места се раздават карти, те плащат анте и блиндове и картите им се изхвърлят след първоначалното раздаване, а ако получат бринг-ин карта в Стъд, трябва да платят и бринг-ин.

D: Чиповете на отстранен от турнир играч се изваждат от игра, но играчът има право да получи парична награда. Чиповете на дисквалифициран играч се изваждат от игра и играчът няма право да получи парична награда.

E: Собственост на турнирите: Чиповете в турнирите от PokerStars Live нямат парична стойност и са изключителна собственост на PokerStars Live. Освен това е забранено да бъдат изнасяни извън зоните за провеждане на турнирите или от съответното събитие. Ако бъде установено, че играчи прехвърлят чипове от един турнир в друг, те ще бъдат санкционирани, като възможните наказания могат да бъдат дори дисквалификация и забрана за участие във всички събития на живо от PokerStars Live.

F: Всяко лице, което се сблъска с неподобаващо или неадекватно поведение от страна на друго лице, трябва незабавно да се свърже с персонала на турнира. Това включва и играчи, чиято лична хигиена или здравословно състояние оказват негативен ефект върху останалите играчи на масата. Решението за това това дали хигиената или здравето на даден играч са оказали отрицателен ефект върху другите играчи е в ръцете на персонала на турнира, които могат по собствено усмотрение да наложат санкции върху всеки такъв играч, който отказва да поправи ситуацията по начин, задоволяващ PokerStars Live.

G: Маси, предавани по телевизията, и скрити карти: Играчите, които участват в турнир, който се предава по телевизията или в интернет, са длъжни да съдействат на екипа, който заснема събитието. Това включва показване на своите скрити карти пред специалната камера на масата. Неизпълнението на тези задължения може да доведе до наказания.

  2. PokerStars Live: Допълнителна информация

  1. 1: Електронни устройства и комуникации – допълнителни инструкции

   За да се избегне неяснота, терминът „електронни устройства” включва, но не е ограничен до следните известни и неизвестни устройства. Абсолютно забранено е да се поставят електронни устройства на повърхността за игра, като това включва всички части на масата за покер. Играчите имат право да поставят предмети на рейлинга.

    1. Телефони, таблети и лаптопи: Играчите имат право да използват тези устройства (освен когато не провеждат разговори) на масата, но само ако не участват в ръката. 
    2. Periscope, Twitch и др.: Използването на приложения или други методи за излъчване на турнира по време на игра е забранено.
    3. Абсолютно забранено е използването на всякакви електронни устройства на излъчваните по телевизията маси и на финалните маси на Главните турнири.

   2: Разделяне на наградите (Сключване на сделки)

   Сделките са позволени на всички турнири, освен ако това не противоречи на местните закони или правила за хазартни игри. Всички сделки ще бъдат обявени в медиите.

   3: Право за отмяна на турнир или събитие

   PokerStars Live и казиното-организатор/домакин, в което се провежда Събитието, си запазват правото да отменят или променят по свое усмотрение всяко Събитие и/или Турнир.

   4: Право на отмяна на турнир (минимален брой играчи)

   PokerStars Live, заедно с казиното-организатор, в което ще се проведе Събитието, си запазват правото да отменят всеки Турнир, ако до началото му за участие в него не са се записали поне 10 играчи.

   5: Право на отмяна на гарантирания награден фонд

   PokerStars Live, заедно с казиното-организатор, в което ще се проведе Събитието, си запазват правото да отменят гарантирания награден фонд, ако участието на играчите в турнира е засегнато от действия, събития, пропуски или произшествия извън разумния контрол на PokerStars Live, например природни бедствия, включително, но не само, пожар, наводнение, земетресение, буря или други природни бедствия; война, заплаха или подготовка за война, терористично нападение, гражданска война, гражданско неподчинение, бунтове и протести; доброволно и задължително спазване на закони (включително отказ за предоставяне на лиценз или одобрение, всяка промяна в закона или тълкуване на закона); пожар, експлозия или случайна повреда; неблагоприятни метеорологични условия (например предупреждение №8 или по-високо за тайфун). 

   6: Сделки на телевизионните финални маси

   Когато играчите поискат спиране на часовника, за да обсъдят сделка по време на финалната маса на събитие, излъчването на живо ще прекъсне и ще премине в кратка почивка. През това време турнирният директор ще гарантира, че цялата съответна информация – имена на играчите, обявени награди, текущ брой чипове и т.н. – се проверява и сумите се изчисляват по независимия модел на чиповете (ICM) и чип-чоп (CC). След това ще бъде подготвен печатен лист, който ясно показва тази информация. 

   При представяне на тази информация:

   1. Всяка сделка трябва да бъде направена на финалната маса и може да бъде заснета.
   2. Играчите не могат да напускат зоната на финалната маса, но могат да поканят едно лице на масата ИЛИ да осъществят връзка по телефона с едно лице, което да им помогне. 
   3. 10% от оставащия награден фонд, преди да бъде договорена сделка, трябва да бъде заделен за играта.
   4. Медиите, включително присъстващите на събитието и тези, които съобщават за него впоследствие, ще съобщят пълни подробности за всяка сключена сделка.
   5. Играчите ще получат максимум 10 минути, за да обсъдят сделката и да вземат решение. Ако в края на 10-минутния период играчите все още не са постигнали споразумение, часовникът на турнира ще бъде пуснат и играчите ще възобновят играта.

  ЧЗВ за PokerStars Live

  ЧЗВ за PokerStars Live

  Имате въпроси за нашите събития? Натиснете тук за отговори.