Политика за сигурност

Политика за сигурност на събитията на живо

Настоящата политика за сигурност е приета и се прилага от PokerStars Live.

Участието ви в събитие на PokerStars Live ще се счита за съгласие с настоящата политика. В случай че не приемате тази политика, не трябва да участвате в тези събития.

Политика

 1. По време на събитията са забранени всякакви криминални деяния и ще бъдат предприети съответните мерки за сигурност, за да се предотврати такава дейност или, ако бъдат идентифицирани подобни действия, те ще бъдат спрени незабавно.
 2. По време на събитията ще се осигури стриктно спазване на всички приложими правила на игрите, правила на залите и казината-домакини, местни и национални закони и разпоредби. Всички лица, за които бъде установено, че нарушават горепосочените закони и правила, могат да загубят правото си да участват в събитията и може да бъдат помолени да напуснат незабавно мястото на провеждане.
 3. Няма да бъдат толерирани действия или поведение, които по наше усмотрение могат да бъдат счетени за нарушения, злоупотреба или заплаха, и всички лица, които извършат такива действия, могат да загубят правото си да продължат участие в турнирите и да бъдат помолени да напуснат мястото на провеждане.
 4. Всички лица, за които бъде установено или се подозира, че са свързани или участват в незаконни дейности, могат да загубят правото си да участват в събитията и да бъдат помолени да напуснат незабавно мястото на провеждане. PokerStars Live и казиното-организатор си запазват правото по свое усмотрение да предприемат и други действия срещу такива лица включително, но не само, подаване на информация за това до правоприлагащите органи.
 5. На всички лица, за които установим, че участват или са свързани с подозирана незаконна дейност, или лица, за които има достатъчно причини за основателно съмнение, че извършват такава дейност, може да бъде забранено да присъстват на събитие, спонсорирано от дружество, което е част от Flutter International.
 6. PokerStars Live си запазва правото по свое усмотрение да забрани на лица да присъстват на събитията поради причини, свързани със сигурността, включително, но не само, участие в предишни инциденти, свързани със сигурността, които дават основателни причини за съмнение.
 7. PokerStars Live ще използва конфиденциална процедура за докладване, за да се погрижи всички инциденти, свързани със сигурността, да бъдат щателно разследвани. Всички доказателства за криминални деяния, открити или събрани по време на разследването, ще бъдат изпратени на правоприлагащите органи, което би могло да доведе и до наказателно преследване.

Сигурност на събитията и залите за покер на живо

Нашата цел е да осигурим приятно преживяване по време на събитията и в залите за покер на живо, спонсорирани от PokerStars. Като част от нашите усилия в тази насока, бихме искали да ви предоставим някои съвети, как да се погрижите за вашата лична сигурност. Въпреки че всеки, който присъства на събитие на живо или в зала за покер на живо, е длъжен да се погрижи за своята собствена сигурност и сигурността на своята собственост, искаме да ви дадем някои насоки, как да подобрите нивото ѝ. До пълната степен, разрешена от закона, ние не носим отговорност пред вас за вреди или загуби, които сте понесли, докато сте участвали в събития, спонсорирани от PokerStars, освен ако тези вреди и загуби се дължат на небрежност от наша страна.

Как да се предпазите

Когато пътувате, за да посетите събитие или зала за покер на живо, често ще попадате в непозната среда и дори може да не говорите езика на съответната държава. Местните крадци и престъпни елементи често взимат на прицел туристите, които посещават големи обществени събития, а това включва и играчите, които участват в турнири по покер. Повечето престъпления, на които стават жертва играчите, участващи в събития по покер, са непланирани и обикновено включват кражба на лични вещи. Играчите могат да станат жертва и на джебчии, които действат на места, където се събират много туристи, особено в нощни заведения.

Ако пътувате с персонален компютър, трябва да имате предвид, че това е атрактивна цел за крадците и то не само защото електронното оборудване обикновено има висока стойност, но и поради факта, че така могат да получат достъп до вашата лична информация и сметки (имейл, банкови сметки, акаунти за онлайн игри и т.н.).

Затова, моля, прочете и следвайте насоките и препоръките за пътуване в чужбина, предоставени от съответните органи във вашата държава.

Как да защитите своя компютър

Най-важните предпазни мерки, които трябва да вземете са:

 1. Заключвайте екрана на компютъра, когато излизате. Ако използвате операционна система Windows, натиснете клавишите Windows и L едновременно. Ако използвате Mac OS, натиснете Cntl+Shift+Eject (Cntl+Shift+Power на компютри без оптическо устройство).
 2. Съхранявайте лаптопа си на сигурно място или използвайте устройство за заключване на лаптоп.
 3. Използвайте криптиране на целия диск. Един от безплатните инструменти с отворен код за криптиране е TrueCrypt.
 4. Следвайте препоръките за създаване на сигурна парола и използвайте RSA токен за сигурност, за да подобрите още сигурността на вашата сметка Stars.
 5. Използвайте добър антивирусен софтуер.
 6. Редовно инсталирайте актуализациите и пачовете за операционната система, които пуска производителят.

Отнасяйте се към своята сметка Stars като към банкова сметка

Сигурните пароли, RSA токените за сигурност и другите средства за защита са безполезни, ако ги предоставяте на други лица. Ако не можете спокойно да дадете на някого своята банкова карта и ПИН, не му давайте и достъп до компютъра си.

Не записвайте паролите си. Запомнете ги или използвайте софтуер или услуга за управление на пароли. Ако е абсолютно задължително да ги запишете, използвайте някакъв код, за да не могат да бъдат използвани от измамници.

Действия при наличие на заплаха

Ако смятате, че сигурността на компютъра ви е пробита, спрете незабавно да го използвате и се свържете със специалист възможно най-скоро. В случай че това стане по време на турнир по покер на живо, моля, уведомете отдела за сигурност на хотела. Ако компютърът не бъде задържан от правоприлагащите органи, които разследват случая, занесете го на квалифициран специалист по компютърна сигурност, за да бъдат отстранени заплахите. Имайте предвид, че смяна на паролите не е достатъчна. Има вероятност на устройството да е инсталирана програма за записване на натиснатите клавиши или друг злонамерен софтуер, които позволяват въведените символи от клавиатурата да бъдат прихванати.

Архивирайте редовно данните си, за да можете да ги възстановите, ако се наложи компютърът да бъде „почистен”. Това ще намали емоционалните вреди и ще улесни взимането на решение, когато пълното почистване на лаптопа е необходимо.

Разглеждайте цената на почистването (или замяната) на компютъра в контекста на потенциалните загуби и вреди, които може да причини неоторизираният достъп до вашата сметка Stars, банкови сметки, кредитни карти и т.н.

Вероятно никога няма да се наложи да предприемете такива мерки за сигурност, но също като предпазния колан в автомобила, по-добре е да бъдете подсигурени, отколкото да съжалявате по-късно. Пожелаваме ви успех, приятно прекарване и много забавления на следващото събитие! Благодарим ви, че избрахте да играете при нас.

Спазване и прилагане на правилата на PokerStars Live за осигуряване на честността на игрите

Ние полагаме изключителни усилия, за да се уверим, че игрите на събитията, спонсорирани от PokerStars, където се предоставят услуги за осигуряване на честността на игрите на PokerStars Live, са честни и никой от участниците няма неправомерно предимство. Непрекъснато работим с нашите партньори в местата на провеждане на събитията и проверяваме процедурите по сигурността с цел непрекъснатото подобряване на работата ни в тази област.

Основният ни приоритет е предотвратяване на нарушенията на правилата чрез образоване на играчите. PokerStars Live приветства много нови играчи в света на покера, а голяма част от тях не са добре запознати с правилата за игра на покер на живо.

Значителна част от нарушенията на правилата са причинени по невнимание. Това са незлонамерени действия, които не са преднамерени и причиняват незначителна вреда на останалите играчи. Поради тази причина PokerStars Live предпочита да образова играчите, които нарушават правилата по невнимание и без злонамерена цел.

Има обаче и играчи, които умишлено нарушават правилата, с цел да спечелят неправомерно предимство пред останалите. За такива злонамерени действия прилагаме три вида мерки: за превенция, за разкриване и за осигуряване на прилагането на правилата:

 1. Превенция – PokerStars Live наема експерти по сигурността в областта на покера на живо, които проверяват, подобряват и поддържат сигурната среда за игра. Това включва съответните анализи на правилата и процедурите.
 2. Разкриване – служителите на PokerStars Live са преминали специално обучение, за да идентифицират и съобщават за подозрителни действия, които са повод за започване на разследване и проверка.
 3. Прилагане на правилата – PokerStars Live си запазва правото да използва всички средства, с които разполага, срещу лица, нарушаващи правилата. Това включва изпращане на сигнали до правоприлагащите органи, когато това бъде счетено за необходимо, което би могло да доведе до наказателно преследване.

Като част от тази трипосочна стратегия за намаляване на риска от злонамерени действия по време на събития, PokerStars Live поддържа (до степента, позволена от закона) списък с лица, които нямат право да участват в събития. Този списък не е публично достъпна информация.