Заявление за медийна акредитация и пропуск за стриймър/влогър за PokerStars Live

Моля, прочетете и приемете следните инструкции на PokerStars Live за медиите, преди да изпратите заявлението.

Моля, изпращайте всички въпроси от общ характер на: press@pokerstarslive.com.

Заявление

На кoe събитие искате да присъствате?

Лична информация

Служебна информацияПрочетох и приемам инструкциите на PokerStars Live за медиите. Освен това разбирам, че PokerStars Live си запазва правото да промени процедурата за медийна акредитация по всяко време.

*= required field