Инструкции на PokerStars Live за медиите и Стриймърите/Влогърите

Aкредитация

Онлайн формулярът за медийна акредитация за PokerStars Live е поместен тук. За помощ и запитвания моля, пишете на press@pokerstarslive.com.

PokerStars Live („ние”/„нас”/„наш”) приветства всички представители, включително, но не само редакторски колективи, фотографи, инфлуенсъри в социалните медии и видеооператори, които пишат новинарски статии за признати независими медии, включително, но не само търговски медии за покер, популярни вестници и списания, блогъри, лицензирани оператори (телевизионни и радио) и национални организации за новинарски услуги („Представители на медиите”), и всички лица, които създават видеоклипове за личните си канали в социалните медии или канали в социалните медии на трети страни („Влогъри”), на своите събития от PokerStars Live* („Събитията”) и с радост ще им предостави необходимата помощ и съдействие.

Нашата основна цел е да осигурим безпроблемно протичане на нашите Събития за всички играчи на покер, казината, нашия персонал и всички присъстващи Представители на медиите и Влогъри. Задължително прочетете целия текст и спазвайте тези инструкции (наричани тук по-долу „Правила”), за да ни съдействате за добрата организация на Събитията. Всяко нарушаване на тези Правила може да доведе до отнемане на акредитацията на Представителите на медиите или на Влогърите за определено Събитие и/или за бъдещи Събития.

След одобрение на заявлението могат да бъдат предоставени Медийни пропуски на всички Представители на медиите и Пропуски за стриймъри на всички Влогъри, които посещават нашите събития само с цел създаване на съдържание. Ако член на медиите идва да играе и влогва, трябва да поиска Пропуск за стриймър. Ако играч идва да стриймва/влогва, трябва да поиска Пропуск за стриймър. Ако член на медиите иска да играе в определен турнир по време на своето присъствие на Събитие, трябва да се откаже от Медийния си пропуск за времето, през което играе, и ще изгуби достъпа си до пресцентъра (определено по-долу). Ако член на медиите иска да играе в определено Събитие и да влогва, трябва да се откаже от Медийния си пропуск и да поиска Пропуск за стриймър. Важно: За някои събития Представителите на медиите трябва да присъстват само в качеството си на Представители на медиите и не могат да играят. В този случай Представителите на медиите ще бъдат информирани по време на процеса на акредитация.

Моля, имайте предвид, че подаването на онлайн заявление за Медиен пропуск и/или Пропуск за стриймър за присъствие на Събитие не гарантира автоматично, че това заявление ще бъде одобрено и/или че ще бъде издаден Медиен пропуск. Изпратилите такова заявление ще получат отговор по имейл от press@pokerstarslive.com с потвърждение дали заявлението им за Медиен пропуск и/или Пропуск за стриймър е било одобрено. Без изключение Медийните пропуски и/или Пропуските за стриймъри ще бъдат издавани само след писмено одобрение от наша страна, като си запазваме правото да ограничим броя на Медийните пропуски, които могат да бъдат издадени на Представители на една медия, и Пропуските за стриймъри, които могат да бъдат издадени на Влогъри от един канал или екип.

1. Изисквания за Медиен пропуск

 1. Представителите на медиите, които подават заявления за Медийни пропуски, трябва да спазват приложимите изисквания на закона, отнасящи се до присъствието им на Събитие. Изискванията на закона могат да включват, но не са ограничени до изисквания за минимална възраст и всички приложими допълнителни местни изисквания или ограничения. Когато се подава заявление за Медиен пропуск, Медийният пропуск трябва да се използва само от Представители на медии, чиито основни цели са да отразяват дейностите по време на Събитие.
 2. Медийни пропуски се издават само на редакционни служители и подизпълнители на признати медии, включително медии за покер, популярни вестници и списания, блогъри, лицензирани оператори (телевизионни и радио) и национални организации за новинарски услуги.
 3. Не се издават Медийни пропуски на служители, които не са част от редакционния колектив и присъстват на Събитието с маркетингови цели, като, но без да се ограничава само до представители на фирми за връзки с обществеността, агенции за маркетинг/продажби/реклама или услуги за управление на покер или бизнес.
 4. Акредитираните Представители на медиите, които присъстват на Събитие, трябва да отразяват само за изданието/изданията, които са описани в заявлението и които са одобрени по време на процеса за подаване на заявка за участие. Всеки Представител на медия, за който се установи, че е отразявал за издание/издания без нашето предварително одобрение, рискува да загуби акредитацията си за всички Събития, която сме одобрили до датата на това установяване, както и възможността да получава акредитации за бъдещи Събития.
 5. Заявленията за Медийни пропуски се изпращат чрез онлайн формуляра тук, като трябва да се уверите, че всички полета, които имат отношение към вас, са попълнени (включително име, организация, пълна информация за връзка и планове за медийно отразяване). Препоръчваме заявленията за Медийни пропуски да се подават възможно най-рано и да не правите резервации за пътуване във връзка със Събитие, преди да получите писмено известие от нас, че заявлението ви за издаване на Медиен пропуск е одобрено. Представителите на медиите няма да бъдат допуснати на Събитие, ако не разполагат с Медийни пропуски.
 6. Всички членове/сътрудници, придружаващи Представителите на медиите, трябва да подадат заявление за Медиен пропуск и да носят този пропуск със себе си през цялото време по време на Събитието.
 7. Представителите на медиите, както и журналистите на свободна практика, които подават заявления за пръв път, трябва да ни предоставят всички разумно поискани от нас документи, за да можем да разгледаме тяхното заявление и да се уверим, че са от призната медия.
 8. Максималният брой на Медийните пропуски, които могат да бъдат издадени на една медия, по-специално за телевизионни екипи, варира в зависимост от Събитието и/или мястото на провеждането му. Този лимит обикновено се определя в зависимост от капацитета на мястото на провеждане и си запазваме правото да управляваме и разпределяме по подходящ начин местата, налични за медиите. Всички заявки за интервюта със спонсорирани играчи трябва да бъдат предварително уговорени чрез press@pokerstarslive.com, когато това е възможно. За интервюта с играчи по време на Събитието трябва да се свържете с един от нашите PR представители, докато сте на мястото на Събитието, или да изпратите имейл до press@pokerstarslive.com, които ще насрочат подходящо време и място за интервю.
 9. Медийните пропуски не могат да се прехвърлят. Ако поради някаква причина трябва да промените персонала преди или по време на събитие, моля, свържете се с press@pokerstarslive.com при първа възможност.

2. Изисквания за Пропуск за стриймър

 1. За да могат да записват по време на Събитие, Влогърите трябва да имат определен Пропуск за стриймър.
 2. Заявленията за Пропуск за стриймър се изпращат чрез онлайн формуляра тук, като трябва да се уверите, че всички полета, които имат отношение към вас, са попълнени (включително име, организация, пълна информация за връзка и планове за отразяване). Препоръчваме заявленията за Пропуски за стриймъри да се подават възможно най-рано и да не правите резервации за пътуване във връзка със Събитие, преди да получите писмено известие от нас, че заявлението ви за издаване на Пропуск за стриймър е одобрено. Влогърите няма да бъдат допуснати на Събитие, ако не разполагат с Пропуск за стриймър.
 3. Пропуск за стриймър ще се издава само на тези, които създават съдържание за личните си канали или други канали на трети страни, които са подробно описани в заявлението и одобрени от нас по време на процеса за подаване на заявка за участие. Всеки Влогър, за който се установи, че е отразявал за канал/канали без нашето предварително одобрение, рискува да загуби акредитацията си за всички Събития, която сме одобрили до датата на това установяване, както и възможността да получава акредитации за бъдещи Събития.
 4. Всеки, който подава заявление за Пропуск за стриймър, трябва да се придържа към тези Правила. Специалните изисквания за заснемане могат да се намерят в Раздел 6 „Видео”.
 5. Всички членове/сътрудници, придружаващи Влогър/и, трябва да подадат заявление за Пропуск за стриймър и да носят този пропуск със себе си през цялото време по време на Събитието.

3. Кодекс за поведение

 1. Медийният пропуск /Пропускът за стриймър трябва винаги да се носи на видно място и да се представя за проверка при поискване от нашите оторизирани представители на мястото на провеждане на Събитието.
 2. Представителите на медиите нямат право да играят в главния турнир на Събитие, включително в зала за покер на живо, освен ако не получат предварително писмено разрешение от PR екипа. Освен това Представители на медиите нямат право да отразяват странични турнири, в които участват или възнамеряват да участват, освен ако не получат предварително писмено разрешение от PR екипа.
 3. Ако Представител на медиите желае да влогва турнира, в който участва, трябва да премахне своя Медиен пропуск и да подаде заявление за Пропуск за стриймър (вж. Раздел 2 „Пропуск за стриймър”).
 4. Забранено е Представители на медиите да имат (финансов или друг) интерес от изхода от Събитие. Това включва закупуване на дялово участие или акции от спонсориран отбор или играч. Тази забрана обхваща и всички видове фентъзи игри, които могат да донесат финансови облаги.
 5. Единственият език, на който е разрешено да се говори в турнирната зона на Събитие, е официалният турнирен език или езици на конкретното Събитие.
 6. Моля, спазвайте всички разпоредби за достъп на мястото на провеждане (например относно подходящото облекло за казиното, забрани за внасянето на храна/напитки по време на Събитие и др.)
 7. От съществено значение е Представителите на медиите и Влогърите да уважават играчите и интегритета на игрите по време на всички Събития. Това включва, но не се ограничава само до следното:
  • Да уважават правото на играчите да имат определено лично пространство, докато играят (например, не трябва да стоят твърде близо);
  • Да не нарушават правото на играчите да запазят в тайна скритите си карти;
  • Да уважават интегритета на Събитието, като не докосват чиповете, не сядат на свободните места на турнирни маси или не обсъждат действията и ходовете на масата (с играчите на масата или на място, където играчите на масата могат да ги чуят);
  • Да уважават решенията на играчите, като не правят устни коментари и анализи, докато наблюдават играта; и
  • Да уважават емоционалното състояние на играчите и когато определен играч спечели пота, да не се радват видимо или така че играчите да могат да чуят.

4. Турнирна зона – процедури

 1. В турнирната зона за Събитията е изключително важно турнирният директор, персоналът в залата, служителите на PokerStars Live, персоналът на блога на PokerStars, екипът, натоварен от PokerStars да заснеме Събитието, както и персоналът на казиното да могат необезпокоявано да изпълняват своите задължения.
 2. Моля, изпълнявайте всички инструкции на персонала на турнира или на нашите представители.
 3. Всички Представители на медиите и Влогърите трябва да напуснат турнирната зона, когато персоналът на залата и/или играчите прибират чиповете.
 4. В случай че бъдат помолени от един от нашите оторизирани представители и/или представител на мястото, в което се провежда Събитието, да напуснат определена зона, Представителите на медиите и Влогърите трябва учтиво да направят това. Ако откажат да следват инструкциите, може да загубят своя Медиен пропуск/Пропуск за стриймър за цялото Събитие и възможността да получат медийна акредитация за следващи Събития.
 5. По време на по-късните фази на турнир, когато останат малък брой маси, Представителите на медиите и Влогърите ще бъдат помолени да напуснат оградената зона около масите. Когато зоната за игра бъде освободена, персоналът на турнира ще се опита да осигури отделна оградена зона за медиите, но това не може да бъде гарантирано.
 6. Представителите на медиите и Влогърите трябва да стоят на разумно разстояние от нашия телевизионен екип/и. Това е мярка за безопасност, тъй като използваното оборудване е тежко и може да причини наранявания.
 7. Ако им е необходим определен кадър/снимка, Представителите на медиите и Влогърите трябва да се обърнат към продуцента или мениджъра на персонала в залата и да му съобщят какво точно е необходимо, тъй като често има възможност операторът/звуковият инженер да се преместят така, че да не пречат.

5. Снимки

 1. На всички Събития ще има специално определени фотографи, които ще правят снимки от турнирите. Снимките, направени от оторизираните фотографи, могат да се използват, като ни пишете на press@pokerstarslive.com.
 2. В някои места на провеждане е забранено да се правят снимки извън турнирната зона, затова на всички, които нарушават разпоредбите на казиното в това отношение, ще бъде отнет Медийният пропуск/Пропускът за стриймър за цялото Събитие и рискуват да изгубят възможността да получат медийна акредитация за следващи Събития. Фотографите трябва да уважават правото на лична неприкосновеност на клиентите на казиното, които не участват директно в Събитието.
 3. Използването на светкавица е забранено по време на игра в турнири и на телевизионната маса.

6. Видео

 1. В някои места на провеждане е забранено заснемане извън турнирната зона, затова на всички Представители на медиите или Влогърите, които нарушават разпоредбите на казиното, ще бъде отнет Медийният пропуск/Пропускът за стриймър за цялото Събитие и рискуват да изгубят възможността да получат медийна акредитация за следващи Събития. Снимащите видео трябва да уважават правото на лична неприкосновеност на клиентите на казиното, които не участват директно в Събитието.
 2. Броят на Представителите на медиите от един телевизионен екип или на Влогърите от един канал или екип се ограничава до две лица в общата турнирна зона, като само един член на този телевизионен екип или екип на Влогър може да снима около една маса. Максималният период от време, в който всеки телевизионен екип или канал, или екип може да снима на всяка маса в общата турнирна зона, е 15 минути. Снимането след изтичане на този срок е забранено и трябва да спрете, когато получите нашите инструкции.
 3. Заснемането за бъдещо излъчване е разрешено в общата турнирна зала.
 4. Не е разрешено фокусиране върху конкретни маси, приближаване на образа за конкретни ръце или заснемане на касовата зона, сигурността, зоната за кеш игри в основната сграда на казиното или зоната за казино игри.
 5. Снимането, докато лицето се намира на масата за покер, е строго забранено.
 6. Поточното предаване на живо на активните маси на турнирите от PokerStars Live е строго забранено. Представителите на медиите и Влогърите имат право да предават поточно видео на живо от общата турнирна зона, но САМО с предварително писмено одобрение, което могат да получат, като ни пишат на press@pokerstarslive.com. Всеки Представител на медия или Влогър, желаещ да използва поточно предаване на живо, трябва да поиска предварително нашето писмено съгласие и да ни изпрати подробна информация за своите намерения или планове, когато подава заявление за медийна акредитация, за да получи Медиен пропуск и/или Пропуск за стриймър.
 7. Снимането на видео на телевизионната маса е строго забранено по време на игра в турнир за всички, освен за специално определения от PokerStars Live екип за заснемане на Събитието. Представителите на медиите и Влогърите могат да поискат да заснемат видео от телевизионната маса, когато на нея не се играе покер, като изпратят имейл на press@pokerstarslive.com с конкретните изисквания.
 8. Представителите на медиите и Влогърите трябва да се отнасят с уважение към другите играчи. Другите играчи не трябва да се чувстват неудобно по никакъв начин от записването. Ако някой играч поиска да не го записвате, трябва да спрете записването. Не поставяйте камери или друго оборудване в лицата на хората (срещу тях или не), освен ако не са съгласни.
 9. Не дръжте записващото оборудване над масата или над други играчи. Не фокусирайте камерата върху други играчи, освен ако те специално не поискат да бъдат част от записа.
 10. Камерите и оборудването никога не трябва да бъдат натрапчиво поставени до или на масата по всяко време.
 11. Ако сметнем, по наша собствена преценка, че заснемане от Представител на медиите или Влогър оказва негативен ефект, е натрапчиво или пречи на предаването и заснемането на PokerStars по всяко време, този Представител на медиите и/или Влогърите трябва да спре да снима при поискване от някой от нашите оторизирани представители.

7. Правила за използване на пресцентъра

 1. Ние ще се опитаме да осигурим медийни съоръжения включително пресцентър, оборудван с безжичен или кабелен интернет, на Събитията („Пресцентър”). Единствено Представители на медии с Медийни пропуски ще бъдат допускани в Пресцентъра и/или другите медийни съоръжения.
 2. В случай че Пресцентърът вече се използва на максимален капацитет, може да е необходимо да се ограничи достъпът до него и/или до останалите медийни съоръжения.
 3. Представителите на медиите трябва да имат предвид факта, че споделените съоръжения в Пресцентъра са само за служебно ползване. Моля, не използвайте ресурсите (вкл. интернет) за маловажни или други, несвързани с работата ви, цели и покажете уважение към хората, които работят около вас, като поддържате нивата на шум до минимум.
 4. За целите на сигурността и поради други съображения, молим Представителите на медиите да не канят в Пресцентъра играчи, колеги или приятели.
 5. Ние не носим отговорност за лични вещи или служебно оборудване, оставени в Пресцентъра или в турнирната зона.

8. Репортажи и стриймове/влогове

 1. Изискваме от всички Представители на медиите и Влогърите да укажат и споменат съответния спонсор на Събитието в своите репортажи и стриймове/влогове на видно място (ако бъде поискано от нас). Това налага Представителите на медиите да предоставят ясна информация за спонсора на Събитието още при първото споменаване на Събитието, ако става въпрос за писмени статии или в случай на видеорепортажи от Стриймъри/Влогъри, ясно да обявят спонсора и пълното официално наименование на Събитието по време на видеоклиповете. Такова обявяване и споменаване на спонсора се изисква и във всички статии, репортажи и видеоклипове, които използват информация, снимки или видеоматериали, предоставени от PokerStars Live, дори ако журналист, използващ такова съдържание, няма медийна акредитация или не присъства на Събитието.
 2. Изискваме всички Представители на медиите и Влогърите да споменат съответния спонсор на Събитието на видно място (ако бъде поискано от нас) в социалните медии чрез поставяне на тага @PokerStarsLive във всеки туит, който публикуват за Събитието в Twitter, и чрез поставяне на тага @PokerStars в копието на всички публикации, които публикуват за Събитието в Instagram. В допълнение, всички публикации в социалните медии за Събитието, включително, но не само репортажи на живо, преброяване на чипове, интервюта с посланици, влогове и т.н., трябва да включват съответния хаштаг на Събитието и се забранява тагването/споменаването на конкурентни марки.
 3. При отразяване на Събитията Представителите на медиите трябва да спазват политиките относно търговските марки във връзка с използването на логото на спонсора на Събитието. Свържете се с press@pokerstarslive.com за повече информация.
 4. Когато Събитие се излъчва на живо със забавяне (с открити карти**), Представителите на медиите и Стриймърите/Влогърите са длъжни да следват забавянето при техните репортажи на живо от Събитието. Това е необходимо, за да се спазва същият график като графика за приемане и ретранслация на организациите, които излъчват Събитията. Това забавяне е задължително за всички репортажи на живо, блогове, публикации в социални медии и платформи за поточно видео.

9. Политика за сигурност на събития на живо

 1. Когато присъстват на Събития, всички Представители на медиите и Влогърите, независимо от своя статут, трябва да спазват Политиката за сигурност на PokerStars Live за събития на живо. Пълна информация за тази политика ще намерите тук.

10. Санкции

 1. Всички Представители на медиите или Влогърите, които не спазват разпоредбите на тези Правила или не изпълнят нареждане на нашия персонал или представител на мястото на провеждане на Събитието, ще бъдат санкционирани, като ще им бъде отнет Медийният пропуск и/или Пропускът за стриймър за срока на Събитието, и рискуват да им бъде наложена забрана да присъстват на бъдещи Събития.
 2. В случай че имате въпроси по отношение на медийните акредитации или изискванията към медиите/Стриймърите/Влогърите, моля, изпратете запитване на press@pokerstarslive.com.
 3. Ние можем: (a) да присъдим; (b) да отхвърлим всяко заявление за; и/или да (c) отнемем Медиен пропуск или Пропуск за стриймър по всяко време по наша преценка.

*PokerStars Live е общото търговско наименование на събитията по покер на живо, които включват, но не са ограничени до PokerStars European Tour.

**Забавено излъчване, като скритите карти на играчите са показват на екрана.