Правила за кеш игри

Частни игри не се обслужват.

Ако не е посочено друго, ще важат турнирните правила на PokerStars Live.

Наказания и етикет за поведение на играчите

От играчите се очаква да поддържат разумно ниво на благоприличие по всяко време. Ще се налага стандартният етикет за покер. Персоналът на PokerStars Live има право по свое усмотрение да налага наказания, вариращи от устно предупреждение до изключване от всички събития на PokerStars Live, както и от кеш игрите, управлявани от PokerStars Live.

 1. Разкриване – играчите са длъжни да пазят останалите играчи по всяко време. Поради тази причина, независимо дали са в ръка или не, играчите не могат да...
  1. Разкриват съдържанието на „живи” или фолднати ръце.
  2. Съветват или критикуват играта преди края на екшъна.
  3. Правят догадки за неоткрита ръка.
  4. Дискутират ръце или стратегия със зрители.
  5. Търсят или получават съвет от външен източник.
  6. Важи правилото „една ръка – един играч”.
 2. Показване и изхвърляне на карти – играчи, които покажат картите си на играч, който вече е фолднал, и след това фолднат собствените си карти, могат да получат наказание. Когато станат свидетели на подобно действие, дилърите имат инструкции да задържат картите извън купа с изхвърлени карти и да ги покажат на цялата маса при приключване на ръката. Играчите, които правят това многократно, ще бъдат санкционирани.
 3. Заговор – покерът е индивидуална игра. Меката игра, чип дъмпингът и т.н. не са позволени и ще бъдат санкционирани.
 4. Нарушения на етикета – многократни нарушения на етикета ще доведат до наказания по преценка на персонала. Примерите за такива нарушения са ненужното докосване на картите или чиповете на други играчи, забавяне на играта, многократни действия, когато играчът не е на ход, разпиляване на чипове, умишлено залагане извън обсега на Дилъра или прекалено говорене. Освен това, прекомерно празнуване чрез продължителни театрални изяви, неподходящо поведение или физически действия, жестове и поведение могат да бъдат наказани. Тези нарушения също така включват оскърбително поведение спрямо стиловете на игра на други играчи и/или присмиване над играчите за това как са играли или играят.
 5. Обиден език – злоупотребата с други играчи, персонала на PokerStars Live, служителите от мястото на събитието и друг персонал няма да бъде толерирана. Непочтен, нецензурен или обиден език, насочен към всеки друг играч или член на персонала, може да доведе до наказание. Многократното използване на непочтен, нецензурен и обиден език, без да е насочен конкретно към някого, също може да доведе до наказание.
 6. Всички участници трябва да се държат учтиво и подобаващо по време на всички игри и турнири и във всички зони за игра. Всяко лице, което се сблъска с неадекватно поведение от страна на друго лице, трябва незабавно да се свърже с персонала. Това включва и играчи, чиято лична хигиена или здравословно състояние оказват негативен ефект върху останалите играчи на масата. Решението за това дали хигиената или здравето на даден играч са оказали отрицателен ефект върху другите играчи, е в ръцете на персонала, които могат по собствено усмотрение да наложат санкции върху всеки такъв играч, който отказва да поправи ситуацията по начин, задоволяващ PokerStars Live.
 7. Всеки играч, който умишлено чупи, разкъсва или обезобразява карти, ще бъде изключен от раздаването веднага. Ако играчът смята, че е изключен несправедливо, въпросът трябва да бъде повдигнат веднага пред персонала.
 8. Телефони – играчите нямат право да говорят по телефона, докато са на масата, независимо дали играят в ръка или не. Те трябва да станат от масата и да се отдалечат, за да проведат разговор.
 9. Телефони, таблети и лаптопи – играчите имат право да използват тези устройства на масата, но само ако не участват в ръка.  Лаптопите не трябва да са включени към външно захранване, докато са на масата.
 10. Periscope, Twitch и др. – използването на приложения или други методи за излъчване на турнира по време на игра е забранено.
 11. Персоналът на PokerStars Live и служителите на домакина на събитието могат да санкционират всяко действие по собствено и лично усмотрение на персонала на PokerStars Live и служителите на домакина на събитието, което е в противоречие с официалните правила или с най-добрите интереси на играта.
 12. Ако на играч бъде разрешено да се върне в игра след дисциплинарно действие, няма да има компенсация за пропуснати събирания или блиндове, като ще важат обичайните правила за пропуснати блиндове.
 13. PokerStars Live си запазва правото да отказва услуги за игра на всеки и по всяко време.
 14. PokerStars Live си запазва правото да откаже продажбата на алкохолни напитки.
 15. PokerStars Live не носи отговорност за парични несъответствия вследствие на грешка от страна на играч или на дилъра.
 16. Няма прехвърляне на отговорност. В случай на кражба или природни бедствия PokerStars Live няма да носи отговорност за чипове, пари или загубени лични вещи.
 17. PokerStars Live не носи отговорност за поведението на своите покровители или за всички произтичащи последствия.

Общи правила на залата

 1. От всички играчи, които искат да се запишат за кеш игра, може да се изиска да си регистрират сметка PokerStars Live. Подробности ще бъдат предоставени на място.
 2. Играчите могат да напуснат играта по всяко време и да залагат по начин, който изберат, в рамките на правилата за игра.
 3. Чиповете на играча, който остава извън масата за период, по-дълъг от 30 минути (или масата, на която е седял, е затворила, докато го е нямало), ще бъдат премахнати от игра и запазени от Персонала, в случай че има списък с чакащи за тази игра.  Чиповете ще бъдат преброени от персонала на този етаж или от друг член на персонала, подписани и съхранявани.
 4. Процедури при взимане на решения:
  1. Ръководството на PokerStars Live си запазва правото да взима решения в най-добрия интерес на играта и в духа на справедливост спрямо всички играчи, дори ако техническо тълкуване на правилата покаже противно решение.
  2. Всички решения, взети от персонала, са направени в името на честната игра и са окончателни.
  3. Ако възникне нередност в рамките на играта, персоналът трябва да бъде информиран веднага. Всяко възражение трябва да бъде направено преди разбъркването на тестето за следващата ръка.
 5. Играчите носят отговорност да пазят собствените си карти по всяко време. Това може да стане. като поставят ръце, чип или кард протектор върху картите. Дилърът ще счете, че всички незащитени, изоставени или хвърлени карти са били фолднати. Това важи и за случаите, когато ръката е обърната, независимо дали има играч на ход. Играчите, които не вземат разумни мерки за защита на ръцете си, няма да имат правна защита, ако ръката им е премахната от дилъра. Контактът на незащитена ръка с изхвърлена карта ще направи ръката мъртва, ако има някакво съмнение за това кои карти участват в ръката. Дилърите могат да помагат при разчитането на ръка, ако това е необходимо, но играчите продължават да носят отговорност за пазенето на картите си.
 6. Играчите могат да говорят само на английски език, докато ръката е в ход. Ако активен играч говори на друг език по време на ръката, скритите му карти могат да бъдат обърнати, за да ги видят всички играчи. Ако неактивен играч говори на език, различен от английски, докато ръката е в ход, може да бъде наказан от член на персонала.
 7. Играчите не трябва да разпиляват пота или като цяло да правят игрални действия, с които да прикриват собствените си умишлени ходове.
 8. Сделките не са разрешени и могат да доведат до санкции.
  1. Това включва разделянето на пота, „връщането на пари” и всички други действия, които променят парите, влизащи в пота, при отделна ръка.
 9. Играчите могат да си разделят блиндовете, ако това е уместно.
 10. Rabbit Hunting – случаите, при които ръцете приключват преди раздаването на последната карта, следващата карта, която ще бъде раздадена, няма да бъде показана при никакви обстоятелства. Практиката с показване на картите, които е трябвало да бъдат раздадени, се нарича лов на зайци, или „rabbit hunting”, и е забранена.
 11. Игра вместо друг играч е разрешена, ако:
  1. Играчът, който иска да играе вместо друг играч, е първи в списъка с чакащи.
  2. Играчът, на чието място играе друг играч, разполага с един час да с върне в игра. В противен случай чиповете му ще бъдат вдигнати и мястото му ще бъде отстъпено на следващия играч в списъка с чакащи.
 12. Никой играч(и) не може да играе с чиповете на друг играч.
 13. Играчите нямат право да отстъпват мястото си на друг без предварителното одобрение от страна на персонала.
 14. PokerStars Live използва следните правила за „залози на масата”:
  1. Само чиповете или парите, които са на масата в началото на раздаването, ще участват в игра за пота, освен както е посочено в правило 31.c.
  2. Всички чипове и пари трябва да останат на масата, докато играчът напусне играта, освен за заплащане за продукти или услуги на казиното. Играчите не могат да си подават чипове, освен за анте в стъд игри, или един „късметлийски чип” във всички други игри (само най-малкият номинал за играта).
  3. Чиповете, които се прехвърлят от касата от служител на залата, се считат за чипове в игра, в случай че залата е дала съгласието си и другите играчи са били информирани. Ако играч подаде чипове на друг играч, който изчаква поръчани чипове, сумата, която е предадена, може да бъде използвана в играта.
  4. Играч, който закупува чипове, трябва да обяви тяхната сума. Ако играчът заяви ръка и я види, без да посочи сумата, с която играе, той/тя няма да може да играе за по-голяма сума от минималния вход за тази игра.
 15. Ако при разделянето на пота остане излишен чип, чиповете с голям номинал винаги ще се разменят до най-малкия номинал за играта. В случай че все още има излишен чип, той ще отиде при:
  1. При Холдем и Омаха – в ръката, която е най-близо до бутона в посока на часовниковата стрелка.
  2. При Стъд – в ръката с най-високата карта, като се използва силата на боите за разделяне на еднакви ръце (пика, купа, каро, спатия).
  3. При игри Хай-Лоу – във високата ръка.
 16. Когато играчите теглят карти, за да се решат различни аспекти от играта (например, бутон в нови игри, достъпни места след почивка и т.н.) и двама играчи имат еднакви по сила ръце, тогава се използва силата на боите за определяне на победителя: пика, купа, каро, спатия.
 17. Играч, който е извикан от списъка с чакащи, трябва да заеме мястото си в рамките на пет минути. В противен случай свободното място ще бъде дадено на следващия играч, а неявилият се играч ще бъде изпратен в края на списъка с чакащи.

Правила за игра – вход

 1. Новият играч трябва да плати целия вход за дадена игра, обикновено на стойност 50 пъти големия блинд.
 2. Седящите играчи могат да направят рибай един път в размер на половината от пълния вход.
 3. Ако лимитът се увеличи, а с него и входът, играчите на масата могат да играят с чиповете, с които разполагат на масата в този момент. След това увеличеният вход важи за всички играчи.
 4. Ако играч е преместен принудително от една игра към друга със същия лимит, той/тя може да продължи да играе със същата сума пари, дори тя да е по-малка от минималния вход. Играч, който се премести доброволно или идва от игра, която се е разпаднала, трябва да плати поне минималната сума за вход.

Правила за игра – блиндове

 1. Новите играчи трябва да заплатят сумата за големия блинд, преди да получат карти. Могат да го направят от всяка позиция, да изчакат големия блинд, да купят бутона или да направят страдъл. Ако блиндовете са минали, играчът ще получи бутон за пропуснат блинд и трябва да изчака големия блинд, да плати двата блинда или да купи бутона.
 2. Играчите могат да „купят бутона”. Новият играч или играч с бутон за пропуснат блинд може да влезе в играта в позицията на малък блинд, като плати двата блинда. Сумата на големия блинд участва в залога. В тази ръка бутонът на дилъра е точно отдясно на играча и никой друг не плаща блиндове. В следващата ръка играчът, „купил бутона”, получава бутона на дилъра и блиндовете продължават да се заплащат както обикновено.
 3. Всички блиндове са „живи”. Парите играят и играчите, плащащи блиндове, разполагат с опцията да направят рейз преди флопа (освен ако не е достигнат кап на залозите).
 4. Играчите могат да правят „страдъл” в игрите, ако са на мястото вляво на големия блинд. Всички страдъли са два пъти по-големи от големия блинд и са живи залози. Разрешава се само един страдъл за ръка.
 5. Играч, който пропусне и двата блинда, трябва да заплати сума, равна на сумата на двата блинда. Останалата сума извън големия блинд става „мъртви пари” и не е част от залога. Дължимият малък залог е „мъртви пари”. Единственото изключение е когато играч реши да се присъедини, като постави страдъл. В този случай той не трябва да заплаща малък блинд.  Купуването на бутона не е разрешено.
 6. Пропускането на блиндовете в първия рунд на нова игра е абсолютно същото като пропускането на блиндовете във вече започнала игра.
 7. „Играй два пъти” или раздаването на втори борд е разрешено на всички маси, ако всички участници в ръката са съгласни.
  1. Ако само играчите, участващи в страничния пот, искат раздаване на втори борд, той ще важи само за страничния пот (при всички случаи главният пот отива при победителя от първия борд).

Настаняване и смяна на масите

 1. Във всички нови игри началната позиция на бутона на дилъра ще се определя на случаен принцип.
 2. При започването на нова игра играчите от списъка с чакащи ще бъдат настанявани първи. Играчите могат да си запазват места по ред на тяхното пристигане на масата.
 3. Смяна на местата в рамките на дадена игра:
  1. Играч, който с преместването си се отдалечи от блиндовете (в посока на часовниковата стрелка), трябва да пропусне определен брой ръце, равен на броя места, с които се е преместил, или да плати голям блинд, преди отново да получи карти.
  2. Играч, който изиграва ръка от позиция на бутона и след това се премества, може да се премести и да изчака блиндовете да минат през новото място един път, преди да влезе отново в играта след бутона, без да плаща блиндове.
  3. Ако играч с бутон за пропуснат блинд смени мястото си, трябва да плати и двата блинда. В противен случай той/тя трябва да изчака големия блинд.
  4. Ако двама играчи се съгласят да си сменят местата, и за двамата играчи важат правила 48.a, 48.b и 48.c.
  5. Ако за свободно място има повече от един желаещ и спорът не може да се разреши между играчите, предимство има играчът, който е бил в игра най-дълго време. Ако това не може да се определи, предимство има играчът, попитал първи. Ако това не може да се определи, играчите ще теглят карти, за да решат кой да получи мястото.
  6. Ако се освободи място в игра със списък с чакащи, служителят от персонала ще попита дали някой от седящите играчи иска мястото, преди да го запази за новия играч. След като чиповете са сложени на масата, новият играч не може да бъде принуден да се премести на ново място.
 4. Играч, който се премества в различна игра, трябва да разполага с целия вход за тази игра, освен ако той/тя не идва от разпаднала се игра и не може да получи място на маса със същия лимит. Лимитът на играта трябва да бъде равен на или по-нисък от този на разпадналата се игра, за да може играчът да влезе с по-нисък вход.
 5. Ако играч е принуден да седне на друга маса поради каквато и да било причина, от него/нея не се изисква да плаща блиндовете. Вместо това играчът може да изчака преминаването на бутона.
 6. Играчи, които се откажат от играта и се върнат в същата игра в рамките на по-малко от три часа, трябва да се върнат с поне същата стойност чипове, с която са се отказали, но не и по-малко от минималния вход.
 7. За да бъдем справедливи към всички играчи, ако даден играч е в игра с по-малко участници (по-малко от пет на брой) и заяви място в друга игра, служителят на персонала може да попита всички играчи дали искат да теглят карти за достъпното място (места).
 8. В игра с пет или по-малко участници играч, заради когото играта се разпада, тъй като отказва да плати анте или блиндове, няма право да тегли карти за място в друга игра.
 9. Third Man Walking (трети отсъстващ играч) – това е всеки играч, който стане от мястото си в кеш игра, след като други двама играчи вече отсъстват от масата. Този играч трябва да се върне на мястото си в рамките на един рунд залози. В противен случай мястото му в играта ще бъде отнето, ако за тази игра има списък с чакащи.
 10. При разпадане на играта и:
  1. недостатъчно свободни места в други игри от същия лимит, на които да се настанят всички играчи, играчите ще теглят карти за свободното място (места). Служителят на персонала ще тегли карти за отсъстващи играчи, които нямат бутони за пропуснати блиндове или бутони за задържане.
  2. наличието на достатъчно свободни места в други игри от същия лимит, на които да се настанят всички играчи, всички бутони за пропуснати блиндове на играчите от разпадналата се игра ще бъдат прехвърлени към съществуващата игра.
 11. Всички промени трябва да бъдат предварително одобрени от служител на персонала.
 12. Смените на масите и в игрите трябва да се извършват незабавно. Това включва играчи, които не участват във всички оставащи ръце до идването на големия блинд. Въпреки това играчите на блиндовете могат да завършат играта си на блиндовете или на бутона.

Почивки

Тъй като играчите могат да напускат играта по всяко време, за тези, които искат да си вземат почивка, са наложени определени правила. Това са:

 1. Играчите могат да отсъстват до 30 минути. Ако даден играч отсъства за по-дълго, неговите чипове ще бъдат вдигнати веднага при пълна игра и списък с чакащи. В игрите, които не са пълни, чиповете на отсъстващия играч могат да бъдат вдигнати, ако играч на масата помоли за мястото на отсъстващия играч или ако играта се напълни.
 2. Многократното напускане на масата може да доведе до вдигане на чиповете на играча преди изтичането на гореспоменатия период от време.
 3. Игрите на PokerStars Live използват правилото за „third man walking”. Ако двама играчи вече отсъстват от масата, третият, който я напусне, може да се върне в рамките на една орбита. В противен случай мястото му може да бъде отнето и отстъпено на следващия играч от списъка с чакащи. Дилърите са длъжни да информират играча и служителя от персонала, когато трети играч напуска масата.