PS Live logoPS Live logo
PS Live logo
PS Live logo

Pravidla pokerových turnajů

Všeobecná pravidla turnajů pro hráče, kteří se aktivně účastní jakéhokoliv živého turnaje PokerStars a vyjde jim pozitivní test na covid-19.

Ohledně otázek týkajících se covidu se na nás mohou hráči obracet přes facebookovou stránku „PokerStars Live Ask The Team“, na e-mailové adrese covid@pokerstarslive.com nebo přes kasino.

 1. Pokud turnaj ještě nezačal, provede se vrácení peněz v plné výši.
 2. Pokud turnaj již začal, ale ještě se nedostal na placené pozice, a hráč má celý výchozí stack nebo víc, vrátí se mu celý buy-in a jeho žetony budou odebrány ze hry. 
 3. Pokud turnaj již začal, ale ještě se nedostal na placené pozice, a hráč má méně než výchozí stack, vrátí se mu částka poměrně k velikosti stacku, např.: buy-in 1 100 € (1 000 € + 100 €) počáteční stack 10 000.
  • Hráč má 5 000 v žetonech. Hráči se vrátí 600 € (500 € za hodnotu žetonů a 100 € za registrační poplatek).
  • Hráč má 2 000 v žetonech. Hráči se vrátí 300 € (200 € za hodnotu žetonů a 100 € za registrační poplatek).
 4. Ve všech případech vratek se vrátí celý registrační poplatek, bez ohledu na % zbývajícího stacku.
 5. Pokud turnaj již začal a dostal se na placené pozice, zůstane stack hráče ve hře, ale bude z něj odečítán blind, dokud se stack zcela nevybere. Hráč dostane částku podle pozice ve chvíli vyřazení. Pracovníci se budou snažit přesouvat stack podle možností tak, aby se minimalizovaly jakékoliv výhody/nevýhody stolů nebo hráčů.  Upozorňujeme, že se jedná o pravidlo z dobré vůle a nemusí být uplatnitelné ve všech situacích.
 6. Jakmile se turnaj dostane k finálovému stolu, mohou se zbývající hráči obrátit na dealera stolu, aby oslovil chybějícího hráče s návrhem na jinou dohodu. Pokud se hráči domluví, PokerStars takovou dohodu uzná.  Doporučujeme takové diskuse předložit řediteli turnaje, který bude pokud možno nápomocen.
 7. Tato pravidla jsou všeobecná, některá místní nařízení o hazardních hrách mohou zapříčinit, že se od těchto pravidel budeme muset odchýlit. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně konkrétního regionu, obraťte se prosím na PokerStars.
 8. Pokud budete žádat o vrácení peněz, vyhrazujeme si právo požadovat doklad o pozitivním antigenním rychlotestu.

Turnaje PokerStars Live probíhají v souladu s Pravidly asociace ředitelů pokerových turnajů (Poker Tournament Directors Association Rules – TDA) a jejich doporučeními. Klikněte sem, kde najdete podrobná pravidla TDA.

Pravidla TDA jsou v případě jakýchkoliv odlišností mezi verzí zveřejněnou na této webové stránce bez ohledu na jazyk a TDA směrodatná.

Upozornění: Odlišnosti nebo rozšíření v porovnání se současnými pravidly TDA jsou zvýrazněny níže (tučným písmem). Čtěte prosím pozorně.

 

Sekce: Usazování, rozsazování a vyrovnávání stolů

Pravidlo: Náhodné správné usazování

 • Místa v turnajích a satelitech budou přidělena náhodně. Hráče, který začne na špatném místě se správným počtem žetonů, přesuneme na správné místo s jeho současným celkovým stackem žetonů. 

Pravidlo: Počet hráčů u finálového stolu

 • U finálového stolu sedí 10 hráčů v událostech pro 10 hráčů u stolu, 9 hráčů v událostech pro 9 a 8 hráčů u stolu a 7 hráčů v událostech pro 7 a 6 hráčů u stolu. U žádného finálového stolu nesedí více než 10 hráčů. Toto pravidlo neplatí pro události heads-up.

Upozornění: Následující pravidla jsou unikátní pro události PokerStars Live. Čtěte prosím pozorně.

Sekce: Upozornění, tresty a diskvalifikace

A: Možnosti vynucení pravidel zahrnují verbální napomenutí, jednu nebo více „vynechaných hand“ nebo „vynechané kol6o“, vyřazení, diskvalifikaci a vyloučení ze všech událostí PokerStars Live. Při vynechaném kole viník vynechá jednu handu za každého hráče (včetně jeho), který byl u stolu ve chvíli udělení trestu vynásobeno počtem kol trestu. Tresty za opakovaná porušení se mohou stupňovat, ale nemusí být udělovány v pořadí jejich přísnosti. Hráči by si měli být vědomi toho, že za jakýkoliv prohřešek mohou být potrestáni mnoha různými způsoby, i kdyby se jednalo o jejich první prohřešek. Hráči mimo stůl nebo potrestaní hráči mohou z turnaje vypadnout v důsledku odečítání blindů a ante z jejich stacku až do úplného vynulování.

B: Tresty mohou být uděleny za porušení etikety (pravidlo 70), vyzrazení karet v průběhu akce, zahození karet, porušení pravidla, že každý hráč rozhoduje o své handě sám (one-player-to-a-hand), nebo podobné prohřešky. Tresty budou udělovány za mírnou hru (soft play), zneužívání, narušování nebo podvádění. Zahrání check, když je hráč poslední na řadě na riveru a drží nejlepší možnou kombinaci (exclusive nuts), není automaticky považováno za mírnou hru. Ředitel turnaje má právo zvážit tuto situaci.

C: Potrestaní hráči musí být mimo stůl. Na jejich místa jsou rozdávány karty, vkládají se jejich blindy a ante, jejich karty jsou zahazovány po rozdání, a pokud je jim ve hře Stud rozdána bring-in karta, vkládá se bring-in.

D: Žetony vyřazených hráčů budou odebrány ze hry a tito hráči mají stále právo obdržet případné odměny. Žetony diskvalifikovaných hráčů budou odebrány ze hry a tito hráči nemají nárok na získání případných odměn.

E: Majetek turnaje – Turnajové žetony PokerStars Live nemají žádnou peněžitou hodnotu, jsou exkluzivním majetkem PokerStars Live a z prostor turnaje či dané události je nesmíte odnášet. Hráči, kteří budou přistiženi při přenášení žetonů z jednoho turnaje do druhého nebo od jednoho hráče k jinému, budou potrestáni až diskvalifikací a vyloučením ze všech živých událostí PSLive.

F: Kdokoliv je svědkem nevhodného chování jiného člověka by měl okamžitě kontaktovat personál turnaje. To zahrnuje mimo jiné i situace, kdy se osobní hygiena nebo zdraví některého z hráčů stane rušivým pro ostatní hráče usazené u jejich stolu. Rozhodnutí o tom, zda je osobní hygiena nebo zdraví některého z hráčů rušivým pro ostatní hráče, bude posouzeno zaměstnanci turnaje, kteří mohou dle vlastního uvážení potrestat každého hráče, který odmítne vyřešit situaci způsobem, který by byl pro PokerStars Live uspokojivým.

G: Hlavní stoly přenášené televizí a vlastní karty – Hráči, kteří se zúčastní turnaje vysílaného v televizi nebo na webu, musí spolupracovat s filmaři. Do toho patří i povinné ukazování vlastních karet na kameru ve stole. Pokud tak hráči neučiní, mohou být potrestáni.

PokerStars Live: Další informace

1. Elektronická zařízení a komunikace – Další pokyny

Aby nebylo pochyb, termínem elektronická zařízení se mimo jiné rozumí následující, jak známá, tak neznámá zařízení. Pokládat elektronická zařízení na hrací plochu, která zahrnuje všechny části pokerového stolu, je za všech okolností zakázáno. Hráči mohou pokládat předměty na zábradlí.

  1. Telefony, tablety a notebooky – Tato zařízení hráči mohou u stolu používat (kromě telefonování), avšak ne ve chvíli, kdy se účastní handy. 
  2. Periscope, Twitch apod. – Není povoleno používání aplikací nebo jakéhokoliv jiného prostředku pro vysílání turnaje během hry.
  3. U žádného hlavního stolu přenášeného televizí ani u finálových stolů main eventů nejsou povolena žádná elektronická zařízení.

2. Dělení odměn (Uzavírání dohody)

Všude tam, kde to není v rozporu s místními herními předpisy, budou dohody povoleny. Všechny dohody budou oznámeny médiím.

3. Právo ukončit jakoukoliv událost nebo turnaj

Společně s organizujícím kasinem, ve kterém bude Událost probíhat, si PokerStars Live vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo upravit Událost nebo Turnaj podle svého výhradního a absolutního uvážení.

4. Právo ukončit turnaj (Minimální počet hráčů)

Společně s organizujícím kasinem, ve kterém bude Událost probíhat, si PokerStars Live vyhrazuje právo zrušit kterýkoliv Turnaj, do kterého na začátku Turnaje nevstoupilo minimálně 10 hráčů.

5. Právo na zrušení garance

Společně s organizujícím kasinem, ve kterém bude Událost probíhat, si PokerStars Live vyhrazuje právo zrušit jakýkoliv garantovaný prize pool za okolností, kdy je účast hráče v turnaji výsledkem jednání, událostí, opomenutí nebo nehod, které jsou za hranicemi možné kontroly PokerStars Live, jako například zásahem vyšší moci, kromě jiného požáru, povodně, zemětřesení, vichřice nebo jiné přírodní pohromy, války, výhrůžky vyhlášení války, teroristického útoku, občanské války, povstání lidu nebo občanských bouří; dobrovolného nebo povinného dodržení některého zákona (včetně nemožnosti udělit některou licenci nebo potřebný souhlas, změnu v zákonu nebo interpretaci práva); požáru, exploze nebo náhodné škody; nepříznivých povětrnostních podmínek (např. varování před tajfunem o síle 8 a více). 

6. Dohody u televizních finálových stolů

Pokud hráči u finálového stolu události požádají o zastavení hodin, živý televizní přenos bude přerušen a bude následovat krátká pauza, během které Ředitel turnaje zajistí, aby byly zaznamenány veškeré potřebné informace (jména hráčů, inzerované výplaty, aktuální počty žetonů atd.) a aby byly vypočítány hodnoty modelů Independent Chip Model (nezávislý model podle žetonů – ICM) a chip-chop (CC). Tyto údaje budou přehledně prezentovány na papíře. 

Po prezentaci těchto údajů:

 1. Případná dohoda musí být uzavřena přímo u finálového stolu a může být natáčena.
 2. Hráči nemohou opustit finálový stůl, ale mohou ke stolu přizvat jednu osobu, která jim pomůže, NEBO mohou zatelefonovat jedné osobě, která jim pomůže. 
 3. 10 % ze zbývajícího prize poolu (ještě před uzavřením dohody) musí být ponecháno stranou. O tuto částku se bude hrát dál.
 4. Média – ať už ta, která jsou přímo na události, nebo ta, která o ní budou později informovat – o jakékoliv dohodě zveřejní veškeré podrobnosti.
 5. Hráči budou mít na diskuzi o dohodě a na učinění rozhodnutí maximálně 10 minut. Pokud se ani po uplynutí 10 minut hráči nedohodnou, turnajové hodiny budou opět spuštěny a hra bude pokračovat.

7. Tempo hry

Hráči musí vždy udržovat přiměřené tempo hry. Za zdržování hry mohou být uděleny tresty. Rozhodnutí ředitele turnaje bude konečné.

8. Právo na klidnou hru

Všichni hráči mají nárok hrát v klidném prostředí, aniž by je ostatní hráči obtěžovali.

9. GTO programy

Hráčům není v žádné chvíli u stolu dovoleno používat softwary pro řešení optimální teorie her (GTO), tabulky GTO (ať už jsou použity na elektronickém zařízení nebo jinak) nebo jakýkoli nástroj umělé inteligence (AI) či podobný algoritmický software, který je schopen poskytnout uživateli konkurenční výhodu v turnaji.