Pravidla pokerových turnajů

Turnaje PokerStars Live probíhají v souladu s Pravidly asociace ředitelů pokerových turnajů (Poker Tournament Directors Association Rules – TDA) a jejich doporučeními. Podrobná pravidla TDA naleznete zde.

Pravidla TDA jsou v případě jakýchkoliv odlišností mezi verzí zveřejněnou na této webové stránce bez ohledu na jazyk a TDA směrodatná.

Upozornění: Odlišnosti nebo rozšíření v porovnání se současnými pravidly TDA jsou zvýrazněny níže (tučným písmem). Čtěte prosím pozorně.

 

Sekce: Usazování, rozsazování a vyrovnávání stolů

 • Pravidlo: Náhodné správné usazování

Místa v turnajích a satelitech budou přidělena náhodně. Hráče, který začne na špatném místě se správným počtem žetonů, přesuneme na správné místo s jeho současným celkovým stackem žetonů. Když to bude potřeba, tak hráči, kteří si vyzvednou přidělená čísla stolu a místa, obdrží své stacky do hry ve chvíli, kdy byla prodána všechna místa s jejich číslem.

Příklad: Když je hráči přidělen Stůl 4 / Místo 8, obdrží všichni hráči v turnaji na místech č. 8 své stacky do hry až poté, co budou prodána všechna místa č. 8. 

 • Pravidlo: Počet hráčů u finálového stolu

U finálového stolu sedí 10 hráčů v událostech pro 10 hráčů u stolu, 9 hráčů v událostech pro 9 a 8 hráčů u stolu a 7 hráčů v událostech pro 7 a 6 hráčů u stolu. U žádného finálového stolu nesedí více než 10 hráčů. Toto pravidlo neplatí pro události heads-up.

 

Upozornění: Následující pravidla jsou unikátní pro události PokerStars Live. Čtěte prosím pozorně.

Sekce: Upozornění, tresty a diskvalifikace

A: Možnosti vynucení pravidel zahrnují verbální napomenutí, jednu nebo více „vynechaných hand“ nebo „vynechané kolo“, vyřazení, diskvalifikaci a vyloučení ze všech událostí PokerStars Live. Při vynechaném kole viník vynechá jednu handu za každého hráče (včetně jeho), který byl u stolu ve chvíli udělení trestu vynásobeno počtem kol trestu. Tresty za opakovaná porušení se mohou stupňovat, ale nemusí být udělovány v pořadí jejich přísnosti. Hráči by si měli být vědomi toho, že za jakýkoliv prohřešek mohou být potrestáni mnoha různými způsoby, i kdyby se jednalo o jejich první prohřešek. Hráči mimo stůl nebo potrestaní hráči mohou z turnaje vypadnout v důsledku odečítání blindů a ante z jejich stacku až do úplného vynulování.

B: Tresty mohou být uděleny za porušení etikety (pravidlo 70), vyzrazení karet v průběhu akce, zahození karet, porušení pravidla, že každý hráč rozhoduje o své handě sám (one-player-to-a-hand), nebo podobné prohřešky. Tresty budou udělovány za mírnou hru (soft play), zneužívání, narušování nebo podvádění. Zahrání check, když je hráč poslední na řadě na riveru a drží nejlepší možnou kombinaci (exclusive nuts), není automaticky považováno za mírnou hru. Ředitel turnaje má právo zvážit tuto situaci.

C: Potrestaní hráči musí být mimo stůl. Na jejich místa jsou rozdávány karty, vkládají se jejich blindy a ante, jejich karty jsou zahazovány po rozdání, a pokud je jim ve hře Stud rozdána bring-in karta, vkládá se bring-in.

D: Žetony vyřazených hráčů budou odebrány ze hry a tito hráči mají stále právo obdržet případné odměny. Žetony diskvalifikovaných hráčů budou odebrány ze hry a tito hráči nemají nárok na získání případných odměn.

E: Majetek turnaje – Turnajové žetony PokerStars Live nemají žádnou peněžitou hodnotu, jsou výhradním majetkem PokerStars Live a z prostor turnaje či dané události je nesmíte odnášet. Hráči, kteří budou přistiženi při přenášení žetonů z jednoho turnaje do druhého, nebo od jednoho hráče k jinému, budou potrestáni až diskvalifikací a vyloučením ze všech událostí PokerStars Live.

F: Kdokoliv, kdo je svědkem nevhodného chování jiného člověka, by měl okamžitě kontaktovat personál turnaje. To zahrnuje mimo jiné i situace, kdy se osobní hygiena nebo zdraví některého z hráčů stane rušivým pro ostatní hráče usazené u jejich stolu. Rozhodnutí o tom, zda je osobní hygiena nebo zdraví některého z hráčů rušivým pro ostatní hráče, bude posouzeno zaměstnanci turnaje, kteří mohou dle vlastního uvážení potrestat každého hráče, který odmítne vyřešit situaci způsobem, který by byl pro PokerStars Live uspokojivým.

G: Hlavní stoly přenášené televizí a vlastní karty – Hráči, kteří se zúčastní turnaje vysílaného v televizi nebo na webu, musí spolupracovat s filmaři. Do toho patří i povinné ukazování vlastních karet na kameru ve stole. Pokud tak hráči neučiní, mohou být potrestáni.

  2. PokerStars Live: Další informace

  1. 1: Elektronická zařízení a komunikace – Další pokyny

   Aby nebylo pochyb, termínem elektronická zařízení se mimo jiné rozumí následující, jak známá, tak neznámá zařízení. Pokládat elektronická zařízení na hrací plochu, která zahrnuje všechny části pokerového stolu, je za všech okolností zakázáno. Hráči mohou pokládat předměty na zábradlí.

    1. Telefony, tablety a notebooky – Hráči mohou tato zařízení používat u stolu (kromě telefonování) kromě chvíle, kdy se účastní handy. 
    2. Periscope, Twitch apod. – Není povoleno používání aplikací nebo jakéhokoliv jiného prostředku pro vysílání turnaje během hry.
    3. U žádného hlavního stolu přenášeného televizí ani u finálových stolů Main eventů nejsou povolena žádná elektronická zařízení.

   2: Dělení odměn (Uzavírání dohody)

   Všude tam, kde to není v rozporu s místními herními předpisy, budou dohody povoleny. Všechny dohody budou oznámeny médiím.

   3: Právo ukončit jakoukoliv událost nebo turnaj

   Společně s organizujícím kasinem, ve kterém bude Událost probíhat, si PokerStars Live vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo upravit Událost nebo Turnaj podle svého výhradního a absolutního uvážení.

   4: Právo ukončit turnaj (Minimální počet hráčů)

   Společně s organizujícím kasinem, ve kterém bude Událost probíhat, si PokerStars Live vyhrazuje právo zrušit kterýkoliv Turnaj, do kterého na začátku Turnaje nevstoupilo minimálně 10 hráčů.

   5: Právo na zrušení garance

   Společně s organizujícím kasinem, ve kterém bude Událost probíhat, si PokerStars Live vyhrazuje právo zrušit jakýkoliv garantovaný prize pool za okolností, kdy je účast hráče v turnaji výsledkem jednání, událostí, opomenutí nebo nehod, které jsou za hranicemi možné kontroly PokerStars Live, jako například zásahem vyšší moci, kromě jiného požáru, povodně, zemětřesení, vichřice nebo jiné přírodní pohromy, války, výhrůžky vyhlášení války, teroristického útoku, občanské války, povstání lidu nebo občanských bouří; dobrovolného nebo povinného dodržení některého zákona (včetně nemožnosti udělit některou licenci nebo potřebný souhlas, změnu v zákonu nebo interpretaci práva); požáru, exploze nebo náhodné škody; nepříznivých povětrnostních podmínek (např. varování před tajfunem o síle 8 a více). 

   6: Dohody u televizních finálových stolů

   Pokud hráči u finálového stolu události požádají o zastavení hodin, živý televizní přenos bude přerušen a bude následovat krátká pauza, během které Ředitel turnaje zajistí, aby byly zaznamenány veškeré potřebné informace (jména hráčů, inzerované výplaty, aktuální počty žetonů atd.) a aby byly vypočítány hodnoty modelů Independent Chip Model (nezávislý model podle žetonů – ICM) a chip-chop (CC). Tyto údaje budou přehledně prezentovány na papíře. 

   Po prezentaci těchto údajů:

   1. Případná dohoda musí být uzavřena přímo u finálového stolu a může být natáčena.
   2. Hráči nemohou opustit finálový stůl, ale mohou ke stolu přizvat jednu osobu, která jim pomůže, NEBO mohou zatelefonovat jedné osobě, která jim pomůže. 
   3. 10 % ze zbývajícího prize poolu (ještě před uzavřením dohody) musí být ponecháno stranou. O tuto částku se bude hrát dál.
   4. Média – ať už ta, která jsou přímo na události, nebo ta, která o ní budou později informovat – o jakékoliv dohodě zveřejní veškeré podrobnosti.
   5. Hráči budou mít na diskuzi o dohodě a na učinění rozhodnutí maximálně 10 minut. Pokud se ani po uplynutí 10 minut hráči nedohodnou, turnajové hodiny budou opět spuštěny a hra bude pokračovat.

  Nejčastější dotazy o PokerStars Live

  Nejčastější dotazy o PokerStars Live

  Máte dotazy k našim událostem? Odpovědi naleznete zde.