PS Live logoPS Live logo
PS Live logo
PS Live logo

Turniiripokkeri reeglid

Turniiride üldreeglid mängijatele, kes osalevad aktiivselt ükskõik millisel PokerStarsi live-turniiril ja kelle COVID-19 test on positiivne.

Covidiga seotud küsimustes saavad mängijad meiega ühendust võtta PokerStars Live Ask The Teami Facebooki lehe kaudu, e-posti aadressil covid@pokerstarslive.com või kasiino kaudu.

 1. Kui turniir ei ole veel alanud, tagastatakse kogu summa.
 2. Kui turniir on alanud, enne kui me oleme jõudnud rahadesse ja mängijal on täielik algstäkk või rohkem, makstakse talle tagasi kogu sisseost ja tema mängumärgid eemaldatakse mängust. 
 3. Kui turniir on alanud, enne kui me oleme jõudnud rahadesse ja mängijal on vähem kui algstäkk, saab mängija raha tagasi proportsionaalselt stäki suurusele. Näiteks: sisseost 1100 eurot (1000 + 100 eurot) tähendab 10 000 mängumärki algstäkis.
  • Mängijal on 5000 mängumärki. Mängija saab tagasi 600 eurot (500 eurot mängumärkide eest ja 100 eurot registreerimistasu).
  • Mängijal on 2000 mängumärki. Mängijale tagastatakse 300 eurot (200 eurot mängumärkide eest ja 100 eurot registreerimistasu).
 4. Kõikidel tagasimakse juhtudel tagastatakse kogu registreerimistasu sõltumata sellest, kui suur protsent stäkist on alles.
 5. Kui turniir on alanud ja me oleme jõudnud rahadesse, jääb mängija stäkk mängu ja ta langeb turniirilt välja pimepanuseid makstes. Mängija saab auhinnasumma ja positsiooni likvideerimise hetkel. Turniiritöötajad püüavad stäkki võimaluse korral liigutada, minimeerides mis tahes eelised/puudused ühele lauale või mängijale.  Pane tähele, et see on viisakusreegel ja ei pruugi kõigis olukordades võimalik olla.
 6. Kui turniir jõuab finaallauda, võivad ülejäänud mängijad soovi korral pöörduda turniiridirektori poole, et võtta puuduva mängijaga ühendust ja näha, kas on võimalik sõlmida teistsugune kokkulepe. PokerStars austab kõiki kokkuleppeid, kui kõik mängijad sellega nõustuvad.  Kõik sellised kõnelused toimuvad turniiridirektoriga, kes on võimalusel alati abiks.
 7. Need reeglid on üldised suunised ja mõned kohalikud hasartmängureeglid võivad tähendada, et peame nendest reeglitest kõrvale kalduma. Kui sul on mõne konkreetse piirkonna kohta küsimusi, võta ühendust PokerStarsiga.
 8. Meil on õigus paluda tõendit antigeeni kiirtesti positiivse tulemuse kohta, kui soovid raha tagasi saada.

PokerStars Live’i turniirid toimuvad Poker Tournament Directors Associationi (TDA) reeglistiku ja juhiste kohaselt. Täielikud TDA reeglid leiad siit.

Kui sellel veebisaidil avaldatud tõlkeversioonide vahel on erinevusi, loevad TDA reeglid.

Tähelepanu: erinevused ja täiendused kehtivatele TDA reeglitele on esile toodud all (rasvases kirjas). Palun loe need hoolikalt läbi.

 

Jaotis: istekohad, pausid ja laudade tasakaalustamine

Reegel: juhuslik õige istekoht

 • Turniiride ja satelliitide istekohad määratakse juhuslikult. Mängija, kes alustab turniiri valel istekohal, kuid õige stäkiga, viiakse kõikide mängumärkidega õigele kohale. 

Reegel: mängijate arv finaallauas

 • Turniiridel, kus lauas on kümme kohta (10-handed), on ka finaallauas kümme kohta. Üheksa ja kaheksa kohaga turniiridel on finaallaua kohti üheksa. Seitsme ja kuue kohaga turniiridel seitse. Üheski finaallauas ei ole kunagi enam kui kümme kohta. See reegel ei kehti heads-up’i turniiridel.

Tähelepanu. Järgmised reeglid kehtivad vaid PokerStars Live’i turniiridel. Palun loe need hoolikalt läbi.

Jaotis: hoiatused, karistused ja diskvalifitseerimine

A: Reeglite jõustamiseks võidakse kasutada suulist hoiatust, ühte või mitut „vahele jäänud käe“ või „vahele jäänud raundi“ karistust, kõrvaldamist, diskvalifitseerimist ja kõigil PokerStars Live’i üritustel osalemise keeldu. Vahele jäänud raundide puhul jätab rikkuja vahele ühe käe iga mängija (ka enda) kohta lauas, kus karistus määrati, korrutatuna määratud vahele jäänud raundide arvuga. Korduvate rikkumiste korral on ette nähtud karistuste järk-järguline laienemine, kuid karistusi ei anta alati nende tõsiduse järjekorras. Mängijad peaksid teadma, et kõikide karistavate tegude korral võib igasugune karistus järgneda isegi esimese rikkumise eest. Lauast eemal või karistust kandvad mängijad võivad kohustuslike antede või pimepanuste maksmisel turniirilt välja langeda.

B: Karistuse võib saada etiketi rikkumise puhul (reegel 70), kaartide näitamise eest mängu ajal, kaartide loopimise eest, reegli „üks mängija käejaotuse kohta“ rikkumise või muude sarnaste juhtumite eest. Karistusi antakse pehme mängu, väärkäitumise, häiriva käitumise või sohi tegemise eest. Ainukese parima võimaliku mängukombinatsiooniga riveril viimasena passimine ei ole automaatselt pehme mäng ja rikkumine. Selles olukorras on otsustusõigus turniiridirektoril.

C: Karistust kandvad mängijad peavad olema lauast eemal. Nende kohale jagatakse kaardid ja nad maksavad endiselt pimepanused ja anted, kuid nende käed lõppevad pärast esialgset kaardijaotust. Studi mängude avapanuse kaardi saamisel peab karistust kandev mängija maksma ka avapanuse.

D: Kõrvaldatud mängija stäkk eemaldatakse mängust ja mängijal on võimalik saada auhinnaraha. Diskvalifitseeritud mängija mängumärgid eemaldatakse mängust ja mängijal ei ole võimalik saada auhinnaraha.

E: Turniiri omand – PokerStars Live'i turniiride mängumärkidel pole rahalist väärtust, need kuuluvad PokerStars Live'le ning neid ei tohi turniiri ala(de)lt ega ürituselt välja viia. Mängijad, kes viivad mängumärke ühelt ürituselt teisele või jagavad neid kaasmängijatele, saavad karistuse, milleks võib olla muu hulgas diskvalifitseerimine ja PokerStars Live'i üritustel osalemise keeld.

F: Mängijad, keda koheldakse kohatult, peavad sellest turniiritöötajaid viivitamatult teavitama. Kohatu käitumise alla käib ka (kuid mitte ainult) see, kui mängija hügieen või tervislik seisund on muutunud teistele lauas istuvatele mängijatele häirivaks. Selle üle, kas individuaalse mängija hügieen või tervislik seisund on häiriv või mitte, otsustab korraldusmeeskond. Kui mängija keeldub olukorda parandamast viisil, millega PokerStars Live rahule jääks, võib sellega kaasneda karistus.

G: Teleris üle kantavad erilauad ja taskukaardid – mängijad, kes liituvad internetis või televiisoris üle kantava turniiriga, peavad tegema võttemeeskonnaga koostööd. See tähendab ka seda, et lauas peab näitama kaamerale oma taskukaarte. Kui seda ei tehta, võib järgneda karistus.

PokerStars Live: Lisateave

1: Elektroonilised seadmed ja side – täiendavad juhised

Juhul kui tekib kõhklusi, kinnitame, et mõiste „elektrooniline seade“ viitab (kuid mitte ainult) järgmistele seadmetele (nii tuntud kui ka tundmatud). Elektroonilisi seadmeid ei tohi mitte mingil hetkel asetada mängulaua ühelegi osale (sealhulgas pokkerilaua ükskõik millisele osale). Mängijad võivad panna esemeid käsipuule/reelingule.

  1. Telefonid, tahvelarvutid ja sülearvutid – mängijad võivad neid küll lauas kasutada (välja arvatud helistamiseks), kuid mitte käes osalemise ajal. 
  2. Periscope, Twitch jne… – rakenduste või muud tüüpi ülekandevõimalust pakkuvate lahenduse kasutamine mängu ajal turniiri ülekandeks on keelatud.
  3. Telelaudades ja põhiturniiri finaallaudades ei tohi kasutada ühtegi elektroonilist seadet.

2: Auhindade jagamine (kokkuleppe tegemine)

Kokkuleppeid on lubatud teha kõikjal, kus need ei lähe vastuollu kohalike hasartmängu seaduste ja piirangutega. Kõik kokkulepped edastatakse meediale.

3: Ürituste või turniiride tühistamise õigus

PokerStars Live koos üritust organiseerinud kasiinoga (kus üritus ka toimub) võib ürituse või turniiri omal äranägemisel tühistada või seda muuta.

4: Turniiri tühistamise õigus (minimaalne arv mängijaid)

PokerStars Live’l on koos kasiinoga, kus üritus toimub, õigus tühistada turniir, kus ei osale turniiri alguseks vähemalt kümme mängijat.

5: Garantii tühistamise õigus

PokerStars Live’l on koos kasiinoga, kus üritus toimub, õigus tühistada mistahes garanteeritud auhinnafond, kui mängijate turniiril osalemist mõjutavate asjaolude põhjuseks on teod, sündmused, tegematajätmised või õnnetused, mida PokerStars Live’l ei ole võimalik kontrollida, muu hulgas (kuid mitte ainult) ettenägematud õnnetusjuhtumid, tulekahjud, plahvatused, juhuslikud kahjustused, üleujutused, maavärinad, halvad ilmastikutingimused või loodusõnnetused, sõjad, sõjaähvardus või sõjaks ettevalmistumine, terrorirünnakud, kodusõjad, rahvarahutused või mässud; vabatahtlik või kohustuslik seaduste täitmine (sealhulgas litsentside või nõusolekute andmata jätmine, seaduste muudatused või uued tõlgendused); tulekahju, plahvatus või juhuslikud kahjud; ilmastikuolud (näiteks 8. või tugevama klassi taifuuni hoiatus). 

6: Kokkulepped teleturniiride finaallaudades

Kui mängijad paluvad kella seisma panna ja soovivad arutada turniiri finaallauas kokkulepet, siis tehakse teleülekandes paus, mille ajal turniiridirektor tagab, et arvutustes kasutatakse kogu asjakohast teavet – mängijate nimed, välja kuulutatud väljamaksed, stäkiseisud jne – ning tulemuseks on sõltumatud ICM (Chip Model) ja CC (Chip Chop) väärtused. Need üksikasjad trükitakse selgelt ja arusaadavalt paberile. 

Andmete tutvustamisel:

 1. igasugune kokkulepe tuleb teha finaallauas ja seda võib filmida;
 2. mängijatel ei ole lubatud finaallaua alast lahkuda, kuid nad võivad kutsuda toeks ühe inimese VÕI helistada ühele inimesele; 
 3. enne kokkuleppe sõlmimist peab mängu jääma 10% allesolevast auhinnafondist;
 4. meedia – sh turniiril kohapeal olijad ja hiljem raporteerijad – teavitavad täielikult igasugustest kokkulepetest;
 5. mängijatel on kokkuleppe arutamiseks ja otsustamiseks kuni 10 minutit; kui 10 minuti jooksul kokkulepet ei sünni, pannakse turniirikell uuesti käima ja mäng jätkub.

7: Mängu tempo

Mängijad peavad alati mängima mõistliku kiirusega. Mängu aeglustamisega võib kaasneda karistusi. Lõpliku otsuse teeb turniiridirektor.

8: Õigus rahumeelsele mängule

Kõigil mängijatel on õigus mängida rahulikus keskkonnas ilma, et teised mängijad neid tüütaksid.

9: GTO lahendajad

Mängijatel ei ole üheski lauas lubatud kasutada optimaalse mänguteooria (game theory optimal ehk GTO) lahendaja tarkvara, GTO graafikuid (ei elektroonilises seadmes ega ka muul viisil) ega muud tehisintellekti tööriista või sarnast algoritme kasutavat tarkvara, mis annab kasutajale turniiril konkurentsieelise.