Käteispelisäännöt

Yksityispelejä ei oteta huomioon.

Ellei muuta ole mainittu, PokerStars Liven turnaussäännöt ovat voimassa.

Rangaistukset ja pelaajaetiketti

Pelaajilta odotetaan hyvää käytöstä kaikissa tilanteissa. Voimassa on normaali pokerietiketti. PokerStars Live -henkilökunta voi täysin oman harkintansa mukaisesti määrätä rangaistuksia, jotka voivat vaihdella suullisesta varoituksesta aina porttikieltoon kaikkiin PokerStars Live -tapahtumiin ja PokerStars Liven operoimiin käteispeleihin.

 1. Paljastukset – pelaajilta vaaditaan muiden pelaajien suojelemista kaikkina aikoina. Tämän vuoksi, riippumatta onko hän mukana kädessä vai ei, pelaaja ei voi...
  1. Paljastaa pelissä olevien tai kipattujen käsien sisältöä.
  2. Neuvoa tai kritisoida peliä ennen toiminnan päättymistä.
  3. Lukea kättä, jota ei ole käännetty pöydälle.
  4. Keskustella käsistä tai strategiasta tarkkailijoiden kanssa.
  5. Pyytää tai vastaanottaa neuvoja ulkopuolisesta lähteestä.
  6. Yksi pelaaja per käsi -sääntöä noudatetaan.
 2. Korttien näyttäminen ja pois heittäminen – pelaajat voivat saada rangaistuksen, jos he näyttävät korttinsa jo kipanneelle pelaajalle ja kippaavat sen jälkeen omat korttinsa. Jakajia on neuvottu tässä tilanteessa pitämään kyseiset kortit erillään pois heitetyistä korteista ja näyttämään ne koko pöydälle, kun käsi on päättynyt. Toistuvasti näin tekeviä pelaajia rangaistaan.
 3. Kolluusio – pokeri on yksilöpeli. Soft-pelaaminen, merkkien dumppaaminen jne. on kiellettyä ja voi johtaa rangaistuksiin.
 4. Etikettirikkeet – toistuvat etikettirikkeet johtavat henkilökunnan määräämiin rangaistuksiin. Esimerkkeihin sisältyy niihin rajoittumatta toisten pelaajien korttien tai merkkien tarpeeton koskettaminen, pelin viivyttäminen, toistuva väärällä vuorolla toimiminen, merkkien heittely, tarkoituksellisesti jakajan ulottumattomiin panostaminen tai liiallinen jutteleminen. Lisäksi liiallinen juhliminen yliteatraalisesti, sopimaton käyttäytyminen tai fyysiset toimet, eleet tai käytös voivat olla rangaistavia. Näihin rikkomuksiin sisältyy lisäksi solvaava käyttäytyminen toisten pelaajien pelityylejä kohtaan ja/tai pelaajien moittiminen heidän pelitapansa perusteella.
 5. Siivoton kielenkäyttö – toisten pelaajien, PokerStars Live -henkilökunnan, tapahtumapaikan henkilökunnan tai muun henkilöstön solvaamista ei hyväksytä. Siivoton, siveetön tai loukkaava kielenkäyttö ketä tahansa pelaajaa tai henkilökunnan jäsentä kohtaan voi johtaa rangaistukseen. Jatkuva epäsuora siivoton, siveetön tai loukkaava kielenkäyttö voi myös johtaa rangaistukseen.
 6. Kaikkien osallistujien pitää käyttäytyä kohteliaasti ja sivistyneesti kaikkien pelien aikana ja kaikilla turnaus- ja pelialueilla. Sopimatonta käyttäytymistä kohtaavan henkilön tulee ottaa välittömästi yhteyttä henkilökuntaan. Tämä sisältää siihen rajoittumatta pelaajat, joiden henkilökohtainen hygienia tai terveydentila häiritsee muita pöydässä istuvia pelaajia. Päätöksen pelaajan henkilökohtaisen hygienian tai terveydentilan häiritsevyydestä muita pelaajia kohtaan tekee henkilökunta, joka voi oman harkintansa mukaisesti määrätä seuraamuksia pelaajalle, joka kieltäytyy korjaamasta tilannetta PokerStars Liven hyväksymällä tavalla.
 7. Pelaaja, joka tarkoituksellisesti rikkoo, repii tai turmelee kortteja, poistetaan pelistä välittömästi. Jos pelaaja kokee tulleensa poistetuksi pelistä epäoikeudenmukaisesti, on asiasta ilmoitettava välittömästi henkilökunnalle.
 8. Puhelin – pelaajat eivät saa puhua puhelimeen pöydässä riippumatta siitä, ovatko he mukana kädessä vai eivät. Heidän täytyy astua pois pöydästä tekemään puhelunsa.
 9. Puhelimet, tabletit ja läppärit – pelaajat voivat käyttää näitä laitteita pöydässä, mutta eivät kuitenkaan ollessaan mukana kädessä.  Läppärit eivät saa olla kytkettyinä ulkopuoliseen virtalähteeseen ollessaan pöydässä.
 10. Periscope, Twitch jne. – sovellusten tai muuntyyppisten välineiden käyttäminen lähetykseen turnauksen aikana ei ole sallittua.
 11. PokerStars Liven ja tapahtumapaikan henkilökunta voi antaa rangaistuksen mistä tahansa teosta, joka PokerStars Liven ja tapahtumapaikan henkilökunnan täysin oman harkinnan mukaisesti ei ole linjassa virallisten sääntöjen kanssa tai pelin edun mukainen.
 12. Jos pelaajan sallitaan palata peliin kurinpitotoimen jälkeen, hän ei saa hyvitystä keräämättä jääneistä merkeistä tai blindeistä, kyseisen pelin normaalit säännöt maksamatta jääneistä blindeistä ovat voimassa.
 13. PokerStars Live pidättää oikeuden kieltää pelipalvelut keneltä tahansa milloin tahansa.
 14. PokerStars Live pidättää oikeuden kieltää alkoholijuomien myynnin.
 15. PokerStars Live ei ole vastuussa rahallisista poikkeamista, jotka aiheutuvat pelaajan tai jakajan virheistä.
 16. Vastuuvelvollisuus ei siirry. Varkauden tai luonnonkatastrofien tapauksessa PokerStars Live ei ole vastuussa pelimerkeistä, rahasta tai kadonneista henkilökohtaisista tavaroista.
 17. PokerStars Live ei ole vastuussa asiakkaidensa käyttäytymisestä tai siitä johtuvista seuraamuksista.

Yleiset talon säännöt

 1. Kaikilta pelaajilta, jotka haluavat rekisteröityä käteispeliin, voidaan vaatia PokerStars Live -tilin rekisteröimistä. Lisätietoja tarjotaan paikan päällä.
 2. Pelaajat voivat poistua pelistä milloin tahansa ja panostaa valitsemallaan tavalla pelin sääntöjen rajoissa.
 3. Pöydästä yli 30 minuuttia poissa olleiden pelaajien (tai joiden pöytä on suljettu heidän ollessaan poissa) merkit poistetaan pelistä ja siirretään säilöön Floor-henkilökunnan toimesta, jos peliin on jonotuslista.  Floor-henkilökunnan jäsen ja toinen henkilökunnan jäsen laskee, kuittaa ja varastoi merkit.
 4. Ratkaisumenettely:
  1. PokerStars Liven johto pidättää oikeuden tehdä ratkaisuja pelin parhaan edun mukaisesti ja reilun pelin hengessä muita pelaajia kohtaan, vaikka sääntöjen tekninen tulkinta johtaisi päinvastaiseen ratkaisuun.
  2. Kaikki floor-henkilökunnan tekemät ratkaisut tehdään reilun pelin hengessä ja ne ovat lopullisia.
  3. Jos pelissä esiintyy epäsäännönmukainen tapaus, se täytyy tuoda henkilökunnan tietoon välittömästi. Vastalause täytyy esittää ennen pakan sekoittamista seuraavaa kättä varten.
 5. Pelaajat ovat vastuussa omien korttiensa suojelemisesta kaikkina aikoina. Tämän voi tehdä pitämällä pelimerkkiä, korttisuojaa tai kättä korttien päällä. Jakaja olettaa kaikkien suojaamattomien, hylättyjen tai pois heitettyjen käsien olevan kipattuja. Tämä pätee, vaikka käsi olisi kuvapuoli ylöspäin, ja riippumatta siitä, onko pelaajalla vastassa toimintavuoroa. Jos pelaaja ei suojaa kättään riittävällä tavalla, hän ei ole oikeutettu hyvitykseen, jos jakaja poistaa käden. Suojaamattoman käden kontakti pois heitetyn kortin kanssa tekee kädestä kuolleen, jos korttien kuulumisesta käteen on mitään epäselvyyttä. Jakajat voivat auttaa tarvittaessa käsien lukemisessa, mutta korttien suojaaminen jää silti pelaajan vastuulle.
 6. Pelaajat saavat puhua vain englantia, kun käsi on käynnissä. Jos aktiivinen pelaaja puhuu muuta kieltä käden pelaamisen aikana, hänen taskukorttinsa voidaan kääntää kaikkien nähtäväksi. Jos epäaktiivinen pelaaja puhuu muuta kieltä kuin englantia käden aikana, floor-henkilökunta voi määrätä rangaistuksen.
 7. Pelaaja ei saa heitellä merkkejä pottiin tai tehdä yleisesti mitään pelitoimintoja, joilla on tarkoitus piilottaa aiottu toiminta.
 8. Sopimuksien tekeminen ei ole sallittua ja se voi johtaa rangaistuksiin.
  1. Tämä sisältää pottien jakamisen sopimuksella, "rahan takaisin ottamisen" tai muuten pottiin menevän tai voitetun rahamäärän muuttamisen yksittäisessä kädessä.
 9. Pelaajat voivat jakaa blindit sopimuksella, jos tilanne sen sallii.
 10. "Rabbit Hunting" – tilanteissa, joissa kädet ovat päättyneet ennen viimeisen kortin jakamista, seuraavaa jaettavana olevaa korttia ei näytetä missään olosuhteissa. Seuraavana jakovuorossa olevien korttien paljastamisesta käytetään termiä "rabbit hunting" ja se on kiellettyä.
 11. Toisen pelaajan paikalla pelaaminen on sallittua, jos:
  1. Henkilö, joka haluaa pelata, on ensimmäisenä jonotuslistalla.
  2. Pelaajalla, jonka paikalla pelataan, on enintään yksi tunti aikaa liittyä uudelleen peliin, tai hänen merkkinsä kerätään pois ja hänen paikkansa menee seuraavalle pelaajalle jonotuslistalla.
 12. Kukaan henkilö ei voi pelata toisen pelaajan merkeillä.
 13. Pelaajat eivät voi luovuttaa paikkaansa toiselle ilman henkilökunnan aiempaa suostumusta.
 14. PokerStars Live käyttää seuraavia "Pöytäpanos"-sääntöjä:
  1. Ainoastaan jaon alussa pöydällä olevat merkit tai käteinen ovat pelattavissa kyseisessä potissa, paitsi säännössä 31.c esitetyssä tilanteessa.
  2. Kaikkien merkkien ja käteisen täytyy pysyä pöydässä, kunnes pelaaja lopettaa pelin, poikkeuksena kasinotuotteiden ja -palveluiden ostaminen. Pelaajat eivät voi siirtää pelimerkkejä, paitsi antea varten stud-peleissä tai yhtenä "onnenmerkkinä" kaikissa muissa peleissä (vain pelin nimellisarvoltaan pienimmät merkit).
  3. Merkkien, joita henkilökunta on tuomassa kassalta, katsotaan olevan mukana pelissä, edellyttäen että talo on antanut suostumuksensa ja muut pelaajat ovat tietoisia asiasta. Jos pelaaja siirtää merkkejä pelaajalle, joka odottaa tilattuja pelimerkkejä, siirretty summa jää pelattavaksi taakse.
  4. Merkkejä ostavan pelaajan täytyy ilmoittaa ostettava määrä. Jos pelaaja pyytää kättä ja katsoo sen määrittelemättä pelaamaansa summaa, hän ei voi pelata kuin enintään kyseisen pelin minimisisäänostolla.
 15. Jos jaetussa potissa jää ylimääräinen merkki, isot merkit jaetaan aina nimellisarvoltaan pienemmiksi pelimerkeiksi. Jos tämän jälkeen jää yhä ylimääräinen merkki, se menee:
  1. Hold’emissa ja Omahassa jakajan nappia myötäpäivään lähimpänä olevalle kädelle.
  2. Studissa suurimman kortin kädelle. Tasapeli ratkaistaan maiden arvojärjestyksellä (pata, hertta, ruutu, risti).
  3. High/Low-peleissä high-kädelle.
 16. Kun pelaajat nostavat kortteja (jakajan nappia varten uusissa peleissä, saatavilla olevia paikkoja varten, kun peli hajotetaan jne.) ja korttien arvo on sama, tasapelit ratkaistaan maiden arvojärjestyksellä: padat, hertat, ruudut, ristit.
 17. Jonotuslistalta kutsutun pelaajan täytyy saapua paikalle viiden minuutin sisällä. Jos näin ei käy, seuraava pelaaja saa avoimen paikan ja "paikalle ilmestymätön" pelaaja siirretään jonotuslistan hännille.

Pelisäännöt – sisäänosto

 1. Uuden pelaajan täytyy tehdä täysi sisäänosto kyseiseen peliin, yleensä 50 kertaa ison blindin verran.
 2. Olemassa oleva pelaaja saa tehdä yhtenä lisäostona puolet täydestä sisäänostosta.
 3. Jos olemassa olevan pelin panostasoa nostetaan, mikä nostaa myös sisäänostoa, olemassa olevat pelaajat saavat pelata heillä sillä hetkellä pöydässä olevilla merkeillä. Tämän jälkeen nostettu sisäänosto koskee kaikkia pelaajia.
 4. Pelaaja, jonka on ollut pakko siirtyä pelistä saman panostason peliin, voi jatkaa pelaamista samalla rahasummalla, vaikka se olisi alle vähimmäissisäänoston. Vapaaehtoisesti peliä vaihtavan tai hajotetusta pelistä saapuvan pelaajan täytyy tehdä sisäänosto vähintään minimisisäänostosummalla.

Pelin säännöt – blindit

 1. Uusien pelaajien täytyy maksaa ison blindin suuruinen summa ennen kuin heille jaetaan kortit. He voivat maksaa sen mistä tahansa positiosta, odottaa isot blindiä, ostaa jakajan napin tai asettaa straddlen. Jos blindit menevät ohi, pelaaja saa maksamatta jääneen blindin napin, ja hänen on odotettava isoa blindiä, maksettava molemmat blindit tai ostettava jakajan nappi.
 2. Pelaajat voivat "ostaa jakajan napin". Uusi pelaaja tai pelaaja, jolla on maksamatta jääneen blindin nappi, voi osallistua peliin pienen blindin positiosta maksamalla molemmat blindit. Ison blindin summa pelaa. Kyseisessä kädessä jakajan nappi on välittömästi pelaajan oikealla puolella, eikä kukaan muu maksa blindejä. Seuraavassa kädessä pelaaja, joka "osti jakajan napin", saa jakajan napin ja peli jatkuu normaalisti.
 3. Kaikki blindit ovat "eläviä". Raha pelaa, ja blindit maksaneilla pelaajilla on mahdollisuus korottaa ennen floppia (ellei panostus ole jo saavuttanut kattoa).
 4. Pelaajat voivat asettaa peleissä "straddlen", kun he ovat yhden position vasemmalla isosta blindistä. Kaikki straddlet ovat kaksi kertaa ison blindin suuruisia ja ne ovat eläviä panoksia. Vain yksi straddle per käsi on sallittu.
 5. Jos pelaajalta jää maksamatta molemmat blindit, hänen täytyy maksaa blindien summaa vastaava määrä. Ison blindin ylittävästä summasta tulee kuollutta rahaa, eikä se ole osa panostusta. Velaksi jäänyt pieni blindi on kuollutta rahaa. Ainoa poikkeus on, jos pelaaja tulee mukaan straddlella. Tässä tapauksessa hänen ei tarvitse maksaa pientä blindiä.  Jakajan napin ostaminen on sallittua.
 6. Blindien maksamatta jääminen uuden pelin ensimmäisellä kierroksella vastaa täysin blindien maksamatta jäämistä olemassa olevassa pelissä.
 7. "Jakaminen kahdesti" on sallittua kaikissa pöydissä, jos kaikki mukana olevat pelaajat suostuvat siihen.
  1. Jos vain sivupotissa mukana olevat pelaajat haluavat jakaa kahdesti, he voivat tehdä sen vain sivupotin osalta (pääpotti menee aina ensimmäisen pöydän voittajalle).

Paikkojen jakaminen ja pöytien vaihtaminen

 1. Kaikissa uusissa peleissä jakajan nappi arvotaan pelaajien kesken.
 2. Kun uusi peli alkaa, jonotuslistalla olevat pelaajat saavat paikan ensimmäiseksi. Pelaajat voivat varata paikkoja pöydästä saapumisjärjestyksessä.
 3. Paikan vaihtaminen pelin sisällä:
  1. Pelaajan, joka siirtyy kauemmas blindeistä (myötäpäivään), täytyy odottaa position muutosta vastaava määrä käsiä tai maksaa iso blindi ennen kuin hänelle jaetaan taas kortit.
  2. Pelaaja, joka siirtyy "jakajan paikalta" (pelaamalla käden jakajan napilla ja vaihtamalla sen jälkeen paikkaa), voi siirtyä ja odottaa blindien ohittavan uuden paikan kerran ja osallistua uudelleen peliin jakajan napilta ilman blindien maksamista.
  3. Jos pelaaja, jolla on maksamattoman blindin nappi, vaihtaa paikkaa, hänen täytyy maksaa molemmat blindit tai odottaa isoa blindiä.
  4. Jos kaksi pelaajaa suostuu vaihtamaan paikkoja keskenään, säännöt 48.a, 48.b ja 48.c koskevat molempia pelaajia.
  5. Jos avoimen paikan haluaa useampi kuin yksi pelaaja eivätkä he pysty ratkaisemaan asiaa, etusijalla on pidempään pelissä ollut pelaaja. Jos sitä ei voi määrittää, etusijalla on ensimmäisenä kysynyt pelaaja. Jos sitä ei voi määrittää, pelaajat arpovat paikan kortilla.
  6. Kun paikka aukeaa pelissä, jossa on odotuslista, floor-henkilökunnan jäsen kysyy pöydässä olevilta pelaajilta haluaako kukaan paikkaa ennen sen varaamista uudelle pelaajalle. Kun merkit on asetettu pöytään, uutta pelaajaa ei voi vaatia siirtymään toiselle paikalle.
 4. Eri peliin siirtyvällä pelaajalla täytyy olla täysi sisäänosto kyseiseen peliin, ellei hän siirry hajotetusta pelistä, eikä saa paikkaa samalla panostasolla. Pelin panostason täytyy olla sama tai alempi kuin hajotetussa pelissä, että siihen voi osallistua vajaalla sisäänostolla.
 5. Jos pelaajan on pakko vaihtaa pöytiä mistä tahansa syystä, häneltä ei vaadita blindien maksamista, vaan hän voi odottaa, että jakajan nappi ohittaa hänet.
 6. Pelaajien, jotka lopettavat pelin ja palaavat takaisin samaan peliin alle kolmen tunnin sisällä, täytyy palata vähintään samansuuruisella merkkimäärällä millä he lopettivat, mutta ei alle vähimmäissisäänostomäärän.
 7. Reiluuden vuoksi kaikkia pelaajia kohtaan, jos pelaaja lyhytkätisessä pelissä (vähemmän kuin viisi pelaajaa) pyytää paikkaa toisesta pelistä, floor-henkilökunta voi kysyä kaikilta pelaajilta halukkuutta arpoa kortilla saatavilla oleva paikka tai paikat.
 8. Pelaaja, joka aiheuttaa pelin hajoamisen kieltäytymällä maksamasta antea tai blindejä pelissä, jossa on korkeintaan viisi pelaajaa, ei saa arpoa paikkaa toisesta pelistä.
 9. Kolmas poistuva pelaaja – kolmas poistuva pelaaja on kuka tahansa pelaaja, joka poistuu paikaltaan käteispelissä sen jälkeen, kun kaksi muuta pelaajaa on jo poistunut pöydästä. Tämän pelaajan on palattava paikalleen yhden kierroksen aikana tai hän menettää paikkansa pelissä, jos pelissä on jonotuslista.
 10. Kun peli menee tauolle ja kyseessä on:
  1. Riittämätön määrä avoimia paikkoja muissa saman panostason peleissä kaikille pelaajille, pelaajat arpovat kortilla avoimista paikoista. Floor-henkilökunnan jäsen arpoo kortit poissaoleville pelaajille, joilla ei ole maksamattomien blindien tai taukonappia.
  2. Riittävä määrä avoimia paikkoja muissa saman panostason peleissä kaikille pelaajille, kaikki maksamattomien blindien napit pelaajilta, jotka eivät ole pelissä, siirretään olemassa olevaan peliin.
 11. Kaikki pöytämuutokset täytyy hyväksyttää etukäteen floor-henkilökunnalla.
 12. Pöytämuutokset ja pelimuutokset täytyy tehdä välittömästi. Tämä sisältää pelaajat, jotka eivät pelaa kaikkia jäljellä olevia käsiä ennen ison blindin saapumista kohdalle. Blindeillä olevat pelaajat voivat kuitenkin pelata blindit ja jakajan napin vuorot loppuun.

Tauot

Koska pelaajat voivat poistua pelistä milloin tahansa, on kaikkien pelaajien etujen mukaista, että tauolla oleville pelaajille on olemassa tietyt ohjesäännöt. Ne ovat:

 1. Pelaajat voivat poistua enintään 30 minuutiksi. Jos pelaaja on poissa tätä pidempään, hänen merkkinsä kerätään välittömästi täydessä pelissä, jossa on jonotuslista. Peleissä, jotka eivät ole täynnä, tämä voi johtaa poissaolevan pelaajan merkkien keräämiseen, jos pöydässä istuva pelaaja pyytää poissaolevan pelaajan paikkaa tai jos peli täyttyy.
 2. Toistuva poistuminen pelistä voi johtaa pelaajan merkkien keräämiseen ennen aiemmin mainitun aikarajan täyttymistä.
 3. PokerStars Live -käteispeleissä käytetään "kolmantena poistuvan pelaajan" sääntöä. Jos kaksi pelaajaa on jo poissa pöydästä, kolmantena poistuvalla pelaajalla on vain yksi kierros aikaa palata pöytään, tai riskinä on paikan menettäminen seuraavana jonotuslistalla olevalle pelaajalle. Jakajia on ohjeistettu ilmoittamaan pelaajalle ja floor-henkilökunnalle, kun kolmas pelaaja poistuu.

Usein kysyttyä PokerStars Livestä

Usein kysyttyä PokerStars Livestä

Onko sinulla kysyttävää tapahtumistamme? Katso vastauksia klikkaamalla tästä.