PokerStars Live Média és Videoközvetítési/Vlogolási Irányelvek

Akkreditáció

A PokerStars Live online médiaakkreditációs nyomtatvány itt érhető el. Ha segítségre van szükséged, vagy kérdésed van, írj a press@pokerstarslive.com címre.

A PokerStars Live (a továbbiakban többes szám első személy) szívesen látja minden médium képviselőjét, többek közt a szerkesztőségek munkatársait, a fotográfusokat, a közösségi média influenszereit és a videósokat, akik elismert független médiumok részére írnak újsághíreket, többek között pókeres szakmai médiumokba, országos napilapokba és magazinokba, a bloggereket, az engedéllyel rendelkező (televíziós és rádiós) műsorszolgáltatókat és a nemzeti hírszolgáltató szervezeteket (a továbbiakban „Média-képviselő”), valamint minden magánszemélyt, aki személyes közösségimédia-csatornájára vagy harmadik fél közösségimédia-csatornájára készít videókat (a továbbiakban „Vlogger”) az általa szervezett PokerStars Live* eseményeken (a továbbiakban „Esemény”), és szükség esetén szívesen segít a médiával kapcsolatos kérések teljesítésében.

Célunk az, hogy az Eseményeink lefolyása gördülékeny legyen a pókerjátékosok, a kaszinók, a stábunk és a jelen lévő Média-képviselők, valamint Vloggerek számára. Mindenképpen olvasd el és tartsd be ezeket az irányelveket („Irányelvek”), hogy segíteni tudj minket az Események hatékony lebonyolításában. Az alábbi Irányelvek megszegése azt eredményezheti, hogy bevonjuk a Média-képviselők vagy Vloggerek egy bizonyos Eseményre és/vagy a jövőbeni Eseményekre szóló akkreditációját.

A sikeres jelentkezés után Médiabelépőket biztosítunk minden Média-képviselőnek, és Videoközvetítői Belépőt adunk minden Vloggernek, aki tartalomkészítés céljából látogatja eseményeinket. Ha a média egy képviselője játszani és vlogolni jön, akkor Videoközvetítői Belépőt kell kérnie. Ha egy játékos szeretne videót közvetíteni / vlogolni, akkor Videoközvetítői Belépőt kell kérnie. Ha a média egy képviselője szeretne egy adott versenyen játszani az Eseményen töltött ideje alatt, akkor a Médiabelépőjét el kell távolítania arra az időre, amíg játszik, és nem léphet be a Sajtószobába (a meghatározását lásd alább). Ha a média egy képviselője szeretne játszani és vlogot készíteni egy adott Eseményen, akkor a Médiabelépőjét le kell adnia, és kérnie kell egy Videoközvetítői Belépőt. Megjegyzés: Néhány eseményen a média képviselői kizárólag tömegkommunikáció céljával lehetnek jelen, nem játszhatnak. Ebben az esetben a jelentkezőket tájékoztatjuk erről az akkreditációs folyamat során.

Felhívjuk a figyelmet, hogy egy Eseményen való jelenlétre szóló Médiabelépő és/vagy Videoközvetítői Belépő megszerzése érdekében benyújtott online jelentkezés nem jelenti automatikusan azt, hogy a jelentkezést elfogadják és/vagy biztosítják. Minden jelentkező választ kap e-mailben a press@pokerstarslive.com címről, amelyben tájékoztatjuk, hogy a Médiabelépő és/vagy Videoközvetítői Belépő iránti kérelmét elfogadtuk-e. A Médiabelépőket és/vagy Videoközvetítői Belépőket kivétel nélkül az írásos jóváhagyásunk alapján állítják ki, és fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk az egyes médiumok Média-képviselőinek kiállított Médiabelépők és az egyes csatornák vagy csapatok Vloggerei részére kiállított Videoközvetítői Belépők számát.

1. A Médiabelépő feltételei

 1. A Média-képviselőknek, akik Médiabelépőért folyamodnak, meg kell felelniük minden olyan törvényi előírásnak, amely bármely Eseményen való jelenlétükre vonatkozna. A törvényi előírások között szerepel többek között az alsó korhatár meghatározása, valamint bármely más alkalmazandó helyi követelmény vagy korlátozás. Az igényelt Médiabelépőt az adott médium olyan Média-képviselői használhatják, akiknek az elsődleges céljuk, hogy az Eseményen zajló történésekről tájékoztassanak.
 2. Kizárólag elismert médiumok szerkesztőségi alkalmazottai és partnerei számára adunk ki Médiabelépőt, ideértve a pókeres médiumokat, országos napilapokat és magazinokat, bloggereket, televízió- és rádióadókat, valamint a nemzeti hírszolgáltató szervezeteket.
 3. Nem állítunk ki Médiabelépőt az Eseményeken marketing célokból részt vevő olyan stábtagoknak, akik nem a szerkesztőségben dolgoznak, tehát például többek között közönségkapcsolattal foglalkozó cégek, marketing/értékesítés/reklám területén tevékenykedő ügynökségek, pókeres menedzsment vagy üzleti szolgáltatások képviselőinek.
 4. Az Eseményen részt vevő akkreditált Média-képviselők kizárólag azokat a kiadványokat tájékoztathatják, amelyeket a jelentkezési lapon feltüntettek, és amelyeket a jelentkezési folyamat során elfogadtunk. Ha egy Média-képviselőről kiderül, hogy olyan kiadvány(ok)nak számol be, amelye(ke)t nem hagytunk jóvá előzetesen, elveszítheti az akkreditációját az adott időpontig számára jóváhagyott Eseményekre, továbbá megfoszthatjuk a jövőbeni Eseményekre szóló akkreditáció lehetőségétől is.
 5. A Médiabelépőre vonatkozó igényléseket az online jelentkezési lapon kell elküldeni itt, figyelve arra, hogy az igénylőlap minden szükséges mezője ki legyen töltve, egyebek közt a név, szervezet, minden elérhetőség és a média-közvetítésre vonatkozó tervek. Azt javasoljuk, hogy a Médiabelépőkre vonatkozó kérelmeket jó előre adják le, és ne foglalják le addig az utazást egy Eseményre, amíg írásos visszaigazolást nem kapnak tőlünk, amelyben megerősítjük, hogy elfogadtuk a Médiabelépőre vonatkozó igénylésüket. Egy Média-képviselő sem léphet be az Eseményre Médiabelépő nélkül.
 6. A Média-képviselővel érkező összes stábtagnak/asszisztensnek egyedileg kérelmeznie kell a Médiabelépőt, amelyet az Esemény folyamán végig magánál kell tartania.
 7. Bármely médium azon munkatársainak, valamint azoknak a szabadúszó újságíróknak, akik első alkalommal jelentkeznek, be kell nyújtaniuk az általunk kért iratokat a jelentkezés elbírálásához, valamint annak bizonyítására, hogy az illető egy elismert médium munkatársa.
 8. Az egyes médiumok, különösen a televíziós stábok számára kiadható Médiabelépők száma változó, az Eseménytől és/vagy az Eseménynek teret adó helyszíntől függ. Általában a helyszín befogadóképessége határozza meg, és fenntartjuk a jogot, hogy a médiumok számára rendelkezésre bocsátott helyekkel gazdálkodjunk. A szponzorált játékosokkal készítendő interjúkra vonatkozó kéréseket minden lehetséges esetben előzetesen egyeztetni kell a press@pokerstarslive.com e-mail címen. Az Eseményen a játékosokkal készítendő bármely interjúhoz kapcsolatba kell lépni az egyik PR-képviselőnkkel az Esemény helyszínén és/vagy e-mailben a press@pokerstarslive.com címen, és az illető egyezteti az interjú időpontját és helyszínét.
 9. A Médiabelépő nem átruházható. Ha bármely okból megváltozik a küldött személye az esemény előtt vagy alatt, kérjük, a lehető leghamarabb küldj e-mailt a press@pokerstarslive.com címre.

2. A Videoközvetítői Belépő feltételei

 1. Ahhoz, hogy egy Eseményen felvételt készíthessenek, a Vloggereknek rendelkezniük kell az e célra kiállított Videoközvetítői Belépővel.
 2. A Videoközvetítői Belépőkre vonatkozó igényléseket az online jelentkezési lapon kell elküldeni itt, figyelve arra, hogy az igénylőlap minden szükséges mezője ki legyen töltve, egyebek közt a név, szervezet, minden elérhetőség és a tartalomra vonatkozó tervek. Azt javasoljuk, hogy a Videoközvetítői Belépőkre vonatkozó kérelmeket jó előre adják le, és ne foglalják le addig az utazást egy Eseményre, amíg írásos visszaigazolást nem kapnak tőlünk, amelyben megerősítjük, hogy elfogadtuk a Videoközvetítői Belépőre vonatkozó igénylésüket. Egy Vlogger sem léphet be az Eseményre Videoközvetítői Belépő nélkül.
 3. A Videoközvetítői Belépőket kizárólag azoknak adjuk, akik a jelentkezési lapon megadott és a jelentkezési folyamat során általunk jóváhagyott saját személyes csatornájukhoz vagy más harmadik fél csatornájához állítanak elő tartalmat. Ha egy Vloggerről kiderül, hogy olyan csatorná(k)hoz állít elő tartalmat, amelye(ke)t nem hagytunk jóvá előzetesen, ezáltal elveszítheti az akkreditációját az adott időpontig számára jóváhagyott Eseményekre, továbbá megfoszthatjuk a jövőbeni Eseményekre szóló akkreditáció lehetőségétől is.
 4. A Videoközvetítői Belépőért jelentkezőknek teljes mértékben be kell tartaniuk ezeket az Irányelveket. A kifejezetten a filmfelvételre vonatkozó követelmények a 6. „Videózás” pontban találhatók.
 5. A Vloggerrel érkező összes stábtagnak/asszisztensnek egyedileg kérelmeznie kell a Videoközvetítői Belépőt, amelyet a felvétel készítése folyamán végig magánál kell tartania.

3. Magatartási kódex

 1. A Médiabelépőt / Videoközvetítői Belépőt mindig jól látható helyen kell hordani, és kérés esetén ellenőrzésre át kell adni az Esemény helyszínén jelenlévő arra feljogosított képviselőnknek.
 2. A Média-képviselőknek tilos játszaniuk bármely Esemény főversenyén, az élő termeket is beleértve, hacsak előzetesen írásbeli engedélyt nem kaptak erre a PR Csapattól. Emellett a Média-képviselők nem közvetíthetnek olyan mellékversenyt, amelyen játszottak vagy terveznek játszani az Esemény során, hacsak előzetesen írásbeli engedélyt nem kaptak erre a PR Csapattól.
 3. Ha egy Média-képviselő vlogot kíván készíteni egy versenyen, amelyen játszik, el kell távolítania a Médiabelépőjét, és kérnie kell egy Videoközvetítői Belépőt (lásd a 2. „Videoközvetítői Belépő” pontot).
 4. A Média-képviselőknek nem fűződhet semmilyen (anyagi vagy egyéb) érdeke bármely Esemény kimeneteléhez. Ez magában foglalja az egyes játékosok vagy szponzorált csapat értékéből bármilyen módon való részesedést vagy százalék vásárlását. Ez a tiltás a pénzügyi vonatkozással bíró fantáziasportokra is vonatkozik.
 5. A verseny területén csak az adott Eseményen hivatalos nyelvként használt nyelven szabad beszélni.
 6. Kérjük a Média-képviselőket, hogy amikor az Esemény helyszínén tartózkodnak, tartsák be az ott érvényes előírásokat, például a kaszinó öltözködési előírásait és az ételekkel, italokkal kapcsolatos tiltásokat.
 7. Minden Média-képviselőt és Vloggert arra kérünk, hogy tisztelje a játékosokat és az Események integritását. Ez többek között az alábbiakat foglalja magában:
  • Tartsák tiszteletben a játékosok privát szféráját, hagyjanak elegendő személyes teret számukra a játék folyamán (vagyis ne álljanak túl közel);
  • Tartsák tiszteletben a játékosok jogát arra, hogy titokban tartsák zárt kártyáikat;
  • Tartsák tiszteletben az Esemény integritását azzal, hogy nem nyúlnak a zsetonokhoz, nem ülnek le üres helyekre a versenyasztalok mellett és nem tárgyalják meg az asztaloknál zajló eseményeket (sem az asztalnál ülő játékosokkal, sem számukra hallótávolságon belül);
  • Tartsák tiszteletben a játékosok döntéseit, tehát ne ítélkezzenek szóban felettük a nézők; valamint
  • Tartsák tiszteletben a játékosok lelkiállapotát, és ne kezdjenek látványos vagy zajos ünneplésbe, ha egy bizonyos játékos megnyer egy potot.

4. Versenyterület – előírások

 1. Létfontosságú, hogy az Eseményekhez tartozó versenyterületen a Versenyigazgató, a teremfőnökök, a PokerStars Live stáb, a PokerStars partnereként dolgozó filmesek és a kaszinó személyzete minden körülmények között akadálytalanul végezhesse a munkáját.
 2. Kérjük, kövesd a versenystáb és képviselőink utasításait.
 3. Minden Média-képviselőnek és Vloggernek el kell hagynia a versenyterületet, amikor a teremfőnökök és/vagy a játékosok elpakolják a zsetonokat.
 4. Ha az arra felhatalmazott képviselőnk és/vagy az Esemény helyszínének egy képviselője arra kéri a Média-képviselőket és a Vloggereket, hogy hagyják el a terület egy bizonyos részét, kérjük, engedelmeskedjenek. Aki nem hajlandó követni az utasításokat, annak visszavonhatjuk a Médiabelépőjét / Videoközvetítői Belépőjét az egész Esemény idejére, továbbá megfoszthatjuk az esetleges jövőbeni Eseményekre vonatkozó akkreditációktól.
 5. Amikor egy verseny későbbi szakaszában már csak néhány asztal marad, a Média-képviselőket és a Vloggereket megkérjük, hogy hagyják el a kordonnal övezett területet az asztalok körül. A játékterület megtisztítását követően a verseny személyzete igyekszik egy kordonnal elkerített területet a média részére biztosítani, de ezt nem tudjuk garantálni.
 6. A Média-képviselőket és a Vloggereket megkérjük, hogy tartsanak megfelelő távolságot a tévéstábunktól. Erre biztonsági okokból van szükség, mivel a felszerelések súlyosak, és sérülést okozhatnak.
 7. Ha konkrét felvételek készítését szeretnék megoldani, a Média-képviselőknek és a Vloggereknek meg kell azt beszélniük a producerrel vagy a teremfőnökkel, és tudatniuk kell velük a kéréseiket, mivel általában ők tudnak egy operatőrt vagy hangmérnököt eltávolítani az útból.

5. Fényképezés

 1. Minden Eseményen lesznek hivatásos fotósok, akik fényképeket készítenek a verseny során. Az engedélyezett fotósok által készített képeket a press@pokerstarslive.com címre írt e-mailben lehet elkérni további felhasználásra.
 2. Egyes helyszíneken a versenyterületen kívül tilos fényképezni; aki vét a kaszinó ezzel kapcsolatos szabályzata ellen, az elveszíti a Médiabelépőjét / Videoközvetítői Belépőjét az Esemény egész idejére, továbbá kockáztatja, hogy megfosztjuk az esetleges jövőbeni Eseményekre szóló akkreditációtól. A fotósoknak tiszteletben kell tartaniuk a kaszinó azon vendégeinek személyiségi jogait, akik nem vesznek részt közvetlenül az Eseményen.
 3. Nem szabad vakuval fényképezni, amikor éppen folyik a játék a versenyen, illetve a tévés asztalon.

6. Videózás

 1. Egyes helyszíneken a versenyterületen kívül tilos filmfelvételt készíteni; és bármely Média-képviselő vagy Vlogger, aki vét a kaszinó ezzel kapcsolatos szabályzata ellen, elveszíti a Médiabelépőjét / Videoközvetítői Belépőjét az Esemény egész idejére, továbbá kockáztatja, hogy megfosztjuk az esetleges jövőbeni Eseményekre szóló akkreditációtól. A videofelvételt készítőknek tiszteletben kell tartaniuk a kaszinó azon vendégeinek személyiségi jogait, akik nem vesznek részt közvetlenül az Eseményen.
 2. Egy adott tévéstáb Média-képviselőinek vagy egy adott csatorna vagy csapat Vloggereinek a száma két főre van korlátozva az általános versenyterületen, azzal a megkötéssel, hogy egy asztal körül egy tévéstábból vagy egy Vlogger csapatból csak egy személy készíthet filmfelvételt. Az egyes tévéstábok, csatornák vagy csapatok egy asztalnál az általános versenyterületen maximum 15 percig forgathatnak. Ezen időkorlát után tilos tovább folytatni a filmfelvétel készítését, és a felszólításunkra abba kell azt hagyni.
 3. Később adásba kerülő felvételek készítése az általános versenyteremben engedélyezett.
 4. Egyes asztalok középpontba helyezése, a ráközelítés bizonyos leosztásokra, valamint a kaszinó főépületében vagy a játéktéren elhelyezkedő készpénzes nevezési terület, a biztonsági és a készpénzes játékok területeinek filmezése nem engedélyezett.
 5. Szigorúan tilos filmfelvételt készíteni a pókerasztaloknál ülve.
 6. Szigorúan tilos bármely aktív PokerStars Live versenyasztalról élő videoközvetítést sugározni. A Média-képviselők és Vloggerek sugározhatnak élő közvetítést az általános versenyterületről, de KIZÁRÓLAG előzetes írásos engedély birtokában, amelyet a press@pokerstarslive.com címre írva szerezhetnek meg. Azok a Média-képviselők vagy Vloggerek, akik élő közvetítést szeretnének sugározni, kötelesek beszerezni az előzetes írásos engedélyt, és részletesen be kell számolniuk az ilyen szándékaikról és terveikről, amikor a Médiabelépő és/vagy Videoközvetítői Belépő megszerzése érdekében online médiaakkreditációért folyamodnak.
 7. Szigorúan tilos filmfelvételt készíteni a tévés asztalról, amikor a verseny eseményei éppen zajlanak, azt kizárólag az arra kijelölt PokerStars Live filmes stáb teheti meg. A Média-képviselők és Vloggerek kérhetik, hogy filmfelvételt készíthessenek a tévés asztalról, amikor azon éppen nem pókereznek, ehhez küldjenek egy e-mailt a press@pokerstarslive.com címre a konkrét igényükkel.
 8. A Média-képviselőknek és a Vloggereknek tiszteletben kell tartaniuk a többi játékost. A felvételkészítés semmilyen módon nem okozhat kellemetlenséget a játékosoknak. Ha bármelyik játékos arra kér, hogy ne vedd filmre, akkor le kell állítani a felvételét. Ne tartsd közel az emberek arcához a kamerát vagy bármely más eszközt (akár szemből, akár másképp), hacsak bele nem egyeznek.
 9. Ne tartsd a felvevő készüléket az asztal vagy más játékosok felett. Ne közelíts rá a kamerával más játékosokra, hacsak nem kérik kifejezetten, hogy szerepeljenek a felvételen.
 10. A kamerák és felszerelések sosem helyezhetők el zavaró módon az asztalnál/asztalon.
 11. Ha bármikor saját hatáskörünkben úgy állapítjuk meg, hogy egy Média-képviselő vagy Vlogger filmkészítése bomlasztó, tolakodó vagy zavarja a PokerStars közvetítését és felvételkészítését, akkor az ilyen Média-képviselőknek és/vagy Vloggereknek abba kell hagyniuk a filmfelvételt, mikor az arra jogosult képviselőink felszólítják rá.

7. A Sajtószoba szabályzata

 1. Igyekszünk az Esemény során külön helyet biztosítani a média számára, ahol a sajtószobában vezeték nélküli vagy vezetékes internetelérést is biztosítunk (a továbbiakban „Sajtószoba”). A Média-képviselők közül csak azok léphetnek be a Sajtószobába és/vagy egyéb, a média számára fenntartott területre, akik rendelkeznek Médiabelépővel.
 2. Ha a Sajtószoba megtelik, szükség lehet a Sajtószoba és/vagy más, a média számára fenntartott terület használatának korlátozására.
 3. A Média-képviselőktől azt kérjük, tartsák tiszteletben, hogy a Sajtószoba közös erőforrásai csak munkavégzés céljából használatosak. Kérjük, ne foglalják a sávszélességet nem feltétlenül szükséges vagy nem munkával kapcsolatos tevékenységekkel, és legyenek tekintettel a körülöttük dolgozókra azáltal, hogy a lehető legcsendesebben tevékenykednek.
 4. Biztonsági és egyéb okokból a Média-képviselőket megkérjük arra, hogy ne hívjanak meg játékosokat, kollégákat vagy barátokat a Sajtószobába.
 5. Nem vállalunk felelősséget a Sajtószobában vagy a versenyterületen hagyott személyes tárgyakért vagy munkaeszközökért.

8. Közvetítés és videoközvetítés/vlogolás

 1. A Média-képviselőktől és a Vloggerektől elvárjuk, hogy az Esemény szponzorát (kérésünknek megfelelően) jelentős mértékben helyezzék előtérbe és említsék az Esemény közvetítése vagy a videoközvetítés során, illetve a vlogokban. Ennek értelmében a Média-képviselőknek az írott cikkek esetén az Esemény első említésekor meg kell jelölniük az Esemény szponzorának nevét, Videoközvetítők/Vloggerek videoközvetítése esetén pedig rendszeresen meg kell említeni a szponzort és az Esemény teljes hivatalos elnevezését a videó során. Szintén elvárjuk a szponzor ilyen előtérbe helyezését és említését az olyan közlésekben, amelyek során a PokerStars Live által biztosított információkat, fényképeket vagy videókat használnak fel, még akkor is, ha az ezeket felhasználó újságíró nem akkreditáltatta magát vagy nem vett részt az Eseményen.
 2. A Média-képviselőktől és a Vloggerektől elvárjuk, hogy az Esemény szponzorát (kérésünknek megfelelően) feltűnően említsék az általuk az Eseményről a Twitteren közzétett összes tweetben a @PokerStarsLive jelöléssel, az Instagramon közzétett bejegyzéseikben pedig a @PokerStars jelöléssel. Továbbá az Eseményről a közösségi oldalakon megjelenő bármely bejegyzésnek, többek közt az élő beszámolóknak, a zsetonállásoknak, a nagykövetekkel készített interjúknak, a vlogoknak stb. tartalmazniuk kell az adott Esemény témajelölését, és tilos megjelölni/említeni a versenytársak márkáit.
 3. A Média-képviselőknek az Eseményről szóló minden közlés során be kell tartaniuk a márkajelzésekről szóló irányelveket az Esemény szponzora emblémájának mindenfajta felhasználása esetén. További tájékoztatásért írj a press@pokerstarslive.com címre.
 4. Amikor egy Eseményt élőben, csúsztatva közvetítenek (látható lapokkal**), a Média-képviselőknek és a Videoközvetítőknek/Vloggereknek az Esemény élő közvetítése során ugyanezt a csúsztatást kell követniük. Ennek az a célja, hogy időben azonos legyen a közvetítés sugárzói által kiadott információ. Ez a csúsztatás minden élő beszámolóra, blogra, élő közvetítést nyújtó felületre és a közösségi oldalak bejegyzéseire érvényes.

9. Élő eseményekre vonatkozó biztonsági szabályzat

 1. Státuszától függetlenül minden Média-képviselőre és Vloggerre érvényes a PokerStars Live eseményekre vonatkozó biztonsági szabályzat az Eseményen való részvételük során. A szabályzat teljes egészében itt található.

10. Szabályok betartatása

 1. Azon Média-képviselőktől és Vloggerektől, akik nem tartják be a jelen Irányelvek bármely rendelkezését, vagy nem teljesítik a stábunk tagjától vagy az Esemény helyszínének munkatársától érkező kérést, bevonjuk a Médiabelépőjüket és/vagy Videoközvetítői Belépőjüket az Esemény idejére, és azt kockáztatják, hogy kitiltjuk őket a jövőbeni Eseményekről.
 2. Ha bármilyen kérdésed lenne a médiaakkreditációval vagy a médiával/videoközvetítőkkel/vloggerekkel szemben támasztott feltételekkel kapcsolatban, küldj e-mailt a press@pokerstarslive.com címre.
 3. Lehetőségünk van: bármikor saját hatáskörünkben (a) elfogadni; (b) visszautasítani bármely jelentkezést; és/vagy (c) visszavonni bármely Médiabelépőt vagy Videoközvetítői Belépőt.

*A PokerStars Live az élő pókerversenyek márkaneve, amilyen többek közt a „PokerStars European Tour”.

**Csúsztatott közvetítés a játékos zárt lapjainak képernyőn való megjelenítésével.