PokerStars Live – Adatvédelmi Szabályzat

Az adatkezelő személye Jelen adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban „Adatvédelmi Szabályzat”) tekintetében az „adatkezelő” (tehát azon személy, amely felelős a felhasználók személyes adatainak gyűjtéséért, azok tárolásáért, valamint felhasználásáért) annak függvényében, hogy hol rendezik az Eseményt (a definíciót lásd alább), a Global Poker Tours Limited („GPTL”) vagy a Rational Live Events (Malta) Limited („Rational Malta”) vagy a Rational Live Events Macau Limited („Rational Macau”) vagy a TSG Interactive US Services Limited („TSG Interactive US”) (együttesen az „Eseményt Rendező Vállalat” vagy többes szám első személy) vagy az Eseményt Rendező Vállalat alvállalata, az Eseményt Rendező Vállalat holdingvállalata, illetve bármely ilyen holdingvállalat alvállalata.

A „Verseny" az alábbiakban bármelyik élő pókerversenyt és készpénzes játékot (a továbbiakban mindegyik: „Verseny”) jelentheti, amely a  PokerStars Live események, többek közt, de nem kizárólag a „European Poker Tour”, az „Asia Pacific Poker Tour”, a „PokerStars Caribbean Adventure”, a „Brazilian Series of Poker”, a „PokerStars Players NL Hold'em Championship” és/vagy a „PokerStars MEGASTACK” (amelyek mindegyike a továbbiakban: „Esemény”) részeként kerülnek megrendezésre. A „Csoport” említése az adott Eseményt Rendező Vállalatot jelenti a leányvállalataival együtt, amelybe beleértendő az Eseményt Rendező Vállalat minden holdingvállalata, illetve ezek összes leányvállalata, valamint a The Stars Group néven ismert vállalatcsoporttal összekapcsolt minden cég.

Elkötelezettségünk a játékosok adatainak védelme iránt Elkötelezettek vagyunk az általunk összegyűjtött személyes adatok védelmének biztosítása iránt, amelyhez a kategóriájukban elérhető legjobb információbiztonsági technológiákat és folyamatokat vesszük igénybe, az európai uniós adatvédelmi normák és a szerencsejáték-szabályozási hatóságok követelményeivel összhangban.

Jelen Adatvédelmi Szabályzat célja Jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy megismertesse a Felhasználókkal, hogyan gyűjtjük, tároljuk, kezeljük és védjük személyes adataikat, valamint hogy megismertessük velük az ezen adatokkal és azok használatával kapcsolatos jogaikat.

Törvényi kötelezettségek A személyes adatok kezelése során vagy a Man-szigeti 2002-es adatvédelmi törvény („IOM Törvény”) rendelkezései szerint járunk el a GPTL-t, a Rational Macaút vagy a TSG Interactive US-t érintő kérdésekben, vagy a máltai adatvédelmi törvény 440. fejezetében („Máltai Törvény”) írtakat követjük a Rational Maltát érintő ügyekben. Az IOM Törvény és a Máltai Törvény együttesen a továbbiakban a „Törvény” gyűjtőnév alatt szerepel. A Felhasználók személyes adatait cégünk, cégcsoportunk más tagjai, partnereink, ügynökeink és a számunkra szolgáltatást nyújtó egyéb cégek felé Man-szigeten és az Európai Gazdasági Közösségen kívüli joghatóság égisze alatt is kezelhetjük és továbbíthatjuk. Ebben az esetben is betartjuk a Törvényben előírtakat annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a személyes adatok csak olyan joghatóságokba kerülnek továbbításra, amelyek összhangban vannak az adatvédelemre vonatkozó, a Törvényben meghatározott „megfelelőségi” követelményekkel.

Mit takarnak a nagybetűs kifejezések? Hacsak külön nem határozzuk meg a jelen Adatvédelmi Szabályzatban, a nagybetűs kifejezések a PokerStars Live Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint értendők, amely dokumentum rendelkezései elsőbbséget élveznek az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakkal szemben, ha ellentmondás merülne fel köztük.

Az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása

 1. Megállapodás A PSLive Szolgáltatás használatával vagy egy Eseményen való részvétellel a Felhasználó („Felhasználó” vagy egyes szám második személy) elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit, amelyeket vállalatunk időről időre módosíthat anélkül, hogy a Felhasználótól a személyes adatainak megadásakor külön kérnénk a hozzájárulását minden alkalommal ahhoz, hogy promóciós célú tájékoztatókat küldjünk, amelynek feladója: (a) saját vállalatunk; valamint (b) termékek és szolgáltatások külső partnere, akikkel megoszthatjuk a Felhasználók adatait. Kiegészítések: Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzatot időről időre módosítsuk. A módosítások azonnali hatállyal érvényesek lesznek, amint a változtatásokat közzétesszük a PSLive oldalon (a továbbiakban: „Oldal”). Ennek értelmében azt javasoljuk, keresd fel rendszeresen ezt az Adatvédelmi Szabályzatot, hogy meggyőződhess róla, ismered az aktuális verziót, és az esetleges változtatásokat. 

^ Vissza az elejére

Mely adatokat szerezzük be és milyen célra

 1. Regisztrációnál megadott adatok: Egy PSLive számla megnyitásának és a PSLive Rendszer használatának részeként, valamint annak érdekében, hogy Felhasználóink számára Szolgáltatást nyújtsunk, Felhasználóinktól bizonyos személyi adatok, többek között nevük, születési dátumuk, e-mail címük, lakhelyük és állampolgárságuk megadását kérjük, továbbá igazolniuk kell, hogy elmúltak 18 évesek, vagy betöltötték azt az életkort, amely a rájuk vonatkozó jogrendszer szerint az Eseményen való részvételt lehetővé teszi számukra. A regisztrációkor megadott név kizárólag a Felhasználó saját neve lehet. Emellett fontos, hogy a számlára vonatkozó adatok helyesen legyenek megadva, mivel azokat használjuk a Felhasználó személyazonosságának igazolására, valamint más, a jelen Adatvédelmi Szabályzatban ismertetett célra. A Felhasználók kötelesek bejelenteni a megadott személyi adataikban bekövetkezett változást, és nem vállalunk felelősséget semmilyen esetleges kárért, amelyet a Felhasználó elszenved amiatt, hogy nem értesített bennünket a megadott személyi adataiban bekövetkező változásról. Az adatok megőrzése: A Felhasználók személyes adatait a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célból a szükséges ideig tároljuk, amely időtartam esetenként a hatósági engedélyek alapján megkívánt időtartamra nyúlhat vissza. Nem gyűjtünk több személyes adatot a Felhasználóinktól, mint amennyi az adatgyűjtés célja szerint szükséges, és adatkezelési szabályzataink értelmében törlünk minden olyan személyes adatot, amelyre már nincs szükségünk. A 2018. május 25. előtt („GDPR Hatálybalépése”) a Felhasználó által (vagy általunk) bezárt PSLive számlák esetén a személyes adatokat a számla bezárásának dátumát követő 5 (öt) évig őrizzük meg annak érdekében, hogy az Eseményeinken való részvétellel kapcsolatosan esetleg felmerülő kérdésekre válaszolni tudjunk. A GDPR Hatálybalépése után bezárt számlák esetében a személyes adatokat csupán 2 (kettő) évig őrizzük meg a bezárást követően. Az adatkezelés célja: Vállalatcsoportunk tagvállalatai, partnereink és a részünkre vagy a nevünkben Felhasználóink részére szolgáltatásokat nyújtó külső cégek a Felhasználók személyes adatait olyan céllal használják fel, hogy az üzletmenetet elősegítsék, és a Felhasználók számára biztosítsák a PSLive Rendszer használatát és/vagy egy Eseményen való megjelenést és részvételt. Ez elsősorban az alábbi célokat foglalja magában, de fenntartjuk a jogot arra is, hogy a személyes adatokat más olyan céllal is használjuk, amely az Események szponzorálásához, megrendezéséhez, lebonyolításához vagy szervezéséhez kapcsolódik:
  • pénzügyi műveletek megerősítésére;
  • a Felhasználó szerencsejáték-tevékenységének felmérésére a felelősségteljes szerencsejáték szempontjából;
  • a PSLive Szolgáltatások nyújtására a Felhasználó számára;
  • azonosításra, hitelesítésre és átvilágításra;
  • statisztikai elemzésre és kutatásra;
  • kutatás-fejlesztésre;
  • marketingcélból, piackutatásra, ügyfélelégedettségi kérdőívekhez és vevőprofil kialakítására;
  • adatelemzésre;
  • a licenc- és szabályozási követelményeknek való megfeleléshez;
  • a biztonsági kockázatok és visszaélések kiküszöbölésére.

^ Vissza az elejére

A személyes adatok feldolgozásának feltételei

 1. Feltételek: Számos különféle okból dolgozzuk fel a Felhasználók személyes adatait, ezek mindegyikét a vonatkozó adatvédelmi törvények írják elő.

  Hozzájárulás

  A Felhasználó személyes adatainak feldolgozása a vállalatunk részéről elsősorban ahhoz szükséges, hogy a Felhasználónak biztosítani tudjuk a Szolgáltatást. Alkalmanként kérhetjük a Felhasználók beleegyezését ahhoz, hogy feldolgozhassuk személyes adataikat, és személyes adataikat a megadott hozzájárulás keretében kezeljük, amelyet írásban bármikor visszavonhatnak. A példa kedvéért, szükséges a Felhasználók hozzájárulása ahhoz, hogy marketing és promóciós anyagokat küldjünk részükre.

  Szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés.

  A Felhasználók személyes adatainak kezelése szükséges lehet továbbá valamely szerződés teljesítéséhez (mint amilyen a  PokerStars Live Általános Szerződési Feltételei), vagy ahhoz, hogy megfeleljünk a különböző törvényi és/vagy szabályozói kötelezettségeinknek, többek között a (nekünk megadott vagy az Eseménynek helyszínt biztosító harmadik fél birtokában lévő) szerencsejáték-engedély feltételeinek és minden pénzmosás elleni jogszabálynak.

  Jogos érdek

  Végezetül, olyan esetekben is kezeljük a Felhasználók személyes adatait, amikor úgy véljük, hogy az adatkezelés vállalatunk (vagy egy harmadik fél) jogos érdekében áll, és minden körülmények között biztosítva van, hogy az ilyen jellegű adatkezelés nem sérti a Felhasználó érdekeit, jogait és szabadságát. Például az alábbi esetekben áll jogos érdekünkben az adatkezelés: (i) amikor átszervezést követően vagy belső adminisztrációs céllal átadjuk a Felhasználók személyes adatait Csoportunk tagvállalatainak; (ii) amikor bizonyos cégekről úgy találjuk, hogy plusz előnyt tudnak kínálni a Felhasználók számára a Szolgáltatásunk használatához, vagy értékes információt biztosítanak számunkra a Szolgáltatásunk igénybevételével kapcsolatban; (iii) a felelősségteljes szerencsejátékkal kapcsolatos problémákkal küzdő Felhasználókra vonatkozó adatok észlelése és megőrzése céljából; (iv) az Eseményeink integritásának megőrzése miatt a csalással, illegális tevékenységgel vagy személyazonosság-lopással kapcsolatos küzdelemben, bejelentésben és adatmegosztásban való részvétellel; (v) a szabályozó hatósági és jogszabályi követelményeknek való megfelelés miatt; (vi) a játékosoknak szóló személyre szabott jutalmazási rendszer kialakítása céljából.

^ Vissza az elejére

Az adatmegosztás, adatközlés és a címzettek

 1. Az adatközlés különös esetei A Felhasználók személyes adatait az alábbi esetekben adjuk ki:
  • bármely címzettnek, ha jogszabály vagy szabályozó hatóság arra kötelez;
  • bármely szabályozó testület vagy engedélyező testület vagy hatóság számára;
  • harmadik fél részére a Felhasználó egy Eseményen való részvételéből származó bármely nyereménnyel kapcsolatos kifizetés végrehajtása vagy elrendezése okán; 
  • olyan harmadik fél részére, amely számunkra vagy a nevünkben nyújt szolgáltatásokat;
  • harmadik fél részére marketingcélokból, feltéve, hogy a Felhasználó hozzájárult, vagy nem tiltakozott ellene, mint ahogy azt a 9. bekezdésben ismertettük;
  • olyan harmadik fél számára, amely megvásárolja a cégünket vagy üzletünket, vagy ezeknek egy részét;
  • ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy ilyen lépés megtétele szükséges:
   i. a jogszabályoknak vagy jogi eljárásoknak való megfelelés érdekében;
   ii. jogaink vagy tulajdonunk megvédése érdekében;
  • ha a Felhasználó hozzájárul;
  • katasztrófa utáni helyreállítás céljából; vagy
  • az alábbi, 5. bekezdésben foglaltaknak megfelelően.
 2. Az adatközlés általános esetei: A fentebb ismertetett, különös adatközlésre bemutatott példákon felül a Felhasználók személyes adatait felfedhetjük alkalmazottaink, Csoportunk más tagjai, ügynökeink vagy harmadik fél szolgáltatók alkalmazottai előtt, akik a Felhasználók személyes adatainak felhasználásával Szolgáltatásokat nyújtanak számunkra a PSLive Szolgáltatás Felhasználók általi igénybevételével kapcsolatban. 
 3. Összetett személyes adatok: A PSLive Szolgáltatás használata és/vagy egy Eseményen való részvétel során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel összhangban összekapcsolhatjuk olyan adatokkal, amelyekre abból következően tettünk szert, hogy a Felhasználó a Csoportunk által üzemeltetett szolgáltatásokat, illetve ezekhez kapcsolódó vagy ezeket kiegészítő termékeket (többek között mobilos- és közösségi oldalakat) vett igénybe. Ezeket az összerendezett adatokat a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeljük és az ebben foglaltak szerint használjuk fel.

^ Vissza az elejére

Titoktartás

 1. Amit mi teszünk: Jelentős erőfeszítéseket tettünk és teszünk annak érdekében, hogy megvédjük az egyes Felhasználókról összegyűjtött személyazonossági, preferencia- és más adatok titkosságát, és tudatosan nem adunk hozzáférést a cégcsoporton kívül senkinek magán a Felhasználón vagy a jelen Adatvédelmi Szabályzatban leírtakon kívül. Jelentős beruházásokat eszközöltünk a szervereinket, adatbázisunkat, biztonsági adatmentésünket, tűzfalunkat és titkosítási technológiánkat illetően annak érdekében, hogy az általunk gyűjtött és kezelt adatokat megvédjük. Ezen technológiák a legkorszerűbb biztonság kialakításának részeként kerültek telepítésre.

  Amit te tehetsz: A Felhasználóknak is mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy saját személyes adataikat megvédjék. A Felhasználók bejelentkezési adatai bizalmasak, és a Felhasználók kötelesek azokat minden körülmények között bizalmasan kezelni, és tőlük telhetően a legtöbbet megtenni annak érdekében, hogy azok bizalmas voltát megvédjék.

^ Vissza az elejére

A titoktartás korlátai

 1. Jogilag kötelező nyilvánosságra hozatal A jogi, szabályozási és biztonsági környezet alapján, amelyben cégünk működik, kötelezhetőek vagyunk arra, hogy bizonyos körülmények fennforgása esetén személyhez kapcsolódó adatokat szolgáltassunk a Felhasználóinkról, és előfordulhat, hogy ezt nem közölhetjük az illetővel. Minden észszerű erőfeszítést megteszünk, hogy az adatszolgáltatást a következőkre korlátozzuk: (a) ha vállalatunk jóhiszeműen úgy véli, hogy meg kell tennie az adatszolgáltatást egy idézés, elfogatóparancs, más jogi eljárás, vagy rá háruló kötelezettség alapján; vagy (b) ha a jogaink megőrzése vagy érvényesítése érdekében észszerűen szükséges egy természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság azonosítása, azzal való kapcsolatfelvétel, vagy az ellene történő jogi eljárás indítása. Jelen felhatalmazásnak megfelelően átadhatjuk továbbá a Felhasználók felhasználói azonosítóját, nevét, születési idejét, levelezési címét, a település nevét, postai irányítószámát, országát, telefonszámát, e-mail címét, számlatevékenységét, tranzakcióit, a más Felhasználókkal lezajlott kommunikációját és tranzakcióit, valamint a be- és kifizetéshez használt pénzügyi eszközök adatait külső partnerünk ügynökeinek, amennyiben mi a saját belátásunk szerint szükségesnek vagy megfelelőnek véljük pénzmosással, csalással, szellemi tulajdon megsértésével, szerzői vagy szabadalmi jogbitorlással vagy más jogtalan tevékenységgel, illetve olyan tevékenységre irányuló vizsgálat teljesítésével kapcsolatban, amely jogi felelősségre vonásnak tesz ki minket.

^ Vissza az elejére

Jogilag kötelező nyilvánosságra hozatal

 1. A cégcsoport marketingtevékenysége A Felhasználó e-mail címét és telefonszámát felhasználhatjuk ahhoz, hogy híreket, promóciókat és más marketingajánlatokat küldjünk a Felhasználó részére. Amennyiben a továbbiakban a Felhasználó nem szeretne ilyen promóciós tájékoztatókat, hírleveleket és marketingajánlatokat kapni, leiratkozhat azokról akár a regisztrációkor, akár a későbbiekben a minden egyes tájékoztatóban megtalálható leiratkozási útmutatót követve. Emellett a Felhasználó jogosult a vállalatunkat bármikor az Ügyfélszolgálat címére küldött e-mailben értesíteni, ha nem szeretne a továbbiakban promóciós tájékoztatókat kapni.
 2. Harmadik fél termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó ajánlatok Amennyiben a Felhasználó hozzájárulását adta, e-mail címét és telefonszámát átadhatjuk harmadik személy részére, hogy saját termékeikről és szolgáltatásaikról ajánlatot küldjenek. A Felhasználó az Ügyfélszolgálat címére „Remove” tárggyal ellátott üres levél elküldésével bármikor kérheti, hogy ne kapjon több ilyen jellegű ajánlatot. Ha a Felhasználó az ajánlatok küldésének megszüntetését kéri, levesszük az adatait marketinglistánkról és minden olyan jövőbeni listáról, amelyet marketingpartnereinknek küldünk. Azonban esetleg külön kell kérni a leiratkozást a marketingtájékoztatókról az olyan partnereknél, amelyekhez azt megelőzően továbbítottuk a Felhasználó adatait, hogy az illető kérte volna e listákról való törlését.
 3. Reklám Reklámcélból kizárólag a Felhasználók írásos hozzájárulásával tüntetjük fel a nevüket és adataikat.

^ Vissza az elejére

Saját adatokkal kapcsolatos jogok

 1. A Felhasználók adatainak bekérése Célunk, hogy a Felhasználókról a lehető legpontosabb adatok birtokában legyünk. A Felhasználók bármikor kapcsolatba léphetnek velünk annak érdekében, hogy áttekintsék vagy megváltoztassák adataikat, illetve hogy másolatot kérjenek a saját adataikról, azokat módosíthassák vagy kijavíthassák a Vonatkozó Jogszabályok által biztosított joguk alapján. Ebben az esetben meg kell bizonyosodnunk a Felhasználó személyazonosságáról, mielőtt a kérést teljesítenénk. A Felhasználók az Ügyfélszolgálat címére küldött e-mailben jelezhetik, hogy élni kívánnak a jelen 12. bekezdésben megjelölt jogaikkal. Bizonyos esetekben kivethetünk egy kisebb összegű díjat az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos kezelési költségek fedezésére, illetve a Vonatkozó Jogszabályok rendelkezései szerint kezelhetjük a kérelmet.
 2. További jogok Személyes adataikkal kapcsolatban a Felhasználókat az alábbi jogok illetik meg:
  1. tiltakozhatnak az adatkezelés ellen, ha az aktuálisan vagy várhatóan kárt vagy kényelmetlenséget okoz;
  2. tiltakozhatnak az automatikus módon meghozott döntések ellen;
  3. bizonyos körülmények között kérhetik a hibás személyes adataik kiigazítását, zárolását, törlését vagy megsemmisítését; valamint
  4. kártalanítást igényelhetnek az adatvédelmi jogszabályok megsértése miatt keletkezett károkért.

Ha a Felhasználó nem biztos abban, milyen jogok illetik meg, vagy kétségei vannak személyes adatai kezelését illetően, lépjen kapcsolatba a megfelelő Adatvédelmi Hatósággal (ld. 15. bekezdés). Ha a Felhasználó hozzánk fordul a jogaival kapcsolatban, minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a kérését vagy tiltakozását megnyugtatóan rendezzük. Mindemellett felhívjuk a figyelmet, hogy nem minden jog alanyi jog.

^ Vissza az elejére

Sütik

 1. A sütik olyan szöveges adatláncok, amelyek egy weboldal meglátogatásakor töltődnek le személyi számítógépedre, notebookodra vagy mobileszközödre (a továbbiakban „Eszköz”). Ezt követően visszaküldésre kerülnek az eredeti weboldalnak vagy egy másik weboldalnak, amelyik felismeri a sütiket. További információkért a sütik természetéről és felhasználásáról kattints ide.

  A sütik nagyon hasznosak és számos különböző céllal használják őket. Segítségükkel hatékonyan lehet böngészni az oldalak között, mivel emlékeznek a beállításokra, és általában véve javítják a felhasználói élményt. Néha arra is használják a sütiket, hogy a Felhasználókat érdeklő és számukra megfelelő reklámokat mutassa az oldal. Cégünk arra használja a sütiket, hogy lekövessük az ajánlókat az Oldalainkon, megjegyezzük a beállításokat és anonim statisztikai adatokat hozzunk létre, amelyek segítségével növeljük Oldalainkon a felhasználói élményt. Emellett a sütiket a reklámkampányok hatékonyságának mérésére is használjuk, valamint annak korlátozására, hogy hányszor jelenjen meg a Felhasználó számára egy hirdetés, emlékezzen a rendszer arra, hogy már járt egy weboldalon, és az érdeklődési körének megfelelő reklámokat jelenítsen meg számára.

  Kapcsolódó Oldalainkon részletes információk találhatók a sütikről, az Oldalon való felhasználásukról, kikapcsolásukról vagy a használatukhoz kapcsolódó beállításokról, valamint arról, hogy a Felhasználó Eszközén mely sütik vannak beállítva.

^ Vissza az elejére

További információk

 1. Szívesen nyújtunk további tájékoztatást a személyes adatok védelméről és felhasználásáról. Kérjük, írj az Ügyfélszolgálatnak. Az adatvédelemről további hasznos információkat tudhatsz meg a Man-szigeti Adatvédelmi Biztos és/vagy az Adatvédelmi Biztos Hivatalának (Málta) oldalán.

^ Vissza az elejére

Az Adatvédelmi Szabályzat legutóbb frissítve: 2018. november 29.