PS Live logoPS Live logo

Piniginių žaidimų taisyklės

Privatūs žaidimai nesiūlomi.

Jei nenurodyta kitaip, taikomos PokerStars Live turnyrų taisyklės.

Nuobaudos ir žaidėjų etiketas

Žaidėjai privalo nuolat paisyti deramo elgesio taisyklių. Be to, bus reikalaujama laikytis įprasto pokerio žaidimo etiketo. PokerStars Live darbuotojai savo nuožiūra gali skirti nuobaudas – pradedant žodiniu įspėjimu ir baigiant pašalinimu iš visų PokerStars Live varžybų bei PokerStars Live vykdomų piniginių žaidimų.

 1. Informacijos atskleidimas: žaidėjai privalo nuolat saugoti kitus turnyro dalyvius. Todėl ir žaidžiant padalinimą, ir kitu metu žaidėjams draudžiama:
  1. Atskleisti informaciją apie žaidime dar naudojamas arba nusimestas rankas.
  2. Dalintis patarimais arba kritikuoti žaidimą, kol žaidėjo ėjimas nėra baigtas.
  3. Spėlioti, kokios kortos galėtų būti neatverstoje rankoje.
  4. Diskutuoti apie padalinimus arba strategijas su žiūrovais.
  5. Prašyti arba gauti konsultacijas iš pašalinių šaltinių.
  6. Galios taisyklė "viena ranka – vienas žaidėjas".
 2. Kortų demonstravimas ir išmetimas: žaidėjai, kurie parodo savo kortas jau nusimetusiam žaidėjui, o tada nusimeta ir patys, gali būti nubausti. Tai pastebėję dalintojai turi atidėti šias kortas atskirai (neleisti pakliūti į išmestų kortų krūvą) ir parodyti jas visiems stalo žaidėjams, kai padalinimas pasibaigia. Pakartotinai taip pasielgę žaidėjai bus baudžiami.
 3. Sąmokslas: pokeris yra individualus žaidimas. Silpnas žaidimas, tyčinis žetonų pralošimas ir t. t. bus draudžiami, ir už šiuos veiksmus gali būti taikomos nuobaudos.
 4. Etiketo pažeidimai: už pasikartojančius etiketo pažeidimus darbuotojai skirs atitinkamas nuobaudas. Tokių pažeidimų pavyzdžiai yra (tačiau jais neapsiribojama): bereikalingas kitų žaidėjų kortų ar žetonų lietimas, žaidimo gaišinimas, pakartotinis bandymas atlikti veiksmą be eilės, žetonų mėtymas, tyčinis žetonų pastūmimas į dalintojui nepasiekiamą vietą arba bereikalingas plepėjimas. Be to, gali būti baudžiama ir už pernelyg užsitęsusią teatralizuotą reakciją į laimėjimą, demonstruojant netinkamą elgesį, fizinius veiksmus, gestus arba kitokius veiksmus. Tokiais pažeidimais taip pat laikomas kitų žaidėjų įžeidinėjimas dėl jų žaidimo stiliaus ir (arba) žaidėjų plūdimas už tai, kaip jie žaidė ar žaidžia.
 5. Nešvanki kalba: kitų žaidėjų, PokerStars Live darbuotojų, kazino personalo ar kitų darbuotojų įžeidinėjimas nebus toleruojamas. Už nešvankybes, nepadorią ar įžeidžiančią kalbą bet kurio žaidėjo arba personalo nario atžvilgiu gali būti taikomos nuobaudos. Už pasikartojančią niekam konkrečiai neadresuotą nešvankią, nepadorią ar įžeidžiančią kalbą taip pat gali būti taikomos nuobaudos.
 6. Visų žaidimų ir turnyrų metu bei visose žaidimui skirtose salėse žaidėjai privalo elgtis mandagiai ir civilizuotai. Bet kuris asmuo, tapęs netinkamo elgesio su kitu asmeniu liudininku, turėtų nedelsdamas kreiptis į personalą. Tokiu laikomas ir atvejis (bet vien juo neapsiribojama), kai žaidėjo asmeninė higiena ar sveikatos būklė kelia pavojų kitiems prie stalo sėdintiems žaidėjams. Sprendimą dėl to, ar asmens higiena arba sveikatos būklė kelia grėsmę kitiems žaidėjams, priims darbuotojai, kurie gali savo nuožiūra taikyti sankcijas žaidėjui, atsisakančiam pakeisti esamą situaciją PokerStars Live priimtinu būdu.
 7. Bet kuriam žaidėjui, kuris tyčia lankstys, plėšys arba gadins kortas, jos bus iš karto nustotos dalinti. Jei žaidėjas mano, kad kortos jam buvo dalinamos nesąžiningai, tai turi būti aiškinamasi su aptarnaujančiu personalu iš karto.
 8. Telefonas: žaidėjams draudžiama kalbėti telefonu prie stalo, nepriklausomai nuo to, dalyvauja jie padalinime ar ne. Norėdami pasikalbėti telefonu, jie turi pasitraukti toliau nuo stalo.
 9. Telefonai, planšetiniai ir nešiojami kompiuteriai: žaidėjai gali naudotis šiais įrenginiais prie stalo, tačiau tik tada, kai nedalyvauja padalinime.  Sėdint prie stalo nešiojami kompiuteriai negali būti prijungti prie išorinio maitinimo šaltinio.
 10. Periscope, Twitch ir t. t.: žaidimo metu draudžiama naudoti programėles arba bet kokio kito tipo priemones, skirtas turnyrui transliuoti.
 11. PokerStars Live darbuotojai ir kazino personalas gali skirti nuobaudą už bet kokį veiksmą, kuris PokerStars Live darbuotojų ir kazino personalo nuožiūra prieštarauja oficialioms taisyklėms arba yra nesuderinamas su tuo, kas naudingiausia žaidimui.
 12. Jei po drausminės nuobaudos žaidėjui bus leista grįžti į žaidimą, jis negaus kompensacijos už jokias negautas išmokas ar praleistus privalomus statymus; tam žaidimui bus taikomos įprastos praleistų privalomų statymų taisyklės.
 13. PokerStars Live pasilieka teisę bet kuriuo metu atsisakyti bet kuriam žaidėjui teikti lošimų paslaugas.
 14. PokerStars Live pasilieka teisę atsisakyti parduoti alkoholinius gėrimus.
 15. PokerStars Live neatsako už žaidėjo arba dalintojo klaidas skaičiuojant pinigus.
 16. Atsakomybė nėra perduodama. PokerStars Live neprisiims atsakomybės už vagystės arba stichinių nelaimių atvejais prarastus žetonus, pinigus ar asmeninį turtą.
 17. PokerStars Live neatsako už savo klientų elgesį ar jo pasekmes.

Bendrosios kazino taisyklės

 1. Visiems žaidėjams, norintiems užsiregistruoti bet kuriame piniginiame žaidime, gali tekti užregistruoti PokerStars Live paskyrą. Išsamesnė informacija bus pateikta atvykus į žaidimo vietą.
 2. Žaidėjai gali palikti žaidimą bet kuriuo metu ir atlikti statymus bet kokiu pasirinktu būdu, jei tai nepažeidžia žaidimo taisyklių.
 3. Jei žaidėjas pasitrauks nuo stalo ir negrįš ilgiau nei 30 minučių (arba jo pasitraukimo metu stalas bus uždarytas), ir bus susidariusi laukiančiųjų patekti į žaidimą eilė, jo žetonai bus pašalinti iš žaidimo bei saugomi aptarnaujančio personalo.  Žetonus suskaičiuos aptarnaujantis darbuotojas kartu su dar vienu personalo nariu. Jie patvirtins žetonų skaičių savo parašais ir atiduos juos saugoti.
 4. Sprendimų priėmimo procedūros:
  1. PokerStars Live vadovybė pasilieka teisę priimti sprendimus, kurie būtų naudingiausi žaidimui ir sąžiningi visų žaidėjų atžvilgiu, net jei techninis taisyklių aiškinimas reikalautų priešingo sprendimo.
  2. Visais aptarnaujančio darbuotojo priimtais sprendimais siekiama užtikrinti žaidimo sąžiningumą ir jie yra galutiniai.
  3. Jei žaidimo metu pažeidžiamos jo taisyklės, būtina nedelsiant apie tai pranešti aptarnaujančiam personalui. Bet kokie skundai turi būti išsakyti iki kortų kaladės maišymo kitam padalinimui.
 5. Žaidėjai visą laiką yra atsakingi už savo kortų apsaugą. Ją galima užtikrinti ant kortų laikant padėjus žetoną, kortų saugą arba uždengus jas rankomis. Dalintojas gali pamanyti, kad bet kuri neapsaugota, be priežiūros palikta arba atskirai nuo kitų padėta (išmesta) korta yra nusimesta. Tas pats galioja, net jei kortos yra atverstos bei nepriklauso nuo to, ar tuo metu iš žaidėjo yra laukiama veiksmo. Žaidėjai, kurie nesiims reikiamų priemonių, kad apsaugotų savo kortas, neturės teisės pretenduoti į žalos atlyginimą, jei jų kortas pašalins dalintojas. Jei yra abejojama dėl to, kurios kortos priklauso rankai, o neapsaugotos kortos liečiasi su išmestomis kortomis, ranka gali būti palaikyta "mirusia". Prireikus dalintojai gali padėti nustatyti, kurios kortos priklauso rankai, tačiau už kortų apsaugą vis tiek lieka atsakingi žaidėjai.
 6. Padalinimo metu žaidėjai gali kalbėti tik anglų kalba. Jei aktyvus žaidėjas žaidimo metu kalba bet kuria kita kalba, jo kortos gali būti atverstos ir parodytos visiems. Jei padalinime nedalyvaujantis žaidėjas kalba kita nei anglų kalba, aptarnaujantis darbuotojas gali skirti jam nuobaudą.
 7. Žaidėjai neturėtų mesti žetonų į banką taip, kad jame esantys žetonai išsisklaidytų ir, apskritai, neturėtų atlikti jokių su žaidimu susijusių veiksmų siekdami užmaskuoti tikruosius savo ketinimus.
 8. Susitarimai nėra leidžiami ir už juos gali būti skiriamos nuobaudos.
  1. Susitarimais laikomos banko dalybos, "pinigų susigrąžinimas" arba kiti veiksmai, susiję su pinigais, patenkančiais į banką arba laimėtais konkretaus padalinimo metu.
 9. Tam tikrose situacijose žaidėjams leidžiama dalintis privalomus statymus.
 10. "Kiškių medžioklė" (Rabbit Hunting). Tais atvejais, kai padalinimas bus baigtas žaisti iki paskutinės kortos padalinimo, korta, kuri būtų buvusi atversta, jokiomis aplinkybėmis nebus parodyta žaidėjams. Kortų, kurios būtų buvusios padalintos, parodymas vadinamas "kiškių medžiokle" ir yra draudžiamas.
 11. Žaidimas vietoj kito žaidėjo leidžiamas, jeigu:
  1. Žaidėjas, norintis žaisti vietoj kito žaidėjo, yra pirmas laukiančiųjų sąraše.
  2. Žaidėjui, vietoj kurio žaidžiama, yra likę iki valandos laiko sugrįžti į žaidimą, kitaip jo žetonai bus pašalinti, o jo vieta atiteks pirmam žaidėjui iš laukiančiųjų sąrašo.
 12. Niekas negali žaisti su kito žaidėjo žetonais.
 13. Žaidėjams neleidžiama užleisti savo vietos kitiems be išankstinio aptarnaujančio darbuotojo sutikimo.
 14. PokerStars Live taiko šias stalo statymų taisykles:
  1. Žaidime bus naudojami tik padalinimo pradžioje ant stalo esantys žetonai arba pinigai, išskyrus atvejus, nurodytus 31.c taisyklėje.
  2. Visi žetonai ir pinigai, išskyrus skirtus susimokėti už kazino produktus ir paslaugas, turi likti ant stalo, kol žaidėjas baigia žaidimą. Žaidėjai negali patys persinešti žetonų, išskyrus skirtus ante statymui stud žaidimuose arba vieną "laimingą žetoną" (mažiausio žaidime naudoto nominalo) visuose kituose žaidimuose.
  3. Žetonai, kuriuos iš kasos perneša kazino darbuotojas, yra laikomi naudojamais žaidime, jei kazino yra davęs tam sutikimą ir apie tai yra informuoti kiti žaidėjai. Jei žaidėjas perleidžia žetonus žaidėjui, kuris laukia savo užsakytų žetonų, perleista suma bus naudojama žaidime ir išskaičiuota iš atneštų žetonų.
  4. Žetonus perkantis žaidėjas turi deklaruoti jų vertę. Jei žaidėjas paprašo kortų ir pažiūri į jas nenurodęs sumos, iš kurios ketina žaisti, jis / ji negali žaisti iš didesnės sumos nei mažiausia to žaidimo įpirka.
 15. Jeigu banko padalijimo atveju liks vienas žetonas, stambių nominalų žetonai bus pakeisti į žaidime naudojamo mažiausio nominalo žetonus. Jei vis tiek žetonų nebus galima padalyti po lygiai, žetonas atiteks:
  1. Hold’em ir Omaha žaidimuose – žaidėjui, sėdinčiam arčiausiai ženkliuko pagal laikrodžio rodyklę.
  2. Stud žaidimuose – aukščiausią kortą turinčiam žaidėjui. Lygiųjų atveju atsižvelgiama į spalvos reitingą (pikai, čirvai, būgnai, kryžiai).
  3. Hi/Low žaidimuose – žaidėjui, sudariusiam aukštą ranką.
 16. Kai žaidėjai trauks kortas (dėl ženkliuko naujuose žaidimuose, dėl galimybės užimti laisvas vietas po pertraukos ir t. t.), ir kelių žaidėjų kortos bus vienodos pagal rangą, laimėtojas bus išaiškintas pagal spalvos reitingą: pikai, čirvai, būgnai, kryžiai.
 17. Iš laukiančiųjų sąrašo pakviestas žaidėjas turi prisistatyti per penkias minutes, kitaip laisva vieta bus atiduota kitam žaidėjui iš eilės, o nepasirodęs žaidėjas atsidurs sąrašo gale.

Žaidimo taisyklės – įpirka

 1. Naujas žaidėjas turi sumokėti visą konkretaus žaidimo įpirkos sumą, kuri dažniausiai yra lygi 50 didžiųjų privalomų statymų.
 2. Prie stalo jau sėdinčiam žaidėjui leidžiama viena pakartotinė įpirka (re-buy), lygi pusei visos įpirkos sumos.
 3. Jei jau prasidėjusio žaidimo limitas padidinamas, o kartu padidėja ir įpirka, esami žaidėjai atleidžiami nuo šios prievolės; jie gali žaisti su tuo metu ant stalo turimais žetonais. Šiam žaidimui pasibaigus, padidinta įpirka galioja visiems žaidėjams.
 4. Žaidėjas, kuris yra priverstinai perkeliamas į kitą to paties limito žaidimą, gali ir toliau žaisti iš tos pačios pinigų sumos, net jeigu ji yra mažesnė nei mažiausia to žaidimo įpirka. Žaidėjas, kuris savanoriškai keičia žaidimus ar ateina iš nutrūkusio žaidimo, privalo sumokėti bent mažiausią nustatytą įpirkos sumą.

Žaidimo taisyklės – privalomi statymai

 1. Nauji žaidėjai privalo atlikti didįjį privalomą statymą prieš tai, kai jiems padalinamos kortos. Jie gali atlikti statymą iš bet kurios pozicijos, palaukti didžiojo privalomo statymo, nusipirkti ženkliuką arba atlikti neprivalomą išankstinį statymą (straddle). Jeigu eilė atlikti privalomus statymus jau bus praėjusi, žaidėjai bus pažymėti kaip praleidę privalomus statymus ir privalės laukti didžiojo privalomo statymo, atlikti abu privalomus statymus arba pirkti ženkliuką.
 2. Žaidėjai gali "nusipirkti ženkliuką". Naujas žaidėjas arba žaidėjas, praleidęs privalomus statymus, gali pradėti žaidimą iš mažojo privalomo statymo pozicijos, jei atlieka abu privalomus statymus. Didžiojo privalomo statymo suma naudojama žaidime. To padalinimo metu dalintojo ženkliukas yra šiam žaidėjui iš dešinės, ir kiti žaidėjai neatlieka privalomų statymų. Per kitą padalinimą "ženkliuką nusipirkęs" žaidėjas gauna dalintojo ženkliuką, o privalomi statymai atliekami įprasta tvarka.
 3. Visi privalomi statymai yra "gyvi". Pinigai naudojami žaidime, o privalomus statymus atliekantys žaidėjai turi galimybę kelti iki flopo (nebent yra pasiekta statymų riba).
 4. Žaidėjai gali atlikti neprivalomą išankstinį statymą (straddle), kai jie yra per vieną poziciją į kairę nuo didžiojo privalomo statymo. Neprivalomi išankstiniai statymai prilygsta dvigubam didžiajam privalomam statymui ir yra "gyvi". Vieno padalinimo metu leidžiama atlikti tik vieną neprivalomą išankstinį statymą.
 5. Žaidėjas, kuris praleido abu privalomus statymus, privalo statyti jiems abiems lygią sumą. Didįjį privalomą statymą viršijanti suma tampa "negyvais" pinigais ir neįeina į statymą. Praleisto mažojo privalomo statymo suma bus laikoma "negyvais pinigais". Vienintelė išimtis, jei žaidėjas pasirenka pradėti žaidimą neprivalomu išankstiniu statymu (straddle). Tokiu atveju mažasis privalomas statymas nereikalaujamas.  Pirkti ženkliuką leidžiama.
 6. Privalomų statymų praleidimas per pirmąjį naujo žaidimo raundą niekuo nesiskiria nuo privalomų statymų praleidimo jau vykstančiame žaidime.
 7. "Run it Twice" (antros bendrų kortų lentos) funkcija leidžiama prie visų stalų, jei visi susiję žaidėjai su tuo sutinka.
  1. Jei Run it Twice funkcija nori pasinaudoti tik šalutinio banko dalybose dalyvaujantys žaidėjai, jie gali tai padaryti, tačiau pretenduos tik į šalutinį banką (pagrindinio banko laimėtojas visada bus nustatomas pagal pirmos bendrų kortų lentos rezultatus).

Vietos ir stalo keitimas

 1. Visuose naujuose žaidimuose dalintojo ženkliuko savininkas bus išaiškintas burtų keliu (traukiant kortas).
 2. Prasidėjus naujam žaidimui, pirma bus sodinami laukiančiųjų sąraše esantys žaidėjai. Vietas aplink stalą žaidėjai gali užimti pagal principą "pirmas atėjęs pirmas aptarnaujamas".
 3. Vietos keitimas žaidžiant:
  1. Kad žaidėjui, kuris nutolsta nuo privalomų statymų (pagal laikrodžio rodyklę), būtų vėl padalinta, jis turi laukti tiek padalinimų, kiek pozicijų jį nuo šių statymų skiria, arba atlikti didįjį privalomą statymą.
  2. Žaidėjas, kuris žaidžia padalinimą iš dalintojo ženkliuko pozicijos, o paskui pakeičia vietą (deals off), gali judėti ir laukti, kol privalomi statymai "praeis" jo naujai užimtą vietą, ir grįžti į žaidimą už ženkliuko neatlikdamas privalomų statymų.
  3. Jei vietą pakeičia privalomus statymus praleidęs žaidėjas, jis privalo atlikti abu privalomus statymus arba laukti didžiojo privalomo statymo pozicijos.
  4. Jei du žaidėjai susitaria apsikeisti vietomis, jiems abiems taikomos 48.a, 48.b ir 48.c taisyklės.
  5. Jei į laisvą vietą pretenduos daugiau nei vienas žaidėjas ir jie negebės susitarti tarpusavyje, pirmenybė bus teikiama tam, kas žaidime bus išbuvęs ilgiausiai. Jei to nebus įmanoma nustatyti, pirmenybė bus teikiama pirmam to paprašiusiam. Jei to nebus įmanoma nustatyti, žaidėjai trauks kortas.
  6. Kai vieta taps laisva žaidime su laukiančiųjų sąrašu, aptarnaujantis darbuotojas paklaus prie stalo sėdinčių žaidėjų, ar kuris nors iš jų nori šios vietos, o tik tada siūlys ją naujam žaidėjui. Kai naujo žaidėjo žetonai padedami ant stalo, jis nebegali būti verčiamas persėsti į kitą vietą.
 4. Žaidimą keičiantis žaidėjas turi turėti visą to žaidimo įpirkos sumą, išskyrus atvejį, kai jis / ji yra atėjęs (-usi) iš nutrūkusio žaidimo ir negali gauti vietos to paties limito žaidime. Norint patekti į žaidimą su mažesne nei nustatyta įpirka, žaidimo limitas turi būti lygus arba mažesnis nei nutrūkusio žaidimo.
 5. Jei žaidėjas dėl bet kokios priežasties yra priverstas pakeisti stalą, jo nereikalaujama atlikti privalomus statymus ir leidžiama palaukti, kol pro jį "praeis" dalintojo ženkliukas.
 6. Žaidimą nutraukę ir į jį per mažiau nei tris valandas grįžę žaidėjai privalo turėti bent tokią pat sumą, kokią turėdami paliko žaidimą, tačiau ne mažesnę nei mažiausia įpirka.
 7. Laikantis sąžiningumo visų žaidėjų atžvilgiu principo, jei per trumpą žaidimą (mažiau nei penkių žaidėjų) žaidėjas pareiškia norą užimti vietą kitame žaidime, aptarnaujantis darbuotojas gali pasiūlyti visiems stalo žaidėjams traukti kortas dėl galimybės užimti laisvą (-as) vietą (-as).
 8. Vienam iš penkių arba mažiau žaidėjų, dėl kurio atsisakymo atlikti ante arba privalomus statymus žaidimas nutrūksta, nebus leidžiama traukti kortos dėl galimybės užimti vietą kitame žaidime.
 9. Trečias pasitraukęs (Third Man Walking) – tai bet kuris žaidėjas, paliekantis savo vietą piniginiame žaidime po to, kai nuo stalo pasitraukė kiti du žaidėjai. Šis žaidėjas turės grįžti į savo vietą per vieną statymų raundą, priešingu atveju (jei eilėje bus laukiančiųjų) jis jos neteks.
 10. Kai žaidimas nutrūks ir:
  1. nepakaks laisvų vietų kituose to paties limito žaidimuose, kad tilptų visi žaidėjai, jie trauks kortas dėl galimybės užimti laisvą (-as) vietą (-as). Aptarnaujantis darbuotojas trauks kortas už nedalyvaujančius žaidėjus, kurie neturės praleistų privalomų statymų arba "hold" ženkliukų.
  2. pakaks laisvų vietų kituose to paties limito žaidimuose, kad tilptų visi žaidėjai, visi nutrūkusio žaidimo žaidėjų sukaupti praleistų statymų ženkliukai bus perkelti į naują žaidimą.
 11. Visi stalo keitimai turi būti iš anksto patvirtinti aptarnaujančio darbuotojo.
 12. Stalo ir žaidimo keitimai privalo būti atlikti nedelsiant. Tai reiškia, kad žaidėjai nežaidžia iki didžiojo privalomo statymo likusių padalinimų. Žaidėjai, kurie užima privalomų statymų pozicijas, gali baigti žaidimą iš privalomų statymų ir ženkliuko pozicijų.

Pertraukos

Kadangi žaidėjai gali palikti žaidimą bet kuriuo metu, visiems žaidėjams bus naudingiausia, jei pertrauką darantiems žaidėjams galios specialios sąlygos. Jos yra tokios:

 1. Žaidėjas gali daryti iki 30 min. pertrauką. Jei žaidėjas negrįš ilgiau, žaidime, kuriame visos vietos užimtos ir yra laukiančiųjų sąrašas, jo žetonai bus iš karto pašalinti. Žaidimuose, kuriuose yra laisvų vietų, negrįžusio žaidėjo žetonai gali būti pašalinti, jei kitas stalo žaidėjas pareikalauja negrįžusio žaidėjo vietos arba jei žaidimo stalas užpildomas.
 2. Pakartotinai palikus žaidimą, žaidėjo žetonai gali būti pašalinti ir nepraėjus anksčiau nurodytam laikotarpiui.
 3. PokerStars Live piniginiuose žaidimuose taikoma "third man walking" (trečio pasitraukusio) taisyklė. Jei du žaidėjai jau yra palikę stalą, trečiasis pasitraukęs žaidėjas turės grįžti per vieną statymų raundą, priešingu atveju rizikuos būti pašalintas ir pakeistas kitu žaidėju iš laukiančiųjų sąrašo. Dalintojams yra nurodyta pranešti žaidėjams ir aptarnaujančiam personalui apie trečio žaidėjo pasitraukimą.