Pokerio turnyrų taisyklės

PokerStars Live turnyrai vykdomi pagal Pokerio turnyrų direktorių asociacijos (Poker Tournament Directors Association (TDA)) taisykles ir rekomendacijas. Visas TDA taisykles galite perskaityti čia.

Atsiradus neatitikimų tarp šioje interneto svetainėje paskelbtų taisyklių versijų (nepriklausomai nuo teksto kalbos), viršesnėmis bus laikomos TDA taisyklės.

Atminkite: nuokrypis nuo dabartinių TDA taisyklių arba jų papildymas žemiau yra paryškintas (ryškesniu šriftu). Perskaitykite atidžiai.

 

Skyrius: susodinimo tvarka, stalų išformavimas ir balansavimas

 • Taisyklė: teisingas susodinimas atsitiktine tvarka

Vietos turnyruose ir satelituose bus skiriamos atsitiktine tvarka. Žaidėjas, pradėjęs žaidimą neteisingoje vietoje su teisinga žetonų krūva, bus perkeltas į teisingą vietą su visa tuo metu turima žetonų krūva. Kai taikytina, žaidėjo, kuriam bus paskirtas stalas ir vieta, žetonus žaidime bus leista naudoti tik tada, kai bus parduotos visos to paties numerio vietos prie kitų stalų.

Pavyzdžiui, jei žaidėjui bus paskirtas 4-as stalas / 8-a vieta, tik tada, kai bus parduotos visos vietos nr. 8, visas šias vietas užimančių turnyro žaidėjų žetonai bus pradėti naudoti žaidime. 

 • Taisyklė: žaidėjų skaičius prie finalinio stalo

Per 10 žaidėjų varžybas prie finalinio stalo gali sėdėti 10 žaidėjų, per 9 ir 8 žaidėjų varžybas – 9 žaidėjai, o per 7 ir 6 žaidėjų varžybas – 7 žaidėjai. Prie finalinio stalo negali sėdėti daugiau nei 10 žaidėjų. Ši taisyklė netaikoma per heads-up (dvikovos) varžybas.

 

Atminkite: šios taisyklės taikomos tik PokerStars Live varžybose. Perskaitykite atidžiai.

Skyrius: įspėjimai, nuobaudos ir diskvalifikacija

A. Tarp drausminių priemonių yra žodiniai įspėjimai, vieno ar daugiau "praleistų padalinimų" arba "praleistų raundų" nuobaudos, eliminavimas, diskvalifikacija ir pašalinimas iš visų PokerStars Live varžybų. Praleidžiamų raundų atveju pažeidėjas praleis padalinimų skaičių, lygų nuobaudos skyrimo metu prie stalo sėdinčių žaidėjų (įskaitant jį patį) skaičiui, padaugintam iš nuobaudos raundų skaičiaus. Už pakartotinius pažeidimus gali būti skiriamos griežtesnės nuobaudos, tačiau jos gali nebūtinai būti skiriamos eilės tvarka pagal griežtumą. Žaidėjai turėtų žinoti, kad už visus veiksmus, už kuriuos baudžiama, jie gali sulaukti bet kurios iš išvardytų nuobaudų, net jei tai bus pirmas jų nusižengimas. Žaidėjai, kurie yra pasitraukę nuo stalo arba yra nubausti, gali būti pašalinti iš turnyro "ante" arba privalomais statymais.

B. Nuobauda gali būti paskirta už etiketo normų pažeidimus (taisyklė nr. 70), kortų demonstravimą, kol laukiama veiksmo, kortų mėtymą, taisyklės "viena ranka – vienas žaidėjas" pažeidimą ar panašius incidentus. Nuobaudos bus skiriamos už silpną žaidimą, įžeidinėjimą, nederamą elgesį arba sukčiavimą. Stipriausios įmanomos rankos tikrinimas, kai žaidėjas riverio raunde turi atlikti veiksmą paskutinis, nėra automatiškai laikomas silpno žaidimo taisyklės pažeidimu. Tokiais atvejais sprendimą priima turnyro direktorius.

C. Nubausti žaidėjai privalo pasitraukti nuo stalo. Kortos dalinamos jų vietoms, už juos atliekami privalomi ir "ante" statymai, jų rankos po pradinio dalinimo pašalinamos, ir jei stud žaidime padalinama "bring-in" korta, jie privalo atlikti "bring-in" statymą.

D. Eliminuoto žaidėjo žetonai bus pašalinti iš žaidimo, ir jis galės gauti prizinius pinigus. Diskvalifikuoto žaidėjo žetonai bus pašalinti iš žaidimo, ir jis negalės gauti prizinių pinigų.

E. Turnyro nuosavybė: PokerStars Live turnyro žetonai neturi piniginės vertės ir yra išimtinai PokerStars Live varžybų nuosavybė, todėl negali būti išnešti už atitinkamų varžybų arba turnyro salės (-ių) ribų. Žaidėjams, kurie bandys persinešti žetonus iš vienų varžybų į kitas arba perduoti kitam žaidėjui, gali grėsti nuobaudos, įskaitant diskvalifikaciją arba pašalinimą iš visų PokerStars Live gyvai vykdomų varžybų.

F. Bet kuris asmuo, tapęs netinkamo elgesio su kitu asmeniu liudininku, turėtų nedelsdamas kreiptis į turnyrą aptarnaujančius darbuotojus. Tokiu laikomas ir atvejis (bet vien juo neapsiribojama), kai žaidėjo asmeninė higiena ar sveikatos būklė kelia pavojų kitiems prie stalo sėdintiems žaidėjams. Sprendimą dėl to, ar asmens higiena arba sveikatos būklė kelia grėsmę kitiems žaidėjams, priims turnyrą aptarnaujantys darbuotojai, kurie gali savo nuožiūra taikyti sankcijas žaidėjui, atsisakančiam pakeisti esamą situaciją PokerStars Live komandai priimtinu būdu.

G. Per televiziją rodomi stalai ir užverstos kortos: žaidėjai, dalyvaujantys turnyre, kuris yra transliuojamas internetu arba per televiziją, privalo bendradarbiauti su filmavimo komanda. Tai apima ir savo užverstų kortų parodymą specialiai prie stalo sumontuotai kortas filmuojančiai kamerai. Už atsisakymą tai daryti žaidėjai gali būti baudžiami.

  2. PokerStars Live varžybos: papildoma informacija

  1. 1. Elektroniniai įrenginiai ir bendravimas – papildomos rekomendacijos

   Siekiant išvengti abejonių, terminu "elektroninis įrenginys" vadinami toliau išvardyti žinomi ir nežinomi įrenginiai, tačiau jais neapsiribojama. Elektroninius įrenginius draudžiama laikyti ant žaidimui skirto paviršiaus, įskaitant bet kurią pokerio stalo dalį. Žaidėjams leidžiama pasidėti daiktus prie žiūrovus nuo žaidėjų skiriančios užtvaros.

    1. Telefonai, planšetiniai ir nešiojami kompiuteriai: žaidėjai gali naudotis šiais įrenginiais (išskyrus jų naudojimą telefoniniams skambučiams) prie stalo, tačiau tik tada, kai nedalyvauja padalinime. 
    2. Periscope, Twitch ir t. t.: žaidimo metu draudžiama naudoti programėles arba bet kokio kito tipo priemones, skirtas turnyrui transliuoti.
    3. Prie specialių per televiziją rodomų stalų ir pagrindinių varžybų finalinių stalų draudžiama naudotis bet kokiais elektroniniais įrenginiais.

   2. Prizų dalybos (susitarimai)

   Tartis bus leidžiama visose varžybų vietose, kuriose tai neprieštarauja vietos lošimo taisyklėms. Apie visus susitarimus bus pranešta žiniasklaidai.

   3. Teisė atšaukti bet kurias varžybas arba turnyrą

   PokerStars Live komanda kartu su organizuojančiu kazino, kuriame varžybos bus vykdomos, pasilieka teisę savo nuožiūra atšaukti arba pakeisti bet kurias varžybas arba turnyrą.

   4. Teisė atšaukti turnyrą (minimalus žaidėjų skaičius)

   PokerStars Live komanda kartu su organizuojančiu kazino, kuriame varžybos bus vykdomos, pasilieka teisę atšaukti bet kurį turnyrą, jei jo pradžioje dalyvių skaičius yra mažesnis nei 10.

   5. Teisė atšaukti garantuotą prizinį fondą

   PokerStars Live komanda kartu su organizuojančiu kazino, kuriame varžybos bus vykdomos, pasilieka teisę atšaukti bet kurį garantuotą prizinį fondą, jei žaidėjų dalyvavimą turnyre paveikia veiksmai, įvykiai, neveikimas ar nelaimingi atsitikimai, kurių PokerStars Live komanda negali kontroliuoti, pvz., Dievo veiksmai, įskaitant, bet neapsiribojant gaisru, potvyniu, žemės drebėjimu, audra ar kita stichine nelaime; karas, karo grėsmė arba rengimasis karui, teroristinis išpuolis, pilietinis karas, pilietinis perversmas arba riaušės; savanoriškas arba privalomas bet kokio įstatymo laikymasis (įskaitant reikalingos licencijos ar sutikimo nesuteikimą arba įstatymo ar įstatymo aiškinimo pasikeitimą); gaisras, sprogimas ar atsitiktinė žala; nepalankios oro sąlygos (pvz., 8 arba aukštesnis įspėjimo apie taifūną signalas). 

   6. Susitarimai televizoriaus ekrane rodomuose finaliniuose staluose

   Žaidėjams paprašius sustabdyti laiką, kad galėtų aptarti susitarimą prie finalinio stalo, TV transliacijoje bus padaryta trumpa pertrauka, kurios metu turnyro direktorius užtikrins, kad visa reikalinga informacija – žaidėjų vardai, pavardės, reklamuoti išmokėjimai, turimas žetonų kiekis bei visa kita – yra suderinta, nepriklausomas žetonų modelis (independent chip model (ICM)) bei žetonų padalinimo (chip chop (CC)) skaičiai paskaičiuoti. Po to visa informacija bus aiškiai atspausdinta ir pateikta. 

   Po šios informacijos pateikimo:

   1. Bet koks susitarimas turi būti priimtas prie finalinio stalo ir filmuojamas.
   2. Žaidėjai negali palikti finalinio stalo erdvės, bet gali pasikviesti vieną asmenį pagalbai ARBA telefonu susisiekti su vienu asmeniu, kuris jam padėtų. 
   3. 10 % nuo likusio prizinio fondo, prieš priimant susitarimą, turi būti palikta žaidimui.
   4. Informacijos priemonės – įskaitant esančias varžybų vietoje bei tas, kurios informuoja apie jas – išsamiai informuos apie bet kokį įvykusį susitarimą.
   5. Žaidėjams bus duota daugiausiai 10 minučių aptarti susitarimą ir priimti sprendimą. Jei po 10 minučių žaidėjai nesusitars, turnyro laikrodis bus paleistas ir žaidėjai atnaujins žaidimą.

  DUK apie PokerStars Live varžybas

  DUK apie PokerStars Live varžybas

  Turite klausimų apie mūsų varžybas? Atsakymus rasite paspaudę čia.

  Atsisiųskite ir įveikite atranką

  Atsisiųskite ir įveikite atranką

  Norite dalyvauti PokerStars Live varžybose? Atsisiųskite PokerStars arba Full Tilt programą ir įveikite atranką jau dabar.