Naudas spēļu noteikumi

1. Sodi un spēlētāju etiķete

Spēlētājiem ir jāuzvedas pieklājīgi. Spēlējot ir jāievēro vispārpieņemtā pokera etiķete. PokerStars Live darbinieki pēc saviem ieskatiem spēlētājus var sodīt - sākot ar mutiska aizrādījuma izteikšanu, līdz pat izslēgšanai no visiem PokerStars Live klātienes turnīriem un PokerStars Live naudas spēlēm.

 1. Informācijas atklāšana - spēlētāju pienākums ir aizsargāt pārējos spēlētājus. Neatkarīgi no tā, vai spēlētājs piedalās vai nepiedalās izspēlē, viņš nedrīkst:

  1. Atklāt savas kārtis (arī atmestās).
  2. Dot padomus vai kritizēt gājienus pirms izspēles beigām.
  3. Nosaukt kombināciju pirms tās atklāšanas izspēles beigās.
  4. Apspriest izspēles vai stratēģiju ar skatītājiem.
  5. Lūgt vai saņemt konsultācijas no citiem.
  6. Spēles lēmumi katram spēlētājam ir jāpieņem pašam, bez citu personu palīdzības.
 2. Kāršu atklāšana un neatklāšana – ja spēlētājs pirms savu kāršu atmešanas atklāj tās citam spēlētājam (kurš tās jau ir atmetis), viņš var tikt sodīts. Ja dīleris to pamana, viņam šīs kārtis ir jātur atsevišķi un izspēles beigās jāparāda tās visiem spēlētājiem. Spēlētāji, kas to darīs atkārtoti, tiks sodīti.

 3. Neatļauta sadarbošanās – pokers ir individuāla spēle. Apzināti vāja spēlēšana, speciāla žetonu zaudēšana un tamlīdzīgas darbības netiks atļautas, un par tām var saņemt sodu.

 4. Etiķetes pārkāpumi – atkārtotu etiķetes pārkāpumu rezultātā spēlētājs var tikt sodīts. Daži piemēri: citu spēlētāju kāršu vai žetonu aiztikšana bez iemesla, spēles aizkavēšana, atkārtota gājiena veikšana ārpus kārtas, žetonu mešana, tīša žetonu novietošana dīlerim neaizsniedzamā vietā vai pārmērīga runāšana. Turklāt sodīta var tikt arī pārāk teatrāla priecāšanās, nepiemērota uzvedība, darbības un žesti. Par pārkāpumu tiek uzskatīta arī aizskaroša uzvedība attiecībā pret citu spēlētāju spēlēšanas stilu un/vai spēlētāju spēlēšanas veida kritizēšana.

 5. Rupjības – citu spēlētāju, PokerStars Live darbinieku, apkalpojošā un cita personāla aizskaršana netiks paciesta. Rupji, nepieklājīgi vai aizskaroši izteikumi pret citiem spēlētājiem vai darbiniekiem var tikt sodīti. Sodu var saņemt arī par atkārtotām rupjībām un nepieklājīgu vai aizskarošu valodu.

 6. Visiem dalībniekiem spēļu laikā un visās turnīru un spēļu norises telpās ir jāuzvedas pieklājīgi un civilizēti. Spēlētājiem, kuri saskaras ar nepieklājīgu citu spēlētāju uzvedību, par to nekavējoties ir jāziņo darbiniekiem. Tostarp pārējiem spēlētājiem var traucēt spēlētāja personīgās higiēnas vai veselības stāvoklis. To, vai spēlētāja personīgās higiēnas vai veselības stāvoklis traucē pārējiem, izlemj darbinieki, kas pēc saviem ieskatiem var sodīt spēlētāju, ja viņš atsakās novērst situāciju PokerStars Live pieņemamā veidā.

 7. Ikviens spēlētājs, kurš tīšuprāt plēsīs vai bojās kārtis, nekavējoties tiks izslēgts no izspēles. Ja spēlētājs uzskatīs, ka viņš tika izslēgts nepamatoti, viņam uzreiz jāvēršas pie darbiniekiem.

 8. PokerStars Live un/vai darbinieki var sodīt jebkuru darbību, kas (pēc PokerStars Live un/vai darbinieku ieskatiem) ir pretrunā ar noteikumiem vai neatbilst spēles garam.

 9. Ja pēc disciplinārajām sankcijām spēlētājam tiks atļauts atgriezties spēlē, kompensācija par neiegūtiem vinnestiem vai obligātajām likmēm piešķirta netiks. Spēkā būs parastie noteikumi par izlaistajām obligātajām likmēm.

 10. PSLive patur tiesības jebkurā laikā jebkurai personai atteikt izmantot spēlēšanas pakalpojumus.

 11. PSLive patur tiesības atteikties pārdot alkoholiskos dzērienus.

 12. PSLive nebūs atbildīgs par žetonu skaita kļūdām, kas radīsies spēlētāju vai dīleru dēļ.

 13. Atbildību nevar uzņemties kāds cits. Zādzību vai dabas katastrofu gadījumā PokerStars Live nebūs atbildīgs par pazaudētiem žetoniem, naudu vai personīgajām mantām.

 14. PokerStars Live nav atbildīgs par savu klientu rīcību un tās izraisītajām sekām.

2. Vispārējie norises vietas noteikumi

 1. Visiem spēlētājiem, kuri vēlas piedalīties naudas spēlēs, var nākties izveidot PokerStars Live kontu. Papildu informācija būs pieejama uz vietas.

 2. Spēlētāji drīkst atstāt spēli jebkurā laikā un spēles noteikumu ietvaros likt jebkāda veida likmes.

 3. Ja spēlētājs neatradīsies pie galda ilgāk par vienu stundu un uz šo spēli rindā gaidīs spēlētāji (vai arī spēle pie galda tiks pabeigta, kamēr spēlētājs pie tā neatrodas), viņa žetonus no spēles izņems un uzglabās zāles pārzinis. Zāles pārzinis kopā ar vienu no darbiniekiem žetonus saskaitīs, parakstīsies, kā arī noglabās tos.

 4. Lēmumu pieņemšana:

  1. PokerStars Live vadība patur tiesības pieņemt lēmumus, kas nāks par labu spēlei un godīgai attieksmei pret visiem spēlētājiem, pat tad, ja burtiskas noteikumu interpretācijas rezultātā būtu jāpieņem pretējs lēmums.
  2. Visi zāles pārziņa lēmumi tiek pieņemti, ievērojot godīgas spēles principus, un tie ir galīgi.
  3. Ja spēlē notiek pārkāpums, par to uzreiz ir jāziņo darbiniekiem. Jebkuri iebildumi ir jāizsaka pirms kārtis tiek sajauktas nākamajai izspēlei.
 5. Par savu kāršu aizsardzību ir atbildīgi spēlētāji. Šim nolūkam uz kārtīm var novietot žetonu, kāršu aizsargu vai arī savas rokas. Neaizsargātas vai pamestas kārtis dīleris uzskatīs par atmestām. Tas attiecas arī uz atklātajām kārtīm, neatkarīgi no tā, vai spēlētājam ir jāveic gājiens. Tie spēlētāji, kuri nebūs pienācīgi aizsargājuši savas kārtis, nevarēs celt iebildumus, ja dīleris tās paņems. Ja neaizsargātas kārtis nonāks kontaktā ar atmestajām kārtīm un nebūs skaidrības par to, kuras ir spēlētāja personīgās kārtis, tās tiks pasludinātas par atmestām. Ja nepieciešams, dīleris var palīdzēt ar kombinācijas nolasīšanu, tomēr par kāršu aizsardzību atbildīgs joprojām būs spēlētājs.

 6. Izspēles laikā spēlētāji drīkst sarunāties tikai angļu valodā. Ja izspēles laikā tās dalībnieks sarunāsies citā valodā, viņa personīgās kārtis var tikt atklātas visiem pārējiem spēlētājiem. Ja izspēles laikā citā valodā sarunāsies spēlētājs, kurš izspēlē nepiedalās, zāles pārzinis viņu var sodīt.

 7. Spēlētāji nedrīkst savus žetonus mest bankā vai veikt jebkāda veida darbības, kuru mērķis ir slēpt viņa patieso nodomu.

 8. Spēlētāji nedrīkst savstarpēji vienoties par bankas izspēli; viņi par to var tikt sodīti.

  1. Tostarp tas attiecas uz bankas dalīšanu, "naudas paņemšanu atpakaļ" vai cita veida manipulācijām ar bankā iemaksāto vai vinnēto individuālās izspēles naudu.
 9. Ja situācija to atļauj, spēlētāji var vienoties par obligāto likmju sadalīšanu.

 10. Ja izspēle tiek pabeigta pirms pēdējās kārts izdalīšanas, nākamā izdalāmā kārts nekādā gadījumā netiks atklāta. Pēc izspēles beigām nav atļauts turpināt dalīt kārtis, lai uzzinātu, kādas tās būtu, ja izspēle turpinātos.

 11. Spēles galdu uz laiku atstājuša spēlētāja vietu ir atļauts ieņemt tad, ja:

  1. Šo vietu vēlas ieņemt spēlētājs, kurš rindā ir pirmais.
  2. Savu vietu uz laiku atstājušajam spēlētājam spēlē ir jāatgriežas vienas stundas laikā, pretējā gadījumā viņa žetoni tiks noņemti no galda un viņa vietu ieņems nākamais spēlētājs rindā.
 12. Nevienam nav atļauts spēlēt ar cita spēlētāja žetoniem.

 13. Spēlētāji nedrīkst atdot savu vietu citam spēlētājam bez zāles pārziņa atļaujas.

 14. PokerStars Live izmanto šādus "galda likmju" noteikumus:

  1. Bankā tiks pieņemta tikai izspēles sākumā uz galda esošā nauda vai žetoni (izņemot noteikumu punktā 27.c norādīto).
  2. Visiem žetoniem un naudai ir jāpaliek uz galda līdz brīdim, kamēr spēlētājs atstāj spēli (tas neattiecas uz samaksu par kazino produktiem vai pakalpojumiem). Spēlētāji nedrīkst nodot žetonus citiem. Tas neattiecas uz "anti" Stud spēlēs vai vienu "veiksmes žetonu" (spēles mazākās nominālvērtības žetonu) visās pārējās spēlēs.
  3. Ja kazino darbinieks spēlētājam no kases nes žetonus, tie tiek uzskatīti par iesaistītiem spēlē, ja vien to ir atļāvis kazino un par to ir informēti pārējie spēlētāji. Ja spēlētājam, kurš gaida pasūtītos žetonus, kāds cits iedod savus žetonus, šī summa tiks atskaitīta no pienestajiem žetoniem.
  4. Spēlētājam, kurš pērk žetonus, ir jānosauc summa, kuru viņš vēlas iegādāties. Ja spēlētājs pieprasa kārtis un apskatās tās, nenosaucot summu, ar kādu viņš piedalās spēlē, viņš nedrīkst spēlēt ar naudas daudzumu, kas pārsniedz šīs spēles minimālo dalības summu.
 15. Ja neizšķirta gadījumā bankas lielums ir nepāra skaitlis, lielie žetoni tiks sadalīti spēles vismazākās nominālvērtības žetonos. Ja tas joprojām būs nepāra skaitlis, liekais žetons tiks piešķirts:

  1. Hold'em un Omaha spēlēs to saņems spēlētājs, kurš pulksteņrādītāja virzienā sēž vistuvāk dalītāja žetonam.
  2. Stud spēlēs to saņems spēlētājs ar augstāko kārti, neizšķirta gadījumā izmantojot masta stiprumu (pīķi, erceni, kāravi, kreiči).
  3. High/Low spēlēs to saņems spēlētājs ar spēcīgāko augsto kombināciju.
 16. Kad spēlētāji izlozes veidā izvēlas kārtis (lai noteiktu dalītāju jaunā spēlē, izlozētu vietu pie jauna galda utt.) un iznākums ir neizšķirts, tas tiek izšķirts pēc masta stipruma: pīķi, erceni, kāravi, kreiči.

 17. No gaidītāju saraksta izsauktajam spēlētājam ir jāierodas piecu minūšu laikā, pretējā gadījumā vieta tiks atdota nākamajam spēlētājam, bet neatnākušais spēlētājs tiks pārcelts uz rindas beigām.

3. Spēlēšanas noteikumi - dalības summa

 1. Jaunajam spēlētājam spēle ir jāuzsāk ar pilnu šīs spēles dalības summu, kas parasti ir 50 reizes lielāka par lielo obligāto likmi.

 2. Jau spēlējošajiem spēlētājiem vienu reizi ir atļauts iegādāties pusi no pilnās dalības summas.

 3. Ja notiekošā spēlē tiek paaugstināts limits, tādējādi palielinot dalības summu, esošie spēles dalībnieki drīkst turpināt spēli ar tobrīd uz galda esošajiem žetoniem. Pēc tam palielinātā dalības summa attieksies uz visiem spēlētājiem.

 4. Ja spēlētājam tiek palūgts doties pie cita tāda paša limita galda, viņš drīkst turpināt spēlēt ar to pašu naudas daudzumu, pat tad, ja tas ir mazāks par minimālo dalības summu. Ja spēlētājs pats vēlas pārsēsties pie cita galda vai arī viņš nāk no galda, pie kura spēle beidzās, viņam ir jāsāk spēlēt vismaz ar minimālo atļauto spēles dalības summu.

4. Spēlēšanas noteikumi - obligātās likmes

 1. Jaunajiem spēlētājiem pirms kāršu saņemšanas ir jāuzliek likme lielās obligātās likmes apmērā. To var izdarīt, atrodoties jebkurā pozīcijā; drīkst arī gaidīt lielo obligāto likmi, iegādāties dīlera žetonu vai uzlikt "straddle" likmi. Ja spēlētājs būs palaidis garām obligāto likmi, viņš saņems izlaistas obligātās likmes žetonu un viņam būs jāgaida lielā obligātā likme, jāuzliek abas obligātās likmes vai arī jāiegādājas dīlera žetons.

 2. Spēlētāji drīkst "iegādāties dīlera žetonu". Jaunais spēlētājs vai arī spēlētājs ar izlaistas obligātās likmes žetonu drīkst iesaistīties spēlē no mazās obligātās likmes pozīcijas, uzliekot abas obligātās likmes. Lielā obligātā likme ir pēdējā. Šajā izspēlē dīlera žetons atrodas uzreiz pa labi no spēlētāja, turklāt neviens cits obligātās likmes neliek. Nākamajā izspēlē dīlera žetons nonāk pie tā spēlētāja, kurš "iegādājās dīlera žetonu" un likmes tiek liktas kā parasti.

 3. Visas obligātās likmes var palielināt. Obligātās likmes uzlikušie spēlētāji pirms "flopa" var likmi palielināt (ja vien nav sasniegts maksimālais likmju limits).

 4. Spēlētāji spēlēs drīkst izmantot "straddle" likmi, ja viņi atrodas vienu vietu pa kreisi no lielās obligātās likmes. "Straddle" ir divas reizes lielāka par lielo obligāto likmi, un to var palielināt. Katrā izspēlē drīkst uzlikt tikai vienu "straddle" likmi.

 5. Ja spēlētājs palaiž garām abas obligātās likmes, viņam uz spēles ir jāuzliek abu obligāto likmju summa. Summa, kas pārsniedz lielās obligātās likmes apmēru, ir atsevišķa un nav daļa no likmes. Izlaistas mazās obligātās likmes samaksāšana netiek uzskatīta par daļu no likmes. Vienīgais izņēmums ir gadījums, kad spēlētājs izvēlas pievienoties spēlei, uzliekot "straddle" likmi. Šajā gadījumā viņam nebūs jāliek mazā obligātā likme. Dīlera žetona pirkšana ir atļauta.

 6. Obligāto likmju izlaišana jaunas spēles pirmajā aplī ir tas pats, kas obligāto likmju izlaišana jau notiekošā spēlē.

 7. Pie visiem galdiem ir atļauts izspēlēt galda kārtis divreiz, ja visi iesaistītie spēlētāji tam piekrīt.

  1. Ja galda kārtis izspēlēt divreiz vēlas tikai blakus bankas dalībnieki, viņi to drīkst darīt attiecībā uz blakus banku (galveno banku vienmēr saņem pirmās izspēles uzvarētājs).

5. Vietu un galdu mainīšana

 1. Visās jaunajās spēlēs spēlētāji izlozēs dīlera žetonu.

 2. Sākoties jaunai spēlei, pirmie vietas ieņems rindā esošie spēlētāji. Spēlētāji vietas var izvēlēties tādā secībā, kādā viņi ierodas pie galda.

 3. Vietu maiņa spēles laikā:

  1. Spēlētājam, kurš pārceļas uz vietu tālāk no obligātajām likmēm (pulksteņrādītāja virzienā), ir jāizlaiž tik daudz izspēļu, par cik vietām viņš pārvietojās, vai arī jāuzliek lielā obligātā likme, lai atkal varētu piedalīties izspēlē.
  2. Spēlētājs, kurš vietu maina pēc pabeigtas izspēles dīlera pozīcijā, drīkst pārcelties un gaidīt, līdz kamēr jaunajai vietai vienu reizi paiet garām obligātās likmes, un atgriezties spēlē aiz dīlera žetona bez obligāto likmju uzlikšanas.
  3. Ja vietu maina spēlētājs ar izlaistas obligātās likmes žetonu, viņam ir jāuzliek abas obligātās likmes vai arī jāgaida lielā obligātā likme.
  4. Ja divi spēlētāji vienojas apmainīties ar vietām, uz abiem spēlētājiem attiecas šo noteikumu punkti 45.a, 45.b un 45.c.
  5. Ja atbrīvojas kāda vieta un to vēlas ieņemt vairāki spēlētāji, priekšroka būs tam, kurš spēlē ir bijis ilgāk. Ja to noteikt nav iespējams, priekšroka tiks dota tam, kurš pirmais izrādīja interesi. Ja arī to nav iespējams noteikt, spēlētāji par šīs vietas iegūšanu izlozēs kārtis.
  6. Ja vieta atbrīvosies spēlē, uz kuru spēlētāji gaida rindā, zāles pārzinis vispirms to piedāvās pie galda esošajiem spēlētājiem un tikai pēc tam piešķirs to jaunajam spēlētājam. Pēc tam, kad jaunais spēlētājs būs uzlicis savus žetonus uz galda, viņu nevarēs piespiest mainīt vietu.
 4. Ja spēlētājs pārsēžas pie cita spēles galda, viņam ir jābūt pilnai šīs spēles dalības summai, ja vien viņš nenāk no galda, pie kura spēle beidzās, un nevar atrast vietu tāda paša limita spēlē. Lai spēlētājs varētu piedalīties ar nepilnu spēles summu, spēles limitam ir jābūt vienādam vai zemākam par to, kāds tas bija pie pabeigtās spēles galda.

 5. Ja spēlētājs kaut kādu iemeslu dēļ ir spiests mainīt galdus, viņam nav obligāti jāliek obligātās likmes. Tā vietā viņš var gaidīt, līdz kamēr paies garām dīlera žetons.

 6. Ja spēlētājs atstāj spēli un atgriežas tajā pašā spēlē trīs stundu laikā, viņam ir jāspēlē ar vismaz tikpat daudz žetoniem, ar cik viņš spēli atstāja, taču žetonu skaits nedrīkst būt mazāks par minimālo dalības summu.

 7. Lai pret visiem spēlētājiem attiektos godīgi, ja spēlē ar mazu dalībnieku skaitu (mazāk nekā pieci spēlētāji) kāds pieprasa pārcelšanu uz citu spēli, zāles pārzinis var piedāvāt visiem spēlētājiem izlozēt brīvās vietas.

 8. Ja pie galda ar pieciem vai mazāk spēlētājiem kāds spēlētājs atsakās uzlikt "anti" vai obligātās likmes, tādējādi izjaucot spēli, viņš nevarēs piedalīties citas spēles vietas izlozē.

 9. "Third Man Walking" - trešais spēlētājs, kurš naudas spēlē pieceļas no sava krēsla pēc tam, kad divi spēlētāji jau neatrodas pie galda. Šim spēlētājam būs jāatgriežas savā vietā pēc viena likmju veikšanas apļa, pretējā gadījumā viņš savu vietu zaudēs (ja uz šo spēli rindā gaida citi spēlētāji).

 10. Ja spēle izjūk un:

  1. Citās tā paša limita spēlēs nav pietiekoši liels brīvo vietu skaits, lai apsēdinātu visus spēlētājus, spēlētāji izlozēs kārtis uz brīvajām vietām. Zāles pārzinis izlozēs kārtis pie galda neesošo spēlētāju vietā (ja viņiem nebūs izlaistas obligātās likmes vai "hold" žetons).
  2. Citās tā paša limita spēlēs ir pietiekoši liels brīvo vietu skaits, lai apsēdinātu visus spēlētājus, visi izlaisto obligāto likmju žetoni no izjauktās spēles tiks pārcelti uz esošo spēli.
 11. Visi galdu maiņas gadījumi ir jāsaskaņo ar zāles pārzini.

 12. Galda un spēles maiņa ir jāveic uzreiz. Tas attiecas arī uz tiem spēlētājiem, kuri izlaidīs atlikušās izspēles, līdz kamēr pienāks lielā obligātā likme. Tomēr obligāto likmju pozīcijās esošie spēlētāji drīkst izspēlēt obligātās likmes un dalītāja žetonu.

6. Pārtraukumi

Par cik spēlētāji jebkurā laikā drīkst spēli atstāt, lai ievērotu visu spēlētāju intereses, ir izveidoti īpaši norādījumi tiem, kuri ir devušies pārtraukumā. Tie ir šādi:

 1. Spēlētāji drīkst atstāt spēli uz laiku līdz pat 30 minūtēm. Ja visas vietas pie galda būs aizņemtas, rindā gaidīs spēlētāji un kāds no spēlētājiem galdu atstās uz ilgāku laiku, viņa žetoni no galda tiks noņemti. Ja visas vietas nebūs aizņemtas, spēles pārtraukumā esošā spēlētāja žetoni tiks noņemti no galda, ja kāds no spēles dalībniekiem pieprasīs šī spēlētāja vietu vai arī tiks ieņemtas brīvās vietas un izveidosies rinda.

 2. Ja spēlētājs spēli atstās vairākkārtīgi, viņa žetonus var noņemt no galda arī pirms pārtraukumam atvēlētā laika beigām.

 3. PokerStars Live naudas spēlēs tiek izmantots "Third Man Walking" noteikums. Ja galdu uz laiku jau ir atstājuši divi spēlētāji, trešajam spēlētājam, kurš pametīs galdu, spēlē būs jāatgriežas pēc viena likmju veikšanas apļa vai arī viņa žetoni no galda tiks noņemti un viņa vietu ieņems nākamais rindā esošais spēlētājs. Kad trešais spēlētājs pamet galdu, dīlerim ir jāinformē šis spēlētājs un zāles pārzinis.

Bieži uzdotie jautājumi par PokerStars Live

Bieži uzdotie jautājumi par PokerStars Live

Jums ir jautājumi par mūsu pasākumiem? Spiediet šeit, lai uzzinātu atbildes.

Lejuplādējiet un kvalificējieties

Lejuplādējiet un kvalificējieties

Vēlaties piedalīties PokerStars Live turnīros? Lejuplādējiet PokerStars vai Full Tilt, lai kvalificētos.