Cashgame-regels

Er worden geen privéspellen gefaciliteerd.

Tenzij anders wordt vermeld, zijn de PokerStars Live-toernooiregels van toepassing.

Straffen en spelersetiquette

Er wordt van spelers verwacht dat ze zich te allen tijde fatsoenlijk gedragen. Standaard pokeretiquette is van toepassing. PokerStars Live-staf kan naar eigen goeddunken straffen opleggen van een verbale waarschuwing tot het uitsluiten van alle live-evenementen van PokerStars Live en door PokerStars Live georganiseerde cashgames.

 1. Openbaarmaking - spelers moeten te allen tijde de andere spelers beschermen. Daarom is het spelers, in de hand of niet, niet toegestaan om...
  1. Actieve of gefolde handen te onthullen.
  2. Kritiek of advies te geven over het spel als de actie nog niet voltooid is.
  3. Een hand te lezen die nog niet open op de tafel ligt.
  4. Handen of strategie te bespreken met toeschouwers.
  5. Advies te vragen of ontvangen van een bron van buitenaf.
  6. De één-speler-per-hand regel is van toepassing.
 2. Tonen en weggooien – spelers die hun kaarten aan een speler laten zien die al gefold heeft en daarna zelf folden kunnen bestraft worden. Dealers die dit zien moeten deze kaarten apart houden en aan de hele tafel tonen als de hand afgelopen is. Spelers die dit herhaaldelijk doen worden bestraft.
 3. Samenspel – poker is een individueel spel. Soft-play, chipdumping, enzovoorts is niet toegestaan en kan bestraft worden.
 4. Overtreden van de etiquette – het herhaaldelijk overtreden van de etiquette kan leiden tot straffen bepaald door de staf. Voorbeelden zijn onder andere, maar niet beperkt tot, het onnodig aanraken van kaarten of chips van andere spelers, het spel vertragen, herhaaldelijk voor je beurt handelen, chips inzetten zodat ze in het rond vliegen, je chips expres buiten het bereik van de dealer inzetten en overmatig praten. Daarbij kan het overdreven vieren van winnende handen, ongepast gedrag, fysieke acties, gebaren of gedrag ook bestraft worden. Bij deze overtredingen hoort ook beledigend gedrag ten opzichte van de speelstijl van andere spelers en/of negatief commentaar geven op de manier waarop een andere speler het spel speelt of heeft gespeeld.
 5. Beledigende taal – het beledigen van andere spelers, PokerStars Live-staf, medewerkers van de locatie of ander personeel wordt niet geaccepteerd. Beledigende of obscene taal gericht tot een speler of medewerker kan bestraft worden. Herhaaldelijke beledigende of obscene taal die niet tegen een bepaald persoon gericht is kan ook bestraft worden.
 6. Alle deelnemers moeten zich tijdens alle spellen en in alle toernooi- en speelruimtes beleefd en beschaafd gedragen. Een persoon die ongepast gedrag van een ander persoon ervaart, moet onmiddellijk contact opnemen met de staf. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot spelers waarvan de persoonlijke hygiëne of gezondheid de andere spelers aan de tafel hindert. De staf beslist of de persoonlijke hygiëne of gezondheid van een speler de andere spelers hindert en kan naar eigen goeddunken sancties opleggen aan een speler die een oplossing voor de situatie waarmee PokerStars Live tevreden is weigert.
 7. Een speler die opzettelijk kaarten kapotmaakt, scheurt of beschadigt wordt onmiddellijk uitgedeeld. Mocht de speler vinden dat hij onterecht is uitgedeeld dan moet dit probleem meteen gemeld worden aan de staf.
 8. Telefoon – spelers mogen aan de tafel geen telefoongesprek voeren, of ze de hand nu spelen of niet. Ze moeten van de tafel weggaan om hun telefoongesprek te voeren.
 9. Telefoons, tablets en laptops – spelers mogen deze apparaten gebruiken, maar niet terwijl ze in een hand zitten.  Laptops mogen niet aangesloten zijn op een externe stroombron terwijl men aan de tafel zit.
 10. Periscope, Twitch, enzovoorts – het gebruik van apps of elke andere mogelijkheid om het toernooi uit te zenden terwijl je aan het spelen bent is niet toegestaan.
 11. PokerStars Live-staf en de staf van de locatie kunnen gedragingen bestraffen die, in de ogen van PokerStars Live en/of de staf van de locatie, in strijd zijn met de officiële regels of tegen het belang ingaan van het spel.
 12. Als een speler na een straf mag terugkeren naar het spel, is er geen vergoeding van gemiste inzetten of blinds en gelden de reguliere regels van het spel voor het missen van de blinds.
 13. PokerStars Live behoudt zich het recht voor om te allen tijde iemand speldiensten te weigeren.
 14. PokerStars Live behoudt zich het recht voor om de verkoop van alcoholhoudende dranken te weigeren.
 15. PokeStars Live is niet aansprakelijk voor geldelijke discrepanties door een fout van een speler of dealer.
 16. Er is geen overdracht van aansprakelijkheid. In het geval van diefstal of natuurrampen is PokerStars Live niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte chips, geld of persoonlijke bezittingen.
 17. PokerStars Live is niet verantwoordelijk voor het gedrag van zijn spelers of de consequenties daarvan.

Algemene huisregels

 1. Alle spelers die zich willen inschrijven voor een cashgame kunnen gevraagd worden zich in te schrijven voor een PokerStars Live-account. Meer informatie wordt ter plaatse verstrekt.
 2. Spelers mogen het spel op elk moment verlaten en mogen, binnen de spelregels, inzetten hoe ze willen.
 3. De chips van een speler die meer dan 30 minuten weg is van de tafel (of waarvan de tafel wordt gesloten terwijl hij weg is) worden uit het spel verwijderd en opgeborgen door de staf als er een wachtlijst is voor hun spel.  De chips worden geteld door degene die ze verwijdert en een ander lid van de staf, waarna ervoor wordt getekend en ze worden opgeborgen.
 4. Beslissingsprocedures:
  1. Het management van PokerStars Live behoudt zich het recht voor om beslissingen te nemen in het belang van het spel met eerlijkheid voor alle spelers in gedachte, zelfs als een technische interpretatie van de regels een andere beslissing zou betekenen.
  2. Alle beslissingen die genomen worden door de staf worden genomen in het belang van eerlijk spel en zijn bindend.
  3. Als er een onregelmatigheid plaatsvindt in het spel, moet dit onmiddellijk gemeld worden aan de staf. Elk bezwaar moet gemaakt worden voordat de kaarten worden geschud voor de volgende hand.
 5. Spelers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het beschermen van hun eigen kaarten. Dit kunnen ze doen door een chip, een cardprotector of hun handen op de kaarten te leggen. De dealer neemt aan dat alle niet-beschermde, verlaten of weggegooide handen gefold zijn. Dit geldt zelfs als een hand open is, en ongeacht of een speler aan de beurt is. Spelers die geen goede maatregelen nemen om hun hand te beschermen krijgen hun hand niet terug als deze ingenomen wordt door de dealer. Als een onbeschermde hand in contact komt met een weggegooide kaart, maakt dit de hand dood als er enige twijfel is over welke kaarten bij welke hand horen. Dealers kunnen indien nodig helpen bij het bekijken van de handen, maar het blijft de verantwoordelijkheid van de speler om de kaarten te beschermen.
 6. Spelers mogen alleen Engels spreken als er een hand gespeeld wordt. Als een actieve speler gedurende de hand een andere taal dan Engels spreekt, kunnen zijn spelerskaarten worden omgedraaid zodat iedereen ze kan zien. Als een inactieve speler gedurende de hand een andere taal dan Engels spreekt, kan de staf een straf opleggen.
 7. Spelers mogen geen chips in de pot gooien of spelacties uitvoeren die bedoeld zijn om hun bedoelde actie te verbergen.
 8. Het maken van deals is niet toegestaan en kan leiden tot straffen die worden opgelegd.
  1. Dit is inclusief het verdelen, terugpakken of op een andere manier het geld dat naar de pot gaat of gewonnen wordt in een individuele hand veranderen.
 9. Spelers mogen de blinds verdelen als deze situatie zich voordoet.
 10. 'Rabbit hunting' - in gevallen waarbij de hand afgelopen is voordat de laatste kaart gedeeld is, mag onder geen enkele omstandigheid de volgende te delen kaart bekeken worden. Het bekijken van de kaarten die gedeeld zouden worden heet 'rabbit hunting' en is verboden.
 11. Op iemand anders zijn plaats spelen is toegestaan als:
  1. De persoon die wil spelen de eerste is op de wachtlijst.
  2. De speler op wiens plaats gespeeld wordt heeft tot een uur de tijd om terug te komen in het spel. Hierna worden zijn chips weggehaald en gaat zijn plaats naar de volgende speler op de wachtlijst.
 12. Niemand mag met de chips van een andere speler spelen.
 13. Spelers mogen hun plaats niet afstaan aan een andere speler zonder toestemming vooraf van de staf.
 14. PokerStars Live hanteert de volgende regels voor het geld op tafel:
  1. Alleen chips of geld dat voordat het delen begint op de tafel ligt, kan meedoen in die pot, behalve waar aangegeven in regel 31.c.
  2. Alle chips en al het geld moet op de tafel blijven tot een speler het spel verlaat, behalve om te betalen voor producten en diensten van het casino. Spelers mogen geen chips doorgeven, behalve een ante in Studspellen of een 'lucky chip' in alle andere spellen (alleen de kleinste chipwaarde voor dat spel).
  3. Chips die onderweg zijn van de kassier naar de tafel en door een medewerker worden gebracht, doen mee aan het spel mits het huis hier toestemming voor heeft gegeven en de andere spelers geïnformeerd zijn. Als een speler chips doorgeeft aan een speler die op bestelde chips wacht, speelt het doorgegeven bedrag mee.
  4. Een speler die chips koopt moet vertellen voor welk bedrag hij chips koopt. Als een speler een hand vraagt en hiernaar kijkt zonder te hebben verteld hoeveel geld hij meeneemt aan tafel, mag hij niet voor meer spelen dan de minimale buy-in voor dat spel.
 15. Als er een gedeelde pot is en een chip overblijft, worden grote chips altijd omgewisseld tot de kleinste chipwaarde in het spel. Als er dan nog steeds een chip overblijft, gaat de chip naar:
  1. In Hold'em en Omaha naar de hand het dichtst bij de button, met de klok mee.
  2. In Stud naar de hand met de hoogste kaart, waarbij kleurwaarden worden gebruikt als er gelijke kaartwaarden zijn (schoppen, harten, ruiten, klaveren).
  3. In Hi/Lo-spellen naar de Hi-hand.
 16. Als spelers kaarten trekken (voor de button in nieuwe spellen, voor beschikbare plaatsen als er een spel wordt opgebroken, enzovoorts) en dezelfde kaartwaarde hebben, worden kleurwaarden gebruikt: schoppen, harten, ruiten, klaveren.
 17. Een speler van de wachtlijst die omgeroepen wordt, moet binnen vijf minuten aanwezig zijn. Daarna krijgt de volgende speler op de wachtlijst de plaats en wordt de speler die niet op kwam dagen onderaan de wachtlijst gezet.

Spelregels - de buy-in

 1. Een nieuwe speler moet een volledige buy-in doen voor het betreffende spel, meestal 50 keer de grote blind.
 2. Een bestaande speler mag één keer een rebuy doen van een halve buy-in.
 3. Als de inzetten in een bestaand spel verhoogd worden, en hiermee ook de buy-in, mogen bestaande spelers spelen met de chips die ze op dat moment op de tafel hebben. Daarna is de verhoogde buy-in van toepassing op alle spelers.
 4. Een speler die verplicht moet verhuizen naar een spel met dezelfde inzetten mag zijn spel voortzetten met hetzelfde bedrag, ook als dat minder in dan de minimale buy-in. Een speler die vrijwillig van tafel wisselt of uit een opgebroken spel komt, moet zich inkopen voor ten minste de minimale buy-in.

Spelregels - blinds

 1. Nieuwe spelers moeten het bedrag van de grote blind inzetten voordat ze ingedeeld worden. Ze mogen deze inzet in elke positie doen, op de grote blind wachten, de button kopen of een straddle plaatsen. Als de blinds voorbij gaan, krijgen ze een button voor een gemiste blind en moeten ze wachten op de grote blind, beide blinds inzetten of de button kopen.
 2. Spelers mogen 'de button kopen'. Een nieuwe speler of een speler met een button voor een gemiste blind kunnen in de positie van de kleine blind meedoen aan het spel door beide blinds in te zetten. Het bedrag van de grote blind speelt. In die hand ligt de dealerbutton meteen rechts van de speler en zet er niemand anders blinds in. In de hand erna krijgt de speler die 'de button heeft gekocht' de dealerbutton en worden de blinds zoals normaal ingezet.
 3. Alle blinds zijn 'live'. Het geld speelt en de speler die de blinds inzetten hebben de mogelijkheid om voor de flop te raisen (tenzij het maximale aantal inzetten al bereikt is).
 4. Spelers mogen een 'straddle' plaatsen in spellen waarin ze links van de grote blind zitten. Alle straddles zijn twee keer de grote blind en zijn live. Er is slechts één straddle per hand toegestaan.
 5. Een speler die beide blinds mist moet een bedrag inzetten gelijk aan de opgetelde blinds. Het deel van het bedrag dat hoger is dan de grote blind wordt dood geld en is geen onderdeel van de inzet. Een verschuldigde kleine blind is dood geld. De enige uitzondering is als een speler besluit om te beginnen met een straddle. In dit geval hoeft hij geen kleine blind te plaatsen.  Het kopen van de button is toegestaan.
 6. Het missen van de blinds in de eerste ronde van een nieuw spel is precies hetzelfde als het missen van de blinds in een bestaand spel.
 7. 'Twee keer delen' is toegestaan aan alle tafels, als alle betrokken spelers akkoord gaan.
  1. Als alleen de spelers die betrokken zijn bij een bijpot twee keer willen delen, dan is dit alleen voor de bijpot toegestaan (de hoofdpot gaat altijd naar de winnaar van het eerste board).

Plaatsing en tafelwijzigingen

 1. In alle nieuwe spellen loten spelers om de dealerbutton.
 2. Als er een nieuw spel begint, worden eerst de spelers die op de wachtlijst staan geplaatst. Spelers kunnen plaatsen innemen als ze aankomen bij de tafel op basis van wie het eerst komt wie het eerst maalt.
 3. Plaatswijzigingen binnen het spel:
  1. Een speler die weggaat van de blinds (met de klok mee) moet het aantal handen dat overeenkomt met het aantal opgeschoven plaatsen wachten of een grote blind plaatsen om weer ingedeeld te worden.
  2. Een speler die 'afdeelt' (door een hand te spelen op de dealerbutton en dan van plaats te wisselen) kan van plaats wisselen, wachten tot de blinds voorbij zijn en vervolgens na de button weer meedoen aan het spel zonder blinds in te zetten.
  3. Als een speler met een button voor gemiste blinds van plaats wisselt, moet hij beide blinds inzetten of wachten op de grote blind.
  4. Als twee spelers van plaats ruilen, zijn regel 48.a, 48.b en 48.c van toepassing op beide spelers.
  5. Als er meer dan één speler is die een bepaalde vrije plaats wil en ze kunnen het probleem niet oplossen, gaat de speler die het langst in het spel zit voor. Als dat niet bepaald kan worden, gaat de speler die het als eerste vroeg voor. Als dat niet bepaald kan worden, loten de spelers door middel van een kaart voor de plaats.
  6. Als er een plaats vrijkomt in een spel met een wachtlijst, vraagt de staf de geplaatste spelers of er iemand die plaats wil voordat deze wordt toegewezen aan de nieuwe speler. Zodra er chips op de tafel geplaatst zijn, kan de nieuwe speler niet meer verplicht worden om naar een andere plaats te verhuizen.
 4. Een speler die naar een ander spel verhuist moet de volledige buy-in voor dat spel hebben tenzij hij uit een opgebroken spel komt en geen plaats kan krijgen met dezelfde limiet. De spellimiet moet gelijk aan of lager dan het opgebroken spel zijn om met een lagere buy-in te mogen beginnen.
 5. Als een speler om welke reden dan ook wordt verplicht om van tafel te veranderen, is hij niet verplicht om de blinds in te zetten en kan hij ervoor kiezen om te wachten tot de button voorbij is.
 6. Spelers die een spel verlaten en binnen drie uur terugkomen in hetzelfde spel moeten terugkeren met ten minste dezelfde waarde aan chips als waarmee ze het spel verlieten, maar niet minder dan de minimale buy-in.
 7. Om het eerlijk te houden voor alle spelers, als een speler in een spel met weinig spelers (minder dan vijf) verzoekt om een plaats in een ander spel, kan de staf alle spelers vragen of ze met een kaart willen loten om de beschikbare plaats(en).
 8. Een speler die in een spel met vijf of minder spelers het spel opbreekt door geen ante of blind in te zetten mag niet meedoen aan de loting voor een plaats in een ander spel.
 9. Third Man Walking - de 'Third Man Walking' is een speler die zijn plaats verlaat in een cashgame nadat twee andere spelers al weg zijn van de tafel. Deze speler moet binnen een spelronde terug zijn op zijn plaats, anders wordt zijn plaats vergeven als er een wachtlijst is.
 10. Als een spel opgebroken wordt en er zijn:
  1. niet genoeg vrije plaatsen in andere spellen met dezelfde inzetten voor alle spelers, loten de spelers door middel van een kaart voor de vrije plaats(en). De staf trekt kaarten voor de spelers die niet aanwezig zijn en geen buttons voor gemiste blinds of holdbuttons hebben.
  2. genoeg vrije plaatsen in andere spellen met dezelfde inzetten voor alle spelers, worden alle buttons voor gemiste blinds die spelers in het opgebroken spel hebben, verhuisd naar het bestaande spel.
 11. Alle tafelwijzigingen moeten vooraf goedgekeurd worden door de staf.
 12. Tafelwijzigingen en spelwijzigingen moeten onmiddellijk uitgevoerd worden. Dit betekent dat spelers niet de rest van de handen tot ze in de grote blind zitten mogen spelen. De spelers die in de blinds zitten mogen echter hun blinds en button afmaken.

Pauzes

Omdat spelers het spel te allen tijde mogen verlaten is het in het belang van alle spelers om specifieke regels te hebben voor spelers die een pauze nemen. Deze zijn:

 1. Spelers mogen tot 30 minuten afwezig zijn. Als een speler langer afwezig is dan dat, worden in een vol spel met een wachtlijst zijn chips onmiddellijk van de tafel verwijderd. In spellen die niet vol zijn, kunnen de chips van een afwezige speler worden verwijderd als een bestaande speler op de plaats van de afwezige speler wil zitten of als het spel vol raakt.
 2. Het spel herhaaldelijk verlaten kan leiden tot het verwijderen van de chips van de speler voordat de aangegeven tijdslimiet verstreken is.
 3. In cashgames van PokerStars Live wordt de 'Third Man Walking'-regel gehanteerd. Als er al twee spelers weg zijn van de tafel, heeft de derde speler die de tafel verlaat slechts één spelronde de tijd om terug te keren, anders kunnen zijn chips verwijderd worden en zijn plaats vergeven aan de eerste speler op de wachtlijst. Dealers hebben de opdracht om de speler en de staf te waarschuwen als er een derde speler opstaat.

Veelgestelde vragen PokerStars Live

Veelgestelde vragen PokerStars Live

Heb je vragen over onze evenementen? Klik hier voor de antwoorden.