Regels toernooipoker

Updates regels toernooipoker in verband met COVID-19

Algemene toernooiregels voor spelers die meedoen aan een livetoernooi van PokerStars en positief testen op COVID-19.

Voor COVID-gerelateerde problemen kunnen spelers contact met ons opnemen via de Facebookpagina 'PokerStars Live Ask the Team', via een e-mail naar covid@pokerstarslive.com of via het casino.

 1. Als het toernooi nog niet is begonnen, wordt het volledige bedrag vergoed.
 2. Als het toernooi wel is begonnen krijgt de speler, als we nog niet in het geld zijn en hij nog een volledig beginaantal chips of meer heeft, zijn volledige buy-in terug en worden zijn chips uit het spel verwijderd. 
 3. Als het toernooi is begonnen krijgt de speler, als we nog niet in het geld zijn en hij minder dan het beginaantal chips heeft, een terugbetaling die in verhouding staat tot de grootte van de stack. Bijvoorbeeld: buy-in van € 1.100 (€ 1.000 + € 100) en beginaantal chips van 10.000.
  • De speler heeft 5.000 aan chips. De speler ontvangt een terugbetaling van € 600 (€ 500 voor de waarde van de chips en € 100 inschrijfgeld).
  • De speler heeft 2.000 aan chips. De speler ontvangt een terugbetaling van € 300 (€ 200 voor de waarde van de chips en € 100 inschrijfgeld).
 4. In alle gevallen van een terugbetaling worden de volledige inschrijfkosten terugbetaald, ongeacht het percentage van het beginaantal chips dat is overgebleven.
 5. Als het toernooi is begonnen en we in het geld zitten, blijft de stack van de speler in het spel en worden de blinds (automatisch) gezet totdat hij uitgeschakeld is. De speler krijgt het prijzengeld en de eindpositie van het moment van uitschakeling. De toernooistaf zal proberen de stack waar mogelijk te verplaatsen, om de voor- en nadelen voor een tafel of speler minimaal te laten zijn.  Let op: dit gebeurt uit beleefdheid en is wellicht niet in alle situaties mogelijk.
 6. Zodra het toernooi de finaletafel bereikt, kunnen de resterende spelers indien gewenst de toernooidirecteur benaderen om contact op te nemen met de ontbrekende speler en te zien of er een andere overeenkomst kan worden gesloten. PokerStars zal elke overeenkomst respecteren waarmee alle spelers akkoord gaan.  We adviseren dit soort gesprekken met de toernooidirecteur erbij te voeren. De toernooidirecteur helpt waar mogelijk.
 7. Deze regels zijn een richtlijn. Het kan zijn dat lokale spelregels betekenen dat we van deze regels moeten afwijken. Mocht je nog vragen hebben over een bepaalde regio, neem dan contact op met PokerStars.
 8. We behouden ons het recht voor om bewijs te vragen van een positieve uitslag van een antigeen-sneltest als je om teruggaaf verzoekt.

PokerStars Live-toernooien worden gehouden in overeenstemming met de regels en richtlijnen van de Poker Tournament Directors Association (TDA). Klik hier om de volledige regels van de TDA te bekijken.

De regels van de TDA zijn leidend in geval van een discrepantie tussen de versies die op deze website staan gepubliceerd, ongeacht in welke taal.

Let op: afwijkingen van of toevoegingen aan de huidige regels van de TDA zijn hieronder gemarkeerd (vet gedrukt). Lees dit zorgvuldig.

 

Sectie: plaatsnemen aan, opbreken en balanceren van tafels

 • Regel: willekeurig correct plaatsnemen

Toernooi- en satellietplaatsen worden willekeurig toegekend. Een speler die op een verkeerde plaats begint met een correct aantal chips, verhuist naar de correcte plaats met het totaalaantal chips dat hij of zij op dat moment heeft. Waar van toepassing zullen de stacks van spelers die hun tafel- en stoelnummers ophalen in het spel gebracht worden zodra al hun stoelnummers zijn verkocht.

Voorbeeld – als een speler tafel 4/stoel 8 ontvangt, zullen de stacks van alle spelers met stoelnummer #8 in het spel gebracht worden zodra alle stoelnummers #8 zijn verkocht 

 • Regel: aantal spelers aan finaletafel

In evenementen met 10 spelers per tafel nemen er 10 spelers plaats aan de finaletafel, in evenementen met 9 en 8 spelers per tafel 9 en in evenementen met 7 en 6 spelers per tafel 7. Aan geen enkele finaletafel nemen meer dan 10 spelers plaats. Deze regel geldt niet voor heads-up-evenementen.

 

Let op: de volgende regels zijn uniek voor PokerStars Live-evenementen. Lees dit zorgvuldig.

Sectie: waarschuwingen, straffen en diskwalificatie

A: Mogelijkheden tot handhaving zijn onder andere verbale waarschuwingen, straffen van één of meerdere ‘gemiste hand’ of ‘gemiste ronde', uitschakeling, diskwalificatie en uitsluiting van alle PokerStars Live-evenementen. Voor gemiste ronden mist de overtreder één hand voor elke speler (inclusief hij- of zijzelf) aan de tafel als de straf wordt gegeven, vermenigvuldigd met het aantal strafronden. Herhaalde schendingen leiden tot steeds zwaardere straffen, maar die worden mogelijk niet altijd op volgorde van strengheid opgelegd. Spelers moeten zich ervan bewust zijn dat alle gedragingen waarvoor een straf kan worden opgelegd kunnen leiden tot verschillende straffen, ook voor de eerste overtreding. Spelers die niet aan de tafel zitten of straf hebben, kunnen worden uitgeschakeld van een toernooi omdat hun antes en blinds worden gezet.

B: Een straf kan worden opgelegd voor het overtreden van de etiquette (regel 70), het tonen van kaarten terwijl er nog actie moet plaatsvinden, het gooien met kaarten, het overtreden van één-speler-per-hand of soortgelijke incidenten. Er worden straffen gegeven voor soft-play, misbruik, storend gedrag of valsspelen. De exclusieve nuts checken wanneer je als laatste aan de beurt bent op de river is niet automatisch een soft-play-overtreding. De toernooidirecteur beslist naar eigen goeddunken afhankelijk van de situatie.

C: Spelers die straf hebben mogen niet aan de tafel zitten. Er worden kaarten gedeeld op hun plaatsen, hun blinds en antes worden gezet, hun handen worden weggenomen nadat de spelerskaarten zijn gedeeld en als ze in Stud de kaart voor de bring-in krijgen, moeten ze de bring-in zetten.

D: Chips van uitgeschakelde spelers worden uit het toernooi gehaald, maar deze spelers komen wel in aanmerking om prijzengeld te ontvangen. Chips van gediskwalificeerde spelers worden uit het toernooi gehaald, en deze spelers komen niet in aanmerking om prijzengeld te ontvangen.

E: Toernooi-eigendom - de toernooichips van PokerStars Live hebben geen geldswaarde, zijn exclusief eigendom van PokerStars Live en mogen niet weggenomen worden uit de toernooiruimte of het evenement. Spelers die chips van het ene evenement meenemen naar het andere evenement of van de ene speler aan de andere speler geven worden gestraft, inclusief diskwalificatie en uitsluiting van alle PokerStars Live-evenementen.

F: Een persoon die ongepast gedrag van een ander persoon ervaart, moet onmiddellijk contact opnemen met de toernooistaf. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot spelers waarvan de persoonlijke hygiëne of gezondheid de andere spelers aan de tafel hindert. De toernooistaf beslist of de persoonlijke hygiëne of gezondheid van een speler de andere spelers hindert en kan naar eigen goeddunken sancties opleggen aan een speler die een oplossing voor de situatie waarmee PokerStars Live tevreden is weigert.

G: Televisietafels en spelerskaarten - spelers die meedoen aan een toernooi dat op internet of televisie wordt uitgezonden, zijn verplicht mee te werken met de filmcrew. Hieronder valt ook het tonen van de spelerskaarten aan de kaartencamera in de tafel. Spelers die dit niet doen kunnen gestraft worden.

  2. PokerStars Live: meer informatie

  1: Elektronische apparaten en communicatie – verdere richtlijnen

  Voor alle duidelijkheid, de term elektronische apparatuur bevat, maar is niet beperkt tot, de volgende apparaten, zowel bekende als onbekende. Elektronische apparaten mogen onder geen enkele omstandigheid op het speelvlak, inclusief elk deel van de pokertafel, liggen. Spelers mogen wel spullen op de tribune leggen.

   1. Telefoons, tablets en laptops – spelers mogen deze apparaten gebruiken (behalve om te bellen), maar niet terwijl ze in een hand zitten. 
   2. Periscope, Twitch, enzovoorts – het gebruik van apps of elke andere mogelijkheid om uit te zenden om het toernooi uit te zenden terwijl je aan het spelen bent is niet toegestaan.
   3. Er zijn geen elektronische apparaten toegestaan aan televisietafels of finaletafels van Main Events.

  2: Het delen van prijzen (het maken van deals)

  Deals zijn op alle locaties toegestaan zolang dit niet strijdig is met de lokale kansspelwetgeving. Alle deals worden bekendgemaakt aan de media.

  3: Het recht om een evenement of toernooi te annuleren

  PokerStars Live behoudt zich, samen met het organiserende casino waar het evenement plaatsvindt, het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken, een evenement of toernooi te annuleren of te wijzigen.

  4: Het recht om een toernooi te annuleren (minimumaantal spelers)

  PokerStars Live behoudt zich, samen met het organiserende casino waar het evenement plaatsvindt, het recht voor om een toernooi te annuleren waaraan bij de start niet minimaal 10 spelers deelnemen.

  5: Het recht om een garantie te annuleren

  PokerStars Live behoudt zich, samen met het organiserende casino waar het evenement plaatsvindt, het recht voor om een gegarandeerd prijzengeld te annuleren als het spelersaantal op het toernooi beïnvloed wordt door omstandigheden, gebeurtenissen of ongelukken die buiten de redelijke controle van PokerStars Live vallen zoals overmacht, inclusief maar niet beperkt tot brand, overstromingen, aardbevingen, storm of andere natuurrampen; oorlog, oorlogsdreiging of -voorbereiding, terroristische aanslagen, burgeroorlog, burgeropstand of -rellen; vrijwillig of verplicht voldoen aan de wet (inclusief het niet verkrijgen van een benodigde licentie of toestemming of een wijziging in de wet of uitvoering van de wet); brand, explosie of schade door een ongeluk; ongunstige weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld een tyfoonwaarschuwing van 8 of hoger). 

  6: Deals aan tv-finaletafels

  Als spelers vragen om de klok stil te zetten om een deal te bespreken tijdens de finaletafel van een evenement, gaat de live televisieverslaggeving over naar een korte pauze, waarin de toernooidirecteur ervoor zorgt dat alle relevante informatie - spelersnamen, weergegeven uitbetalingen, actuele chipcounts, enzovoorts - wordt bijgehouden en dat het ‘independent chip model’ (ICM) en de chip-chop (CC) worden berekend. Dan wordt een sheet gemaakt waarop deze gegevens duidelijk staan vermeld. 

  Bij het verstrekken van deze informatie:

  1. Een deal moet aan de finaletafel worden gesloten en kan worden gefilmd.
  2. Spelers mogen de ruimte van de finaletafel niet verlaten, maar wel één persoon uitnodigen aan tafel om hen te helpen OF telefonisch contact hebben met één persoon om hen te helpen. 
  3. Er moet 10% van het resterende prijzengeld worden overgelaten om om te spelen, voorafgaand aan het overeenkomen van een deal.
  4. Media – inclusief de media die aanwezig zijn op het evenement en er vervolgens verslaggeving van doen - doen verslag van alle details van een gemaakte deal.
  5. Spelers krijgen maximaal 10 minuten om een deal te bespreken en een besluit te nemen. Als spelers, na afloop van de periode van 10 minuten, nog geen overeenstemming hebben bereikt, wordt de toernooiklok opnieuw gestart en gaan de spelers verder met spelen.

   Veelgestelde vragen PokerStars Live

   Veelgestelde vragen PokerStars Live

   Heb je vragen over onze evenementen? Klik hier voor de antwoorden.