Regler for cashgames

1. Straff og spilleretikette

Det vil forventes at spillere oppfører seg til enhver tid. Standard pokeretikette vil håndheves. Etter helt eget skjønn kan PokerStars Live-ansatte påføre straffer varierende fra en verbal advarsel opp til ekskludering fra alle PokerStars Live-eventer og PokerStars Live-opererte cashgames.

 1. Spillere er pålagt å beskytte andre spillere til enhver tid. Derfor, enten man er i en hånd eller ikke, kan spillere ikke...

  1. Avsløre innhold av hender i spill eller kastede hender.
  2. Gi råd eller kritisere spill før action er fullført.
  3. Lese en hånd som ikke er vist.
  4. Diskutere hender eller strategi med noen tilskuer.
  5. Oppsøke eller motta råd fra en utenfra.
  6. Regelen “en spiller per hånd” vil håndheves.
 2. Vise kort og kaste kort (mucking) – Spillere som viser kortene sine til en spiller som allerede har kastet og deretter kaster selv, kan motta en straff. Etter dealere ser dette instrueres de til å holde de kortene utenfor mucken, og vise de til hele bordet når hånden er fullført. Spillere som gjør dette gjentatte ganger vil straffes.

 3. Samarbeid – Poker er et individuelt spill. Mykt spill, sjetongdumping osv... vil ikke tillates og kan føre til straff.

 4. Brudd på etikette – Gjentatte brudd på etikette vil resultere i straffer fra våre ansatte. Eksempler inkluderer, men begrenses ikke til, unødvendig berøring av andre spilleres kort eller sjetonger, forsinking av spillet, gjentatte handlinger ute av tur, kaste sjetonger, intensjonelt by slik at dealeren ikke når sjetongene, eller overdreven prating. I tillegg vil overdreven jubling gjennom teatralsk oppførsel, upassende oppførsel, eller fysiske handlinger eller gestikulering kanskje straffes. Disse bruddene kan også inkludere fornærmende oppførsel mot andres spillestiler og/eller kjefte på spillere for hvordan de har spilt eller spiller.

 5. Stygg språkbruk – Fornærmelse av andre spillere, PokerStars Live-ansatte, hotellansatte eller annet personell vil ikke tolereres. Stygt, obskønt eller støtende språk rettet mot en spiller eller ansatt kan resultere i straff. Gjentatt stygg, obskøn eller støtende språk som ikke er rettet mot noen kan også resultere i straff.

 6. Alle deltakere må oppføre seg ordentlig i alle spill og turneringer, i alle spillområder. Ethvert individ som opplever upassende oppførsel fra et annet individ må kontakte de ansatte umiddelbart. Dette inkluderer, men begrenses ikke til, spillere med en personlig hygiene eller helse som forstyrrer andre spillere ved bordet. De ansatte bestemmer om et individs personlige hygiene eller helse er forstyrrende for andre spillere, og de kan, etter eget skjønn, implementere sanksjoner ovenfor enhver spiller som nekter å løse situasjonen på en måte som er tilfredsstillende for PokerStars Live.

 7. Spillere som med vilje ødelegger, river eller skraper kort vil kastes ut umiddelbart. Dersom spilleren føler de urettferdig kastes ut må saken tas opp med ansatte umiddelbart.

 8. PokerStars Live og/eller de ansatte kan straffe enhver handling, som i PokerStars Live og/eller de ansattes egne skjønn, er inkonsekvent med de offisielle reglene eller spillets beste interesse.

 9. Hvis en spiller får lov til å returnere til spillet etter en straff, vil det ikke bli refundert for noen blinder. De vanlige reglene for betalte blinder vil gjelde.

 10. PokerStars Live forbeholder seg retten til å nekte spilltjenester til hvem som helst, når som helst.

 11. PokerStars Live forbeholder seg retten til å nekte salg av alkoholholdige drikker.

 12. PokerStars Live er ikke ansvarlig for monetære avvik påført av feil av spiller eller dealer.

 13. Ansvar kan ikke overføres. I tilfeller av tyveri eller naturkatastrofer, vil ikke PokerStars Live være ansvarlig for tap av sjetonger, penger eller personlige eiendeler.

 14. PokerStars Live er ikke ansvarlig for oppførselen til vakter eller resulterende konsekvenser.

2. Generelle husregler

 1. Alle spillere som vil melde seg på et cashgame må kanskje registrere seg for en PokerStars Live-konto. Flere detaljer vil oppgis på stedet.

 2. Spillere kan forlate spillet når som helst og by som de ønsker, innenfor spillereglene.

 3. En spiller som har vært borte fra bordet i lenger enn en time (eller får bordet sitt lukket mens de er borte) vil få sjetongene sine fjernet og passet på av ansatte hvis det er en venteliste for spillet deres. Sjetongene vil telles opp av floor og en annen ansatt, signert og lagret.

 4. Prosedyrer for avgjørelser:

  1. PokerStars Live-ledelsen forbeholder seg retten til å ta avgjørelser som er i spillets beste interesse, og i rettferdighetens ånd for alle spillere, selv om en teknisk tolkning av reglene indikerer en annen avgjørelse.
  2. Alle avgjørelser gjort av floor, gjøres i fair plays interesse, og er endelig.
  3. Hvis det skjer noe irregulært i spillet, må de ansatte få beskjed umiddelbart. Enhver anke må gjøres før kortene stokkes til neste hånd.
 5. Spillere er alltid ansvarlige for å beskytte sine egne kort. Dette kan gjøres ved å ha en sjetong, kortbeskytter eller hendene på kortene deres. Dealeren vil anta at alle ubeskyttede eller forlatte hender har blitt kastet. Dette gjelder selv om en hånd er snudd, og uavhengig om spilleren står ovenfor en handling. Spillere som ikke beskytter hånden sin tilstrekkelig vil ikke få erstatning dersom hånden deres fjernes av dealeren. Kontakt mellom en ubeskyttet hånd og et kastet kort vil gjøre hånden død hvis det er noen tvil om hvilke kort som hører til hånden. Dealere kan hjelpe med å lese hender dersom det kreves, men det er spillerens ansvar å beskytte hånden.

 6. Spillere kan kun snakke engelsk under en hånd. Hvis en aktiv spiller snakker et annet språk under en hånd, kan hullkortene hans bli vist slik at alle ser de. Hvis en inaktiv spiller snakker et språk som ikke er engelsk under en hånd, kan floor dele ut straff.

 7. Spillere burde ikke kaste sjetonger i potten, eller generelt gjør noen handlinger for å skjule intensjonen sin. Det er ikke lov å gjøre avtaler, og kan resultere i straffer.

 8. Dette inkluderer deling av potter, “å ta penger tilbake”, eller endre sjetong-beløpet som går i potten, eller vunnet, i en individuell hånd.

 9. Spillere kan dele blindene hvis situasjonen gjør det mulig.

 10. “Rabbit Hunting” – I tilfeller hvor hender fullføres før det siste kortet deles, vil ikke det neste kortet som skulle deles vises under noen omstendigheter. Praksisen å vise kort som skulle vært delt ut refereres til som “rabbit hunting”, og er forbudt.

 11. Å spille over er tillatt hvis:

  1. Personen som ønsker å spille over er først på ventelisten.
  2. Spilleren som blir spilt over har en time på å bli med i spillet igjen, ellers vil sjetongene plukkes opp, og setet vil gå til den neste spilleren på ventelisten.
 12. Ingen har lov til å spille med andres sjetonger.

 13. Spillere kan ikke gi setet sitt til en annen uten at en floor har godkjent det.

 14. PokerStars Live bruker følgende regler for “Bordinnsatser”:

  1. Kun sjetonger eller kontanter på bordet når en hånd starter vil være i spill i den potten, bortsett fra som spesifisert i regel 28,3 c.
  2. Alle sjetonger og kontanter må bli på bordet frem til en spiller avslutter spillet, bortsett fra til å betale for kasinoprodukter og tjenester. Spillere kan ikke sende sjetonger, bortsett fra en ante i stud-spill, eller en “lykkesjetong” i alle andre spill (kun den minste valøren i det spillet).
  3. Sjetonger som er på vei fra kassen med en ansatt behandles som i spill, gitt at huset har gitt sitt samtykke og de andre spillerne er informert. Hvis en spiller gir sjetonger til en som venter på sjetonger, vil beløpet som sendes spilles bak.
  4. En spiller som kjøper sjetonger må avklare beløpet det kjøpes for. Hvis en spiller ber om en hånd og ser på den uten å spesifisere beløpet som spilles, kan ikke han/hun spille på mer enn beløpet som er minste-innkjøpet for det spillet.
 15. I tilfeller ved splittede potter med en sjetong til overs, vil store sjetonger alltid deles til den minste valøren i spillet. Hvis det fortsatt er en sjetong til overs går sjetongen til:

  1. I Hold'em og Omaha - hånden nærmest knappen, med klokka.
  2. I Stud, vil hånden med det høyeste kortet, etter suit-rangering bryte uavgjort (spar, hjerter, ruter, kløver).
  3. I High/Low-spill vinner den høye hånden.
 16. Når spillere trekker kort (for knappen i nye spill, for tilgjengelige seter når et spill bryter osv), og er uavgjort i rangering, vil uavgjort brytes med suit-rangering: spar, hjerter, ruter, kløver.

 17. En spiller, som ropes opp fra ventelisten, må være der innen fem minutter. Hvis ikke, vil neste spiller på listen få det åpne setet, og spilleren som ikke dukker opp vil settes neders på ventelisten.

3. Spilleregler - Innkjøpet

 1. En ny spiller må gjøre et fullstendig innkjøp i det spillet, vanligvis 50 ganger storeblind.

 2. En eksisterende spiller kan gjøre én re-buy for et halvt fullt innkjøp.

 3. Hvis en grense økes i et eksisterende spill, og derfor øker innkjøpet, er eksisterende spillere fredet; de kan spille med sjetongene de har på bordet på det tidspunktet. Etter dette gjelder økte innkjøp for alle spillere.

 4. En spiller som tvinges til å bytte bord til et spill med samme grenser kan fortsette med samme antall sjetonger, selv om det er mindre enn minste-innkjøpet. En spiller som frivillig bytter spill, eller kommer fra et brutt lag må kjøpe seg inn for minste-innkjøpet.

4. Spilleregler - Blinder

 1. Nye spillere må poste storeblind før de får utdelt kort. De kan poste fra enhver posisjon, vente på storeblind, kjøpe knappen eller strodle. Hvis blindene passerer, vil de få et merke med misset blind, og må vente på storeblind, eller poste begge blindene, eller kjøpe knappen.

 2. Spillere kan “kjøpe knappen”. En ny spiller eller en spiller med et misset blind-merke kan bli med i spillet i lilleblind-posisjonen ved å poste begge blindene. Storeblind-beløpet spiller. I den hånden vil dealer-knappen være til den spillerens umiddelbare høyre, og ingen andre legger blinder. I neste hånd vil spilleren som “kjøpte knappen” få dealer-knappen og blindene fortsetter som vanlig.

 3. Alle blinder er “levende”. Pengene spiller, og spillerne som legger blinder kan høyne før floppen (med mindre budene har nådd taket).

 4. Spillere kan “strodle” i spillene når de er en posisjon til venstre for storeblind. Alle strodler er det dobbelte av storeblind, og er levende. Kun én stroddel per hånd er tillatt.

 5. En spiller som går glipp av begge blindene må poste samme sum som blindene. Beløpet til overs, som er høyere enn storeblind, blir døde penger og er ikke en del av budet. Den skyldte lilleblinden vil bli døde penger. Det eneste unntaket er hvis en spiller velger å legge en stroddel. I denne situasjonen vil de ikke måtte poste lilleblind. Å kjøpe knappen er tillatt.

 6. Å gå glipp av blindene i den første runden i et nytt spill er det samme som å gå glipp av blindene i et eksisterende spill. “Running it twice” (kjøre den to ganger) er tillatt på alle bord, hvis alle involverte spillere samtykker.

 7. Hvis spillerne som er involvert i en sidepott ønsker å “run it twice”, kan de gjøre for kun sidepotten (hovedpotten vil alltid gå til vinneren av det første bordet).

5. Seter og bordendring

 1. I alle nye spill, vil spillere trekke om dealer-knappen.

 2. Når et nytt spill starter, vil spillerne på ventelisten få sete først. Spillere kan reservere seter etter førstemann til mølla-regelen når de ankommer bordet.

 3. Seteendringer under et spill:

  1. En spiller som flytter vekk fra blindene (med klokken) må vente antallet hender som antall seter spilleren flytter, eller legge storeblind, før man får utdelt en hånd igjen.
  2. En spiller som “deler av” (ved å spille en hånd på dealer-knappen og deretter bytter sete) kan flytte og vente til blindene passerer det nye setet én gang og blir med i spillet igjen bak knappen uten å legge blinder.
  3. Hvis en spiller med en misset blinde endrer sete, må de legge begge blindene, eller så må spilleren vente på storeblind.
  4. Hvis to spillere blir enige om å bytte seter, gjelder 45.a, 45.b, og 45.c begge spillere.
  5. Hvis et sete er åpent, og er ønsket av mer enn en spiller, og de ikke løser problemet vil setet gå til den som har vært ved bordet lengst. Hvis de ikke finner ut av det, vil det gå til den som spurte først. Hvis de ikke finner ut av det, vil spillerne trekke kort om det.
  6. Når et sete åpner i et spill med venteliste, vil floor spørre spillerne ved bordet om noen vil ha setet før det reserveres for en ny spiller. En sjetong plasseres på bordet, og den nye spilleren kan ikke overtales til å bytte sete.
 4. En spiller som flytter til et annet spill må ha hele innkjøpet til det spille med mindre han/hun er fra et brutt spill og ikke kan få et sete med samme grenser. Spillets grense må være den samme eller lavere enn det brutte spillets, for å kunne spille med et lavt innkjøp.

 5. Hvis en spiller tvinges til å endre bord av en grunn, kreves det ikke at de legger blinder, og kan i stedet velge å vente på at knappen passerer.

 6. Spillere som avslutter et spill og og returnerer til det samme spillet innen tre timer, må ha med seg det samme antall sjetonger som da de sluttet, men ikke mindre enn minste-innkjøpet.

 7. Med tanke på alle spillere, hvis en spiller i et lag med færre enn fem spillere ber om et sete i et annet spill, kan floor spørre om alle spillere ønsker å trekke kort om de tilgjengelige setene.

 8. I et spill med fem eller færre spillere, vil ikke spilleren som gjør at laget bryter ved å ikke legge anter eller blinder få trekke om et sete i et annet spill.

 9. Third Man Walking - “Third man walking” vil være spilleren som reiser seg fra setet sitt i et cashgame etter et to andre spillere allerede har gått fra bordet. Denne spilleren må returnere til setet sitt innen en runde, ellers vil setet i spillet gå til en annen dersom det er venteliste.

 10. Når et spill bryter og det er:

  1. ikke nok åpne seter i andre spill med samme grenser for alle spillerne, vil spillerne trekke kort for de åpne setene. Floor vil trekke kort for fraværende spillere som ikke har merker for missede blinder.
  2. nok åpne seter i andre spill med samme grenser til alle spillere, vil alle missede blinder-merker samles av spillerne i det brutte laget, og tas med til spillet som går.
 11. Alle bordendringer må godkjennes på forhånd av floor.

 12. Bord- og spillendringer må gjøres umiddelbart. Dette inkluderer spillere som ikke spiller de resterende hendene før storeblind kommer. Men, spillere i blindene kan spille de hendene i tillegg til knappen.

6. Pauser

Som et resultat av at spillere kan forlate et spill når som helst er det i alles beste interesse å ha spesifikke retningslinjer for spillere som har tatt en pause. De er:

 1. Spillere kan forlate bordet i opptil en time. Hvis en spiller er borte lenger enn det vil spillerens sjetonger plukkes opp umiddelbart i et fullt spill med en venteliste. I spill som ikke er fulle, kan dette resultere i at sjetongene til spilleren som er borte plukkes opp hvis en spiller som sitter der ønsker det setet, eller spillet fylles opp.

 2. Å forlate et spill gjentatte ganger kan resultere i at sjetongene blir plukket opp før den satte tidsgrensen møtes.

 3. PokerStars Live cashgames bruker “third man walking”-regelen. Hvis to spillere allerede er borte fra bordet, vil den tredje spilleren som forlater bordet kun ha en runde på seg til å returnere, eller risikere å erstattes av den neste tilgjengelige spilleren på ventelisten. Dealere instrueres til å si i fra til spillere og floor når den tredje spilleren går.

Vanlige spørsmål om PokerStars Live

Vanlige spørsmål om PokerStars Live

Har du spørsmål om arrangementene våre? Klikk her for svar.

Last ned og kvalifiser deg

Last ned og kvalifiser deg

Vil du oppleve spenningen under PokerStars Live-arrangementer? Last ned PokerStars eller Full Tilt for å kvalifisere deg nå.