Regler for cash games

Det arrangeres ikke private spill.

Med mindre noe annet er oppgitt, gjelder PokerStars Lives turneringsregler

Straff og etikette for spillerne

Det forventes at spillere oppfører seg til enhver tid. Standard pokeretikette vil håndheves. Etter eget skjønn kan PokerStars Lives ansatte ilegge straffer som varierer fra en verbal advarsel til utestengelse fra alle PokerStars Live-turneringer og cash games arrangert av PokerStars Live.

 1. Spillere er pålagt å beskytte andre spillere til enhver tid. Derfor, enten man er i en hånd eller ikke, kan spillere ikke:
  1. Avsløre informasjon om hender i spill eller kastede hender.
  2. Gi råd eller kritisere spill før hånden er fullført.
  3. Lese en hånd som ikke er vist.
  4. Diskutere hender eller strategi med tilskuerne.
  5. Oppsøke eller motta råd fra en kilde utenfra.
  6. Regelen «en spiller per hånd» vil håndheves.
 2. Vise kort og kaste kort (mucking): Spillere som viser kortene sine til en spiller som allerede har kastet seg og deretter kaster selv, kan blir straffet. Dealere som ser dette har blitt bedt om å ikke kaste disse kortene, og vise dem til hele bordet når hånden er fullført. Spillere som gjør dette gjentatte ganger vil bli straffet.
 3. Samarbeid: Poker er et individuelt spill. Mykt spill, f.eks. sjetongdumping, er ikke lov og kan føre til straff.
 4. Brudd på etikette: Gjentatte etikettebrudd vil resultere i straff som blir bestemt av de ansatte. Eksempler inkluderer, men begrenses ikke til, unødvendig berøring av andre spilleres kort eller sjetonger, forsinking av spillet, å handle ut av tur gjentatte ganger, kaste sjetonger på bordet, intensjonelt by slik at dealeren ikke når sjetongene eller overdreven prating. I tillegg kan overdreven feiring ved teatralsk oppførsel, upassende oppførsel, fysiske handlinger, gestikulering eller annen oppførsel straffes. Disse bruddene kan også inkludere fornærmende oppførsel mot andre spilleres spillestiler og/eller munnbruk mot spillere på grunn av hvordan de har spilt eller spiller.
 5. Stygg språkbruk: Upassende oppførsel mot andre spillere, PokerStars Lives ansatte, lokalets ansatte eller annet personell tolereres ikke. Stygt, obskønt eller støtende språkbruk rettet mot en spiller eller ansatt kan resultere i straff. Gjentatt stygg, obskøn eller støtende språkbruk som ikke er rettet mot noen kan også resultere i straff.
 6. Alle deltakere må oppføre seg høflig og ordentlig under alle spill og turneringer, og i alle spillområder. Enhver person som opplever upassende oppførsel fra en annen person bør umiddelbart kontakte de ansatte. Dette inkluderer, men begrenses ikke til, spillere med en personlig hygiene eller helse som forstyrrer andre spillere ved bordet. De ansatte avgjør om en persons personlige hygiene eller helse er forstyrrende for andre spillere, og de kan, etter eget skjønn, ilegge sanksjoner ovenfor enhver spiller som nekter å løse situasjonen på en måte som er tilfredsstillende for PokerStars Live.
 7. Spillere som med vilje ødelegger, river eller skraper kort vil umiddelbart bli delt ut av hånden. Dersom spilleren føler seg urettferdig delt ut av hånden, må saken tas opp med ansatte umiddelbart.
 8. Mobil: Spillerne får ikke snakke i telefon når de sitter ved bordet, enten de er i en hånd eller ikke. De forlate bordet for å ha snakke i telefon.
 9. Telefoner, nettbrett og datamaskiner: Spillerne kan bruke disse enhetene ved bordet, bortsett fra når de er i en hånd.  Datamaskiner kan ikke være tilkoblet en ekstern strømkilde når den er ved bordet.
 10. Periscope, Twitch osv.: Bruken av apper eller noe annet som muliggjør kringkasting av turneringen mens den pågår er ikke tillatt.
 11. PokerStars Lives ansatte og lokalets ansatte kan straffe enhver handling som, etter PokerStars Lives ansatte og lokalets personale sin mening, er uforenelig med de offisielle reglene eller spillets beste interesse.
 12. Hvis en spiller får lov til å returnere til spillet etter en straff, vil de ikke få tilbake blinder de har betalt. De vanlige reglene for betalte blinder vil gjelde.
 13. PokerStars Live forbeholder seg retten til å når som helst nekte spilltjenester til hvem som helst.
 14. PokerStars Live forbeholder seg retten til å nekte salg av alkoholholdige drikker.
 15. PokerStars Live er ikke ansvarlig for monetære avvik påført av feil av en spiller eller dealer.
 16. Ansvar kan ikke overføres. I tilfelle tyveri eller naturkatastrofer, vil ikke PokerStars Live være ansvarlig for tap av sjetonger, penger eller personlige eiendeler.
 17. PokerStars Live er ikke ansvarlig for oppførselen til ansatte eller konsekvensene dette medfører.

Generelle husregler

 1. Alle spillere som vil melde seg på et cash game må kanskje registrere seg for en PokerStars Live-konto. Du får mer informasjon på stedet.
 2. Spillere kan når som helst forlate spillet og by som de ønsker, så lenge det er innenfor spillereglene.
 3. En spiller som har vært borte fra bordet i over 30 minutter (eller får bordet sitt lukket mens de er borte) vil få sjetongene sine fjernet og oppbevart av personalet, hvis det er en venteliste for spillet deres.  Sjetongene telles av en den ansvarlige i lokalet og en annen medarbeider, signeres og oppbevares.
 4. Prosedyrer for avgjørelser:
  1. PokerStars Live-ledelsen forbeholder seg retten til å ta avgjørelser som er i spillets beste interesse, og i rettferdighetens ånd for alle spillere, selv om en teknisk tolkning av reglene indikerer en annen avgjørelse.
  2. Alle avgjørelser gjort av den ansvarlige på stedet, gjøres i fair plays interesse, og er endelig.
  3. Hvis det skjer noe irregulært i spillet, må de ansatte få beskjed umiddelbart. Enhver klage må gjøres før kortene stokkes til neste hånd.
 5. Spillerne er alltid ansvarlige for å beskytte sine egne kort. Dette kan gjøres ved å ha en sjetong, kortbeskytter eller hendene på kortene. Dealeren vil anta at alle ubeskyttede eller forlatte hender er kastet. Dette gjelder selv om en hånd er snudd, og uavhengig om spilleren står ovenfor en handling. Spillere som ikke beskytter hånden sin tilstrekkelig vil ikke få erstatning dersom hånden deres fjernes av dealeren. Kontakt mellom en ubeskyttet hånd og et kastet kort vil gjøre hånden død hvis det er noen tvil om hvilke kort som hører til hånden. Dealere kan hjelpe med å lese hender dersom det kreves, men det er spillerens ansvar å beskytte hånden.
 6. Spillere kan kun snakke engelsk under en hånd. Hvis en aktiv spiller snakker et annet språk under en hånd, kan hullkortene hans bli vist slik at alle ser de. Hvis en inaktiv spiller snakker et språk som ikke er engelsk under en hånd, kan den ansvarlige på stedet dele ut straff.
 7. Spillere bør ikke kaste sjetonger i potten, eller generelt foreta noen spillhandlinger som kan skjule den tiltenkte handlingen.
 8. Det er ikke lov å gjøre avtaler, og det kan resultere i straffer.
  1. Dette inkluderer deling av potter, «å ta penger tilbake», eller endre sjetongbeløpet som går i potten, eller vunnet, i en individuell hånd.
 9. Spillere kan dele blindene hvis situasjonen gjør det mulig.
 10. «Rabbit hunting»: I tilfeller hvor hender fullføres før det siste kortet er delt ut, vil ikke det neste kortet som skulle deles ut under noen omstendigheter vises. Praksisen å vise kort som skulle vært delt ut refereres til som «rabbit hunting», og er forbudt.
 11. Å spille over er tillatt hvis:
  1. Personen som ønsker å spille over er først på ventelisten.
  2. Spilleren som blir spilt over har en time på å bli med i spillet igjen, ellers vil sjetongene plukkes opp, og setet vil gå til den neste spilleren på ventelisten.
 12. Ingen har lov til å spille med andres sjetonger.
 13. Spillere kan ikke gi setet sitt til en annen uten at en den ansvarlige på stedet har godkjent det.
 14. PokerStars Live bruker følgende regler for «Bordinnsatser»:
  1. Kun sjetonger eller kontanter på bordet når en hånd starter vil være i spill i den potten, bortsett fra som spesifisert i regel 31.c.
  2. Alle sjetonger og kontanter må bli på bordet frem til en spiller avslutter spillet, bortsett fra til å betale for kasinoprodukter og tjenester. Spillere kan ikke sende sjetonger, bortsett fra en ante i stud-spill, eller en «lykkesjetong» i alle andre spill (kun den minste valøren i det spillet).
  3. Sjetonger som er på vei fra kassen med en ansatt behandles som i spill, gitt at huset har gitt sitt samtykke og de andre spillerne er informert. Hvis en spiller gir sjetonger til en som venter på sjetonger, vil beløpet som sendes spilles bak.
  4. En spiller som kjøper sjetonger må avklare beløpet det kjøpes for. Hvis en spiller ber om en hånd og ser på den uten å spesifisere beløpet som spilles, kan ikke han/hun spille på mer enn beløpet som er minsteinnkjøpet for det spillet.
 15. I tilfeller ved splittede potter med én sjetong til overs, vil store sjetonger alltid deles til den minste valøren i spillet. Hvis det fortsatt er én sjetong til overs går sjetongen til:
  1. I Hold'em og Omaha: Hånden nærmest knappen, med klokken.
  2. I Stud vil hånden med det høyeste kortet, ved å bruke sortrangering, avgjøre en uavgjort (spar, hjerter, ruter og kløver).
  3. I High/Low-spill vinner den høye hånden.
 16. Når spillere trekker kort (for knappen i nye spill, for tilgjengelige seter når et spill bryter osv.), og det er uavgjort i rangering, vil uavgjort avgjøres ved å bruke sortrangering: spar, hjerter, ruter og kløver.
 17. En spille, som ropes opp fra ventelisten må være der innen fem minutter. Hvis ikke vil neste spiller på listen få det åpne setet, og spilleren som ikke dukker opp vil settes nederst på ventelisten.

Spilleregler – Innkjøpet

 1. En ny spiller må gjøre et fullstendig innkjøp i det spillet, vanligvis 50 ganger storeblind.
 2. En eksisterende spiller kan gjøre én re-buy for halvparten av et fullt innkjøp.
 3. Hvis en grense økes i et eksisterende spill, og derfor øker innkjøpet, er eksisterende spillere fredet, de kan spille med sjetongene de har på bordet på det tidspunktet. Etter dette gjelder økte innkjøp for alle spillerne.
 4. En spiller som tvinges til å bytte bord til et spill med samme grense kan fortsette med samme antall sjetonger, selv om det er mindre enn minsteinnkjøpet. En spiller som frivillig bytter spill, eller kommer fra et brutt lag, må kjøpe seg inn for minsteinnkjøpet.

Spilleregler – Blinder

 1. Nye spillere må betale storeblind før de får utdelt kort. De kan betale fra enhver posisjon, vente på storeblind, kjøpe knappen eller straddle. Hvis blindene passerer, vil de få et merke med misset blind, og må vente på storeblind, eller betale begge blindene, eller kjøpe knappen.
 2. Spillere kan «kjøpe knappen». En ny spiller eller en spiller med et merke for misset blind kan bli med i spillet i lilleblind-posisjonen ved å betale begge blindene. Storeblind-beløpet spiller. I den hånden vil dealerknappen være til den spillerens umiddelbare høyre, og ingen andre betaler blinder. I neste hånd vil spilleren som «kjøpte knappen» få dealerknappen og blindene fortsetter som vanlig.
 3. Alle blinder er «levende». Pengene spiller, og spillerne som betaler blinder kan høyne før floppen (med mindre budene har nådd taket).
 4. Spillere kan «straddle» i spillene når de er én posisjon til venstre for storeblind. Alle straddler er det dobbelte av storeblind, og er levende. Kun én straddle per hånd er tillatt.
 5. En spiller som går glipp av begge blindene må betale et beløp som er likt summen av blindene. Beløpet til overs, som er høyere enn storeblind, blir døde penger og er ikke en del av budet. Den skyldte lilleblinden vil bli døde penger. Det eneste unntaket er hvis en spiller velger å betale en straddle I denne situasjonen vil de ikke måtte betale lilleblind.  Å kjøpe knappen er tillatt.
 6. Å gå glipp av blindene i den første runden i et nytt spill er det samme som å gå glipp av blindene i et eksisterende spill.
 7. «Running it twice» (kjøre den to ganger) er tillatt på alle bord, hvis alle involverte spillere samtykker.
  1. Hvis spillerne som er involvert i en sidepott ønsker å «run it twice», kan de gjøre det for kun sidepotten (hovedpotten vil alltid gå til vinneren av det første bordet).

Seter og bordendring

 1. I alle nye spill, vil spillere trekke om dealerknappen.
 2. Når et nytt spill starter, vil spillerne på ventelisten få sete først. Spillere kan reservere seter etter førstemann til mølla-regelen når de ankommer bordet.
 3. Seteendringer under et spill:
  1. En spiller som flytter vekk fra blindene (med klokken) må vente antallet hender som antall seter spilleren flytter, eller betale storeblind, før man får utdelt en hånd igjen.
  2. En spiller som «deals off» (ved å spille en hånd på dealerknappen og deretter bytter sete) kan flytte og vente til blindene passerer det nye setet én gang og bli med i spillet igjen bak knappen uten å legge blinder.
  3. Hvis en spiller med en misset blinde bytter sete, må de betale begge blindene, eller så må spilleren vente på storeblind.
  4. Hvis to spillere blir enige om å bytte seter, gjelder 48.a, 48.b, og 48.c begge spillerne.
  5. Hvis et sete er åpent, og er ønsket av flere enn én spiller og de ikke løser problemet, vil setet gå til den som har vært ved bordet lengst. Hvis det ikke kan avgjøres, vil det gå til den som spurte først. Hvis heller ikke det kan avgjøres, vil spillerne trekke kort om det.
  6. Når et sete blir ledig i et spill med venteliste, vil den ansvarlige på stedet spørre spillerne ved bordet om noen vil ha setet før det reserveres for en ny spiller. En sjetong plasseres på bordet, og den nye spilleren kan ikke overtales til å bytte sete.
 4. En spiller som flytter til et annet spill må ha hele innkjøpet til det spille med mindre han/hun kommer fra et brutt spill og ikke kan få et sete med samme grenser. Spillets grense må være den samme eller lavere enn det brutte spillets, for å kunne spille med et lavere innkjøp.
 5. Hvis en spiller tvinges til å endre bord av en grunn, kreves det ikke at de legger blinder, og kan i stedet velge å vente på at knappen passerer.
 6. Spillere som avslutter et spill og returnerer til det samme spillet innen tre timer, må ha med seg det samme antall sjetonger som da de sluttet, men ikke mindre enn minsteinnkjøpet.
 7. Med tanke på alle spillere, hvis en spiller i et lag med færre enn fem spillere ber om et sete i et annet spill, kan den ansvarlige på stedet spørre om alle spillerne ønsker å trekke kort om de tilgjengelige setene.
 8. I et spill med fem eller færre spillere, vil ikke spilleren som gjør at laget bryter opp ved å ikke legge anter eller blinder få trekke om et sete i et annet spill.
 9. Third man walking - «Third man walking» vil være spilleren som reiser seg fra setet sitt i et cash game etter at to andre spillere allerede har gått fra bordet. Denne spilleren må returnere til setet sitt innen én runde, ellers vil setet i spillet gå til en annen dersom det er venteliste.
 10. Når et spill bryter og det er:
  1. ikke nok åpne seter i andre spill med samme grenser for alle spillerne, vil spillerne trekke kort om de åpne setene. Floor vil trekke kort for fraværende spillere som ikke har merker for missede blinder.
  2. nok åpne seter i andre spill med samme grenser til alle spillere, vil alle merker for missede blinder samles av spillerne i det brutte laget, og tas med til spillet som går.
 11. Alle bordendringer må godkjennes på forhånd av den ansvarlige på stedet.
 12. Bord- og spillendringer må gjøres umiddelbart. Dette inkluderer spillere som ikke spiller de resterende hendene før storeblind kommer. Men, spillere i blindene kan spille de hendene i tillegg til knappen.

Pauser

Som et resultat av at spillere kan forlate et spill når som helst er det i alles beste interesse å ha spesifikke retningslinjer for spillere som har tatt en pause. De er:

 1. Spillere kan forlate bordet i opptil 30 minutter. Hvis en spiller er borte lengre enn det vil spillerens sjetonger i et fullt spill med en venteliste umiddelbart plukkes opp. I spill som ikke er fulle, kan dette resultere i at sjetongene til spilleren som er borte plukkes opp hvis en spiller som sitter der ønsker det setet, eller spillet fylles opp.
 2. Å forlate et spill gjentatte ganger kan resultere i at sjetongene blir plukket opp før den satte tidsgrensen møtes.
 3. PokerStars Lives cash games bruker «third man walking»-regelen. Hvis to spillere allerede er borte fra bordet, vil den tredje spilleren som forlater bordet kun ha én runde på seg til å returnere, eller risikere å erstattes av den neste tilgjengelige spilleren på ventelisten. Dealere instrueres til å si ifra til spilleren og den ansvarlige i lokalet når den tredje spilleren går.

Vanlige spørsmål om PokerStars Live

Vanlige spørsmål om PokerStars Live

Har du spørsmål om arrangementene våre? Klikk her for svar.