Turneringsregler for poker

1. Generelle regler

 1. Turneringsledelsen og floor skal ta spillets beste i betraktning og ha rettferdighet som høyeste prioritet i prosessen når de tar avgjørelser. Uvanlige omstendigheter kan, i noen tilfeller, diktere at avgjørelser i rettferdighetens navn prioriteres høyere enn de tekniske reglene. Avgjørelsene til turneringsledelsen og/eller floor er endelige.

 2. Spilleres ansvar: Det forventes at spillere verifiserer registreringsinformasjon og seteplassering, beskytter hendene sine, gjør intensjonene deres tydelige, følger handlingen, handler i tur, holder kort synlige, sjetonger riktig stablet, blir ved bordet når de har en levende hånd, sier fra hvis det blir gjort en feil, bytter bord på en ordentlig måte, følger regelen om en hånd per spiller, kjenner til og følger reglene, følger etikette, og generelt bidrar til en ryddig turnering.

 3. Offisiell terminologi for turneringspoker: Offisielle uttrykk for bud eller handling er enkle, og kan ikke tas feil av, som: bud, høyne, syne, kaste, check, all-in, pott (kun i pot-limit), og fullfør. Regionale uttrykk skal også møte denne standarden. Bruken av ukjent språk og gestikulering er på spilleres egen risiko, da det kan resultere i en avgjørelse annerledes enn spilleren mente. Det er spilleres ansvar å gjøre intensjonene sine tydelige.

 4. Elektroniske enheter: For å unngå tvil, inkluderer begrepet elektronisk enhet, men begrenses ikke til, følgende enheter, både kjente og ukjente. Elektroniske enheter kan ikke plasseres på spilloverflaten, som inkluderer enhver del av pokerbordet, til enhver tid. Spillere får ha enheter på kanten.

  1. Telefon: Spillere får ikke snakke i telefonen når de sitter ved bordet, enten de er i en hånd eller ikke. De må gå fra bordet for å ha telefonsamtalen.
  2. Telefoner, nettbrett og PC-er: Spillere kan bruke disse enhetene (bortsett fra telefonsamtaler) ved bordet, bortsett fra når de er i en hånd. PC-er får ikke være koblet til en ekstern strømkilde når den er ved bordet.
  3. Periscope, Twitch, osv.: Bruken av applikasjoner eller andre typer medier som har mulighet til å sende fra turneringen mens den er i spill, er ikke tillatt.
  4. Enheter for opptak: Disse enhetene, og bruken av enheter for opptak er forbudt i hele pokerrommet.
  5. Det vil ikke være tillatt med noen elektroniske enheter på TV-bord eller Main Event finalebord.
  6. Distraksjoner ved bordet: PSLive forbeholder seg retten til å be spillere om å slutte og bruke alle elektroniske eller andre enheter hvis floor syns du gjør spillet tregere, eller på andre måter påvirker de andre spillerne ved bordet. Spillere kan be om at dealer kontakter floor hvis de mener en spiller gjør slik at spillet går tregt på grunn av innflytelse utenfra, inkludert, men ikke begrenset til, bøker, magasiner og elektroniske enheter.
 5. Inngå avtaler: Avtaler vil være tillatt på alle steder det ikke bryter med de lokale spillreguleringene. Alle avtaler vil rapporteres til media.

2. Seter i turnering

 1. Seter/stacker: Alle seter i turneringer vil tildeles tilfeldig og kan ikke byttes. Turneringsansatte forbeholder seg retten til å endre seter for å hjelpe spillere med spesielle behov gjennom turneringen, og for å balansere bord i starten av turneringer. Spillere er ansvarlige for å verifisere registrering-kvitteringen slik at det blir korrekt.

  1. Alternates, sene innkjøp og re-entries vil få fulle stacker. De får sete i tillegg til rettighetene og ansvaret til alle posisjoner, bortsett fra mellom lilleblind og knappen.
  2. Der det gjelder vil spillere som får bord og sete-kort få stackene sine satt i spill når alle deres setekort er samlet.
   1. Eksempel: Hvis en spiller motter Bord 4/Sete 8, når alle #8 setene er samlet vil alle #8 setene i turneringen få stacken sin satt i spill.
 2. Identifikasjon: Alle spillere er ansvarlige for å ha gyldig foto-ID med til setene sine i turneringen til start, og videre starter, på alle PokerStars Live-arrangementer. Alle spillere som bruker falsk ID vil bli straffet, opptil og inkludert diskvalifisering fra arrangementet.

 3. Re-buys: Spillere som ønsker å gjøre re-buy kan ikke gå glipp av en hånd. Hvis en spiller sier han vil foreta en rebuy før en ny hånd, spiller han med sjetonger bak, og er tvunget til å ta rebuy.

 4. Bryting av bord: oppsettet for bryting av bord vil gjøres tilgjengelig når registrering til turneringen er stengt. PokerStars Live forbeholder seg retten til å endre oppsettet. Spillere som kommer fra et brutt bord vil ha rettighetene og ansvaret til posisjonen de får (knappen, lilleblind, storeblind). De vil ikke motta en hånd mellom lilleblind og knappen.

  1. Bord vil brytes etter dobbel tilfeldighet. Dealeren vil trekke høyt kort på bordet, startende i sete 1. Floor vil blande setekortene og dele de ut startende med det høyeste kortet, og med klokka rundt bordet.
 5. Balansering av bord: Spill vil stoppe på alle bord som har minst tre spillere mindre enn bordets maks på det tidspunktet. I flopp- og mixed-spill, vil spillere flyttes fra storeblind til den verste posisjonen, inkludert å ta en singel storeblind når det gjelder. Verste posisjon er aldri lilleblind. I kun stud-spill vil spillere flyttes med posisjon (det siste setet som åpnes på bordet med få spillere er setet som fylles).

  1. I senere stadier av turneringsspill, vil bord balanseres etter turneringslederens skjønn.

3. Prosedyrer

 1. Knappen: Det trekkes om knappen på ett bord ved starten av hvert arrangement, og også for omstarter, redraws og på finalebordet. Denne trekningen vil bestemme knappens posisjon for hele turneringen.

  1. Død knapp: Alle arrangementer vil spilles med en død knapp. En død knapp er definert som en knapp som ikke kan sendes videre på grunn av en eliminering eller at en ny spiller får sete i en posisjon mellom lilleblind og knappen.
  2. Knappen i heads-up: Under heads-up-spill, er lilleblind på knappen og handler først. Når heads-up-spill starter, må knappen plasseres slik at en spiller ikke har storeblind to ganger på rad.
  3. Feil knapp: Hvis dealer-knappen ble plassert feil og det oppdages etter at betydelige handlinger (Regel #29) har funnet sted, vil spillet fortsette, og knappen vil flyttes med klokken neste hånd. Hvis det oppdages før en betydelige handlinger, vil det erklæres «feildeling» og knappen vil plasseres riktig.
 2. Høyning av sjetonger: Når det er tid for å høyne sjetonger, vil det kun gå maks én sjetong til enhver spiller. Høyningen av sjetonger vil alltid starte med spilleren til venstre for dealeren. Høyning av sjetonger kan ikke slå ut en spiller. I et tilfelle hvor en spiller kun har en sjetong igjen og hvis spilleren taper høyningen, vil han eller én sjetong av den minste verdien som fortsatt er i spill. Spillere som har en sjetong av lavere verdi enn de som er i spill etter høyningen, vil tape de sjetongene med mindre de utgjør samme verdi som en sjetong i spill. Spillere oppfordres til å se på høyningen av sjetonger.

 3. Diskret høyning av sjetonger: Turneringens ansatte forbeholder seg retten til å høyne sjetongene til alle spillere til enhver tid etter eget skjønn. Spilleren har rett til å se på høyningen, og oppfordres til det. Diskrete høyninger skal annonseres til spillere slik at de kan bli værende og se på dersom de ønsker det.

 4. Sjetonger til overs: I spill med en delt pott, vil sjetongen(e) til overs gå til den høye hånden. I flopp-spill, hvor det er to eller flere høye hender, eller to eller flere lave hender, vil sjetongen(e) gå til den første kvalifiserte hånden til venstre for knappen. I stud-spill vil sjetongen til overs gå til det høyeste kortet rangert etter suit. Men, når hender har lik verdi, vil potten deles så jevnt som mulig. I Omaha/Stud 8 or Better, vil potten splittes ned til sjetongen med lavest verdi som er i spill. Hvis det er en sjetong til overs fra en splittet pott, vil den gå til den høyeste hånden. Hvis en ekstra sjetong er til overs fra splittingen av de høye eller lave hendene, vil den gå til spilleren i den dårligste posisjonen (nærmest til venstre for knappen). I stud-spill vil sjetongen til overs gå til den høyeste hånden. I tilfeller der en høy eller lav hånd splittes, vil sjetongen til overs gå til det høyeste kortet etter suit, av de to hendene som splitter.

 5. Synlige kort, sjetonger og stacker: Spillere må ha kortene sine synlige til enhver tid. Spillere har krav på et rimelig estimat av en motspillerens sjetonger; derfor bør sjetonger stables slik at de kan telles. PokerStars Live anbefaler rene stacker i stabler på 20 som en standard. Spillere må ha sjetongene av høyest verdi synlige til enhver tid.

  1. Spillere har kun krav på en nøyaktig telling av faktiske bud, og kan kun be om telling av hele motspillerens stack dersom den spilleren er all-in.
 6. Å flytte sjetonger: Alle sjetonger må transporteres i sjetongbrett og være synlige til enhver tid. Spillere kan ikke holde eller transportere sjetonger på en måte som gjør de usynlige. En spiller som gjør det kan miste sjetongene og bli diskvalifisert. De tapte sjetongene vil tas ut av spill.

 7. Bytte av kortstokker: Bytte av kortstokker skjer under dealer-bytte eller som bestemt av PokerStars Live. Spillere kan ikke be om bytte av korstokk.

 8. Kastede hender: En hånd anses som kastet etter å ha berørt dealerens «muck», kortene som er brent, bordet, eller haugen med kort som er kastet med billedsiden ned, av enten spilleren eller dealer. Bruk av Regel #1, floor kan hente ut en teknisk sett mucket hånd og erklære den levende hvis han har en god grunn til å gjøre det, og den riktige hånden enkelt kan hentes ut. Når man står ovenfor et bud, vil en spiller som slipper kortene sine i en bestemt bevegelse forover få hånden sin dømt kastet. Avgjørelsen til floor er endelig.

  1. Å kaste ute av tur vil være bindende gitt at omstendighetene beskrevet i Regel #18 møtes.
 9. Omstridte og døde hender: Retten til å diskutere en hånd stopper når en ny hånd starter. En ny hånd starter når kortene begynner å stokkes. For bord som bruker en stokkemaskin, vil starten på en ny hånd bestemmes av dealeren som trykker på knappen for å hente kortstokken.

  1. Å drepe hender: En dealer kan ikke drepe en vinnende hånd som blir vist og åpenbart er den vinnende hånden. Spillere oppfordres til å hjelpe med å lese hender hvis det viser seg at det kommer til å bli gjort en feil.
  2. Ubeskyttede hender: Hvis en dealer dreper en ubeskyttet hånd, vil ikke spilleren kunne få den tilbake og ikke få refusjon. Et unntak kan være hvis en spiller høynet og høyningen ikke er synet enda, da kan spilleren få tilbake beløpet på høyningen. Men, hvis høyningen er synet, kan den spilleren elimineres.
 10. Sidepotter: Hver sidepott vil splittes som en separat pott. Potter vil ikke blandes sammen før de er splittet. Spillere kan aldri røre potten.

 11. Å be om tid: Når en rimelig tid har passert, kan en spiller be om tid. Hvis floor godkjenner forespørselen, får spilleren 30 sekunder på seg til å handle (25 sekunder + nedtelling på 5 sekunder). Hvis en spiller ikke har tatt en avgjørelse når nedtellingen er over, vil hånden være død. Turneringsledelsen forbeholder seg retten til å korte ned tiden hvis det viser seg at spilleren bruker lang tid med vilje. En spiller som bruker lang tid med vilje kan få en straff.

  1. I tilfeller der det oppstår en uenighet mellom nedtellingen og spillerens handling, vil avgjørelsen vanligvis gå til spilleren, etter gjennomgang under Regel #1.
 12. Etter endt dag: For turneringer over flere dager, vil følgende prosedyrer tas i bruk for å unngå drøying av tid. Med mellom 15 og fem minutter igjen på siste nivå, vil turneringslederen stoppe klokken. En spiller vil trekke et kort mellom tre og syv, og det vil være antall resterende hender som skal spilles den dagen. Turneringsledelsen vil annonsere antall hender som gjenstår å spille, og alle bordene vil spille dette antallet hender, startende etter neste stokking eller flytting av knappen, før de avslutter den dagens spill.

 13. Hånd-for-hånd: Når pengepremiene nærmer seg (bobla) vil turneringen bytte til en hånd-for-hånd-prosedyre. Når turneringsledelsen har annonsert hånd-for-hånd-spill, vil alle bord avslutte hånden de spiller, og stoppe spillet. Når alle bord har fullført den hånden, vil dealeren på hvert bord dele én hånd, og stoppe spillet igjen etter den. Dette vil fortsette til nok spillere er eliminert, slik at stadiet i turneringen med premiepenger nås.

  1. Synet all-in: Under hånd-for-hånd, når en dealer har all-in og syn på bordet sitt, instrueres de til å fryse alle handlinger som gjenstår på det bordet, inkludert å be spillerne om å ikke avsløre hendene sine. Dette all-in-bordet vil vente med å fullføre hånden til alle gjenværende hender i turneringen har fullført sin hånd. Da vil floor gå til bordet med en all-in, og be dem om å fullføre hånden. I tilfeller hvor flere bord har all-in og syn, vil de stoppes og spilles en av gangen til alle bordene har fullført den hånden.
  2. Hvis to eller flere spillere elimineres i den samme hånden på forskjellige bord, vil alle spillere «dele» den plasseringen.
  3. Hvis to eller flere spillere elimineres under den samme hånden på det samme bordet, vil spilleren som startet med flest sjetonger få den beste plasseringen.

4. Handling

 1. Nytt nivå i turneringen: Når tiden er ute i en runde og en ny runde annonseres av en ansatt i turneringsledelsen, vil de nye blindene gjelde fra neste hånd. En ny hånd starter når kortene begynner å stokkes. Når det brukes en stokkemaskin, vil en ny hånd bestemmes av dealeren som trykker på knappen for å hente kortstokken.

 2. I setet ditt: En spiller må være i setet sitt når dealeren kaster det siste kortet til knappen for å ha en levende hånd. Dealere instrueres til å mucke kortene til spillere som ikke er i setet sitt umiddelbart etter det siste kortet deles til knappen, eller i Stud-spill, når det siste kortet deles på tredje gate. Spillere må være i setet sitt for å be om tid. «I setet ditt» defineres som en armlengde unna stolen din. I tvilstilfeller er avgjørelsen fra floor endelig.

  1. Stud-spill: Merk at reglene i stud kan tvinge en spiller med en død hånd til å betale bring-in for det lave budet og motta flere kort. Dette vil håndheves.
 3. Ventende handling: Spillere må bli ved bordet hvis de fortsatt har kort i en levende hånd. Dette inkluderer all-in-situasjoner. Hvis du er all-in skal du bli ved bordet - ikke snakke med tilskuere, vandre rundt, snakke med media osv... Hvis en spiller forlater bordet mens de fortsatt er involvert i en hånd kan de få straff.

 4. Grense for høyninger: Det er ikke tak på antall høyninger i no limit-spill. I limit-spill vil maks antall bud bestemmes av husreglene. Hvis det ikke er noen husregler, vil det være et bud og tre høyninger. Når turneringen kommer heads-up vil antall høyninger bli ubegrenset.

 5. String bets: Dealere er ansvarlig for å følge med på string bets eller høyninger. Alle spillere ved bordet oppfordres til å hjelpe til med å oppdage string bets eller høyninger dersom dealeren ikke ser det. String bets og høyninger som synes av en spiller må verifiseres av floor. Et string bet eller høyning defineres som å forsøke et bud eller en høyning i flere bevegelser som kan inkludere å gå tilbake til spillerens stack uten muntlig forvarsel, eller visuell luring for å fremprovosere en handling ute av tur før en spillers handling er fullført.

 6. Betydelig handling: Betydelig handling er alle to handlinger på rad, hvor minst en av de legger sjetonger i potten; eller alle kombinasjoner av tre handlinger på rad (check, bud, høyne, syn eller kast).

 7. Verbale og fysiske handlinger etter tur (inkludert under-syn): Verbale erklæringer i tur angående bud er bindende. Alle sjetonger som legges i potten i tur, blir i potten. Spillere må handle i tur til enhver tid.

  1. Under-syn: Et under-syn (å legge mindre sjetonger enn det som trengs for å syne) er et tvunget fullt syn hvis det gjøres etter et åpnende bud med flere spillere i enhver budrunde, eller heads-up. I alle situasjoner gjelder turneringsledelsens skjønn. For formålet i denne regelen, i spill med blinder, storeblind åpningsbudet i første runde
 8. Verbal og fysisk action ute av tur (inkludert under-syn): Verbale erklæringer i tur angående bud er bindende. Alle sjetonger som legges i potten i tur, blir i potten. Spillere må handle i tur til enhver tid. Spillere som med vilje handler ute av tur for å påvirke spillet før dem kan få straff. Handling (både verbal og fysisk) ute av tur kan være bindende hvis handlingen før spilleren ikke er endret. Et syn, check eller kast vil ikke anses som å endre handlingen. Hvis handlingen endres, vil ikke bud gjort ute av tur ikke anses som bindende, og vil returneres til spilleren. Spilleren som handlet ute av tur vil da få alle sine bud-alternativer (syn, kast, høyne) tilbake.

  1. Hvis en spiller har høynet og hånden hans drepes før høyningen er synt, kan spilleren få høyningen tilbake, men vil tape beløpet for syn.
 9. Akseptert handling: Det er syners ansvar å se det riktige beløpet på en motspillers bud før han syner, uavhengig av hva som sies av andre spillere. Hvis syner ber om telling, men mottar feil informasjon fra en dealer eller spiller, og deretter setter ut det beløpet, har han som syner aksepter hele den riktige handlingen og må betale det korrekte budet eller all-in-beløpet. Som i alle turneringssituasjoner, gjelder Regel 1 etter turneringsledelsens skjønn.

 10. Sjetong av høyere valør: Å legge en sjetong av høyere valør i potten vil anses som syn med mindre spilleren annonserer en høyning. Hvis en spiller legger en sjetong av høyere verdi i potten og sier, «Høyning», men ikke sier beløpet, vil høyningen være maksbeløpet opptil verdien på den sjetongen. For å høyne med en enkelt sjetong av høyere valør må det erklæres verbalt før sjetongen treffer bordet. Hvis ingen har bydd, vil én enkelt sjetong med høyere verdi uten å si noe, bety en innsats lik størrelsen på sjetongen.

 11. Flere sjetonger: Når du står ovenfor et bud, med mindre du sier du skal høyne, vil flere sjetonger av samme verdi bli et syn, hvis det å fjerne én sjetong gjør verdien mindre enn et syn. Eksempel: Med blinder på 200-400 går spiller A til 1200 (høyning på 800), spiller B legger på to 1000-sjetonger uten å si at han høyner, derfor blir det et syn. Hvis spiller B hadde lagt fire 500-sjetonger, hadde han høynet til 2000 (høyning på 800 til).

 12. Høyninger: Det er spillerens ansvar å gjøre sine intensjoner tydelige. Spillere anbefales sterkt å verbalt erklære det eksakte budet eller beløpet på høyningen. I No Limit eller Pot Limit må en høyning gjøres ved å …

  1. Plassere hele beløpet i potten i én bevegelse.
  2. Verbalt erklære hele beløpet før sjetonger plasseres i potten.
  3. Verbalt erklære «høyning» før man plasserer beløpet for syn i potten, og deretter fullfører handlingen med en bevegelse til tilbake til spillerens stack.
 13. Halvt-bud-høyning: Hvis en spiller høyner 50 prosent eller mer enn det forrige budet, men mindre enn minimum-høyningen, vil han eller hun måtte legge inn en fullstendig høyning. Høyningen vil bli på nøyaktig minimum som tillates. Hvis en spiller legger inn en høyning på mindre enn 50 prosent av det forrige budet, uten å verbalt annonsere «høyning», vil han eller hun måtte syne det forrige budet.

 14. All-in-høyning: En all-in på mindre enn en full høyning åpner ikke for bud av den forrige som bydde.

 15. Innsatser som ikke er standard eller er uklare: Spillere bruker uoffisielle begrep og bevegelser på eget ansvar. Disse kan bli tolket på andre måter enn spilleren hadde til hensikt. Hvis en erklært innsats kan ha flere lovlige betydninger, vil den bli dømt som den høyeste rimelige innsatsen som er mindre enn eller lik størrelsen* på potten før innsatsen. Eksempel: NLHE 200-400, potten er på totalt mindre enn 5 000. Spilleren sier «Jeg byr fem». Uten annen avklarende informasjon, er budet 500; hvis potten er på 5 000 eller mer, er budet 5 000.

  *Potten er totalen av alle tidligere innsatser, inkludert innsatser foran en spiller som enda ikke er lagt inn i potten.

 16. All-in med gjemte sjetonger: En anerkjent all-in-innsats forplikter en spillers fullstendige stack til hånden, inkludert gjemte sjetonger. Men, spilleren som er all-in får ikke dra nytte av de gjemte sjetongene.

  1. Eksempel: Spiller A går all-in for 21 000 og spiller B syner med en stack på 100 000. Etter å ha lagt sjetongene i midten finner spiller A to 1000-sjetonger under armen. Hvis spiller A vinner potten, vil han eller hun kun få betalt 21 000 i sjetonger. Hvis han eller hun elimineres fra turneringen i den hånden, vil motspilleren få hele stacken på 23 000.
  2. Unntak: Spiller A går all-in for 50 000 og spiller B syner med en stack på 55 000. Etter å ha lagt sjetongene i midten finner spiller A en 10 000-sjetonger under armen. Hvis spiller A vinner potten, vil han eller hun kun få betalt 50 000 i sjetonger. Hvis han eller hun taper potten, vil motspilleren doble og få betalt 55 000 for sin faktiske stack.

5. Showdown

 1. Verbale erklæringer: Kortene bestemmer vinneren av en hånd. Verbale erklæringer om innholdet i en spillers hånd er ikke bindende; men etter turneringsledelsens skjønn kan alle spillere som sier feil innhold med vilje bli straffet.

 2. All-in Showdown: Alle kort vil snus opp når en spiller er all-in og det ikke er flere handlinger. Hvis en spiller, uten å mene det kaster/mucker kortene sine før de snus, forbeholder de ansatte seg retten til å hente ut kortene hvis de lett kan identifiseres. Spillere som med vilje mucker kortene sine i all-in-situasjoner kan få straff.

  1. Sidepotter: I scenarier hvor flere spillere spiller på siden med en spiller all-in i hovedpotten, vil alle spillere i sidepotten som blir med til showdown på river måtte vise, i tillegg til spilleren som er all-in. Ingen spillere får kaste før showdown på river for sidepotten med en all-in-spiller i hovedpotten. Dealeren instrueres til å snu alle kort som levende, og hendene vil ha muligheten til å vinne potten.
 3. Showdown: Etter all action er fullført, vil spilleren som gjorde den siste aggressive handlingen måtte vise først, og med klokken etter det. Hvis det ikke bys på river, vil spilleren som er først til å handle i den budrunden måtte vise først (til venstre for knappen i flopp-spill, høy hånd for stud osv.) 

  1. Spillere kan nekte å vise kortene sine i tur, og kan kaste, men mister da muligheten til å vinne potten.
  2. Spillere som nekter å vise hånden sin kan få reprimander etter Regel #53.
 4. Vinnende hånd: En spiller må vise alle kortene sine for å vinne potten. Dette inkluderer å spille bordet. Hvis det kun er én spiller igjen med kort må ikke de vise en vinnende hånd for å ta potten. Eksempel: Spiller B byr på river og spiller A syner. Spiller B mucker deretter, og spiller A er den eneste spilleren i potten med kort. Spiller A vinner potten uten å måtte vise kortene sine.

  1. Synlig hånd: En hånd anses som synlig når alle kortene er plassert med billedsiden opp på bordet. Å vise kort, veive de rundt osv. anses ikke som å vise hånden din. Hender vil ikke bli lest og kan ikke vinne potten, før de er synlige på bordet.
  2. Nekte å vise: Hvis en spiller nekter å vise alle kortene sine, kan ikke dealeren snu de gjenværende kortene, men skal tilkalle floor. De vil be spilleren om å vise alle kortene sine, ellers vil den bli kastet. Spilleren får en fem sekunders nedtelling før floor erklærer spillerens hånd død, og gir en straff til spilleren for å drøye spillet. Spillere ved bordet kan ikke snu andres kort. Hvis de gjør det, vil hånden spilles som levende, men spilleren som snudde noen andres kort kan få en straff for brudd på etikettereglene.
 5. Å vise vinneren: En spiller som kommer seg til showdown kan be om å få se alle andres kort, gitt at de fortsatt har kortene sine. Hvis de kaster hånden sin i mucken, vil de ikke lenger ha retten til å se en annens spiller kort. Alle hender som bes om å bli vist vil snus og kan fortsatt vinne potten. En spiller som ikke er med til showdown kan ikke be om å se noen hender.

  1. Hvis det er legitim bekymring om samarbeid mellom spillere, kan dealeren bes om å ta kortene til side og be floor om å gå gjennom hånden.

6. Straff og spilleretikette

 1. Melding: Spillere er pålagt å beskytte andre spillere i turneringen til enhver tid. Derfor, enten man er i en hånd eller ikke, kan spillere ikke …

  1. Avsløre innhold av hender i spill eller kastede hender.
  2. Gi råd eller kritisere spill før action er fullført.
  3. Lese en hånd som ikke er vist.
  4. Diskutere hender eller strategi med noen tilskuer.
  5. Oppsøke eller motta råd fra en utenfra.
  6. Regelen «en spiller per hånd» vil håndheves.
 2. TV-bord og hullkort: Spillere som spiller en TV-sendt turnering, må samarbeide med ansatte i produksjonen. Dette inkluderer å vise hullkortene dine til kameraet på bordet. Å ikke gjøre dette kan resultere i straff.

 3. Viste kort: En spiller som viser kortene sine før all handling er over, kan pådra seg en straff. Alle spillere rundt bordet har rett til å se kort som er vist til noen.

  1. Vise kort og mucking: Spillere som viser kortene sine til en spiller som allerede har kastet og deretter kaster selv, kan motta en straff. Spillere som gjør dette gjentatte ganger vil straffes.
 4. Samarbeid: Poker er et individuelt spill. Mykt spill, sjetongdumping, samarbeid slik at spillere overlever boblen (f.eks at bordet gjentatte ganger kaster til storeblind på boblen), vil ikke tillates og kan resultere i straff.

 5. Brudd på etikette: Gjentatte brudd på etikette vil resultere i straffer fra våre ansatte i turneringen. Eksempler inkluderer, men begrenses ikke til, unødvendig berøring av andre spilleres kort eller sjetonger, forsinking av spillet, gjentatte handlinger ute av tur, kaste sjetonger, intensjonelt by slik at dealeren ikke når sjetongene, eller overdreven prating. I tillegg vil overdreven jubling gjennom teatralsk oppførsel, upassende oppførsel, eller fysiske handlinger eller gestikulering kanskje straffes. Disse bruddene kan også inkludere fornærmende oppførsel mot andres spillestiler og/eller kjefte på spillere for hvordan de har spilt i turneringen.

 6. Stygg språkbruk: Fornærmelse av andre spillere, turneringsansatte, hotellansatte eller annet personell vil ikke tolereres. Stygt, obskønt eller støtende språk rettet mot en spiller eller ansatt kan resultere i straff. Gjentatt stygg, obskøn eller støtende språk som ikke er rettet mot noen kan også resultere i straff.

 7. Alle deltakere må oppføre seg ordentlig i arrangementer og i alle turneringsområder. Ethvert individ som opplever upassende oppførsel fra et annet individ må kontakte de turneringsansatte umiddelbart. Dette inkluderer, men begrenses ikke til, spillere med en personlig hygiene eller helse som forstyrrer andre spillere ved bordet. De ansatte bestemmer om et individs personlige hygiene eller helse er forstyrrende for andre spillere, og de kan, etter eget skjønn, implementere sanksjoner ovenfor enhver spiller som nekter å løse situasjonen på en måte som er tilfredsstillende for PokerStars Live.

 8. PokerStars Live og/eller turneringslederen eller turneringsansatte kan straffe enhver handling, som i PokerStars Live og/eller turneringsledelsen eller turneringsansattes egne skjønn, er inkonsekvent med de offisielle reglene eller arrangementets beste interesse.

 9. Straff: Etter deres absolutte skjønn, kan PokerStars Live og/eller turneringsledelsen eller turneringsansatte gi ut straff (listet under) varierende fra en verbal advarsel opptil diskvalifisering og ekskludering fra alle PokerStars Live-arrangementer. Straff vil deles ut i tilfeller av mykt spill, fornærmelser eller forstyrrende oppførsel. En straff kan påføres hvis en spiller kaster et kort bort fra bordet, kaster hender slik at ett eller begge vises, er treg gjentatte ganger, bryter regelen om en-spiller-per-hånd eller oppfordrer til slik oppførsel. Fornærmelse av andre spillere, turneringsansatte, hotellansatte eller annet personell vil ikke tolereres.

  1. Straff: Vil inkludere, men ikke begrenses til, verbale advarsler, straff i en eller flere hender, straff i en eller flere runder (en runde er en hånd for hver spiller som sitter ved turneringsbordet – 6 spillere = 6 hender), død hånd, eliminering fra arrangementet, diskvalifisering fra arrangementet (premiepenger vunnet vil gå tapt), bli bannlyst fra turneringen, ekskludert fra alle arrangementer drevet av turneringens sponsor.
  2. Eskalering: Straff som påføres trenger ikke bli strengere for gjentakende tilfeller. Turneringsansatte kan diskvalifisere en spiller for sitt første brudd på reglene hvis handlingene er alvorlige nok. Spillere burde vite at alle handlinger som kvalifiserer for straff kan påføres på mange forskjellige måter, selv om det er første forseelse.
  3. Hånd-/rundestraff: Spilleren vil bes om å gå glipp av én eller flere hender, eller å tilbringe én eller flere runder borte fra bordet. Spillerens hånd telles som en del av runden når straffen gis. Spillere som får en slik straff, må holde seg utenfor turneringsområdet så lenge straffen pågår. Dealeren må si ifra til floor når den straffede spilleren kan returnere til setet sitt.
  4. Straff flyttes: Alle spillerstraffer flyttes med spilleren, Hvis spiller A får en straff på to runder (16 hender) på slutten av dagen, og kun fullfører fem hender av straffen sin, vil det noteres og han/hun må stå over 11 hender neste dag. Dette gjelder for brutte bord, setebytte osv.
  5. Elimineringsstraff: Spillere som elimineres fra turneringen vil motta plasseringen deres eliminering samsvarer med.
   1. Eksempel: 15 spillere igjen (100 får betalt), spiller A bannlyses fra kasinoet for handlinger som ikke relaterer til pokerturneringen. Denne spilleren vil få sjetongene sine fjernet fra arrangementet og få tildelt 15. plass.
  6. Diskvalifisering som straff: Spillere som diskvalifiseres fra et arrangement får sjetongene sine fjernet fra spillet, men innkjøpet deres forblir en del av premiepotten, og de vil ikke være kvalifisert til å motta premiepenger. Den diskvalifiserte spilleren må forlate turneringsområdet umiddelbart.
 10. Turneringens eiendom: PokerStars Live-turneringssjetonger har ingen pengeverdi, og er eksklusivt eid av PokerStars Live og kan ikke fjernes fra turneringsområdet eller arrangementet. Spillere som finnes skyldig i å overføre sjetonger fra et arrangement til et annet, eller fra en spiller til en annen vil få straffer opptil og inkludert diskvalifisering og eksklusjon fra alle PokerStars Live-arrangementer.

 11. Offisielt språk: Med tanke på arrangementer som holdes i New Jersey av Amaya US, vil regelen om kun engelsk håndheves ved bordene under spillene. Deltakere som bryter denne regelen kan få straff, inkludert diskvalifisering. For alle andre arrangementer vil godkjente språk annonseres når spillingen starter.

 12. Retten til å kansellere: PokerStars Live, sammen med det organiserende kasinoet hvor arrangementet holdes, forbeholder oss retten til å kansellere eller endre ethvert arrangement eller turnering etter vårt skjønn og absolutte diskresjon.

 13. Rett til å kansellere (hvis et minste antall spillere ikke deltar): PokerStars Live, sammen med kasinoet som organiserer arrangementet, forbeholder seg retten til å kansellere turneringer som ikke har minst 15 spillere registrert ved turneringens starttidspunkt.

Vanlige spørsmål om PokerStars Live

Vanlige spørsmål om PokerStars Live

Har du spørsmål om arrangementene våre? Klikk her for svar.

Last ned og kvalifiser deg

Last ned og kvalifiser deg

Vil du oppleve spenningen under PokerStars Live-arrangementer? Last ned PokerStars eller Full Tilt for å kvalifisere deg nå.