Turneringsregler for poker

PokerStars Live-turneringer avholdes i samsvar med Poker Tournament Directors Association Rules (TDA) og retningslinjene. Trykk her for å lese de fullstendige TDA-reglene.

TDA-reglene skal ha forrang dersom det er uoverensstemmelser mellom de publiserte versjonene på dette nettstedet, uavhengig av språk.

Merk deg følgende: Fravik fra eller tillegg til de nåværende TDA-reglene er fremhevet nedenfor (i fet skrift). Vennligst les dette nøye.

 

Avsnitt: Plassering, pauser og balansering av bord

 • Regel: Tilfeldig korrekt plassering

Seter i turneringer og satellitter tildeles tilfeldig. En spiller som starter på feil sete med korrekt sjetongstack, vil flyttes til riktig sete med hans eller hennes nåværende sjetongstack. Hvor aktuelt, vil spillere som selv henter bord- og setetildeling få stacken sine satt i spill når alle deres setenumre er solgt.

Eksempel: En spiller mottar Bord 4 / Sete 8. Når alle de åtte setene er solgt, vil alle de åtte setene i turneringen får stacken sin satt i spill. 

 • Regel: Antall spillere på finalebordet

10-veis turneringer har 10 seter, 9-veis og 8-veis turneringer har 9 setter, og 7-veis og 6-veis turneringer har 7 seter på finalebordet. Ingen finalebord skal ha mer enn ti spillere. Denne regelen gjelder ikke for heads-up-turneringer.

 

Merk deg følgende: Følgende regler er unike for PokerStars Live-arrangementer. Vennligst les dette nøye.

Avsnitt: Advarsler, straffer og diskvalifisering

A: Håndhevingsmuligheter inkluderer verbale advarsler, én eller flere hender eller runder som må stås over i straff, eliminering, diskvalifisering og ekskludering fra alle PokerStars Live-arrangementer. For runder som må stås over, vil overtrederen gå glipp av én hånd for hver spiller (inkludert seg selv) ved bordet når straffen gis, multiplisert med antall strafferunder. Gjentatte overtredelser er gjenstand for eskalerende straffer, men vil ikke alltid pålegges i en sekvensiell rekkefølge av alvorlighetsgrad. Spillere burde vite at alle handlinger som kvalifiserer for straff kan påføres på mange forskjellige måter, selv om det er første forseelse. Spillere som ikke er ved bordet eller som har straff, kan ende opp med å bli antet eller blindet ut av en turnering.

B: En straff kan bli gitt for brudd på etikette (Regel 70), ved å vise kortene når det ventes på en handling, brudd på «én spiller per hånd»-regelen, eller lignende hendelser. Straffer kan gis for mykt spill, misbruk, forstyrrende oppførsel eller juksing. Det å passe eksklusive nuts når man handler til slutt på river, anses ikke automatisk som mykt spill. Turneringsdirektørens skjønn gjelder basert på situasjonen.

C: Spillere som har en straff må forlate bordet. Kort deles ut til setet deres, de legger blinder og anter, hendene kastes etter første utdeling, og hvis de får utdelt bring-in-kortet i Stud, må de legge bring-in.

D: Sjetongene til en eliminert spiller skal fjernes fra spill, men de kvalifiserer fortsatt for å motta premiepenger. Sjetongene til en diskvalifisert spiller skal fjernes fra spill, og de vil ikke kunne motta premiepenger.

E: Turneringens eiendom: PokerStars Live-turneringssjetonger har ingen pengeverdi, og er eksklusivt eid av PokerStars Live og kan ikke fjernes fra turneringsområdet eller arrangementet. Spillere som finnes skyldig i å overføre sjetonger fra et arrangement til et annet, eller fra en spiller til en annen vil få straffer opptil og inkludert diskvalifisering og eksklusjon fra alle PokerStars Live-arrangementer.

F: Ethvert individ som opplever upassende oppførsel fra et annet individ må kontakte de turneringsansatte umiddelbart. Dette inkluderer, men begrenses ikke til, spillere med en personlig hygiene eller helse som forstyrrer andre spillere ved bordet. De ansatte bestemmer om et individs personlige hygiene eller helse er forstyrrende for andre spillere, og de kan, etter eget skjønn, implementere sanksjoner ovenfor enhver spiller som nekter å løse situasjonen på en måte som er tilfredsstillende for PokerStars Live.

G: TV-bord og hullkort: Spillere som spiller en TV-sendt turnering, må samarbeide med ansatte i produksjonen. Dette inkluderer å vise hullkortene dine til kameraet på bordet. Å ikke gjøre dette kan resultere i straff.

  2. PokerStars Live: Ytterligere informasjon

  1. 1: Elektroniske enheter og kommunikasjon – videre veiledning

   For å unngå tvil, inkluderer begrepet elektronisk enhet, men er ikke begrenset til, følgende enheter, både kjente og ukjente. Elektroniske enheter kan ikke plasseres på spilloverflaten, som inkluderer enhver del av pokerbordet, til enhver tid. Spillere får ha enheter på kanten.

    1. Telefoner, nettbrett og PC-er: Spillere kan bruke disse enhetene (bortsett fra telefonsamtaler) ved bordet, bortsett fra når de er i en hånd. 
    2. Periscope, Twitch osv. – Bruken av apper eller noe annet som muliggjør kringkasting av turneringen mens den spilles, er ikke tillatt.
    3. Det vil ikke være tillatt med noen elektroniske enheter på TV-bord eller finalebord i Main Event.

   2: Deling av premier (avtaler)

   Avtaler tillates på alle spillsteder der det ikke er i strid med lokale regler for spillet. Alle avtaler vil rapporteres til media.

   3: Retten til å kansellere hvilket som helst arrangement eller hvilken som helst turnering

   PokerStars Live, sammen med det organiserende kasinoet hvor arrangementet holdes, forbeholder oss retten til å kansellere eller endre ethvert arrangement eller turnering etter vårt skjønn og absolutte diskresjon.

   4: Retten til å kansellere turnering (minimum antall spillere)

   PokerStars Live, sammen med det organiserende kasinoet der arrangementet skal holdes, forbeholder seg retten til å kansellere en turnering som ikke har minst ti spillere registrert ved starten av turneringen.

   5: Rett til å kansellere garanti

   PokerStars Live, sammen med det organiserende kasinoet der arrangementet skal holdes, forbeholder seg retten til å kansellere en garantert premiepott der antall deltagere i turneringen påvirkes som følge av handlinger, hendelser, unnlatelser eller ulykker utover den rimelige kontrollen til PokerStars Live, slik som naturkatastrofer, inkludert, men ikke begrenset til, brann, flom, jordskjelv, vindstorm eller annen naturkatastrofe; krig, trussel om eller forberedelse til krig, terrorangrep, borgerkrig, sivilt opprør eller opprør; frivillig eller obligatorisk overholdelse av enhver lov (herunder manglende tillatelse til å gi lisens eller samtykke eller eventuell endring i loven eller fortolkningen av loven); brann, eksplosjon eller utilsiktet skade; ugunstige værforhold (for eksempel advarsel om virvelstorm på åtte eller høyere). 

   6: Avtaler på finalebord på TV

   Når spillerne ber om å stoppe turneringsklokken for å diskutere en avtale på finalebordet i en turnering, vil TV-sendingen kutte fra direkte spill til en kort pause, da vil turneringsdirektøren forsikre at all relevant informasjon – spillernes navn, annonserte utbetalinger, nåværende chip count osv. – stemmer, og tallene for independent chip model (ICM) og chip chop (CC) blir beregnet. Et utskrevet ark vil bli utarbeidet, som tydelig viser denne informasjonen. 

   Når denne informasjonen blir lagt frem:

   1. Må enhver avtale bli gjort ved finalebordet, og dette kan bli filmet.
   2. Spillerne kan ikke forlate området hvor finalebordet er, men kan be om at en person kommer til bordet for å hjelpe dem, ELLER ha telefonkontakt med en person for å hjelpe dem. 
   3. 10 % av den gjenværende premiepotten, før en avtale blir inngått, må være igjen å spille om.
   4. Media – inkludert de som er til stede under arrangementet og de som rapporterer om det senere – vil opplyse om alle detaljer i enhver avtale som er inngått.
   5. Spillerne får maksimalt ti minutter til å diskutere en eventuell avtale og komme til enighet. Hvis spillerne fortsatt ikke er enige etter perioden på ti minutter, blir turneringsklokken startet igjen, og spillerne fortsetter spillet.

  Vanlige spørsmål om PokerStars Live

  Vanlige spørsmål om PokerStars Live

  Har du spørsmål om arrangementene våre? Klikk her for svar.