Turneringsregler for poker

Generelle regler for spillere som aktivt deltar i en PokerStars-liveturnering og tester positivt for COVID-19.

For Covid-relaterte problemer, kan spillere ta kontakt med oss via «PokerStars Live Ask The Team»-siden på Facebook, sende en e-post til covid@pokerstarslive.com eller via kasinoet.

 1. Hvis turneringen ikke har startet, vil du motta en full refusjon.
 2. Hvis turneringen har startet, turneringen ikke er i pengene ennå, og spillere har en full startstack eller mer, vil spilleren får hele innkjøpet refundert og sjetongene fjernes fra spill. 
 3. Hvis turneringen har startet, turneringen ikke er i pengene ennå, og spillere har mindre enn startstacken, vil spilleren motta en refusjon som er proporsjonal til stackens størrelse. Eksempel: Innkjøp på € 1 100 (€ 1 000 + € 100) og startstack på 10 000.
  • Spilleren har 5 000 sjetonger. Spilleren vil motta en refusjon på € 600 (€ 500 for verdien til sjetongene og registreringsavgiften på € 100).
  • Spilleren har 2 000 sjetonger. Spilleren vil motta en refusjon på € 300 (€ 200 for verdien til sjetongene og registreringsavgiften på € 100).
 4. I alle tilfeller der det gis en refusjon, vil hele registreringsavgiften tilbakebetales, uavhengig av % av stacken som er igjen.
 5. Hvis turneringen har startet og vi er i pengene, vil spillerens stack forbli i spill, og den vil blindes ut frem til spilleren er slått ut. Spilleren mottar premiepengene for posisjonen spilleren elimineres på. De som jobber med turneringen vil gjøre sitt ytterste for å flytte rundt på stacked, når det er mulig, for å hindre at et bord eller en spiller får en fordel/ulempe.  Merk deg at dette er noe vi gjør på eget initiativ, og det vil kanskje ikke være mulig i alle situasjoner.
 6. Når turneringen når finalebordet, hvis ønskelig, kan de gjenværende spillerne ta kontakt med turneringssjefen for å høre med spilleren som mangler om en annen avtale kan inngås. PokerStars vil hedre alle avtaler, så lenge alle spillerne er enige.  Vi oppfordrer til at alle slike samtaler gjøre sammen med turneringsdirektøren, og turneringsdirektøren vil hjelpe til når det er mulig.
 7. Disse reglene er retningslinjer, og det kan være lokal spillovgivning som fører til at vi må vike fra disse reglene. Kontakt PokerStars hvis du har spørsmål om en spefisikk region.
 8. Vi forbeholder oss retten til å be om bevis på en positivt antigen-hurtigtest hvis du ber om å få refundert beløpet.

PokerStars Live-turneringer avholdes i samsvar med Poker Tournament Directors Association Rules (TDA) og retningslinjene. Trykk her for å lese de fullstendige TDA-reglene.

TDA-reglene skal ha forrang dersom det er uoverensstemmelser mellom de publiserte versjonene på dette nettstedet, uavhengig av språk.

Merk deg følgende: Fravik fra eller tillegg til de nåværende TDA-reglene er fremhevet nedenfor (i fet skrift). Vennligst les nøye.

 

Avsnitt: Plassering, pauser og balansering av bord

Regel: Tilfeldig korrekt plassering

 • Seter i turneringer og satellitter tildeles tilfeldig. En spiller som starter i feil sete med korrekt sjetongstack, vil flyttes til riktig sete med hans eller hennes nåværende sjetongstack. 

Regel: Antall spillere på finalebordet

 • 10-veis turneringer har 10 seter, 9-veis og 8-veis turneringer har 9 setter, og 7-veis og 6-veis turneringer har 7 seter på finalebordet. Ingen finalebord skal ha flere enn ti spillere. Denne regelen gjelder ikke for heads-up-turneringer.

Merk deg: Følgende regler er unike for PokerStars Live-arrangementer. Vennligst les dette nøye.

Avsnitt: Advarsler, straffer og diskvalifisering

A: Håndhevingsmuligheter inkluderer verbale advarsler, én eller flere hender eller runder som må stås over i straff, eliminering, diskvalifisering og ekskludering fra alle PokerStars Live-arrangementer. For runder som må stås over, vil overtrederen gå glipp av én hånd for hver spiller (inkludert seg selv) ved bordet når straffen gis, multiplisert med antall strafferunder. Gjentatte overtredelser er gjenstand for eskalerende straffer, men vil ikke alltid pålegges i en sekvensiell rekkefølge av alvorlighetsgrad. Spillerne bør vite at alle handlinger som kvalifiserer for straff, kan føre til en rekke forskjellige disiplinære reaksjoner, selv om det er første forseelse. Spillere som ikke er ved bordet eller som har straff, kan ende opp med å bli antet eller blindet ut av en turnering.

B: En straff kan bli gitt for brudd på etikette (Regel 70), ved å vise kortene når det ventes på en handling, brudd på «én spiller per hånd»-regelen, eller lignende hendelser. Straffer kan gis for mykt spill, misbruk, forstyrrende oppførsel eller juksing. Det å passe eksklusive nuts når man handler til slutt på river, anses ikke automatisk som mykt spill. Turneringsdirektørens skjønn gjelder basert på situasjonen.

C: Spillere som har en straff må forlate bordet. Kort deles ut til setet deres, de legger blinder og anter, hendene kastes etter første utdeling, og hvis de får utdelt bring-in-kortet i Stud, må de legge bring-in.

D: Sjetongene til en eliminert spiller skal fjernes fra spill, men de kvalifiserer fortsatt for å motta premiepenger. Sjetongene til en diskvalifisert spiller skal fjernes fra spill, og de vil ikke kunne motta premiepenger.

E: Turneringens eiendom: PokerStars Live-turneringssjetonger har ingen pengeverdi, og er eksklusivt eid av PokerStars Live og kan ikke fjernes fra turneringsområdet eller arrangementet. Spillere som finnes skyldig i å overføre sjetonger fra et arrangement til et annet, eller fra en spiller til en annen vil få straffer opptil og inkludert diskvalifisering og eksklusjon fra alle PokerStars Live-arrangementer.

F: Ethvert individ som opplever upassende oppførsel fra et annet individ må kontakte de turneringsansatte umiddelbart. Dette inkluderer, men begrenses ikke til, spillere med en personlig hygiene eller helse som forstyrrer andre spillere ved bordet. De ansatte bestemmer om et individs personlige hygiene eller helse er forstyrrende for andre spillere, og de kan, etter eget skjønn, implementere sanksjoner ovenfor enhver spiller som nekter å løse situasjonen på en måte som er tilfredsstillende for PokerStars Live.

G: TV-bord og hullkort: Spillere som spiller en TV-sendt turnering, må samarbeide med ansatte i produksjonen. Dette inkluderer å vise hullkortene dine til kameraet på bordet. Å ikke gjøre dette kan resultere i straff.

PokerStars Live: Tilleggsinformasjon

1: Elektroniske enheter og kommunikasjon – videre veiledning

For å unngå tvil, inkluderer begrepet elektronisk enhet, men er ikke begrenset til, følgende enheter, både kjente og ukjente. Elektroniske enheter kan ikke plasseres på spilloverflaten, som inkluderer enhver del av pokerbordet, til enhver tid. Spillere får ha enheter på kanten.

  1. Telefoner, nettbrett og PC-er: Spillere kan bruke disse enhetene (bortsett fra telefonsamtaler) ved bordet, bortsett fra når de er i en hånd. 
  2. Periscope, Twitch osv. – Bruken av apper eller noe annet som muliggjør kringkasting av turneringen mens den spilles, er ikke tillatt.
  3. Det vil ikke være tillatt med noen elektroniske enheter på TV-bord eller finalebord i Main Event.

2: Deling av premier (avtaler)

Avtaler tillates på alle spillsteder der det ikke er i strid med lokale regler for spillet. Alle avtaler vil rapporteres til media.

3: Retten til å kansellere hvilket som helst arrangement eller hvilken som helst turnering

PokerStars Live, sammen med det organiserende kasinoet hvor arrangementet holdes, forbeholder oss retten til å kansellere eller endre ethvert arrangement eller turnering etter vårt skjønn og absolutte diskresjon.

4: Retten til å kansellere turnering (minimum antall spillere)

PokerStars Live, sammen med det organiserende kasinoet der arrangementet skal holdes, forbeholder seg retten til å kansellere en turnering som ikke har minst ti spillere registrert ved starten av turneringen.

5: Rett til å kansellere garanti

PokerStars Live, sammen med det organiserende kasinoet der arrangementet skal holdes, forbeholder seg retten til å kansellere en garantert premiepott der antall deltagere i turneringen påvirkes som følge av handlinger, hendelser, unnlatelser eller ulykker utover den rimelige kontrollen til PokerStars Live, slik som naturkatastrofer, inkludert, men ikke begrenset til, brann, flom, jordskjelv, vindstorm eller annen naturkatastrofe; krig, trussel om eller forberedelse til krig, terrorangrep, borgerkrig, sivilt opprør eller opprør; frivillig eller obligatorisk overholdelse av enhver lov (herunder manglende tillatelse til å gi lisens eller samtykke eller eventuell endring i loven eller fortolkningen av loven); brann, eksplosjon eller utilsiktet skade; ugunstige værforhold (for eksempel advarsel om virvelstorm på åtte eller høyere). 

6: Avtaler på det TV-sendte finalebordet

Når spillerne ber om å sette klokken på pause for å diskutere en avtale på finalebordet til et arrangement, vil TV-dekningen gå til en kort pause, og i løpet av denne tiden vil turneringsdirektøren sikre at all relevant informasjon, som spillernavn, annonserte utbetalinger , gjeldende antall sjetonger osv., samles inn, og at uavhengige sjetongmodeller (ICM) og «chip chop»-tall (CC) regnes ut. Et ark vil deretter skrives ut som tydelig viser denne informasjonen. 

Når slik informasjon presenteres:

 1. Enhver avtale må gjøres på finalebordet og kan bli filmet.
 2. Spillerne kan ikke forlate finalebordets område, men de kan invitere én person til bordet for å hjelpe dem ELLER ringe én person som kan hjelpe dem. 
 3. 10 % av den gjenværende premiepotten, før en avtale inngås, skal det spilles om.
 4. Media, inkludert de som er tilstede på arrangementet og de som rapporterer om det senere, skal formidle alle detaljene om enhver avtale som er inngått.
 5. Spillere får maksimalt ti minutter til å diskutere en avtale og ta en avgjørelse. Hvis spillerne etter perioden på ti minutter ennå ikke har kommet til enighet, vil turneringsklokken starte igjen og spillerne må fortsette å spille.

7: Spillets fart

Spillerne skala lltid opprettholde en viss fart i spillingen sin. Det å gjøre at spillet går veldig tregt kan føre til straff. Turneringsdirektørens avgjørelse er endelig.

8: Retten til et fredfullt spilt

Alle spillere har et krav om å spille spillet i et fredfullt miljø uten å bli plaget av andre spillere.