Gry stolikowe – zasady

Prywatne gry nie są objęte cateringiem.

O ile nie zaznaczono inaczej, zastosowanie ma regulamin turniejów PokerStars Live.

Kary i etykieta

Gracze winni zachowywać się stosownie w każdej sytuacji. Podczas imprez PokerStars Live obowiązuje standardowa pokerowa etykieta. Personel PokerStars Live może, według własnego uznania, nałożyć na graczy różnego rodzaju kary: od słownego upomnienia po wykluczenie ze wszystkich imprez PokerStars Live oraz towarzyszących im gier stolikowych.

 1. Graczom nie wolno działać na szkodę innych uczestników imprezy. Dlatego też (bez względu na to czy uczestniczy się w rozdaniu, czy nie) niedopuszczalne są następujące zachowania:
  1. Ujawnianie bieżących lub lub spasowanych kart.
  2. Udzielanie rad lub krytykowanie gry przed zakończeniem bieżącej akcji.
  3. Odczytywanie układu, który nie został wyłożony na stół.
  4. Konsultowanie rozdań lub strategii z widzami.
  5. Otrzymywanie porad z zewnętrznego źródła oraz dążenie do ich otrzymania.
  6. W grach obowiązuje zasada samodzielnego podejmowania decyzji (tzw. „one player to a hand”).
 2. Wykrywanie i zrzucanie kart. Jeżeli gracz pokaże swoje karty uczestnikowi gry, który spasował, a następnie sam spasuje, może narazić się na otrzymanie kary. W przypadku zaobserwowania takiego zachowania krupier ma obowiązek nie dołączać tych kart do kart zrzuconych i pokazać je wszystkim siedzącym przy stole graczom po zakończeniu rozdania. Powtarzanie takiego zachowania będzie skutkować nałożeniem kary.
 3. Zmowa. Poker jest grą indywidualną. „Soft-play” (granie mniej agresywnie przeciwko partnerowi), „chip dumping” (celowe przegrywanie żetonów, by wspomóc nimi partnera) i podobne praktyki nie będą tolerowane i mogą skutkować nałożeniem kar.
 4. Naruszenie etykiety. Nagminne łamanie zasad etykiety skutkuje nałożeniem przez personel kar. Niektóre przykłady takiego zachowania to nieuzasadnione dotykanie kart lub żetonów przeciwników, opóźnianie gry, wielokrotne wykonywanie ruchu poza kolejnością, rozrzucanie żetonów, celowe stawianie zakładu poza zasięgiem krupiera oraz uciążliwe rozmowy. Jako naruszenie etykiety rozumie się też przesadne okazywanie radości przez teatralne, niestosowne zachowania, ruchy lub gesty – wszystkie te działania mogą podlegać karze. To samo dotyczy agresywnego, obraźliwego zachowania w stosunku do przeciwników i/lub krytykowania ich sposobu gry.
 5. Niestosowny język. Obrażanie innych graczy, personelu PokerStars Live czy innych pracowników obsługi nie będzie tolerowane. Odniesienie się w sposób niestosowny, obsceniczny lub agresywny do innego gracza lub członka personelu może skutkować nałożeniem kary. To samo dotyczy nagminnego używania obscenicznego lub wulgarnego języka także w sposób niebezpośredni.
 6. Przebywając w strefach gier i turniejów, a także biorąc udział w jakichkolwiek grach czy turniejach, należy zachowywać się w uprzejmy i grzeczny sposób. W przypadku zaobserwowania niewłaściwego zachowania ze strony innej osoby należy bezzwłocznie poinformować o tym obsługę. Za niewłaściwe zachowanie uznaje się między innymi sytuację, kiedy brak dostatecznej higieny osobistej lub stan zdrowia gracza może być uciążliwy dla pozostałych osób siedzących przy stole. Stwierdzenie, czy brak dbałości o higienę osobistą lub stan zdrowia gracza rzeczywiście może być kłopotliwy dla pozostałych uczestników imprezy jest obowiązkiem przedstawicieli personelu, którzy mogą – według własnego uznania – zastosować kary, jeżeli gracz odmówi zaradzenia tej sytuacji w satysfakcjonujący dla PokerStars Live sposób.
 7. Celowe niszczenie, darcie czy uszkadzanie kart skutkuje natychmiastowym wykluczeniem z gry. Jeżeli gracz uważa, że decyzja o wykluczeniu została podjęta bezzasadnie, powinien zgłosić swoje zastrzeżenia personelowi.
 8. Telefon. Przy stole nie wolno rozmawiać przez telefon, nawet jeśli nie uczestniczy się w rozdaniu. Żeby przeprowadzić rozmowę, należy odejść od stołu.
 9. Telefony, tablety i laptopy. Graczom wolno używać tych urządzeń przy stole, gdy nie biorą udziału w rozdaniu.  Laptopy trzymane przy stole nie mogą być podłączone do zewnętrznego źródła energii.
 10. Periscope, Twitch itp. Korzystanie z aplikacji lub innych narzędzi do transmitowania gry w turnieju jest zakazane.
 11. PokerStars Live i personel imprezy mogą według własnego uznania wymierzyć karę za jakiekolwiek zachowanie, które uznają za niezgodne z oficjalnymi zasadami lub naruszające interes gry.
 12. Graczowi, któremu zezwoli się na powrót do gry po zastosowaniu sankcji dyscyplinarnych, nie będzie przysługiwać zwrot żadnych należności ani opuszczonych ciemnych. W takich przypadkach zastosowanie ma standardowa procedura dotycząca opuszczonych ciemnych.
 13. PokerStars Live zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w zakresie gier dowolnej osobie i w dowolnym momencie.
 14. PokerStars Live zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży napojów alkoholowych.
 15. PokerStars Live nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności monetarne wynikające z błędu gracza lub krupiera.
 16. Nie istnieje możliwość przeniesienia odpowiedzialności. W przypadku kradzieży lub klęski żywiołowej PokerStars Live nie ponosi odpowiedzialności za utratę żetonów, pieniędzy ani przedmiotów osobistych.
 17. PokerStars Live nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie swoich klientów ani wynikające z niego konsekwencje.

Zasady ogólne

 1. Udział w grze stolikowej może wymagać zarejestrowania konta PokerStars Live. Szczegółowe informacje zostaną podane na miejscu.
 2. Gracz może opuścić rozgrywkę w dowolnym momencie i stawiać zakłady w wybrany sposób, przestrzegając zasad gry.
 3. W przypadku gdy gracz odejdzie od stołu na dłużej niż 30 minut (lub stół zostanie zamknięty podczas jego nieobecności), a na udział w grze czekają kolejni chętni, jego żetony zostaną usunięte ze stołu i trafią do obsługi kasyna.  Następnie zostaną policzone przez pracownika kasyna oraz drugą osobę z personelu, podpisane i schowane.
 4. Procedura dotycząca podejmowania decyzji:
  1. Kierownictwo PokerStars Live zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w interesie gry oraz w trosce o sprawiedliwe traktowanie graczy, nawet jeżeli techniczna interpretacja zasad może dyktować przeciwne postanowienie.
  2. Wszelkie decyzje obsługi podejmowane są w duchu zasady fair play i mają charakter ostateczny.
  3. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowości podczas gry należy bezzwłocznie poinformować o nich personel. Wszelkie obiekcje należy zgłaszać przed przetasowaniem kart do następnego rozdania.
 5. Gracze są zobowiązani zawsze chronić swoje karty. W tym celu można zastosować żeton, specjalny przycisk lub po prostu przykryć je dłonią. Wszelkie niechronione, opuszczone lub odrzucone karty będą przez krupierów uznane za spasowane. Reguła ta ma zastosowanie nawet w przypadku gdy karty własne są odkryte, niezależnie od tego, czy gracz uczestniczy jeszcze w grze. Jeżeli gracz nie zastosuje odpowiednich środków bezpieczeństwa, nie może liczyć na zadośćuczynienie w przypadku zabrania jego kart przez krupiera. W przypadku kontaktu niezabezpieczonych kart własnych z odrzuconymi i powstania wątpliwości co do tego, które karty należały do układu, karty zostają uznane za „martwe” (ang. „dead hand”). W razie konieczności krupierzy mogą pomóc w zidentyfikowaniu kart, niemniej jednak to gracz jest odpowiedzialny za ich zabezpieczenie.
 6. W trakcie rozdania można rozmawiać wyłącznie po angielsku. Użycie jakiegokolwiek innego języka może skutkować wykryciem kart gracza przed pozostałymi uczestnikami rozdania. W przypadku złamania tej zasady przez gracza pozostającego poza rozdaniem decyzja o nałożeniu kary należy do obsługi kasyna.
 7. Gracze nie powinni rozrzucać żetonów w puli ani, mówiąc najogólniej, podejmować żadnych działach mających na celu maskowanie swoich prawdziwych intencji.
 8. Umowy pomiędzy graczami są zabronione, a próby tego rodzaju mogą skutkować nałożeniem kar.
  1. Zasada ta dotyczy także uzgadniania własnego podziału puli, wycofywania pieniędzy oraz wszelkich innych ingerencji w środki trafiające do puli lub wygrane w danym rozdaniu.
 9. W określonych sytuacjach gracze mogę dokonać podziału ciemnych.
 10. „Polowanie na królika”. W przypadku zakończenia rozdania przed wyłożeniem na stół ostatniej karty następna karta, która miała być wyciągnięta z talii, nie może zostać w żadnym wypadku wykryta. Praktyka odkrywania kart, które miały być rozdane, nazywana „polowaniem na królika”, jest zakazana.
 11. Zajmowanie miejsca nieobecnego gracza jest dopuszczalne w następujących przypadkach:
  1. Osoba chcąca zająć miejsce znajduje się na pierwszej pozycji listy oczekujących.
  2. Gracz, którego miejsce zostaje zajęte, ma godzinę, by powrócić do gry. W przeciwnym razie jego żetony zostaną zebrane, a miejsce – przyznane następnej osobie z listy oczekujących.
 12. Nie można grać żetonami innej osoby.
 13. Gracze nie mogą przekazywać swoich miejsc innej osobie bez zgody pracownika kasyna.
 14. Podczas imprez PokerStars Live obowiązują następujące reguły dotyczące stawiania zakładów na stole.
  1. Na pulę składają się wyłącznie żetony lub pieniądze znajdujące się na stole na początku rozdania, z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 31.c.
  2. Wszystkie żetony i pieniądze muszą pozostać na stole do czasu opuszczenia rozgrywki przez uczestnika. Wyjątek stanowią opłaty za produkty i usługi kasynowe. Gracze nie mogą przekazywać sobie żetonów, z wyjątkiem zakładów ante w grach Stud oraz jednego „szczęśliwego żetonu” (najmniejszego nominału) we wszystkich innych grach.
  3. Żetony przekazywane z kasy przez kasynowego posłańca są traktowane jak znajdujące się w grze, o ile kasyno wyraziło na to zgodę, a pozostali gracze zostali o tym poinformowani. Jeżeli jeden gracz przekaże swoje żetony osobie oczekującej na zamówione żetony, przekazana kwota będzie traktowana na zasadzie „play behind” (gracz oczekujący nie będzie miał tych żetonów przed sobą).
  4. Osoby kupujące żetony mają obowiązek zgłosić nabytą kwotę. Jeżeli gracz poprosi o rozdanie mu kart i spojrzy na nie, nie określiwszy kwoty wziętej do gry, nie będzie mógł zagrać za więcej niż wynosi minimalna kwota wpisowego w danej grze.
 15. W przypadku podziału puli składającej się z nieparzystej liczby żetonów, duże żetony zostaną rozmienione do najmniejszego nominału w danej grze. Jeżeli ten zabieg nie przyniesie oczekiwanego rozwiązania, nieparzyste żetony przydzielane są w następujący sposób:
  1. Gry Hold’em i Omaha – układ najbliżej rozdającego (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
  2. Gry Stud – układ z najwyższą kartą, a w przypadku remisu według hierarchii kolorów (piki, kiery, kara i trefle).
  3. Gry High/Low – układ wysoki.
 16. W przypadku losowania kart przez graczy (w celu określenia pozycji rozdającego w nowych grach, dostępnych miejsc w przypadku przerwania gry itp.), jeśli nastąpi remis co do ich wartości, rozstrzyga się go za pomocą kolorów według następującej hierarchii: piki, kiery, kara i trefle.
 17. Gracz przywołany z listy oczekujących ma pięć minut, żeby stawić się przy stole. W przeciwnym wypadku miejsce przekazywane jest kolejnemu graczowi z listy, a uczestnik, który nie stawił się do gry w odpowiednim czasie, trafia na koniec listy oczekujących.

Zasady gry – wpisowe

 1. Przy dołączaniu do gry należy opłacić pełne wpisowe dla danej rozgrywki, wynoszące zwykle 50-krotność dużej ciemnej.
 2. Osoby biorące udział w grze mają możliwość skorzystania z jednego ponownego wkupienia (re-buy) w wysokości połowy pełnego wpisowego.
 3. W przypadku podniesienia limitu w bieżącej grze, a tym samym zwiększenia kwoty wpisowego, graczom biorącym już udział w rozgrywce przysługują prawa nabyte. Mogą oni grać żetonami, które posiadają w danym momencie przy stole. Od tej chwili zwiększone wpisowe dotyczy wszystkich graczy.
 4. Gracz zmuszony do obowiązkowego przeniesienia do gry o tym samym limicie może kontynuować grę z tą samą kwotą, nawet jeśli jest ona niższa niż minimalne wpisowe. Gracz, który z własnej woli zmieni grę lub przeniesie się z przerwanej rozgrywki, musi wpłacić co najmniej minimalne wpisowe.

Zasady gry – ciemne

 1. Nowi gracze mają obowiązek wniesienia kwoty dużej ciemnej przed otrzymaniem kart. Mogą tego dokonać z dowolnej pozycji, poczekać na dużą ciemną, „buy the button”, czyli na pozycji małej ciemnej zapłacić od razu oba zakłady w ciemno, lub postawić w ciemno zakład z przebiciem (tzw. „straddle”). W przypadku pominięcia ciemnych gracz otrzyma stosowny żeton i będzie musiał poczekać na dużą ciemną, wnieść obie ciemne lub „buy the button”.
 2. Gracze mają możliwość skorzystania z opcji „buy the button”. Nowi gracze, a także osoby oznaczone jako oczekujące na zapłacenie ciemnych, mogą zacząć grę z pozycji małej ciemnej, wpłacając oba zakłady w ciemno. Wpłacenie dużej ciemnej umożliwia grę. Podczas tego rozdania żeton rozdającego znajduje się na prawo od gracza i nikt inny nie wpłaca ciemnych. W kolejnym rozdaniu gracz, który skorzystał z opcji „buy the button”, otrzymuje żeton rozdającego, a ciemne stawiane są według standardowej procedury.
 3. Wszystkie ciemne pozostają „aktywne”. W trakcie licytacji uczestnicy, którzy wpłacili ciemne, mają jeszcze możliwość przebicia przed flopem (chyba że przekroczony już został limit zakładów).
 4. Gracz może postawić dodatkowy zakład w ciemno („straddle”), kiedy siedzi o jedną pozycję na lewo od dużej ciemnej. Wszystkie zakłady „straddle” wynoszą dwukrotność dużej ciemnej i są zakładami „aktywnymi”. Dopuszcza się tylko jeden zakład „straddle” na rozdanie.
 5. Gracz, który opuści obie ciemne, ma obowiązek postawić kwotę równą sumie tych zakładów. Nadwyżka staje się tzw. „martwą kasą” (ang. „dead money”) i nie stanowi części zakładu. Zaległa mała ciemna to właśnie „dead money”. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy gracz zdecyduje się na „straddle”. W takim wypadku nie ma on obowiązku wnoszenia małej ciemnej.  Dozwolona jest też opcja „buy the button”.
 6. Opuszczenie ciemnych w pierwszej rundzie nowej gry traktowane jest to samo, jak opuszczenie ich w trwającej już grze.
 7. Ponowne rozegranie (ang. „running it twice”) dopuszczalne jest przy każdym stole za zgodą wszystkich siedzących przy nim graczy.
  1. Jeżeli jedynymi zainteresowanymi ponownym rozegraniem są osoby mające udział w puli bocznej, ponowne rozegranie dotyczy tylko tej puli (główna pula zawsze przekazywana jest zwycięzcy z pierwszego rozliczenia).

Zajmowanie miejsc oraz zmiana stołu

 1. W każdej nowej grze pozycja rozdającego wyłaniana jest na drodze losowania.
 2. Po rozpoczęciu rozgrywki w pierwszej kolejności przy stole sadzani są gracze z listy oczekujących. Gracze mogą rezerwować sobie miejsca przy stole według kolejności zgłoszeń.
 3. Zmiana miejsca podczas gry:
  1. Gracz oddalony od ciemnych przed ponownym otrzymaniem kart musi odczekać odpowiednią liczbę rozdań. Ich ilość uzależniona jest do tego, ile miejsc dzieli go od ciemnych (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Może też wnieść dużą ciemną.
  2. Gdy ma miejsce „deal off” (zmiana miejsca po rozegraniu rozdania z pozycji rozdającego), gracz może się przenieść i poczekać, aż ciemne przejdą przez jego nowe miejsce, a następnie powrócić do gry z pozycji za rozdającym bez wnoszenia zakładów w ciemno.
  3. Jeśli miejsce zmienia gracz oznaczony specjalnym żetonem jako oczekujący na zapłacenie ciemnych, musi on wnieść obie ciemne lub zaczekać na dużą ciemną.
  4. Jeżeli dwaj gracze zgodzą się zamienić miejscami, każdego z nich obowiązują zasady opisane w punktach 48.a, 48.b i 48.c.
  5. W przypadku gdy wolnym miejscem zainteresowanych jest kilku graczy nie mogących dojść do porozumienia, pierwszeństwo ma osoba, która grała najdłużej. Jeżeli nie da się tego ustalić, priorytetowo potraktowany zostanie gracz, który jako pierwszy poprosił o zmianę miejsca. Jeśli tego również nie uda się ustalić, miejsce zostanie przyznane w wyniku losowania.
  6. W przypadku pojawienia się miejsca w grze z listą oczekujących, pracownik kasyna zapyta grających, czy ktoś chce je zająć, zanim zarezerwuje je dla nowego gracza. Po rozłożeniu żetonów na stole nie można wymagać od nowego gracza przeniesienia się na inne miejsce.
 4. W przypadku przeniesienia się do innej gry należy opłacić pełne wpisowe, chyba że poprzednia gra została rozwiązana i gracz nie może uzyskać miejsca w grze z takim samym limitem. Aby można było wziąć w niej udział z niepełnym wpisowym, limit musi być taki sam, jak w rozwiązanej grze lub niższy.
 5. W przypadku gdy gracz zostanie, z jakiegokolwiek powodu, zmuszony do zmiany stołu, nie ma obowiązku wnoszenia ciemnych od razu. Zamiast tego może przeczekać przejście kolejki rozdającego.
 6. W przypadku gdy gracz opuści grę i powróci do niej przed upływem trzech godzin, musi wziąć do stołu co najmniej tyle żetonów, ile miał w chwili opuszczania gry, ale kwota nie może być niższa niż minimalne wpisowe.
 7. Jeżeli uczestnik gry, w której bierze udział mniej niż pięciu graczy, zechce przenieść się do innej gry, pracownik kasyna może zaproponować wszystkim graczom przydzielenie dostępnych miejsc poprzez ciągnięcie kart.
 8. W grze z maksymalnie pięcioma uczestnikami gracz, który spowoduje jej przerwanie poprzez odmowę wpłacenia ante lub którejś ciemnej, nie będzie on mógł brać udziału w losowaniu miejsca w innej grze.
 9. „Third Man Walking”. Określenie to odnosi się do gracza, który wstaje od stołu w grze stolikowej po opuszczeniu go przez dwóch innych graczy. Taki gracz ma obowiązek powrócić na miejsce w ciągu jednej kolejki. W przeciwnym razie jego miejsce w grze przypadnie innej osobie (jeżeli utworzyła się lista oczekujących).
 10. Gdy gra zostanie przerwana i:
  1. jest za mało wolnych miejsc w innych grach z tymi samymi limitami w stosunku do chętnych, decyzja o przyznaniu miejsc zostanie podjęta poprzez ciągnięcie kart. Pracownik kasyna wylosuje karty w imieniu nieobecnych graczy (nieoznaczonych jako oczekujący na ciemne lub z wstrzymaną grą).
  2. jest dostateczna liczba wolnych miejsc w innych grach z tym samymi limitem dla wszystkich graczy, wszystkie żetony oznaczające oczekiwanie na ciemne zgromadzone przez graczy z przerwanej gry zostaną przeniesione do gry bieżącej.
 11. Wszelkie zmiany stołów muszą zostać wstępnie zatwierdzone przez pracownika kasyna.
 12. Zmiany stołu i gier winny być dokonywane bezzwłocznie. Zasada ta dotyczy także graczy, którzy nie rozegrali wszystkich rozdań z pełnego okrążenia stołu przez dużą ciemną. Gracze na pozycji ciemnych mogą dokończyć rozgrywkę i zagrać z pozycji rozdającego.

Przerwy

Grę można opuścić w dowolnym momencie, dlatego w interesie graczy jest zastosowanie reguł dotyczących opuszczających na jakiś czas grę. Obowiązujące zasady:

 1. Maksymalny czas przerwy wynosi 30 minut. Przy stołach ze wszystkimi miejscami zajętymi i listą oczekujących po przekroczeniu tego limitu czasowego żetony gracza zostają natychmiast zabrane ze stołu. Gdy są wolne miejsca przy stole, odejście od niego na dłużej niż 30 minut może skutkować zabraniem żetonów gracza, jeżeli inny uczestnik gry zażąda miejsca nieobecnego gracza lub stół się zapełni.
 2. Nagminne opuszczanie rozgrywki może prowadzić do zabrania żetonów gracza przed upływem ustanowionego limitu czasu.
 3. W grach stolikowych PokerStars Live stosuje się zasadę „third man walking”. Oznacza to, że jeżeli od stołu odeszło dwóch graczy, trzeci odchodzący będzie miał tylko jedną kolejkę na powrót do gry. W przeciwnym wypadku ryzykuje zebraniem żetonów i zastąpieniem go przez następnego gracza z listy oczekujących. Krupierzy są zobowiązani informować gracza i obsługę kasyna w przypadku opuszczania gry przez trzeciego uczestnika.