Zasady rozgrywania turniejów pokerowych

Ogólne zasady obowiązujące aktywnych uczestników dowolnego turnieju na żywo, którzy otrzymali pozytywny wynik testu na COVID-19.

Pytania związane z koronawirusem można kierować do nas przez stronę „PokerStars Live Ask The Team” na Facebooku, na adres covid@pokerstarslive.com lub przez kasyno.

 1. Jeżeli turniej nie został rozpoczęty, gracz otrzyma pełny zwrot środków.
 2. Jeżeli turniej trwa, ale nie osiągnął strefy płatnych miejsc, a gracz dysponuje co najmniej pełną liczbą żetonów startowych, otrzyma zwrot wpisowego, a jego żetony zostaną usunięte z gry. 
 3. Jeżeli turniej trwa, ale nie osiągnął strefy płatnych miejsc, a stack gracza jest mniejszy niż liczba żetonów startowych, otrzyma on zwrot proporcjonalny do wielkości puli – przykładowo: 1100 € wpisowego (1000 € + 100 €) zapewnia 10 000 w żetonach na starcie.
  • Gracz ma 5000 w żetonach. W takim wypadku zwrot wyniesie 600 € (500 € wartości żetonów i 100 € opłaty rejestracyjnej).
  • Gracz ma 2000 w żetonach. W takim wypadku zwrot wyniesie 300 € (200 € wartości żetonów i 100 € opłaty rejestracyjnej).
 4. We wszystkich wypadkach zostanie zwrócona pełna opłata rejestracyjna niezależnie od wartości procentowej pozostałego stacku.
 5. Jeżeli turniej trwa i osiągnięto strefę płatnych miejsc, pula gracza pozostanie w grze i będą z niej pobierane ciemne do momentu odpadnięcia z gry, a uczestnik otrzyma nagrodę odpowiadającą jego pozycji w chwili eliminacji. Obsługa turnieju dołoży wszelkich starań, by w miarę możliwości przerzucać stacki, minimalizując w ten sposób jakąkolwiek przewagę lub niekorzystną pozycję graczy przy stołach.  Prosimy jednak pamiętać, że jest to zasada grzecznościowa i w niektórych sytuacjach może nie mieć zastosowania.
 6. Kiedy turniej osiągnie etap stołu finałowego, pozostali gracze mogą (jeśli sobie tego życzą) zwrócić się do dyrektora turnieju z prośbą o skonsultowanie się z brakującym graczem w sprawie ewentualnego porozumienia na innych zasadach. Ze strony PokerStars honorowane będą wszelkie umowy, o ile zostały zawarte za zgodą wszystkich graczy.  Zachęcamy do włączania w tego typu ustalenia dyrektora turnieju, który pomoże, jeśli tylko będzie mógł.
 7. Jednocześnie zaznaczamy, że powyższe reguły mają jedynie charakter wskazówek, które mogą odbiegać od niektórych lokalnych regulacji dotyczących gier. Pytania dotyczące konkretnych regionów należy kierować do PokerStars.
 8. W przypadku wniosku o zwrot kosztów zastrzegamy sobie prawo do wymagania okazania pozytywnego wyniku testu antygenowego.

Turnieje PokerStars Live prowadzone są zgodnie z regulaminem i wytycznymi Poker Tournament Directors Association (Poker TDA, Stowarzyszenie Kierowników Turniejów Pokerowych). Zapoznaj się z regulaminem TDA.

W razie jakichkolwiek rozbieżności między zapisami regulaminu zamieszczanymi w niniejszej witrynie (niezależnie od języka) nadrzędna pozostaje wersja ze strony TDA.

Uwaga! Zmiany i uzupełnienia aktualnego regulaminu TDA zostały zaznaczone poniżej wytłuszczonym drukiem. Prosimy o uważne zapoznanie się z tekstem.

 

Sekcja „Stoły – obsadzanie, rozwiązywanie i wyrównywanie obsady”

Zasada „Losowe sadzanie na właściwych miejscach”

 • Miejsca w turniejach i satelitach będą przyznawane losowo. Gracz mający rozpocząć grę na niewłaściwym miejscu z właściwym stackiem przeniesie się z całością swoich żetonów na odpowiednie miejsce. 

Zasada „Liczba graczy przy stole finałowym”

 • W turniejach ze stołami 10-osobowymi w finale bierze udział dziesięciu graczy, w turniejach ze stołami 9- i 8-osobowymi dziewięciu, a w turniejach ze stołami 7- i 6-osobowymi siedmiu. Przy żadnym stole finałowym nie może usiąść więcej niż dziesięciu graczy. Ta zasada nie ma zastosowania do turniejów dwuosobowych (Heads-Up).

Uwaga! Poniższe zasady odnoszą się wyłącznie do turniejów PokerStars Live. Prosimy o uważne zapoznanie się z tekstem.

Sekcja „Ostrzeżenia, kary i dyskwalifikacje”

A: W celu wyegzekwowania od graczy przestrzegania regulaminu stosowane są następujące środki: ostrzeżenia ustne, karne opuszczenie rozdania/okrążenia, eliminacja, dyskwalifikacja i wykluczenie ze wszelkich imprez PokerStars Live. W przypadku kary kilku okrążeń liczba rozdań na okrążenie równa jest liczbie uczestników rozgrywki w chwili nałożenia kary (włącznie z ukaranym graczem). Powtarzające się naruszenia mogą skutkować surowszymi karami, jednak ich nakładanie nie musi się odbywać stopniowo. Gracze winni mieć świadomość, iż wszelkie działania podlegające karom mogą spowodować zastosowanie szerokiego wachlarza działań dyscyplinarnych nawet za pierwsze przewinienie. Gracze będący poza stołem lub w trakcie kary mogą odpaść z turnieju w wyniku pobrania stacku na zakłady w ciemno lub ante.

B: Kary mogą zostać nałożone za naruszenie etykiety (Zasada 70), ujawnienie kart w trakcie wciąż toczącej się rozgrywki, rzucanie kartami, naruszenie zasady samodzielnego podejmowania decyzji (tzw. „one player to a hand”) lub inne tego rodzaju zachowania. Kary będą nakładane za celowe oszczędzanie wybranych graczy („soft play”), napastliwe zachowanie, zakłócanie porządku lub oszustwo. Czekanie z najsilniejszym układem, jeśli gracz jest ostatnią wypowiadającą się osobą na riverze, nie jest automatycznie traktowane jako „soft play” – ocena indywidualnych sytuacji leży w gestii kierownika turnieju.

C: Ukarany gracz musi odejść od stołu. Na początku rozdania przy jego miejscu zostaną położone karty, a po pobraniu zakładów w ciemno i ante jego ręka startowa zostanie uznana za „martwą”. W przypadku otrzymania karty bring-in w grze stud będzie musiał wnieść odpowiednią kwotę zakładu.

D: Żetony wyeliminowanego gracza zostaną wycofane z rozgrywki i będą podlegały wymianie na gotówkę. Żetony zdyskwalifikowanego gracza zostaną wycofane z rozgrywki i nie będą podlegały wymianie na gotówkę.

E: Własność organizatora turnieju. Żetony turniejowe PokerStars Live nie posiadają wartości pieniężnej i stanowią własność PokerStars Live, a zatem nie można wynosić ich poza strefę turnieju czy właściwej gry. Za wymienianie się żetonami lub przenoszenie ich pomiędzy różnymi rozgrywkami będą nakładane kary, aż do dyskwalifikacji i wykluczenia ze wszystkich imprez PokerStars Live.

F: W przypadku zaobserwowania niewłaściwego zachowania ze strony innej osoby należy bezzwłocznie poinformować o tym obsługę turnieju. Za niewłaściwe zachowanie uznaje się między innymi sytuację, kiedy brak dostatecznej higieny osobistej lub stan zdrowia gracza może być uciążliwy dla pozostałych osób siedzących przy stole. Stwierdzenie, czy brak dbałości o higienę osobistą lub stan zdrowia gracza rzeczywiście może być kłopotliwy dla pozostałych uczestników imprezy, jest obowiązkiem przedstawicieli personelu, którzy mogą – według własnego uznania – zastosować kary, jeżeli gracz odmówi zaradzenia tej sytuacji w sposób satysfakcjonujący dla PokerStars Live.

G: Stoły telewizyjne i karty własne graczy. Osoby, które biorą udział w turnieju transmitowanym w telewizji lub Internecie, zobowiązane są do współpracy z zespołem filmującym. Obejmuje to pokazywanie swoich zakrytych kart własnych do umieszczonej przy/w stole kamery. Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować nałożenie kary.

PokerStars Live Dodatkowe informacje

1: Urządzenia elektroniczne i komunikacja – dalsze wytyczne

Termin „urządzenia elektroniczne” obejmuje w szczególności wymienione poniżej urządzenia (znane i nieznane). Urządzeń elektronicznych nie można nigdy kłaść na powierzchni służącej do gry, czyli na żadnym miejscu na stole. Przedmioty można kłaść tylko na obrzeżu.

  1. Telefony, tablety i laptopy. Graczom wolno używać tych urządzeń (poza odbieraniem połączeń) przy stole, gdy nie biorą udziału w rozdaniu. 
  2. Periscope, Twitch itp. Korzystanie z aplikacji lub innych narzędzi do transmitowania gry w turnieju jest zakazane.
  3. Przy stołach telewizyjnych oraz stołach finałowych turniejów głównych żadne urządzenia elektroniczne nie są dozwolone.

2: Dzielenie puli (umowy między graczami)

Umowy są dozwolone u wszystkich organizatorów pod warunkiem, że nie są sprzeczne z lokalnymi przepisami dotyczącymi gry. Wszystkie takie porozumienia będą ogłaszane w mediach.

3: Prawo do odwołania dowolnego Wydarzenia lub Turnieju

PokerStars Live oraz kasyno, w którym Wydarzenie będzie się odbywać, zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany dowolnego Wydarzenia lub Turnieju według własnego uznania.

4: Prawo do odwołania turnieju (minimalna liczba graczy)

PokerStars Live włącznie z kasynem organizującym Wydarzenie zastrzegają sobie prawo do odwołania dowolnego Turnieju, do którego w chwili rozpoczęcia nie przystąpi wymagane minimum 10 graczy.

5: Prawo do anulowania puli gwarantowanej

PokerStars Live wraz z kasynem organizującym Wydarzenie zastrzegają sobie prawo do anulowania gwarantowanej puli nagród w przypadku, gdyby frekwencja graczy w turnieju została zakłócona w wyniku działań, wydarzeń, zaniedbań lub wypadków będących poza kontrolą PokerStars Live, takich jak zdarzenia losowe, w tym m.in. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan lub inne klęski żywiołowe; wojna, zagrożenie wojną lub przygotowania do niej, atak terrorystyczny, wojna domowa, powstania lub zamieszki; dobrowolne lub obowiązkowe zastosowanie się do jakiegokolwiek prawa (w tym odmowa udzielenia licencji lub potrzebnej zgody albo zmiana prawa lub wykładni prawa); ogień, wybuch lub przypadkowe uszkodzenia; niekorzystne warunki pogodowe (np. alarm tajfunowy stopnia 8 lub wyższy). 

6: Umowy przy telewizyjnych stołach finałowych

Jeśli przy stole finałowym gracze poproszą o zatrzymanie zegara, aby przedyskutować umowę, nastąpi krótka przerwa w transmisji telewizyjnej, podczas której kierownik turnieju zarządzi zebranie wszystkich koniecznych danych (imiona i nazwiska graczy, schemat nagród, aktualne stany żetonów itd.) i obliczenie udziałów graczy w pozostałej puli metodami ICM (independent chip model) i chip chop (CC). Ww. informacje zostaną następnie wydrukowane. 

Po przedstawieniu wydrukowanych danych:

 1. Zawarcie umowy musi nastąpić przy stole finałowym i może zostać sfilmowane.
 2. Graczom nie wolno opuścić strefy stołu finałowego, ale mogą skorzystać z pomocy jednej osoby, zapraszając ją do stołu lub kontaktując się z nią telefonicznie. 
 3. 10% puli sprzed uzgodnienia umowy musi pozostać w grze.
 4. Media (obecne w trakcie wydarzenia lub publikujące relacje po jego zakończeniu) mogą przytaczać pełne szczegóły wszelkich umów.
 5. Gracze otrzymają 10 minut na uzgodnienie umowy. Jeśli w tym czasie negocjacje nie przyniosą skutku, zegar turniejowy zostanie ponownie uruchomiony i gracze wznowią rozgrywkę.

7: Tempo gry

Uczestnicy zobowiązani są utrzymywać rozsądne tempo gry. Spowolnienie gry może wiązać się z karami. Decyzje dyrektora turnieju są ostateczne.

8: Prawo do spokojnej gry

Wszyscy uczestnicy mają prawo do gry upływającej w pokojowej atmosferze, bez presji innych graczy.