Sekretesspolicy för live-event i Sotji

Introduktion

Syftet med denna sekretesspolicy är att informera dig om hur Rational Live Events (Malta) Limited (RLEM) använder dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy kan uppdateras från tid till annan så vi rekommenderar att du granskar den regelbundet, men vid stora förändringar kommer vi dock att meddela dig. Denna sekretesspolicy gäller endast för RLEM-märkta Sochi-event.

Vem är registeransvarig?

Registeransvarig för dina personuppgifter är Rational Live Events (Malta) Limited of Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex, Malta, XBX10111. Det är vad vi hänvisar till när vi skriver "RLEM", "vi", "vår" och "oss" etc. Notera att Limited Liability Company "DOMEIN" (Casino) även kommer att ha kontroll över dina personuppgifter och du bör granska deras sekretessmeddelande för att förstå hur de kommer att behandla dina personuppgifter.  

Och hur är det med dataskyddsansvarig, DPO?

Ja, RLEM har utsett en dataskyddsansvarig (Data Protection Officer - DPO). Du kan nå vår DPO på dpo@starsgroup.com.

Vad menas med "Gruppen"?

Referenser till Gruppen i denna sekretesspolicy betyder Flutter Entertainment plc tillsammans med dess dotterbolag, partnerskap samt deras relaterade företag på olika platser i världen.

Hur RLEM samlar dina personuppgifter

RLEM samlar in din data som en del av ditt deltagande i live-event där vi är partners. RLEM kommer att få dina personuppgifter från Casinot. 

Hur vi använder dina personuppgifter

I enlighet med dataskyddslagar får vi endast behandla dina personuppgifter om vi har en laglig grund för detta. Vi behandlar dina personuppgifter om: (i) du har gett oss tillåtelse; eller (ii) vi har ett legitimt intresse att behandla dem, förutsatt att sådan behandling inte påverkar dina intressen, rättigheter eller friheter.  

Följande är en lista med anledningar till varför RLEM behandlar dina personuppgifter, och den lagliga grunden till varför:

SyfteLaglig grund
Turneringsrapporter   Legitimt intresse för att bättre förstå din roll i eventet
Användning av bild/avbild/namn på bloggar, webcasts, mediameddelanden, pressmeddelanden, Pokerstars kanaler (social medier och webbplatser), Pokerstars marknadsföringsmaterial (online och offline), Pokerstars reklam (online och offline) samt media/tv-kanaler Legitima intressen att marknadsföra våra event och varumärken där du inte skulle ha en framträdande roll
Användning av bild på pokersajter Legitima intressen att marknadsföra våra event och varumärken där du inte skulle ha en framträdande roll
Undersökningssyfte   För att bättre förstå de event som vi är partner med
Användning av bild/avbild/namn på marknadsföringsmaterial och kampanjer där du har en framträdande roll   Medgivande  

Utöver de syften som vi nämnt ovan kan vi även behandla dina personuppgifter av andra skäl om vi anser att de är förenliga med skälen ovan. Vi kommer i så fall att uppdatera sekretesspolicyn när detta sker.

Delningar i Gruppen

RLEM är en del av Gruppen och det kommer att finnas tillfällen då dina personuppgifter delas med andra medlemmar i Gruppen. Detta kan hända vid följande tillfällen:

 • för att hjälpa oss att identifiera och återskapa åtgärder för ansvarsfullt spelande (som frivillig avstängning) för spelare i Gruppen (nödvändig för att följa lagar och regelverk);
 • för att hantera konton, identifiera och verifiera kunder så väl som andra regelmässiga kontroller (nödvändig för att följa lagar och regelverk);
 • för att säkerställa att kundinformation är uppdaterad och korrekt (nödvändig för att följa lagar och regelverk);
 • för att identifiera kunder som har begått eller är misstänkta för bedrägeri, pengatvätt eller andra kriminella handlingar (nödvändig för att följa lagar och regelverk;
 • för att identifiera kunder som har brutit mot våra användarvillkor (legitima intressen);
 • För att skicka marknadsföringsmaterial mellan varumärken till kunder som har tillåtit detta; och
 • för att analysera och bättre förstå vår bransch, kunder, produkter och tjänster över hela Gruppen (legitima intressen).

Vi kan även i framtiden dela dina personuppgifter med andra medlemmar i Gruppen för syften som är relaterade till och kompatibla till de ovan. Slutligen, detta kan även hända att lagar eller regler kräver att vi delar dina personuppgifter med vår Grupp av orsaker bortom de ovan. 

Granska vår sekretesspolicy regelbundet för att se om det finns några uppdateringar angående delningar i Gruppen.

Lämna ut dina personuppgifter

Utöver de syften som involverar delning av dina personuppgifter ovan, lämnar vi även ut dina personuppgifter till de betalningstjänster som vi använder. Vi har kontrakt med varje betalningstjänst för att säkerställa att dina personuppgifter är säkra. 

Vi kan även lämna ut dina personuppgifter i följande sammanhang:

 • när det krävs enligt gällande lagar och förordningar (utlämning till myndighet, spelregulator eller rättsinstans);
 • för att försvara oss juridiskt och/eller i relation till juridiska processer; och
 • vid förhandlingar av takeover, köp eller sammanslagning.

Överför av dina personuppgifter utanför European Economic Area (EEA)

Vi lagrar dina personuppgifter på Isle of Man, ett territorie som har erhållit Adequacy Decision från European Commission angående dess lämpliga dataskyddslagar. Dina personuppgifter kan även nås av medlemmar i Gruppen som är utanför EU och i dessa fall har vi implementerat ett standardkontrakt för att säkerställa fullgott skydd för dina personuppgifter. 

Vi kommer att få dina personuppgifter från Casinot. Vi kan även dela dina personuppgifter med tredje parter utanför EU uropean Union och i dessa fall har vi implementerat ett standardkontrakt för att säkerställa fullgott skydd för dina personuppgifter.

Säkerhet

Vi kommer att vidta lämpliga tekniska, organisatoriska och säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är säkra och förhindra stöld, förlust eller obehörig tillgång till dina personuppgifter. Det är dock viktigt att förstå att säkerheten aldrig är garanterad och du kommer inte att hålla oss ansvarig för att säkerheten av dina personuppgifter äventyras, annat än av försummelse.

Marknadsföring

Om du har registrerat dig för tjänster som erbjuds av RLEM kan vi skicka direktreklam för andra tjänster som erbjuds av RLEM eller Gruppen, under förutsättning att du har gett oss tillåtelse att skicka sådan marknadsföring.

Du kan när som helst hantera dina tillåtelser för marknadsföring via ditt användarkonto. Du kan även avsäga dig genom att använda verktygen i den marknadskommunikation som du mottar. Notera att det kan ta upp till 5 dagar innan din avsägning av kommunikation tar effekt.

Marknadsföring på sociala medier

Vi kan även använda din information för att visa dig relevanta annonser och anpassat innehåll om Gruppens tjänster på vissa tredjeparts plattformar för sociala medier (Sociala Medier), inklusive dela med Sociala Medier, som är tillgängliga för oss via relevanta tjänsteleverantörer (till exempel Facebook, Twitter). Om du inte vill se dessa annonser kan du ändra dina inställningar på Sociala Medier. Om du inte vill att vi ska dela denna information med Sociala Medier kan du kontakta oss direkt. 

Cookies

I denna sekretesspolicy använder vi uttrycket ‘cookie’ för att hänvisa till cookies och annan liknande teknik som vi använder för att lagra information (som till exempel webbfyrar). En cookie är en enkel textfil som lagras på din dator eller mobila (eller annan) enhet från en webbplats server, endast den servern kommer att kunna hämta och läsa innehållet för den cookien. Varje cookie är unik för din webbläsare. Den kommer att innehålla viss anonym information, som en unik identifierare samt webbplatsens namn och några siffror och tecken.

Nästan alla webbplatser och appar du besöker, inklusive vår, använder cookies för att förbättra din användarupplevelse genom att webbplatsen och/eller appen kommer ihåg dig, antingen under tiden du är på sajten (med en ‘sessions-cookie’) eller för upprepade besök (med en ‘permanent cookie’).

Cookies används för att förbättra din användning av en webbplats eller app, genom att till exempel låta dig effektivt navigera mellan sidor och spara din preferenser. Cookies gör interaktionen mellan dig och webbplatsen smidigare och snabbare. Om en webbplats eller app inte använder cookies kommer den att tro att du är en ny besökare varje gång du besöker en ny sida på webbplatsen. Cookies kan även användas för att aktivera inriktad marknadsföring och analysera hur du surfar på en webbplats. 

Du kan lära dig mer om cookies och hur du inaktiverar dem på din webbläsare här.

Du kan lära dig mer om vilka marknadsförings-cookies som finns på din enhet och du kan inaktivera dem direkt genom att klicka här.

Lagring av dina personuppgifter

Vi lagar dina personuppgifter i sju år. Dessa sju år beräknas från datumet du stängde ditt konto eller från det datum som ditt konto har varit inaktivt. Det finns några undantag från denna regel, nämligen:

 • Om du stänger av dig själv från någon av våra tjänster kommer vi att behålla denna information på obestämd tid.
 • Om du är under utredning eller vi har identifierat möjligt bedrägeri, pengatvätt, kriminell aktivitet kommer vi att behålla dina personuppgifter längre.
 • Om det finns en juridiskt tvist kommer vi att behålla dina personuppgifter tills tvisten är uppklarad och sju år till.

Uppdatering av dina personuppgifter

Du kan uppdatera vissa av dina personuppgifter när som helst via ditt användarkonto. Vi rekommenderar att när dina personuppgifter ändras att du uppdaterar ditt konto så snart som möjligt. Om du inte kan ändra din information via ditt användarkonto ber vi dig att kontakta kundtjänst.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter gällande dina personuppgifter:

 • rätten att få tillgång till de personuppgifter vi har på dig (även kallad Subject Access Request);
 • rätten att få vissa personuppgifter i maskinläsligt format;
 • rätten att få inkorrekta eller inaktuella personuppgifter korrigerade;
 • där vi specifikt har begärt ditt tillstånd att behandla dina personuppgifter och inte hade några andra legitima krav att luta oss på, har du rätten att ta tillbaka ditt tillstånd;
 • rätten att få vissa personuppgifter raderade där det inte längre är nödvändigt för oss att behandla dem, om du har tagit tillbaka ditt tillstånd enligt paragrafen ovan, där du har gjort invändningar enligt paragrafen, där dina personuppgifter har behandlats olagligt, eller där vi måste radera dina personuppgifter enligt lagkrav; 
 • rätten att invända mot behandlingen om det finns laglig grund att det ligger i våra legitima intressen att behandla dina personuppgifter, men notera att vi fortfarande kan behandla dina personuppgifter om det finns andra legitima intressen eller om vi har tvingande skäl att fortsätta behandla dina personuppgifter som inte åsidosätter dina rättigheter, intressen eller friheter.
 • rätten att begära en förklaring till resonemanget om vi fattar beslut om dig enbart via automatiserade sätt; och
 • rätten att avstå från direktreklam, vilket kan göras genom att välja bort direktreklam antingen via ditt användarkonto eller via marknadsföringsmeddelandet som du har fått. Du har även rätt att välja bort profilering som relaterar till direktreklam.

Om du är osäker på dina rättigheter eller orolig för hur dina personuppgifter behandlas, kan du kontakta vår kundtjänst eller din nationella tillsynsmyndighet för dataskydd. 

Om du vill använda dig av någon av dessa rättigheter ber vi dig att kontakta kundtjänst. Notera att även om vi försöker tillgodose alla förfrågningar angående rättigheter, så är de inte absoluta rättigheter. Detta innebär att vi kan neka din begäran eller endast fullfölja delar av den. 

När du skickar in en begäran för att använda din rättigheter kommer vi att begära bevis på identitet. Vi kan även be dig att förklara din begäran. Vårt mål är att svara på alla förfrågningar inom en månad efter du har verifierat din identitet, men det kan även ta längre (vi kommer i så fall att meddela dig). Om vi får upprepade förfrågningar, eller har anledning att tro att begäran är orimlig, förbehåller vi oss rätten att neka att svara. 

Tillsynsmyndigheter

Om du har några klagomål har du rätten att kontakta din nationella tillsynsmyndighet (i Storbritannien är det till exempel Information Commissioner’s Office). Vi ber dig dock att först kontakta oss för att låta oss få chansen att bemöta ditt ärende. 

Kontakta oss

Om du har några frågor angående användningen av dina personuppgifter eller vill använda någon av dina rättigheter, kontakta vår kundtjänst som första instans. Du kan även kontakta vår dataskyddsansvarige på dpo@starsgroup.com.

Sekretesspolicy senast reviderad: 12 juli 2021