Turneringsregler

Allmänna turneringsregler för spelare som deltar i PokerStars Live-turneringar som testat positivt för COVID-19.

För covid-relaterade frågor kan spelare kontakta oss via Facebook-sidan 'PokerStars Live Ask The Team', mejl till covid@pokerstarslive.com eller via casinot.

 1. Om turneringen inte har startat kommer full återbetalning att ges.
 2. Om turneringen har startat men inte nått pengarna och spelaren har en full startstack eller mer, kommer spelaren att få en full återbetalning och deras marker tas ur spel. 
 3. Om turneringen har startat men inte nått pengarna och spelaren har mindre än en startstack, kommer spelaren att få en återbetalning i proportion till stackstorleken. Exempel: inköp €1 100 (€1 000 + €100) och en startstack på 10 000.
  • Spelaren har 5 000 i marker. Spelaren kommer att få en återbetalning på €600 (€500 för marker och €100 för anmälningsavgiften).
  • Spelaren har 2 000 i marker. Spelaren kommer att få en återbetalning på €300 (€200 för marker och €100 för anmälningsavgiften).
 4. Vid all återbetalning kommer hela anmälningsavgiften att betalas tillbaka, oavsett stackstorlek.
 5. Om turneringen har startat nått pengarna kommer spelarens stack att vara kvar i spel och spelaren kommer att blindas ut. Spelaren får sedan priset och placeringen som har nåtts vid eliminering. Turneringspersonalen kommer att flytta runt stacken för att minimera fördelar/nackdelar för något bord eller någon spelare.  Notera att detta görs av välvilja och kanske inte är möjligt i alla situationer.
 6. När turneringen har nått finalbordet kan de återstående spelarna kontakta Tournament Director för att se om den saknade spelaren kan nås och vill göra en deal. PokerStars kommer att gå med på alla deals så länge alla spelare är överens.  Vi rekommenderar att dessa diskussioner förs med Tournament Director som kommer att hjälpa till så gott det går.
 7. Dessa regler är riktlinjer och lokala spelregler kan innebära att vi måste avvika från vad som står här. Kontakta PokerStars om du har några frågor om en specifik region.
 8. Vi förbehåller oss rätten att be om bevis på ett positivt antigen-test om du begär en återbetalning.

PokerStars Live-turneringar sköts i enlighet med Tournament Directors Associations (TDA:s) regler och riktlinjer. Klicka här för att se alla TDA:s regler.

TDA-reglerna ska vara den rådande versionen om det skulle finnas diskrepens mellan versionerna publicerade på denna webbsida, oavsett språk.

Notera: avvikelser från eller tillägg till aktuella TDA-regler har markerats nedan (fet stil). Läs detta noga.

 

Sektion: Bordsplacering, uppbrytning och balansering av bord

Regler: Slumpmässig korrekt bordsplacering

 • Placering i turneringar och satelliter tilldelas slumpmässigt. En spelare som börjar på fel plats med korrekt markerhög flyttar till rätt plats med hans/hennes hela markerhög. 

Regler: Antal spelare på finalbordet

 • I event med 10-max är det tio platser vid finalbordet, i 9-max och 8-max är det nio platser och i 7-max och 6-max är det sju platser vid finalbordet. Inget finalbord ska ha fler än tio spelare. Denna regel gäller inte i heads up-event.

Notera: Följande regler är unika för PokerStars Live. Läs detta noga.

Sektion: Varning, straff och diskvalificering

Svar: Alternativ som verkställs är verbala varningar, en eller flera missade händer eller rundor, straff, utslagning, diskvalificering och avstängning från alla PokerStars Live-event. Vad gäller missade rundor kommer förövaren att missa en hand per spelare vid bordet (inkluderat spelaren själv) när straffet utdelas multiplicerat med antalet straffrundor. Upprepade överträdelser kan ge ökade straff men verkställs inte alltid i ordning efter stränghet. Spelare bör vara medvetna om att allt agerande som kan bestraffas kan få olika disciplinära följder, även vid första regelbrottet. Spelare som inte är närvarande vid bordet eller under bestraffning kan bli utslagna när de betalar ante eller blinds.

B: Ett straff kan utdelas för brott mot etikett (regel 70), att visa kort innan agerande, att kasta kort, att ge råd och liknande incidenter. Straff utdelas för soft play, kränkningar, störande beteende och fusk. Att checka med nötterna när man agerar sist på river är inte automatiskt ett brott mot soft play-regeln; TD agerar efter eget omdöme baserat på situationen.

C: Spelare under bestraffning måste avlägsna sig från bordet. Kort delas ut på sin plats, blinds och ante betalas, händer kastas efter att de delats ut, och bring-in betalas i Stud.

D: En utslagen spelares marker tas bort och spelaren har rätt till eventuella prispengar. En diskvalificerad spelares marker tas bort och spelaren har inte rätt till eventuella prispengar.

E: Turneringens egendom – PokerStars Lives turneringsmarker har inget kontantvärde och tillhör PokerStars Live, och får inte tas med från turneringsområdet eller det event där de används. Spelare som avslöjas med att överföra marker från ett event till ett annat eller från en spelare till en annan kommer att bestraffas, vilket kan resultera i diskvalificering eller uteslutning från alla PokerStars Live-event.

F: Alla som bevittnar olämpligt uppträdande ska omedelbart kontakta turneringspersonalen. Detta inkluderar bl.a. spelare vars personliga hygien eller hälsa är ett störande inslag för de andra spelarna runt bordet. Turneringspersonalen kommer sedan att bedöma om en persons personliga hygien eller hälsa är ett störande inslag, och efter eget godtycke vidta åtgärder om personen vägrar att lösa situationen på ett sätt som PokerStars Live anser vara tillfredsställande.

G: TV-sända bord och hålkort – Spelare som köper in sig i en turnering som filmas för webb- eller TV-sändning måste samarbeta med personalen som filmar. Detta inkluderar att visa sina hålkort för kortkameran på bordet. Gör man inte det kan man bestraffas.

PokerStars Live: Mer information

1: Elektroniska enheter och kommunikation – Ytterligare riktlinjer

Elektroniska produkter inkluderar bland annat produkterna nedan. Elektroniska produkter får aldrig placeras på någon del av bordens spelyta. Spelare får placera saker på sargen.

  1. Telefoner, surfplattor och bärbara datorer - Spelare kan använda dessa produkter (förutom för att genomföra samtal) vid bordet, men inte när de spelar en hand. 
  2. Periscope, Twitch, etc. - Användning av appar och annan utrustning för att sända turneringar är inte tillåtet.
  3. Elektroniska produkter tillåts inte på tv-bord eller finalbordet i Main Event.

2: Delade priser (deal)

Dealer tillåts på alla spelplatser där det inte strider mot lokala spelregler. Alla deals kommer att rapporteras till media.

3: Rätt att annullera event eller turnering

PokerStars Live, tillsammans med casinot där Eventet anordnas, förbehåller sig rätten att ställa in eller förändra alla Event och Turneringar efter eget godtycke.

4: Rätt att annullera turnering (minsta antal deltagare)

PokerStars Live och casinot där eventet hålls0 förbehåller sig rätten att annullera turneringar som inte har minst tio anmälda spelare när turneringen startar.

5: Rätt att annullera - Garanti

6.4 PokerStars Live och organiserande casino där eventet hålls förbehåller sig rätten att annullera en garanterad prispott om spelarantalet påverkas av gärningar, händelser eller olyckor utanför PokerStars Lives rimliga kontroll, såsom force majeure, eldsvåda, översvämning, jordbävning, storm, annan naturkatastrof, krig, hot om eller förberedelse för krig, terroristattack, inbördeskrig, oroligheter, upplopp, frivillig eller påtvingad laglydnad (inkluderat uteblivna licenser eller tillstånd, lagändring eller ändrad lagtolkning), brand, explosion, olycksfall eller svåra väderförhållanden (som tyfonvarningar på 8 eller högre). 

6: Deal vid finalbord i TV

När spelare ber om att pausa klockan för att diskutera en deal vid finalbordet i ett event kommer även livesändningen i TV att ta en kort paus. Under pausen kommer Tournament Director att se till att all relevant information såsom spelares namn, annonserade priser, chip counts, etc. är korrekt, och att en beräkning görs enligt Independent Chip Model (ICM) och Chip Chop (CC). En utskrift görs som tydligt visar denna information. 

När informationen presenteras gäller följande:

 1. Eventuell deal måste göras vid finalbordet och kan filmas.
 2. Spelare får inte lämna finalbordsområdet men de kan bjuda in en person till bordet för att hjälpa dem ELLER ha telefonkontakt med en person som hjälper dem. 
 3. 10% av den återstående prispotten måste lämnas kvar för spelarna att tävla om.
 4. Media, både de som är närvarande vid eventet och de som rapporterar om det i efterhand, kommer att återge all information om eventuell deal.
 5. Spelarna får maximalt 10 minuter på sig att diskutera en deal och komma fram till ett beslut. Om spelarna inte är överens efter 10 minuter kommer turneringsklockan att starta igen och spelet fortsätter.

7: Tempo i spelet

Spelare måste alltid hålla en rimlig takt i spelet. Att sakta ner spelet kan resultera i straff. Tournament Directors beslut är slutgiltigt.

8: Rätt till ett fredligt spel

Alla spelare har rätt att spela i en lugn miljö utan att bli trakasserade av andra spelare.