Säkerhetspolicy

Säkerhetspolicy för live-event

Denna säkerhetspolicy gäller för PokerStars Live.

Ditt deltagande i ett Event utgör ditt godkännande av denna policy. Om du inte godkänner denna policy ska du inte delta i ett Event.

Policy

 1. Kriminella aktiviteter tolereras inte under något Event och lämpliga säkerhetsåtgärder kommer att vidtas för att förhindra att sådana aktiviteter äger rum under Eventet, och för att omedelbart stoppa sådana aktiviteter om sådana upptäcks.
 2. Alla tillämpbara spelregler, lokala husregler, och lokala och nationella spellagar och föreskrifter kommer att genomdrivas strikt under alla Event. Person(er) som bryter mot något av föregående, kan tvingas ge upp sitt deltagande i Eventet och kan ombes att omedelbart lämna området.
 3. Handling eller beteende som vi anser vara stötande eller hotfullt på något sätt kommer inte att tolereras, och person(er) som begår sådan handling kan tvingas ge upp sitt deltagande i Eventet och kan ombes att lämna området.
 4. Person som av oss identifieras som inblandad i, eller anknuten till, misstänkt brottslig aktivitet kan tvingas ge upp sitt deltagande i Eventet och kan ombes att omedelbart lämna området. PokerStars Live och värdcasinot förbehåller sig rätten att vidta sådana andra åtgärder som de anser lämpliga mot sådan person, bland annat rapportering av sådan aktivitet till brottsbekämpande organ.
 5. Person som av oss identifieras som inblandad i, eller anknuten till, misstänkt brottslig aktivitet, eller person som på rimliga grunder anses misstänkt, kan komma att stängas av från alla Event som sponsras av ett företag inom Amaya Group.
 6. PokerStars Live förbehåller sig enväldig rätt att av säkerhetsskäl förhindra person(er) från att delta i något Event, till exempel vid inblandning i tidigare säkerhetsincidenter som ger rimliga skäl för misstanke.
 7. PokerStars Live ska använda sig av en konfidentiell rapporteringsfunktion för att alla säkerhetsincidenter ska kunna utredas till fullo. Alla brottsbevis som påträffas eller samlas in under utredning kan komma att presenteras för brottsbekämpande organ för eventuellt åtal.

Säkerhet i live-event eller pokerrum

Vi vill att du ska få en positiv upplevelse i PokerStars-sponsrade event och livepokerrum. Här följer därför några praktiska råd för att säkerställa att du upprätthåller god personlig säkerhet under ditt besök. Även om varje individ själv är ansvarig för sin säkerhet och sina tillhörigheter i ett event eller livepokerrum, vill vi ge dig några råd för att förbättra din personliga säkerhet. I den utsträckning som lagen tillåter tar vi inget ansvar gentemot dig för eventuella skador eller förluster som uppkommer när du deltar i PokerStars-sponsrade event, såvida inte skadan eller förlustan är ett resultat av vår oaktsamhet.

Skydda dig själv

När du reser till ett event eller ett livepokerrum befinner du dig ofta i främmande miljöer och du behärskar kanske inte heller det lokala språket. Lokala tjuvar och kriminella riktar ofta in sig på turister som besöker stora publika tillställningar och detta kan inkludera spelare som besöker pokerturneringar. De flesta brott som drabbar spelare vid event är stöld av personliga tillhörigheter. Resande kan även drabbas av ficktjuvar som ofta väljer platser där många turister samlas, särskilt kvällstid.

Om du reser med en laptop bör du vara medveten om att den är stöldbegärlig, inte bara på grund av dess värde utan även för den information den kan innehålla, såsom dina olika konton (e-post, bank, spel etc).

Därför bör du läsa och följa de råd som dina myndigheter ger för resor till andra länder.

Skydda din dator

Viktiga säkerhetsåtgärder som du kan vidta är bl.a:

 1. Lås din skärm när du lämnar datorn. I Windows operativsystem behöver du bara trycka på Windows-tangenten och ‘L’ samtidigt. På en Mac trycker du på Cntl+Shift+Eject (Cntl+Shift+Power på Mac-datorer utan en optisk enhet).
 2. Förvara din laptop i ett kassaskåp eller använd ett säkerhetslås för laptops.
 3. Använd fullständig hårddiskkryptering. Ett alternativ som är gratis med öppen källkod är TrueCrypt.
 4. Följ råden om hur du skapar ett starkt lösenord och använd en RSA-dosa för att ytterligare förbättra säkerheten på ditt Stars-konto.
 5. Använd anti-virusprogram av hög kvalitet.
 6. Uppdatera ditt operativsystem kontinuerligt med de uppdateringar som släpps av tillverkaren.

Behandla ditt Stars-konto som om det var dina pengar

Starkt lösenord, RSA-dosa och andra åtgärder är meningslösa om du delar med dig av dem till andra personer. Om du inte skulle ge någon ditt kreditkort med din PIN-kod, ska du inte heller ge dem tillgång till din dator.

Skriv inte ner dina lösenord. Memorera dem eller använd ett lösenordsvalv. Om du känner att du måste skriva ner ditt lösenord, skriv ned det i någon slags kod som en bedragare inte kan använda.

Åtgärder vid brott

Om du anser att någon ändå lyckats ta sig in i din dator, ska du genast sluta använda den och kontakta en expert så fort som möjligt. Om du är på en live-turnering, ber vi dig kontakta hotellets säkerhetsavdelning. Förutsatt att datorn inte behöver lämnas in till polisen, ta den till någon som är kvalificerad inom datorsäkerhet för att få den rensad. Det räcker inte att bara byta lösenord. Risken finns att någon redan har installerat en key-logger eller annan ‘malware’ på din enhet som gör att de kan se vilka tangenter du trycker på.

Se till att säkerhetskopiera din data regelbundet så att du kan återställa den om du skulle behöva rensa din dator. Detta kommer att göra det känslomässigt lättare om du behöver rensa en infekterad laptop.

Kostnaden för att rensa (eller ersätta) din dator ska ses i relation till den potentiella kostnaden om någon lyckas få tillgång till ditt Stars-konto eller tillgång till dina bankuppgifter.

Den goda nyheten är att det är osannolikt att du kommer att behöva använda dig av dessa säkerhetsåtgärder. Men precis som med säkerhetsbälte i bilen, så är det bättre att ta det säkra före det osäkra. Vi önskar dig lycka till i ditt nästa event och tackar dig för ditt fortsatta stöd.

Spelintegritet på PokerStars Live

Vi arbetar hårt för att säkerställa att spelintegriteten är rättvis på PokerStars-sponsrade PokerStars Live-event. Vi arbetar rutinmässigt med våra värdpartners och granskar eventets säkerhetsprocesser för att förbättra dessa kontinuerligt.

Vår främsta prioritet är att förhindra regelbrott genom att utbilda spelarna. PokerStars Live välkomnar många nya spelare som inte känner till reglerna för livepoker.

Majoriteten av regelbrott är oskyldiga misstag som inte skadar övriga spelare nämnvärt. Därför utbildar PokerStars Live spelare som av misstag och utan ont uppsåt bryter mot våra regler.

Det finns dock spelare som medvetet bryter mot reglerna för att få ett övertag över andra spelare. När det gäller medvetna brott använder vi oss av tre viktiga strategier: förebygga, upptäcka och åtgärda:

 1. Förebygga - PokerStars Live anlitar säkerhetsexperter inom livepoker för att granska, förbättra och bevara en säker spelmiljö. Detta inkluderar analys av policy och procedurer.
 2. Upptäcka - Personalen på PokerStars Live är tränad att rapportera alla misstänkta aktiviteter för granskning och undersökning.
 3. Åtgärda - PokerStars Live förbehåller sig rätten att tillämpa alla åtgärder som står till förfogande mot personer som bryter mot reglerna. Detta inkluderar att lämna över undersökningen till polisen om så behövs, vilket kan leda till åtal.

Som en del i denna tredelade strategi för att minska risken för skadliga aktiviteter under eventen, upprätthåller PokerStars Live en privat lista över spelare som inte tillåts (i den mån lagen tillåter) delta i dessa event.