PokerStars Live - Riktlinjer för media och streamare/vloggare

Ackreditering

Formuläret för ackreditering av media till PokerStars Live finns online här. Vid frågor, kontakta press@pokerstarslive.com.

PokerStars Live (“vi”/ “oss”/ “vår”) välkomnar alla representanter såsom fotografer, influencers från sociala medier och videofilmare som skriver nyhetsartiklar för erkänd oberoende media, bland annat pokermedia, erkända tidningar och magasin, bloggare, licensierade TV- och radiobolag samt nationella nyhetsorganisationer (“Mediarepresentanter”) samt alla som skapar videor för sina egna kanaler i sociala medier eller tredjeparts sociala medier (“Vloggare”) till PokerStars Lives* event (“Event”) och vi ser fram emot att hjälpa till med allt som media kan tänkas behöva.

Vårt mål är att alla Event ska fungera smidigt för pokerspelare, casinon, vår personal och alla närvarande Mediarepresentanter och Vloggare. Vänligen läs igenom och följ dessa riktlinjer (“Riktlinjer”) för att hjälpa oss att genomföra våra Event på ett effektivt sätt. Överträdelse av dessa Riktlinjer kan resultera i återkallelse av Mediarepresentantens eller Vloggarens ackreditering för ett specifikt Event och/eller framtida Event.

Efter godkänd ansökan, kan Mediapass delas ut till alla Mediarepresentanter och Streamerpass kan delas ut till alla Vloggare som besöker våra event. Om en Mediarepresentant kommer för att spela och vlogga kan de ansöka om ett Streamerpass. Om en spelare kommer för att streama och vlogga kan de ansöka om ett Streamerpass. Om en Mediarepresentant vill spela i en särskild turnering när de besöker ett event, måste de ge upp sitt Mediapass samt sin tillgång till mediarummet (definition nedan) medan de spelar. Om en Mediarepresentant vill spela i ett särskilt Event och vlogga måste de ge upp sitt Mediapass och ansöka om ett Streamerpass. Notera: I vissa event får media endast närvara för att bevaka eventet och inte spela. I dessa fall kommer detta att meddelas under ansökningsprocessen.

Notera att inlämnande av en ansökan om Mediapass och/eller Streamerpass för ett Event inte automatiskt garanterar att denna ansökan kommer att godkännas eller beviljas. Varje sökande kommer att få ett e-postmeddelande från press@pokerstarslive.com för att bekräfta om ansökan om Mediapass och/eller Streamerpass har beviljats eller inte. Mediapass och/eller Streamerpass kommer, utan undantag, endast att utfärdas efter skriftligt godkännande från oss och vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet Mediapass som delas ut till Mediarepresentanter och Sreamer-pass som delas ut till Vloggare från kanaler och team.

1. Krav för Mediapass

 1. Mediarepresentanter som ansöker om ett Mediapass måste följa alla lagstadgade krav som kan gälla i samband med deras närvaro vid Eventet. Lagstadgade krav kan bl.a. vara åldersgräns och andra lokala krav eller begränsningar som kan förekomma. När ett Mediapass har utfärdats får det endast användas av Mediarepresentanten vars huvuduppgift är att rapportera om aktiviteter under Eventet.
 2. Mediapass kommer endast att utfärdas till anställda på redaktioner och konsulter hos erkända media-företag, inkluderat pokermedia, erkända tidningar och magasin, bloggare, licensierade TV- & radiobolag samt nationella nyhetsorganisationer.
 3. Mediapass kommer inte att utfärdas till personal som inte tillhör redaktioner och som besöker Eventet i marknadsföringssyfte, t.ex. representanter för PR-företag, företag inom marknadsföring/försäljning/reklam, eller tjänsteföretag inriktade på poker.
 4. Ackrediterade Mediarepresentanter som besöker ett Event får endast rapportera för den publikation eller de publikationer som de namngivit i sina ansökan och som har godkänts vid ansökan. Mediarepresentanter som rapporterar för publikationer utan vårt godkännande riskerar att bli av med sin ackreditering som vi godkänt fram till datumen då upptäckten gjordes och även möjligheten till framtida ackreditering.
 5. Ansökan om Mediapass måste göras via ansökningsformuläret online här med alla relevanta fält ifyllda, bl.a. namn, organisation, alla kontaktuppgifter samt planer för mediabevakningen. Vi rekommenderar att ansökan om Mediapass skickas in i god tid och att inga researrangemang görs innan ni har fått en skriftlig bekräftelse på att er ansökan har beviljats. Ingen Mediarepresentant kommer att beviljas inträda till ett Event utan ett Mediapass.
 6. Alla medlemmar/assistenter till en Mediarepresentant måste även de ansöka om ett Mediapass och ha det med sig hela tiden under eventet.
 7. Frilansjournalister samt de som ansöker för första gången måste tillhandahålla sådan dokumentation som vi rimligen kan begära för att bedöma ansökan och bekräfta att sökanden kommer från ett erkänt mediaföretag.
 8. Antal Mediapass som beviljas för ett mediaföretag, speciellt för tv, kommer att variera beroende på Eventet och/eller stället där Eventet hålls. Detta beror normalt på spelplatsens kapacitet och vi förbehåller oss rätten att på lämpligt sätt hantera vilka faciliteter som ställts till mediaföretagens förfogande. Alla förfrågningar om intervjuer med sponsrade spelare ska om möjligt arrangeras i förväg via press@pokerstarslive.com. För intervjuer med spelare under Eventet kommer ni att behöva kontakta våra PR-ansvariga under Eventet och/eller via press@pokerstarslive.com, och dessa kommer att ordna med en lämplig tid och plats för intervjun.
 9. Mediapass kan inte överföras. Om ni av någon anledning behöver byta personal innan eller under ett Event, ber vi er kontakta press@pokerstarslive.com så fort som möjligt.

2. Krav för Streamerpass

 1. För att få göra inspelningar under ett Event måste Vloggare ha ett Streamerpass.
 2. Ansökan om Streamerpass måste göras via ansökningsformuläret online här med alla relevanta fält ifyllda, bl.a. namn, organisation, alla kontaktuppgifter samt planer för innehåll. Vi rekommenderar att ansökan om Streamerpass skickas in i god tid och att inga researrangemang görs innan ni har fått en skriftlig bekräftelse på att er ansökan har beviljats. Ingen Vloggare kommer att beviljas inträda till ett Event utan ett Streamerpass.
 3. Streamerpass kommer endast att beviljas för dem som skapar innehåll för sina egna kanaler, eller tredjeparts kanaler som angivits i ansökningsformuläret och har godkänts av oss. Vloggare som skapar innehåll för kanaler utan vårt godkännande riskerar att bli av med sin ackreditering som vi godkänt fram till datumen då upptäckten gjordes och även möjligheten till framtida ackreditering.
 4. Den som ansöker om Streamerpass måste följa dessa riktlinjer. Specifika regler för filmning finns i Sektion 6 ‘Video’.
 5. Alla medlemmar/assistenter till en Vloggare måste även de ansöka om ett Streamerpass och ha det med sig hela tiden under eventet.

3. Regler för uppförande

 1. Mediapass eller Streamerpass ska alltid vara väl synligt och visas upp om så krävs av våra auktoriserade representanter och/eller personal från platsen där Eventet hålls.
 2. Mediarepresentanter har inte tillåtelse att spela i main event på något Event, detta inkluderar live-rum, såvida inte detta har godkänts i förväg av PR-teamet. Mediarepresentanter får heller inte rapportera om sidoevent som de själva har deltagit i eller planerar att delta i under ett Event, såvida inte detta har godkänts i förväg av PR-teamet.
 3. Om en Mediarepresentant vill vlogga om turneringen de spelar i måste de ta av sig sitt Mediapass och ansöka om ett Streamerpass (se sektion 2 ‘Streamerpass’).
 4. Mediarepresentanter får inte ha något vinstintresse eller liknande i resultatet av ett Event. Detta inkluderar att på alla sätt köpa andelar i en individuell spelare eller ett sponsrat lag. Förbudet inkluderar alla typer av fantasy-spel med ekonomiskt vinstintresse.
 5. Det/De enda språk som får talas i ett Events turneringsområde är officiellt/officiella turneringsspråk för det specifika Eventet.
 6. Respektera spelplatsens regler, t.ex. klädkoder och förbud mot mat/dryck, under Eventet.
 7. Det är viktigt att Mediarepresentanter och Vloggare visar respekt för Eventets spelare och integritet. Detta inkluderar bl.a. att:
  • Respektera spelarnas rätt till ett rimligt stort personligt utrymme medan de spelar (d.v.s. stå inte för nära);
  • Respektera spelarens rätt att hålla sina hålkort hemliga;
  • Respektera Eventets integritet genom att inte vidröra marker, sitta på tomma stolar vid turneringsborden eller diskutera händelser vid borden, vare sig med spelare vid borden eller så att spelare vid borden kan höra;
  • Respektera spelarnas beslut så att de inte blir verbalt bedömda av åskådare; och
  • Respektera spelarnas känslomässiga engagemang genom att inte “fira” om en viss spelare vinner en pott.

4. Procedurer i turneringsområdet

 1. I Eventets turneringsområde är det viktigt att Tournament Director, personal på golvet (Floor), PokerStars bloggpersonal, PokerStars filmteam och casinopersonalen hela tiden kan utföra sina respektive uppgifter obehindrat.
 2. Vänligen följ alla instruktioner från turneringspersonal och våra representanter.
 3. Alla Mediarepresentanter och Vloggare måste lämna turneringsområdet när spelare eller personalen på golvet (Floor) packar ihop marker.
 4. Om en Mediarepresentant eller Vloggare ombeds lämna ett visst område, av våra auktoriserade representanter eller en representant för platsen där Eventet hålls, ska denne göra det hövligt. Den som vägrar att följa instruktioner riskerar att förlora sitt Mediapass/Streamerpass för hela Eventet och möjligheten att bli ackretditerad för framtida Event.
 5. Under senare stadier av turneringar, när endast ett fåtal bord återstår, måste Mediarepresentanter och Vloggare lämna det avgränsade området runt borden. När spelområdet är tömt kommer turneringspersonalen att försöka ordna ett separat, avgränsat område för media, men detta är inte garanterat.
 6. Mediarepresentanter och Vloggare ombeds hålla sig på rimligt avstånd från vårt TV-team. Detta är en säkerhetsåtgärd eftersom utrustningen är tung och kan orsaka skador.
 7. Om Mediarepresentanter och Vloggare vill ta en särskild bild, ska de meddela producenten eller Floor Manager vad de behöver, då de ofta kan flytta på en kameraman eller ljudtekniker.

5. Fotografering

 1. Vid samtliga Event kommer det att finnas fotografer som är utsedda att ta bilder under turneringarna. Bilder från dessa godkända fotografer är tillgängliga om du kontaktar press@pokerstarslive.com.
 2. På vissa ställen är fotografering inte tillåtet utanför turneringsområdet, och de som bryter mot casinots regler för detta kommer att bli av med sitt Mediapass/Streamerpass för hela Eventet och kan förlora möjligheten att ackrediteras för framtida Event. Fotografer måste respektera integriteten hos de casinobesökare som inte direkt deltar i Eventet.
 3. Fotografering med blixt är förbjudet under turneringsspel, inkl. vid det utvalda bordet.

6. Video

 1. På vissa ställen är filmning inte tillåtet utanför turneringsområdet, och Mediarepresentanter och Vloggare som bryter mot casinots regler för detta kommer att bli av med sitt Mediapass/Streamerpass för hela Eventet och kan förlora möjligheten att ackrediteras för framtida Event. Kameramän måste respektera integriteten hos de casinobesökare som inte direkt deltar i Eventet.
 2. Antalet Media-representatnter från ett TV-team eller Vloggare från en kanal eller ett team är begränsat till två personer i det allmänna turneringsområdet, och endast en av dessa får filma runt ett bord. Maximal tid som ett TV-team eller en kanal kan filma vid varje bord i det allmänna turneringsområdet är 15 minuter. Filmning efter att denna tid har gått ut är förbjuden och ni måste sluta när vi säger till.
 3. Det är tillåtet att filma i det allmänna turneringsområdet för att sända det senare.
 4. Det är dock inte tillåtet att fokusera på specifika bord, zooma in på specifika händer, filma området för kontant registrering, säkerhet, cash games eller casinospel i casinot.
 5. Att filma medan du sitter vid ett pokerbord är strängt förbjudet.
 6. Live-streaming av ett aktivt turneringsbord är strängt förbjudet. Mediarepresentanter och Vloggare får live-streama i det allmänna turneringsområdet men ENDAST om de har fått skriftligt tillstånd i förväg från press@pokerstarslive.com. Mediarepresentanter eller Vloggare som vill använda live-streaming måste ansöka om skriftligt tillstånd i förväg samt inkludera all information om sådana planer när de ansöker om ett Mediapass och/eller Streamerpass.
 7. Att filma ett TV-bord är strängt förbjudet under spel, förutom för PokerStars Lives utsedda filmteam. Mediarepresentanter och Vloggare kan ansöka om att få filma ett TV-bord när spelet inte pågår, genom att kontakta press@pokerstarslive.com med sina önskemål.
 8. Mediarepresentanter och Vloggare måste visa hänsyn till andra spelare. Inspelningar får inte göra andra spelare obekväma på något sätt. Om en spelare ber dig att inte filma dem måste du sluta filma. Kör inte upp kameror eller annan utrustning i ansiktet på någon (oavsett om du står ansikte mot ansikte med dem) om de inte samtycker till detta.
 9. Håll inte inspelningsutrustning över bord eller spelare. Fokusera inte kameror på spelare om de inte specifikt bett om att få vara med i din inspelning.
 10. Kameror och annan utrustning får aldrig vara i vägen vid borden.
 11. Om vi, efter eget godtycke, anser att en Mediarepresentants eller Vloggares filmande är störande, påträngande eller i vägen för PokerStars sändning och filmning, måste denna Media-represent och/eller Vloggerare sluta filma när våra representanter säger till.

7. Regler för pressrum

 1. Vi kommer att sträva efter att tillhandahålla faciliteter för media under Eventen, inkl. ett pressrum med tillgång till internet, trådlöst eller via kabel (“Pressrum”). Endast Mediarepresentanter med Mediapass kommer att få tillgång till Pressrummet och andra faciliteter för media.
 2. Om ett Pressrum blir fullt kan det bli nödvändigt att begränsa tillgången till Pressrummet och andra faciliteter för media.
 3. Mediarepresentanter ska respektera att de gemensamma faciliteterna i Pressrummet endast är till för arbete. Använd inte bandbredd för aktiviteter som inte är nödvändiga eller arbetsrelaterade och respektera människor som arbetar runt omkring dig genom att hålla låg ljudnivå.
 4. Av säkerhetsskäl och andra skäl får Mediarepresentanter inte bjuda in spelare, kollegor eller vänner till Pressrummet.
 5. Vi tar inget ansvar för personliga tillhörigheter eller arbetsutrustning som lämnas i Pressrummet eller turneringsområdet.

8. Bevakning och sändningar

 1. Vi kräver att alla Mediarepresentanter och Vloggare ger Eventets sponsor framträdande erkännande och omnämnande i bevakningen av Eventet. Detta innebär att Mediarepresentanter ger sponsorn tydligt erkännande när de nämner Eventet för första gången i skrivna artiklar, och att sponsorn samt Eventets fulla officiella namn omnämns på ett framträdande sätt i videobevakning av Streamare/Vloggare. Sådant omnämnande och erkännande av sponsrer krävs även i alla rapporter som använder information, bilder eller video som tillhandahållits av PokerStars Live, även om inte journalisten är ackrediterad eller besöker Eventet.
 2. Vi kräver att alla Mediarepresentanter och Vloggare nämner Eventets sponsor (som vi kan begära) på sociala medier genom att tagga @PokerStarsLive i varje tweet de publicerar på Twitter angående Eventet och genom att tagga @PokerStars i texten av sina inlägg angående Eventet på Instagram. Dessutom måste alla inlägg på sociala medier angående Eventet, inklusive, men inte endast liverapporter, markerställning, intervjuer med ambassadörer, vlogare etc innehålla den korrekta hashtaggen för Eventet och konkurrenter får inte taggas/nämnas.
 3. Vid all rapportering om Eventet måste Mediarepresentanter följa policy för varumärken i all användning av Eventets sponsors logotyp. Kontakta press@pokerstarslive.com för mer information.
 4. När ett Event sänds live med fördröjning (cards-up**) måste Mediarepresentanter och streamare/Vloggare följa samma fördröjning i sin live-rapportering. Detta krävs för att följa samma schema som sändningar som tar emot och överför flödet. Denna fördröjning gäller för all live-rapportering, alla bloggar och sociala medier, och all live-streaming.

9. Säkerhetspolicy för live-event

 1. Alla Mediarepresentanter och Vloggare måste, oavsett status, följa säkerhetspolicyn för PokerStars Live när de besöker Event. Du kan se denna policy här.

10. Upprätthållande

 1. Mediarepresentanter eller Vloggare som inte följer en bestämmelse i dessa Riktlinjer eller en instruktion från vår personal eller en representant från Eventets spelplats kommer att få sitt Mediapass och/eller Streamerpass indraget för resten av Eventet samt riskerar att bli utestängda från framtida Event.
 2. Om du har frågor om ackreditering eller några önskemål angående media/bevakning, kontakta press@pokerstarslive.com.
 3. Vi kan: (a) godkänna; (b) avslå en ansökan; och/ellerr (c) dra tillbaka ett Mediapass eller Streamerpass, när som helst efter eget godtycke.

*PokerStars Live är ett varumärke för livepoker-event, bland annat “PokerStars European Poker Tour”.

**Fördröjd sändning där spelarnas hålkort visas i bild.