Regler för cash games

Privata spel tillgodoses inte.

Såvida inte annat anges är det PokerStars Lives turneringsregler som gäller.

Påföljder och spelaretikett

Spelare förväntas alltid upprätthålla en rimlig nivå av anständighet. Normal spelaretikett för poker kommer att tillämpas. Personalen på PokerStars Live kan efter eget godtycke dela ut påföljder från en muntlig varning upp till avstängning från alla PokerStars Live-event och cash games.

 1. Spelare måste alltid skydda andra spelare. Därför får spelare inte göra följande, oavsett om de deltar i en hand eller inte:
  1. Avslöja kort i levande eller kastade händer.
  2. Ge råd eller kritisera spel innan action är avslutad.
  3. Läsa en hand som inte har visats.
  4. Diskutera händer eller strategi med åskådare.
  5. Söka eller få råd från en utomstående källa.
  6. Regeln om en spelare per hand tillämpas.
 2. Avslöja och folda – Spelare som visar sina kort för en spelare som har foldat och sedan själv foldar, kan bestraffas. Dealers som ser detta ska behålla korten och visa dem för hela bordet när handen är avslutad. Spelare som gör detta upprepade gånger kommer att straffas.
 3. Collusion – Poker är ett individuellt spel. Soft play, dumpning av marker, etc. är inte tillåtet och kan leda till straff.
 4. Brott mot spelaretikett – Upprepade etikettsbrott kommer att resultera i påföljder som bestäms av personalen. Detta inkluderar bl.a. att i onödan röra andra spelares kort eller marker, fördröja spelet, upprepade gånger agera innan sin tur, kasta marker, medvetet satsa utanför dealerns räckvidd, eller överdrivet pratande. Dessutom kan straff ges för överdrivna glädjeyttringar, olämpligt beteende, eller fysiskt agerande eller gester. Dessa brott inkluderar även kränkande beteende riktat mot andra spelares spelstil eller att skälla ut spelare för hur de spelar eller har spelat.
 5. Stötande språk – Stötande språk mot andra spelare, PokerStars Lives personal, casinopersonal eller annan personal kommer inte att tolereras. Svordomar och oanständigheter riktade mot spelare eller personal kommer att resultera i påföljder. Upprepade svordomar eller oanständigt språk kan leda till straff även om detta inte riktas mot en annan person.
 6. Alla deltagare måste uppträda artigt och civiliserat under alla spel och i alla turnerings- och spelområden. Alla som bevittnar olämpligt uppträdande ska omedelbart kontakta personalen. Detta inkluderar bl.a. spelare vars personliga hygien eller hälsa är ett störande inslag för de andra spelarna runt bordet. Personalen kommer sedan att bedöma om en persons personliga hygien eller hälsa är ett störande inslag, och efter eget godtycke vidta åtgärder om personen vägrar att lösa situationen på ett sätt som personalen på PokerStars Live anser vara tillfredsställande.
 7. Spelare som medvetet bryter, river eller vanställer kort kommer omedelbart att stängas av från bordet. Om spelaren anser att avstängningen var orättvis ska ärendet tas upp med personalen omedelbart.
 8. Telefon – Spelare får inte tala i telefon vid bordet, oavsett om de deltar i en hand eller inte. De måste gå bort från bordet för att göra ett samtal.
 9. Telefoner, surfplattor och bärbara datorer – Spelare kan använda dessa produkter vid bordet, men inte när de spelar en hand.  Bärbara datorer får inte vara inkopplade till externa strömkällor när spelaren sitter vid bordet.
 10. Periscope, Twitch, etc. – Användning av appar eller annat för att sända pågående turneringar är inte tillåtet.
 11. PokerStars Lives personal och spelplatsens personal kan bestraffa varje handling som, enligt PokerStars Lives personals och spelplatsens personals godtycke är oförenlig med de officiella reglerna eller spelets bästa.
 12. Om en spelare tillåts återvända till bordet efter en disciplinär åtgärd, kommer ingen ersättning att ges för missade utbetalningar eller blinds, utan vanliga regler för missad blind gäller.
 13. PokerStars Live förbehåller sig rätten att vägra speltjänster till vem som helst, när som helst.
 14. PokerStars Live förbehåller sig rätten att vägra sälja alkoholhaltiga drycker.
 15. PokerStars Live är inte ansvariga för monetära avvikelser som uppstått på grund av spelares eller dealers misstag.
 16. Det finns ingen överföring av ansvar. I händelse av stöld eller naturkatastrofer kommer PokerStars Live inte vara ansvariga för förlorade marker, pengar eller personlig egendom.
 17. PokerStars Live är inte ansvariga för kunders beteende eller konsekvenser av detta.

Allmänna regler

 1. Alla spelare som vill delta i ett cash game måste registrera sig för ett PokerStars Live-konto. Mer information ges på plats.
 2. Spelare får lämna spelet när de vill och satsa hur de vill, inom spelets regler.
 3. En spelare som har varit borta längre än 30 minuter från ett bord med kölista (eller vars bord har stängts medan de var borta) kommer att få sina marker bortplockade och förvarade hos personalen (floor).  Markerna räknas av en floor-person och ytterligare en personal, signeras och förvaras.
 4. Beslutsprocesser:
  1. Ledningen för PokerStars Live förbehåller sig rätten att ta beslut som är i spelets bästa intresse och mest rättvist för alla spelare, även då en teknisk tolkning av reglerna skulle motivera ett annat beslut.
  2. Alla beslut som fattas av floor är slutgiltiga och tas för att uppmuntra rättvist spel.
  3. Om det uppstår en avvikelse i spelet, ska personalen omedelbart uppmärksammas på detta. Alla invändningar måste yttras innan kortleken blandas inför nästa hand.
 5. Spelare är ansvariga för att alltid skydda sina egna kort. Detta kan göras genom att lägga en marker, ett kortskydd eller händerna på sina kort. Dealern kommer att anta att alla oskyddade eller lämnade kort har blivit kastade. Detta gäller även om korten är uppvända och oavsett om det är spelarens tur eller inte. Spelare som inte skyddar sin hand inom rimliga gränser kommer inte att kompenseras om deras kort tas bort av dealern. En oskyddad hand som kommer i kontakt med ett kastat kort kommer att betraktas som död om det finns något tvivel om vilka kort som tillhör handen. Dealern kan hjälpa till med att utläsa händer om det behövs, men det är fortfarande spelarens ansvar att skydda sina kort.
 6. Spelare får endast tala engelska när en hand spelas. Om en aktiv spelare talar något annat språk under handen kommer hans hålkort att vändas och visas för alla. Om en inaktiv spelare talar något annat språk än engelska medan en hand pågår, kan personalen (floor) dela ut ett straff.
 7. Spelare får inte stöka till ('splasha') potten eller allmänt göra några rörelser som är tänkta att dölja spelarens planerade handling.
 8. Deals är inte tillåtet och kan resultera i straff.
  1. Detta inkluderar att dela potten, ta tillbaka pengar, eller på annat sätt förändra pengarna i potten eller vinsten i en individuell hand.
 9. Spelare kan dela blinds om situationen är sådan.
 10. Rabbit hunting – Om handen är avslutad före sista kortet har delats ut, ska nästa kort inte visas under några omständigheter. Att visa kort som skulle ha delats ut kallas ‘rabbit hunting’ och är förbjudet.
 11. Play over ('spela över') är tillåtet om:
  1. Om spelaren som vill spela över är först på väntelistan.
  2. Spelaren som blir överspelad har upp till en timme på sig att återvända till spelet innan markerna plockas bort och platsen går till nästa person på väntelistan.
 12. Ingen får spela med en annan spelares marker.
 13. Spelare får inte ge sin plats till någon annan utan godkännande från personal (floor) i förväg.
 14. PokerStars Live använder följande regler för ‘bordsinsatser’ (table stakes):
  1. Endast marker eller kontanter på bordet när handen startar kan användas för den potten, förutom såsom specificeras i regel 31 c.
  2. Alla marker och kontanter måste förbli på bordet tills spelaren avslutar spelet och lämnar bordet, förutom de som används för att betala för casinots tjänster och produkter. Spelare får inte dela ut marker, utom för ante i stud, eller som en ‘turmarker’ i alla andra spel (endast minsta valören för spelet).
  3. Marker som är på väg från kassan kommer att betraktas som att de är i spel, om huset har gett tillåtelse och de övriga spelarna har informerats. Om en spelare ger marker till en annan spelare som väntar på beställda marker, kommer summan som gavs att vara i spel bakom.
  4. En spelare som köper marker måste informera hur stor summa som köps. Om en spelare vill spela en hand och ser på korten utan att specifiera hur mycket som ska satsas, kan endast minsta insatsen för spelet satsas.
 15. Om en pott ska spilttas med ett udda nummer av marker, ska stora marker alltid växlas till den minsta valören i spelet. Om det fortfarande är ett udda antal marker, går markern till:
  1. Spelaren närmast knappen medurs i Hold’em och Omaha,
  2. Handen med högst kort i Stud, och även kortfärger räknas (spader, hjärter, ruter, klöver).
  3. Bästa höga handen i High/Low-spel,
 16. När spelarna drar kort (för knappen i nya spel, för platser när ett spel bryts upp etc) och det blir oavgjort, används kortfärgernas ranking: spader, hjärter, ruter, klöver.
 17. En spelare som kallas från väntelistan har fem minuter på sig att infinna sig, annars placeras spelaren längst ner på väntelistan och platsen går istället till nästa spelare på listan.

Spelregler - Inköp

 1. En ny spelare måste göra ett helt inköp för spelet, vanligtvis 50 x big blind.
 2. En existerande spelare tillåts göra re-buy för halva eller hela inköpet.
 3. Om limiten ökar i spelet, ökar därmed även inköpet men existerande spelare får spela med de marker som de har på bordet för tillfället. Därefter gäller det höjda inköpet för samtliga spelare.
 4. En spelare som måste flytta från ett spel till ett annat med samma limit får fortsätta spela med samma summa marker, även om det är mindre än minsta inköpet. En spelare som frivilligt byter spel eller kommer från ett uppbrutet spel måste köpa in sig för det minsta inköpet.

Spelregler - Blinds

 1. Nya spelare måste betala big blind innan de får kort. De kan betala från vilken position som helst, vänta på big blind, köpa knappen eller lägga en straddle. Om blinds passerar får spelaren en 'missad blind'-knapp och måste vänta på big blind, betala båda blinds eller köpa knappen.
 2. Spelare får ‘köpa knappen’. En ny spelare eller en spelare med en missad blind-knapp kan gå med i spelet som small blind genom att betala båda blinds. Beloppet för big blind är i spel. Dealerknappen hamnar då direkt till höger om spelaren och ingen annan betalar blinds. Spelaren som 'köpte knappen' får dealerknappen i nästa hand och blinds fortsätter som normalt.
 3. Alla blinds är ‘live’. Pengarna är i spel och de spelare som har betalat blinds kan raisa innan floppen (om inte bets redan är maximala).
 4. Spelare kan lägga en ‘straddle’ när de sitter en position till vänster om big blind. Alla straddles är dubbla big blind och live. Endast en straddle per hand tillåts.
 5. En spelare som missar båda blinds måste betala summan av dessa blinds. Summan utöver big blind blir döda pengar och ingår inte spelarens bet. En skuld på en small blind kommer att vara döda pengar. Enda undantaget är om spelaren väljer att komma in med en straddle. I denna situation behöver de inte betala small blind.  Det är tillåtet att köpa knappen.
 6. Att missa blinds under första rundan av ett spel är precis samma sak som att missa blinds under ett pågående spel.
 7. 'Run it twice' (dela gemensamma kort två gånger) är tillåtet på samtliga bord om alla inblandade spelare är överens.
  1. Om endast de spelare som är inblandade i en sidopott vill köra den två gånger, får de göra detta endast för sidopotten (huvudpotten går alltid till vinnaren av första brädan).

Byta plats och bord

 1. Spelare drar kort om dealer-knappen i början av alla nya spel.
 2. När ett spel startar kommer spelare på väntelistan att få plats först. Spelare får välja plats vid bordet enligt 'först till kvarn'.
 3. Byta plats under spel:
  1. En spelare som flyttar från blinds (medurs) måste stå över lika många händer som platser denne förflyttade sig, eller betala en big blind för att bli indelad.
  2. En spelare som ‘deals off’ (genom att spela en hand på knappen och sedan byta plats) kan flytta sig och vänta medan blinds passerar förbi den nya platsen en gång, och sedan återvända till spelet bakom knappen utan att betala blinds.
  3. Om en spelare med missad blind byter plats måste denne betala båda blinds eller vänta på big blind.
  4. Om två spelare vill byta plats, gäller regel 48.a, 48.b, och 48.c för båda.
  5. Om en plats blir ledig och flera spelare vill ha den, kommer den spelare som har varit med i spelet längst att prioriteras. Om det inte går att avgöra vem som har varit med längst, kommer platsen att gå till den som frågade först. Om det inte går att avgöra vem som frågade först, kommer spelarna att dra kort om platsen.
  6. Om en plats blir ledig i ett spel med väntelista, kommer personalen (floor) att först fråga spelarna vid bordet om någon vill ha platsen innan den blir tillgänglig för nya spelare. När den nya spelarens marker har lagts på bordet kan denne inte ombes flytta till en annan plats.
 4. En spelare som flyttar till ett annat spel måste betala hela inköpet för det spelet om inte spelaren kommer från ett uppbrutet spel och inte kan få plats vid ett bord med samma limit. Spelets limit måste vara samma eller lägre än det uppbrutna spelets, för att spelaren ska få delta med ett mindre inköp.
 5. Om en spelare tvingas att byta bord av någon anledning behöver de inte betala blinds utan kan istället vänta tills knappen har passerat.
 6. Spelare som lämnar ett spel och återvänder till samma spel inom tre timmar måste återvända med samma summa i marker som när de lämnade, men inte mindre än minsta inköp.
 7. Om en spelare vid ett bord med färre än fem spelare vill byta till ett annat bord, kan personalen (floor) fråga kvarvarande spelare om de vill dra kort om lediga platser.
 8. En spelare som får ett spel att brytas upp genom att vägra betala ante eller blinds vid ett bord med färre än fem spelare, får inte dra kort om plats vid ett annat bord.
 9. Third Man Walking – Detta är en spelare som lämnar ett cash game där två andra spelare redan saknas vid bordet. Spelaren måste återvända till sin plats inom ett varv, annars kommer platsen att erbjudas till någon annan om det finns en väntelista för spelet.
 10. När ett spel bryts upp och det finns:
  1. otillräckligt med lediga platser vid andra bord med samma limit för att rymma alla spelarna från det avslutade bordet, kommer spelarna att dra kort om de lediga platserna. Personalen (floor) kommer att dra kort för frånvarande spelare som inte har några missade blinds eller paus-knappar.
  2. tillräckligt med lediga platser vid andra bord med samma limit för att rymma alla spelarna från det avslutade bordet, kommer alla missade blinds-knappar att flyttas med spelarna.
 11. Alla bordsbyten måste godkännas i förväg av personalen (floor).
 12. Byte av bord eller spel måste ske omedelbart. Detta innebär att spelare inte får spela alla händer fram till sin big blind. Spelare får dock spela färdigt sina blinds och knappen.

Pauser

Eftersom spelare får lämna sitt bord när som helst är det i allas bästa intresse att ha specifika riktlinjer för spelare som tar paus. Dessa är:

 1. Spelare får lämna bordet upp till 30 minuter. Om en spelare är borta längre än så, kommer spelarens marker att plockas bort om det är ett fullt bord med en väntelista. Om bordet inte är fullt, kan spelarens marker plockas bort om en existerande spelare vill ha platsen eller om bordet blir fullt.
 2. Att lämna bordet upprepade gånger kan resultera i att spelarens marker plockas bort innan tidsfristen går ut.
 3. Cash games i PokerStars Live tillämpar regeln om ‘third man walking’. Om två spelare redan har lämnat bordet och en tredje vill lämna, kan denna spelare endast vara borta från bordet under ett varv utan att riskera att få sina marker bortplockade och förlora sin plats till någon på väntelistan. Dealers ska meddela spelare och personal (floor) så fort en tredje person lämnar bordet.