Pravila denarnih iger

Ta pravila ne veljajo za zasebne igre.

Če ni drugače navedeno, se upoštevajo pravila, ki veljajo za turnirje PokerStars Live.

Kazni in kodeks ravnanja igralcev

Od igralcev se pričakuje, da ves čas ohranjajo razumno raven dostojanstva. Veljal bo običajen kodeks ravnanja pri pokru. Osebje PokerStars Live lahko po lastni presoji naloži kazni, ki vključujejo od ustnega opozorila do prepovedi sodelovanja na vseh dogodkih PokerStars Live in v denarnih igrah, ki jih priredi PokerStars Live.

 1. Razkritje – Igralci so dolžni v vsakem trenutku ščititi ostale igralce. Zato ne glede na to, ali igrajo ali ne, ne smejo:
  1. razkriti vsebine kart, ki jih držijo v roki ali so jih odvrgli;
  2. svetovati, kako igrati, ali kritizirati igre, preden je ta zaključena;
  3. brati kart, ki še niso na mizi;
  4. razpravljati o kartah ali strategiji z gledalci;
  5. zaprositi za nasvet osebe zunaj turnirja ali prejeti nasvet od take osebe.
  6. veljalo bo pravilo enega igralca za igro (angl. one-player-to-a-hand).
 2. Razkrivanje in skrivanje kart – Igralci, ki pokažejo svoje karte igralcu, ki je že odstopil, in nato še sami odvržejo svoje karte, bodo lahko kaznovani. Delivci imajo navodila, da v tem primeru te karte ločijo od ostalih odvrženih kart in jih po zaključku igre pokažejo vsem igralcem pri mizi. Igralci, ki to storijo večkrat, bodo kaznovani.
 3. Dogovarjanje – Poker je igra posameznikov. Popustljiva igra (angl. soft play), namerna izguba žetonov (angl. chip dumping) in podobna ravnanja niso dovoljena in bodo kaznovana.
 4. Kršenje kodeksa ravnanja – Večkratne kršitve kodeksa ravnanja lahko privedejo do kazni, ki jo določi osebje. Med takšne primere med drugim spadajo nepotrebno dotikanje kart ali žetonov drugega igralca, zavlačevanje igre, nenehno izvajanje potez, preden je igralec na vrsti, razsipavanje žetonov, namerno polaganje stav izven dosega delivca ali pretirano govorjenje. Kaznujejo se lahko tudi pretirano praznovanje s preveliko teatralnostjo ter neprimerno obnašanje, fizične kretnje, geste ali ravnanje. Te kršitve vključujejo tudi žaljivo vedenje do igralnega sloga drugih igralcev in/ali očitke igralcem v zvezi z že odigranimi potezami ali igranjem igre.
 5. Neprimerno izražanje – Žaljenje drugih igralcev, osebja PokerStars Live, osebja na prizorišču ali drugih zaposlenih ne bo tolerirano. Neprimerno, opolzko ali žaljivo izražanje, namenjeno drugim igralcem ali članu osebja, se lahko kaznuje. Kaznuje se lahko tudi neprimerno, opolzko ali žaljivo izražanje, ki ni neposredno namenjeno drugim.
 6. Udeleženci morajo biti v času vseh iger, na vseh turnirjih in v vseh igralnih prostorih vljudni in spoštljivi. Udeleženec, ki se sreča z neprimernim vedenjem drugega posameznika, mora o tem takoj obvestiti osebje. Mednje med drugim spadajo igralci, ki so zaradi osebne higiene ali zdravja postali moteči za ostale igralce pri mizi. O tem, ali je posameznikova osebna higiena ali zdravje moteče za ostale igralce, odloča osebje, ki lahko po lastni presoji kaznuje igralca, če ta noče popraviti stanja tako, da bo za PokerStars Live sprejemljivo.
 7. Igralec, ki namerno uniči, raztrga ali počečka karte, bo takoj izključen iz igre. Če igralec meni, da je bil nepošteno izključen iz igre, mora o tem takoj obvestiti osebje.
 8. Telefon – Igralci se ne smejo pogovarjati po telefonu, dokler so pri mizi, ne glede na to, ali igrajo ali ne. Če želijo opraviti klic, se morajo oddaljiti od mize.
 9. Telefoni, tablice in prenosniki – Igralci lahko uporabljajo te naprave pri mizi, vendar ne, ko sodelujejo v igri.  Prenosniki ne smejo biti priklopljeni na zunanji vir električne energije, medtem ko je igralec pri mizi.
 10. Periscope, Twitch itd. – Uporaba aplikacij ali drugih sredstev za prenos turnirja v živo ni dovoljena.
 11. PokerStars Live in osebje na prizorišču lahko po lastni presoji kaznujejo vsako dejanje, za katero menijo, da ni v skladu z uradnimi pravili ali največjo koristjo za igro.
 12. Če je igralcu dovoljeno, da se po disciplinskem ukrepu vrne v igro, ne bo prejel nobenega vračila za zamujene igre ali blinde. Veljalo bo običajno pravilo izpuščenih blindov v tisti igri.
 13. PokerStars Live si pridržuje pravico, da posamezniku kadarkoli zavrne storitve iger na srečo.
 14. PokerStars Live si pridržuje pravico, da zavrne prodajo alkoholnih pijač.
 15. PokerStars Live ni odgovoren za denarna neskladja, ki so posledica napake igralca ali delivca.
 16. Te odgovornosti ni mogoče prenesti na druge. PokerStars Live v primeru kraje ali naravnih nesreč ne bo odgovoren za izgubljene žetone, denar ali osebno lastnino.
 17. PokerStars Live ni odgovoren za vedenje svojih igralcev ali morebitne posledice, ki iz tega izhajajo.

Splošna hišna pravila

 1. Vsi igralci, ki se želijo prijaviti na eno od denarnih iger, bodo morali registrirati račun PokerStars Live. Več podrobnosti bo na voljo na prizorišču.
 2. Igralci lahko igro zapustijo kadarkoli in stavijo, kot želijo, vendar morajo upoštevati pravila igre.
 3. Če obstaja čakalna lista za igro, bo osebje odstranilo in shranilo žetone igralca, ki je od mize odsoten več kot 30 minut (ali je miza v času njegove odsotnosti zaprta).  Žetone bosta preštela član osebja igralnice in član drugega osebja, jih popisala in shranila.
 4. Postopki sprejemanja odločitev:
  1. Vodstvo PokerStars Live si pridržuje pravico, da sprejme odločitve, ki so najbolj koristne za igro in pravične do vseh igralcev, čeprav strokovna razlaga pravil narekuje nasprotno odločitev.
  2. Vse odločitve osebja igralnice se sprejmejo tako, da se zagotovi poštena igra, in so končne.
  3. Če pride v igri do nepravilnosti, mora biti osebje o tem takoj obveščeno. Morebitna nasprotovanja morajo biti izražena, preden se karte premešajo za naslednjo igro.
 5. Igralci so sami odgovorni, da v vsakem trenutku zaščitijo svoje karte. To lahko storijo tako, da na karte položijo žeton, varovalo kart ali svoje roke. Delivec bo upošteval, da so bile vse nezaščitene, zapuščene ali odstavljene karte odvržene. To velja tudi, če so karte razkrite in ne glede na to, ali je igralec v tistem trenutku na potezi ali ne. Igralci, ki ne ustrezno zaščitijo svojih kart, ne bodo mogli popraviti nastale situacije, če delivec njihove karte odstrani. Nezaščitena karta, ki pride v stik z odvrženo karto, ne bo veljavna, če ni jasno, katera od dveh pripada igri. Delivci lahko po potrebi pomagajo pri branju vrednosti kart, a kljub temu je za zaščito kart odgovoren igralec sam.
 6. Igralci se lahko med igro pogovarjajo le v angleškem jeziku. Če aktiven igralec med igro uporabi drug jezik, bodo njegove lastne karte razkrite vsem ostalim igralcem. Če uporabi drug jezik neaktiven igralec, medtem ko igra še poteka, ga lahko član osebja igralnice kaznuje.
 7. Igralci ne smejo razsipavati z žetoni v potu ali se posluževati drugih igralnih potez, da bi prikrili svojo načrtovano potezo.
 8. Dogovarjanje ni dovoljeno in se lahko kaznuje.
  1. To vključuje razdelitev pota, jemanje denarja nazaj ali kakršenkoli drug način manipuliranja denarja, ki gre v pot ali je bil osvojen v posamezni igri.
 9. Igralci si lahko razdelijo blinde, če je to v dani situaciji primerno.
 10. "Lov na zajca" – Če je igre konec, preden se razdeli zadnja karta, naslednja karta, ki bi bila razdeljena, ne bo v nobenem primeru razkrita. Razkritje kart, ki bi bile razdeljene, se imenuje "lov na zajca" in je prepovedano.
 11. Igralec lahko zasede mesto drugega odsotnega igralca, če:
  1. je igralec, ki želi igrati, prvi na čakalni listi;
  2. ima odsotni igralec na voljo eno uro, da se ponovno pridruži igri, sicer bodo njegovi žetoni pobrani in njegov sedež bo prevzel naslednji igralec na čakalni listi.
 12. Nihče ne sme igrati z žetoni drugega igralca.
 13. Igralcem ni dovoljeno prepustiti svojega sedeža drugemu igralcu brez predhodnega dovoljenja osebja igralnice.
 14. PokerStars Live uporablja naslednja pravila za vložke pri mizi:
  1. V igri za določen pot bodo le žetoni in gotovina, ki so na mizi ob začetku deljenja, če ni drugače določeno v pravilu 31.c.
  2. Vsi žetoni in gotovina morajo ostati na mizi, dokler igralec ne zapusti igre, in se lahko izjemoma uporabijo za plačilo igralniških izdelkov in storitev. Igralci ne smejo podajati žetonov, razen za stavo ante v igrah Stud ali v primeru podaje "žetona za srečo" v vseh drugih igrah (le najnižjo označeno vrednost v igri).
  3. Žetoni, s katerimi je član osebja na poti od blagajne, se obravnavajo kot žetoni v igri, če hiša s tem soglaša in so ostali igralci o tem obveščeni. Če igralec poda žetone igralcu, ki čaka na naročene žetone, bo podani znesek upoštevan v igri, čeprav igralec nima žetonov pred seboj.
  4. Igralec, ki kupuje žetone, mora razkriti znesek nakupa. Če igralec zahteva karte in strmi vanje, ne da bi navedel znesek, ki je v igri, ne more igrati za večji znesek od minimalne vstopnine za tisto igro.
 15. Če pride do razdelitve pota in je v njem neparno število žetonov, bodo žetoni z večjo vrednostjo vedno razdeljeni do najmanjše označene vrednosti v dani igri. Če na koncu še vedno ostane en žeton, se ta razdeli, kot je navedeno v nadaljevanju:
  1. V igrah Hold'em in Omaha prejme žeton igralec, ki je v smeri urnega kazalca najbližje gumbu.
  2. V igrah Stud prejme žeton igralec, ki ima kombinacijo z najvišjo karto. Ob izenačenju se upošteva barvna razvrstitev (piki, srca, kare, križi).
  3. V igrah High/Low prejme žeton igralec z najboljšo visoko kombinacijo.
 16. Kadar igralci vlečejo karte (za pozicijo gumba v novih igrah, za razpoložljive sedeže po razpadli igri itd.) in je vrednost njihovih kart izenačena, se upošteva barvna razvrstitev: piki, srca, kare, križi.
 17. Igralec, ki je poklican s čakalne liste, se mora pojaviti v petih minutah, v nasprotnem primeru se prosti sedež odstopi naslednjemu igralcu, igralec, ki se ni pojavil, pa bo dodan na konec čakalne liste.

Pravila igre – vstopnina

 1. Nov igralec mora plačati celotno vstopnino za določeno igro, kar običajno znaša 50-kratni znesek velikega blinda.
 2. Obstoječi igralec ima na voljo en rebuy za polovični znesek celotne vstopnine.
 3. Če je limit v obstoječi igri povečan, kar pomeni, da se poveča tudi vstopnina, ta sprememba ne vpliva na obstoječe igralce. Ti lahko igrajo z žetoni, ki jih imajo v tistem trenutku na mizi. Zatem velja povečana vstopnina za vse igralce.
 4. Igralec, ki se mora preseliti iz ene igre v drugo z enakim limitom, lahko igro nadaljuje z isto vsoto denarja, četudi ta znaša manj od minimalnega zneska vstopnine. Igralec, ki igro zamenja prostovoljno ali prihaja iz razpadle igre, mora plačati najmanj minimalni znesek vstopnine.

Pravila igre – blindi

 1. Novi igralci morajo položiti znesek velikega blinda, preden se jim razdelijo karte. Položijo ga lahko s poljubne pozicije, lahko pa tudi počakajo na veliki blind, kupijo gumb delivca ali se odločijo za dvojni veliki blind (angl. straddle). Če zamudijo blinde, bodo prejeli gumb za zamujeni blind in bodo morali počakati na veliki blind, položiti oba blinda ali kupiti gumb delivca.
 2. Igralci lahko "kupijo gumb delivca". Nov igralec ali igralec z gumbom zamujenega blinda se lahko igri pridruži s pozicije malega blinda, če položi oba blinda. Igra se z zneskom velikega blinda. V tisti igri je gumb delivca na desni strani igralca in noben drug igralec ne položi blindov. V naslednji igri igralec, ki je "kupil gumb", dobi gumb delivca in blindi se nadaljujejo kot običajno.
 3. Vsi blindi so "žive stave". Denar je vključen v igro in igralci, ki polagajo blinde, lahko višajo pred flopom (razen, če je s stavami že dosežen maksimum).
 4. Igralci se lahko v igri odločijo za stavo straddle, kadar se nahajajo eno pozicijo levo od velikega blinda. Vse stave straddle znašajo dvakratni znesek velikega blinda in so žive stave. Dovoljena je le ena stava straddle na igro.
 5. Igralec, ki zamudi oba blinda, mora položiti znesek, ki je enak vsoti obeh blindov. Znesek, ki presega vrednost velikega blinda, postane mrtvi denar in ni del stave. Dolgovani mali blind bo mrtvi denar. Edina izjema je, če se igralec odloči, da se pridruži s stavo straddle. V tem primeru mu ne bo treba položiti malega blinda.  Nakup gumba delivca je dovoljen.
 6. Zamuditi blinde v prvem krogu nove igre je enako kot zamuditi blinde v obstoječi igri.
 7. Možnost "deli dvakrat" je na voljo pri vseh mizah, če se z njo strinjajo vsi sodelujoči igralci.
  1. Če želijo to možnost uporabiti le igralci, ki sodelujejo v stranskem potu, jo lahko uporabijo le za stranski pot (glavni pot bo vedno prejel igralec, ki je zmagal ob prvih razdeljenih kartah).

Sedežni red in menjave miz

 1. Igralci v vseh novih igrah vlečejo karte za pozicijo gumba delivca.
 2. Ko se začne nova igra, bodo najprej posedeni igralci na čakalni listi. Igralci lahko po prihodu za mizo izberejo sedeže po vrstnem redu prihoda.
 3. Menjava sedeža med igro:
  1. Igralec, ki se odmakne od blindov (v smeri urnega kazalca), mora počakati toliko iger, za kolikor mest se je presedel, ali položiti veliki blind, preden se mu lahko ponovno razdelijo karte.
  2. Igralec, ki odigra igro na poziciji gumba delivca in nato zamenja sedež (angl. deal off), lahko enkrat preskoči blinda in ponovno vstopi v igro za gumbom brez polaganja blindov.
  3. Če zamenja sedež igralec z gumbom zamujenega blinda, mora ta položiti oba blinda ali počakati na veliki blind.
  4. Če se dva igralca dogovorita, da bosta zamenjala sedeže, veljajo za oba igralca pravila 48.a, b in c.
  5. Če se za prosti sedež zanima več igralcev, ki se ne morejo dogovoriti med seboj, bo imel prednost tisti, ki je dlje časa v igri. Če tega ni mogoče določiti, bo imel prednost tisti, ki je prvi zaprosil za sedež. Če tudi tega ni mogoče določiti, bodo igralci vlekli karte za sedež.
  6. Če se sedež sprosti v igri s čakalno listo, bo član osebja igralnice najprej vprašal igralce za mizo, če ga želijo, preden ga bo dal novemu igralcu. Ko so žetoni položeni na mizo, se novega igralca ne sme prisiliti, da se presede.
 4. Igralec, ki se seli k drugi igri, mora imeti na voljo celotno vstopnino za tisto igro, razen če prihaja iz razpadle igre in ne more dobiti sedeža za mizo z enakim limitom. Limit igre mora biti enak ali nižji od limita v razpadli igri, da bi se ji lahko pridružil z manjšo vstopnino.
 5. Če je igralec iz kakršnegakoli razloga prisiljen zamenjati mizo, mu ni treba položiti blindov in jih lahko preskoči.
 6. Igralci, ki zapustijo igro in se vanjo vrnejo po manj kot treh urah, se morajo vrniti z najmanj isto vrednostjo žetonov, kot so jih imeli, ko so igro zapustili, v nobenem primeru pa ne z manj, kot znaša minimalni znesek vstopnine.
 7. Član osebja igralnice bo zaradi poštenosti do vseh igralcev v primeru, da igralec v kratki igri (z manj kot petimi igralci) zaprosi za sedež v drugi igri, vprašal vse igralce, če želijo vleči karte za prost sedež.
 8. V igri z največ petimi igralci igralec, ki povzroči razpad igre, ker ne želi plačati stave ante ali blindov, ne sme vleči karte za sedež v drugi igri.
 9. Tretji igralec na odhodu – Tretji igralec na odhodu bo tisti, ki vstane s svojega sedeža v denarni igri, potem ko sta mizo zapustila že dva igralca. Ta igralec se bo moral po enem krogu vrniti na svoj sedež, sicer bo izgubil sedež v igri, če zanjo obstaja čakalna lista.
 10. Ko igra razpade in:
  1. v ostalih igrah z istim limitom ni dovolj prostih sedežev za vse igralce, bodo igralci vlekli karte za proste sedeže. Član osebja igralnice bo vlekel karte v imenu odsotnih igralcev, ki nimajo gumbov zamujenega blinda ali gumba za čakanje.
  2. je v ostalih igrah z istim limitom dovolj prostih sedežev za vse igralce, bodo vsi gumbi zamujenega blinda igralcev razpadle igre preneseni v obstoječo igro.
 11. Vsako menjavo mize mora predhodno odobriti član osebja igralnice.
 12. Menjave miz in menjave iger morajo biti opravljene takoj. To pomeni, da igralci ne bodo odigrali preostalih iger, dokler veliki blind ne pride naokrog. A igralci na poziciji blindov lahko končajo z igro na poziciji blindov in gumba delivca.

Odmori

Ker lahko igralci kadarkoli zapustijo igro, je v njihovem interesu, da obstajajo posebna navodila za igralce, ki želijo vzeti odmor. Ta so:

 1. Igralci so lahko odsotni največ 30 minut. Če je igralec odsoten dlje časa, se njegovi žetoni v igri s polnimi sedeži in čakalno listo takoj odstranijo. V igrah s prostimi sedeži se žetoni odsotnega igralca lahko odstranijo, če njegov sedež zahteva drug igralec za mizo ali če se se vse sedeži v igri zapolnijo.
 2. Zaradi nenehnega zapuščanja igre bodo žetoni igralca lahko odstranjeni pred potekom omenjene časovne omejitve.
 3. V denarnih igrah PokerStars Live velja pravilo "tretji igralec na odhodu". Če sta dva igralca že odsotna od mize, bo imel tretji igralec, ki zapusti mizo, na voljo le en krog, da se vrne za mizo, v nasprotnem primeru bo tvegal, da bodo njegovi žetoni odstranjeni in njegov sedež dodeljen naslednjemu igralcu na čakalni listi. Delivci morajo obvestiti igralca in osebje igralnice, če igro zapusti tretji igralec.

Pogosta vprašanja o dogodkih PokerStars Live

Pogosta vprašanja o dogodkih PokerStars Live

Imaš vprašanja o naših dogodkih? Klikni tukaj za odgovore.