Pravila denarnih iger

1. Kazni in kodeks ravnanja igralcev

Od igralcev se pričakuje, da ves čas ohranjajo razumno raven dostojanstva. Veljal bo običajen kodeks ravnanja pri pokru. Osebje PokerStars Live lahko po lastni, absolutni presoji naloži kazni, od ustnega opozorila do prepovedi sodelovanja na vseh dogodkih PokerStars Live in v denarnih igrah, ki jih organizira PokerStars Live.

 1. Razkritje – Igralci so dolžni v vsakem trenutku ščititi ostale igralce. Zato ne glede na to, ali so v igri ali ne, ne smejo:

  1. razkriti vsebine kart, ki jih držijo v roki ali so jih odvrgli;
  2. svetovati, kako igrati, ali kritizirati igro, preden je ta zaključena;
  3. brati kart, ki še niso padle na mizo;
  4. razpravljati o kartah ali strategiji z gledalci;
  5. zaprositi za nasvet osebe zunaj turnirja ali prejeti nasvet od njih.
  6. Veljalo bo pravilo enega igralca za igro (t. i. one player to a hand).
 2. Razkrivanje in skrivanje kart – Igralci, ki pokažejo svoje karte igralcu, ki je že odstopil, in nato še sami odvržejo svoje karte, bodo lahko kaznovani. Delivci imajo navodila, da v tem primeru te karte ločijo od ostalih odvrženih kart in jih po zaključku igre pokažejo vsem igralcem pri mizi. Igralci, ki to storijo večkrat, bodo kaznovani.

 3. Dogovarjanje – Poker je igra posameznikov. Popustljiva igra (t.i. soft play), namerna izguba žetonov (t.i. chip dumping) in podobna ravnanja niso dovoljena in bodo kaznovana.

 4. Kršenje kodeksa ravnanja – Večkratne kršitve kodeksa ravnanja lahko privedejo do kazni, ki jo določi osebje. Med takšne primere med drugim spadajo nepotrebno dotikanje kart ali žetonov drugega igralca, zavlačevanje igre, nenehno izvajanje potez, preden je igralec na vrsti, razsipavanje žetonov, namerno polaganje stav izven dosega delivca ali pretirano govorjenje. Kaznujejo se lahko tudi pretirano praznovanje s preveliko teatralnostjo ter neprimerno obnašanje, fizične kretnje, geste ali ravnanje. Te kršitve vključujejo tudi žaljivo vedenje do igralnega sloga drugih igralcev in/ali oštevanje igralcev, kako so odigrali ali kako igrajo igro.

 5. Neprimerno izražanje – Žaljenje drugih igralcev, osebja PokerStars Live, osebja na prizorišču ali drugih zaposlenih ne bo tolerirano. Neprimerno, opolzko ali žaljivo izražanje, namenjeno enemu od igralcev ali članu osebja, se lahko kaznuje. Kaznuje se lahko tudi neprimerno, opolzko ali žaljivo izražanje, ki ni neposredno namenjeno drugim.

 6. Udeleženci morajo biti v času vseh iger, na vseh turnirjih in v vseh igralnih prostorih vljudni in spoštljivi. Udeleženec, ki se sreča z neprimernim vedenjem drugega posameznika, mora o tem takoj obvestiti osebje. Mednje med drugim spadajo igralci, ki so zaradi osebne higiene ali zdravja postali moteči za ostale igralce pri njegovi mizi. O tem, ali je posameznikova osebna higiena ali zdravje moteče za ostale igralce, odloča osebje, ki lahko po lastni presoji kaznuje igralca, če ta noče popraviti situacije tako, da bo za PokerStars Live sprejemljiva.

 7. Igralec, ki namerno uniči, raztrga ali popači karte, bo takoj izključen iz igre. Če igralec meni, da je bil nepošteno izključen iz igre, mora o tem takoj obvestiti osebje.

 8. PokerStars Live in/ali osebje lahko po lastni presoji kaznuje vsako dejanje, za katero meni, da ni v skladu z uradnimi pravili ali interesom igre.

 9. Če je igralcu dovoljeno, da se po disciplinskem ukrepu vrne v igro, ne bo prejel nobenega vračila za izpuščene igre ali blinde. Veljalo bo običajno pravilo izpuščenih blindov v tisti igri.

 10. PokerStars Live si pridržuje pravico, da posamezniku kadarkoli zavrne igralne storitve.

 11. PokerStars Live si pridržuje pravico, da zavrne prodajo alkoholnih pijač.

 12. PokerStars Live ni odgovoren za denarna neskladja, ki so posledica napake igralca ali delivca.

 13. Te odgovornosti ni mogoče prenesti na druge. PokerStars Live v primeru kraje ali naravnih nesreč ne bo odgovoren za izgubljene žetone, denar ali osebno lastnino.

 14. PokerStars Live ni odgovoren za vedenje njegovih igralcev ali za morebitne posledice, ki iz tega izhajajo.

2. Splošna hišna pravila

 1. Vsi igralci, ki se želijo prijaviti na eno od denarnih iger, bodo morali registrirati račun PokerStars Live. Več podrobnosti bo na voljo na prizorišču.

 2. Igralci lahko igro zapustijo kadarkoli in stavijo, kot želijo, vendar morajo upoštevati pravila igre.

 3. Če obstaja čakalna lista za igro, bo žetone igralca, ki je odsoten od mize več kot eno uro (ali je miza v času njegove odsotnosti zaprta), osebje odstranilo in shranilo. Žetone bosta preštela član osebja igralnice in član drugega osebja, jih popisala in shranila.

 4. Postopki sprejemanja odločitev:

  1. Vodstvo PokerStars Live si pridržuje pravico do sprejemanja odločitev v najboljšem interesu igre in v duhu pravičnosti do vseh igralcev, čeprav lahko strokovna razlaga pravil narekuje nasprotno odločitev.
  2. Vse odločitve osebja igralnice so sprejete v prid poštenosti igre in so končne.
  3. Če pride v igri do nepravilnosti, mora biti osebje o tem takoj obveščeno. Morebitna nasprotovanja morajo biti izražena, preden so karte premešane za naslednjo igro.
 5. Igralci so sami odgovorni, da v vsakem trenutku zaščitijo svoje karte. To lahko storijo tako, da položijo na karte žeton, varovalo kart ali svoje roke. Delivec bo upošteval, da so bile vse nezaščitene, zapuščene ali odstavljene karte odvržene. To velja tudi, če so karte razkrite in ne glede na to, ali je igralec v tistem trenutku na potezi. Igralci, ki svojih kart ustrezno nezaščitijo, ne bodo upravičeni do odškodnine, če delivec njihove karte odstrani. Nezaščitena karta, ki pride v stik z odvrženo karto, bo neveljavna, če obstaja dvom, katera karta pripada igri. Delivci lahko po potrebi pomagajo pri branju vrednosti kart, a kljub temu je za zaščito kart odgovoren igralec sam.

 6. Igralci se lahko med igro pogovarjajo le v angleškem jeziku. Če aktiven igralec med igro uporabi drug jezik, bodo njegove lastne karte razkrite vsem ostalim igralcem. Če uporabi drug jezik neaktiven igralec, medtem ko je igra še v teku, ga lahko član osebja igralnice kaznuje.

 7. Igralci ne smejo razsipavati z žetoni v potu ali se posluževati drugih igralnih potez, s katerimi bi želeli skriti svojo nameravano potezo. Dogovarjanje ni dovoljeno in se lahko kaznuje.

 8. To vključuje razdelitev pota, jemanje denarja nazaj ali kakršenkoli drugi način manipuliranja denarja, ki gre v pot ali je bil osvojen v posamezni igri.

 9. Igralci si lahko razdelijo blinde, če je to v dani situaciji ustrezno.

 10. "Lov na zajca" – Ko je igra zaključena, preden je razdeljena zadnja karta, naslednja karta, ki bi bila razdeljena, pod nobenim pogojem ne bo razkrita. Praksa razkrivanja kart, ki bi bile razdeljene, se imenuje "lov na zajca" in je prepovedana.

 11. Igralec lahko zasede mesto drugega odsotnega igralca, če:

  1. je igralec, ki želi igrati, prvi na čakalni listi;
  2. ima odsoten igralec na voljo eno uro, da se ponovno pridruži igri, drugače bodo njegovi žetoni pobrani in njegov sedež bo prevzel naslednji igralec na čakalni listi.
 12. Nihče ne sme igrati z žetoni drugega igralca.

 13. Igralcem ni dovoljeno prepustiti svojega sedeža drugemu igralcu brez predhodnega dovoljenja osebja igralnice.

 14. PokerStars Live uporablja naslednja pravila za vložke pri mizi:

  1. V igri za določen pot bodo le žetoni in gotovina, ki so na mizi ob začetku deljenja, razen v primerih iz pravila 28.3.
  2. Vsi žetoni in gotovina morajo ostati na mizi, dokler igralec ne odstopi od igre, razen za plačilo igralniških izdelkov in storitev. Igralci ne smejo podajati žetonov, razen za ante v igrah stud ali enega "žetona za srečo" v vseh drugih igrah (le najnižjo denominacijo v igri).
  3. Žetoni, s katerimi je član osebja na poti od blagajne, štejejo kot žetoni v igri, če je hiša s tem soglašala in so bili ostali igralci o tem obveščeni. Če igralec poda žetone igralcu, ki čaka na naročene žetone, bo podani znesek štel v igri, četudi igralec pred seboj nima žetonov.
  4. Igralec, ki kupuje žetone, mora razkriti znesek nakupa. Če igralec zahteva karte in strmi vanje, ne da bi navedel zneska, ki je v igri, ne more igrati za večji znesek od minimalne vstopnine za tisto igro.
 15. Če pride do razdelitve pota in je v njem neparno število žetonov, bodo žetoni z večjo vrednostjo vedno razdeljeni do najmanjše denominacije za igro. Če na koncu še vedno ostane en žeton, ta žeton prejme:

  1. V igrah Hold'em in Omaha – igralec, ki je v smeri urinega kazalca najbližje gumbu.
  2. V igrah Stud – igralec, ki ima kombinacijo z najvišjo karto; v primeru izenačenja je uporabljena razvrstitev barv (piki, srca, kare, križi).
  3. V igrah High/Low – igralec z najboljšo visoko kombinacijo.
 16. Ko igralci vlečejo karte (za pozicijo gumba v novih igrah, za razpoložljive sedeže po koncu igre ipd.) in je vrednost njihovih kart izenačena, bo to rešeno z razvrstitvijo barv: piki, srca, kare, križi.

 17. Igralec, ki je poklican s čakalnega seznama, se mora pojaviti v petih minutah, v nasprotnem primeru se prosti sedež odstopi naslednjemu igralcu, igralec, ki se ni pojavil, pa bo dodan na konec čakalnega seznama.

3. Pravila igre – Vstopnina

 1. Nov igralec mora plačati celotno vstopnino za določeno igro, kar običajno pomeni 50-kratni znesek velikega blinda.

 2. Obstoječi igralec ima na voljo en rebuy za polovični znesek celotne vstopnine.

 3. Če je limit v obstoječi igri povečan, kar pomeni, da se poveča tudi vstopnina, ta sprememba ne vpliva na obstoječe igralce. Ti lahko igrajo z žetoni, ki jih imajo v tistem trenutku na mizi. Zatem povečana vstopnina velja za vse igralce.

 4. Igralec, ki se mora preseliti iz ene igre v drugo z enakim limitom, lahko igro nadaljuje z isto vsoto denarja, četudi ta znaša manj od minimalnega zneska vstopnine. Igralec, ki igro zamenja prostovoljno ali prihaja iz razpadle igre, mora plačati najmanj minimalni znesek vstopnine.

4. Pravila igre – Blindi

 1. Novi igralci morajo položiti znesek velikega blinda, preden so jim razdeljene karte. Položijo ga lahko s poljubne pozicije, lahko pa tudi počakajo na veliki blind, kupijo gumb delivca ali se odločijo za straddle. Če blindi gredo mimo, bodo prejeli gumb za zamujeni blind in bodo morali počakati na veliki blind, položiti oba blinda ali kupiti gumb delivca.

 2. Igralci lahko "kupijo gumb delivca". Nov igralec ali igralec z gumbom zamujenega blinda se lahko igri pridruži s pozicije malega blinda, če položi oba blinda. Igra se z zneskom velikega blinda. V tisti igri je gumb delivca na desni stran igralca in noben drug igralec ne položi blindov. V naslednji igri igralec, ki je "kupil gumb", dobi gumb delivca in blindi se nadaljujejo na običajni način.

 3. Vsi blindi so "žive stave". Denar je vključen v igro in igralci, ki polagajo blinde, lahko višajo pred flopom (razen, če so stave že dosegle maksimum).

 4. Igralci se lahko v igri odločijo za "straddle", kadar se nahajajo eno pozicijo levo od velikega blinda. Vse stave straddle znašajo dvakrat več kot veliki blind in so žive stave. Dovoljena je le ena stava straddle na igro.

 5. Igralec, ki zamudi oba blinda, mora položiti znesek, ki je enak vsoti obeh blindov. Znesek, ki presega vrednost velikega blinda, postane mrtvi denar in ni del stave. Dolgovani mali blind bo mrtvi denar. Edina izjema je, če se igralec odloči, da se pridruži s stavo straddle. V tem primeru mu ne bo treba položiti malega blinda. Nakup gumba delivca je dovoljen.

 6. Zamuditi blinde v prvem krogu nove igre je enako kot zamuditi blinde v obstoječi igri. Možnost "deli dvakrat" je na voljo pri vseh mizah, če se z njo strinjajo vsi sodelujoči igralci.

 7. Če želijo to možnost uporabiti le igralci, ki sodelujejo v stranskem potu, jo lahko uporabijo le za stranski pot (glavni pot bo vedno šel zmagovalcu prvega deljenja).

5. Sedežni red in menjave miz

 1. Igralci v vseh novih igrah vlečejo karte za pozicijo gumba delivca.

 2. Ko se začne nova igra, bodo najprej posedeni igralci na čakalnem seznamu. Igralci lahko po prihodu za mizo izberejo sedeže po vrstnem redu prihoda.

 3. Menjava sedeža med igro:

  1. Igralec, ki se odmakne od blindov (v smeri urinega kazalca), mora počakati toliko iger, za kolikor mest se je presedel, ali položiti veliki blind, preden so mu lahko ponovno razdeljene karte.
  2. Igralec, ki odigra igro na poziciji gumba delivca in nato zamenja sedež (t. i. deal off), lahko počaka, da gresta blinda enkrat mimo novega sedeža in ponovno vstopi v igro za gumbom brez polaganja blindov.
  3. Če zamenja sedež igralec z gumbom zamujenega blinda, mora ta položiti oba blinda ali počakati na veliki blind.
  4. Če se dva igralca dogovorita, da bosta zamenjala sedeže, veljajo pravila 45.a, b in c za oba igralca.
  5. Če je za prosti sedež zainteresiranih več igralcev, ki se ne morejo dogovoriti med seboj, bo imel prednost tisti, ki je dlje v igri. Če tega ni mogoče določiti, bo imel prednost tisti, ki je prvi zaprosil za sedež. Če tega ni mogoče določiti, bodo igralci vlekli karte za sedež.
  6. Če se sedež sprosti v igri s čakalnim seznamom, bo član osebja igralnice najprej vprašal igralce za mizo, če ga želijo, preden ga bo dal novemu igralcu. Ko so žetoni položeni na mizo, se novega igralca ne sme prisiliti, da se presede.
 4. Igralec, ki se seli k drugi igri, mora imeti na voljo celotno vstopnino za tisto igro, razen če prihaja od razpadle igre in ne more dobiti sedeža za mizo z enakim limitom. Limit igre mora biti enak ali nižji od limita razpadle igre, da bi se ji lahko pridružil z manjšo vstopnino.

 5. Če je igralec iz kakršnegakoli razloga prisiljen zamenjati mizo, mu ni treba položiti blindov in se lahko odloči, da gredo blindi mimo.

 6. Igralci, ki igro zapustijo in se nato po manj kot treh urah vrnejo v isto igro, se morajo vrniti z najmanj isto vrednostjo žetonov, kot so jih imeli, ko so igro zapustili, v nobenem primeru pa ne z manj, kot znaša minimalni znesek vstopnine.

 7. Član osebja igralnice bo zaradi poštenosti do vseh igralcev v primeru, da igralec v kratki igri (z manj kot pet igralci) zaprosi za sedež v drugi igri, vprašal vse igralce, če želijo vleči karte za prost sedež.

 8. V igri z največ pet igralcev igralcu, ki povzroči razpad igre, ker ne želi plačati ante stave ali blindov, ne bo dovoljeno vleči karte za sedež v drugi igri.

 9. Tretji igralec na odhodu – Tretji igralec na odhodu bo igralec, ki vstane s svojega sedeža v denarni igri, potem ko sta mizo zapustila že dva igralca. Ta igralec se bo moral po eni orbiti vrniti na svoj sedež, v nasprotnem primeru bo izgubil sedež v igri, če zanjo obstaja čakalni seznam.

 10. Ko igra razpade in:

  1. v ostalih igrah z istim limitom ni dovolj prostih sedežev za vse igralce, bodo igralci vlekli karte za proste sedeže. Član osebja igralnice bo vlekel karte v imenu odsotnih igralcev, ki nimajo gumbov zamujenega blinda ali gumba za čakanje.
  2. je v ostalih igrah z istim limitom dovolj prostih sedežev za vse igralce, bodo vsi gumbi zamujenega blinda igralcev razpadle igre preneseni v obstoječo igro.
 11. Vsako menjavo mize mora predhodno odobriti član osebja igralnice.

 12. Menjave miz in menjave iger morajo biti opravljene takoj. To pomeni, da igralci ne bodo odigrali preostalih iger, dokler veliki blind ne pride naokrog. A igralci na poziciji blindov lahko končajo z igro na poziciji blindov in gumba delivca.

6. Odmori

Ker lahko igralci zapustijo igro v vsakem trenutku, je v njihovem interesu, da obstajajo posebna navodila za igralce, ki si želijo vzeti odmor. Ta so:

 1. Igralci so lahko odsotni največ eno uro. Če je igralec odsoten dlje časa, bodo v polni igri s čakalnim seznamom njegovi žetoni takoj odstranjeni. V igrah, ki niso polne, so lahko žetoni odsotnega igralca odstranjeni, če njegov sedež zahteva drug igralec za mizo ali če se igra zapolni.

 2. Zaradi nenehnega zapuščanja igre bodo žetoni igralca lahko odstranjeni pred potekom omenjene časovne omejitve.

 3. V denarnih igrah PokerStars Live velja pravilo "tretji igralec na odhodu". Če sta dva igralca že odsotna od mize, bo imel tretji igralec, ki zapusti mizo, le eno orbito, da se vrne za mizo, v nasprotnem primeru tvega, da bodo njegovi žetoni odstranjeni in njegov sedež dodeljen naslednjemu igralcu na čakalni listi. Delivci morajo obvestiti igralca in osebje igralnice, če igro zapusti tretji igralec.

Pogosta vprašanja o dogodkih PokerStars Live

Pogosta vprašanja o dogodkih PokerStars Live

Imaš vprašanja o naših dogodkih? Klikni tukaj za odgovore.

Prenesi in se kvalificiraj

Prenesi in se kvalificiraj

Se želiš pridružiti dogajanju na dogodkih PokerStars Live? Prenesi si PokerStars ali Full Tilt in se kvalificiraj še danes.